Byla 2-2238-901/2012
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Splius“ ieškinį atsakovui M. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Splius“ prašo priteisti iš atsakovo M. B. 179,52 Lt skolos, 508,00 Lt netesybų ir bylinėjimosi išlaidas – 70,00 Lt žyminio mokesčio ir 93,33 Lt išlaidų už procesinių dokumentų rengimą. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui ieškinys su priedais buvo įteiktas tinkamai (viešo paskelbimo būdu), tačiau jis per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nustatytu laiku nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., nesant atsakovo prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies (CPK 285 str. 2 d.).

5Bylos duomenimis nustatyta, kad pagal 2008-08-18 UAB „Splius“ interneto paslaugų sutartį Nr. P30-21691 ieškovas nuo 2008-09-03 teikė atsakovui interneto paslaugas (b.l.4-5). Atsakovas naudojosi paslaugomis, tačiau laiku nemokėjo. Atsakovo įsiskolinimas už suteiktas paslaugas ieškovui už laikotarpį nuo 2010 m. gruodžio mėn. iki 2011 m. gegužės mėn. sudaro 179,52 Lt (b.l.3).

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.716 str. 1d., paslaugų sutartis - tai sutartis, kuria viena šalis (paslaugų tiekėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas mokėti.

7Ieškovas vykdė savo pareigas tinkamai - užtikrino sutartų paslaugų teikimą, tuo tarpu atsakovas savo pareigų neįvykdė - nesumokėjo už suteiktas paslaugas. Atsakovas pažeidė sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku (CK 6.38 str. 1d., 6.200 str., 6.205, 6.256 str.). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Kadangi nenustatyta, kad atsakovas tinkamai vykdė prievoles ieškovui, todėl iš jo priteistina 179,52 Lt skolos už ieškovo suteiktas paslaugas

8Už nesavalaikį sutartinių prievolių vykdymą ieškovas yra paskaičiavęs 508,00 Lt netesybų (b.l.3). Kokiu pagrindu ir už kokį laikotarpį ieškovas paskaičiavo šias netesybas, ieškovas nedetalizuoja, taip pat nėra aišku, ar yra ir kada ieškovo buvo vienašališkai nutraukta minėta interneto paslaugų teikimo sutartis.

9Iš 2008-08-18 UAB „Splius“ interneto paslaugų sutarties 3.2 punkto matyti, kad jeigu paslaugos gavėjas nesinaudoja paslaugomis trisdešimt mėnesių, jis privalo mokėti 200 Lt netesybas, jei sutartis nutraukiama pirmais interneto paslaugos naudojimo metais, ir 100 Lt netesybas, jei sutartis nutraukiama vėliau, taip pat sumokėti abonentinio mokesčio skirtumą už kiekvieną mėnesį kai paslauga buvo naudojamasi mokant 1 Lt per mėnesį (b.l.5).

10Šalys savo reikalavimus privalo pagrįsti (CPK 178 str.). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturėti kitos šalies sąskaita (LAT 2007 06 22 nutartis c.b. Nr.3K-3-290/2007). Teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tokiu atveju jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Sprendžiant, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2007 10 12 nutartis c.b.Nr.3K-7-304/2007). Teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėjamu atveju, prašoma priteisti netesybų suma yra daugiau nei du su puse karto didesnė negu skolos suma, be to, nėra aišku kaip ir už kokį laikotarpį ieškovas paskaičiavo daugiau nei 100 Lt sutartyje numatytų netesybų (atsakovas naudojosi ieškovo paslaugomis daugiau nei metus, b.l.3,4,12), nuo kada tiksliai atsakovas pradėjo nevykdyti sutartinių įsipareigojimų, nuo kada paskaičiuota skola, nuo kada nutraukta ir ar apskritai nutraukta sutartis, be to, sutartis sudaryta tarp juridinio asmens ir fizinio asmens – silpnesnės šalies - vartotojo, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, todėl prašomos priteisti netesybos vertintinos kaip aiškiai per didelės, pilnai nepagrįstos, todėl mažintinos iki 100 Lt. Tokia netesybų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju (CK 1.125 str. 5d. 1p., 6.71 str., 6.258 str., 6.261 str.).

11Ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo per daug žyminio mokesčio – 70 Lt (b.l.2). Remiantis LR CPK 80 str. 1d. 1p. ir 82 str. bei 2012 m. sausio 20 d. Statistikos departameno pranešimu “Dėl žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti taikomo vartotojų kainų indekso“ (Informaciniai pranešimai, 2012, Nr. 7) šio mokesčio turėjo būti sumokėta 50,00 Lt.

12Sutinkamai su LR CPK 93 str. iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys dėl viso 687,52 Lt skolos patenkinamas 40,66 % priteisiant 279,52 Lt, todėl atitinkamai ieškovo naudai priteisiama 20,33 Lt žyminio mokesčio bei 37,95 Lt išlaidų už procesinių dokumentų rengimą, viso priteistina iš atsakovo 58,28 Lt bylinėjimosi išlaidų, taip pat ieškovui grąžintina 20 Lt žyminio mokesčio permokos (CPK 80 str. 1d. 1p., 87 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d., b.l.1,2,9-11).

13Valstybės biudžetui 1,50 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma nepriteistina, nes ji mažesnė nei minimali (10 Lt) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

14Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 80 str., 88 str., 93 str., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-287 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo M. B., a.k. ( - ) 179,52 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt devynis litus, 52 centus) skolos, 100,00 Lt (vieną šimtą litų) netesybų bei 58,28 Lt (penkiasdešimt aštuonis litus, 28 centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Splius“, į.k. 145221538, naudai.

17Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Ryšiai