Byla 2S-1050-623/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Marijonas Greičius, teisėjų Danutės Kutrienės, Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. nutarties, kuria prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atmestas, civilinėje byloje pagal ieškovės I. G. ieškinį atsakovui R. K. , tretysis asmuo D. G. , dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. vasario 5 d. sprendimu ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovo R. K. 28 142 Lt skolos, 7148 Lt 53 ct palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 4008 Lt bylinėjimosi išlaidų.

4Atsakovas R. K. padavė apeliacinį skundą dėl paminėto sprendimo ir prašė atleisti nuo viso (arba dalies) žyminio mokesčio už skundą sumokėjimo (b.l. 157-163). Apeliantas nurodė, kad vienas išlaiko šeimą – žmoną ir du nepilnamečius vaikus, neturi jokio nekilnojamojo turto, be to, atsakovas turėjo nemažų papildomų išlaidų dėl šios civilinės bylos nagrinėjimo, dėl ko yra stipriai pablogėjusi jo šeimos finansinė padėtis, tad 1059 Lt žyminio mokesčio už teikiamą apeliacinį skundą sumokėjimas dar labiau pakenktų atsakovo šeimos jau ir taip minimaliai užtikrintai gerovei.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. kovo 17 d. nutartimi (b.l. 171-172) apelianto prašymą atmetė. Įpareigojo atsakovą R. K. iki 2010-04-10 pateikti teismui kvitą, patvirtinantį 1059 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą. Teismas nurodė, kad apelianto pateiktas išrašas iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantis, jog R. K. neturi nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, nesudaro teisinio pagrindo atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, nes neįrodo sunkios jo turtinės padėties. Teismas akcentavo ir tai, kad apeliantas ne vienerius metus gyvena užsienyje, todėl vien tik nekilnojamojo turto neturėjimas Lietuvoje nepatvirtina prašymo pagrįstumo.

6Atskiruoju skundu (b.l. 175-176) atsakovas prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Apeliantas nurodo, jog teismui pateikti dokumentai apie tai, kad atsakovas neturi jokio nekilnojamojo turto, buvo vienas iš įrodymų, suponuojančių prastą atsakovo finansinę padėtį. Tai kad atsakovo finansinė padėtis yra prasta buvo užfiksuota ir civilinės bylos nagrinėjimo metu.

7Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nesvarstė alternatyvios galimybės, jei ne atleisti atsakovo nuo dalinio žyminio mokesčio už pateiktą apeliacinį skundą sumokėjimo, tai bent atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki bus priimtas apeliacinės instancijos teismo sprendimas.

8Ieškovė Irena Grincevičienė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 183-185) prašo atmesti atsakovo R. K. atskirąjį skundą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad atsakovas neįrodė teismui CPK 83 str. 3 d. taikymui būtinos sąlygos – jo sunkios turtinės padėties, todėl teismas įvertinęs atsakovo pateiktą įrodymą apie jo vardu registruotą nekilnojamąjį turtą bei vadovaudamasis šalių rungimosi ir dispozityvumo principais, pagrįstai nusprendė, kad atsakovas savo sunkios finansinės padėties neįrodė.

9Atsakovas neįrodė nei jo sunkios turtinės padėties prašymo dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio (žyminio mokesčio atidėjimo) pateikimo metu, nei to, kad sprendimo priėmimo metu jis bus pajėgus sumokėti visą (dalį) žyminio mokesčio.

10Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų finansinė padėtis bei būtinybė užtikrinti asmeniui realią teisę į teisminę gynybą sudaro prielaidas įstatyme įtvirtinti atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo institutą. Dalyvaujančio byloje asmens atleidimas nuo žyminio mokesčio mokėjimo už ieškinio (priešieškinio), apeliacinio (kasacinio) skundo pareiškimą, prašymą dėl proceso atnaujinimo palengvina asmeniui, teismine tvarka ginančiam pažeistas teises ir teisėtus interesus, įgyvendinti teisę į teisminę gynybą. Įstatymuose yra nustatyti atvejai, kai asmenys yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo už jų pateiktų procesinių dokumentų nagrinėjimą civilinio proceso tvarka (CPK 83 str. 1 d.). Nesant konkretaus įstatyme numatyto pagrindo, asmuo negali būti visiškai atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už procesinio dokumento nagrinėjimą. Tačiau CPK normos suteikia teismui teisę, įvertinus konkrečius dalyvaujančio byloje asmens pateiktus duomenis, spręsti, ar yra pagrindas iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, ar tokio pagrindo nėra (CPK 83 str. 3 d.). Pagrindas tenkinti dalyvaujančio byloje asmens prašymą dėl jo atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra šio asmens pateikti įrodymai bei kiti duomenys, kurie leidžia spręsti, jog asmens turtinė padėtis iš tiesų sunki. Įrodinėjimo pareiga tenka dalyvaujančiam byloje asmeniui, prašančiam iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už procesinio dokumento nagrinėjimą (CPK 12, 178 str.). Šį klausimą teismas išsprendžia išanalizavęs dalyvaujančio byloje asmens pateiktus įrodymus, kitus byloje esančius įrodymus, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad asmens sunkią turtinę padėtį įrodo duomenys iš registrų, kuriuose gali būti registruojamas asmens turimas turtas Lietuvos Respublikoje, taip pat duomenys iš Juridinių asmenų registro, pažymos apie kredito įstaigose esančias asmens pinigines lėšas, kiti asmens turtinę padėtį įrodantys dokumentai. Atkreiptinas dėmesys, jog nurodyti duomenys iš registrų ir kredito įstaigų turi būti pateikiami ne „momentiniai“, o „su istorija“, nes duomenys apie banko sąskaitose esamą likutį neparodo jose esančių piniginių lėšų judėjimo, o iš registrų pateiktos pažymos apie šiuo metu asmens turimą turtą neleidžia spręsti apie asmens veiksmus netolimoje praeityje (pavyzdžiui, galima situacija, kai asmuo visai neseniai pardavė didelės vertės turtą, o gautas pinigines lėšas laiko ne kredito įstaigoje). Šių duomenų visuma leidžia nuspręsti ne tik tai, ar ieškovo turtinė padėtis yra labai sunki, bet ir išsiaiškinti tikrąsias tokios padėties atsiradimo priežastis bei priimti teisingą ir pagrįstą procesinį sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-347/2007). Tai reiškia, jog teismas, spręsdamas klausimą dėl asmens atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo už procesinio dokumento nagrinėjimą, turi ne tik formaliai įvertinti asmens sunkią turtinę padėtį įrodančius dokumentus, bet ir atsižvelgti į atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslą, asmens teisinį statusą, jo veiksmus ar neveikimą (pavyzdžiui, į tai, kad asmuo turėjo galimybę sumokėti žyminį mokestį, tačiau dėl savo ar kitų asmenų neapdairių, nerūpestingų ar tyčinių veiksmų arba neveikimo apsunkino savo turtinę padėtį), į ieškiniu ginamą teisinį interesą bei į priežastis, dėl kurių asmens turtinė padėtis yra sunki.

13Teisėjų kolegija nurodo, kad apeliantas nepriklauso nei vienai iš CPK 83 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytų asmenų grupei, todėl atleisti jį nuo viso žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinio skundo nagrinėjimą nėra pagrindo. Tuo tarpu sprendžiant klausimą dėl galimybės iš dalies atleisti atsakovą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinio skundo padavimą, pastebėtina, kad atsakovas pirmosios instancijos teismui pateikė išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantį, jog jis nekilnojamojo turto neturi (b.l. 169-170). Atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė VMI raštą, kad duomenų už laikotarpį nuo 2001-01-01 apie atsakovo gautas pajamas ir sumokėtą pajamų mokestį VMI neturi, VSDFV Vilniaus skyriaus pažymą, kad laikotarpiu nuo 2001-10-01 iki 2010-09-20 duomenų apie valstybinį socialinį draudimą nėra bei VĮ ,,Regitra“ pažymą, jog R. K. vardu registruotos trys transporto priemonės. Teisėjų kolegija pažymi, jog šie rašytiniai įrodymai nebuvo pateikti pirmosios instancijos teismui, be to, jie neįrodo sunkios apelianto turtinės padėties, kadangi kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas R. K. gyvena ir dirba Belgijos Karalystėje (b.l. 34). Pabrėžtina ir tai, jog apeliantas yra sudaręs paskolos sutartį (b.l. 17). Esant tokioms aplinkybėms bei apeliantui neįrodžius savo itin sunkios turtinės padėties, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog nėra pagrindo atleisti atsakovą nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo.

14Atskirajame skunde atsakovas taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nesvarstė alternatyvios galimybės - atidėti atsakovui žyminio mokesčio sumokėjimą iki bus priimtas apeliacinės instancijos teismo sprendimas, tačiau teisėjų kolegija atkreipia apelianto dėmesį į tai, jog atsakovas pirmosios instancijos teisme reiškė prašymą atleisti jį nuo viso (ar dalies) žyminio mokesčio už teikiamą apeliacinį skundą sumokėjimo (b.l. 163), taigi atsakovas pirmosios instancijos teismui neteikė prašymo dėl žyminio mokesčio atidėjimo, todėl teisėjų kolegija apie šį atskirojo skundo argumentą nepasisako.

15Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė atleidimą nuo žyminio mokesčio mokėjimo reglamentuojančias proceso teisės normas ir pagrįstai atsisakė atleisti apeliantą tiek nuo viso, tiek nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinio skundo nagrinėjimą, todėl žemesnės instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 83 str. 1 ir 3 d., 337 str. 1 p.).

16Netenkinus apelianto R. K. atskirojo skundo, iš jo priteistinos 8 Lt 60 ct išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

17Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

18Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Priteisti iš apelianto R. K. 8 Lt (aštuonis) litus 60 centų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. vasario 5 d. sprendimu ieškinį... 4. Atsakovas R. K. padavė apeliacinį skundą dėl paminėto sprendimo ir prašė... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. kovo 17 d. nutartimi (b.l.... 6. Atskiruoju skundu (b.l. 175-176) atsakovas prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės... 7. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį,... 8. Ieškovė Irena Grincevičienė atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.... 9. Atsakovas neįrodė nei jo sunkios turtinės padėties prašymo dėl atleidimo... 10. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 12. Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų finansinė padėtis bei būtinybė... 13. Teisėjų kolegija nurodo, kad apeliantas nepriklauso nei vienai iš CPK 83... 14. Atskirajame skunde atsakovas taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos... 15. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 16. Netenkinus apelianto R. K. atskirojo skundo, iš jo priteistinos 8 Lt 60 ct... 17. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija... 18. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. nutartį palikti... 19. Priteisti iš apelianto R. K. 8 Lt (aštuonis) litus 60 centų išlaidų,...