Byla 2A-393/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų: Konstantino Gurino, Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Marytės Mitkuvienės, sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Laurynui Biekšai, atsakovo atstovui adv. Viliui Martišiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Vedina“ ir atsakovo likviduojamos statybos-remonto uždarosios akcinės bendrovės ,,Ersta“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-206-623/2008 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vedina“ ieškinį atsakovui likviduojamai statybos –remonto uždarajai akcinei bendrovei „Ersta“, tretieji asmenys E. K. ir S. D. , dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovo likviduojamos statybos - remonto uždarosios akcinės bendrovės ,,Ersta“ priešieškinį ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ,,Vedina“ dėl atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais, skolos priteisimo bei nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas BUAB „Vedina“ 2007 m. lapkričio 27 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo LUAB ,,Ersta“ 29 007 Lt skolos ir 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (1 t., b. l. 1, 2). Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2006 m. birželio 23 d. nutartimi UAB „Vedina“ iškelta bankroto byla, o išnagrinėjus šios bendrovės dokumentus, nustatyta, kad atsakovas yra skolingas BUAB „Vedina“ 29 007 Lt už atliktus darbus pagal 2001 m. birželio 28-29 d. įvykdytų statybos darbų aktus ir 2001 m. liepos 2 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2704447.

3Atsakovas likviduojama SR UAB ,,Ersta“ nepripažino ieškinio ir 2008 m. birželio 30 d. pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė: pripažinti negaliojančiais dėl ieškovo apgaulės 2001 m. birželio 28 d., 2001 m. birželio 29 d. tris atliktų darbų aktus už 2001 m. birželio mėnesį; priteisti iš ieškovo BUAB „Vedina“ 162 000 Lt nuostolių atlyginimo atsakovo LUAB „Ersta“ naudai; priteisti iš ieškovo BUAB „Vedina“ 11 053,05 Lt už generalinio rangovo paslaugas atsakovo LUAB „Ersta“ naudai (1 t., b. l. 169 – 173; CK 1.91 str. 5 d., 6.158 str. 1 d., 6.200 str. 1, 3 d., 6.655 str. 1 d., 6.663 str. 1 d. CK 6.658 str. 3 d.). Nurodė, kad 2000 m. spalio 27 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 15, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti Vilniaus 2-osios politechnikos mokyklos pastatų, esančių Kalvarijų g. 159, Vilniuje, mokomojo ir dirbtuvių korpuso šildymo, vidaus ir lauko vandentiekio, vidaus ir lauko nuotekų, vėdinimo, šilumos tiekimo į kaloriferius, šilumos įvadų, apskaitos mazgų ir automatikos įrengimo ir derinimo darbus už 400 000 Lt. Ieškovas pagal šią sutartį atliko darbų už 221 061 Lt pagal sąskaitas faktūras: 2000 m. gruodžio 20 d. Nr. GBA 581 4954, 2001 m. balandžio 13 d. Nr. LBE 2704432. Už šiuos darbus atsakovas su ieškovu tinkamai atsiskaitė. Darbai pagal sutartį privalėjo būti baigti 2001 m. vasario 28 d. (Sutarties 4.2 p.), tačiau ieškovas pagal tris 2001 m. birželio 28 d., 2001 m. birželio 29 d. atliktų darbų aktus už 2001 m. birželio mėnesį, už kuriuos išrašyta sąskaita faktūra Nr. LBE 2704447 (už 29 007 Lt), neatliko dalies darbų, o dalį darbų atliko netinkamai. Be to, aukščiau minima sąskaita ieškovui nebuvo pateikta ir apie tokios sąskaitos buvimą ieškovas sužinojo tik iš 2007 m. vasario 26 d. ieškovo rašto Nr. 6.

4Atsakovo teigimu, ieškovas, priduodamas darbus 2001 m. birželio 28 d., 2001 m. birželio 29 d. atliktų darbų aktais, tyčia nuslėpė nuo atsakovo, kad ne visi darbai, nurodyti aukščiau minėtuose trijuose atliktų darbų aktuose už 2001 m. birželio mėnesį, yra atlikti (nėra eksploatuojančių organizacijų pažymų, išpildomosios dokumentacijos ir kita), kad šie darbai turi paslėptų trūkumų, kurie išaiškėjo vėliau. Taigi atsakovas buvo suklaidintas ieškovo dėl esminių 2001 m. birželio 28 d., 2001 m. birželio 29 d. trijų darbų aktuose sąlygų, t. y. darbai realiai nebuvo atlikti tinkamai. Žinodamas apie esamą faktinę situaciją (ne visi darbai atlikti, yra paslėptų trūkumų), atsakovas nebūtų sudaręs su ieškovu trijų 2001 m. birželio 28 d., 2001 m. birželio 29 d. atliktų darbų aktų. Todėl šie darbų aktai yra negaliojantys, nes juos sudarant buvo valios trūkumų (CK 1.91 str. 5 d.).

52001 m. rugsėjo 25 d. atsakovas su UAB „VĖSA ir partneriai“ sudarė rangos sutartį Nr. 23 (Priedas Nr. 2) ieškovo neatliktiems pagal Statybos rangos sutartį Nr. 15 darbams atlikti ir atliktų darbų trūkumams taisyti, patirdamas 162 000 Lt išlaidų (Statybos rangos sutarties Nr. 23 2.1 p.). Be to, dėl ieškovo netinkamai ir ne laiku atliktų darbų, trūkumų šalinimo atsakovas, būdamas generaliniu objekto rangovu, negalėjo laiku atiduoti eksploatacijai objekto. Todėl ieškovas pagal Statybos rangos Nr. 15 sutarties 4.8. punktą yra skolingas atsakovui „5 procentus nuo įvykdytų darbų sumos, išskaičiuojant iš Rangovui mokamos sumos“ už elektrą, vandenį, medžiagų sandėliavimą, suteiktas patalpas ir kitas atsakovo teikiamas paslaugas: 11 023,05 Lt (142 000+79 061) x 0,05=11 053,05 Lt atitinkamai pagal darbus pagal sąskaitas-faktūras GBA 5814954, LBE 2704432).

6Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimu atmetė ieškinį ir priešieškinį (2 t., b. l. 32-34). Teismas nurodė, kad 2000 m. spalio 27 d. šalys sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 15 (1 t., b. l. 174-175), pagal kurią UAB „Vedina“ (rangovas) įsipareigojo atlikti Vilniaus 2-osios politechnikos mokyklos pastatų, esančių Vilniuje, Kalvarijų g. 159, mokomojo ir dirbtuvių korpuso šildymo, vidaus ir lauko vandentiekio, vidaus ir lauko nuotekų, vėdinimo, šilumos tiekimo į kaloriferius, šilumos įvadų, apskaitos mazgų ir automatikos įrengimo ir derinimo darbus, o UAB „Ersta“ (generalinis rangovas) įsipareigojo padarytus darbus priimti ir už juos sumokėti (sutarties 1.1 p.).

7Teismo teigimu, šalys pripažįsta faktą, kad UAB „Vedina“ neatliko visų 2000 m. spalio 27 d. Statybos rangos sutartyje Nr . 15 (toliau – Rangos sutartis) numatytų darbų, nutraukė juos ir nepateikė UAB „Ersta“ santechnikos darbų išpildomosios dokumentacijos, dengtų darbų ir komunikacijas eksploatuojančių organizacijų pažymų, be kurių objekto pridavimas Valstybinei komisijai yra negalimas. Todėl Rangos sutartyje nustatytas darbų rezultatas nebuvo pasiektas, UAB „Vedina“ darbas valstybinei komisijai nebuvo priduotas, dėl ko UAB „Ersta“ pagal sutartį (2.3 p.) neturi pareigos visiškai atsiskaityti su ieškovu (CK 6.644 str. 1 d.).

8Teismas nurodė, kad pagal sutartį tarpiniai atsiskaitymai už atliktą darbų dalį turėjo būti vykdomi kas du mėnesiai (2.3 p.) už faktiškai atliktus darbus pagal atliktų darbų aktus ir išrašytas sąskaitas (4.4 p.). Todėl sutartis nesuteikia teisės reikalauti atsiskaityti už faktiškai atliktus darbus, nes šalių sudarytos sutarties dalyką sudarė taip pat santechnikos darbų išpildomosios dokumentacijos, dengtų darbų ir komunikacijas eksploatuojančių organizacijų pažymų pateikimas, be kurių, atsižvelgiant į santechnikos statybos darbų specifiką, nėra įmanomas teisinis pastato pripažinimas tinkamu naudoti, faktinis vandentiekio, šilumotiekio bei nuotekų nuvedimo sistemų eksploatavimas (nesant šių įrenginių įrengimo schemos). Teismo nuomone, atsižvelgus į tai, kad galutinis rezultatas pagal Rangos sutartį nebuvo pasiektas, nėra pagrindo tenkinti nei ieškinio dėl skolos priteisimo pagal 2001 m. birželio 28 d. - 2001 m. birželio 29 d. tris atliktų darbų aktus už 2001 m. birželio mėnesį, nei pripažinti šiuos aktus negaliojančiais, nes šalys nebuvo sutarusios prie kiekvieno atliktų darbų akto pateikti ir santechnikos darbų išpildomosios dokumentacijos, dengtų darbų ir komunikacijas eksploatuojančių organizacijų pažymų, o šiuose aktuose nurodytų darbų kiekio ar kokybės neatitikimų atsakovas neįrodė.

9Teismo teigimu, UAB „Vedina“ nutraukus darbus statybos objekte, atsakovas 2001 m. sausio 25 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 23 su UAB „Vėsa ir partneriai“ (darbų vertė 162 000 Lt), ir akivaizdu, kad UAB „Vėsa ir partneriai“ tęsė UAB „Vedina“ pradėtus, tačiau nebaigtus darbus, už kuriuos UAB „Ersta“ nebuvo atsiskaičiusi su UAB „Vedina“. Atsakovas neįrodė, kad nors dalis iš UAB „Vėsa ir partneriai“ atliktų darbų būtų atlikti UAB „Vedina“ trūkumų šalinimui.

10Teismas nurodė, kad bylos šalių pasirašytoje Rangos sutartyje atsakovas ir ieškovas susitarė dėl mokėjimo 5 procentų nuo bendros įvykdytų darbų sumos genrangovui už suteiktas generalinės rangos paslaugas, išskaičiuojant šį užmokestį iš rangovui mokamos sumos (sutarties 4.8 p.), tačiau atsakovas neatskleidė šios šalių sudarytos sutarties sąlygos esmės. Teismo teigimu, rangovas genrangovui sutartyje numatytą 5 procentų dydžio atlyginimą sumokėti privalėtų tik už realiai atsakovo suteiktas paslaugas ir tik įrodžius šių paslaugų suteikimo faktą, tačiau atsakovas nenurodė jokių paslaugų, kurias jis suteikė ieškovui pagal Rangos sutartį, o neįrodžius paslaugų teikimo fakto šis priešieškinio reikalavimas negali būti tenkinamas.

11Be to, iš Rangos sutarties nuostatų matyti, kad UAB „Vedina“ įsipareigojo kas mėnesį pateikti UAB „Ersta“ atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras (sutarties 4.4 p.), o Rangos sutarties 4.8 p. UAB „Vedina“ įsipareigojo išskaičiuoti 5 procentų sumą, skirtą ieškovui, iš atsakovui mokėtinos sumos už atliktus darbus. Todėl, teismo teigimu, šalys iš esmės sutarė sulaikyti 5 procentų dydžio genrangovo rangovui mokamą atlyginimo dalį iki galutinio šalių atsiskaitymo, kurį šalys sutarė vykdyti po objekto pridavimo Valstybinei komisijai (sutarties 2.3 p.). Tačiau UAB „Vedina“ sutarto darbo nebaigė, šiai įmonei iškelta bankroto byla, ji neturi galimybės tęsti sutarčių vykdymo įskaitant garantinius įsipareigojimus, todėl atsakovas neturi teisės reikalauti 5 procentų nuo išrašytų sąskaitų sumos kaip užmokesčio už paslaugas. Beje, iš ieškovo atsakovui išrašytų PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad ieškovas UAB „Vedina“ niekada neišskaitė ieškovui sutarties 4.8 p. numatyto užmokesčio, o atsakovas pagal tokias išrašytas sąskaitas rangos sutarties vykdymo eigoje vykdė atsiskaitymą pagal pateiktas sąskaitas, t. y. šalys šia Rangos sutarties 4.8 p., nuostata, skirta apsaugoti genrangovo UAB „Ersta“ interesus, iš esmės nesinaudojo.

12Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Vedina“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys, ir ieškinį patenkinti (2 t., b. l. 41-44). Savo skundą apeliantas motyvuoja šiais argumentais:

131. Ginčijami darbų priėmimo – perdavimo aktai nebuvo pripažinti negaliojančiais, todėl pagal 2000-10-27 rangos sutarties 2.3 punktą atsakovas privalėjo atsiskaityti už faktiškai atliktus darbus (CK 6.671 str.).

142. Teismas nepagrįstai Rangos sutarties 4.4 ir 2.3 punktų nuostatas susiejo su išpildomosios dokumentacijos ir pažymų pateikimu UAB ,,Ersta“ bei visų darbų pridavimu valstybinei komisijai. Šių dokumentų pateikimas įtakos turėjo tik galutiniam atsiskaitymui. Be to, juos pateikti pareiga teko UAB ,,Vėsa ir partneriai“, kuri pabaigė sutartinius darbus.

15Apeliaciniu skundu atsakovas L SR UAB ,,Ersta“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria atmestas priešieškinis, ir priešieškinį patenkinti (2 t., b. l. 53-58). Savo skundą atsakovas motyvuoja šiais argumentais:

161. Teismas neteisingai aiškino materialinės teisės normas dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais dėl valios trūkumo (dėl kitos šalies apgaulės; CK 1.91 str. 5 d.), dėl ko nepagrįstai atsisakė pripažinti darbų priėmimo-perdavimo aktus negaliojančiais dėl ieškovo apgaulės. Ieškovas neatliko visų darbų, numatytų rangos sutarties 1.1. ir 4.6. punktuose.

172. Teismas klaidingai aiškino ir taikė CK 6.658 straipsnio penktąją dalį, įtvirtinančią užsakovo teisę, nustačius paslėptų darbų trūkumų, atskaityti sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti, iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus; neišsamiai bei nevisapusiškai vertino byloje esančius įrodymus dėl neatliktų darbų apimties (CPK 185 str.). Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas neįrodė, jog UAB ,,Vėsa ir partneriai“ taisė ieškovo darbo trūkumus, kadangi su šia bendrove sudarytoje rangos sutartyje numatyti tie patys darbai, kaip ir ginčijamuose atliktų darbų aktuose.

183. Neteisingai teismas aiškino statybos rangos sutarties 4.8. punktą (dėl apmokėjimo už generalinės rangos paslaugas) (CK 6.193 str.). Atsakovas realiai suteikė ieškovui paslaugas pagal šį punktą.

19Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas likviduojama SR UAB ,,Ersta“ prašo atmesti ieškovo apeliacinį skundą (2 t., b. l. 67, 68), motyvuodamas esminiais apeliacinio skundo argumentais.

20Atsiliepimu į apeliacinius skundus tretysis asmuo E. K. prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o atsakovo skundą patenkinti (2 t., b. l. 74-77). Savo prašymą tretysis asmuo grindžia tuo, kad rangovas (ieškovas) turi teisę reikalauti apmokėti tik už faktiškai atliktus darbus, o teismas pagrįstai nustatė, kad ne visi darbai buvo atlikti.

21Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.

22Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str., 263 str. 1 d.). Skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

23Rangos sutarties vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas: rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo (nagrinėjamoje byloje genrangovo) medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir kokybiškai, o užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti (CK 6.644 str.). Rangovas, atlikęs sutartus rangos darbus, praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą; rangos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Rangos darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas teisės normose, reglamentuojančiose tiek bendruosius rangos sutartinius santykius, tiek specialius statybos rangos teisinius santykius (CK 6.662, 6.694 straipsniai).

24Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, užtikrindamas vienodos teismų praktikos formavimą, yra išaiškinęs, kad rangos darbų perdavimo priėmimo aktu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai: darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas; šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus., kad darbų atlikimo aktas yra įstatyme įtvirtintas dokumentas, kuriame surašomi faktinio pobūdžio duomenys apie svarbias bylai aplinkybes; šis aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Įstatymas nenustato specialios privalomos priėmimo–perdavimo akto formos, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo–perdavimo akto požymius, kuriame nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai. Esminę reikšmę sandoriui kvalifikuoti turi dokumento turinys, jį sudariusių šalių valia, tikslai, kurių jos siekė surašydamos konkretų vertinamą dokumentą (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Iš CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatų akivaizdu, kad priėmimo–perdavimo aktas turi būti rašytinės formos, jo turinys – nuorodos apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus, nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ekama“ v. UAB „Versenta“, byla Nr. 3K-3-413/2005; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sigeta“ v. UAB „Kriautė“, byla Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Modesta“, byla Nr. 3K-3-17/2007).

25Apygardos teismas sprendime be pagrindo nurodė, kad UAB „Vedina“ neatliko 2000 m. spalio 27 d. Statybos rangos sutartyje numatytų darbų, užfiksuotų 2001 m. birželio 28-29 d. įvykdytų statybos darbų aktuose, dėl ko padarė neteisingą išvadą, jog atsakovas LUAB „Ersta“ Rangos sutarties (2.3 p.) pagrindu neturi pareigos atsiskaityti su ieškovu BUAB „Vedina“ pagal 2001 m. birželio 28-29 d. įvykdytų statybos darbų aktus ir 2001 m. liepos 2 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2704447, t. y. sumokėti ieškovui už jo atliktus ir minėtuose aktuose nurodytus statybos rangos darbus (1 t., b. l. 7-12; CK 6.644 str. 1 d.).

26Pagal CK nuostatas (CK 6.689 str., 6.690 str.), užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti rangos darbus, jų kokybę, pareikšti pretenzijas dėl priimtų statybos rangos darbų kokybės bei kitų trūkumų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teigimu, tai ne tik užsakovo teisė, bet ir pareiga (2004 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Ampolis“ v UAB „Senovė“, bylos Nr. 3K-3-505/2004; 2003 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Ampolis“ v UAB „Senovė“, bylos Nr. 3K-3-1164/2003; 2004 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje E. V. IĮ „Egistena” v. AB „Hermis investicija”, bylos Nr. 3K-3-685/2004). Nustatęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti statybos darbų kokybę, ar kitus trūkumus, užsakovas privalo apie tai nedelsdamas pranešti rangovui. Nepranešęs apie pastebėtus trūkumus, užsakovas netenka teisės jais remtis ateityje, t. y. nepasinaudojimas šia teise užsakovui sukelia tam tikras pareigas (CK 6.689 str. 1 d; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007).

27Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas L SR UAB ,,Ersta” 2001 m. birželio 28 d. pasirašė ieškovo UAB „Vedina pateiktus 2001 m. birželio 28-29 d. įvykdytų statybos darbų aktus, nenurodęs darbų trūkumų ar pastabų (1 t., b. l. 7-12). Kaip minėta, nenurodymas atliktų darbų trūkumų šiuose aktuose, reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 str. 2 d.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas LUAB ,,Ersta” būtų pranešęs ieškovui apie nukrypimus nuo sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti statybos darbų kokybę, ar kitus trūkumus aktuose nurodytų darbų priėmimo metu (arba iki ar iškart po darbų priėmimo), todėl atsakovas (genrangovas) LUAB ,,Ersta” neturi teisės, jais remdamasis, atsisakyti atsiskaityti už 2001 m. birželio 28-29 d. įvykdytų statybos darbų aktais priimtus darbus (CK 6.689 str. 1 d.). Nelaikytini tinkamais pranešimais apie atliktų darbų trūkumus atsakovo nurodomi 2001-11-21 pranešimas Nr. 01-236, 2001-12-06 pranešimas Nr. 01-252, 2001-12-12 pranešimas Nr. 01-257, 2001-12-13 pranešimas Nr. 01-259, 2002-03-21 pranešimas Nr. 01-68, kadangi jie susiję su ieškovo darbais, vykdytais po 2001 m. birželio 28-29 d. aktų pasirašymo (1 t., b. l. 99, 102-104, 107).

28Taigi paminėti atliktų rangos darbų priėmimo aktai yra šalių statybos rangos sutarties vykdymo dokumentai, kuriais buvo įformintas tarpinių statybos darbų pridavimas ir jų priėmimas, kuriuose yra užfiksuoti tarpiniai rangovo (ieškovo) atlikti darbai ir genrangovo (atsakovo) valia priimti juos be išlygų (1 t., b. l. 7-12; CK 6.662 str. 2 d.).

29Pagal CK 6.671 straipsnį, įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu nutraukus rangos sutartį iki galutinio darbų rezultato priėmimo, rangovas įgyja teisę reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad šioje teisės normoje iš esmės įtvirtinta rangos sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyra, nes rangovas turi teisę reikalauti iš užsakovo sumokėti tik už faktiškai atliktų darbų dalį sumą, proporcingą pagal atliktų darbų dalį visų darbų sąmatai, bet negali reikalauti sumokėti už neatliktų ir neįrodytų darbų dalį (Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2008). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatų, kad net ir tais atvejais, kai rangos sutartis nutraukiama dėl to, jog rangovas darbą vykdo ne laiku, o užsakovas likusiems darbams atlikti sudaro kitą rangos sutartį, prieš tai priėmęs jau atliktus darbus, rangovas ir tokiu atveju turi teisę reikalauti sumokėti už faktiškai atliktus darbus (CK 6.671 straipsnis); be to, rangos sutartį nutraukus iki darbų rezultato perdavimo, faktiškai atlikti darbai priimami ta pačia tvarka, kaip ir galutinis darbų rezultatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Atnaša“ v. Vilniaus savivaldybės administracija, byla Nr. 3K-3-235/2005; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007).

30Bylos duomenimis, šalių sudarytos Rangos sutarties 2.3 punkte numatyta, kad atsiskaitoma kas du mėnesiai už faktiškai padarytus darbus, o galutinis atsiskaitymas atliekamas po pridavimo Valstybinei komisijai (1 t., b. l. 174-175). Atsižvelgus į tai, kad darbai pagal 2001 m. birželio 28-29 d. įvykdytų statybos darbų aktus yra faktiškai ieškovo atlikti bei atsakovo priimti, o atsiskaitymo terminas už juos jau suėjęs, ieškovas pagrįstai reikalauja iš atsakovo sumokėti už atliktus ir atsakovo priimtus darbus pagal 2001 m. birželio 28-29 d. įvykdytų statybos darbų aktus ir 2001 m. liepos 2 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2704447 (1 t., b. l. 13), todėl iš dalies patenkintinas nurodytas ieškovo reikalavimas (CK 6.671 str.).

31Neturi pagrindo atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kad apygardos teismas nepagrįstai nepripažino nurodytų 2001 m. birželio 28-29 d. įvykdytų statybos darbų aktų negaliojančiais dėl kitos šalies apgaulės, kadangi atsakovas nenurodė konkrečių darbų, dėl kurių, atsakovo teigimu, jis buvo suklaidintas, nei suklaidinimo ar apgaulės aplinkybių, juolab kad atsakovas yra verslininkas, besispecializuojantis rangos darbų srityje, pagal 2000-10-27 Statybos rangos sutartį Nr. 15 vykdęs genrangovo funkcijas (CK 1.91 str. 5 d.). Apygardos teismas pagrįstai pažymėjo, kad šalys nebuvo sutarusios prie kiekvieno atliktų darbų akto pateikti ir santechnikos darbų išpildomosios dokumentacijos, dengtų darbų ir komunikacijas eksploatuojančių organizacijų pažymų, o atsakovas neįrodė ginčo aktuose nurodytų darbų kiekio ar kokybės neatitikimų (CPK 178 str., 185 str.). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovas neįrodė, jog UAB „Vėsa ir partneriai“ pagal 2001 m. sausio 25 d. Statybos rangos sutartį Nr. 23 atlikti darbai (ar jų dalis) būtų buvę atlikti UAB „Vedina“ trūkumų šalinimui (1 t., b. l. 176, 177; CPK 178 str.). Vien šios sutarties sudarymo faktas neįrodo darbų trūkumų šalinimo fakto, už kurį turėtų būti atsakingas ieškovas.

32Pagal Statybos rangos sutarties 4.8 punktą rangovas (ieškovas) įsipareigojo sumokėti už genrangovo (atsakovo) teikiamas paslaugas 5 proc. nuo įvykdytų darbų sumos, išskaičiuojant iš rangovui mokamos sumos. Apygardos teismas, aiškindamas šias Rangos sutarties nuostatas, teisingai konstatavo, kad šis susitarimas faktiškai reiškia, jog UAB ,,Vedina“ įsipareigojo išskaičiuoti 5 proc. dydžio sumą iš atsakovui UAB ,,Ersta” mokėtinų sumų už atliktą darbą, t. y. susitarė sulaikyti 5 proc. dydžio genrangovo mokamo rangovui atlyginimo už darbą dalį iki galutinio šalių atsiskaitymo, kurį šalys susitarė vykdyti po objekto pridavimo Valstybinei komisijai, tačiau be pagrindo atmetė atsakovo priešieškinio dalį dėl 5 proc. ieškovo atliktų darbų vertės išreikalavimo. Juolab kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog UAB „Vedina“ neatliko visų 2000 m. spalio 27 d. Statybos rangos sutartyje numatytų darbų, nutraukė juos ir nepateikė UAB „Ersta“ santechnikos darbų išpildomosios dokumentacijos, dengtų darbų ir komunikacijas eksploatuojančių organizacijų pažymų, be kurių objekto pridavimas Valstybinei komisijai yra negalimas, o statybos rangos sutartyje nustatytas darbų rezultatas nebuvo pasiektas, UAB „Vedina“ darbas valstybinei komisijai nebuvo priduotas, dėl ko atsakovas pats atliko objekto pridavimo darbus, kurie vertinami ir kaip genrangovo suteiktos paslaugos pagal Rangos sutarties 4.8 punktą. Todėl pagrįstas atsakovo priešieškinio reikalavimas Rangos sutarties 4.8 punkto pagrindu priteisti iš ieškovo 5 proc. dydžio sumą, skaičiuotiną nuo rangovui sumokėtos sumos. Šalys neginčija, kad rangovui sumokėta 221 061 Lt, todėl 5 proc. suma sudaro 11 053 Lt, kuri priteistina iš ieškovo atsakovui.

33Minėta, kad atsakovas privalo apmokėti ieškovui už jo atliktus ir ieškovo priimtus rangos darbus pagal 2001 m. birželio 28-29 d. įvykdytų statybos darbų aktus, todėl, turint omeny ir aukščiau nurodytus motyvus, iš dalies patenkinant ieškinį, iš atsakovo priteistina ieškovui 27 556,65 Lt skolos už jo atliktus darbus (Rangos sutarties 4.8 p. pagrindu išskaičius 5 proc. nuo 2001 m. liepos 2 d. PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 2704447 nurodytos ir ieškovo reikalaujamos 29 007 Lt sumos) bei 6 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuotinos nuo priteistos 27 556,65 Lt sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.671 str., 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 2 d.).

34Dėl nurodytų motyvų pakeistinas apygardos teismo sprendimas (CPK 329 str., 330 str.), priteisiant: iš atsakovo ieškovui 27 556,65 Lt už atliktus darbus Rangos sutarties pagrindu pagal 2001 m. birželio 28-29 d. įvykdytų statybos darbų aktus ir 2001 m. liepos 2 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2704447 bei 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo priteistos 27 556,65 Lt sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o iš ieškovo atsakovui 11 053 Lt Rangos sutarties 4.8 p. pagrindu (atsakovo sumokėtus ieškovui pagal 2000 m. spalio 27 d. šalių sudarytą Statybos rangos sutartį, kurie turėjo būti išskaityti), paliekant nepakeistą kitą skundžiamo teismo sprendimo dalį.

35Atsižvelgus į pareikštų ir patenkintų reikalavimų dydį, iš atsakovo priteistina valstybei žyminis mokestis nuo patenkintos ieškovo reikalavimo dalies ir bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (2 t., b. l. 73; CPK 80, 88, 92, 96 str., 302 str.).

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

37Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimą.

38Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atmesta dalis ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vedina“ ieškinio ir atsakovo likviduojamos statybos-remonto uždarosios akcinės bendrovės ,,Ersta“ priešieškinio, bei iš dalies patenkinti ieškinį ir priešieškinį.

39Priteisti iš atsakovo likviduojamos statybos-remonto uždarosios akcinės bendrovės ,,Ersta“ (juridinio asmens kodas 220503160, buveinės adresas: Vilnius, Metalo g. 13) ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Vedina“ (juridinio asmens kodas 2483085, buveinės adresas: Vilnius, Kalvarijų g. 159) 27 556,65 Lt (dvidešimt septynis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt šešis litus 65 centus) už atliktus darbus ir 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuotinas nuo priteistos 27 556,65 Lt sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei valstybei 827 (aštuonis šimtus dvidešimt septynis) Lt žyminio mokesčio.

40Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vedina“ atsakovui likviduojamai statybos-remonto uždarajai akcinei bendrovei ,,Ersta“ 11 053 (vienuolika tūkstančių penkiasdešimt tris) Lt.

41Palikti nepakeistą kitą teismo sprendimo dalį.

42Priteisti iš atsakovo likviduojamos statybos-remonto uždarosios akcinės bendrovės ,,Ersta“ valstybei 45 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas BUAB „Vedina“ 2007 m. lapkričio 27 d. kreipėsi į teismą su... 3. Atsakovas likviduojama SR UAB ,,Ersta“ nepripažino ieškinio ir 2008 m.... 4. Atsakovo teigimu, ieškovas, priduodamas darbus 2001 m. birželio 28 d., 2001... 5. 2001 m. rugsėjo 25 d. atsakovas su UAB „VĖSA ir partneriai“ sudarė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimu atmetė ieškinį... 7. Teismo teigimu, šalys pripažįsta faktą, kad UAB „Vedina“ neatliko visų... 8. Teismas nurodė, kad pagal sutartį tarpiniai atsiskaitymai už atliktą darbų... 9. Teismo teigimu, UAB „Vedina“ nutraukus darbus statybos objekte, atsakovas... 10. Teismas nurodė, kad bylos šalių pasirašytoje Rangos sutartyje atsakovas ir... 11. Be to, iš Rangos sutarties nuostatų matyti, kad UAB „Vedina“... 12. Apeliaciniu skundu ieškovas BUAB „Vedina“ prašo panaikinti pirmosios... 13. 1. Ginčijami darbų priėmimo – perdavimo aktai nebuvo pripažinti... 14. 2. Teismas nepagrįstai Rangos sutarties 4.4 ir 2.3 punktų nuostatas susiejo... 15. Apeliaciniu skundu atsakovas L SR UAB ,,Ersta“ prašo panaikinti pirmosios... 16. 1. Teismas neteisingai aiškino materialinės teisės normas dėl sandorių... 17. 2. Teismas klaidingai aiškino ir taikė CK 6.658 straipsnio penktąją dalį,... 18. 3. Neteisingai teismas aiškino statybos rangos sutarties 4.8. punktą (dėl... 19. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas likviduojama SR UAB... 20. Atsiliepimu į apeliacinius skundus tretysis asmuo E. K. prašo ieškovo... 21. Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.... 22. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 23. Rangos sutarties vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas:... 24. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, užtikrindamas vienodos teismų praktikos... 25. Apygardos teismas sprendime be pagrindo nurodė, kad UAB „Vedina“ neatliko... 26. Pagal CK nuostatas (CK 6.689 str., 6.690 str.), užsakovas turi teisę... 27. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas L SR UAB ,,Ersta” 2001 m.... 28. Taigi paminėti atliktų rangos darbų priėmimo aktai yra šalių statybos... 29. Pagal CK 6.671 straipsnį, įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu nutraukus... 30. Bylos duomenimis, šalių sudarytos Rangos sutarties 2.3 punkte numatyta, kad... 31. Neturi pagrindo atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kad apygardos teismas... 32. Pagal Statybos rangos sutarties 4.8 punktą rangovas (ieškovas) įsipareigojo... 33. Minėta, kad atsakovas privalo apmokėti ieškovui už jo atliktus ir ieškovo... 34. Dėl nurodytų motyvų pakeistinas apygardos teismo sprendimas (CPK 329 str.,... 35. Atsižvelgus į pareikštų ir patenkintų reikalavimų dydį, iš atsakovo... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 37. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimą.... 38. Panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atmesta dalis ieškovo... 39. Priteisti iš atsakovo likviduojamos statybos-remonto uždarosios akcinės... 40. Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 41. Palikti nepakeistą kitą teismo sprendimo dalį.... 42. Priteisti iš atsakovo likviduojamos statybos-remonto uždarosios akcinės...