Byla 2A-1205-159/2012

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Eugenijos Morkūnienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus ir Irmos Čuchraj, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų A. G., D. D., B. M. G., V. Š., S. S., P. M., V. R., D. A., A. Z., J. P., I. Z. D., J. B., G. G., K. G., L. Š., M. Š., D. S., V. S., V. L., A. G., K. J., J. J., J. M., V. A., A. R. B., J. B., B. M., V. K. P., V. E. I., V. P., E. P., M. B., N. J. M., G. Š., J. P. ir G. Ž. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1197-323/2012 pagal ieškovų A. G., D. D., B. M. G., V. Š., S. S., P. M., V. R., D. A., A. Z., L. R., I. Z. D., J. B., G. G., K. G., L. Š., M. Š., D. S., V. S., V. L., A. G., K. J., J. J., J. M., V. A. (V. A.), A. R. B., J. B. (J. B.), B. M., V. K. P., V. E. I., V. P., E. P., M. B., N. J. M., G. Š. (G. Š.), G. Ž., J. P. ieškinį atsakovėms uždarosioms akcinėms bendrovėms „Mūsų namų valdos“ ir „Klaibuta“ dėl pripažinimo, kad neprivaloma apmokėti stogo remonto išlaidų, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų LR sveikatos apsaugos ministerija, A. M., K. B., L. K., Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, N. J., I. Z., uždaroji akcinė bendrovė „KMPK“, V. Z., K. K., tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus V. B., viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovai 2009-04-21 padavė teismui ieškinį. Juo teismo prašė pripažinti, kad jie nėra skolingi (neprivalo mokėti) atsakovėms UAB „Mūsų namų valdos“ ir UAB „Klaibuta“ už pastato, esančio adresu ( - ), stogo statybos darbus, vykdytus 2008 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesiais, bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad gyvenamojo namo patalpų savininkai nepriėmė sprendimo remontuoti namo stogo, todėl jie neprivalo apmokėti išlaidų dėl kurių jie nedavė sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Jei dalis namo stogo ir neatitiko privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų, nebuvo pagrindo remontuoti viso stogo. Be savininkų sutikimo reikėjo spręsti tik pagrindinę problemą, todėl ieškovai neprivalo mokėti už darbus, nesusijusius su privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų atitikimu. Stogo remonto darbai buvo atlikti be suderinto projekto ir jo pagrindu išduoto statybos leidimo, todėl atsakovai neįgijo teisės reikalauti atlyginimo už neteisėtus darbus (savavališką statybą), o ieškovai neįgijo pareigos atlyginti už darbus. Nebuvo vykdoma techninė statybos darbų priežiūra, todėl nebuvo užtikrinta vykdomų darbų kokybė. Statybos darbų kaina neatitiko tuo metu buvusių rinkos kainų (t. 1, b. l. 3–11).

4Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus V. B. 2009-11-25 padavė ieškinį. Juo teismo prašė pripažinti, kad ji kaip buto, esančio adresu ( - ), savininkė, nėra skolinga (neprivalo mokėti) atsakovėms UAB „Mūsų namų valdos“ ir UAB „Klaibuta“ už pastato, esančio adresu ( - ), stogo statybos darbus vykdytus 2008 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesiais. Nurodė, kad ji nedavė sutikimo remontuoti namo stogą ir palaiko ieškovų ieškinį (t. 2, b. l. 104–105).

5Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė 2011-07-12 padavė ieškinį. Juo teismo prašo priteisti iš atsakovių UAB „Mūsų namų valdos“ ir UAB „Klaibuta“ ieškovės naudai 27 138,30 Lt sumokėtus, už stogo remonto darbus. Nurodė, kad turto panaudos sutarties pagrindu valdo ir naudoja gydymui skirtas patalpas, esančias ( - ). Už 2008 m. atliktus namo stogo remonto darbus pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras sumokėjo 27 138,30 Lt. Ieškovams padavus ieškinį paaiškėjo, kad stogo remonto darbai atlikti negavus patalpų savininkų sutikimo, todėl atsakovai neturėjo teisės reikalauti apmokėti už darbus, o sumokėtos sumos turi būti grąžintos (t. 4, b. l. 2–5).

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-02-17 sprendimu ieškovų ir trečiųjų asmenų su savarankiškais reikalavimais V. B. ir VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės ieškinius atmetė. Kitą bylos dalį nutraukė. Priteisė atsakovei UAB „Mūsų namų valdos“ iš ieškovų A. G., D. D., B. M. Gaučienės, V. Š., S. S., P. M., V. R., D. A., A. Z., L. R., I. Z. D., J. B., G. G., K. G., L. Š., M. Š., D. S., V. S., V. L., A. G., K. J., J. J., J. M., V. A., A. R. B., J. B., B. M., V. K. P., V. E. I., V. P., E. P., M. B., N. J. M., G. Š., G. Ž. ir J. P. po 75,55 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė atsakovei UAB „Klaibuta“ iš ieškovų A. G., D. D., B. M. G., V. Š., S. S., P. M., V. R., D. A., A. Z., L. R., I. Z. D., J. B., G. G., K. G., L. Š., M. Š., D. S., V. S., V. L., A. G., K. J., J. J., J. M., V. A., A. R. B., J. B., B. M., V. K. P., V. E. I., V. P., E. P., M. B., N. J. M., G. Š., G. Ž. ir J. P. po 33,33 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad ieškovai yra butų (patalpų), adresu ( - ), savininkai. Gyvenamojo namo, adresu ( - ), butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę bendrijos ar sudarę jungtinės veiklos sutarties. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-14 įsakymu Nr. AD1-608 atsakovė UAB „Mūsų namų valdos“ paskirta namo, esančio ( - ), administratore. Stogo remonto darbų teisiniu pagrindu yra 2008-07-01 atsakovės UAB „Mūsų namų valdos“ priimtas įsakymas Nr. 135 „Dėl ( - ) stogo kapitalinio remonto“, todėl ginčo byloje dėl to, kad stogo remonto darbai buvo pradėti be butų (patalpų) savininkų sutikimo, nėra. Teismas vadovaudamasis CK 4.83 str. 4 d. padarė išvadą, kad administratorei nereikėjo gauti sutikimo priimti sprendimą dėl namo stogo remonto, nes byloje nustatytos išlaidos namo stogo remontui priskirtinos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams. Teismas nustatė, kad keičiant stogo dangą buvo atliktas kompleksas stogo remonto darbų, jų dalies atlikti nereikėjo, tačiau vadovaujantis protingumo ir racionalumo principais ir siekiant užtikrinti privalomuosius statinių priežiūros ir naudojimo reikalavimus, sprendime konstatavo, kad namo administratorė pagrįstai nusprendė iš karto atlikti ir kitus, su stogo remonto darbais susijusius darbus. Atlikus stogo remonto darbus buvo pagerintas naudojimasis bendrąja nuosavybe. Butų ir kitų patalpų savininkų gyvenimo ir veiklos sąlygos dėl to pažeistos nebuvo.

7Remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ 2.2 p., statybos leidimo ginčijamiems darbams atlikti nereikėjo. Atsakovė UAB „Mūsų namų valdos“ pasirinko dalyvį, pasiūliusį mažiausią kainą, t. y. – UAB „Klaibuta“. 2008-07-29 atsakovės UAB „Mūsų namų valdos“ ir UAB „Klaibuta“ sudarė statybos rangos sutartį. Rangovė UAB „Klaibuta“ atliko statybos rangos darbus, rangos sutartis pasibaigė, tačiau rangovo atsakomybė už darbų kokybę išlieka ir pasibaigus statybos rangos sutarčiai. Pagal 2008-07-29 statybos rangos darbų sutarties 5.1 p. rangovė nustatė 5 metų garantinį terminą, todėl per šį terminą užsakovė UAB „Mūsų namų valdos“, kaip rangos sutarties šalis, įgyvendindama teisę reikšti rangovei reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų, gali naudotis specialiaisiais užsakovės teisių gynimo būdais. Teismas ieškovų atsisakymą apmokėti stogo remonto darbus dėl jų netinkamos kokybės atmetė kaip nepagrįstą. Bylos dalį dėl ieškovo P. S. ieškinio nutraukė, ieškovui 2009-07-06 mirus ir kitiems asmenims nepareiškus valios dėl ieškovo teisių perėmimo (t. 5, b. l. 20–27).

8Ieškovai 2012-03-21 padavė apeliacinį skundą. Juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-17 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti ir pripažinti, kad ieškovai nėra skolingi (neprivalo mokėti) atsakovėms UAB „Mūsų namų valdos“ ir UAB „Klaibuta“ už pastato, esančio ( - ), stogo statybos darbus vykdytus 2008 metų rugpjūčio–gruodžio mėnesiais ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad gyvenamojo namo butų savininkai nepriėmė sprendimo remontuoti stogo. Susirinkimai neįvykdavo ne dėl to, kad nesusirinkdavo savininkai, bet dėl to, kad jiems apie susirinkimus nebūdavo žinoma, nes įstatymų nustatyta tvarka nebuvo pranešama. Atsakovė UAB „Mūsų namų valdos“ apie susirinkimus viešai spaudoje neskelbė, gyventojams asmeniškai ar registruotais laiškais nepranešė, pranešimų skelbimų lentose nedėjo. Gyvenamojo namo butų savininkai nebuvo pasyvūs, nes tik pradėjus stogo remonto darbus, kreipėsi į Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių, į atsakovę UAB „Mūsų namų valdos“, prašydami sustabdyti pradėtus darbus. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad stogas neatitiko tik vieno esminio statinio reikalavimo – higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, ir tai pasireiškia drėgme statinio dalyse. Apeliantų manymu, tik tokie darbai, kurie buvo skirti drėgmei statinio dalyse sulaikyti gali būti pripažinti privalomaisiais statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad dalies stogo remonto darbų atlikti nereikėjo, todėl nepagrįstai atmetė visą ieškinį. J. A. J. ekspertizės aktas negali būti laikomas tinkamu įrodymu, nes neatitinka ekspertizės aktui keliamų reikalavimų. Namo gyventojai, kaip ir sutartį pasirašęs administratorius, turi tokią pat teisę reikšti pretenzijas dėl darbų kokybės, nes priešingu atveju būtų pažeidžiamos gyventojų teisės ir reikalaujama mokėti už nekokybiškai atliktus darbus. Atsakovės UAB „Klaibuta“ atlikti darbai yra tokie nekokybiški, kad teismo ekspertas konstatavo būtinumą iš naujo atlikti šiuos darbus. Atlikti stogo remonto darbai faktiškai situacijos nepakeitė, nes namo viršutinių aukštų butai ir dabar yra apliejami, drėksta laiptinių lubos, per namo sienas bėga vanduo ir kt. Reikia iš naujo perkloti stogą, kad būtų pašalinti visi darbų trūkumai, todėl ieškovai neprivalo mokėti už atliktus darbus (t. 5, b. l. 41–48).

9Atsakovė UAB „Klaibuta“ atsiliepimu prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-17 sprendimą palikti nepakeistą, ieškovų apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pastato, esančio ( - ), stogas neatitiko keliamų jam privalomųjų statinio naudojimui ir priežiūrai keliamų reikalavimų, todėl jis privalėjo būti remontuojamas. Atsakovė UAB „Mūsų namų valdos“ informavo gyventojus apie planuojamus atlikti stogo remonto darbus, todėl apeliantų argumentai, kad stogo remonto darbai buvo pradėti nepagrįstai yra atmestini. Atsakovė negavo jokių pastabų, kad stogo remonto darbai atliekami nekokybiškai ar neteisėtai. Taip pat negavo jokių reikalavimų dėl atliekamų stogo remonto darbų stabdymo nei iš namo gyventojų, nei iš institucijų į kurias jie kreipėsi. Stogo remonto darbai atlikti, už juos turi būti sumokėta. Sutartis buvo sudaryta su atsakove UAB „Mūsų namų valdos“, todėl tik šis subjektas turi teisę reikšti pretenzijas dėl atliktų darbų kokybės (t. 5, b. l. 55–64).

10Atsakovė UAB „Danės būstas“ (buvęs pavadinimas UAB „Mūsų namų valdos“) atsiliepimu prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-17 sprendimą palikti nepakeistą, ieškovų apeliacinį skundą atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismui buvo pateikti visi duomenys, kad pastato stogas iki 2008–2009 m. vykusio remonto buvo blogos būklės ir neatitiko privalomųjų statinių priežiūros ir naudojimo reikalavimų visumos, todėl stogo remonto darbai buvo būtini. Atsakovė teismui pateikė duomenis apie patalpų savininkų susirinkimų organizavimą, tačiau pastato bendraturčiai į susirinkimus nesusirinkdavo, todėl administratorius buvo priverstas priimti įsakymą dėl stogo remonto darbų. Stogo remonto mastas buvo nustatytas vadovaujantis J. A. J. sudarytu stogo apžiūros aktu ir administratoriaus vykdytų apžiūrų rezultatais. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad nekokybiškai atlikti darbai, ieškovams nesuteikia teisės nemokėti už atliktus darbus (t. 5, b. l. 71–74).

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovai yra butų, esančių adresu ( - ), savininkai (t. 1, b. l. 60–65). Atsakovė UAB „Mūsų namų valdos“ Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-04-14 įsakymu Nr. AD1-608 paskirta namo, esančio ( - ), administratore. Atsakovė UAB „Mūsų namų valdos“ (dabartinis pavadinimas UAB „Danės būstas“) 2008-07-01 priėmė įsakymą Nr. 135 „Dėl ( - ) stogo kapitalinio remonto“, juo pavedė paruošti konkurso sąlygas, paskelbė konkursą gyvenamojo namo, adresu

13( - ), rangovo stogo remonto darbams atlikti parinkimui kainų apklausos būdu (t. 1, b. l. 31). 2008-07-23 konkurso laimėtoja pripažinta atsakovė UAB „Klaibuta“, pasiūliusi mažiausią

14286 924 Lt su PVM kainą (t. 2, b. l. 29–30). 2008-07-29 tarp užsakovės – UAB „Klaibuta“ ir rangovės UAB „Mūsų namų valdos“ (dabartinis pavadinimas UAB „Danės būstas“) sudaryta statybos rangos darbų sutartis (t. 2, b. l. 31–33). Statybos rangos darbų sutarties šalys pasirašė atliktų darbų aktą, kad 2008 m. gruodžio mėnesį gyvenamojo mano, adresu ( - ), šlaitinio stogo remontas atliktas už 272 664,96 Lt su PVM (t. 4, b. l. 130–132). Ieškovai prašė teismo pripažinti, kad jie nėra skolingi (neprivalo mokėti) UAB „Mūsų namų valdos“ ir UAB „Klaibuta“ už atliktus stogo remonto darbus.

15Pagal CK 4.82 str. 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Aptariamos bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia, kad įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučio namo savininkų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo. CK 4.83 str. 3 d. nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 str. 3 d. butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 str. 5 d.).

16Dėl privalomųjų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų

17Iš bylos duomenų nustatyta, kad administratorė savo veikloje vadovavosi CK normomis, tuo metu galiojusiomis STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ nuostatomis bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-04-23 įsakymu Nr. 485 patvirtintais „Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais“ (t. 1, b. l. 144). Minėtų nuostatų 5 p. nustatyta, jog pagrindinis administratoriaus uždavinys – įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu; 4.14 p. nustatyti gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai – Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų patvirtintais norminiais dokumentais (statybos techniniais reglamentais, statinių naudojimo ir priežiūros taisyklėmis ir kitais) nustatyti pastato konstrukcijų mechaninio atsparumo ir stabilumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, kiti pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimo ir priežiūros reikalavimai; 4.5 p. nurodyti bendrojo naudojimo objektai: bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdengimai, stogas) ir kitos konstrukcijos; bendroji inžinerinė įranga; bendrojo naudojimo patalpos.

18Teisėjų kolegija daro išvadą, kad ginčo pastato stogo būklė iki remonto neatitiko privalomųjų statinių priežiūros ir naudojimo reikalavimų visumos. Tokią išvadą patvirtina į bylą pateikti rašytiniai įrodymai: gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnalas (t. 1, b. l. 97–123); nuo 2005-12-21 iki 2007-10-23 surašyti gyvenamojo namo apžiūros aktai (t. 1, b. l. 124–129); 2008-09-16 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atliekamos statinio techninės priežiūros patikrinimo aktas Nr. 26, jame nurodyta, kad būtinas stogo dangos remontas (t. 1, b. l. 130–131); minėto namo gyventojų skundai (t. 1, b. l. 133); Klaipėdos miesto dienraščiuose patalpinti straipsniai apie nepatenkinamą stogo būklę (t. 1, b. l. 136–138); Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rekomendacija namo administratorei priimti įsakymą dėl namo stogo remonto ir apie tai informuoti patalpų savininkus (t. 1, b. l. 144); teismo ekspertizės akto Nr. 11-02/01 išvados, kad fizinis stogo dangos nusidėvėjimas sudarė apie 41–60 proc., ir kad stogo būklė neatitiko higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimų.

19Esant tokiems anksčiau nurodytiems įrodymams, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad stogo dangos remonto darbai buvo būtini.

20Teismo paskirtos ekspertizės akto Nr. 11-02/01 išvada 17-uoju klausimu patvirtina, kad remontuojant namo, adresu ( - ), stogą buvo atliktas paprastasis remontas, nes nebuvo pakeista daugiau kaip 10 proc. stogą laikančiųjų konstrukcijų; stogas uždengtas to paties tipo čerpėmis, jų spalva nepakitusi (t. 3, 76, ekspertizės akto l.29). Esant tokiai ekspertizės išvadai, teisėjų kolegijai yra pagrindas padaryti išvadą, kad atsakovės 2008-07-01 įsakymo Nr. 135 formuluotė dėl stogo kapitalinio remonto neatitinka LR statybos įstatyme nurodytos kapitalinio remonto sąvokos (LR statybos įstatymo 2 str. 20 p.), tačiau ši aplinkybė neturi teisinės reikšmės šio ginčo teisingam išsprendimui.

21Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes konstatuotina, kad administratorė laikėsi privalomųjų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, todėl pagrįstai 2008-07-01 priėmė įsakymą, kuriuo paskelbė konkursą stogo remontui. Be to, byloje nėra duomenų apie avarinę stogo būklę, todėl neturėjo būti taikomos teisės normos, reglamentuojančios avarinės būklės statinių remontą.

22Dėl gyvenamojo namo gyventojų susirinkimų organizavimo

23Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė UAB „Mūsų namų valdos“ (UAB „Danės būstas“), kaip administratorė, vadovaudamasi CK 4.85 str., šaukia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimus arba Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 17 p. nustatyta tvarka organizuoja balsavimą raštu dėl reguliariųjų kaupiamųjų lėšų mokesčio dydžio ir naudojimo tvarkos nustatymo bendrojo naudojimo objektų remonto ir atnaujinimo darbams; dėl namo bendrojo naudojimo objektų naudojimo, atnaujinimo ar rekonstravimo sprendimų priėmimo (6.9, 6.9.2, 6.9.3 p.). Atsakovės 2008-07-01 įsakymo Nr. 135 priėmimo metu galiojantys Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai nenumatė pareigos administratorei šaukti pakartotinį susirinkimą ar organizuoti balsavimą raštu. Be to, minėti administravimo nuostatai ir CK normos suteikia teisę administratorei priimti sprendimą, net ir nesant butų savininkų sutikimo, jeigu tai susiję su bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimų įgyvendinimais (Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 9.1 p.).

24Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė 2005-03-02; 2005-09-06 ir 2007-03-01 šaukė gyvenamojo namo, esančio ( - ), patalpų savininkų susirinkimus, tačiau dėl pačių gyventojų pasyvaus elgesio sprendimai nebuvo priimti, nesant kvorumo (t. 1, b. l. 139–143). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinio skundo teiginiai, kad atsakovė UAB „Mūsų namų valdos“ nešaukė gyventojų susirinkimų atmestini kaip nepagrįsti (CPK 178 str.).

25Klaipėdos miesto savivaldybės 2008-09-16 techninės priežiūros patikrinimo akto Nr. 26 4.3 p. nurodyta, kad būtinas stogo dangos remontas (t. 1, b. l. 130–131), Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2008-04-24 raštu rekomendavo administratorei priimti sprendimą dėl namo stogo remonto ir apie tai informuoti gyventojus (t. 1, b. l. 144). Atsižvelgusi į minėtas aplinkybes, įvertinusi, kad nurodyti atlikti remonto darbai buvo privalomi, siekiant išsaugoti tinkamus bendrosios nuosavybės objektus, prižiūrėti ar kitaip tvarkyti ir užtikrinti jų naudojimą pagal paskirtį, teisėjų kolegija konstatuoja, kad administratorė turėjo teisę net ir neįvykus susirinkimui priimti privalomuosius sprendimus dėl stogo remonto darbų (CK 4.84 str. 1 d., 3 d.). Taip pat konstatuotina, kad administratorė organizuodama konkursą išsiaiškinti nugalėtoją remonto darbams namo, esančio

26( - ), atlikti, teisės aktų nuostatų nepažeidė. Apie konkursą buvo paskelbta dienraščiuose „Vakarų ekspresas“ ir „Klaipėda“ (t. 1, b. l. 148–149). Dėl galimybės atlikti darbus savo jėgomis ieškovai nesikreipė, įmonių, kurios galėtų atlikti reikiamus darbus, nesiūlė. Konkursą laimėjo UAB „Klaibuta“, su ja buvo sudaryta statybos rangos darbų sutartis. Tai atitiko Klaipėdos miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 6.8 p., jame nurodyta, jog administratorius, pirkdamas namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros ar kitas paslaugas rinkoje, atlieka šių paslaugų pirkimo kainų apklausą arba organizuoja jų pirkimo konkursus; su pasirinktais paslaugų teikėjais sudaro sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą.

27Dėl darbų masto, J. A. J. ekspertizės ir darbų kokybės

28Apeliantai apeliaciniame skunde teigia, kad dalis darbų buvo nereikalingi, todėl teismas nepagrįstai atmetė visą ieškinį. Teisėjų kolegija atmeta tokius apeliantų teiginius kaip nepagrįstus. Ieškovai ieškiniu prašė teismo pripažinti, kad nėra skolingi už stogo statybos darbus, t. y. prašė pripažinti, kad piniginė prievolė apskritai neegzistuoja. CK 1.137 str. 1 d. nustatyta, kad asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, tarp jų ir teise į gynybą. Išeitų, kad asmuo, laikydamasis įstatymų, geros moralės, sąžiningumo ir protingumo principų, pats sprendžia visus su jo turimos teisės įgyvendinimu ir gynimu susijusius klausimus: įgyvendinimo būdus ir apimtį, teisės perdavimą kitiems asmenims, teisių gynimo būdus, teisės atsisakymą ir pan. CK 1.138 str. nustatyti skirtingi civilinių teisių gynimo būdai, kuriuos taiko teismas. Konstatuotina, kad pasirinkdama konkretų civilinių teisių gynimo būdą, šalis tam tikra prasme rizikuoja, nes ne visada jos pasirinktas teisių gynimo būdas užtikrina efektyvią jos pažeistos teisės apsaugą. Nustatyta, kad apeliantai ieškinyje nesuformulavo atsakovėms reikalavimo dėl nekokybiškai ar dėl nepagrįstai dalies atliktų stogo remonto darbų kainos sumažinimo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai tokių reikalavimų nenagrinėjo. Pagal ieškinio reikalavimo ribas šios bylos įrodinėjimo dalykas nebuvo susijęs su piniginės prievolės dydžiu, t. y. ar pagrįsta administratorės reikalaujama mokėtina suma, todėl šiuo atveju pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo iš dalies tenkinti ieškinį.

29Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegijai yra pagrindas konstatuoti, kad apeliaciniame skunde nurodyti teiginiai dėl atliktų stogo remonto darbų kainos, atliktų darbų masto ir apimties, stogo remonto darbų kainos sumažinimo ir pan., yra ne šios bylos nagrinėjimo dalykas. Minėti apeliaciniame skunde nurodyti teiginiai yra reikšmingi sprendžiant apeliantų pinginės prievolės dydžio pagrįstumo klausimą. Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, todėl, dėl apeliaciniame skunde nurodytų teiginių dėl atliktų stogo remonto darbų kainos, atliktų darbų masto ir apimties, stogo remonto darbų kainos sumažinimo ir pan., nepasisakytina, nes šie klausimai gali būti sprendžiami atskiroje byloje.

30Pirmosios instancijos teismas sprendime padarė išvadą, kad tik užsakovė – atsakovė UAB „Mūsų namų valdos“ (UAB „Danės būstas“) gali pareikšti pretenzijas rangovei – UAB „Klaibuta“ dėl atliktų darbų trūkumų. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia minimo teismo sprendime padaryta išvada. CK 4.244 str. 1 d. nustatyta, kad administratorius nėra asmeniškai atsakingas tretiesiems asmenims pagal prievoles, kurios atsirado administruojant turtą, išskyrus atvejus, kai jis veikė savo vardu. Šiuo atveju sudarydamas rangos sutartį administratorius veikė ne savo interesams, sukurta prievolė gyvenamojo namo gyventojams, todėl šie asmenys turi teisę kreiptis į teismą dėl atliktų darbų kokybės.

31Kiti apeliacinio skundo motyvai neturi teisinės reikšmės priimto sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

32Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, jo keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl jis paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Ieškovai, kaip bendrosios dalinės nuosavybės savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas susijusias su jiems priklausančio turto išsaugojimu – šiuo atveju stogo dangos remonto darbus (CK 4.82 str. 3 d.).

33Atmetus apeliacinį skundą, atlygintinos atsakovės UAB „Klaibuta“ patirtos išlaidos atsiliepimui į apeliacinį skundą paruošti. Bylos duomenys patvirtina, kad buvo sumokėta 700 Lt už atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą, ši suma atitinka teisės aktų reikalavimus (t. 5, b. l. 65), todėl atsakovei UAB „Klaibuta“ iš kiekvieno ieškovo priteistina po 19,44 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 9 p.).

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

35Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

36Priteisti atsakovei UAB „Klaibuta“ iš ieškovų A. G., D. D., B. M. G., V. Š., S. S., P. M., V. R., D. A., A. Z., L. R., I. Z. D., J. B., G. G., K. G., L. Š., M. Š., D. S., V. S., V. L., A. G., K. J., J. J., J. M., V. A., A. R. B., J. B., B. M., Valdemaro K. P., Vidmanto E. I., V. P., E. P., M. B., Nijolės J. M., G. Š., G. Ž. ir J. P. po 19,44 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovai 2009-04-21 padavė teismui ieškinį. Juo teismo prašė pripažinti,... 4. Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus V. B. 2009-11-25... 5. Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus VšĮ... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-02-17 sprendimu ieškovų ir... 7. Remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos... 8. Ieškovai 2012-03-21 padavė apeliacinį skundą. Juo prašo panaikinti... 9. Atsakovė UAB „Klaibuta“ atsiliepimu prašo Klaipėdos miesto apylinkės... 10. Atsakovė UAB „Danės būstas“ (buvęs pavadinimas UAB „Mūsų namų... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovai yra butų, esančių adresu ( - ),... 13. ( - ), rangovo stogo remonto darbams atlikti parinkimui kainų apklausos būdu... 14. 286 924 Lt su PVM kainą (t. 2, b. l. 29–30). 2008-07-29 tarp užsakovės –... 15. Pagal CK 4.82 str. 1 d. butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės... 16. Dėl privalomųjų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų... 17. Iš bylos duomenų nustatyta, kad administratorė savo veikloje vadovavosi CK... 18. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad ginčo pastato stogo būklė iki remonto... 19. Esant tokiems anksčiau nurodytiems įrodymams, pirmosios instancijos teismas... 20. Teismo paskirtos ekspertizės akto Nr. 11-02/01 išvada 17-uoju klausimu... 21. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes konstatuotina, kad administratorė... 22. Dėl gyvenamojo namo gyventojų susirinkimų organizavimo... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė UAB „Mūsų namų valdos“... 24. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė 2005-03-02; 2005-09-06 ir 2007-03-01... 25. Klaipėdos miesto savivaldybės 2008-09-16 techninės priežiūros patikrinimo... 26. ( - ), atlikti, teisės aktų nuostatų nepažeidė. Apie konkursą buvo... 27. Dėl darbų masto, J. A. J. ekspertizės ir darbų kokybės... 28. Apeliantai apeliaciniame skunde teigia, kad dalis darbų buvo nereikalingi,... 29. Esant tokioms aplinkybėms teisėjų kolegijai yra pagrindas konstatuoti, kad... 30. Pirmosios instancijos teismas sprendime padarė išvadą, kad tik užsakovė... 31. Kiti apeliacinio skundo motyvai neturi teisinės reikšmės priimto sprendimo... 32. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, apeliacinės... 33. Atmetus apeliacinį skundą, atlygintinos atsakovės UAB „Klaibuta“... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 35. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 17 d. sprendimą palikti... 36. Priteisti atsakovei UAB „Klaibuta“ iš ieškovų A. G., D. D., B. M. G., V....