Byla 2S-643-186/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Egidijus Žironas, kolegijos teisėjos Dalia Višinskienė ir Romualda Janovičienė,

2kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. A. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4pareiškėjas J. A. V. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, prašydamas nustatyti, kad jis yra pretendentas atkurti nuosavybės teises į 20 ha žemės sklypą, esantį ( - ), iki nacionalizacijos nuosavybės teise priklausiusį K. L. . Patikslinęs reikalavimus, pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, kad: K. L. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 20 ha žemė sklypą, esantį ( - ); J. L. yra K. L. nuosavybės teisių perėmėja pagal LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 str. 1 d. 3 p.; J. A. V. pagal J. L. sudarytą testamentą turi teisę atkurti nuosavybės teise į 20 ha žemės sklypą, esantį ( - ), pagal LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 str. 1 d. 5 p.

5Vilniaus rajono apylinkės teismas 2008-04-01 nutartimi pareiškėjui nustatė terminą iki 2008-04-16 pareiškimo trūkumams pašalinti – pateikti žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius įrodymus, atstovavimo sutartį, prašomus nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus patvirtinančius įrodymus. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008-04-23 nutartimi šis terminas buvo pratęstas iki 2008-05-15. Papildomai buvo nurodyta, jog pareiškėjas turi pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad jam yra atnaujintas terminas dokumentams, patvirtinantiems giminystės ryšį ir nuosavybės teises, pateikti.

6Vilniaus rajono apylinkės teismas, vadovaudamasis LR CPK 115 str. 3 d., 2008-05-26 nutartimi pareiškėjo J. A. V. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities viršininko administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nutarė laikyti nepaduotu ir grąžinti jį su priedais pareiškėjui. Teismas padarė išvadą, jog pareiškėjas nustatytu terminu neištaisė pareiškimo trūkumų, nes nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jam yra atnaujintas terminas nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantiems dokumentams pateikti. Teismas iš pateiktų dokumentų nustatė, kad pareiškėjui buvo atnaujintas praleistas terminas prašymui atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti, bet ne kiti terminai. Neatnaujinus termino giminystės ryšį ir nuosavybės teisę patvirtinantiems dokumentams pateikti, prašomi nustatyti faktai nesukels pareiškėjo siekiamų teisinių pasekmių. Teismas nurodė, kad pareiškimai atnaujinti praleistą terminą nuosavybės tieses ir giminystės ryšį su savininku patvirtinantiems dokumentams paduoti bendrosios kompetencijos teisme nenagrinėtini, dėl ko pareiškėjas turėtų kreiptis į apygardos administracinį teismą.

7Pareiškėjo J. A. V. atstovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008-05-26 nutartį ir priimti naują sprendimą – priimti J. A. V. 2008-05-14 patikslintą pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo. Nurodo, jog Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2005-02-22 sprendimu pareiškėjui buvo atnaujintas terminas pateikti prašymą dėl nuosavybės teisės atkūrimo. Pareiškėjas prašymą atkurti nuosavybės teisies pateikė 2005-03-07. Kartu su šiuo prašymu pareiškėjas pateikė visus jo turimus nuosavybės teisių atkūrimui reikalingus dokumentus. Kadangi Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius pripažino prašymo ir minėtų dokumentų pateikimo faktą, pareiškėjas neprivalo atnaujinti termino nuosavybės tieses ir giminystės ryšį su savininku patvirtinantiems dokumentams pateikti. Be to, Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius atliko pateiktų nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų vertinimą ir 2005-08-14 raštu Nr. SR-2200-(1.12) konstatavo jų nepakankamumą. Apelianto atstovo manymu, pagal LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 str. 4 d. prasmę termino minėtiems dokumentams pateikti atnaujinimo klausimas gali kilti tik tada, kai kartu su prašymu atkurti nuosavybės tiesę pretendentas nepateikia nuosavybės teisę ir giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų. Teismo sprendimas, kuris reikalingas Vilniaus apskrities viršininko administracijai sprendimui dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti, negali būti laikomas nauju dokumentu, kuriam pateikti reikia prašyti atnaujinti terminą. Teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika rūšinio teismingumo klausimais. Bendras principas, jog įstatymai neturi atgręžtinės galios (LR CK 1.7 str. 2 d.), taikytinas ir teismo precedentui. Draudimas suteikti teisės šaltiniams retroaktyvų efektą pabrėžiamas ir Lietuvos Konstitucinio Teismo praktikoje. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, kai tokio precedento dar nebuvo ir bylas dėl termino dokumentams pateikti atnaujinimo nagrinėjo bendrosios kompetencijos teismai. Nurodo, jog skundžiamoje nutartyje neteisingai vertinamas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus 2008-05-14 rašto Nr. SR-2200-(1.12) turinys. Šio rašto nuoroda į tai, kad nepakanka giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų, niekaip nepagrindžia išvados, kad pareiškėjas turi kreiptis į teismą dėl termino tokiems dokumentams pateikti atnaujinimo.

8Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

9Apeliantas J. A. V. ginčija Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008-05-26 nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Šia nutartimi pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad pareiškėjas J. A. V. per nustatytą terminą neištaisė Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008-04-23 nutartyje nurodytų pareiškimo trūkumų, t.y. nepateikė termino nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantiems dokumentams pateikti atnaujinimą patvirtinančių įrodymų, J. A. V. pareiškimą laikė nepaduotu ir jį grąžino pareiškėjui (LR CPK 115 str. 3 d.). Atskirajame skunde nurodoma, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 2008-04-23 nutartimi konstatavęs pareiškimo neatitikimą turinio reikalavimams, nepagrįstai taikė LR CPK 115 str. 3 d. numatytas teisines pasekmes. Apelianto atstovo manymu, nagrinėjamu atveju neturėjo kilti termino nuosavybės teises ir giminystės ryšį su savininku patvirtinantiems dokumentams pateikti atnaujinimo klausimas, kadangi visus turimus dokumentus pareiškėjas pateikė kartu su prašymu dėl nuosavybės teisių atkūrimo, kaip tai numatyta LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį atkūrimo įstatymo 10 str. 4 d., Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius juos priėmė, ir, konstatavęs jų nepakankamumą, nurodė kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Apelianto atstovas taip pat nurodė, jog dėl teismų praktikos retroaktyvaus poveikio negalimumo, esant reikalui, termino atnaujinimo klausimas turėtų būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

10LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau - Įstatymo) 10 str. 1 d. nustatyti terminai prašymams dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir dokumentams, patvirtinantiems savininko turėtas nuosavybės teises į pretenduojamą turtą bei giminystės ryšį su savininku, pateikti. Šioje teisės normoje nurodyta, kad prašymai atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą turėjo būti pateikti iki 2001 m. gruodžio 31 d.. Įstatymo 10 str. 4 d. numatyta, jog kartu su prašymu atkurti nuosavybės teises turėjo būti pateiktas pilietybę patvirtinantis dokumentas ir pridedami nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinantys dokumentai. Piliečiai, padavę prašymus atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, bet nepateikę nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus turėjo pateikti iki 2003 m. gruodžio 31 d.

11Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismo 2005-02-22 nutartimi pareiškėjui buvo atnaujintas terminas pateikti prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į nekilnojamąjį turtą – žemę, esančią ( - ). (b.l.5). Pareiškėjas 2005-03-07 pateikė Vilniaus apskrities administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo bei visus turimus dokumentus, patvirtinančius savininko turėtas nuosavybės teises į pretenduojamą turtą bei giminystės ryšį patvirtinančius įrodymus (b.l. 42-104). Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius 2005-05-05 raštu Nr. 1606 ir 2005-10-29 raštu Nr. 4012 nurodė pareiškėjui kreiptis dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad K. L. nuosavybės teisių perėmėja J. L. testamentu paliko jam turtą ir kad jis yra pretendentas į K. L. nuosavybės teise valdytą žemę. Be to, nuosavybės teises atkurianti valstybės institucija, administracine tvarka įvertinusi pateiktų dokumentų juridinę reikšmę bei jų pakankamumą nuosavybės teisei atkurti, 2008-05-14 raštu Nr. SR-2200-(1.12) konstatavo, jog pateiktų nuosavybės teises į bendrą 20 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ), patvirtinančių dokumentų nepakanka nuosavybės teisėms atkurti, o taip pat konstatavo giminystės ryšį patvirtinančių dokumentų nepakankamumą, nustatant, kad J. L. yra K. L. nuosavybės teisių perėmėja Įstatymo 2 str. 1 d. 3 p. prasme, o taip pat tai, jog nepakanka nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų nustatyti, kad J. A. V. pagal J. L. testamentą paveldėjo 20 ha žemės ( - ) ir yra pretendentas atkurti nuosavybės teises į šią žemę pagal Įstatymo 2 str. 1 d. 5 p.

12Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog tuo atveju, kai yra atnaujintas terminas pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises ir asmuo kartu su prašymu pateikia pilietybę patvirtinantį dokumentą bei prideda turimus nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančius dokumentus, šiems dokumentams pateikti nereikalinga atnaujinti Įstatymo 10 str. 4 d. numatyto termino. Tačiau tam būtina sąlyga, kad kartu su prašymu pateiktų dokumentų turi pakakti sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimui. Tuo atveju, kai pateiktus dokumentus įvertinus administracine tvarka konstatuojamas jų nepakankamumas, bet koks vėlesnis papildomų dokumentų pateikimas, kai šie veiksmai atliekami praleidus Įstatymo 10 str. 4 d. numatytą terminą, reikalauja termino atnaujinimo.

13Byloje nustatyta, jog pareiškėjas J. A. V. siekia atkurti nuosavybės teises į K. L. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą 20 ha žemės sklypą ( - ). Įstatymo 2 str. 1 d. 5 p. įtvirtintu pagrindu kaip asmuo, kuriam K. L. teisių perėmėja J. L. testamentu paliko minėtą turtą. Šiuo pagrindu norintys atkurti nuosavybės teises Lietuvos Respublikos piliečiai, vadovaujantis Įstatymo 2 str. 1 d. 5 p., turi kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Minėta nuostata, jog Įstatymo 2 str. 1 d. 5 p. nurodyti asmenys, siekiantys atkurti nuosavybės teises, visais atvejais dėl nuosavybės teisių nustatymo turi kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, sąlygoja išvadą, jog pareiškėjui pretenduojant atkurti nuosavybės teises minėtu pagrindu, net ir nesant pateiktų nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų administracinio įvertinimo, buvo žinoma, jog kartu su prašymu dėl nuosavybės teisių atkūrimo jis neturės galimybės pateikti visų reikiamų nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų, t.y. teismo sprendimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą atskirojo skundo argumentą, jog teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nelaikytinas nuosavybės teises patvirtinančiu dokumentu, kuriam taikytini Įstatymo 10 str. 4 d. nustatyti terminai. Šį apelianto atstovo argumentą paneigia Įstatymo 2 str. 1 d. 5 p., 9 str. ir 10 str. 5 d. nuostatų sisteminis aiškinimas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad termino savininko nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti atnaujinimas yra būtinas kreipiantis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, nes, priešingu atveju, nustatytas faktas nesukeltų pareiškėjui teisinių pasekmių, t.y. pareiškėjas negalėtų teismo sprendimo pateikti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo turinčiai priimti institucijai dėl praleistų Įstatymo nustatytų terminų, atsižvelgiant į tai, kad jis yra pateikiamas atskirai nuo prašymo dėl nuosavybės teisių atkūrimo, pasibaigus Įstatymo 10 str. 4 d. nustatytam terminui.

14Iš pareiškėjo J. A. V. 2008-05-14 prašymo dėl dalyko patikslinimo, kuris buvo pateiktas teismui taisant Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008-04-23 nutartyje nurodytus pareiškimo trūkumus, matyti, jog pareiškėjas prašė teismą, esant reikalui, atnaujinti terminą dokumentų (teismo sprendimo dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo) pateikimui. Tačiau Vilniaus rajono apylinkės teismas 2008-05-26 nutartimi, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, padarė išvadą, jog pareiškimai dėl praleisto termino nuosavybės teises ir giminystės ryšį su savininku patvirtinantiems dokumentams paduoti atnaujinimo nagrinėjami administraciniuose teismuose ir nurodė pareiškėjui kreiptis į apygardos administracinį teismą. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-02-25 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-24/2008, suformuotos teisės aiškinimo taisyklės dėl teismų praktikos kaip teisės šaltinio retroaktyvaus poveikio negalimumo, nagrinėjamu atveju negalėjo būti taikomos sprendžiant termino nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti atnaujinimo teismingumo klausimą, kadangi pagal iki minėto nutarties priėmimo buvusią teismų praktiką prašymus dėl LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 10 str. nustatymų terminų atnaujinimo nagrinėdavo bendrosios kompetencijos teismai bylose dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Šią išvadą taip pat patvirtina ir būtinybė užtikrinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas kreipėsi į valstybės instituciją, kuri administracine tvarka sprendžia nuosavybės teisių atkūrimo klausimą, pateikė turimus nuosavybės teisę patvirtinančius įrodymus, o minėta institucija, atlikusi pateiktų dokumentų administracinį įvertinimą, padarė išvadą dėl nuosavybės teisę įrodančių dokumentų nepakankamumo. Be to, pažymėtina, jog papildomo reikalavimo dėl praleisto termino nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti atnaujinimo klausimo nagrinėjimas byloje dėl juridinę reikšmę fakto nustatymo atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką po minėtos šio teismo 2008-02-25 nutarties priėmimo civilinėje byloje Nr. 3K-7-24/2008 (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008).

15Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo trūkumų nepašalinimo faktą ir taikė LR CPK 115 str. 3 d. numatytas pasekmes – pareiškimą laikė nepaduotu. Esant pareiškėjo J. A. V. prašymui dėl termino nuosavybės teises patvirtinantiems dokumentams pateikti atnaujinimo, pirmosios instancijos teismas turėjo jį nagrinėti kartu su prašymu dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo. Todėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008-05-26 nutartis naikinama, o pareiškimo priėmimo klausimas perduodamas tam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (LR CPK 337 str. 3 p.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 - 331 str., teismas

Nutarė

17Vilniaus rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 26 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškimo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai