Byla 2YT-267-635/2020
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Daiva Jazbutienė, teismo posėdyje, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. M. pareiškimą suinteresuotam asmeniui valstybės įmonei Turto bankas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėja prašo turto paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ( - ) mirus pareiškėjos motinai R. J., jos sutuoktinis ir pareiškėjos tėvas J. J., faktiniu valdymu priėmė savo mirusiosios sutuoktinės R. J., turto palikimą ½ dalį 1-no kambario buto, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu, ( - ) ir šį turtą nepertraukiamai valdė iki pat savo mirties, t.y. iki 2019-06-19. Nurodo, kad pareiškėjos tėtis po sutuoktinės mirties dėl palikimo priėmimo pas notarus nesikreipė, tačiau likusį palikimą – nekilnojamąjį turtą, daiktus, priėmė ir valdė iki pat savo mirties 2019-06-19.

4Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė (toliau – VĮ) turto bankas atsiliepime prašė pareiškėjos D. M. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nagrinėti teismo nuožiūra (b.l. 32-34).

5Teismas

konstatuoja:

6Pareiškimas tenkintinas.

7Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad J. J. ir R. J. (ikisantuokinė pavardė - R.) susituokė ( - ) (b.l. 8). Kaip matyti iš į bylą pateikto ( - ) įvaikinimo liudijimo pareiškėja D. R. ( - ) buvo įvaikinta mamos sutuoktinio J. J. ir tapo J. J. duktė, suteikiant jai J. pavardę (b.l. 9). ( - ) pareiškėjai sudarius santuoką jos pavardė tapo – M. (b.l. 11).

8R. J. mirė ( - ) (b.l. 13), o J. J. mirė ( - ) (b.l. 14).

9VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenimis J. J. vardu nuo 1993-01-20 Pirkimo-pardavimo sutartimi pagal LR 1991-05-28 įstatymą Nr. I-374 Nr. 280 yra registruotas butas adresu: ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) (b.l. 21).

10Palikėjui mirus įvyksta universalus jo turtinių teisių ir pareigų bei kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams. Tam, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti įstatyme nurodytu būdu ir per įstatymo nustatytą terminą. Priimtas palikimas laikomas priklausančiu įpėdiniui nuo palikimo atsiradimo dienos.

11Palikėjui mirus įvyksta universalus jo turtinių teisių ir pareigų bei kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams. Tam, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti įstatyme nurodytu būdu ir per įstatymo nustatytą terminą. Priimtas palikimas laikomas priklausančiu įpėdiniui nuo palikimo atsiradimo dienos.

12Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalį palikimas gali būti priimtas faktiškai pradėjus paveldimą turtą valdyti arba padavus pareiškimą apie palikimo priėmimą notarui. Šie veiksmai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 straipsnio 3 dalis). Tuo atveju, jei įpėdinis nesikreipė į palikimo atsiradimo vietos notarų biurą dėl palikimo priėmimo, bet faktiškai savo veiksmais priėmė palikimą, kurį, be kita ko, sudaro nekilnojamieji ir (ar) registruotini kilnojamieji daiktai, palikimo priėmimo faktas nustatomas teismo tvarka (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

13Priimdamas palikimą šiuo būdu, įpėdinis savo valią išreiškia konkliudentiniais veiksmais, kurie akivaizdžiai rodo, kad įpėdinis palikimą priėmė bei išreiškė savo valią tapti palikėjo turto savininku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2008). Pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką faktišku pradėjimu valdyti paveldėtą turtą, patvirtinančiu palikimo priėmimą, suprantami įpėdinio veiksmai prižiūrint, valdant palikimo dalyku esantį turtą, naudojantis juo, mokant už jį mokesčius ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162/2008; 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2009; kt.).

14Įvertinus byloje surinktus rašytinius įrodymus darytina išvada, kad po R. J. mirties (duomenys neskelbtini jos sutuoktinis J. J. priėmė likusį palikimą pradėjęs faktiškai jį valdyti ir valdė jį iki savo mirties 2019-06-19(CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

15CK 5.50 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog neleidžiama priimti palikimą iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis, tai įpėdinis, priėmęs dalį palikimo, laikomas priėmusiu visą palikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-657/2013). Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, teismo rezoliucinėje dalyje nenurodomas konkretus turtas, kurį priėmė J. J. mirus jo sutuoktinei R. J..

16Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos pareiškimas tenkintinas, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas paveldėjimo tikslu, kad J. J. priėmė R. J. palikimą įstatymo nustatyta tvarka ir laiku, faktiškai pradėdama jį valdyti.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 445, 448 straipsniais,,

Nutarė

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą paveldėjimo tikslu, kad J. J., asmens kodas ( - ) po savo sutuoktinės R. J., asmens kodas ( - ) mirties ( - ), likusį palikimą priėmė ir valdė iki savo mirties 2019 m. birželio 19 d.

19Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui skundą paduodant Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai