Byla 2-1548/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Vilnista“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 25 d. nutarties, kuria priimtas ieškinio atsisakymas, civilinė byla nutraukta, grąžintas žyminis mokestis ir atmestas prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-2033-431/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“ ieškinį atsakovui Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje uždaroji akcinė bendrovė „Vilnista“, akcinė bendrovė „Utenos melioracija“, uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“, uždaroji akcinė bendrovė „Alrasta“, uždaroji akcinė bendrovė „Akordas 1“, uždaroji akcinė bendrovė „Kerista“, uždaroji akcinė bendrovė „SIV statyba“, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo sudaryti naują pasiūlymų eilę.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teisme nuo 2010 m. gruodžio 21 d. buvo nagrinėjama civilinė byla UAB „Molesta“ v. Vilniaus raj. savivaldybės administracija dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

52011 m. kovo 14 d. ieškovas padavė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo (t. 2, b. l. 2-3).

6Tretysis asmuo UAB „Vilnista“ 2011 m. kovo 22 d. raštu (t. 2, b. l. 10-11) pareikalavo priteisti iš ieškovo 600 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusią su profesionalios teisinės pagalbos teikimu, ir pateikė išlaidas patvirtinančius rašytinius įrodymus (t. 2, b. l. 12-13).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 25 d. nutartimi (t. 2, b. l. 19-20) priėmė ieškovo ieškinio atsisakymą ir bylą nutraukė, grąžino ieškovui dalį žyminio mokesčio, o trečiojo asmens UAB „Vilnista“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmetė. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad trečiojo asmens patirtų bylinėjimosi išlaidų negalima priskirti prie išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti pagal CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktą, nes jos suteiktos ne advokato ar advokato padėjėjo. Šios išlaidos nepriskirtinos ir prie kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų, numatytų CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punkte.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Tretysis asmuo UAB „Vilnista“ atskiruoju skundu (t. 2, b. l. 33-36) prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartį ir priteisti 600 Lt už atsiliepimo į ieškinį parengimą. Atskirąjį skundą argumentuoja tuo, kad ginčijamu perkančiosios organizacijos sprendimu tretysis asmuo UAB „Vilnista“ pripažintas konkurso nugalėtoju. Siekdamas apginti savo teisėtus interesus, tretysis asmuo pateikė atsiliepimą į ieškinį, o ieškovas vėliau atsisakė ieškinio. Tretysis asmuo nėra įdarbinęs juristo, taigi kreipėsi teisinės pagalbos į trečiuosius asmenis – įmonę, kuri teikia teisines paslaugas. Tas faktas, kad turėtų išlaidų negalima priskirti prie išlaidų advokato (advokato padėjėjo) paslaugoms, nereiškia, jog tretysis asmuo jų nepatyrė ar jos nebuvo būtinos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 2 d. konsultacijoje Nr. A3- 127 išaiškinta, kad kai procesinius dokumentus teismui rengia asmuo, vykdantis teisėtą veiklą (individualią veiklą pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 10 straipsnį; juridinis asmuo, vykdantis įstatuose ar kituose dokumentuose numatytą veiklą (CK 2.47 str.)), šalies turėtos išlaidos dėl procesinių dokumentų rengimo gali būti priskiriamos prie kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų, numatytų CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punkte. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. balandžio 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2009, akcentavo, jog CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatyta, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Tai reiškia, kad teismas vadovaudamasis įstatymu, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais gali išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, pripažinti ne tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai išvardytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1-7 punktuose, bet ir kitas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas. Tam, kad įstatyme tiesiogiai neišvardytos išlaidos galėtų būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su bylos nagrinėjimu, jos turi atitikti abi CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytas sąlygas, t. y. jos turi būti būtinos ir pagrįstos. Ar išlaidos buvo būtinos, sprendžiama pagal tai, ar asmuo neišvengiamai turėjo daryti šias išlaidas dėl bylos nagrinėjimo, ar nebuvo įmanoma apsieiti ir be jų, ar išlaidos nėra perteklinės ir neprotingos. Išlaidų pagrįstumo sąlyga reiškia, kad turėtas išlaidas būtina įrodyti. Apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas jo patirtų išlaidų pagal nurodytus kriterijus nei vertino, nei motyvavo, dėl ko išlaidos už atsiliepimo į ieškinį parengimą negali būti priskirtos prie CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punkto nurodytų kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų.

11Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į skundą (t. 2, b. l. 40-41) su skundu sutinka ir prašo jį tenkinti.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje keliamas trečiojo asmens UAB „Vilnista“ turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas. Nors apeliantas prašo pakeisti visą skundžiamą nutartį, t. y. ir nutarties dalis dėl ieškinio atsisakymo priėmimo, bylos nutraukimo, žyminio mokesčio dalies grąžinimo, tačiau nenurodo, kaip tai numatyta CPK 306 straipsnio 1 dalies 3 punkte, jokių motyvų, kodėl šios nutarties dalys neteisėtos ir/ar nepagrįstos, taigi turėtų būti pakeistos. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų; apeliacinės instancijos teismas dispozityviose bylose, nebent to reikalautų viešasis interesas, neturi teisės išeiti iš skundo ribų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

15Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str.). CPK 88 straipsnyje detalizuotos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Minėtame straipsnyje pateiktas nebaigtinis sąrašas išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, nes prie jų gali būti priskiriamos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 8 p.). Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, kaip ir visos kitos bylinėjimosi išlaidos, yra kompensacinio pobūdžio. Tai reiškia, kad išlaidos, asmens patirtos ginant pažeistą subjektinę teisę, turi būti visiškai arba iš dalies padengtos. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės nustatytos CPK 93 straipsnyje. Pagrindinis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principas – pralaimėjusi (jai prilyginta) šalis atlygina išlaidas laimėjusiai šaliai (jos pusėje dalyvavusiems tretiesiems asmenims). Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais, iš naujo jų nekartodama, kaip turi būti traktuojami išlaidų būtinumo ir pagrįstumo kriterijai, sutinka su apelianto argumentu, kad pirmosios instancijos teismas jų nevertino ir dėl jų iš esmės nepasisakė.

16Susiklosčius nurodytai situacijai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad apelianto išlaidos negali būti priskirtos prie advokato (advokato padėjėjo) išlaidų, tačiau ydingai išaiškino, kad jos negali būti priskirtos ir prie kitų būtinų bei pagrįstų išlaidų, todėl ši skundžiamos nutarties dalis naikinama, o klausimas išsprendžiamas iš esmės (CPK 329 str. 1 d.).

17Pirmosios instancijos teismas 2010 m. gruodžio 28 d. pranešimu (t. 1, b. l.61-62) nustatė tretiesiems asmenims 30 d. terminą, per kurį jie turėjo teisę pateikti teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį (CPK 142 str. 1 d.). Apeliantas šia teise pasinaudojo ir pateikė atsiliepimą į ieškinį (t. 1, b. l. 184-188). Prieš posėdį, kuriame buvo sprendžiamas ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo klausimas, apeliantas pirmosios instancijos teismui pateikė įrodymus, pagrindžiančius turėtas bylinėjimosi išlaidas bei jų dydį: UAB „Vox Legalis“ 2011 m. sausio 19 d. sąskaitos faktūros už atsiliepimo civilinėje byloje Nr. 2-9089-431/2010 parengimą ir 2011 m. vasario 7 d. mokėjimo nurodymo Nr. 02071439, kuriuo apeliantas sumokėjo UAB „Vox Legalis“ 600 Lt, patvirtintas kopijas (t. 2, b. l. 12-13). Pareiškime dėl ieškinio atsisakymo ieškovas nenurodė priežasčių, kodėl jis atsisako ieškinio. Nesant priešingų įrodymų preziumuojama, kad ieškinio atsisakymas reiškia, jog ieškovo materialiniai reikalavimai nebuvo patenkinti, kas procesine prasme prilygsta bylos pralaimėjimui. Pripažintina, kad apelianto prašymas priteisti iš ieškovo 600 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas pagal CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punktą yra teisėtas ir pagrįstas, racionalus ir logiškas, todėl ši atskirojo skundo dalis tenkinama.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalį, kuria atmestas prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, panaikinti ir šį klausimą išspręsti iš esmės – priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Vilnista“ 600 Lt (šešis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Molesta“.

20Kitas Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 21 d. nutarties dalis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai