Byla e2-4578-985/2017
Dėl žalos atlyginimo ir metinių palūkanų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „S. R.“ ieškinį atsakovui G. M. dėl žalos atlyginimo ir metinių palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškiniu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo G. M. 5792,11 eurų žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priimant sprendimą už akių.

5Atsakovui adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 20 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2017 m. liepos 1 d. asmeniškai. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „S. R.“ ir bankroto administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto lyderiai“. Paskirtam bankroto administratoriui atsistatydinus, 2016 m. lapkričio 9 d. nutartimi buvo paskiras naujas bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė „Gribžiniai“. Iškėlus bankroto bylą, teismo nutartimi uždarosios akcinės bendrovės „S. R.“ vadovas ir kiti valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos privalėjo perduoti administratoriui turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus. Įmonės vadovas G. M. administratoriui neparengė ir nepateikė finansinės atskaitomybės, neperdavė turto ir dokumentų.

9Bankroto administratorius, atlikdamas viešai skelbiamų dokumentų analizę, nustatė, kad uždaroji akcinė bendrovė „S. R.“ savo veiklos laikotarpiu Juridinių asmenų registrui metinę finansinę atskaitomybę teikė tik už 2005 metus ir už 2006 metus. Balanso duomenys patvirtina, kad 2005 metais įmonė turėjo turto už 39812 litus, o įsipareigojimų 8027 litus, 2006 metų pabaigoje turimas įmonės turtas sumažėjo iki 16663 litų, o įsipareigojimų mastas padidėjo iki 20643 litų sumos, t. y. įmonė tapo nemoki.

10Atsakovas nevykdė pareigos teikti Juridinių asmenų registrui metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, todėl nebuvo išviešinta bankrutavusios įmonės finansinė padėtis už 2007 ir vėlesnius metus. Bet apie prastą įmonės finansinę padėtį turėjo būti ir buvo žinoma jos valdymo organui ir akcininkui atsakovui G. M., kuris nesiėmė jokių priemonių tam, kad įmonės mokumas būtų atkurtas bei nevykdė įstatyme nustatytos pareigos inicijuoti bankroto bylos iškėlimą.

11Bankroto administratoriui neperduoti jokie bankrutavusios įmonės dokumentai ir turtas, todėl nėra galimybės patikrinti, ar bankrutavusios įmonės turtas nebuvo perkeltas į kitas įmones, ar nebuvo kitaip iššvaistytas.

12Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ) patvirtino 1700 eurų sumą administravimo išlaidoms iki pirmasis kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą, tos pačios dienos kita nutartimi buvo patvirtinti įmonės kreditoriniai reikalavimai 2592,11 eurų sumai. Pirmajame kreditorių susirinkime buvo patvirtinta 1500 eurų suma administravimo išlaidoms. Bendra teismo bei kreditorių susirinkimo patvirtintų administravimo išlaidų ir bankroto byloje patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma 5792,11 eurų laikytina bankrutuojančios įmonės žala, kurią įmonė patyrė dėl to, kad jos vadovas (valdymo organas) ir akcininkas laiku nesikreipė į teismą ir neinicijavo bankroto bylos iškėlimo bei pažeidė kitus teisės aktų reikalavimus.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų, yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Įmonės vadovas privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos A. T. 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; kt.). Įstatymuose ir kituose teisės aktuose bei bendrovės dokumentuose bendrovės valdymo organams nustatytų pareigų – tiek įtvirtinančių konkrečias funkcijas, tiek fiduciarinių – vykdymas reiškia, kad jos turi būti vykdomos ne tik bendrovės dalyvių – akcininkų – interesais, bet ir atsižvelgiant į bendrovės kreditorių interesus, ypač tada, kai prastėja įmonės finansinė padėtis ir ji turi daug skolinių įsipareigojimų (Lietuvos A. T. 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014). Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas) (Lietuvos A. T. 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-496/2013; 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014). Taigi bendrovės vadovui nevykdant pareigos pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiranda įstatymu numatyta civilinė atsakomybė: vadovas turi atlyginti dėl to patirtą žalą. Nors bendrovė nuo 2007 metų neteikė finansinės atskaitomybės dokumentų, tačiau įmonės vadovas G. M. dėl bankroto bylos iškėlimo nesikreipė.

14Ieškinį buvusiam įmonės vadovui G. M. dėl žalos atlyginimo reiškianti bankroto administratorė įmonei padarytą žalą sieja su vadovo neteisėtu neveikimu. Ieškovės nurodytos aplinkybės ir pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl ieškovė pagrįstai reikalauja atlyginti žalą (CK 6. 249 straipsnis). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Esant tokioms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovei priteistina 5792,11 eurų žalos atlyginimas, 5 procentų dydžio metinės palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos nuo 2017 m. birželio 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybei priteistina 130 eurų žyminio mokesčio ir 1,58 eurų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 131,58 eurų (CPK 96 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 12 straipsniu, 14 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsniu, 285-286 straipsniais,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo G. M., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ) ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „S. R.“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), atstovaujamai bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Gribžiniai“, juridinio asmens kodas 304059458, 5792,11 eurų (penkis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt du eurus 11 euro centų) žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. birželio 23d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Priteisti iš atsakovo G. M., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ) valstybės naudai 131,58 eurų (vieną šimtą trisdešimt vieną eurą 58 euro centus) bylinėjimosi išlaidų, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą, įmokos kodas 5660.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 1-4 dalies, 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

22Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Ingrida Navickienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškiniu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo G. M. 5792,11 eurų žalos... 5. Atsakovui adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas,... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 23 d.... 9. Bankroto administratorius, atlikdamas viešai skelbiamų dokumentų analizę,... 10. Atsakovas nevykdė pareigos teikti Juridinių asmenų registrui metinės... 11. Bankroto administratoriui neperduoti jokie bankrutavusios įmonės dokumentai... 12. Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. ( -... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės... 14. Ieškinį buvusiam įmonės vadovui G. M. dėl žalos atlyginimo reiškianti... 15. Esant tokioms aplinkybėms, iš atsakovo ieškovei priteistina 5792,11 eurų... 16. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo valstybei priteistina 130 eurų žyminio... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 12... 18. ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovo G. M., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ) ieškovei... 20. Priteisti iš atsakovo G. M., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ) valstybės naudai... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...