Byla 2-1642-153/2014
Dėl bylos nutraukimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Galinta ir partneriai“ ieškinį atsakovei SATIVA Group OÜ dėl 1 043 625 Lt nuostolių atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės SATIVA Group OÜ (Estijos Respublikoje registruotas juridinis asmuo) prašymą dėl bylos nutraukimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Galinta ir partneriai“ ieškinį atsakovei SATIVA Group OÜ dėl 1 043 625 Lt nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2teisme priimtas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Galinta ir partneriai“ (toliau – UAB „Galinta ir partneriai“) ieškinys, kuriuo prašo iš atsakovės SATIVA Group OÜ, Estijos Respublikoje registruoto juridinio asmens, priteisti 1 043 625 Lt nuostolių atlyginimą. Ieškovė reiškia reikalavimą atsakovei dėl nuostolių atlyginimo, susidariusių dėl atsakovės netinkamo 2013-06-17 šalių sudarytos grikių pirkimo-pardavimo sutarties Nr.1706 SG ir jos papildomo susitarimo, vykdymo. Nurodo, kad 2013-06-17 sutartimi atsakovė įsipareigojo ieškovei ne vėliau kaip iki 2013-08-01 pristatyti 2 500 tonų grikių. Atsakovei nespėjus pristatyti grikių iki nustatyto termino, šalys 2013-07-24 papildomu susitarimu pakeitė krovinio pristatymo terminą iki 2013-09-01. Tačiau atsakovė krovinio pilna apimtimi iki 2013-09-01 ieškovei nepristatė, todėl ieškovė šio krovinio, skirto perpardavimui, negalėjo laiku perduoti UAB „Grand rice company" pagal tarp ieškovės ir UAB „Grand rice company" sudarytą 2013-06-20 žemės ūkio produkcijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr.V15-132. Kadangi ieškovė tinkamai neįvykdė sutartinių įsipareigojimų UAB „Grand rice company", pastaroji vienašališkai nutraukė sutartį su ieškove ir vadovaudamasi sutarties 2 6.1.2 punktu, pareikalavo sumokėti 1 043 625 Lt dydžio baudą, kurią ieškovė sumokėjo 2013-11-05. Kadangi atsakovė neįvykdė sutartimi prisiimtos prievolės pristatyti grikių krovinį ieškovei į Varėną Incoterms DAP 2010 sąlygomis iki 2013 m. rugsėjo 1 d. ir tai buvo vienintelė ir pagrindinė priežastis, nulėmusi ieškovės sutartinių įsipareigojimų UAB „Grand rice company" nevykdymą, bei ieškovės pareigą sumokėti UAB „Grand rice company" 1 043 625 LT dydžio baudą, todėl ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti patirtų 1 043 625 Lt nuostolių atlyginimą.

3Atsakovė SATIVA Group OÜ pateikė teismui prašymą ieškovės ieškinį palikti nenagrinėtą, o civilinę bylą nutraukti, priteisti iš ieškovės atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad šalys 2013-06-17 Sutarties (toliau – Sutartis) 12.1 p. yra sudariusios aiškų susitarimą iš sutarčių kilusių ginčų sprendimui arbitraže, susitarimas sudarytas raštu, o faktas, kad šalys nesusitarė dėl arbitrų skaičiaus, nagrinėjimo vietos ir konkretaus arbitražo, nedaro arbitražinės išlygos negaliojančia savaime, kaip ir teismas neturi teisės padaryti tokią išvadą ex officio. Atsakovė, turėdama reikalavimą ieškovei pagal tą pačią Sutartį, buvo kreipusis į institucinį arbitražą – Vilniaus komercinio arbitražo teismą, kuris nutartyje nurodė, kad nėra šalių susitarimo dėl ginčo nagrinėjimo instituciniame arbitraže ir konkrečiame - Vilniaus komercinio arbitražo teisme, tačiau Vilniaus komercinio arbitražo teismas nutartyje nenurodė, kad ginčas nenagrinėtinas arbitraže ar kad arbitražinė išlyga negaliojanti, o pasisakė tik dėl institucinio arbitražo teismingumo. Be to, Talino apygardos teismas jau yra išsprendęs tarp tų pačių šalių kilusį ginčą dėl arbitražinės išlygos galiojimo ir taikymo pagal ginčo Sutartį – įsiteisėjusioje 2014-02-07 nutartyje konstatavo, kad ginčas, kylantis iš Sutarties, spręstinas arbitraže, o kadangi šalys nėra susitarusios dėl ginčo sprendimo nuolatiniame (instituciniame) arbitraže, darytina išvada, kad ginčas spręstinas ad hoc arbitraže. Atsižvelgiant į tai, teismas privalo laikytis 1958 m. Niujorko konvencija dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė Lietuvos Respublika. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, jeigu ieškinio priėmimo stadijoje teisėjas atsakovo valios neišsiaiškino ir iškėlė bylą, teismui vėliau bylos nagrinėjimo metu išsiaiškinus, kad yra arbitražinis susitarimas, o atsakovas prieštarauja ginčo nagrinėjimui teisme bei reikalauja laikytis šio susitarimo, ieškinys paliekamas nenagrinėtas (CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punktas (2010-02-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2010). Atsakovė taip pat nurodo, kad išreiškia aiškią poziciją dėl arbitražinės išlygos taikymo, nesutinka ginčo nagrinėti bendros kompetencijos teisme ir reikalauja laikytis šalių arbitražinio susitarimo bei siekia ginčą nagrinėti arbitraže.

4Ieškovė pateikė atsiliepimą į atsakovės prašymą, kuriuo prašo jo netenkinti (b. l. 31-33, t. 2). Nurodo, kad šalys niekada nesiderėjo dėl abitražinės išlygos ir nesusitarė, kad taip jų kilę ginčai būtų nagrinėjami arbitražo teisme. Sutarties 12.1 punkte esanti sąlyga, kuri, kaip teigia atsakovė, įtvirtina arbitražinį susitarimą, yra neapibrėžta ir nedetalizuota, dėl ko nėra neaišku, kaip tokia sąlyga turėti būti įgyvendinta, kokia procedūra vadovaujantis ad hoc arbitražo teismas turėtų spręsti tarp šalių kilusius ginčus ir, apskritai, kurios šalies įstatymais vadovaujantis turėtų būti formuojamas ad hoc arbitražo teismas, kai dėl jo formavimo tvarkos šalys nesusitaria, todėl Sutarties 12.1 punkte esanti nuostata dėl ginčų sprendimo arbitraže negali būti įgyvendinta. Todėl Kauno apygardos teismas, net atsakovei ir prašant, neturi teisės nukreipti ieškovę reikšti atitinkamus reikalavimus atsakovei bei juos nagrinėti ne Kauno apygardos teisme, o arbitraže (1958 m. Niujorko konvencijos dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo įsipareigojimų II straipsnio 3 dalis). Pažymi, kad atsakovė nepagrįstai vadovaujasi 2014-02-07 Talino apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-13-55211, nes ši nutartis prieštarauja imperatyvioms Lietuvos respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau - Arbitražo įstatymas) nuostatoms.

5Ieškinys paliktinas nenagrinėtas.

6Komercinio arbitražo įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad arbitražinis susitarimas – tai dviejų ar daugiau šalių susitarimas perduoti spręsti arbitražo teismui visus ar tam tikrus ginčus, kilusius ar galinčius kilti tarp jų dėl kokių nors konkrečių sutartinių ar kitokių teisinių santykių, kurie gali būti arbitražinio nagrinėjimo dalykas. Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika arbitražinio susitarimo tikslas yra atsisakyti bet kurios valstybės teismų jurisdikcijos ir perduoti ginčą spręsti arbitražui. Sudarytas arbitražinis susitarimas yra šalims privalomas ir jos negali vienašališkai jo keisti, taip pat pažeisti, t. y. kilus ginčui, rinktis vietoje arbitražo kitą, pavyzdžiui, teisminį ginčo sprendimo būdą. Be to, arbitražinis susitarimas yra privalomas ne tik jo šalims, bet ir teismui. Kai yra arbitražinis susitarimas, teismas privalo atsisakyti savo jurisdikcijos ir turi nukreipti sutartį pažeidusią šalį įvykdyti sutartinę prievolę, t. y. kilus ginčui kreiptis į arbitražą. Pažymėtina, kad 1958 m. Niujorko konvencijos II straipsnio 3 dalyje imperatyviai nurodyta, jog valstybės dalyvės teismas, jeigu į jį patenka ieškinys tokiu klausimu, dėl kurio šalys sudarė arbitražinį susitarimą, turi, vienai iš šalių prašant, nusiųsti šalis į arbitražą, jeigu nenustato, kad nurodytas susitarimas yra negaliojantis, niekinis, neveikiantis (praradęs reikšmę) ar jo negalima įvykdyti (null and void, inoperative or incapable of being performed) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2007; nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2010; nutartis kt.).

7Nustatyta, kad priimtas teisme ieškovės ieškinys atsakovei dėl nuostolių atlyginimo, atsiradusių dėl netinkamo 2013-06-17 sutarties Nr. 1 706 SG ir jos papildomo susitarimo vykdymo. Sutarties 12.1 p. ieškovė ir atsakovė yra susitarę: „Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties arba su ja susiję, bus sprendžiami Šalių derybomis. Derybų metu neradus abiems pusėms priimtino ginčo sprendimo, ginčas perduodamas nagrinėti arbitražo teismui” (b. l.49-53, t. 1). Taigi bylos šalys, sudarydamos Sutartį susitarė dėl arbitražinės išlygos - įstatymo nustatyta forma, t. y. rašytine sutartimi (Komercinio arbitražo įstatymo 10 straipsnis), atsisakė tarpusavio ginčų sprendimo teismine tvarka ir susitarė juos spręsti arbitražine tvarka. Susitarimo turinys aiškus ir šalys susitarimo sąlygos privalo laikytis.

8Atsakovė teigia, kad arbitražinį susitarimą šalys sudarė, o ieškovė tai neigia, nurodydama, kad jis neįvykdomas. Pagal teismų praktiką, kilus abejonių dėl arbitražinio susitarimo buvimo ir jo galiojimo, abejonės aiškinamos arbitražinio susitarimo galiojimo naudai, t. y. taikomas principas in favor contractus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-666/2013). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse yra konstatavęs, jog galiojantis arbitražinis susitarimas, kaip ir kiekviena kita sutartis, šalims yra privalomas (CK 6.189 straipsnio 1 dalis) ir jo būtina laikytis (pacta sunt servanda). Jeigu kuri nors šalis teigia, kad atitinkamas susitarimas yra ydingas, tai dėl jo pripažinimo negaliojančiu gali pateikti reikalavimą. Klausimai dėl arbitražinio susitarimo turinio ir jo reikšmės nagrinėjami ir sprendžiami tuo atveju, jeigu yra pareikštas reikalavimas dėl susitarimo pripažinimo negaliojančiu. Komercinio arbitražo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog arbitražinis teismas turi teisę pats priimti sprendimą dėl savo kompetencijos nagrinėti ginčą, įskaitant ir tuos atvejus, kai kyla abejonių dėl arbitražinio susitarimo buvimo arba jo galiojimo. Ši norma imperatyviai įtvirtina išimtinę arbitražinio teismo teisę spręsti dėl paties arbitražinio susitarimo galiojimo ar negaliojimo, įskaitant ir dėl to, ar yra sudarytas arbitražinis susitarimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2010).

9Byloje nepateikta duomenų, kad šalys Sutarties sąlygą pakeitė ar panaikino, ieškovė nėra pareiškusi reikalavimo dėl susitarimo pripažinimo negaliojančiu. Ieškovės nurodomo susitarimo dėl ginčo sprendimo arbitraže tvarkos nesudarymas nedaro aiškios sutarties sąlygos dėl arbitražinės išlygos negaliojančios ir neįvykdomos. Pažymėtina, kad ieškovės nurodomus arbitražiniame susitarime neaptartus aspektus užpildo Komercinio arbitražo įstatymo normos. Šio įstatymo normos, jeigu šalys nėra sutarusios, nustato arbitražo vietą, arbitrų skaičių, arbitražo teismo kompetenciją ir arbitražinio ginčo nagrinėjimo tvarką (Komercinio arbitražo įstatymo 3 straipsnio 8 dalis, 13, 19, 28, 29 ir kiti straipsniai).

10Iškėlus bylą, teismui išsiaiškinus, kad yra arbitražinis susitarimas, ir atsakovei prieštaraujant ginčo nagrinėjimui teisme bei reikalaujant laikytis šio susitarimo, ieškinys paliktinas nenagrinėtas (CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

11Atsakovė prašo priteisti iš ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau šių išlaidų dydį pagrindžiančių įrodymų nėra pateikusi, todėl jos nepriteistinos (CPK 98 straipsnis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, 296 straipsnio 1 dalies 9 punktu, teismas

Nutarė

13ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Galinta ir partneriai“ ieškinį atsakovei SATIVA Group OÜ dėl nuostolių atlyginimo palikti nenagrinėtą.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai