Byla 2-254-330/2015
Dėl bankroto, taip pat kuria patikslintas bendrovės kreditorių sąrašas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens (kreditoriaus) IMAP s. r. l. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 14 d. nutarties, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „VG Delada“ bankroto byloje, kuria ši bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, taip pat kuria patikslintas bendrovės kreditorių sąrašas.

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

 1. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 11 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „VG Delada“ iškėlė bankroto bylą, šios įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Top Consult“.

4Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „VG Delada“ bankroto administratorius kreipėsi į teismą su prašymu pripažinti BUAB „VG Delada“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įmone, pakeisti pirmos eilės kreditorę A. M. nauju kreditoriumi ir vietoje A. M. į pirmos eilės kreditorių sąrašą įtraukti M. K. su 5 322 Lt finansiniu reikalavimu, pakeisti kreditorių Danske Bank A/S Lietuvos filialą iš trečios eilės kreditoriaus į hipotekos kreditorių su 11 813 080,88 Lt finansiniu reikalavimu.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 14 d. nutartimi bankroto administratoriaus prašymą tenkino. Teismas pripažino BUAB „VG Delada“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; pakeitė pirmos eilės kreditorę A. M. jos reikalavimo, pinigine išraiška sudarančio 5 322 Lt, perėmėja M. K.; perkėlė Danske Bank A/S, veikiantį per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, iš trečiosios eilės kreditorių sąrašo į kreditorių, kurių reikalavimai yra užtikrinti turto įkeitimu, sąrašą.

6Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad bendrovės kreditorių susirinkimo, įvykusio 2014 m. rugsėjo 25 d., protokolas patvirtina, jog bendrovės kreditoriai nesutiko sudaryti taikos sutartį ir įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, pripažino bendrovę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

7Kreditorė A. M. pagal 2013 m. gegužės 30 d. reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartį perleido, o M. K. įgijo reikalavimo teisę į bendrovę, kuri pinigine išraiška sudaro 5 322 Lt. Esant šiai aplinkybei, teismas išbraukė A. M. iš bendrovės kreditorių sąrašo ir įtraukė M. K. į bendrovės pirmos eilės kreditorių sąrašą su 5 322 Lt reikalavimu.

8Kreditoriaus Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, reikalavimas yra užtikrintas hipoteka (plačiąja prasme), todėl teismas transformavo šio kreditoriaus padėtį ir perkėlė jį iš trečios eilės kreditorių sąrašo į kreditorių, kurių reikalavimai yra užtikrinti turto įkeitimu, sąrašą.

9Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Trečiasis asmuo (kreditorius) IMAP s. r. l. atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 14 d. nutartį pripažinti negaliojančia.

11Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

 1. Teismas, pripažindamas įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, rėmėsi kreditorių susirinkimo, įvykusio 2014 m. rugsėjo 25 d., nutarimu, tačiau visi šio susirinkimo metu priimti nutarimai yra apskųsti.
 2. Danske Bank A/S siekiami tikslai ir jų įgyvendinimo procesas bei būdai yra nesąžiningi prieš kitus kreditorius. Teismas banko reikalavimą transformavo pažeisdamas sąžiningumo principus. Be to, banko reikalavimo perkėlimo momentas sutampa su banko faktiškai vienašališkai priimtu sprendimu dėl taikos sutarties nesudarymo BUAB „VG Delada“ bankroto byloje.
 3. Teismas buvo labai aktyvus, darydamas spaudimą bankroto administratoriui dėl klausimo, kurio sprendimas priklausė tik nuo didžiausio kreditoriaus – banko valios. Teismo aktyvi intervencija į bankroto procesą patį procesą pagreitino, tačiau pablogino likusių (išskyrus banką) kreditorių padėtį, t. y. perkeliant banką ir trečios eilės kreditorių sąrašo į kreditorių, kurių reikalavimai yra užtikrinti turto įkeitimu, sąrašą, kiti kreditoriai faktiškai prarado bet kokią galimybę gauti bent mažą dalį savo reikalavimo patenkinimo.
 4. Nepateikus apeliantui informacijos, kurios pagrindu priimtas sprendimas perkelti banką iš trečios eilės kreditorių sąrašo į kreditorių, kurių reikalavimai yra užtikrinti turto įkeitimu, sąrašą, buvo pažeista apelianto, kaip kreditoriaus, teisė į esminę informaciją, susijusią su bankroto procesu (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 21 straipsnis).

12Atsakovas BUAB „VG Delada“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo apelianto IMAP s. r. l. skundą atmesti.

13Pagrindiniai atsiliepimo argumentai:

 1. Už nutarimą kreiptis į teismą dėl BUAB „VG Delada“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įmone kreditoriai balsavo vienbalsiai, nutarimas taikos sutarties sudarymo klausimu priimtas kreditorių balsų dauguma. Apeliantas apie kreditorių susirinkimą buvo informuotas, jam buvo išsiųsta darbotvarkė (buvo siunčiama tokiu pačiu būdu, kaip ir viso bankroto proceso metu), todėl teigti, kad kreditorių nutarimai buvo priimti neteisėtai, nėra pagrindo.
 2. Apelianto argumentai dėl kitų kreditorių teisių pažeidimo yra nepagrįsti. Prievolių pagal tarp bankrutuojančios įmonės ir banko sudarytą kredito linijos sutartį įvykdymui užtikrinti buvo įkeisti bankrutuojančiai įmonei nuosavybės teise priklausantys pastatai ir statiniai bei prekių atsargos. Įkeitimu užtikrintų kreditorių reikalavimų sąrašas yra rengiamas tik dėl praktinių priežasčių, tačiau net jeigu bankas ir būtų likęs įrašytas kaip trečios eilės kreditorius, jo reikalavimai vis tiek būtų pirmiausiai tenkinami iš įkeisto turto.
 3. Kreditorių teisės bankroto procese yra išvardytos ĮBĮ 21 straipsnyje. Kreditorius turi teisę kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą, tačiau apeliantas bankroto administratoriui nepateikė prašymo dėl bankroto bylos eigos.
 4. Kreditorių susirinkimo metu balsuojant dėl taikos sutarties sudarymo bankroto administratorius pasiūlė nesudaryti taikos sutarties ir šiam pasiūlymui pritarė ne vien bankas, bet ir kiti (dauguma) kreditorių.
 1. Apeliacinio teismo argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė ir civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

15Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dėl bankrutuojančios įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, taip pat dėl kreditorių sąrašo patikslinimo (į kreditorių sąrašą vietoje A. M. įtraukiant M. K. su 5 322 Lt finansiniu reikalavimu, kreditorių Danske Bank A/S perkeliant iš trečios eilės kreditorių sąrašo į kreditorių, kurių reikalavimai yra užtikrinti turto įkeitimu, sąrašą) teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Apeliacinės instancijos teismas visų pirma pažymi, kad nors apeliantas nesutinka su visa pirmosios instancijos teismo nutartimi, tačiau pretenzijų dėl kreditorių sąrašo patikslinimo, į kreditorių sąrašą vietoje A. M. įtraukiant M. K. su 5 322 Lt finansiniu reikalavimu, nereiškia, todėl apeliacinis teismas dėl šios teismo nutarties dalies teisėtumo nepasisako.

17Dėl nutarties dalies pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla, taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties tęsimas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei, jei yra galimybių atnaujinti jos veiklą, taip pat įmonės savininkams ar dalyviams, turintiems teisę į turtą, liekantį atsiskaičius su kreditoriais. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007).

19ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Pratęsti šį terminą teismas gali tik tuo atveju, kai to prašo kreditorių susirinkimas. Teismas, gavęs įmonės kreditorių susirinkimo siūlymą taikyti įmonei likvidavimo procedūrą anksčiau nei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos, turi nedelsdamas spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo. Taigi pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti, kai yra šios sąlygos: 1) įsiteisėjusi nutartis dėl kreditorių ar dalies kreditorių reikalavimų patvirtinimo; 2) nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta dalis kreditorių reikalavimų, įsiteisėjimo dienos praėjo trys mėnesiai; 3) nepriimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo; 4) nepratęstas trijų mėnesių terminas taikos sutarčiai sudaryti.

20Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 11 d. nutartimi atsakovui UAB „VG Delada“ iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Top Consult“ (nutartis įsiteisėjo 2011 m. gegužės 22 d.). Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi patvirtinto BUAB „VG Delada“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą (b. l. 169-170), kuris vėlesnėmis teismo nutartimis buvo tikslinamas. Vilniaus apygardos teisme 2014 m. spalio 10 d. buvo gautas bankroto administratoriaus prašymas pripažinti BUAB „VG Delada“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Bankroto administratorius taip pat pateikė 2014 m. rugsėjo 25 d. kreditorių susirinkimo protokolą, iš kurio matyti, kad susirinkime antruoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais buvo sprendžiama dėl BUAB „VG Delada“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei dėl taikos sutarties sudarymo BUAB „VG Delada“ bankroto byloje galimybės. Kreditorių, kurių reikalavimai sudaro 94,1507 procentus visų teismo patvirtintų reikalavimų, balsų dauguma nutarta įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą su prašymu pripažinti BUAB „VG Delada“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Kreditorių, kurių reikalavimai sudaro 91,6105 procentus visų teismo patvirtintų reikalavimų, balsų dauguma nutarta nesudaryti taikos sutarties BUAB „VG Delada“ bankroto byloje (b. l. 256-259). Taigi susirinkime kreditoriai išreiškė valią dėl įmonės likvidavimo (įmonės veiklos neatnaujinimo). Šiuo atveju svarbu akcentuoti ir tai, kad pirmosios instancijos teismas kreditorių susirinkimo siūlymą taikyti įmonei likvidavimo procedūrą gavo tik po trejų metų nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos, nors, kaip jau minėta, klausimas pripažinti įmonę bankrutavusia turėjo būti išspręstas anksčiau (kai įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo, per tris mėnesius nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir nepratęstas trijų mėnesių terminas taikos sutarčiai sudaryti). Apeliantas skunde teigia, kad teismas, pripažindamas įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, rėmėsi kreditorių susirinkimo, įvykusio 2014 m. rugsėjo 25 d., nutarimu, tačiau visi šio susirinkimo metu priimti nutarimai yra apskųsti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad jeigu yra praėję trys mėnesiai nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos ir terminas taikos sutarčiai sudaryti nepratęstas, tai teismas, vykdydamas ĮBĮ nustatytas procedūras, savo iniciatyva gali ir turi spręsti klausimą dėl pripažinimo įmonės bankrutavusia ir jos likvidavimo dėl bankroto, neprivalėdamas inicijuoti kreditorių ar bankroto administratoriaus nuomonės tuo klausimu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008). Akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju egzistavo ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalies sąlygos, todėl net ir nesant įmonės kreditorių susirinkimo siūlymui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą, teismas ex officio privalėjo spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia. Dėl šios priežasties apelianto nurodomos aplinkybės apie kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo administratorius įpareigotas kreiptis į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia, apskundimą savaime nelemia nutarties dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia neteisėtumo. Be to, iš informacinės teismų sistemos Liteko duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-6120-585/2014, kreditoriaus IMAP s. r. l. skundą dėl BUAB „VG Delada“ 2014 m. rugsėjo 25 d. kreditorių susirinkimo nutarimų atmetė (duomenų apie tai, kad ši nutartis būtų apskųsta apeliacine tvarka, nėra).

21Dėl kreditoriaus Danske Bank A/S padėties kreditorių sąrašuose patikslinimo

22Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi buvo patvirtintas Danske Bank A/S Lietuvos filialo 11 813 080,88 Lt finansinis reikalavimas, įrašytas trečios eilės kreditorių sąraše. Bankroto administratorius, prašydamas perkelti šį kreditorių ir jo reikalavimą iš trečios eilės kreditorių sąrašo į kreditorių, kurių reikalavimai užtikrinti įkeitimu (hipoteka), sąrašą, pateikė hipotekos lakštų patvirtintas kopijas, iš kurių matyti, kad kreditoriaus Danske Bank A/S (buvęs „Sampo“ bankas) reikalavimai buvo užtikrinti skolininko lėšų, prekių atsargų, nekilnojamųjų daiktų įkeitimu (hipoteka) (b. l. 45-54). Ginčo dėl to, kad šio banko reikalavimai užtikrinti įkeitimu ir hipoteka, nėra.

23ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Teismas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo gavimo dienos priima nutartį patvirtinti neginčijamus kreditorių reikalavimus (neginčijamą jų dalį). Kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Pagal ĮBĮ 34 straipsnį įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą. Jei įkeistas turtas parduodamas už didesnę kainą negu įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrintų reikalavimų suma, šių lėšų likutis skiriamas kitų kreditorių reikalavimams tenkinti šio įstatymo 35 straipsnyje nustatyta tvarka.

24Pažymėtina, kad ĮBĮ 33-36 straipsniuose reglamentuota įmonių turto pardavimo ir kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka bankroto proceso metu yra privaloma. Dėl šios priežasties net ir priėmus teismui nutartį dėl kreditoriaus, kurio reikalavimas užtikrintas įkeitimu ir (arba) hipoteka, reikalavimo tvirtinimo, tačiau to konkrečiai neįvardijus nutartyje (pavyzdžiui, kaip šiuo atveju bankas buvo įrašytas į trečios eilės kreditorių sąrašą, o ne į sąrašą kreditorių, kurių reikalavimai tenkinami pirmiausiai iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą), tokio kreditoriaus reikalavimai vis tiek turi būti tenkinami ĮBĮ 34 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. be eilės (pirmiausiai). Kadangi ĮBĮ normos dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkos yra imperatyvios, nutartyje netgi nėra būtina atskirai pasisakyti dėl kreditorių, kurių reikalavimai užtikrinti hipoteka, reikalavimų tenkinimo tvarkos, t. y. pakartoti įstatyme nustatytus imperatyvus. Esant šiai aplinkybei, apelianto argumentai dėl nesąžiningo veikimo skundžiama teismo nutartimi perkeliant Danske Bank A/S reikalavimą iš trečios eilės kreditorių sąrašo į sąrašą kreditorių, kurių reikalavimai yra užtikrinti turto įkeitimu, laikytini nepagrįstais.

25Apeliantas taip pat nurodo, kad jam, kaip kreditoriui, nebuvo pateikta informacija dėl banko reikalavimo perkėlimo iš kreditorių, kurių reikalavimai tenkinami trečiąja eile, į kreditorių, kurių reikalavimai tenkinami be eilės, sąrašą, tokiu būdu pažeidžiant apelianto teisę į informaciją, susijusią su bankroto procesu. Apeliacinės instancijos teismas šiuo atveju pažymi, kad nors apeliantui ir galėjo būti nežinoma informacija apie administratoriaus pateiktą prašymą tikslinti kreditorių sąrašus (reikalavimų eiliškumą), tačiau apeliantui tokia informacija tapo žinoma pirmosios instancijos teismui priėmus skundžiamą nutartį, kurios apskundimo teise apeliantas pasinaudojo. Taigi minėtos informacijos nežinojimas nesudaro pagrindo konstatuoti apelianto, kaip kreditoriaus, teisių pažeidimo. Be to, atskirajame skunde apeliantas neginčija aplinkybės, kad bankas, kaip kreditorius, pateikė dokumentus, pagrindžiančius jo padėties kreditorių sąrašuose patikslinimo būtinumą.

26Apibendrindamas pirmiau pateiktus argumentus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, taip pat kreditorių sąrašo patikslinimo, tinkamai taikė teisės normas bei priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a : 3. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 11 d. nutartimi uždarajai akcinei... 4. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „VG... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 14 d. nutartimi bankroto... 6. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad bendrovės kreditorių susirinkimo,... 7. Kreditorė A. M. pagal 2013 m. gegužės 30 d. reikalavimo perleidimo (cesijos)... 8. Kreditoriaus Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos... 9. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Trečiasis asmuo (kreditorius) IMAP s. r. l. atskirajame skunde prašo Vilniaus... 11. Pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:
 1. Teismas,... 12. Atsakovas BUAB „VG Delada“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 13. Pagrindiniai atsiliepimo argumentai:
  1. Už nutarimą kreiptis... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 16. Apeliacinės instancijos teismas visų pirma pažymi, kad nors apeliantas... 17. Dėl nutarties dalies pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje akcentuojama, kad bankroto... 19. ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas pripažįsta įmonę... 20. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2011 m.... 21. Dėl kreditoriaus Danske Bank A/S padėties kreditorių sąrašuose... 22. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi buvo patvirtintas... 23. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina... 24. Pažymėtina, kad ĮBĮ 33-36 straipsniuose reglamentuota įmonių turto... 25. Apeliantas taip pat nurodo, kad jam, kaip kreditoriui, nebuvo pateikta... 26. Apibendrindamas pirmiau pateiktus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 28. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 14 d. nutartį palikti nepakeistą....