Byla e2-1695-541/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė,

2sekretoriaujant Artūrui Kinkevičiui, Vitalijai Šiškienei,

3vertėjaujant Audronei Adomavičienei,

4dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui A. B.,

5atsakovo direktoriui A. K.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“, atstovaujamo UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, ieškinį atsakovui IĮ „Multimedia“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

7ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 12 253,45 Lt (3 548,84 EUR) skolos, 6 proc. procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009-07-01 d. VĮ „Nacionalinis mokslo ir kongresų centras“ ir atsakovas sudarė negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį, pagal kurią atsakovui buvo perduotos patalpos, adresu ( - ). Pagal paskutinę sutarties redakciją nustatyta, jog nuo 2012-01-01 d. patalpų subnuomos mokestis yra 650,00 Lt per mėnesį. 2013-02-19 d. trišale sutartimi, sudaryta tarp ieškovo, VĮ „Nacionalinis mokslo ir kongresų centras“ ir atsakovo, visos subnuomotojo teisės ir pareigos perėjo ieškovui. Ieškovui iškėlus bankroto bylą, atsakovas buvo informuotas apie sutarties nutraukimą nuo 2013-12-04 d., tačiau atsakovas faktiškai naudojosi patalpomis iki 2014-02-24 d. negyvenamųjų patalpų priėmimo-perdavimo akto sudarymo, nemokėdamas nei subnuomos mokesčio, nei išlaidų už komunalines paslaugas. Ieškovas raštais informavo atsakovą apie susidariusį įsiskolinimą, tačiau atsakovas iki šiol skolos nesumokėjo (e. b. l. 16-20).

8Atsakovas pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko, nurodydamas, jog tarp šalių jau nuo 2006 metų buvo sudaromos subnuomos sutartys, taigi buvo nusistovėję nuolatiniai partnerystės santykiai, ne visada grindžiami rašytine sutartimi. Pagal ieškovo nurodytą 2009-07-01 d. sutartį, ieškovas privalėjo išrašyti sąskaitas už patalpose faktiškai išnaudotą elektros energiją bei vandenį, tačiau visą sutarties laikotarpį to nepadarė, o ieškovui tik su VĮ „Nacionalinis mokslo ir kongresų centras“ darbuotojo pagalba galint patekti į patalpas, kuriose buvo įrengti matavimo prietaisai, ne vieną kartą buvo klaidingai išrašomos sumos, tačiau bendru sutarimu permokos užskaitomos išrašant sekančią mėnesio sąskaitą. Pažymėjo, jog pasirašius trišalį susitarimą, atsakovas nebeturėjo galimybės patekti į patalpas, kuriose buvo įrengti matavimo prietaisai, todėl nebuvo sutinkama su ieškovo išrašytomis sąskaitomis ir jos nebuvo pasirašomos. Atsakovas taip pat nurodė, jog nuo 2009-07-01 d. pagal žodinį susitarimą atsakovas taip pat naudojosi šalia esančiomis 53,18 kv. m. patalpomis, kurias ieškovas suteikė atsakovui už vaizdo stebėjimo sistemų, kurias įrengė atsakovas, profilaktinę priežiūrą, ir kurios 2011-12-30 d. susitarimu dėl sutarties pakeitimo buvo prijungtos į sutartį už papildomą 150,00 Lt mokestį. Pažymėjo, jog po trišalės sutarties pasirašymo 2013 m. kovo mėnesio pradžioje buvo žodžiu sutarta, jog atsakovas galės dalinai naudotis patalpomis, kurios nurodytos 2009-07-01 d. sutartyje, už 50,00 Lt kainą, nes jose yra įrengtas elektros įvadas bei santechnikos mazgas, kurie atsakovui buvo būtini veiklos vykdymui, tačiau po šio susitarimo rašytinis susitarimas dėl sutarties pakeitimo nebuvo sudarytas, o atsakovui buvo išrašyta neteisinga sąskaita, kurios jis nesutiko apmokėti. Atsakovas taip pat pažymėjo, jog 2012-06-29 d. susitarimu dėl sutarties pakeitimo subnuomos laikotarpis buvo iki 2013-06-30 d., tačiau ieškovo atstovai neatvyko priimti subnuomojamų patalpų, todėl atsakovui nebuvo įmanoma jų grąžinti, o ieškovui ruošiantis bankrutuoti niekas nebesirūpino pastatu. Vėliau, po 2013 m. gruodžio pabaigoje įvykusio atsakovo susitikimo su ieškovo bankroto administratore bandyta aiškintis aplinkybes dėl neteisingai išrašomų sąskaitų, tačiau kompromisas nebuvo rastas, o atsakovas paprašė laiko, kad galėtų susirasti patalpas ir persikelti, buvo sutarta, kad kiek įmanoma greičiau atsakovas atlaisvins patalpas. Prašė atmesti ieškovo ieškinį kaip nepagrįstą (e. b. l. 52-54).

9Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus jame išdėstytais motyvais, paaiškino, jog įsiskolinimai atsirado nuomos teisinių santykių pagrindu ir remiantis ieškovo buhalterijos duomenimis sudaro 12 253,45 Lt arba 3 548,84 EUR sumą. Ieškovo atstovo teigimu, atsakovo tvirtinimas, jog jis sulygo dėl mažesnio nuomos mokesčio su jo nurodomu asmeniu Aleksandru, neturi teisinės reikšmės, nes juridinio asmens vardu sudaryti sutartį gali kompetentingas asmuo, o ne bet kas. Be to, sutartyje numatyta, kad visi pakeitimai sudaromi raštu. Dėl komunalinių išlaidų už elektrą ir vandenį pažymėjo, jog teismo posėdyje dalyvavęs liudytojas A. P. nurodė visas aplinkybes dėl skaitliukų parodymų fiksavimo ir kelių klaidų, kurios buvo ištaisytos, taigi atsakovui pateiktos sąskaitos yra objektyvios, beveik visi duomenys fiksuoti kartu su atsakovu arba jis galėjo juos pasitikrinti, o dėl ieškovo taikomų tarifų byloje yra pateikta pažyma, kaip atsakovui apskaičiuojamas elektros tarifas, pavyzdinė sąskaita ir nėra jokio pagrindo teigti, jog skaičiavimai atlikti neteisingai. Papildomai paaiškino, kad galios dedamoji dalis abonentų sąskaitose priklausė nuo tuo metu pastate buvusių nuomininkų skaičiaus. Dėl dviejų paskutinių sąskaitų už vandenį ieškovo atstovas nurodė, jog jo žiniomis pas atsakovą buvo įvykusi avarija ir vanduo tiesiog tekėjo, todėl skaitiklio parodymai tuo laikotarpiu yra dideli, tačiau tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Pažymėjo, jog skaitliukus turėjo kiekvienas abonentas atskirai, jų parodymai buvo užfiksuoti perduodant patalpas, sąskaitos išrašytos šių parodymų pagrindu ir kiekvienam nuomininkui individualiai buvo paskaičiuoti mokesčiai, todėl nėra pagrindo teigti, jog išrašytose sąskaitos yra nurodomos nepagrįstos sumos. Prašė tenkinti ieškinį pilnai (e. b. l. 170-176).

10Atsakovas teismo posėdyje pripažino dalį ieškinio reikalavimų, t. y. 2 036,65 Lt sumą už sunaudotą elektros energiją pagal iki 2013 m. kovo mėn. kartu nuimtus parodymus, kadangi vėliau atsakovo atstovai nebuvo prileidžiami prie skaitiklių, taip pat 72,25 Lt mokesčių už vandenį bei 3 069,35 Lt nuomos mokesčio, o likusią ieškovo reikalavimų dalį prašė atmesti, kaip nepagrįstą. Atsakovas išsakė poziciją, jog atsiskaitymą su ieškovu apibrėžia ne ieškovo sutartys su AB „Lesto“, o šalių sudaryta nuomos sutartis, kurioje jokie papildomi mokesčiai, kaip elektros dedamoji galia, nenumatyti. Pagal anksčiau pateiktas sąskaitas matyti, jog elektros kilovato kaina yra 0,55 Lt su PVM, o iš atsakovo reikalaujamos didesnės sumos, prirašant neegzistuojančių kilovatvalandžių už nesunaudotą elektros energiją, be to, atsakovas negalėjo sutikrinti šių parodymų, todėl nepasirašinėdavo sąskaitų, taigi elektros kaina negalėjo kisti arba turėjo būti atsakovui raštu apie tai pranešta, kaip numato sutartis. Atsakovas taip pat pažymėjo, jog nuo 2013 m. balandžio mėn. pateikiamose sąskaitose išnyksta vandens kaina, o paskutinių dviejų mėnesių vandens sunaudojimo kiekis yra protu nesuvokiamas ir tokio kiekio per visą laikotarpį niekada nebuvo. Taigi, tiek sąskaitos už elektrą, tiek už vandenį, atsakovo teigimu, yra neteisingos, išrašytos vienašališkai, ne pagal skaitiklių rodmenis, ką patvirtina atsakovo atlikti paskaičiavimai bei liudytojo parodymai, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovas turi atsiskaityti remdamasis tokiomis sąskaitomis. Atsakovas pripažino, kad egzistuoja tam tikri įsiskolinimai, tačiau ne tokia apimtimi, kaip prašo priteisti ieškovas. Atsakovas taip pat papildomai pažymėjo, jog mažesnis nuomos mokestis buvo sutartas ne su Aleksandru, o žodžiu su naujais patalpų savininkais, ir buvo tikėtasi, kad toks susitarimas bus įformintas su naujais vadovais. Be to, nuomos sutarties terminas baigėsi 2013 m. birželio mėn., tačiau nei nauji vadovai, nei Aleksandras neperėmė patalpų iš atsakovo, patikindavo, kad viskas bus tvarkoj, tačiau iki kol atsakovas išsikraustė, jis apskritai naudojosi patalpomis be sutarties. Atvykus bankroto administratoriui atsakovui buvo nurodyta susimokėti pagal neteisingas sąskaitas-faktūras, tačiau nesutikus mokėti pagal neteisingus skaitiklių parodymus po 2 mėnesių atsakovas išsikraustė. Pažymėjo, jog vandens ir elektros skaitliukai buvo ne pas nuomininką, kaip teigia ieškovas, o nuomotojo teritorijoje ir jų parodymus pamatyti galima buvo tik su nuomotojo atstovu Aleksandru (e. b. l. 176).

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-07-01 Viešoji įstaiga „Nacionalinis mokslo ir kongresų centras“ ir IĮ „Multimedia“ buvo sudarę Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartį dėl 79,95 kv. m. patalpų, kurios yra pastate (pastato unikalus Nr. 1097-3019-3016), esančiame ( - ), subnuomos (e. b. priedas, I t., b. l. 198-206). Negyvenamųjų patalpų priėmimo- perdavimo aktas patvirtina, kad 2009-07-01 79,95 kv. m. patalpos buvo perduotos atsakovui (e. b. priedas, I t., b. l. 207). Sutartis buvo keičiama, 2011-12-30 ir 2012-06-29 tarp sutarties šalių buvo pasirašyti susitarimai dėl 2009-07-01 subnuomos sutarties pakeitimų. 2011-12-30 d. VĮ „Nacionalinis mokslo ir kongresų centras“ ir atsakovas IĮ „Multimedia“ pasirašė susitarimą prie 2009-07-01 d. negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties, kurios pagrindu atsakovui subnuomai buvo suteiktos papildomos patalpos, adresu ( - ), o susitarime nustatyta, jog nuo 2012-01-01 d. patalpų subnuomos mokestis yra 650,00 Lt per mėnesį ir 2011-12-30 d. negyvenamųjų patalpų perdavimo-priėmimo aktu atsakovui buvo perduotos papildomos negyvenamosios patalpos, kurių bendras plotas 62,97 kv. m. (e. b. l. 21-23). 2012-06-29 d. susitarimu prie 2009-07-01 d. negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties nustatytas sutarties laikotarpis iki 2013-06-30 d. (e. b. l. 24). 2013-02-19 d. trišale sutartimi, sudaryta tarp ieškovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“, VĮ „Nacionalinis mokslo ir kongresų centras“ ir atsakovo IĮ „Multimedia“, visos subnuomotojo teisės ir pareigos perėjo ieškovui UAB „Ūkio banko investicinė grupė“, nuo šio susitarimo dienos subnuomininkas IĮ „Multimedia“ yra laikomas nuomininku, o 2009-07-01 subnuomos sutartis - nuomos sutartimi (toliau - nuomos sutartis) (e. b. l. 25). 2013-11-29 d. pranešimu Nr. 01-13-193 ieškovo bankroto administratorius informavo atsakovą apie sutarties nutraukimą nuo 2013-12-04 d. (e. b. l. 26). Remiantis antstolio V. Milevičiaus faktinių aplinkybių konstatavimo protokolais 2014-02-12 d. ir 2014-02-14 d. konstatuota, kad nuomojamose patalpose yra atsakovo daiktai, atsakovas buvo atvykęs perduoti patalpų, 2014-02-02 patalpos neperduotos, atsakovas įsipareigojo išsikelti iki 2014-02-19, 2014-02-14 antstolio protokole konstatuota, kad IĮ „Multimedia“ savininkas pasirašė patalpų priėmimo-perdavimo aktą, tačiau patalpų raktai neperduoti (e. b. l. 27, 28). 2014-02-24 d. buvo sudarytas negyvenamųjų patalpų priėmimo-perdavimo aktas, kurio pagrindu atsakovas perdavė ieškovo atstovui negyvenamąsias patalpas, kurių bendras plotas 62,97 kv. m. (e. b. l. 29). 2014-02-07 d. ir 2014-04-14 d. pranešimais ieškovo atstovas pareikalavo atsakovą sumokėti susidariusį įsiskolinimą (e. b. l. 30, 31) pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, taip pat mokesčių paskaičiavimo lenteles (e. b. l. 32-45; 111-147, 124-127, 165-169). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui susidariusį įsiskolinimą, nėra (CPK 178 straipsnis).

13Byloje taip pat nustatyta, jog 2013-03-14 d. prašymu atsakovas IĮ „Multimedia“ pareikalavo ieškovą panaikinti dalies patalpų nuomą bei pažymėjo, kad abipusiu žodiniu susitarimu už likusias nuomojamas patalpas sutartas nuomos mokestis nuo 2013-04-01 yra 200 Lt už mėnesį ir prašė atsiųsti naują susitarimą dėl sutarties pakeitimo, 2013-04-15 d. prašymu taip pat prašė ieškovą pateikti susitarimą dėl 2009-07-01 d. negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties pakeitimo, 2013-05-20 d. pranešimu nurodė, jog atsisako apmokėti neteisingai išrašytas sąskaitas, 2013-06-10 d. pranešime nurodė, jog nesulaukia atsakymo dėl sutarties pakeitimo sudarymo (e. b. l. 67-70). Į bylą atsakovas taip pat pateikė 2006-09-01 d. ieškovo su atsakovu sudaryta Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 2006/14 dėl 423,06 kv. m. bendro ploto patalpų, unikalus Nr.10/973-0193-01-06, esančių adresu ( - ), nuomos (e. b. l. 55-63), šalių susitarimus dėl tarpusavio skolų įskaitymo, dėl patalpose Rinktinės g.1, Vilniuje, atsakovo vykdytų rangos darbų, kaip įrodymus, patvirtinančius šalių partnerystės santykius ir galimus žodinius susitarimus (e. b. l. 148-153).

14Ieškovas taip pat pateikė į bylą ieškovo ir jo bankroto administratoriaus 2007-10-01 d. ir 2013-12-01 d. sudarytas elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis su AB „Lesto“ (e. b. priedas, I t., b. l. 145-162), AB „Lesto“ internetinės svetainės išrašą apie elektros energijos kainų pokyčius verslo įmonėms 2012-2014 metais (e. b. priedas I t., b. l. 163-169), AB „Lesto“ ieškovui išrašytas PVM sąskaitas-faktūras (e. b. priedas, I t, b. l. 170-171), 2015-01-21 d. pažymas dėl elektros energijos kainos apskaičiavimo (e. b. priedas, I t., b. l. 172; e. b. priedas, II t., b. l. b. l. 5), ieškovo išrašytas PVM sąskaitas-faktūras kitiems negyvenamųjų patalpų nuomininkams (e. b. priedas, I t., b. l. 173-174). Atsakovas pateikė savo paskaičiavimus už negyvenamųjų patalpų nuomą (e. b. l. 153), elektros energiją pagal AB „Lesto“ viešai skelbiamą informaciją (e. b. l. 154-157) vandenį nuo 2013-01-31 iki 2014-02-28 (e. b. priedas, I t., b. l. 179), ieškovo prašymą atsakovui pervesti už vandenį tiesiogiai tiekėjui 53,65 Lt (. b. priedas, II t., b. l. 9).

15Liudytojas A. P. teismo posėdyje paaiškino, jog po bankroto bylos iškėlimo ieškovui dirbo pastate apsauginiu darbuotoju, o iki tol, nuo 2009 metų UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ įmonėje dirbo energetiku, į jo pareigas įėjo viduje pastato esančių kiekvieno abonento elektros, taip pat vandens skaitiklių parodymų nurašymas mėnesio gale ir šių parodymų perdavimas direktoriui, tačiau jokių paskaičiavimų liudytojas pats neatlikdavo. Pažymėjo, jog egzistavo neoficialus žurnalas, kuriame jis reguliariai fiksuodavo minėtus duomenis ir šis žurnalas buvo pas jį. Nurodė, jog PVM sąskaitas-faktūras išrašinėdavo buhalterija Kaune, jis jų neišrašinėjo, bet atnešdavo atsakovui sąskaitas. Paaiškino, jog buvo keli atvejai, 3-4 kartai, gal 2013 metais, jog iš tiesų pats liudytojas buvo neteisingai nurodęs skaitiklių duomenis, o po 2013 metų daugiau klaidų nebuvo. Nustačius klaidas, kitą mėnesį atsakovui išrašomose sąskaitose buvo nuskaičiuojami pertekliniai kilovatai. Liudytojas taip pat nurodė, jog vandens skaitliuko nekeitė, jį keitė pats atsakovas. Pažymėjo, jog nepriiminėjo jokių raštų iš atsakovo, kad perduotų direktoriui. Teigė, kad visada skaitliuko parodymus nuiminėdavo kartu su atsakovo direktoriumi, o kai atsakovo direktoriaus nebūdavo mieste, jie susiskambindavo ir direktorius galėdavo grįžęs patikrinti nurašytus skaitliukų duomenis. Liudytojas negalėjo atsakyti, ar patalpose yra likę atsakovo daiktai, kai su atsakovu buvo nutraukta sutartis 2014 m. vasario mėnesį, po savaitės buvo pakeisto spynos, raktai buvo pas liudytoją ir vėliau atiduoti atsakovo direktoriui (e. b. l. 176).

16Pagal ieškovo išrašytas atsakovui PVM sąskaitas-faktūras ir ieškovo pateiktą detalizuojančią mokesčių paskaičiavimo lentelę atsakovo įsiskolinimo laikotarpis – nuo 2013 m. vasario mėn. iki 2014 m. vasario 24 d. (toliau – Įsiskolinimo laikotarpis) (e. b. l. 32-45, e. b. l. priedas, I t., b. l. 111). Pagal ieškovo išrašytas atsakovui PVM sąskaitas-faktūras už laikotarpį nuo 2012 m. sausio mėn. iki 2013 m. sausio mėn. ir ieškovo pateiktą detalizuojančią mokesčių paskaičiavimo lentelę ir buhalterinę pažymą/suvestinę apie visas sutartinių santykių laikotarpių atsakovui išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, atsakovo skola Įsiskolinimo laikotarpio pradžiai (2013 m. vasario mėn.) buvo 1 960,57 Lt, 2013-04-22 atsakovas ieškovui sumokėjo 2 000 Lt įsiskolinimą (e. b. l. 111-155, e. b. l. priedas, II t., b. l. 6-8).

17Remiantis ieškovo pateikta mokesčių paskaičiavimo lentele, ieškovo bendra skola yra

1812 292,88 Lt, kurią sudaro 7 476,49 Lt nuomos mokestis, 3 987,06 Lt mokesčiai už elektros energiją ir 829,33 Lt mokesčiai už vandenį ir kanalizaciją, o įskaičius atsakovo 2013-04-22 d. sumokėtą 2 000,00 Lt sumą, skolos likutis yra 12 253,45 Lt (e. b. priedas I t., b. l. 111).

19Atsakovas iš esmės neginčija, kad yra skolingas ieškovui už patalpų nuomą bei komunalines paslaugas, tačiau byloje kilo ginčas dėl ieškovo reikalaujamų priteisti sumų dydžių. Atsakovas teigia, jog nuomos kaina žodiniu susitarimu buvo sumažinta, o elektros ir vandens kaina paskaičiuota neteisingai, t. y. skaičiuojant ne pagal sutartimi sulygtus tarifus, pridedant papildomus mokesčius ir neteisingai nurodant skaitiklių rodmenis.

20Dėl mokesčio už patalpų nuomą

21Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

22Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 straipsnio 1 dalis). Nuomininkas privalo laiku sumokėti nuomos mokestį (CK 6.487 straipsnio 1 dalis). Nuomos sutartis ilgesniam kaip vienerių metų terminui turi būti rašytinė (CPK 6.478 straipsnio 1 dalis). Nuomos sutarties terminas nustatomas šalių susitarimu. Jeigu sutarties terminas joje nenustatytas, tai laikoma, kad nuomos sutartis yra neterminuota (CK 6.479 straipsnio 2 dalis). Jeigu pasibaigus sutarties terminui nuomininkas daugiau kaip dešimt dienų toliau naudojasi daiktu ir nuomotojas tam neprieštarauja, tai laikoma, kad sutartis tapo neterminuota (CK 6.481 straipsnis).

23CK 6.192 straipsnio 4 dalyje nustato, jog sutarties pakeitimas arba papildymas turi būti tokios pat formos, kokios turėjo būti sudaryta sutartis, išskyrus įstatymų ar sutarties nustatytus atvejus. 2011-12-30 d. rašytiniame susitarime prie 2009-07-01 d. negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties, sutarties šalys susitarė dėl 650,00 Lt dydžio subnuomos mokesčio. Šio susitarimo 2.3. punkte numatyta, jog bet kokie šio susitarimo pakeitimai ar papildymai privalo būti sudaromi raštu ir tinkamai pasirašyti abiejų šalių (e. b. l. 21-23).

24Atsižvelgiant į išdėstytą, atsakovo argumentai dėl žodžiu sulygtos mažesnės nuomos kainos (50,00 Lt per mėnesį nuo 2013 metų kovo mėnesio), nesant byloje jokių tai patvirtinančių rašytinių įrodymų ir CK normoms bei sutarties šalims imperatyviai nustatant, jog visi sutarties pakeitimai privalo būti sudaromi raštu, laikytini nepagrįstais ir neįrodytais (CPK 178 straipsnis). Atsakovo prašymai, adresuoti ieškovui dėl nuomos mokesčio pakeitimo ir naujo susitarimo dėl patalpų nuomos mokesčio pakeitimo (sumažinimo) (e. b. l. 52-55) yra tik vienos šalies pasiūlymas (oferta) pakeisti sutarties sąlygą (CK 6.167 straipsnis). CK 6.168 straipsnio 1 dalis numato, kad oferta įsigalioja, kai ją gauna akceptantas. Byloje nėra įrodymų, kad ieškovas gavo šią ofertą, ieškovas šios aplinkybės nepripažįsta, todėl laikoma, kad oferta nėra įsigaliojusi (CK 6.168 straipsnio 1 dalis). Kita vertus, jei tokį atsakovo pasiūlymą ieškovas ir būtų gavęs, tai atsakovas neįrodė, kad jo pasiūlymą ieškovas akceptavo. Dėl to, atsakovo pasiūlymas sumažinti nuomos mokesčio kainą jokių teisinių pasekmių ieškovui nesukelia (CK 6.173 straipsnis). Atsakovo nurodyta aplinkybė ir pateikti įrodymai, jog subnuomos sutarties šalys anksčiau pagal atitinkamas rašytines sutartis įskaitydavo viena kitos skolas (e. b. l. 148-153) kaip tik patvirtina, jog visi susitarimai tarp ginčo šalių buvo sudaromi raštu ir paneigia atsakovo argumentus, jog ginčo šalys buvo susitarę sumažinti atsakovui patalpų nuomos mokestį. Todėl teismas laiko nustatyta aplinkybe, kad sutarties šalių sutartas nuomos mokesčio dydis už nuomojamas patalpas yra 650 Lt per vieną kalendorinį mėnesį.

252012-06-29 d. susitarimu prie 2009-07-01 negyvenamųjų patalpų subnuomos sutarties šalys susitarė, jog patalpų subnuomos laikotarpis nuo 2009-07-01 iki 2013-06-30. Ieškovas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis 2013-11-29 d. pasirašytinai pranešė atsakovui apie sutarties nutraukimą nuo 2013-12-04 d. (e. b. l. 26). Iš atsakovo paaiškinimų teismo posėdžio metu bei atsiliepime nurodytų aplinkybių, taip pat 2014-02-12 d. ir 2014-02-14 d antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų, kurie pagal Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 197 straipsnio 2 dalį yra laikomi oficialiu rašytiniu įrodymu ir turi didesnę įrodomąją galią, nustatyta, jog po nuomos sutarties termino pasibaigimo, atsakovas neišsikėlė iš nuomotų patalpų (patalpose sudėti įvairūs baldai, jų dalys, nuolaužos, kitose patalpose, kuriose įvesta signalizacija, yra laikoma įvairi garso ir šviesos įranga) ir naudojosi patalpomis iki 2014-02-24, kuomet buvo pasirašytas patalpų priėmimo-perdavimo aktas ir grąžintos patalpos ieškovui (e. b. l. 27-29, 52-54, 176). CK 6.499 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu nuomininkas daiktą gražina pavėluotai, tai nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą bei atlyginti nuostolius. Įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes dėl atsakovo išsikėlimo iš nuomojamų patalpų ir patalpų grąžinimo ieškovui ir vadovaujantis CK 6.499 straipsnio 2 dalimi ieškovas teisėtai ir pagrįstai reikalauja nuomos mokesčio už negyvenamųjų patalpų nuomą ir elektros energijos bei vandens suvartojimą už laikotarpį iki 2014-02-24 d., o ne iki 2013-06-30 d., kaip teigia atsakovas.

26Byloje nėra įrodymų, jog atsakovas sumokėjo ieškovui sutartą nuomos mokesčio kainą, t.y. po 650 Lt už kiekvieną mėnesį už Įsiskolinimo laikotarpį, todėl ieškovo reikalavimas dalyje dėl 7 476,49 Lt (2 165,34 EUR) nuomos mokesčio priteisimo teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas (CPK 178 straipsnis).

27Dėl mokesčių už elektros energiją

282009-07-01 d. negyvenamų patalpų subnuomos sutarties 11.2 punktu šalys susitarė, kad atsakovas įsipareigoja sumokėti visus mokesčius už patalpose faktiškai sunaudotą šilumą, elektros energiją, vandenį ir kitas faktiškai suteiktas komunalines paslaugas, mokėtinos sumos turi būti apskaičiuotos pagal atitinkamas komunalines paslaugas teikiančių asmenų nustatytus tarifus bei matavimo prietaisų (skaitiklių) parodymus (e. b. priedas, I t., b. l. 198-206).

29Byloje nėra ginčo, kad atsakovo nuomojamoms patalpoms buvo įrengti atskiri karšto vandens ir elektros skaitikliai. Byloje šalių paaiškinimais ir liudytojo A. P. parodymais nustatyta, kad suvartoto vandens ir elektros energijos kiekį fiksavo ieškovo darbuotojas A. P., kuris teismo posėdžio metu nurodė, kad PVM sąskaitos-faktūros atsakovui buvo išrašomos pagal jo nurašytus ir buhalterijai pateiktus atsakovo elektros ir vandens skaitiklių duomenis (e. b. l. 176).

30Ieškovas atsakovui PVM sąskaitose-faktūrose nurodytą mokėtiną už elektros energiją sumą apskaičiuodavo remdamasis atsakovo skaitiklio parodymais apie faktiškai sunaudotą elektros energijos kiekį ir pritaikydamas AB LESTO taikytą elektros energijos tarifą. Atsakovas nesutinka su ieškovo taikytu elektros energijos tarifu. Pasak atsakovo, 1 kW kaina turi būti 0,55 Lt, o ne ieškovo ginčo laikotarpiu paskaičiuota 1,38 Lt (kaina su PVM) (e. b. l. 156-157).

31Atsakovas pateikė į bylą išrašus iš AB „Lesto“ internetinės svetainės apie elektros energijos kainų per 2012-2014 metus kitimą, kuriais įrodinėja, kad ieškovas atsakovui skaičiavo per didelį mokestį už elektros energiją (e. b. l. priedas, I t., b. l. 61-62, e. b. l. 154-155). Pažymėtina, kad atsakovo pateiktos elektros energijos kainos yra skirtos privatiems vartotojams, tuo tarpu ieškovas yra juridinis asmuo, t.y. verslo įmonė, todėl elektros energijos tiekėjas AB LESTO mokestį už elektros energiją skaičiuoja kitokia tvarka nei privatiems vartotojams. Tai patvirtina ieškovo pateikti išrašai iš AB LESTO internetinės svetainės apie elektros energijos kainų pokyčius verslo įmonėms per 2012-2014 metus, iš kurių matyti, kad kaina priklauso nuo elektros vartotojo kategorijos, grupės, galios, energijos ir patikimumo dedamųjų. Verslo klientai už suvartotą elektros energiją atsiskaito pagal kintančius tarifus, kuriuos sudaro energijos dedamoji, galios dedamoji ir patikimumo kategorijos dedamoji (e. b. l. priedas, I t., b. l. 163-169). Elektros energijos tiekimo sąlygos kiekvienam vartotojui nustatomos atskira sutartimi, todėl yra individualios. Nagrinėjamu atveju šios sąlygos apspręstos 2007-10-01 AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ir UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ sudarytoje Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje ir 2013-12-01 AB LESTO ir BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ sudarytoje Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartyje dėl energijos tiekimo objektui ( - ) (Sporto rūmai). Sutartyse nustatytos elektros energijos tiekimo sąlygos, apibrėžta leistinoji naudoti elektros energijos galia, įtampa, patikimumo kategorija (e. b. l. priedas, I t., b. l. 145-161). Iš ieškovo pateiktų 2013 m. lapkričio mėn. AB LESTO sąskaitų, išrašytų BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“ matyti kokiu principu buvo apskaičiuojama ieškovui elektros energijos kaina už 1 kW (e. b. l. priedas, I t., b. l. 170-171). Remiantis ieškovo 2015-01-21 d. pažyma, ieškovas 1 kW kainą už elektros energiją apskaičiuodavo tokia tvarka: AB „Lesto“ sąskaitoje nurodytą priskaičiuotą sumą su PVM padalindavo iš sunaudoto energijos kiekio (e. b. priedas, I t., b. l. 172). Ieškovo pateiktos kitiems pastato Rinktinės g. 1, Vilniuje, nuomininkams išrašytos PVM sąskaitos-faktūros patvirtina, kad 1 KW kainą ir kitiems vartotojams buvo skaičiuojama vienodai (e. b. l. priedas, I t., b. l. 173-174). Byloje nustatytos aplinkybės ir ištirti įrodymai leidžia teismui daryti išvadą, kad kintantį elektros energijos tarifą ieškovas atsakovui taikė pagrįstai, skaičiuodamas pagal AB LESTO verslo klientams nustatytą elektros energijos tarifų planą ir AB LESTO išrašytas ieškovui PVM sąskaitas-faktūras ir proporcingai sunaudotam energijos kiekiui, todėl atsakovo argumentai dėl ieškovo neteisėtai taikomo elektros energijos tarifo 1,38 Lt (1 KW kaina su PVM), nepagrįsti.

32Atsakovas taip pat nesutinka su ieškovo reikalavimu priteisti skolą už 4 959 kW elektros energijos, nurodo, kad elektros energijos skaitiklių parodymai 2011-01-31 d. buvo 33 924 kW/h, o 2014-02-24 d. 52 122 kW/h, skirtumas tarp šių parodymų yra 18 198 kW/h, kadangi atsakovas yra atsiskaitęs už 14 495 kW/h, liko neapmokėta 3 703 kW/h (e. b. l. 157).

33Byloje nėra ginčo, kad 2014-02-24 atsakovo elektros skaitiklio parodymai buvo 52 122 kW/h (e. b. l. 29). Byloje nėra įrodymų, kad 2011-01-31 d. atsakovo elektros skaitiklio parodymai buvo 33 924 kW/h. Iš atsakovo pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų už laikotarpį nuo 2011 m. vasario mėn. iki 2013 m. sausio mėn. (e. b. l. 111-145) ir ieškovo pateikto suvartotos elektros energijos kiekių paskaičiavimų 2011 m. vasario – 2013 m. sausio mėn. pagal atsakovo pateiktas už šį laikotarpį PVM sąskaitas-faktūras (e. b. l. priedas, I t., b. l. 5) matyti, kad laikotarpiu nuo 2011 m. vasario mėn. iki 2013 m. vasario mėn. atsakovo suvartotos elektros energijos kiekis – 14 148 kW (pažymėtina, kad ieškovas, atlikdamas skaičiavimus rėmėsi paties atsakovo pateiktu duomeniu, kad 2011-01-31 d. skaitiklio parodymai buvo 33 924 kW/h). Taigi, iki ginčo laikotarpio pradžios atsakovas suvartojo 48 072 kW (33 924+14 148=48 072). Todėl daroma išvada, kad ginčo laikotarpiu, t.y. 2013 m. vasario mėn. iki 2014 m. vasario 24 d. atsakovas suvartojo 4 050 kW elektros energijos (52 122 kW-48 072 kW=4 050 kW). Pažymėtina, kad pagal atsakovo pateiktus paskaičiavimus, atsakovas pripažįsta, kad jo sunaudotas ir neapmokėtas elektros energijos kiekis yra 3 703 kW/h (e. b. l. 122-123, I t.). Tokiu atveju, už atsakovo pripažįstamą suvartotos elektros energijos kiekį mokėtina suma be PVM sudaro 4 221,42 Lt (3 703 kW/h *1,14 = 4 221,42 Lt), o su PVM – 5 107,92 Lt (4 221,42 Lt*21 proc.=5 107,92 Lt). Įvertinus tai, kad ieškovas už ginčo laikotarpį prašo priteisti iš atsakovo už suvartotą elektros energiją 3 987,06 Lt (1 154,73 EUR), atsakovas nepateikė įrodymų, kad šią sumą būtų ieškovui sumokėjęs, ieškovo reikalavimas yra pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas (CPK 178 straipsnis).

34Dėl mokesčių už vandenį

35Ieškovas, vadovaudamasis šalių 2009-07-01 sutarties 11.2 punktu ir atsakovui išrašytomis PVM sąskaitomis-faktūromis prašo priteisti iš atsakovo už Įsiskolinimo laikotarpį 829,33 Lt už suvartotą vandenį ir kanalizaciją. Atsakovas ginčija sąskaitose nurodytą suvartotą vandens kiekį ir tuo pačiu ieškovo prašomą priteisti sumą. Nurodė, kad atsakovo pripažįstama suma 72,25 Lt, vėliau nurodė, jog pripažįsta 53,65 Lt skolą, nes tokią sumą sumokėti yra prašęs pats ieškovas 2013-11-07 rašte (e. b. l. priedas, I t., b. l. 179; e. b. l. priedas, II t., b. l. 9).

362014-02-14 d. antstolių faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu ir patalpų priėmimo perdavimo-aktu nustatyta, kad 2014-02-24 d. atsakovo vandens skaitiklio parodymai – 00546 kub. m. (skaitiklio Nr.027731034) (e. b. l. 29). Ieškovo Įsiskolinimo laikotarpiu atsakovui pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nėra nurodytas suvartoto vandens kiekis ir tarifas (išskyrus 2013 m. vasario ir kovo mėn.), tačiau iš PVM sąskaitose mokėtinų sumų matyti, kad mokėtinos sumos už suvartotą vandenį per visą Įsiskolinimo laikotarpį yra panašios ir skiriasi tik už du paskutinius mėnesius, t.y. 2014 m. sausį – 253,80 Lt ir 2014 m. vasarį – 340, 20 Lt, o už laikotarpį nuo 2013 m. vasario mėn. iki 2013 m. gruodžio mėn. suvartoto vandens kainos vidurkis yra apie 21,39 Lt (e. b. l. 17-30).

37Atsakovas iš esmės nepripažįsta tik 2014 m. sausio ir 2014 m. vasario mėn. PVM sąskaitose-faktūrose nurodyto suvarto vandens kiekio (47 kub.m. ir 63 kub. m.) ir teigia, kad tokio kiekio vandens atsakovas negalėjo išnaudoti, jis nepagrįstas ir neprotingas. Dėl kitose Įsiskolinimo laikotarpiu išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose nurodyto vandens kiekio atsakovas ginčo nekelia. Atsakovas nurodo, kad jis yra skolingas už vandenį tik 53,65 Lt, nes taip yra nurodęs ieškovas 2013-11-07 rašte (e. b. priedo II t., b. l. 9). Iš minėto rašto matyti, kad ieškovas prašo atsakovo sumokėti už ieškovą energijos tiekėjui 53,65 Lt. Teismo vertinimu, šis raštas niekaip nepatvirtina, kad atsakovas yra apmokėjęs ieškovui sąskaitas už vandenį, nes mokestinės prievolės įvykdymą patvirtina buhalterinės apskaitos atsiskaitomieji dokumentai. Atsakovas nepateikė teismui leistinų įrodymų, patvirtinančių, kad su ieškovu buvo atsiskaityta už ginčo laikotarpiu suvartotą vandenį, kurio kiekio ir kainos neginčija.

38Teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad 2014-01-31 d. ir 2014-02-28 d. sąskaitose nurodyti suvartoto vandens kiekiai esminiai (10 ir daugiau kartų) skiriasi nuo kitose ginčo laikotarpiu išrašytose sąskaitose nurodytų vandens kiekių. Ieškovas nepagrindė tokio didelio vandens kiekio suvartojimo priežasčių. Byloje nėra objektyvių įrodymų, kokie buvo vandens skaitiklio parodymai ginčo laikotarpio pradžioje. Liudytojo A. P. iniciatyva daryti užrašai apie skaitiklių rodmenis nepasirašyti nei kompetentingų asmenų, nei atsakovo, todėl nėra patikimas ir objektyvus įrodymas, patvirtinantis 2014-01-31 d. ir 2014-02-28 d. sąskaitose nurodytus suvartoto vandens kiekius (CPK 185 straipsnis, 202 straipsnis). Įvertinus tai, kad byloje nėra ginčo, jog atsakovo nuomojamoms patalpoms ieškovas faktiškai tiekė vandenį iki 2014-02-24 d., atsakovas turi pareigą sumokėti už vandenį. Nustatytų aplinkybių kontekste teismas daro išvadą, kad yra teisinga ir protinga ieškovo reikalavimą dėl apmokėjimo už vandenį už 2014 m. sausio ir vasario mėnesius tenkinti iš dalies ir priteisti už šiuos mėnesius po 21,39 Lt (t.y. teismo paskaičiuotą pagal ieškovo PVM sąskaitas-faktūras už laikotarpį nuo 2013 m. vasario mėn. iki 2013 m. gruodžio mėn. suvartoto vandens kainos vidurkį 21,39 Lt). Viso ieškovui iš atsakovo už vandenį, suvartotą ginčo laikotarpiu, priteistina 278,09 Lt (80,54 EUR) įsiskolinimas, kitoje dalyje reikalavimas atmestinas (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

39CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad atsakovas nuomos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 7 476,49 Lt už patalpų nuomą, 3 987,06Lt už elektros energiją ir 278,09 Lt už vandenį ir kanalizaciją, viso - 11 741,64 Lt (3 400,61 EUR) (CK 6.477 straipsnio 1 dalis, 493 straipsnio 1 dalis). Likusi dalis ieškinio dėl 511,81 Lt (148,23 EUR) priteisimo atmestina.

40Atsižvelgiant į tai, kad abi šalys yra privatūs juridiniai asmenys, iš atsakovo priteistinos ieškovo prašomos procesinės 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos 3 400,61 (EUR) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-05-28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

41Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

42CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

43Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas: 1 471,85 EUR (5 082,00 Lt) išlaidų teisinei pagalbai apmokėti (e. b. priedas, I t., b. l. 135-142). Ieškovo atstovo advokato A. B. pateiktoje patirtų bylinėjimosi išlaidų detalizacijoje nurodyta, kad advokatas skyrė 5 darbo valandas susipažinimui su dokumentais, situacijos analizei ir pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo rengimui (579,24 EUR / 2 000,00 Lt išlaidų), 2,5 darbo valandas pasirengimui ir dalyvavimui 2014-10-14 d. teismo posėdyje (289,62 EUR / 1 000,00 Lt išlaidų), 1,50 darbo valandos papildomų dokumentų rengimui ir pateikimui teismui (173,77 EUR / 600,00 Lt išlaidų) bei 1,50 darbo valandos pasirengimui ir dalyvavimui 2014-11-26 d. teismo posėdyje (173,77 EUR / 600,00 Lt išlaidų).

44Vertindamas atsakovo ir trečiojo asmens patirtų atstovavimų išlaidų pagrįstumą, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje G. S. v. K. M., byla Nr. 3K-3-533/2008).

45Ieškovo atstovas, pateikdamas prašymą priteisti atstovavimo išlaidas, detaliai nurodė, kokios teisinės paslaugos suteiktos ieškovui, kokios laiko sąnaudos patirtos atstovaujant ieškovą. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtintose rekomendacijose nustatyta, kad už pareiškimą išduoti teismo įsakymą rekomenduojamas maksimalus užmokesčio dydis yra 0,5 LR Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos, t. y. 150,00 EUR, o už vieną atstovavimo valandą teisme – 0,15 minimalios mėnesinės algos, t. y. 45,00 EUR. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas, atsakovui pareiškus prieštaravimus dėl išduoto teismo įsakymo, taip pat buvo priverstas atlikti situacijos analizę ir rengti ieškinį teismui, t. y. dėl atsakovo nesutikimo su ieškovo reikalavimu turėjo patirti papildomas laiko sąnaudas, ieškovo atstovo nurodomos patirtos 579,24 EUR išlaidos pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo rengimui laikytinos pagrįstomis ir, teismo vertinimu, nemažintinos, tačiau 463,39 EUR išlaidos už dalyvavimą teismo posėdžiuose mažintinos iki 180,00 EUR (4 val. * 45,00 EUR).

46Apibendrinant teismas sprendžia, jog visos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 933,01 EUR (579,24 EUR už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo rengimą + 180,00 EUR už dalyvavimą teismo posėdžiuose + 173,77 EUR už papildomų dokumentų rengimą ir pateikimą teismui). Pažymėtina, jog atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos sudėtingumą faktinių bylos aplinkybių vertinimo kontekste bei sprendžiamų klausimų pobūdį, ir į tai, kad ieškovo atstovas teismo proceso metu tinkamai ir operatyviai vykdė procesines pareigas, darytina išvada, kad prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidų už atstovavimą atlyginimo dydis (933,01 EUR) yra pagrįstas, ir proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (patenkinta 95,82 proc.) ieškovui iš atsakovo priteistina 894,01 EUR bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

47CPK 96 straipsnio 1 dalis numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovas pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, kurio suma nagrinėjamu atveju sudaro 80,00 EUR (3 548,84 EUR * 3 % * 75 %). Byloje taip pat susidarė 2,22 EUR procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Atsižvelgiant į išdėstytą, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (patenkinta 95,82 proc.) iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 78,76 EUR (80,00 EUR + 2,22 EUR * 0,9582).

48Atsakovas duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas į bylą nepateikė.

49Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 269, 270, 279 straipsniais,

Nutarė

50ieškinį tenkinti iš dalies.

51Priteisti ieškovui BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“, į. k. 1352010099, iš atsakovo IĮ „Multimedia“, į. k. 300529907, 3 400,61 EUR (tris tūkstančius keturis šimtus eurų 61 ct) skolos, 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 3 400,61 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2014-05-28 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 894,01 EUR (aštuonis šimtus devyniasdešimt keturis eurus 01 ct) bylinėjimosi išlaidų.

52Kitą ieškinio dalį atmesti.

53Priteisti iš atsakovo IĮ „Multimedia“, į. k. 300529907, 78,76 EUR (septyniasdešimt aštuonis eurus 76 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

54Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė,... 2. sekretoriaujant Artūrui Kinkevičiui, Vitalijai Šiškienei,... 3. vertėjaujant Audronei Adomavičienei,... 4. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui A. B.,... 5. atsakovo direktoriui A. K.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 8. Atsakovas pateiktame atsiliepime su ieškiniu nesutiko, nurodydamas, jog tarp... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus jame... 10. Atsakovas teismo posėdyje pripažino dalį ieškinio reikalavimų, t. y. 2... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-07-01 Viešoji... 13. Byloje taip pat nustatyta, jog 2013-03-14 d. prašymu atsakovas IĮ... 14. Ieškovas taip pat pateikė į bylą ieškovo ir jo bankroto administratoriaus... 15. Liudytojas A. P. teismo posėdyje paaiškino, jog po bankroto bylos iškėlimo... 16. Pagal ieškovo išrašytas atsakovui PVM sąskaitas-faktūras ir ieškovo... 17. Remiantis ieškovo pateikta mokesčių paskaičiavimo lentele, ieškovo bendra... 18. 12 292,88 Lt, kurią sudaro 7 476,49 Lt nuomos mokestis, 3 987,06 Lt mokesčiai... 19. Atsakovas iš esmės neginčija, kad yra skolingas ieškovui už patalpų... 20. Dėl mokesčio už patalpų nuomą... 21. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnyje... 22. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui... 23. CK 6.192 straipsnio 4 dalyje nustato, jog sutarties pakeitimas arba papildymas... 24. Atsižvelgiant į išdėstytą, atsakovo argumentai dėl žodžiu sulygtos... 25. 2012-06-29 d. susitarimu prie 2009-07-01 negyvenamųjų patalpų subnuomos... 26. Byloje nėra įrodymų, jog atsakovas sumokėjo ieškovui sutartą nuomos... 27. Dėl mokesčių už elektros energiją... 28. 2009-07-01 d. negyvenamų patalpų subnuomos sutarties 11.2 punktu šalys... 29. Byloje nėra ginčo, kad atsakovo nuomojamoms patalpoms buvo įrengti atskiri... 30. Ieškovas atsakovui PVM sąskaitose-faktūrose nurodytą mokėtiną už... 31. Atsakovas pateikė į bylą išrašus iš AB „Lesto“ internetinės... 32. Atsakovas taip pat nesutinka su ieškovo reikalavimu priteisti skolą už 4 959... 33. Byloje nėra ginčo, kad 2014-02-24 atsakovo elektros skaitiklio parodymai buvo... 34. Dėl mokesčių už vandenį... 35. Ieškovas, vadovaudamasis šalių 2009-07-01 sutarties 11.2 punktu ir atsakovui... 36. 2014-02-14 d. antstolių faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu ir... 37. Atsakovas iš esmės nepripažįsta tik 2014 m. sausio ir 2014 m. vasario mėn.... 38. Teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad 2014-01-31 d. ir 2014-02-28 d.... 39. CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 40. Atsižvelgiant į tai, kad abi šalys yra privatūs juridiniai asmenys, iš... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 42. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 43. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas: 1... 44. Vertindamas atsakovo ir trečiojo asmens patirtų atstovavimų išlaidų... 45. Ieškovo atstovas, pateikdamas prašymą priteisti atstovavimo išlaidas,... 46. Apibendrinant teismas sprendžia, jog visos ieškovo patirtos bylinėjimosi... 47. CPK 96 straipsnio 1 dalis numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių... 48. Atsakovas duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas į bylą nepateikė.... 49. Teismas, vadovaudamasis CPK 259, 269, 270, 279 straipsniais,... 50. ieškinį tenkinti iš dalies.... 51. Priteisti ieškovui BUAB „Ūkio banko investicinė grupė“, į. k.... 52. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 53. Priteisti iš atsakovo IĮ „Multimedia“, į. k. 300529907, 78,76 EUR... 54. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo priėmimo dienos gali būti...