Byla 2-1197-323/2012
Dėl pripažinimo, kad neprivaloma apmokėti stogo remonto išlaidų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant ieškovams A. G., N. J. M., B. M., A. R. B., M. Š., I. Z. D., V. E. I., V. S., E. P., K. J., jų atstovui advokatui Sigitui Čepui, atsakovo UAB „Mūsų namų valdos“ atstovui advokatui Dovydui Cvetkovui, atsakovo UAB „Klaibuta“ atstovams Č. M., A. S., tretiesiems asmenims K. B., V. Z., trečiojo asmens atstovei R. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų A. G., D. D., B. M. G., V. Š., S. S., P. M., V. R., D. A., A. Z., L. R., I. Z. D., J. B., G. G., K. G., L. Š., M. Š., D. S., V. S., V. L., A. G., K. J., J. J., J. M., V. A. (V. A.), A. R. B., J. B. (J. B.), B. M., V. K. P., V. E. I., V. P., E. P., M. B., N. J. M., G. Š. (G. Š.) G. Ž., J. P. ieškinį atsakovams UAB „Mūsų namų valdos“, UAB „Klaibuta“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų LR sveikatos apsaugos ministerijai, A. M., K. B., L. K., Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, N. J., I. Z., UAB „KMPK“, V. Z., K. K., tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus V. B., Viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė dėl pripažinimo, kad neprivaloma apmokėti stogo remonto išlaidų,

Nustatė

2ieškovai ieškiniu kreipėsi į teismą, prašo teismo pripažinti, kad jie nėra skolingi (neprivalo mokėti) atsakovams už pastato, adresu ( - ) stogo statybos darbus, vykdytus 2008 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesiais, bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad gyvenamojo namo patalpų savininkai nepriėmė sprendimo remontuoti stogo, kuris pažeidžiant CK 4.85 str. 2 d., LR daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 21 str. 2,3 d. reikalavimus buvo pradėtas remontuoti ne patalpų savininkų sprendimu, o atsakovo UAB „Mūsų namų valdos“ įsakymu. Atsižvelgiant į tai, pagal CK 4.83 str. 4 d. butų ir kitų patalpų savininkai neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių nėra davę sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Nurodė, kad jei dalis stogo ir neatitiko privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų, nebuvo pagrindo remontuoti viso stogo, o be savininkų sutikimo reikėjo spręsti tik pagrindinę problemą, todėl ieškovai neprivalo mokėti už darbus, nesusijusius su privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų atitikimu. Pažymėjo, kad stogo remonto darbai buvo atlikti be suderinto projekto ir jo pagrindu išduoto statybos leidimo, todėl atsakovai neįgijo teisės reikalauti atlyginimo už neteisėtus darbus (savavališką statybą), o ieškovai neįgijo pareigos atlyginti už darbus. Taip pat nurodė, kad nebuvo vykdoma techninė statybos darbų priežiūra, todėl niekas neužtikrino kokybės laikymosi, nurodė, jog jau paaiškėjo daug kokybės neatitikimų, todėl pagal CK 6.655 str. 1 d. ieškovai neprivalo mokėti už netinkamai atliktus darbus. Be to, statybos darbų kaina neatitinka tuo metu buvusių rinkos kainų (t.1., b.l. 3-11).

3Atsakovas UAB „Mūsų namų valdos“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad yra namo adresu ( - ) bendrosios dalinės nuosavybės administratorius, atlikdavo namo nuolatinius stebėjimus ir kasmetes apžiūras, rezultatus fiksavo namo techninės būklės žurnale, kuris rodo, kad namo stogo būklė buvo bloga. Į administratoriaus organizuojamus susirinkimus reikiamas butų savininkų skaičius nesusirinkdavo. 2008 m. ekspertas J.A. Januševičius atliko šio namo stogo ekspertizę, rekomendavo stogą remontuoti. Stogą buvo nuspręsta remontuoti, nes jis neatitiko gyvenamojo namo naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų. Nurodė, kad 2008-07-01 įsakymu paskelbtas konkursas rangovui parinkti, geriausią kainą bei kitas sąlygas pasiūlė UAB „Klaibuta“, o gyventojai buvo informuoti apie konkurso rezultatus skelbimu. Pažymėjo, kad buvo atliktas stogo paprastasis remontas ir tokiu atveju statybos leidimas nėra reikalingas, o 2008-07-01 įsakymas pavadintas ydingai, vartojant terminą kapitalinis remontas ne teisine, bet buitine prasme. Taip pat nurodė, kad konkursą laimėjo bendrovė, pasiūliusi geriausią kainą, o ieškovų argumentai dėl nekokybiškų darbų, nepagrindžia reikalavimo nemokėti už darbus (t.1., b.l. 89-95).

4Atsakovas UAB „Klaibuta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atlikti stogo remonto darbai priskirtini prie statinio paprastojo remonto ir statybos leidimas šiems darbams nereikalingas. Remonto darbai buvo atlikti laikantis užsakovo ir konkurso medžiagoje pateiktų reikalavimų. Taip pat nurodė, kad buvo paskirtas statybos darbų techninis prižiūrėtojas, su kuriuo buvo derinami visi stogo remonto darbai ir jam priduodami. Visi darbai atlikti pagal pateiktą ir suderintą pasiūlymą, šie darbai yra atlikti ir priimti užsakovo, jokių pretenzijų dėl darbų kokybės nesulaukta (t.1., b.l. 79-88).

5Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus V. B. pateikė ieškinį, prašo teismo pripažinti, kad ji kaip buto ( - ), Klaipėdos m. savininkė, nėra skolinga (neprivalo mokėti) už namo ( - ), Klaipėdos m. stogo remonto darbus. Nurodė, kad palaiko ieškovų ieškinį, tais pačiais motyvais ir pagrindais reiškia savo savarankišką reikalavimą (t.2., b.l. 104-105).

6Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė pateikė ieškinį, prašo teismo priteisti iš atsakovų 27138,30 Lt už stogo remonto darbus. Nurodė, kad turto panaudos sutarties pagrindu valdo ir naudoja patalpas, esančias ( - ). Už 2008 m. atliktus stogo remonto darbus pagal pateiktas sąskaitas faktūras sumokėjo 27138,30 Lt. Tik ieškovams pareiškus ieškinį paaiškėjo, kad stogo remonto darbai atlikti negavus patalpų savininkų sutikimo, todėl atsakovai neturėjo teisės reikalauti apmokėti už darbus, o sumokėtos sumos turi būti grąžintos (t.4., b.l. 2-5).

7Teismo posėdžio metu ieškovai ir jų atstovas advokatas Sigitas Čepas prašo teismo ieškinį patenkinti. Ieškinį įrodinėja pateiktais su ieškiniu rašytiniais įrodymais.

8Teismo posėdžio metu trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės atstovė prašo teismo ieškinį patenkinti. Ieškinį įrodinėja pateiktais su ieškiniu rašytiniais įrodymais.

9Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Mūsų namų valdos“ atstovas advokatas Dovydas Cvetkovas prašo teismo ieškinį atmesti. Ieškinį įrodinėja pateiktais rašytiniais įrodymais.

10Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Klaibuta“ atstovas prašo teismo ieškinį atmesti. Ieškinį įrodinėja pateiktais rašytiniais įrodymais.

11Teismo posėdžio metu apklaustas ekspertas Artūras Sabeckis išaiškino ekspertizės išvadas, rėmėsi ekspertizėje nustatytomis aplinkybėmis.

12Teismo posėdžio metu apklaustas ekspertas J.A. Januševičius išaiškino ekspertizės išvadas, rėmėsi ekspertizėje nustatytomis aplinkybėmis.

13Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas M. K. parodė, kad buvo UAB „Mūsų namų valdos“ direktorius iki 2008 m. vasaros pabaigos. Parodė, kad buvo daugybė gyventojų skundų dėl prastos stogo būklės, apie blogą stogo būklę rašė laikraščiai, stogą remontuodavo kartą per mėnesį. Susirinkimai buvo organizuojami, bet į juos nesusirinkdavo reikiamas gyventojų skaičius, todėl sprendimai nebuvo priimami, pakartotiniai susirinkimai nebuvo organizuojami. Stogo remonto darbai buvo pradėti priėmus įsakymą kapitaliniam stogo remontui, atlikus namo stogo ekspertizę, kuri rekomendavo stogą remontuoti.

14Ieškinys atmestinas.

15Iš rašytinės bylos medžiagos, šalių paaiškinimų, liudytojo parodymų, ekspertų paaiškinimo nustatyta, kad ieškovai yra butų (patalpų), adresu ( - ), savininkai. ( - ) gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę bendrijos ar sudarę jungtinės veiklos sutarties, todėl atsakovas UAB „Mūsų namų valdos“ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-14 įsakymu Nr. ( - ) yra paskirtas namo, esančio ( - ) administratoriumi. 2008-07-01 atsakovo UAB „Mūsų namų valdos“ direktorius M. K. priėmė įsakymą Nr. ( - ) (t.1., b.l. 31), kuriuo pavedė paruošti konkurso sąlygas ir skelbti kainų apklausą rangovui parinkti stogo remonto darbams atlikti. 2008-07-23 konkurso laimėtoju pripažintas atsakovas UAB „Klaibuta“ (t.2., b.l. 29), su kuriuo 2008-07-29 pasirašyta statybos rangos darbų sutartis (t.2., b.l. 31-33). Ieškovai atsisako apmokėti atsakovo UAB „Klaibuta“ atliktus stogo remonto darbus.

16Byloje kilo ginčas dėl gyvenamojo namo dalies patalpų savininkų pareigos atlyginti išlaidas namo bendrojo naudojimo patalpų – stogo remontui. Nustatyta, kad stogo remonto darbų teisiniu pagrindu yra 2008-07-01 atsakovo UAB „Mūsų namų valdos“ priimtas įsakymas Nr. ( - ) (t.1., b.l. 31), todėl ginčo byloje dėl to, kad stogo remonto darbai buvo pradėti be butų (patalpų) savininkų sutikimo, nėra. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-02-18 Teismų praktikos nagrinėjant ginčus dėl bendrosios dalinės nuosavybės apžvalgoje yra išaiškinęs, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (CK 4.83 str. 3 d., Teismų praktika Nr. 32). Pagal CK 4.82 str. 1 d. bendrosios dalinės nuosavybės teise butų ir kitų patalpų savininkams priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga. Bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus reglamentuoja Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 str. 5 d., pagal kurią daline daugiabučio namo savininkų nuosavybė (bendrojo naudojimo objektais) inter alia yra bendrosios konstrukcijos, t. y. pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdengimai, stogas) ir kitos konstrukcijos. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d.). Lietuvos Aukščiausiasis teismas civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009 yra pasisakęs, jog CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatytas teisinis reglamentavimas, nustatantis išimtį iš bendrosios taisyklės, numatančios daugiabučio namo bendraturčių pareigą proporcingai apmokėti išlaidas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu, reiškia, kad išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Pastaruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais.

17Administruodamas bendrąją nuosavybę, administratorius savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, 2001-05-23 patvirtintais „Daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais“, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-04-23 įsakymu Nr. 485 patvirtintais Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais (toliau – Nuostatai) bei kitais teisės aktais. Sutinkamai su Nuostatais pagrindinis administratoriaus uždavinys yra įgyvendinti privalomuosius reikalavimus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir naudojimu. Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka yra reglamentuojama aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (redakcija, galiojusi įsakymo Nr. 135 „Dėl S. Daukanto g. 35 stogo kapitalinio remonto“ priėmimo metu). Nurodytas Reglamentas apibrėžia gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus (1 punktas), yra privalomas gyvenamųjų namų savininkams (bendraturčiams), daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, fiziniams asmenims, įgaliotiems valdyti ir prižiūrėti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus pagal namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, ir t. t. (2 punktas). P. R. 11 punktą privalomų reikalavimų visumą sudaro: 1) reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijas ir inžinerinių sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo (11.1-11.1.6 papunkčiai); 2) reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre; būtų išlaikyta estetiška namo ir jo aplinkos išvaizda; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (11.2-11.2.3 papunkčiai). Kaip buvo minėta, stogas yra viena iš pagrindinių namo konstrukcijų, sudarančių privalomųjų reikalavimų visumą. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad dėl namo stogo blogos būklės skundėsi dalis namo gyventojų (t.1., b.l. 133), apie blogą stogo būklę rašė miesto dienraščiai (t.1., b.l. 136-138), Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius rekomendavo namo administratoriui įsakymo tvarka priimti sprendimą dėl namo stogo remonto (t.1., b.l. 144). Atsakovo UAB „Mūsų namų valdos“ argumentus, kad jie nuolat vykdė namo būklės stebėjimą, nuolatinę priežiūrą įrodo byloje ištirtas ( - ) gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalas, surašyti gyvenamojo namo apžiūros aktai, įrodymai, patvirtinantys kitus administratoriaus atliktus darbus (t.1., b.l. 97-129). Atsakovas UAB „Mūsų namų valdos“ taip pat pateikė įrodymus, kad buvo atlikta stogo, adresu ( - ), ekspertizė, kurią atlikęs kultūros paveldo departamento (toliau – KPD) ekspertas J.A. Januševičius, 2008-03-17 surašė stogo apžiūros aktą (t. 2, b. l. 79), iš šio akto matyti, kad buvo konstatuota, jog reikalingas stogo dangos remontas. Nagrinėjamoje byloje paskyrus teismo ekspertizę, teismo ekspertas Artūras Sabeckis teismo ekspertizės akte Nr. ( - ) (t.3., b.l. 76) nurodė, kad negali atsakyti, kokia buvo gyvenamojo namo, adresu ( - ) stogo būklė, priimant sprendimą skelbti konkursą rangovo stogo remontui parinkti, todėl negalėjo paneigti eksperto J.A. Januševičiaus atliktoje ( - ) prieitos išvados, kad stogo būklė iki 2008 m. atliktų stogo remonto darbų neatitiko privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų, ir stogui buvo būtinas remontas. Teismo metu ieškovai taip pat negalėjo paneigti, kad stogui buvo reikalingas remontas. Be to, ieškovai nepagrįstai galimybę atlikti remonto darbus dėl statinio neatitikimo privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams sieja su statinio pripažinimu avarinės būklės. Minėtas Reglamentas tokios sąlygos nenustato. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir padaryti išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktinių aplinkybių buvimą ar nebuvimą (CPK 176 straipsnis). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Esant tokioms aplinkybėms darytina išvada, kad vadovaujantis CK 4.83 str. 4 d. administratoriui nereikėjo gauti sutikimo priimti sprendimui dėl namo stogo remonto, nes byloje nustatytos išlaidos namo stogo remontui priskirtinos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams, t.y. atsakovė UAB „Mūsų namų valdos“ pagrįstai, vadovaudamasi CK 4.83 str. 4 d. ir Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 9.1 p., priėmė spendimą dėl stogo remonto – 2008-07-01 priėmė įsakymą Nr. ( - ), pavesdama paruošti konkurso sąlygas ir skelbti kainų apklausą rangovui parinkti stogo remonto darbams atlikti (t.1., b.l. 31).

18Ieškovai ginčija dalį atliktų darbų, o būtent ventiliacijos įvedimą, stoglangių, žaibolaidžių, lietvamzdžių keitimą, stogo dangos ištisinį keitimą, kaip nesusijusius su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009 išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatytos išimtys galimos, kai išlaidos yra nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Nurodė, kad tais atvejais, kai bendraturčiai tarpusavyje nesusitaria dėl intervencijos (pertvarkymo, remonto, pagerinimo ir kt.) ir investicijų į bendrąjį turtą masto, ginčą nagrinėjantis teismas šiuos klausimus, vadovaujantis solidarumo, lygiateisiškumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sprendžia pagal vidutinius standartus. KPD ekspertas J.A. Januševičius, atlikęs stogo ekspertizę (t.2., b.l. 79) konstatavo, kad visos stogo dangos būklė yra bloga (išskyrus tą dalį, kuri yra suremontuota ir kuri ginčijamo remonto metu nebuvo remontuota), stogo tūrinių stoglangių fizinis ir estetinis stovis yra nepatenkinamas, lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos būklė yra bloga. Ekspertas priėjo prie išvados, kad stogą būtina remontuoti, taip pat rekomendavo įrengti pastato žaibosaugą, pakeisti vandens surinkimo ir nuvedimo sistemą nauja, esamus tūrinius stoglangius pakeisti „VELUX“ tipo landomis (t.2., b.l. 79). Teismo ekspertas A. Sabeckis, atlikęs teismo ekspertizę (t.3,. b.l. 76), pastebėjo, kad pagal 2008-03-17 KPD eksperto J.A. Januševičiaus stogo apžiūros akte nurodytus požymius, keisti visos stogo dangos nauja danga nereikėjo, pažymėjo, kad buvo galima perkloti čerpinę stogo dangą pridedant naujų čerpių, tačiau, kaip minėta, nepaneigė būtinybės atlikti ištisinį stogo remontą. Taip pat nurodė, kad rekomenduotina pakeisti lietlovius, lietvamzdžius. Pažymėjo, kad vidaus nuotekų išvedimo virš stogo, ventiliacinių kaminėlių, žaibolaidžio įrengimo darbai nebuvo reikalingi, kad užtikrintų privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Visas šias aplinkybes teismas vertina, atsižvelgdamas į teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus ir vidutinius XXI amžiaus pirmojo dešimtmečio Lietuvos didžiųjų miestų centruose esančių daugiabučių namų priežiūros standartus. Iš byloje esančių fotonuotraukų (t.2., b.l. 137) matyti, jog stogo kaip visumos fizinė ir estetinė būklė iki ginčijamų stogo remonto darbų buvo bloga, iš rangos sutarties ir UAB „Klaibuta“ sąmatos (t.2., b.l. 34-35) matyti, kad stogas buvo pakeistas nauja čerpių danga, įstatant stoglangius, pakabinamus latakus, lietvamzdžius, žaibo gaudykles ir kt. Keičiant stogo dangą buvo atlikta kompleksas stogo remonto darbų ir nors, kaip nustatyta, kai kurie darbai nebuvo reikalingi, siekiant užtikrinti privalomuosius statinių priežiūros ir naudojimo reikalavimus, vadovaujantis protingumo ir racionalumo principais, namo administratorius pagrįstai nusprendė iš karto atlikti ir kitus, su stogo remonto darbais neatsijiemai susijusius darbus. Vadovaudamasis šiomis aplinkybėmis teismas sprendžia, jog sprendimas pakeisti ( - ) esančio daugiabučio gyvenamojo namo stogo dangą nauja danga, kartu atliekant ir kitus darbus, neatsiejamai susijusius su stogo kaip visumos remontu, atitinka Reglamento nustatytuosius (11.1.1 punkte - mechaninio atsparumo ir pastovumo, 11.1.3 punkte – higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, 11.1.4 punkte - saugaus naudojimo, 11.2.2 punkte - estetiškos namo ir jo aplinkos išvaizdos) privalomuosius gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Atlikus stogo remonto darbus, naudojimasis bendrąja nuosavybe buvo ne pablogintas, o pagerintas, butų ir kitų patalpų savininkų gyvenimo ir veiklos sąlygos dėl to nebuvo pažeistos, todėl darytina išvada, kad būtų pažeistas sąžiningumo principas, jei būtų nuspręsta dėl geresnės kokybės stogu besinaudojančių bendraturčių pareigos proporcingai apmokėti stogo pakeitimo išlaidas nebuvimo.

19Ieškovų argumentai dėl stogo remonto darbų neteisėtumo dėl statybos leidimo nebuvimo atmestini kaip nepagrįsti. Kaip matyti iš teismo eksperto A. Sabeckio ekspertizės akto 17 klausimo išvados, remontuojant namo, adresu ( - ), stogą buvo atliktas paprastasis remontas, nes nebuvo pakeista daugiau nei 10 proc. Stogo laikančiųjų konstrukcijų, stogas buvo uždengtas to paties tipo danga, kurios spalva laikytina nepakitusia. Ieškovai neteikė įrodymų, paneigiančių eksperto nustatytas aplinkybes. Taigi remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 2.2. p., statybos leidimo ginčijamiems darbams atlikti nereikėjo.

20Ieškovai ginčija atsakovo UAB „Mūsų namų valdos“ atliktą rangovo stogo remonto darbams atlikti pasirinkimą. Pažymėtina, jog Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-04-23 įsakymu Nr. 485 patvirtintų Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 5.5.1. punkte numatyta, kad pirkdamas namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros ir kitas paslaugas ir darbus rinkoje, administratorius turi pasirinkimą, t.y. jis gali organizuoti jų pirkimo konkursus arba atlikti šių paslaugų ir darbų pirkimo kainų apklausą. Atsakovas UAB „Mūsų namų valdos“ rangovo atranką vykdė kainų apklausos būdu. Apie kainų apklausą paskelbta spaudoje (t.1., b.l. 148-149), gyventojams buvo suteikta galimybė dalyvauti konkurso komisijos posėdžiuose, t.y. 2008-07-21 kainų apklausos būdu konkurso vokų su rangovo pasiūlymais atplėšimo (t.2., b.l. 25-28) ir 2008-07-23 konkurso rezultatų bei rangovų parinkimo (t.2., b.l. 29-30) komisijos posėdžiuose, iš kurių protokolų matyti, kad daugiabučio namo gyventojai juose dalyvavo. Atsakovas UAB „Mūsų namų valdos“ pasirinko dalyvį, pasiūliusį mažiausią kainą. Tai patvirtina ir konkurso rezultatų ir rangovo parinkimo protokolas, iš kurio matyti, kad 2008-07-23 komisijos vertinimu iš keturių pateiktų įmonių pasiūlymų kainą labiau atitiko UAB „Klaibuta“ pasiūlymas. Iš 2008-07-23 konkurso rezultatų ir rangovo parinkimo protokolo matyti, kad buvo nutarta paruošti informaciją butų ir kitų patalpų savininkams kaip apskaičiuojamos išlaidos už stogo remonto darbus, informaciją įmesti į pašto dėžutes (t.2., b.l. 29). Taigi ieškovams buvo žinoma, jog 2008 m. atsakovas UAB “Mūsų namų valdos” organizavo namo, esančio ( - ), stogo remontą ir apie jiems priklausančią sumokėti sumą už tai (CK 6.48 str. 3 d.). Todėl laikytina, kad jei darbai name administratoriaus samdyto rangovo buvo atlikti, už juos turi būti atsiskaityta įstatymų nustatyta tvarka.

21Ieškovai savo atsisakymą mokėti už atliktus stogo remonto darbus be kita ko motyvuoja tuo, kad šie darbai atlikti nekokybiškai. Tai, kad stogo remonto darbai atlikti nekokybiškai, patvirtina teismo eksperto A. Sabeckio teismo ekspertizės akto Nr. ( - ) (t.3., b.l. 76) išvados, kad dalis nuotekų stovų įrengti nekokybiškai, stogo aptvėrimo tvorelė netinkamai pritvirtinta, rangovas nesilaikė gamintojo rekomendacijų, įrengiant betoninių čerpių stogo dangą ir kt. Taip pat 2011-12-16 antstolės L. N. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina, kad stogo remonto darbai atlikti nekokybiškai (t. 4., b.l. 139-158). Iš bylos medžiagos darytina išvada, kad atsakovas UAB „Klaibuta“ ir atsakovas UAB „Mūsų namų valdos“ sudarė 2008-07-29 statybos rangos sutartį (t.2., b.l. 31-33). Taigi tarp šių dviejų sutarties šalių susidarė prievoliniai teisiniai santykiai. CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nurodytas teisinis reglamentavimas taikomas vidiniams bendraturčių tarpusavio santykiams dėl bendrosios nuosavybės teise priklausančio objekto, tačiau nereglamentuoja išorinių santykių, kurie gali susiklostyti su trečiaisiais asmenimis įgyvendinant bendraturčių teises ir vykdant pareigas. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad išoriniai teisiniai santykiai dėl CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatytos bendraturčių pareigos bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti susiklostė tarp namo administratoriaus ir UAB „Klaibuta“. Tokie santykiai yra ne daiktinės, bet prievolinės prigimties, t.y. namo administratoriui susitarus su rangovu dėl daugiabučio namo remonto tarp šalių susiklosto sutartiniai rangos santykiai. Kai tarp bendraturčių ir namo administratoriaus kyla ginčas dėl pagal namo administratoriaus ir trečiojo asmens rangos sutartį atliktų darbų apimties ir jų būtinumo, bendraturtis gali gintis daiktinės teisės normomis, įskaitant ir CK 4.83 bei 4.85 straipsnius. Tačiau šiomis teisės normomis negalima remtis santykiuose su rangovu, nes šiuos santykius reglamentuoja CK šeštosios knygos XXXIII skyriaus normos. Nagrinėjamoje byloje rangovas statybos rangos darbus yra atlikęs ir rangos sutartis yra pasibaigusi. Tačiau rangovo atsakomybė už darbų kokybę išlieka ir pasibaigus statybos rangos sutarčiai; įstatyme nustatyta rangovo atliktų darbų kokybės garantija – rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį; rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų (CK 6.697 straipsnio 1, 3 dalys). Pagal 2008-07-29 statybos rangos darbų sutarties 5.1 p. rangovas nustatė 5 metų garantinį terminą, todėl per šį terminą būtent užsakovas, t.y. UAB “Mūsų namų valdos”, kaip rangos sutarties šalis, įgyvendindamas teisę reikšti rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų, gali naudotis specialiaisiais užsakovo teisių gynimo būdais (CK 6.665 str.). Rangos teisiniai santykiai susiklostė tarp UAB „Mūsų namų valdos“ ir UAB „Klaibuta“, todėl būtent UAB „Mūsų namų valdos“ gali naudotis CK 6.665 str. numatytais teisių gynimo būdais, taigi ieškovų atsisakymas apmokėti stogo remonto darbus dėl jų netinkamos kokybės atmestinas kaip nepagrįstas, nes įstatymai ieškovams nesuteikia teisės remtis šiuo pagrindu ieškovams nesant rangos sutarties šalimis.

22Byla dalyje dėl ieškovo P. S. ieškinio nutrauktina ieškovui 2009-07-06 mirus ir nepareiškus valios kitiems asmenims dėl ieškovo teisių perėmimo( t.3,b.l.55) (LR CPK 293 str.7p.).

23Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies. Iš ieškovų atsakovams UAB „Mūsų namų valdos“ ir UAB „Klaibuta” priteistinos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovo UAB „Mūsų namų valdos“ atstovas prašo teismo priteisti 5100,00 Lt turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti (t.4., b.l. 69-76, 81-82, 134-135, t.5., b.l. 3-7). Atsakovo UAB „Klaibuta“ atstovas prašo teismo priteisti 1200,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už procesinių dokumentų ruošimą (t.4., b.l. 125-128) Vadovaujantis CPK 98 str. nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, priteisiamos atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas ir kt. Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovą UAB „Mūsų namų valdos“ atstovavusi advokato padėjėja L. Mikužytė parengė atsiliepimą į ieškinį, tripliką, iš byloje esančių protokolų matyti, kad 2009-10-13 teismo posėdžio metu, kurio bendra trukmė – 1 val. 30 min., atsakovą UAB „Mūsų namų valdos“ atstovavo advokato padėjėja L. Mikužytė (t.2., b.l. 80-83), 2010-01-19 teismo posėdžio metu, kurio bendra trukmė – 1 val. 45 min., atsakovą UAB „Mūsų namų valdos“ atstovavo advokato padėjėja L. Mikužytė (t.2., b.l. 167-169), 2011-10-26 parengiamojo teismo posėdžio metu, kurio bendra trukmė – 25 min., atsakovą UAB „Mūsų namų valdos“ atstovavo advokatas D. Cvetkovas (t.4., b.l. 84-88), 2012-01-23 teismo posėdžio metu, kurio bendra trukmė – 1 val. 52 min., atsakovą UAB „Mūsų namų valdos“ atstovavo advokatas D. Cvetkovas (t.4., b.l. 109-121), 2012-01-25 teismo posėdžio metu, kurio bendra trukmė – 1 val. 45 min., atsakovą UAB „Mūsų namų valdos“ atstovavo advokatas D. Cvetkovas (t.4., b.l. 163-172), 2012-01-26 teismo posėdžio metu, kurio bendra trukmė – 1 val. 30 min., atsakovą UAB „Mūsų namų valdos“ atstovavo advokatas D. Cvetkovas (t.4., b.l. 174-180), 2012-01-27 teismo posėdžio metu, kurio bendra trukmė – 2 val., atsakovą UAB „Mūsų namų valdos“ atstovavo advokatas D. Cvetkovas (t.5., b.l. 9-19), iš viso 11 val.

24Teismas, vertindamas šių išlaidų kompensuojamosios dalies pagrįstumo klausimą, atsižvelgia į Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytus maksimalius užmokesčio dydžius. Nors šiose Rekomendacijose neribojama šalių teisė susitarti dėl advokato atlyginimo, tačiau šalys visada turi atsižvelgti į įstatymo nuostatą, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau tokių išlaidų, negu įtvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais. Nepaisant to, visais atvejais byloje sprendimą priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi būti priteisiamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-21 nutartis c.b. Nr. 3K-3-122/2011). Rekomendacijų 8.2 p. numato, kad už ieškinio, priešieškinio, atsiliepimo į ieškinį ar priešieškinį parengimą taikytinas maksimalus koeficientas lygus 3, 8.3. p. numato, kad už dubliko, tripliko parengimą – 1,75, kurio pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA, kuri procesinių dokumentų parengimo metu buvo lygi 800 Lt). Rekomendacijų 8.18 p. už kiekvieną atstovavimo valandą teisme turi būti taikomas 0,15 koeficientas (kurio pagrindu imama MMA – 800 Lt). Nagrinėjamoje byloje atsakovo UAB „Mūsų namų valdos“ atstovas parengė du procesinius dokumentus – atsiliepimą į ieškinį ir tripliką, atsakovo pateiktame paslaugų suteikimo akte detalizuota, kad už atsiliepimo į ieškinį parengimą mokėtina suma 800,00 Lt, už tripliko parengimą mokėtina suma 600,00 Lt, t.y. atsakovas UAB „Mūsų namų valdos“ už atsiliepimo į ieškinį ir tripliko parengimą patyrė 1400,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Taip pat, atsižvelgiant į minėtas Rekomendacijų nuostatas, išlaidos, kurias sudaro atstovavimas teisme, lygios 1320,00 Lt (800 Lt MMA x 0,15 x 11 val.). Vadovaujantis Rekomendacijomis, atsakovui UAB „Mūsų namų valdos“ iš ieškovų priteistina 2720,00 Lt (800,00 Lt + 600,00 Lt + 1320,00 Lt) bylinėjimosi išlaidų; atsakovui UAB „Klaibuta“ priteistina 1200,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į ieškinį ir tripliko parengimą.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

26Ieškovų ieškinį atmesti.

27Trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais V. B. ir VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės ieškinius atmesti.

28Kitoje dalyje civilinę bylą nutraukti.

29Priteisti atsakovui UAB „Mūsų namų valdos“, į.k. 140336725, iš ieškovų A. G., D. D., B. M. G., V. Š., S. S., P. M., V. R., D. A., A. Z., L. R., I. Z. D., J. B., G. G., K. G., L. Š., M. Š., D. S., V. S., V. L., A. G., K. J., J. J., J. M., V. A. (V. A.), A. R. B., J. B. (J. B.), B. M., V. K. P., V. E. I., V. P., E. P., M. B., N. J. M., G. Š. (G. Š.) G. Ž., J. P. po 75,55 Lt bylinėjimosi išlaidų.

30Priteisti atsakovui UAB „Klaibuta“, į.k. 140817299, iš ieškovų A. G., D. D., B. M. G., V. Š., S. S., P. M., V. R., D. A., A. Z., L. R., I. Z. D., J. B., G. G., K. G., L. Š., M. Š., D. S., V. S., V. L., A. G., K. J., J. J., J. M., V. A. (V. A.), A. R. B., J. B. (J. B.), B. M., V. K. P., V. E. I., V. P., E. P., M. B., N. J. M., G. Š. (G. Š.) G. Ž., J. P. po 33,33 Lt bylinėjimosi išlaidų.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė,... 2. ieškovai ieškiniu kreipėsi į teismą, prašo teismo pripažinti, kad jie... 3. Atsakovas UAB „Mūsų namų valdos“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, su... 4. Atsakovas UAB „Klaibuta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu... 5. Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus V. B. pateikė... 6. Tretysis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus VšĮ Respublikinė... 7. Teismo posėdžio metu ieškovai ir jų atstovas advokatas Sigitas Čepas... 8. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus... 9. Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Mūsų namų valdos“ atstovas... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Klaibuta“ atstovas prašo teismo... 11. Teismo posėdžio metu apklaustas ekspertas Artūras Sabeckis išaiškino... 12. Teismo posėdžio metu apklaustas ekspertas J.A. Januševičius išaiškino... 13. Teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas M. K. parodė, kad buvo UAB... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Iš rašytinės bylos medžiagos, šalių paaiškinimų, liudytojo parodymų,... 16. Byloje kilo ginčas dėl gyvenamojo namo dalies patalpų savininkų pareigos... 17. Administruodamas bendrąją nuosavybę, administratorius savo veikloje... 18. Ieškovai ginčija dalį atliktų darbų, o būtent ventiliacijos įvedimą,... 19. Ieškovų argumentai dėl stogo remonto darbų neteisėtumo dėl statybos... 20. Ieškovai ginčija atsakovo UAB „Mūsų namų valdos“ atliktą rangovo... 21. Ieškovai savo atsisakymą mokėti už atliktus stogo remonto darbus be kita ko... 22. Byla dalyje dėl ieškovo P. S. ieškinio nutrauktina ieškovui 2009-07-06... 23. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 24. Teismas, vertindamas šių išlaidų kompensuojamosios dalies pagrįstumo... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 -... 26. Ieškovų ieškinį atmesti.... 27. Trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais V. B. ir VšĮ... 28. Kitoje dalyje civilinę bylą nutraukti.... 29. Priteisti atsakovui UAB „Mūsų namų valdos“, į.k. 140336725, iš... 30. Priteisti atsakovui UAB „Klaibuta“, į.k. 140817299, iš ieškovų A. G.,... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...