Byla e2S-1537-794/2019
Dėl baudos skyrimo UAB „Dareka“ vadovui P. B.; suinteresuoti asmenys: kreditorius AB „Swedbank“, skolininkas UAB „Mivildos grupė“ ir P. B

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „Dareka“ vadovo P. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 23 d. nutarties, civilinėje byloje pagal antstolio Roberto Vasiliausko pareiškimą dėl baudos skyrimo UAB „Dareka“ vadovui P. B.; suinteresuoti asmenys: kreditorius AB „Swedbank“, skolininkas UAB „Mivildos grupė“ ir P. B..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Antstolis Robertas Vasiliauskas kreipėsi į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) VI dalyje nustatyta tvarka su pareiškimu dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo UAB „Dareka“ vadovui P. B. Prašė skirti 30 EUR dydžio baudą už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną.

72.

8Nurodė, kad proceso metu, remiantis skolininko pateikta informacija, buvo nustatyta, kad skolininkas gali turėti turto (medžio anglies ar kt.) pas trečiuosius asmenis, todėl vadovaujantis CPK 613, 624, 749 straipsniais buvo priimtas 2019 m. kovo 21 d. antstolio patvarkymas Nr. S-19-179-6344, kuriuo buvo areštuotos skolininkui UAB „Mivildos grupė“ priklausančios reikalavimo teisės į jam priklausančias pinigines lėšas/turtą, gautinas iš/esančias pas UAB „Dareka“ 55 028,84 EUR sumai. Taip pat prievolės skolininkas UAB „Dareka“ buvo įpareigotas ne vėliau kaip per penkias dienas nuo šio patvarkymo gavimo dienos raštu pateikti informaciją apie tai, ar įmonė turi (valdo) skolininkui priklausančių lėšų ar kito turto, jeigu turi – informuoti, kokiu pagrindu turtas ar lėšos yra valdomi, ir pateikti turto valdymą pagrindžiančius dokumentus bei areštuotos sumos ribose skolininkui UAB „Mivildos grupė“ priklausančias pinigines lėšas, išmokėtinas skolininkui, pervesti į antstolio Roberto Vasiliausko depozitinę sąskaitą. Nurodytas antstolio patvarkymas buvo išsiųstas LR Juridinių asmenų registre nurodytu įmonės buveinės adresu – ( - ) ir įteiktas 2019-03-29 pagal įgaliojimą J. N..

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 23 d. nutartimi antstolio pareiškimą tenkino iš dalies. Teismas paskyrė UAB „Dareka“ vadovui P. B. 336 Eur baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą, t. y. 3 Eur dydžio baudą už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo 2019-06-04 iki 2019-07-23. Likusią pareiškimo dalį atmetė.

124.

13Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas nustatė, kad UAB „Dareka“ vadovas buvo informuotas apie pareigą pateikti informaciją, ar įmonė turi (valdo) skolininkei UAB „Mivildos grupė“ priklausančių lėšų ar kito turto, o jeigu turi – informuoti kokiu pagrindu turtas ar lėšos yra valdomas, tačiau šios pareigos iki šiol neįvykdė. Teismas padarė išvadą, kad įmonės vadovas vengė vykdyti antstolio reikalavimus ir piktybiškai jų nevykdo, nors patvarkymu buvo įpareigotas ir įspėtas dėl pasekmių, nevykdant antstolio reikalavimus. Kadangi baudą skirti buvo prašoma pirmą kartą, teismas sprendė, jog antstolio prašomos skirti baudos dydis neatitinka protingumo ir proporcingumo principų, ir skiriamos baudos dydį sumažino.

14III. Atskirojo skundo argumentai

155.

16Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Dareka“ vadovas P. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 23 d. nutartį ir, išsprendus klausimą iš esmės, netenkinti pareiškėjo antstolio Roberto Vasiliausko pareiškimo dėl baudos UAB „Dareka“ vadovui P. B. skyrimo.

176.

18Skundas grindžiamas šiais argumentais:

196.1.

20Apelianto teigimu, apie antstolio reikalavimus jis sužinojo tik 2019-07-26, kai gavo teismo nutartį dėl baudos skyrimo.

216.2.

22Nurodė, kad J. N. yra buto adresu ( - ), savininkė, tačiau ji nėra UAB „Dareka“ darbuotoja. Laiško su antstolio patvarkymu, už kurio nevykdymą paskirta bauda, neperdavė.

236.3.

24Pateikti elektroniniai laiškai, siųsti antstoliams apie įmonės turtą, patvirtina, kad apeliantas visada vykdo antstolių patvarkymus.

256.4.

26Apelianto teigimu, priėmęs patvarkymą ir jį išsiuntęs antstolis R. Vasiliauskas po to jokiais kitais būdais nebandė susisiekti su UAB „Dareka“ „darbuotojais“ priėmusiais jo siųstą laišką, nebandė susisiekti su pačiu apeliantu nei telefonu, nei elektroniniu paštu, nei jo asmeniniu adresu, nors kontaktinius duomenis žinojo, todėl jam nebuvo kliūčių po patvarkymo išsiuntimo, negavus reikalaujamos informacijos tiesiogiai kreiptis į apeliantą su raginimu įvykdyti reikalavimus, tačiau to nepadarė.

276.5.

28Vos tik gavęs teismo nutartį, iš kurios sužinojo ir apie antstolio pradėtą vykdomąją bylą bei joje priimtą patvarkymą UAB „Dareka“ atžvilgiu, apeliantas iš karto ėmėsi aktyvių veiksmų, kad antstolio reikalavimai būtų kuo skubiau įvykdyti - per advokatę A. M. pateikė antstoliui R. Vasiliauskui patvarkyme nurodytą ir reikalaujamą informaciją. Todėl teismas baudą paskyrė nepagrįstai.

29Teismas

konstatuoja:

30IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

316.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

337.

34Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

35Dėl naujų įrodymų

368.

37Suinteresuotas asmuo (apeliantas) UAB „Dareka“ vadovas P. B. kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teismui: A. M. 2019-07-30 rašto kopiją, I. L. 2019-08-01 prašymo kopiją, tris el. laiškus antstoliams. Nors apeliantas nesuformulavo atskiro prašymo priimti naujus įrodymus, tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad jie buvo pateikti kartu su atskiruoju skundu, pasisako dėl teisinės galimybės pridėti prie bylos minėtus dokumentus (CPK 314 straipsnis).

389.

39CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliantas šių įrodymų pateikti anksčiau galimybės neturėjo, nes byla pirmosios instancijos teisme buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, nepranešus suinteresuotiems asmenims (CPK 593 straipsnio 3 dalis). Todėl, siekiant įvertinti byloje taikytos baudos pagrįstumą bei proporcingumo kriterijus, būtina vadovautis visapusiška informacija apie vykdymo procesą. Todėl apeliacinės instancijos teismas priima ir kartu su kita bylos medžiaga vertina naujai pateiktus suinteresuoto asmens duomenis, jie, teismo vertinimu, gali būti reikšmingi tinkamam atskirojo skundo išnagrinėjimui.

4010.

41Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria už antstolio reikalavimų nevykdymą įmonės vadovui paskirta bauda.

4211.

43Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

4412.

45Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo, būtina nustatyti, kokius antstolio reikalavimus asmuo privalėjo įvykdyti ir neįvykdė (asmens neteisėtus veiksmus), ir nustatyti asmens kaltę dėl reikalavimų neįvykdymo, išsiaiškinti antstolio reikalavimų neįvykdymo priežastis.

4613.

47Iš civilinėje byloje bei vykdomojoje byloje Nr. 0179/18/01967 esančių duomenų nustatyta, kad antstolis Robertas Vasiliauskas vykdo 2018 m. spalio 30 d. išduotą Vilniaus miesto 28-ojo notarų vykdomąjį įrašą dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditorės prašymą Nr. 5288 dėl 55 028,84 EUR skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Mivildos grupė“ kreditoriaus AB „Swedbank“ naudai. Vykdymo metu buvo areštuotas skolininkui priklausantis turtas – visos apyvartoje esančios skolininkui priklausančios atsargos, kur ir kiek jų bebūtų ir iš ko jos besusidėtų.

4814.

49Proceso metu, remiantis skolininko pateikta informacija, buvo nustatyta, kad skolininkas gali turėti turto (medžio anglies ar kt.) pas trečiuosius asmenis, todėl vadovaujantis CPK 613 straipsniu, 624 straipsniu bei 749 straipsniu, buvo priimtas 2019 m. kovo 21 d. antstolio Roberto Vasiliausko patvarkymas Nr. S-19-179-6344, kuriuo buvo areštuotos skolininkui UAB „Mivildos grupė“ priklausančios reikalavimo teisės į jam priklausančias pinigines lėšas/turtą, gautinas iš/esančias pas UAB „Dareka“ 55.028,84 EUR sumai. Šiuo patvarkymu UAB „Dareka“ taip pat buvo įpareigota ne vėliau kaip per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo dienos raštu pateikti informaciją apie tai, ar įmonė turi (valdo) skolininkui UAB „Mivildos grupė“ priklausančių lėšų ar kito turto, jeigu turi – informuoti kokiu pagrindu turtas ar lėšos yra valdomas ir pateikti turto valdymą pagrindžiančius dokumentus, bei areštuotos sumos ribose skolininkui UAB „Mivildos grupė“ priklausančias pinigines lėšas, išmokėtinas skolininkui, pervesti į antstolio Roberto Vasiliausko depozitinę sąskaitą.

5015.

512019 m. kovo 22 d. antstolis Robertas Vasiliauskas patvarkymą Nr. S-19-179-6344, išsiuntė UAB „Dareka“ buveinės adresu – ( - ). Patvarkymas buvo įteiktas 2019 m. kovo 29 d. pagal įgaliojimą J. N., tačiau per penkias dienas nuo gavimo dienos jis nebuvo įvykdytas. Tuo pagrindu antstolis kreipėsi į teismą su pareiškimu skirti 30,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną.

5216.

53Bylos duomenys patvirtina, to neneigia ir apeliantas, kad antstolio patvarkymas laiku nebuvo vykdomas. Apeliantas, nesutikdamas su antstolio patvarkymu, turėjo teisę pasinaudoti CPK nustatyta teise apskųsti, jo manymu, neteisėtus antstolio veiksmus, tačiau tokia teise nepasinaudojo. Kadangi, kaip minėta, antstolio patvarkymai yra privalomi, todėl, apeliantui nevykdant 2019 m. kovo 22 d. antstolio Roberto Vasiliausko patvarkymo Nr. S-19-179-6344, antstolis turėjo pagrindą kreiptis į teismą dėl baudos įmonės vadovui skyrimo.

54Dėl patvarkymo įteikimo

5517.

56Nagrinėjamu atveju svarbi ta aplinkybė, kad vykdomojoje byloje esantis VĮ Registrų centro išplėstinis išrašas rodo, jog UAB „Dareka“ registruotos buveinės adresas yra ( - ). (el. b. l. 6). 2019 m. kovo 22 d. antstolio Roberto Vasiliausko patvarkymas Nr. S-19-179-6344, kurio UAB „Dareka“ per nustatytą terminą neįvykdė, ir buvo išsiųstas šio juridinio asmens registruotos buveinės adresu bei 2019 m. kovo 29 d. siunta gavėjui buvo įteikta (el. b. l. 5).

5718.

58Apeliantas skunde nurodė, kad buto adresu ( - ), kuris yra UAB „Dareka“ registracijos adresas, savininkė yra J. N., tačiau ji nėra UAB „Dareka“ darbuotoja. Ji įprastai UAB „Dareka“ atsiųstus ir gautus laiškus perduodavo bendrovės buhalterei, tačiau šiuo atveju antstolio siųsto laiško su patvarkymu neperdavė. Dėl šios priežasties apeliantas nebuvo informuotas apie gautą antstolio patvarkymą, apie vykdomąją bylą nežinojo, todėl ir negalėjo įvykdyti antstolio reikalavimų. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, daro labiau tikėtiną išvadą, jog antstolio patvarkymas, kaip ir kiti UAB „Dareka“ siunčiami dokumentai, apeliantui buvo perduotas.

5919.

60Remiantis CPK 122 straipsnio 2 dalimi, juridiniam asmeniui visi procesiniai dokumentai įteikiami Juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Nagrinėjamu atveju, kaip aukščiau nurodyta, 2019 m. kovo 22 d. patvarkymą Nr. S-19-179-6344 antstolis Robertas Vasiliauskas išsiuntė Juridinių asmenų registre nurodytu UAB „Dareka“ buveinės adresu – ( - ). Patvarkymas buvo įteiktas 2019 m. kovo 29 d. pagal įgaliojimą J. N.. Pats apeliantas byloje patvirtino, kad šis asmuo priimdavo įmonei skirtą korespondenciją. Todėl apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad patvarkymo įteikimas J. N. buvo tinkamas jo įteikimas UAB „Dareka“.

6120.

62Apelianto teigimu, priėmęs patvarkymą ir jį išsiuntęs antstolis R. Vasiliauskas po to jokiais kitais būdais nebandė susisiekti su UAB „Dareka“ „darbuotojais“ priėmusiais jo siųstą laišką, nebandė susisiekti su pačiu apeliantu nei telefonu, nei elektroniniu paštu, nei jo asmeniniu adresu, nors kontaktinius duomenis žinojo, todėl jam nebuvo kliūčių po patvarkymo išsiuntimo, negavus reikalaujamos informacijos tiesiogiai kreiptis į apeliantą su raginimu įvykdyti reikalavimus, tačiau to nepadarė. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tokios pareigos antstoliui teisės aktai nenumato. Priešingai, juridinis asmuo turi pareigą tinkamai organizuoti korespondencijos priėmimą paties juridinio asmens nurodytu adresu ar juridinio asmens buveinės adresu.

63Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą

6421.

65Apeliantas nurodė, kad vos tik gavęs teismo nutartį, iš kurios sužinojo ir apie antstolio pradėtą vykdomąją bylą bei joje priimtą patvarkymą UAB „Dareka“ atžvilgiu, iš karto ėmėsi aktyvių veiksmų, kad antstolio reikalavimai būtų kuo skubiau įvykdyti - per advokatę A. M. pateikė antstoliui R. Vasiliauskui patvarkyme nurodytą ir reikalaujamą informaciją. Todėl teismas baudą paskyrė nepagrįstai. Nurodyti apelianto argumentai vertintini kritiškai.

6622.

67Visų pirma, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad teisinė valstybė grindžiama visuotiniu įstatymų privalomumu, įstatymuose nustatytos teisinės tvarkos įgyvendinimas inter alia užtikrinamas per valstybės įgaliotų subjektų, turinčių valdingus įgalinimus kitų asmenų atžvilgiu, veiklą. Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, CPK 585 straipsnio 1 dalis). CPK 585 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip kliudo vykdyti vykdomuosius dokumentus juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo vykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis).

6823.

69Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad taikant atsakomybę už neteisėtus veiksmus pagal CPK 585 straipsnio 2 dalį, turi būti nustatyta asmens kaltė kaip atsakomybės pagrindas. Asmuo gali būti nepripažintas kaltu, jei atsisakė teikti informaciją dėl svarbių priežasčių, t. y. svarbios priežastys, dėl kurių informacija nebuvo ir negali būti pateikta: faktinės ar teisinės aplinkybės, dėl kurių objektyviai informacija negali būti pateikta, pvz., asmuo tokios informacijos neturi, jos neliko, ji neišsaugota ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-270/2011).

7024.

71Antra, 2019 m. kovo 22 d. antstolio Roberto Vasiliausko patvarkyme Nr. S-19-179-6344 apeliantui buvo nustatytas penkių dienų terminas nuo gavimo dienos jį įvykdyti. Byloje nustatyta, kad šis patvarkymas apeliantui buvo įteiktas 2019 m. kovo 29 d. Taigi įvykdyti jį turėjo iki 2019 m. balandžio 3 d. imtinai, tačiau antstolio reikalavimai iki šios dienos įvykdyti nebuvo. Todėl bauda UAB „Dareka“ vadovui buvo paskirta teisėtai ir pagrįstai. Pažymėtina tai, kad teismo priteista bauda yra žymiai mažesnė negu prašė antstolis.

7225.

73Apeliacinės instancijos teismo aukščiau nurodytais motyvais atsakyta į esminius atskirojo skundo argumentus. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi teisingam šios bylos išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).

7426.

75Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad teismas pagrįstai taikė CPK 585 straipsnio nuostatas bei skyrė baudą UAB „Dareka“ vadovui P. B.. Taigi teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 185 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

76Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

77apelianto suinteresuoto asmens UAB „Dareka“ vadovo P. B. atskirąjį skundą atmesti.

78Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

79Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Antstolis Robertas Vasiliauskas kreipėsi į teismą Lietuvos Respublikos... 7. 2.... 8. Nurodė, kad proceso metu, remiantis skolininko pateikta informacija, buvo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 23 d. nutartimi antstolio... 12. 4.... 13. Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas nustatė, kad UAB... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. 5.... 16. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „Dareka“ vadovas P. B. prašo panaikinti... 17. 6.... 18. Skundas grindžiamas šiais argumentais:... 19. 6.1.... 20. Apelianto teigimu, apie antstolio reikalavimus jis sužinojo tik 2019-07-26,... 21. 6.2.... 22. Nurodė, kad J. N. yra buto adresu ( - ), savininkė, tačiau ji nėra UAB... 23. 6.3.... 24. Pateikti elektroniniai laiškai, siųsti antstoliams apie įmonės turtą,... 25. 6.4.... 26. Apelianto teigimu, priėmęs patvarkymą ir jį išsiuntęs antstolis R.... 27. 6.5.... 28. Vos tik gavęs teismo nutartį, iš kurios sužinojo ir apie antstolio... 29. Teismas... 30. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 31. 6.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 33. 7.... 34. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK... 35. Dėl naujų įrodymų... 36. 8.... 37. Suinteresuotas asmuo (apeliantas) UAB „Dareka“ vadovas P. B. kartu su... 38. 9.... 39. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 40. 10.... 41. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta... 42. 11.... 43. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis,... 44. 12.... 45. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl... 46. 13.... 47. Iš civilinėje byloje bei vykdomojoje byloje Nr. 0179/18/01967 esančių... 48. 14.... 49. Proceso metu, remiantis skolininko pateikta informacija, buvo nustatyta, kad... 50. 15.... 51. 2019 m. kovo 22 d. antstolis Robertas Vasiliauskas patvarkymą Nr.... 52. 16.... 53. Bylos duomenys patvirtina, to neneigia ir apeliantas, kad antstolio patvarkymas... 54. Dėl patvarkymo įteikimo... 55. 17.... 56. Nagrinėjamu atveju svarbi ta aplinkybė, kad vykdomojoje byloje esantis VĮ... 57. 18.... 58. Apeliantas skunde nurodė, kad buto adresu ( - ), kuris yra UAB „Dareka“... 59. 19.... 60. Remiantis CPK 122 straipsnio 2 dalimi, juridiniam asmeniui visi procesiniai... 61. 20.... 62. Apelianto teigimu, priėmęs patvarkymą ir jį išsiuntęs antstolis R.... 63. Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą... 64. 21.... 65. Apeliantas nurodė, kad vos tik gavęs teismo nutartį, iš kurios sužinojo ir... 66. 22.... 67. Visų pirma, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad teisinė... 68. 23.... 69. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad taikant atsakomybę už... 70. 24.... 71. Antra, 2019 m. kovo 22 d. antstolio Roberto Vasiliausko patvarkyme Nr.... 72. 25.... 73. Apeliacinės instancijos teismo aukščiau nurodytais motyvais atsakyta į... 74. 26.... 75. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad teismas... 76. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 77. apelianto suinteresuoto asmens UAB „Dareka“ vadovo P. B. atskirąjį... 78. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 23 d. nutartį palikti... 79. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....