Byla e2-3717-528/2016
Dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė rašytinio proceso būdu, šalims nepranešus, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Kauno energija” ieškinį atsakovui A. L. dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti jam iš atsakovo: 1.616,99 Eur skolą ir 59,16 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2015-12-01; 5% metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; visas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, 38,-Eur žyminį mokestį, 51,43 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei 1,71 Eur už informacijos paieškas ir peržiūras viešuose registruose (b.l.3-8; dok.reg.Nr.CBP-257).

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2016-03-17 (CPK 130 str.., b.l.20). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu įstatymo nustatyta tvarka byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas (b.l.8, dok.reg. Nr.CBP-257). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4d., 285, 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo su istorija apie butą (unikalus Nr.( - )) ( - ), kuris nuosavybės teise nuo 2008-10-07 iki 2015-03-12 priklausė atsakovui, 2008-11-26 šalių sudarytos šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.( - ) /adresas: ( - ); knygelės Nr.( - )/, VĮ Registrų centro Gyventojų registro tarnybos 2015-12-15 išrašo apie asmenį-atsakovą, buto ( - ), apyvartos žiniaraščių šildymui laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2015-12-01 ir energijos vandens pašildymui laikotarpiu nuo 2013-08-01 iki 2015-12-01 /kodas Nr.( - )/, priskaičiuotų delspinigių skaičiuotės – vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą (CPK 285 str. 2d., dok.reg.Nr.CBP-257). Kaip matyti, ieškinyje nurodytu laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2015-03-02 tarp šalių rašytinės sutarties pagrindu buvo susiklostę šilumos energijos pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai. Atsakovas minėtu laikotarpiu buvo buto ( - ), savininkas, jo butui buvo tiekiama šilumos energija patalpų šildymui bei vandens pašildymui, todėl atsakovui kilo pareiga už ją sumokėti, o už nesavalaikį atsiskaitymą jis turi mokėti ieškovui delspinigius (CK 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.383, 6.388 str., 2008-11-26 šalių sudarytos šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.( - ) punktai 1.2.2., 2.6.). Ieškovui kreipusis į teismą, atsakovas turi sumokėti ieškovui ir įstatyme numatytas procesines palūkanas (CK 6.37 str. 2,3d., 6.210 str. 1d.). Ieškinys pagrįstas byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovo priteistina 1.616,99 Eur (1308,43+308,56=1616,99) skola už laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2015-03-02 suteiktas paslaugas, 59,16 Eur delspinigiai už laikotarpį nuo 2015-06-01 iki 2015-12-01 bei 5% dydžio metinės palūkanos (procesinės palūkanos) už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-01-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str. 2,3d., 6.38, 6.59, 6.63, 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.200, 6.205 str., 6.210 str. 1d., 6.256, 6.351, 6.383 str., 6.384 str. 1d., 6.388, 6.391 str., Šilumos ūkio įstatymo 19 str. 4,5d., 2010-10-25 Energetikos ministro įsakymu Nr.1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 27p., CPK 177, 185 str.).

6Ieškinį tenkinus visiškai, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: ieškovui – 38,-Eur žyminis mokestis, 51,43 Eur išlaidos advokatui už procesinių dokumentų parengimą bei 1,71 Eur už informacijos paieškas viešuose registruose; kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, tai jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 7d., 88 str. 1d. 3,6,9p., 92 str., 93 str. 1d., 96, 98 str., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355, b.l.2, dok.reg. Nr.CBP-257).

7Paduodamas ieškinį, ieškovas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sumokėjo 50,-Eur žyminį mokestį (2015-06-05 mokėjimo nurodymas Nr.2373; dok.reg.Nr.CBP-257). Kadangi pagal ieškinio reikalavimus už ieškinį turėjo būti mokamas 38,-Eur dydžio žyminis mokestis, tai ieškovo sumokėta didesnė negu numato įstatymas žyminio mokesčio dalis – 12,-Eur /50-38=12/ jam grąžintina (CPK 80 str. 1d. 1p., 7d., 87 str. 1d. 1p., 3d., dok.reg. Nr.CBP-257).

8Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1d. 1p., 3d., 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

9Ieškinį tenkinti visiškai.

10Priteisti iš atsakovo A. L. (a.k.( - ) gyv. ( - )) ieškovui AB „Kauno energija” (į.k.235014830, buveinė Kaune, Raudondvario pl.84) 1.616,99 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų šešiolikos eurų 99 ct) skolą už suteiktas paslaugas, 59,16 Eur (penkiasdešimt devynių eurų 16 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-01-18 iki sprendimo visiško įvykdymo, 38,-Eur (trisdešimt aštuonių eurų) žyminį mokestį, 51,43 Eur (penkiasdešimt vieno euro 43 ct) išlaidas advokatui už procesinių dokumentų parengimą ir 1,71 Eur (vieną eurą 71 ct) už informacijos paieškas viešuose registruose.

11Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovui AB „Kauno energija” (į.k.235014830, buveinė Kaune, Raudondvario pl.84) jo sumokėto žyminio mokesčio dalį – 12,-Eur (dvylika eurų).

12Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2,3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

13Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai