Byla 2S-1639-392/2013

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovių V. K. ir J. M. ieškinį atsakovams UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ bei UAB „Vilniaus vandenys“ dėl trukdymų pirkti geriamąjį vandenį pašalinimo ir neturtinės žalos atlyginimo; tretieji asmenys Vilniaus miesto savivaldybė, UAB „Sostinės kreditai“, G. B., M. B., O. L., G. M., M. S., N. P., UAB „BPF – Group“, P. M., T. B.-N., E. L., D. S., Z. S., išvadą teikianti institucija – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas (atsakovas) UAB „Vilniaus vandenys“ kreipėsi į teismą su prašymu, kuriuo prašė pripažinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimą dalyje dėl vamzdžių defektų šalinimo neįmanomu įvykdyti; sprendimo nepripažinus neįmanomu įvykdyti, jį išaiškinti, nurodant: 1) kaip UAB „Vilniaus vandenys“ turi ištaisyti vamzdžio defektus, jeigu pats vamzdis yra likviduotas; 2) ar naujo vamzdyno atvedimas (įrengimas) adresu ( - ), laikytinas vandentiekio vamzdžių defektų šalinimu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimo kontekste; 3) kieno lėšomis turi būti lauke ir pastato viduje pastatytas naujas vandentiekis adresu ( - ); 4) kam nuosavybės teise turės priklausyti naujai paklotas vandentiekio vamzdis nuo UAB „Vilniaus vandenys“ priklausančio šulinio VŠ198 lauke iki pastato vidaus tinklų ir kam nuosavybės teise turės priklausyti naujai paklotas pastato vidaus vandentiekio vamzdis, atvestas į pastato laiptinę ir į antrojo aukšto virtuvę; 5) ar UAB „Vilniaus vandenys“ turi teisę įgyvendinti statytojo (užsakovo) teises patalpų, esančių adresu ( - ), viduje ir įvesti vandentiekio vamzdį į laiptinę ir į antrojo aukšto virtuvę, nebūdama nurodytų patalpų savininke; 6) ar Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimas gali būti vykdomas, nesant kitų butų, esančių adresu ( - ), savininkų sutikimui (pritarimui); 7) nustatyti naują terminą, per kurį turėtų būti įvykdytas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimas.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 14 d. nutartimi pareiškėjo (atsakovo) UAB „Vilniaus vandenys“ prašymą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimo išaiškinimo tenkino iš dalies. Vadovaudamasis CK 4.82, 4.83 straipsniais, išaiškino, kad naujojo vamzdyno atvedimas (t. y. įrengimas) adresu ( - ), yra laikytinas vandentiekio vamzdžių defektų šalinimu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimo kontekste, kuris turi būti pastatytas savininkų lėšomis. Likusioje dalyje prašymą buvo atmetė.

5Atskiruoju skundu ieškovė V. K. prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 14 d. nutarties dalį, kuria tenkintas atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ prašymas dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimo išaiškinimo, panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, šios atsakovo prašymo dalies netenkinant. Apeliantė taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė V. K. nurodė, kad teismas, aiškindamas įsiteisėjusį Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimą, netinkamai taikė CPK 278 str. 1 d. ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos, nes: 1) aiškino teismo sprendimą, kurio rezoliucinė dalis yra suformuluota konkrečiai, aiškiai ir nedviprasmiškai; 2) iš esmės pakeitė aiškinamo sprendimo turinį (tiek rezoliucinę, tiek motyvuojamąją dalis) (absoliučiai kitokie nei nurodyta sprendime atsakovo veiksmai pripažinti tinkamu teismo sprendimo vykdymu bei, aiškinant pareigą mokėti už atliktinus veiksmus, išeita už byloje priimtų procesinių sprendimų ribų); 3) nepagrįstai nesiaiškino atsakovo prašymo faktinio pagrindo egzistavimo realumo ir to, ar jis sudaro pagrindą aiškinti teismo sprendimą (2013-04-23 akte nenurodyta likviduoto vamzdžio buvimo vieta); 4) neatsižvelgė į tai, kad atsakovas neįrodė, jog teismo sprendimo įvykdyti negalima, įrengiant naują vamzdį vietoje likviduoto; 5) neatkreipė dėmesio į tai, kad vamzdžiai, dėl kurių buvo priimtas sprendimas, buvo, ir byloje nėra jokių duomenų, jog nors vienas iš jų buvo likviduotas (tikėtina, kad vamzdis buvo likviduotas nesąžiningai).

6Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko ir prašė jį atmesti bei palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 14 d. nutartį. Pažymėjo, kad atsirado akivaizdžios kliūtys teismo sprendimo vykdymui tokiu būdu, kaip tai numatyta teismo sprendime. Naujo vamzdyno atvedimas skundžiamoje nutartyje nurodytų būdu užtikrins kliūčių vandeniui patekti į ieškovių butus pašalinimą, tik kitu, įmanomu įvykdyti ir ekonomiškesniu, būdu. Atsakovo nuomone, teismas, aiškindamas teismo sprendimo vykdymą kitu būdu, pagrįstai nurodė, jog naujo vamzdžio atšaka bus laikytina visų daugiabučio gyvenamojo namo butų savininkų nuosavybe, todėl, vadovaujantis CK 4.82 str. 1 d., pareiga prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti ir atnaujinti, tenka visiems bendraturčiams proporcingai. Abonentui UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ pareiga apmokėti vamzdžių remonto sąnaudas tenka tik tuo atveju, kai remontuojamas jam priklausantis geriamojo vandens naudojimo įrenginys. Teismo sprendimu UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ neįpareigota atlyginti geriamojo vandens tiekimo įrenginių remonto išlaidas. Pasak atsakovo, teismas, aiškindamas vykdytiną teismo sprendimą, nenukrypo nuo LAT praktikos, priešingai, pagrįstai pareigą apmokėti naujo vamzdžio įrengimo išlaidas nustatė geriamojo vandens naudojimo įrenginių savininkams. Net jeigu ir paaiškėtų, jog yra galimybė įvykdyti teismo sprendimą, pašalinant UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ priklausančios vandentiekio įrangos defektus, reikėtų išsiaiškinti, kuris teismo sprendimo vykdymo būdas būtų pigesnis, ar naujo vamzdžio nutiesimas nebūtų žymiai ekonomiškesnis kliūčių geriamajam vandeniui tiekti pašalinimo būdas nei esamo vamzdyno remontas, kurį atliekant tektų išgriauti pastato viduje esančias grindis, atkasti žemėje esančius vamzdžius, juos iš naujo perkloti ir vėl atstatyti pastato vidaus būklę. Ieškovės negali piktnaudžiauti savo teise gauti geriamąjį vandenį bet kokiomis priemonėmis, siekdamos tą padaryti kitų asmenų sąskaita, ypač tada, kai tas būdas pasirodytų esantis žymiai brangesnis.

7Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko ir prašė jį atmesti bei palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 14 d. nutarties dalį, kuria tenkintas atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ prašymas dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimo išaiškinimo. Nurodė, kad atsakovui UAB „Vilniaus vandenys“ 2013-04-02 aktas, kuriuo remiasi ieškovė, nėra žinomas, todėl aplinkybė, jog atsakovas neva netinkamai vykdo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimą, laikytina neįrodyta jau vien dėl to, kad, ją įrodinėjant, remiamasi neegzistuojančiais arba teismui nepateiktais įrodymais. Ieškovės argumentas, jog vamzdžio be unikalaus numerio neįmanoma identifikuoti, yra nepagrįstas, nes konkretus vamzdis identifikuojamas pagal 2013-04-23 patalpų, esančių ( - ), apžiūros akte pateiktą patalpų ir vandentiekio tinklų aprašymą. Be to, ieškovė pripažįsta aplinkybę, kad vamzdis, kuriuo buvo tiekiamas geriamasis vanduo į bendrabutį, esantį antrajame minėto pastato aukšte, yra likviduotas de facto, ir nepateikė įrodymų, kad vamzdis egzistuoja. Nei Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimo, nei LAT nutarties rezoliucinėse dalyse konkrečiai nenurodyta, kad vamzdžių defektų šalinimas turi būti atliktas UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ lėšomis, o LAT teiginys, kad remonto sąnaudas apmoka abonentas, negali būti traktuojamas vienareikšmiškai dėl sąvokos „abonentas“ dvilypumo, kadangi abonentu gali būti ne tik juridinis, bet ir fizinis asmuo. Pastate esantys vandens tiekimo įrenginiai yra ne tik UAB „Nekilnojamojo turto fondas“, bet ir ieškovės bei kitų bendrabučio butų savininkų bendroji dalinė nuosavybė, kylanti iš įstatymo. Jokių nuosavybės teisės į vandens tiekimo įrenginius perėjimo iš ieškovės ir kitų bendrabučio butų savininkų įmonei UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ pagrindų nėra. Pagal LAT praktiką, jeigu vandens nuostoliai atsiranda tiekiant vandenį vartotojams priklausančiais tiekimo tinklais, tai šiuos nuostolius privalo padengti tų tinklų, t. y. butų, savininkai. Tokia butų savininkų pareiga atsiranda CK 4.76 str., 4.82 str. bei Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 4 str. 4 d. pagrindu. Atsižvelgiant į tai, dėl LAT nutarties turinio atsiranda neaiškumų, kam priklauso vandentiekio vamzdynai, esantys pastate adresu ( - ), ir kas turi padengti vamzdžių defektų šalinimo išlaidas. Jau faktinių aplinkybių konstatavimo akto surašymo metu dalis vamzdyno buvo sunykusi ir netinkama eksploatuoti, nes akte nurodyta, kad kitoje patalpoje minėtas vamzdis yra atjungtas bei sulūžęs. Be to, minėtas aktas surašytas 2011-02-24, o LAT nutartis priimta tik 2013-04-05. Atsakovo teigimu, per tą laiką vamzdynas galėjo sunykti savaime ir/arba dėl trečiųjų asmenų įtakos. Aplinkybė, jog UAB „Vilniaus vandenys“ vamzdį neva likvidavo, siekdama išvengti teismo sprendimo vykdymo, nepatenka į neįrodinėtinų aplinkybių sąrašą, nurodytą CPK 182 str., todėl tokie ieškovės teiginiai laikytini neteisingais bei neįrodytais, ir atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ kaltė dėl aplinkybių, dėl kurių negali būti įvykdytas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimas, neegzistuoja. UAB „Nekilnojamojo turto fondas“, kaip dalies patalpų, per kurias turėtų būti pravedamas (įrengiamas) vamzdis, vykdant Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimą, savininkas, yra išreiškęs nesutikimą dėl vamzdžių defektų šalinimo (įrengimo) darbų jo nuosavybės teise valdomose patalpose. Konstitucijos 23 str. įtvirtinta subjektų teisė į nuosavybės neliečiamumą, todėl, nesant konkretaus teismo įpareigojimo, UAB „Vilniaus vandenys“ negali vykdyti vamzdyno įrengimo darbų be savininko UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ sutikimo. Taigi UAB „Vilniaus vandenys“ pasiūlė pakloti naują vamzdyno atšaką valstybinėje žemėje, įvedant vamzdį į laiptinę ir antrojo aukšto virtuvę. Skundo teiginys, kad naują vamzdyną ketinama atvesti (įrengti) ieškovei nežinomoje vietoje, neatitinka tikrovės, kadangi UAB „Vilniaus vandenys“ 2013-07-08 raštu (pranešimu) ieškovė buvo informuota, kad naują vamzdyną ketinama atvesti (įrengti) pagal Savivaldybės patvirtintą Vandentiekio tinklo schemą, kuri buvo pridėta prie pranešimo. UAB „Vilniaus vandenys“ raštu kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą su prašymu leisti statyti ir išduoti sutikimą dėl vandentiekio tinklų žemės sklype, kurio unikalus ( - ). Tačiau, Tarnybai neleidus ir neišdavus sutikimo, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimą įvykdyti alternatyviu būdu neįmanoma. Bendrabutyje esančių butų savininkams naudinga, kad geriamasis vanduo jiems būtų tiekiamas be tarpininkų, t. y. užtikrinant geriamojo vandens tiekimą į bendrabutį be vamzdyno atšakos UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ nuosavybės teise priklausančiose patalpose.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str., 338 str.).

10Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas priimdamas ginčijamą nutartį nepažeidė teisės normų, reglamentuojančių sprendimo išaiškinimą.

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme buvo išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovių V. K. ir J. M. ieškinį atsakovams UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ dėl trukdymų pirkti geriamąjį vandenį pašalinimo ir neturtinės žalos atlyginimo; tretieji asmenys Vilniaus miesto savivaldybė, UAB „Sostinės kreditai“, G. B., M. B., O. L., G. M., M. S., N. P., UAB „BPF – Group“, P. M., T. B.-N., E. L., D. S., Z. S., išvadą teikianti institucija – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. 2011-12-01 teismas priėmė sprendimą, kuriuo ieškinį patenkino iš dalies bei įpareigojo atsakovą UAB „Vilniaus vandenys“ per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti ( - ) pastatuose (statiniuose), plane pažymėtuose ind. 1p2/b unikalus Nr. ( - ), ind. 1p1/b ir ind. 1g1/b, esančius vandentiekio vamzdynų defektus, dėl kurių yra nutrūkęs geriamojo vandens tiekimas į daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) (unikalus Nr. ( - ), ind. 2N2b) gyvenamąsias patalpas, pašalinant kliūtis vandeniui į ieškovių V. K. ir J. M. butų Nr. 4 bei Nr. 6 vandens naudojimo prietaisus patekti (t. I, b. l. 3-7; t. III, b. l. 184-199). Vilniaus apygardos teismas 2012-07-05 sprendimu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą, kuriuo ieškovių ieškinį atmetė kaip nepagrįstą (t. IV, b. l. 125-138). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-04-05 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2012-07-05 sprendimą panaikino ir paliko galioti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimą, iš rezoliucinės sprendimo dalies pašalindamas nuostatą, kad vandentiekio defektus UAB „Vilniaus vandenys“ turi pašalinti „savo lėšomis“ (t. V, b. l. 1-89).

12CPK 278 str. įtvirtinta, kad, jeigu sprendimas yra neaiškus, tai jį priėmęs teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva išaiškinti savo sprendimą, nekeisdamas jo turinio. Ši nuostata yra imperatyvi. Teismo sprendimas turi būti išaiškinamas tik tuo atveju, jei jo vykdymas yra neaiškus. Apeliacinės instancijos teismas negali nesutikti su atsakovu, kad sprendimo įvykdymo tvarka nėra visiškai aiški, tačiau teismo sprendimo rezoliucinė dalis yra visiškai aiški ir suprantama. Nežiūrint to, pirmosios instancijos teismas, atmetęs dalį prašymo dėl sprendimo išaiškinimo, ginčijama 2013-06-14 nutartimi išaiškino, kad naujojo vamzdyno atvedimas (t. y. įrengimas) adresu ( - ), yra laikytinas vandentiekio vamzdžių defektų šalinimu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimo kontekste, kuris turi būti pastatytas savininkų lėšomis. T.y. ginčijama nutartimi pirmosios instancijos teismas ne išaiškino, o pakeitė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimo vykdymo tvarką, nutardamas, jog vandentiekio vamzdis gali būti pratiestas ne per teismo sprendime nurodytas patalpas, esančias ( - ) pastatuose (statiniuose), plane pažymėtuose ind. 1p2/b unikalus Nr. ( - ), ind. 1p1/b ir ind. 1g1/b, o greta pastato, per žemės sklypą, nors prašymo pakeisti sprendimo vykdymo tvarką teismui nebuvo pateikta.

13Atsižvelgiant į išdėstytą ginčijama teismo nutartis dalyje, kuria pareiškėjo (atsakovo) UAB „Vilniaus vandenys“ prašymas dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimo išaiškinimo buvo tenkintas iš dalies, naikintina ir prašymas šioje dalyje taipogi atmestinas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėjas, norėdamas pakeisti sprendimo vykdymo tvarką, turi kreiptis į teismą būtent dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, o ne dėl sprendimo išaiškinimo.

14Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė teisės normas, reglamentuojančias sprendimo išaiškinimą, todėl apeliantės atskirasis skundas tenkintinas, o skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-14 nutartis dalyje dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p., CPK 338 str.).

15V. K. pateikė ir prašymą priteisti 800 litų už atskiroji skundo surašymą. Šis jos prašymas, atsižvelgiant į atlikto procesinio veiksmo sudėtingumą, tenkintinas iš dalies, iš prašymą dėl sprendimo išaiškinimo pateikusio asmens – atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ priteisiant 400 litų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str. teismas

Nutarė

17V. K. atskirąjį skundą tenkinti.

18Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-14 nutarties dalį, kuria išaiškinta, jog naujojo vamzdyno atvedimas (t. y. įrengimas) adresu ( - ), yra laikytinas vandentiekio vamzdžių defektų šalinimu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimo kontekste, kuris turi būti pastatytas savininkų lėšomis, ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ prašymą išaiškinti, ar naujojo vamzdyno atvedimas (įrengimas) adresu ( - ), laikytinas vandentiekio vamzdžių defektų šalinimu Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-12-01 sprendimo kontekste, atmesti.

19Likusioje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-14 nutartį palikti nepakeistą.

20Priteisti iš UAB „Vilniaus vandenys“ 400 litų bylinėjimosi išlaidų V. K.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Pareiškėjas (atsakovas) UAB „Vilniaus vandenys“ kreipėsi į teismą su... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. birželio 14 d. nutartimi... 5. Atskiruoju skundu ieškovė V. K. prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo... 6. Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto fondas“ atsiliepimu su atskiruoju skundu... 7. Atsakovas UAB „Vilniaus vandenys“ atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutiko... 8. Atskirasis skundas tenkintinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 10. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas priimdamas... 11. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme buvo... 12. CPK 278 str. įtvirtinta, kad, jeigu sprendimas yra neaiškus, tai jį... 13. Atsižvelgiant į išdėstytą ginčijama teismo nutartis dalyje, kuria... 14. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 15. V. K. pateikė ir prašymą priteisti 800 litų už atskiroji skundo... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.... 17. V. K. atskirąjį skundą tenkinti.... 18. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-14 nutarties dalį, kuria... 19. Likusioje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-14 nutartį palikti... 20. Priteisti iš UAB „Vilniaus vandenys“ 400 litų bylinėjimosi išlaidų V....