Byla 2S-2194-324/2017

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Grūdoteka“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-12916-924/2017 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Daimas“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-7766-918/2015 pagal pareiškėjų A. K. įmonės „Grūdoteka“ (šiuo metu uždaroji akcinė bendrovė „Grūdoteka“) ir uždarosios akcinės bendrovės „Daimas“ prašymą dėl taikos sutarties tvirtinimo, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Grūdoteka“.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

 1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. gegužės 11 d. nutartimi patenkino pareiškėjos UAB „Daimas“ prašymą dėl proceso atnaujinimo. Atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-7766-918/2015 pagal pareiškėjų A. K. įmonės „Grūdoteka“ ir UAB „Daimas“ prašymą dėl taikos sutarties tvirtinimo, užbaigtoje įsiteisėjusia Kauno apylinkės teismo 2017 m. kovo 4 d. nutartimi. Panaikino Kauno apylinkės teismo 2017 m. kovo 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-7766-918/2015. Atsisakė patvirtinti pareiškėjų A. K. įmonės (šiuo metu – UAB) „Grūdoteka“ ir UAB „Daimas“ 2015 m. vasario 13 d. taikos sutartį. Atmetė suinteresuoto asmens UAB „Grūdoteka“ prašymą skirti UAB „Daimas“ baudą už piktnaudžiavimą procesu ir prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. 2017 m. birželio 5 d. UAB „Grūdoteka“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti 2017 m. gegužės 11 d. nutartį, prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. birželio 8 d. nutartimi atsisakė priimti UAB „Grūdoteka“ atskirąjį skundą. Nurodė, kad, nutarčiai įsiteisėjus, skundas su priedais grąžintinas padavusiam asmeniui.
 2. Konstatavo, kad pagal proceso atnaujinimo instituto normas gali būti skundžiamos tik tos pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutartys, kuriomis atsisakoma atnaujinti procesą. Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 11 d. nutarties dalis, kuria teismas patenkino prašymą atnaujinti procesą, neskundžiama. Tokia nutartimi yra suteikiama galimybė tolesnei proceso eigai. Sprendė, kad 2017 m. gegužės 11 d. nutartis negali būti apeliacinio apskundimo dalyku.

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

 1. Atskiruoju skundu UAB „Grūdoteka“ prašo panaikinti nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti atskirąjį skundą ir jį patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Proceso atnaujinimo procedūros reglamentuotos taip, kad atskirasis skundas gali būti paduotas tik dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą. Tačiau jei teismo nutartis užkerta tolesnės bylos eigos galimybę ir atnaujinus bylos nagrinėjimą nebuvo tinkamai vykdomi imperatyvūs įstatymo reikalavimai tolimesnei bylos eigai ir jos nagrinėjimo procedūrai, tokiu atveju turi būti priimamas atskirasis skundas. Teismas pažeidė CPK 370 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą reikalavimą atnaujinus procesą byloje paskirti kitą bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datą ir nepagrįstai skundžiama nutartimi išsprendė prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo. UAB „Grūdoteka“ atskirajame skunde pasisakė ne tik dėl nepagrįsto bylos atnaujinimo, bet ir dėl ginčo dalyko. Prašė panaikinti visą 2017 m. gegužės 11 d. nutartį, tačiau, atsisakydamas priimti skundą, teismas užkirto tolimesnę bylos nagrinėjimo galimybę.
  2. Teismas nepagrįstai vadovavosi teismų praktika, kurioje ratio decidendi yra skirtingas.
 1. Pareiškėja UAB „Daimas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. UAB „Grūdoteka“ pripažįsta, kad atskirasis skundas gali būti paduotas tik dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą. Reikalavimo dėl atsisakymo patvirtinti taikos sutartį ji nereiškė, todėl teismas teisingai sprendė, kad nutartis, kuria tenkintas prašymas atnaujinti procesą, nėra apeliacinio apskundimo dalyku.
  2. Spręsdamas dėl proceso atnaujinimo, teismas nepadarė formalių ar esminių pažeidimų. Teismas taikos sutarties tvirtinimo klausimą išsprendė rašytinio proceso tvarka. CPK 370 straipsnio 2 dalyje nenumatyta, kad atnaujinus procesą byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Dėl taikos sutarties, sudarytos ne civilinėje byloje patvirtinimo, teismas sprendžia rašytinio proceso tvarka CPK XXXIX skyriuje nustatyta tvarka. Aplinkybė, kad teismas du procesinius klausimus išsprendė viena nutartimi, de facto nereiškia CPK nuostatų ar UAB „Grūdoteka“ teisių ir teisėtų interesų pažeidimo ar ribojimo, kadangi teismo nutarties dalis dėl proceso atnaujinimo neskundžiama, o nutarties dalis dėl taikos sutarties nepatvirtinimo atskiruoju skundu skundžiama.
Teismas

konstatuoja:

6IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria yra išspręstas proceso atnaujinimo klausimas, kartu priimant CPK 371 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytą procesinį sprendimą dėl bylos esmės (pareiškėjų prašymo patvirtinti taikos sutartį).
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

7Dėl atskirojo skundo priėmimo

 1. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį teismo nutartis atskiruoju skundu gali būti apskųsta CPK numatytais atvejais ir tuo atveju, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.
 2. Nustatyta, kad 2015 m. kovo 4 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-7766-918/2015 pagal pareiškėjų UAB „Daimas“ ir A. K. įmonės „Grūdoteka“ (šiuo metu – UAB ) prašymą patvirtint jų sudarytą taikos sutartį, pirmosios instancijos teismas pareiškėjų prašymą patenkino. Minima nutartis įsiteisėjo. 2017 m. kovo 29 d. pareiškėja UAB „Daimas“ pateikė prašymą atnaujinti šios bylos procesą. 2017 m. balandžio 3 d. nutartimi teismas prašymą priėmė ir paskyrė nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2017 m. gegužės 4 d.
 3. 2017 m. gegužės 4 d. gautas UAB „Grūdoteka“ atsiliepimas į prašymą dėl bylos proceso atnaujinimo, kuriame ji teigė apie UAB „Daimas“ prašymo atnaujinti bylos procesą nepagrįstumą. 2017 m. gegužės 11 d. nutartimi teismas patenkino UAB „Daimas“ prašymą dėl proceso atnaujinimo, atnaujino civilinės bylos Nr. 2-7766-918/2015 procesą, panaikino 2017 m. kovo 4 d. nutartį ir atsisakė patvirtinti pareiškėjų 2015 m. vasario 13 d. taikos sutartį; atmetė UAB „Grūdoteka“ prašymą skirti UAB „Daimas“ baudą už piktnaudžiavimą procesu ir prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. 2017 m. gegužės 11 d. nutartyje nurodė, kad jos dalis dėl taikos sutarties nepatvirtinimo ir bylinėjimosi išlaidų gali būti apskųsta atskiruoju skundu, kita nutarties dalis neskundžiama.
 4. Apeliante 2017 m. birželio 5 d. pateiktu atskiruoju skundu prašė panaikinti 2017 m. gegužės 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti. Prašydama apeliacine tvarka peržiūrėti šį pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą, atskirajame skunde nurodė motyvus dėl nepagrįsto proceso atnaujinimo ir dėl bylos nagrinėjimo dalyko – taikos sutarties nepatvirtinimo (neskundė nutarties dalies dėl baudos ir bylinėjimosi išlaidų) (t.2, b. l. 183,184).
 5. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad atskiruoju skundu neskundžiama 2017 m. gegužės 11 d. nutarties dalis, kuria teismas patenkino prašymą atnaujinti bylos procesą (CPK 370 straipsnio 3 dalis). Šios procesinės išvados apeliantė neginčija, tačiau sutiktina su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti jos atskirąjį skundą dėl tos nutarties dalies, kuria, atnaujinus bylos procesą, pareiškėjų prašymas patvirtinti taikos sutartį buvo išspręstas iš esmės.
 6. Minėta, kad atskiruoju skundu apeliantė prašė panaikinti 2017 m. gegužės 11 d. nutartį visa apimtimi. Be kita ko, skunde nurodė argumentus, kuriais motyvavo teismo nutarties atsisakyti patvirtinti pareiškėjų taikos sutartį nepagrįstumą. Tokiu būdu atskirojo skundo dalyką ir pagrindą sudaro ne tik reikalavimas dėl teismo nutarties proceso atnaujinimo klausimu, tačiau ir reikalavimas panaikinti procesinį sprendimą, kurį teismas priėmė ta pačia nutartimi, atnaujinus bylos procesą, išspręsdamas pareiškėjų prašymą patvirtinti taikos sutartį (jo netenkindamas). Atsisakymas patvirtinti taikos sutartį CPK XXXIX skyriuje numatyta tvarka yra skundžiamas apeliacine tvarka, vadovaujantis CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktu kaip teismo procesinis sprendimas dėl prašymo esmės, užkertantis kelią tolesnei bylos eigai.

8Apeliacinės instancijos teismo išvados

 1. Pirmosios instancijos teismas, 2017 m. gegužės 11 d. nutartyje teisingai nurodęs, kad nutarties dalis dėl taikos sutarties nepatvirtinimo ir bylinėjimosi išlaidų gali būti skundžiama apeliacine tvarka, nepagrįstai atsisakė priimti dėl pastarosios nutarties dalies paduotą UAB „Grūdoteka“ atskirąjį skundą, todėl ši 2017 m. birželio 8 d. nutarties dalis panaikintina.
 2. Vadovaujantis CPK 335 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bylos dalyvio teise pateikti atsiliepimą į atskirąjį skundą bei CPK 318 straipsnio 2 dalies nuostata, pagal kurią atsiliepimo į apeliacinį (atskirąjį) skundą priėmimo klausimą išsprendžia pirmosios instancijos teismas, UAB „Grūdoteka“ atskirojo skundo, registracijos Nr. CB3-556, paduoto dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 11 d. nutarties dalies atsisakyti patvirtinti pareiškėjų taikos sutartį, priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktai).

9Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktais,

Nutarė

10panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 8 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti uždarosios akcinės bendrovės „Grūdoteka“ atskirąjį skundą, registracijos Nr. CB3-556, paduotą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. gegužės 11 d. nutarties dalies atsisakyti patvirtinti pareiškėjų taikos sutartį. Jo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo

11Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai