Byla 2-347/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės S. B. atstovės pagal įstatymą E. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 4 d. nutarties, kuria teismas atleido ieškovę nuo 20 000 Lt žyminio mokesčio mokėjimo, o 9 900 Lt žyminį mokestį įpareigojo sumokėti iki 2007 m. balandžio 17 d. civilinėje byloje Nr. 2-1899-54/2007 pagal ieškovės S. B., atstovaujamos atstovės pagal įstatymą E. B., ieškinį atsakovui UAB „Status finansinė grupė“ dėl paskolos sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys V. B., R. B., atstovaujamas pagal įstatymą J. B., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovės S. B. įstatyminė atstovė E. B. Vilniaus apygardos teismui 2007 m. kovo 28 d. pateikė ieškinį dėl 2006 m. kovo 17 d. tarp V. B. ir UAB „Status finansinė grupė“ sudarytos paskolos sutarties nutraukimo ir restitucijos taikymo – 4 000 000 Lt grąžinimo mirusio V. B. dukrai S. B. Nurodė, kad V. B. - ieškovės tėvas paskolino atsakovui 4 000 000 Lt, tačiau paskolos suma iki šiol nėra grąžinta. Mirusio V. B. reikalavimo teisė perėjo jo įstatyminei įpėdinei S. B. bei kitiems dviems V. B. vaikams. Už ieškinio nagrinėjimą ieškovės įstatyminė atstovė sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį, o nuo likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimo prašė atleisti. Prašymą grindė tuo, jog ieškovė yra mažametė, turto ir pajamų neturi, jos įstatyminės įpėdinės E. B. materialinė padėtis sunki: viena augina dukrą, nedirba, nekilnojamojo turto neturi, gyvena tėvams nuosavybės teise priklausančiame bute.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 4 d. nutartimi ieškovės įstatyminės atstovės prašymą tenkino iš dalies, atleido ieškovę nuo 20 000 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo, o likusią žyminio mokesčio dalį – 9 900 Lt įpareigojo sumokėti iki 2007 m. balandžio 17 d. Teismas nurodė, jog ieškovės įstatyminė atstovė nepateikė duomenų apie jos bei ieškovės banko sąskaitose turimas pinigines lėšas, registruotiną turtą, įsiskolinimus, o pateikti įrodymai sudaro pagrindą atleisti ieškovę tik nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo.

5Ieškovės įstatyminė atstovė pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 4 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti jos prašymą dėl atleidimo nuo 29 900 Lt žyminio mokesčio mokėjimo. Skundą grindžia šiais motyvais:

  1. Teismas nutartyje nurodė, jog pagal ieškovės įstatyminės atstovės pateiktus įrodymus nėra galimybės realiai įvertinti ieškovės turtinės padėties, todėl turėjo būti nustatytas terminas trūkumams šalinti (CPK 115, 138 str.).

    6

  2. Teismas neatsižvelgė į tai, jog šioje byloje ginami ne tik ieškovės, bet ir kitų mirusio V. B. mažamečių vaikų, kuriems paveldimo turto dalys nėra nustatytos, interesai.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Siekiant įvertinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 4 d. nutarties, kuria ieškovės įstatyminės atstovės prašymas atleisti ieškovę nuo 29 900 Lt žyminio mokesčio mokėjimo patenkintas iš dalies ir ieškovė atleista nuo 20 000 Lt žyminio mokesčio mokėjimo, o 9 900 Lt žyminio mokesčio įpareigota sumokėti iki 2007 m. balandžio 17 d., teisėtumą ir pagrįstumą, būtina išsiaiškinti, ar ieškovės įstatyminės atstovės pateikti dokumentai sudaro pagrindą ieškovę iš dalies atleisti beveik nuo visos žyminio mokesčio sumos. Pirmosios instancijos teismas nutartį motyvavo tuo, kad ieškovės įstatyminė atstovė nepateikė duomenų apie jos bei ieškovės banko sąskaitose turimas pinigines lėšas, registruotiną turtą, o pateikti įrodymai sudaro pagrindą atleisti ieškovę tik nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo (b.l. 46-49).

9Pagal Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtintą teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principą, kiekvienam asmeniui, manančiam esant pažeistas jo teises, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Tačiau ši įtvirtinta teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra Civilinio proceso kodekse (toliau CPK) nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas. Žyminio mokesčio dydis, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio sąlygos yra imperatyviai įtvirtintos CPK ir taip visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės padėties, užtikrinamos vienodos galimybės kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos. Taigi reikalavimas sumokėti įstatyme įtvirtinto dydžio žyminį mokestį negali būti traktuojamas kaip užkirtimas kelio teisme ginti pažeistas teises.

10CPK 83 straipsnio 3 dalis nustato, kad asmens prašymas atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas, o prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. Teismų praktikoje įprasta, kad sprendžiant klausimą dėl asmens atleidimo iš dalies žyminio mokesčio mokėjimo, teismui turi būti pateikiami visi asmens turtinę padėtį apibūdinantys dokumentai: išrašai iš Nekilnojamojo turto ir kitų registrų, kuriuose kaupiami duomenys apie Lietuvos Respublikoje registruotiną turtą, taip pat dokumentai iš Juridinių asmenų registro, duomenys apie įvairias gaunamas pajamas bei kredito įstaigose turimas lėšas, kiti dokumentai. Tuo atveju, kai asmuo prašo iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 3 d.), tačiau nepateikia visų reikiamų jo sunkią turtinę padėtį įrodančių dokumentų, teismas turėtų nurodyti trūkumus ir nustatyti terminą jiems pašalinti, o nepašalinus šių trūkumų, procesinį sprendimą dėl asmens atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo priimti pagal pateiktus dokumentus (CPK 3 str. 1 d., 115 str. 2 d.). Šioje byloje pirmosios instancijos teismas klausimą dėl ieškovės atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo priėmė remdamasis ieškovės įstatyminės atstovės pateiktais dokumentais, nors nutartyje nurodė, kad pagal šiuos dokumentus negali realiai įvertinti ieškovės įstatyminės atstovės turtinės padėties, tačiau termino šiems trūkumams šalinti nepaskyrė. Ieškovės įstatyminė atstovė nurodė, kad ieškovė turto ir pajamų neturi, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikė (b.l. 31).

11Sprendžiant, ar yra pagrindas atleisti asmenį beveik nuo visos žyminio mokesčio mokėjimo sumos, turi būti ne tik formaliai vertinami jo sunkią turinę padėtį įrodantys dokumentai, bet ir atsižvelgiama į atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslą, asmens teisinį statusą, jo veiksmus ar neveikimą (pavyzdžiui, į tai, kad asmuo turėjo galimybę sumokėti žyminį mokestį, tačiau dėl savo ar kitų asmenų neapdairių, nerūpestingų ar tyčinių veiksmų arba neveikimo apsunkino savo turtinę padėtį), taip pat į ieškiniu ginamą teisinį interesą. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. gegužės 3 d. nutartyje civilinėje byloje P. D. v. DnB Nord ir Teisingumo ministerija, bylos Nr. 2-288/2007 nurodė, kad asmens turtinė padėtis įvertinama analizuojant pateiktų įrodymų visumą bei bylos aplinkybes, atspindinčias pareiškėjo materialinę padėtį. Formalių pažymų iš įvairių institucijų pateikimas nėra pakankamas pagrindas konstatuoti sunkią pareiškėjo turtinę būklę.

12Nagrinėjamoje byloje ieškovės įstatyminė atstovė įrodinėja savo sunkią turtinę padėtį, tačiau nepateikia jokių duomenų apie asmens, kuriai ji atstovauja – S. B., kurios atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo klausimą sprendžia teismas, sunkią turtinę padėtį. Pažymėtina, jog mažametis asmuo turi teisnumą ir gali būti paveldėjimo bei nuosavybės teisės subjektas, gauti pajamas iš turimo turto, turėti piniginių lėšų kredito įstaigose ir pan. (CK 2.4 str. 1 d.). Tai, kad toks asmuo neturi veiksnumo, reiškia jo negalėjimą savo veiksmais įgyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas (CK 2.5 str. 1 d.), tačiau nepaneigia asmens teisės paveldėti turtą ir turtines teises, būti civilinių santykių dalyviu, įgyti nuosavybėn daiktus bei turtines teises (CK 4.37 str., 5.11 str. 1 d. 1 p.). Vaikų ir tėvų turtas yra atskirtas ir vaikai neturi nuosavybės teisės į tėvų turtą, o tėvai – į vaikų turtą (CK 3.161 str. 4 d.). Tėvai yra savo nepilnamečių vaikų atstovai pagal įstatymą ir įgyvendina jų teises, taigi, ir teisę su ieškiniu kreiptis į teismą teisminės gynybos (CK 3.157 str. 1 d., CPK 5 str. 1 d., 54 str. 1 d.).

13Civiliniame procese ieškovas yra materialiojo teisinio santykio šalis, kurios materialiosios teisės ar interesai yra tariamai pažeisti ir kuri kreipėsi į teismą teisminės gynybos. Tuo atveju, kai pažeidžiamos mažamečio asmens materialiosios teisės, jas teismine tvarka gina atstovai pagal įstatymą – atitinkamai vaiko tėvai, įtėviai, globėjai (CPK 38 str. 4 d.). Atstovas pagal įstatymą nėra proceso šalis, o tik atstovauja atstovaujamam ir jo vardu atlieka visus procesinius veiksmus, kuriuos atlikti teisė priklauso atstovaujamajam, išskyrus įstatymų numatytas išimtis (CPK 54 str. 1 d.). Todėl sprendžiant klausimą dėl ieškovo, kuris yra mažametis asmuo, atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo, turi būti vertinama tik ieškovo, bet ne jo įstatyminio atstovo turtinė padėtis.

14Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog E. B. pateikti duomenys apie jos sunkią turtinę padėtį nėra reikšmingi sprendžiant klausimą dėl jos atstovaujamosios S. B. atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Ieškovės įstatyminei atstovei nepateikus jokių duomenų apie ieškovės sunkią turtinę padėtį, pirmosios instancijos teismas turėjo priimti nutartį, joje nurodyti trūkumus ir nustatyti terminą jiems pašalinti, o pasibaigus įstatymo nustatytam terminui, išspręsti procesinį klausimą dėl ieškovės atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Vilniaus apygardos teismas nurodytų veiksmų neatliko, o spręsdamas ieškovės atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo klausimą, vertino ieškovės įstatyminės atstovės, o ne ieškovės turtinę padėtį, ir nesant jokių duomenų apie ieškovės turtinę padėtį atleido ją nuo 20 000 Lt žyminio mokesčio mokėjimo. Pirmosios instancijos teismui neatskleidus bylos esmės ir apeliacinės instancijos teismui nesant galimybės pagal byloje esančius įrodymus išspręsti nagrinėjamą klausimą, Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 4 d. nutartis naikintina ir klausimas dėl ieškovės atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo perduotinas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d., 337 str. 3 p., 338 str.). Ši apeliacinės instancijos teismo nutartis nelaikoma blogesnio procesinio sprendimo, negu yra skundžiama, priėmimu, kadangi pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria ieškovė atleista nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, nėra skundžiama apeliacine tvarka, o klausimo perdavimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui nepažeidžia non reformato in pejus (draudimo apeliacinės instancijos teismui priimti blogesnį sprendimą, negu yra skundžiamas) principo (CPK 313 str.).

15Siekiant proceso operatyvumo ir koncentruotumo, ieškovės įstatyminė atstovė E. Byčkova įpareigotina iki 2007 m. birželio 8 d. pirmosios instancijos teismui pateikti ieškovės sunkią turtinę padėtį įrodančius dokumentus, pagal kuriuos teismas galėtų priimti procesinį sprendimą dėl S. Bieliauskaitės atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 7 str., 83 str. 3 d., 115 str. 2 d.).

16Paaiškiname, jog ieškovė turi teisę pateikti teismui motyvuotą prašymą ne tik dėl jos atleidimo iš dalies atleisti ją nuo žyminio mokesčio mokėjimo, bet ir prašyti atidėti žyminio mokesčio mokėjimą (CPK 84 str.).

17Pažymėtina, jog asmens sunkią turtinę padėtį įrodo duomenys iš registrų, kuriuose registruojamas asmens turimas turtas Lietuvos Respublikoje, taip pat duomenys iš Juridinių asmenų registro, pažymos apie kredito įstaigose esančias asmens pinigines lėšas, kiti asmens turtinę padėtį įrodantys dokumentai. Atkreiptinas dėmesys, jog nurodyti duomenys iš registrų ir kredito įstaigų turi būti pateikiami ne „momentiniai“, o „su istorija“, nes duomenys apie banko sąskaitose esamą likutį neparodo jose esančių piniginių lėšų judėjimo, o iš registrų pateiktos pažymos apie šiuo metu asmens turimą turtą neleidžia spręsti apie asmens veiksmus netolimoje praeityje (pavyzdžiui, galima situacija, kai asmuo visai neseniai pardavė didelės vertės turtą, o gautas pinigines lėšas laiko ne kredito įstaigoje). Šie duomenys leis nuspręsti ne tik tai, ar ieškovės turtinė padėtis yra labai sunki, bet ir išsiaiškinti tikrąsias tokios padėties atsiradimo priežastis bei priimti teisingą ir pagrįstą procesinį sprendimą.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 4 d. nutartį ir klausimą dėl ieškovės S. B. atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

20Ieškovės S. B. įstatyminę atstovę E. B. įpareigoti iki 2007 m. birželio 8 d. pirmosios instancijos teismui pateikti ieškovės sunkią turtinę padėtį įrodančius dokumentus, pagal kuriuos teismas galėtų priimti procesinį sprendimą dėl ieškovės atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovės S. B. įstatyminė atstovė E. B. Vilniaus apygardos teismui 2007 m.... 4. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 4 d. nutartimi ieškovės... 5. Ieškovės įstatyminė atstovė pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo... 6.
  • Teismas neatsižvelgė į tai, jog šioje byloje ginami ne tik... 7. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Siekiant įvertinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 4 d.... 9. Pagal Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6... 10. CPK 83 straipsnio 3 dalis nustato, kad asmens prašymas atleisti jį nuo... 11. Sprendžiant, ar yra pagrindas atleisti asmenį beveik nuo visos žyminio... 12. Nagrinėjamoje byloje ieškovės įstatyminė atstovė įrodinėja savo sunkią... 13. Civiliniame procese ieškovas yra materialiojo teisinio santykio šalis, kurios... 14. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog E. B. pateikti duomenys... 15. Siekiant proceso operatyvumo ir koncentruotumo, ieškovės įstatyminė... 16. Paaiškiname, jog ieškovė turi teisę pateikti teismui motyvuotą prašymą... 17. Pažymėtina, jog asmens sunkią turtinę padėtį įrodo duomenys iš... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu, teisėjų... 19. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 4 d. nutartį ir... 20. Ieškovės S. B. įstatyminę atstovę E. B. įpareigoti iki 2007 m. birželio...