Byla 2-7766-918/2015
Dėl taikos sutarties tvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų A. K. įmonės „Grūdoteka“ ir UAB „Daimas“ prašymą dėl taikos sutarties tvirtinimo,

Nustatė

2Pareiškėjai pateikė teismui tvirtinti jų 2015-02-13 pasirašytą taikos sutartį dėl skolos už komunalinius mokesčius mokėjimo. Pareiškėjai nurodo, kad sudaryta taikos sutartimi siekia išvengti ateityje galinčio kilti teisminio ginčo.

3Prašymas tenkintinas.

4Remiantis CK 6.983 str. 1 d., taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus.

5Taikos sutarties sudarymo pasekmės šalims žinomos (CPK 140 str. 3 d.). Įvertinus šalių pateiktos taikos sutarties turinį, byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad taikos sutarties sudarymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, šalių ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl tvirtintina (CPK 579, 582 str., CK 2.14 str. 1 d., CK 3.169 str. 1 d., CK 3.174 str.).

6Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290- 291, 579, 582 straipsniais,

Nutarė

7Patvirtinti pareiškėjų A. K. įmonės „Grūdoteka“, į. k. 140758566, ir UAB „Daimas“, į. k. 134114061, sudarytos taikos sutarties sąlygas:

8„1. Tarp šalių 2013 m. liepos 30 d. buvo sudaryta sutartis Nr. SBM 0730/13-001 (toliau tekste -Sutartis), galiojusi iki 2014 m. gruodžio 31 d., pagal kurią A. K. įmonės „Grūdoteka“ (toliau - pirmoji sutarties šalis) įsipareigojo patiekti, o UAB „Daimas“ (toliau - antroji sutarties šalis) - priimti sutarties prieduose nurodytas prekes, kuri už atsisakymą nuo sutarties vykdymo buvo įsipareigojusi mokėti 10% (dešimt procentų) sutarties sumos vertės, o laiku neišsivežus prekių iš pirmosios sutarties šalies sandėlio mokėti 0,07 USD/t, (septynias šimtąsias JAV dolerio už toną).

92. Tarp šalių 2014 m. birželio 12 d. buvo sudarytas Priedas Nr.6 (toliau tekste - Priedas) prie Sutarties dėl 38501 (trijų tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimties tonų) sojos rupinių hipro, kilmės šalis Argentina pirkimo, kurioje 1 t (vienos tonos) kaina buvo nustatyta 630 USD (šeši šimtai trisdešimt JAV dolerių), o visa pirkimo vertė sudarė 2 425 500 USD (du milijonus keturis šimtus dvidešimt penkis tūkstančius penkis šimtus JAV dolerių), kuriame, be kita ko, visą užsakytą prekės kiekį antroji sutarties šalis įsipareigojo išvežti iki 2014 m. liepos 31 d., tačiau iki šios sutarties sudarymo dienos jo neišsivežė.

103. Šalys susitaria, kad šia taikos sutartimi yra atsisakoma nuo Sutarties ir Priedo tolimesnio vykdymo.

114. Pirmoji sutarties šalis sutinka sumažinti sutartyje nustatytą jos atsisakymo mokestį (Sutarties 3.5. p.) nuo 10 % (dešimties procentų) iki 8% (aštuonių procentų), o prekės sandėliavimo mokestį (Sutarties 3.6. p.) nuo 0,07 USD/t (septynių šimtųjų JAV dolerio už toną) iki 0,06 USD ( šešių šimtųjų JAV dolerio už toną) ir atsisako reikalavimo dėl 2% (dviejų procentų) Sutarties atsisakymo mokesčio ir 0,01 USD/t, (vienos šimtosios JAV dolerio už toną) išieškojimo iš antrosios sutarties šalies.

125. Šalys susitaria, kad dėl atsisakymo nuo sutarties antroji sutarties šalis yra skolinga pirmajai sutarties šaliai 194 040,00 USD (vieną šimtą devyniasdešimt keturis tūkstančius keturiasdešimt JAV dolerių) (3850 t x 630,00 USD x 8%), o tai pagal oficialų JAV dolerio ir euro kursą šios taikos sutarties sudarymo dieną sudaro 170494,68 EUR (šimtą septyniasdešimt tūkstančių keturis šimtus devyniasdešimt keturis eurus 68 ct), o dėl prekės sandėliavimo nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. iki šios sutarties pasirašymo dienos imtinai už 197 d. (vieną šimtą devyniasdešimt septynias dienas) - 45507 USD (keturiasdešimt penkių tūkstančių penkių šimtų septynių JAV dolerių) (3850 t. x 0,06 USD x 197 d.), o tai pagal oficialų JAV dolerio ir euro kursą šios taikos sutarties sudarymo dieną sudaro 39 985,06 EUR (trisdešimt devynis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus 6 ct). Iš viso bendra antrosios sutarties šalies skola sudaro 239547 USD (du šimtus trisdešimt devynis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt septynis JAV dolerių), o tai pagal oficialų JAV dolerio ir euro kursą šios taikos sutarties sudarymo dienai sudaro 210 479,75 EUR (du šimtus dešimt tūkstančių keturis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 75 ct).

136. Antroji sutarties šalis sutinka su šios taikos sutarties 5 punkte nurodyta jo įsiskolinimo suma, sudarančia 239547 USD (du šimtus trisdešimt devynis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt septynis JAV dolerių), o tai pagal oficialų JAV dolerio ir euro kursą šios taikos sutarties sudarymo dienai sudaro 210479,75 EUR (du šimtus dešimt tūkstančių keturis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 75 ct) pirmajai sutarties šaliai ir sutinka ją sumokėti vienkartine ar periodinėmis išmokomis per 12 (dvylika) mėnesių, skaičiuojant terminą nuo šios taikos sutarties pasirašymo dienos, pervesdamas įsiskolinimo sumą (-as) į šioje taikos sutartyje nurodytą pirmosios sutarties šalies atsiskaitomąją sąskaitą ar kitą jos nurodytą sąskaitą ar išmokėdama grynais priede nurodyta valiuta ar eurais.

147. Antroji sutarties šalis be 239547,00 USD (dviejų šimtų trisdešimt devynių tūkstančių penkių šimtų keturiasdešimt septynių JAV dolerių), kas pagal oficialų JAV dolerio ir Euro kursą šios sutarties sudarymo dieną sudaro 210479,75 EUR (du šimtus dešimt tūkstančių keturis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 75 ct) skolos sumokėjimo, įsipareigoja pirmajai sutarties šaliai sumokėti ir 3% (trijų procentų) dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo negrąžintos mokėjimo dienai sumos.

158. Antroji sutarties šalis iki šios taikos sutarties 6 p. nurodyto termino neįvykdžiusi savo įsipareigojimų ir pilnai neatsiskaičiusi pagal šią taikos sutartį pirmajai sutarties šaliai įsipareigoja mokėti nebe 3% (trijų procentų) dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo negražintos mokėjimo dienai sumos, o 6% (šešis procentus) metinių palūkanų nuo negrąžintos mokėjimo dienai sumos, skaičiuotinas iki galutinio savo prievolės įvykdymo.

169. Šalys pripažįsta, kad antrajai sutarties šaliai pilnai įvykdžius šios taikos sutarties 5 ir 7 punktuose numatytus įsipareigojimus bus laikoma, kad skolininko prievolė yra įvykdyta tinkamai, laiku ir pilna apimtimi, ir šalys viena kitai jokių turtinio pobūdžio pretenzijų neturi bei ateityje neturės.

1710. Šalims žinomos ir suprantamos: CK 6.985 str. nuostatos, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas; CPK 582 str. 6 d. nuostatos, kad taikos sutartį teismas patvirtina priimdamas nutartį, kuri apeliacine tvarka neskundžiamą ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos, ir kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių Šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

1811. Šalių rekvizitai:

19A. K. įmonė „Grūdoteka“, juridinio asmens kodas 140758566, PVM kodas LT407585610, įsikūrusi adresu: Baltijos pr./Minijos g. 123-49, LT-93224 Klaipėda, Lietuvos Respublika, telefonas +37046422041, fakso Nr. +37046366119, elektroninis paštas oleg@grudoteka.lt., sąskaitos Nr. LT09 7044 0600 0073 5293, esanti AB SEB bankas Klaipėdos filialas, banko kodas 70440, SWIFT CBVI LT 2X.

20Uždaroji akcinė bendrovė „Daimas“, juridinio asmens kodas 134114061, PVM mokėtojo kodas LT 341140610, registruota adresu Uosio g. 42, LT-50143 Kaunas, Lietuvos Respublika, elektroninis paštas: karolis@daimas.lt, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT54 7400 0381 0432 3810, esanti Danske Bank A/S Lietuvos filiale, SWTFT SMPOLT22.“

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė, rašytinio proceso... 2. Pareiškėjai pateikė teismui tvirtinti jų 2015-02-13 pasirašytą taikos... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Remiantis CK 6.983 str. 1 d., taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis... 5. Taikos sutarties sudarymo pasekmės šalims žinomos (CPK 140 str. 3 d.).... 6. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-... 7. Patvirtinti pareiškėjų A. K. įmonės „Grūdoteka“, į. k. 140758566, ir... 8. „1. Tarp šalių 2013 m. liepos 30 d. buvo sudaryta sutartis Nr. SBM... 9. 2. Tarp šalių 2014 m. birželio 12 d. buvo sudarytas Priedas Nr.6 (toliau... 10. 3. Šalys susitaria, kad šia taikos sutartimi yra atsisakoma nuo Sutarties ir... 11. 4. Pirmoji sutarties šalis sutinka sumažinti sutartyje nustatytą jos... 12. 5. Šalys susitaria, kad dėl atsisakymo nuo sutarties antroji sutarties šalis... 13. 6. Antroji sutarties šalis sutinka su šios taikos sutarties 5 punkte nurodyta... 14. 7. Antroji sutarties šalis be 239547,00 USD (dviejų šimtų trisdešimt... 15. 8. Antroji sutarties šalis iki šios taikos sutarties 6 p. nurodyto termino... 16. 9. Šalys pripažįsta, kad antrajai sutarties šaliai pilnai įvykdžius šios... 17. 10. Šalims žinomos ir suprantamos: CK 6.985 str. nuostatos, kad teismo... 18. 11. Šalių rekvizitai:... 19. A. K. įmonė „Grūdoteka“, juridinio asmens kodas 140758566, PVM kodas... 20. Uždaroji akcinė bendrovė „Daimas“, juridinio asmens kodas 134114061, PVM... 21. Nutartis neskundžiama....