Byla e2A-710-577/2017
Dėl piniginių lėšų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Alvydo Barkausko, Jadvygos Mardosevič (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Astos Pikelienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo T. O. (T. O.) ir atsakovo L. J. apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo T. O. ieškinį atsakovui L. J. dėl piniginių lėšų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
    1. ieškovas T. O. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui L. J. dėl 3 156,50 Eur nuostolių atlyginimo. Patikslinęs reikalavimą, ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 2 104,33 Eur už lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklo įrengimo 2-ojo etapo darbus (nuo vandentiekio tinklo PE PN 110 iki pastato ir nuoteku? s?alinimo tinklo i?rengimą iki pastato), 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jam, atsakovui bei A. D. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas bei namų valdos žemės sklypas, esantys ( - ). Dėl 2008 m. gruodžio 31 d. įvykusios vandentiekio avarijos nutrūko vandens tiekimas į namą, todėl reikėjo naujai įsirengti vandentiekio atšaką. Atsakovas sutikimo projekto rengimui nedavė. Vadovaujantis teismo sprendimu 2013 m. gruodžio 18 d. ieškovui buvo išduotas rašytinis pritarimas statinio projektui, suteikiantis teisę statyti vandentiekio ir nuotekų tinklus. Ieškovas iš UAB „Callida“ gavo pasiūlymą dėl vandentiekio įrengimo darbų, pagal kurį I-ojo etapo darbų kaina 61 500 Lt, II-ojo etapo – 21 800 Lt. Atlikus 1-ojo etapo darbus, ieškovas 2015 m. spalio 28 d. su UAB „Callida“ sudarė Rangos sutarti? Nr. 2015/10/28 de?l 2-ojo etapo vandentiekio ir nuoteku? s?alinimo tinklu? i?rengimo darbu?, o UAB „Callida“ 2015 m. spalio 28 d. is?ras?e? sa?skaita? is?ankstiniam apmoke?jimui GD Nr. 00019. Ieškovas reikalauja, kad atsakovas apmokėtų 1/3 išlaidų dalį, t.y. 2 104,33 Eur. Pasak ieškovo, atlikti vandentiekio įrengimo darbai yra susiję su privalomaisiais statinio naudojimo ir jo priežiūros reikalavimais, todėl namo bendraturtis (atsakovas) turi prisidėti prie projekto finansavimo.
    2. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Pasak atsakovo, jis nedavė sutikimo išlaidoms dėl vandentiekio ir buitinės nuotekynės įrengimo, rašytiniai pritarimai buvo gauti neteisėtai, ieškovas savo iniciatyva rengdamas vandentiekį, veikė savo rizika, atlikti darbai yra neteisėti, todėl atsakovas neprivalo padengti tokių ieškovo išlaidų. Be to, pagal nustatytą naudojimosi daiktu tvarką, atsakovas naudojasi namo dalimi, kurioje nėra vandentiekio ir nuotekų šalinimo vamzdyno, sanitarinių mazgų, vandentiekiu nesinaudoja ir neturi galimybės prie jo prieiti. Teismo posėdyje atsakovo atstovas teigė, jog ieškovas neturi teisės prašyti atsakovo atlyginti išlaidų, kadangi nėra jų faktiškai patyręs. Atsakovas taip pat prašė skirti ieškovui ir jo atstovui po 1 000 Eur baudą už nesąžiningą elgesį bei piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, tačiau vėliau šio prašymo nebepalaikė.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

43.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 17 d. sprendimu priėmė atsisakymą nuo 1 052,17 Eur dalies ieškinio ir šią civilinės bylos dalį nutraukė, grąžino ieškovui 18 Eur žyminio mokesčio. Ieškovo ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovo L. J. ieškovui T. O. 2 104,33 Eur išlaidų atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2015 m. gruodžio 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 347 Eur bylinėjimosi išlaidų, atsakovo L. J. prašymą dėl baudos skyrimo paliko nenagrinėtą.

64.

7Teismas nustatė, kad gyvenamasis namas ( - ), šiuo metu nėra prijungtas prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, nes dėl 2008 m. gruodžio 31 d. įvykusios avarijos vandens tiekimas į namą buvo nutrauktas. Atsižvelgęs į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-24 įsakymu Nr. 705 patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, gyvenamasis pastatas turi būti aprūpintas geriamuoju vandeniu, išspręstas jo nuotekų klausimas (131, 137.1, 256.1 punktai), teismas nesutiko su atsakovo teiginiu, kad ieškovo iniciatyva atlikti vandentiekio įrengimo darbai nėra susiję su privalomaisiais statinio naudojimo ir jo priežiūros reikalavimais. Taip pat įvertinęs Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-07-01 įsakymu Nr. 351 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ reikalavimus (5, 5.1, 5.2, 5.2.1 punktai), sprendė, jog nesant galimybės gyvenamajam namui tiekti geriamojo vandens ir šalinti iš jo nuotekas, jis negali būti laikomas atitinkančiu Nekilnojamajame turto registre nurodomą gyvenamąją paskirtį.

85.

9Teismo nuomone, bendraturčių pareigos prisidėti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo išlaidų nešalina ir tai, kad ieškovo kaip statytojo tiesiamas vandentiekio įvadas ir nuotekų išvadas yra ne pačiame gyvenamajame name ( - ).

106.

11Atsakovo elgesį, kuomet jis įrengiant vandentiekį ir nuotekas į gyvenamąjį namą neprisideda, į ieškovo paklausimus, siūlymus nereaguoja, nebendradarbiauja, savo pasiūlymų neteikia, teismas vertino, kaip jam tenkančios pareigos išlaikyti ir prižiūrėti bendrąją dalinę nuosavybę nevykdymą, dėl kurio ieškovas turi teisę reikalauti jo turėtų išlaidų atlyginimo (CK 4.75 straipsnis, 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.249 straipsnis).

127.

13Kadangi statybos darbų teisėtumo klausimas (jų atlikimas be atsakovo sutikimo) yra išspręstas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-6266-294/2013; ieškovas turi jam išduotą statybą leidžiantį dokumentą, teismas nesutiko su atsakovo teiginiais, jog ieškovo atlikti darbai yra neteisėti.

148.

15Atsakovo argumentus, jog ieškovas neturi teisės prašyti atsakovo atlyginti išlaidų pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą, taip pat atmetė. Vadovaudamasis kasacinio teismo formuojama praktika, bei nustatęs, jog siekiant užtikrinti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą iš gyvenamojo namo būtina pabaigti vandentiekio įrengimo darbus, rangos sutarties pagrindu UAB „Callida“ 2015 m. spalio 28 d. is?ras?ytą išankstinę sa?skaitą 6 313,00 Eur sumai, teismas vertino, kaip pagrindžiančią būsimus ieškovo nuostolius.

169.

17Vadovaudamasis CK 4.76 straipsniu, teismas sprendė, jog aplinkybės, kokiomis konkrečiai patalpomis naudojasi bendraturčiai, nėra reikšmingos nustatant, kokia dalimi atsakovas turi prisidėti prie gyvenamojo namo išlaikymo. Kadangi atsakovo dalis gyvenamajame name yra lygi 1/3, jis kitų įrodymų dėl galimos vandentiekio įrengimo kainos neteikė, ieškovo ieškinį tenkintino.

18III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

1910.

20Atsakovas L. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 17 d. sprendimą ir ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovo atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

2110.1. Pagal CK 4.83 straipsnio 4 dalį, išlaidas, kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, galima atsisakyti mokėti: a) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimtas sprendimas ir b) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Pasak apelianto, ieškovas nepateikė teismo sprendimo, kuriuo jam buvo leista atlikti vandentiekio ir buitinių nuotekynių įrengimą be atsakovo sutikimo.

2210.2. Atsakovas nedavė ieškovui sutikimo išlaidoms dėl vandentiekio ir buitinės nuotekynės įrengimo, šie darbai nebuvo būtini, rašytiniai pritarimai buvo gauti neteisėtai, ieškovas savo iniciatyva rengdamas vandentiekį, veikė savo rizika, todėl atsakovas neprivalo padengti tokių ieškovo išlaidų.

2310.3. Pagal nustatytą naudojimosi daiktu tvarką, atsakovas naudojasi namo dalimi, kurioje nėra vandentiekio, nuotekų šalinimo vamzdyno, sanitarinių mazgų, todėl nesąžininga iš atsakovo reikalauti dengti išlaidų dalį vandentiekio įrengimui.

2410.4. Pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, surinktus įrodymus ištyrė ir įvertino nesilaikydamasis CPK 176-185 straipsniuose numatytų taisyklių, ir priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

2511. Ieškovas T. O. pateikė atsiliepimą, kuriame prašo pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti ieškovui atstovavimo išlaidas apeliacinės instancijos teisme; prijungti prie bylos papildomus rašytinius įrodymus, t.y. apelianto 2010-08-25 raštą „Dėl techninių sąlygų vandentiekiui ir nuotekoms“ ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-6266-294/2013. Atsiliepime nurodė, kad:

2611.1. Apeliacinio skundo teiginys, kad ieškovas veikė savo rizika ir neteisėtai atliko statybos darbus yra nepagrįstas. Ieškovas statybos darbus vykdė turėdamas 2013 m. gruodžio 18 d. rašytinį pritarimą statybos projektui Nr. RPP-01-131218-01043, t.y. turėdamas statybą leidžiantį dokumentą. Ginčo dėl nukrypimo nuo statinio projekto byloje nekilo.

2711.2. Apeliantas nepagrįstai kelia 2013 m. gruodžio 18 d. rašytinio pritarimo statybos projektui teisėtumo klausimą, nes šie argumentai peržengia bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme ribas, ir neturi būti vertinami. Pažymi, kad apeliantas 2010 m. rugpjūčio 25 d. raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai yra pareiškęs, jog neprieštarauja, kad būtų ruošiamos techinės sąlygos vandentiekiui ir nuotekoms įrengti; atsakovui žinoma, kad atliekamų statybos darbų teisėtumo klausimas (jų atlikimas be atsakovo sutikimo) yra išspręstas Vilniaus m. apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-6266-294/2013, kurio pagrindu ieškovui ir buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas.

2811.3. Pagal CK 4.75, 4.76 straipsnius visiems bendraturčiams tenka pareiga bendrą daiktą (ir jo inžinerinę dalį), išlaikyti ir išsaugoti bei padengti su tuo susijusias išlaidas. Atlikti vandentiekio įrengimo darbai yra susiję su privalomaisiais statinio naudojimo ir jo priežiūros reikalavimais.

2912. Ieškovas T. O. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 17 d. sprendimo dalį dėl atstovavimo išlaidų priteisimo ir ieškovo prašymą priteisti 650 Eur atstovavimo išlaidų tenkinti visiškai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3012.1. Teismas neįvertino, kad ieškovo prašoma priteisti atstovavimo išlaidų suma yra 2,8 karto mažesnė, nei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (2015-03-19 įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) (toliau – Rekomendacijos) 8.2 p. rekomenduojama priteisti maksimali suma. Sumažindamas šią sumą dar du kartus, pirmos instancijos teismas pežeidė teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

3112.2. Pirmos instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad advokatas mokesčiams nuo gautos sumos sumoka 37,5 % Sodrai (28,5% VSD ir 9 % PSD) bei 15 % GPM, ir realiai už suteiktas paslaugas gauna tik pusę jam sumokėtos sumos.

3212.3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažindamas priteisiamas atstovavimo išlaidas jas faktiškai pavertė teisę į teisinę gynybą ribojančia priemone, nes ieškovo kreipimasis į teismą tapo jam nuostolingas. Pažymi, kad ieškovas siekė klausimą sureguliuoti kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu ir prieš kreipdamasis į teismą atliko visus veiksmus, reikalingus taikiam ginčo sureguliavimui, tačiau atsakovas ignoravo ieškovo laiškus.

3313. Atsakovas L. J. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškovo T. O. apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Iš esmės sutikdamas su pirmosios instancijos teismo pozicija šiuo klausimu, atsakovas atkreipė dėmesį ir į tai, kad pagal teismų praktiką, teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, vadovaujasi ne tik nurodytais CPK 98 straipsnyje įtvirtintais kriterijais, tačiau ir sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, siekiant, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Konkretų atlygintinų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį nustato teismas ir būtent jo diskrecijai priklauso klausimo dėl priteistinų išlaidų pagrįstumo išsprendimas. Byloje spręsto teisinio ginčo pobūdis buvo nesudėtingas, ieškinys buvo nedidelės apimties; be to, advokatas rengė analogiškus procesinius dokumentus dėl skolų iš atsakovo priteisimo, taigi šio ieškinio rengimui (faktinių aplinkybių perrašymui) ieškovo atstovas neturėjo skirti daug laiko.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3414.

35Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

3615.

37Byloje nustatyta, kad T. O., L. J. ir A. D. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas ir kiemo statiniai, esantys adresu ( - ): ieškovui priklauso 14413/38139 gyvenamojo namo ir kiemo statinių, atsakovui – 1/3 gyvenamojo namo ir kiemo statinių, o A. D. 3671/12713 gyvenamojo namo ir kiemo statinių. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, gyvenamajame name yra komunalinis vandentiekis ir komunalinis nuotekų šalinimas, tačiau šalys pripažįsta, kad faktiškai geriamas vanduo per komunalinį vandentiekį nėra tiekiamas dėl 2008 m. gruodžio 31 d. įvykusios vandentiekio avarijos. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimu už akių Nr. 2-6266-294/2013 pripažinta ieškovo T. O. teisė gauti leidimą vandentiekio ir buitinės nuotekynės statybai pagal Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ( - ), statybos techninį projektą be atsakovo sutikimo. 2013 m. gruodžio 18 d. ieškovas gavo rašytinį pritarimą statinio statybos projektui Nr. RPP-01-131218-01043, o 2014 m. lapkričio 12 d. su UAB „Callida“ sudarė rangos sutartį Nr. 2014/11/12 dėl pirmojo etapo vandentiekio įrengimo darbų atlikimo. Po pirmojo etapo vandentiekio įrengimo darbų atlikimo, 2015 m. spalio 28 d. su UAB „Callida“ ieškovas sudarė Rangos sutarti? Nr. 2015/10/28 de?l 2-ojo etapo vandentiekio ir nuoteku? s?alinimo tinklu? i?rengimo darbu? atlikimo, o „Callida“ 2015 m. spalio 28 d. is?ras?e? ieškovui išankstinę sa?skaita? apmoke?jimui GD Nr. 00019, 6 313 Eur sumai. Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo 1/3 išlaidų dalį, t.y. 2 104,33 Eur už vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklo įrengimo 2-ojo etapo darbus. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino. Tiek atsakovas, tiek ieškovas pateikė apeliacinius skundus.

3816.

39Kadangi absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl apeliaciniuose skunduose išdėstytų argumentų.

40Dėl atsakovo L. J. apeliacinio skundo

41Dėl papildomų įrodymų prijungimo

4217.

43Ieškovas atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą pateikė prašymą prijungti prie bylos papildomus rašytinius įrodymus, t.y. apelianto 2010 m. rugpjūčio 25 d. raštą „Dėl techninių sąlygų vandentiekiui ir nuotekoms“ ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-6266-294/2013. Pasak ieškovo, šių dokumentų pateikimo būtinybė iškilo gavus atsakovo apeliacinį skundą.

4418.

45CPK 314 straipsnyje yra įtvirtinta apeliacinės instancijos teismo teisė atsisakyti priimti į bylą naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, nebent pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti arba šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Šiuo atveju, teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kad ieškovo pateikiami įrodymai susiję su apeliacinio skundo argumentais dėl darbų atlikimo be atsakovo sutikimo, bei siekdama visapusiško bei išsamaus bylos aplinkybių ištyrimo ir įvertinimo, teisingo ginčo išsprendimo, sprendžia, jog yra pagrindas priimti ieškovo pateiktus rašytinius. Pažymėtina, kad atsakovas su ieškovo pateiktais įrodymais yra susipažinęs, nes jie buvo išsiųsti kartu su apeliaciniu skundu, todėl įrodymų prijungimas neužvilkins bylos nagrinėjimo.

46Dėl apeliacinio skundo esmės

4719.

48Apeliantas L. J. apeliaciniame skunde iš esmės dėsto tuos pačius argumentus, kuriuos buvo nurodęs atsiliepime į ieškinį. Teigia, kad ieškovui rengiantis atlikti konkrečius planuojamus darbus, gaunant rašytinius pritarimus, vadovaujantis Statybos įstatymo 23 straipsnio 10 dalimi (sprendimo priėmimo metu galiojusi redakcija), Statybos techninio reglamento STR 1.107.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 33.1 punktu, buvo būtinas atsakovo (bendraturčio) sutikimas, kurio jis niekada nedavė. Pasak apelianto, pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, ar atsakovas buvo davęs sutikimą darbų atlikimui, ar buvo priimtas bendraturčių sprendimas, surinktus įrodymus ištyrė ir įvertino nesilaikydamasis CPK 176-185 straipsniuose numatytų taisyklių.

4920.

50Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, neturi pagrindo sutikti su šiais apelianto teiginiais.

5121.

52Priešingai, nei nurodyta apeliaciniame skunde, skundžiamame teismo sprendime pažymėta, jog ieškovo atliekamų statybos darbų teisėtumo klausimas (jų atlikimas be atsakovo sutikimo) išspręstas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-6266-294/2013. Šiuo sprendimu pripažinta ieškovo T. O. teisė gauti leidimą vandentiekio ir buitinės nuotekynės statybai pagal Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų ( - ), statybos projektą be atsakovo L. J. sutikimo. Ieškinyje teismo sprendimas buvo paminėtas, todėl nėra pagrindo spręsti, kad atsakovui apie jo priėmimą nebuvo žinoma. Tik po šio teismo sprendimo priėmimo, t.y. 2013 m. gruodžio 18 d., ieškovui Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė rašytinį pritarimą statinio projektui (Vandentiekio ir buitinės nuotekynės gyvenamjam namui ( - ); projektas Nr. EC-1112-TP-PUS-VN parengtas 2011 metais). Kad šis statybą leidžiantis dokumentas apskųstas ar pripažintas negaliojančiu atsakovas nenurodė ir tokių duomenų nepateikė. Taigi, apelianto argumentai dėl rašytinio pritarimo neteisėtumo neįrodyti.

5322.

54Motyvą, jog atsakovas neprivalo atlyginti išlaidų už statybos darbus, apeliantas grindžia CK 4.83 straipsnio, reglamentuojančio butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas naudojantis bendrąja daline nuosavybe, 4 dalyje įtvirtinta buto ar kitos patalpos savininko galimybe neapmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nėra susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimtas butų (kitų patalpų) savininkų susirinkimo sprendimas.

5523.

56Pasisakydama dėl šių apelianto argumentų, teisėjų kolegija, visų pirma, atkreipia dėmesį, jog šiuo atveju, šalims nuosavybės teise priklausantis gyvenamasis namas nėra atidalintas, Nekilnojamojo turto registro duomenimis tai yra vieno buto pastatas, t.y. jis visas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso trims savininkams. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo reikalavimą dėl išlaidų už statybos darbų atlikimą priteisimo pagrįstai vadovavosi CK 4.75, 4.76 straipsnių nuostatomis.

5724.

58Pažymėtina, kad nuosavybės teisės įgyvendinimas skiriasi priklausomai nuo to, ar turtas priklauso vienam asmeniui, ar keliems asmenims vienu metu, t.y. ar nuosavybės teisė yra asmeninė, ar bendroji. Esant bendrosios dalinės nuosavybės teisei, į vieną objektą yra nukreiptos ne vieno, bet dviejų ar daugiau savininkų subjektinių teisių. Pagal CK 4.75 straipsnio 1 dalį, bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą (CK 4.76 straipsnis).

5924. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog Nekilnojamojo turto registre registruotas gyvenamojo namo komunalinis vandentiekis bei nuotekų šalinimas, todėl akivaizdu, kad įvykus vandentiekio avarijai (šio fakto apeliantas neginčija), jos padarinių šalinimas pagrįstai pripažintas būtinu. Pažymėtina, kad pagal Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A48-16/2008 nustatytą naudojimosi gyvenamojo namo patalpomis tvarka, san. mazgas paliktas šalims (ankstesniam savininkui J. O. bei T. O.) naudotis bendrai.

6025.

61Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 15 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-1284-430/2014, spręsdamas klausimą dėl ieškovo išlaidų už projektavimo darbus bei leidimo išdavimą priteisimo iš atsakovo, iš esmės pasisakė dėl atsakovo, kaip pastato bendraturčio, pareigos išlaikyti ir išsaugoti turtą, apmokėti išlaidas, šalinti avarijos padarinius, užtikrinti namo higienos reikalavimų laikymąsi.

6226.

63Apeliantas, teigdamas, kad nedavė sutikimo dėl ieškovo patiriamų išlaidų vandetiekio įrengimui, argumentų ar įrodymų dėl netinkamos darbų kainos nenurodė, duomenų, kad pats teikė konkrečius pasiūlymus, kitą problemos sprendimo būdą, nepateikė. Kaip ir nurodyta skundžiamame teismo sprendime, ieškovas siuntė atsakovui siūlymus, tačiau atsakovas elgėsi payviai, su namo bendraturčiu nebendradarbiavo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai tokį atsakovo elgesį įvertino kaip jam tenkančios pareigos išlaikyti ir prižiūrėti bendrąją dalinę nuosavybę, nevykdymą, sudarantį pagrindą ieškovui reikalauti išlaidų už vandentiekio bei nuotekų įrengimą atlyginimo pagal CK 4.76 straipsnį.

6427.

65Pirmosios instancijos teismas išsamiai aptarė byloje esančius įrodymus ir juos įvertino. Aplinkybė, jog įrodymai buvo vertinami ne atsakovo naudai, nereiškia įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimo. Be to, apelianto argumentai dėl CPK 176-185 straipsniuose numatytų taisyklių pažeidimo yra nedetalizuoti ir deklaratyvaus pobūdžio, todėl atmetami, kaip nepagrįsti.

6628.

67Apibendrinus išdėstytą, konstatuotina, jog naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą atsakovo L. J. apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl jo apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

68Dėl ieškovo T. O. apeliacinio skundo

6929.

70Kaip minėta, ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi dėl atstovavimo išlaidų priteisimo. Prašo ieškovo prašymą priteisti 650 Eur atstovavimo išlaidų tenkinti visiškai. Pasak apelianto, ieškovo prašoma priteisti atstovavimo išlaidų suma yra 2,8 karto mažesnė, nei Rekomendacijų 8.2 punkte nustatyta maksimali suma, o jos sumažinimas dar du kartus pažeidė teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

7130.

72Apeliacinės instancijos teismas su šiais apelianto argumenatis nesutinka. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

7331.

74Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, kad nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas, kitas svarbias aplinkybes.

7532. Taigi, teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, kad Rekomendacijose nustatytas civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalus dydis, tačiau teismas, taikydamas Rekomendacijų 2 punkte nustatytus kriterijus, sprendžia, kokia suma yra tinkama, t. y. teismo diskrecijai yra palikta spręsti dėl konkretaus priteistino bylinėjimosi išlaidų dydžio.

7633.

77Nagrinėjamu atveju, apeliantas nesutikdamas su jam priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžiu, iš esmės dėsto bendro pobūdžio atgumentus, nesiedamas jų su skundžiamo teismo sprendimo motyvais. Apeliantas, pritardamas skundžiamo teismo sprendimo išvadai, kad byla nėra itin sudėtinga, mano, kad 2,8 karto mažesnis honoraras yra protingas, sąžiningas bei teisingas, tačiau neatsižvelgia į kitą teismo nurodytą argumentą, kad tas pats advokatas ieškovą atstovavo kitoje panašioje civilinėje byloje. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad ieškovas yra pateikęs ieškinį dėl išlaidų už vandentiekio įrengimo pirmojo etapo darbus, priteisimo, o ieškinį nagrinėjamoje byloje (išlaidas už lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklos įrengimo antrojo etapo darbus) pareiškė nepraėjus dviems mėnesiams. Akivaizdu, jog dėl šios priežasties advokato darbo sąnaudos buvo gerokai mažesnės, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo nustatytam priteistinos sumos už ieškinio parengimą dydžiui.

7834. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl atstovavimo išlaidų priteisimo, ieškovo T. O. apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl jo apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

7933.

80Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

81Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

8234.

83Ieškovas pateikė įrodymus, jog patyrė 300 Eur išlaidų už atsiliepimo į atsakovo apeliacinį skundą parengimą. Kadangi atsakovo apeliacinis skundas netenkinamas, minėtos ieškovo išlaidos už advokato pagalbą priteistinos iš atsakovo. Atsakovas, prašydamas priteisti bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo parengimą į ieškovo apeliacinį skundą, šias išlaidas patvirtinančių įrodymų nepateikė, todėl prašymas negali būti tenkinamas.

8435.

85Apibendrinus išdėstytą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 17 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

86Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

87Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

88Priteisti iš atsakovo L. J. (a.k. ( - ) ieškovui T. O. (a.k. ( - ) 300 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
   4. 3.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 17 d. sprendimu priėmė... 6. 4.... 7. Teismas nustatė, kad gyvenamasis namas ( - ), šiuo metu nėra prijungtas prie... 8. 5.... 9. Teismo nuomone, bendraturčių pareigos prisidėti prie vandentiekio ir... 10. 6.... 11. Atsakovo elgesį, kuomet jis įrengiant vandentiekį ir nuotekas į... 12. 7.... 13. Kadangi statybos darbų teisėtumo klausimas (jų atlikimas be atsakovo... 14. 8.... 15. Atsakovo argumentus, jog ieškovas neturi teisės prašyti atsakovo atlyginti... 16. 9.... 17. Vadovaudamasis CK 4.76 straipsniu, teismas sprendė, jog aplinkybės, kokiomis... 18. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 19. 10.... 20. Atsakovas L. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 21. 10.1. Pagal CK 4.83 straipsnio 4 dalį, išlaidas, kurios nesusijusios su... 22. 10.2. Atsakovas nedavė ieškovui sutikimo išlaidoms dėl vandentiekio ir... 23. 10.3. Pagal nustatytą naudojimosi daiktu tvarką, atsakovas naudojasi namo... 24. 10.4. Pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai... 25. 11. Ieškovas T. O. pateikė atsiliepimą, kuriame prašo pirmos instancijos... 26. 11.1. Apeliacinio skundo teiginys, kad ieškovas veikė savo rizika ir... 27. 11.2. Apeliantas nepagrįstai kelia 2013 m. gruodžio 18 d. rašytinio... 28. 11.3. Pagal CK 4.75, 4.76 straipsnius visiems bendraturčiams tenka pareiga... 29. 12. Ieškovas T. O. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pakeisti... 30. 12.1. Teismas neįvertino, kad ieškovo prašoma priteisti atstovavimo... 31. 12.2. Pirmos instancijos teismas neįvertino aplinkybės, kad advokatas... 32. 12.3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažindamas priteisiamas... 33. 13. Atsakovas L. J. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškovo T. O.... 34. 14.... 35. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 36. 15.... 37. Byloje nustatyta, kad T. O., L. J. ir A. D. bendrosios dalinės nuosavybės... 38. 16.... 39. Kadangi absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, apeliacinės... 40. Dėl atsakovo L. J. apeliacinio skundo... 41. Dėl papildomų įrodymų prijungimo... 42. 17.... 43. Ieškovas atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą pateikė prašymą... 44. 18.... 45. CPK 314 straipsnyje yra įtvirtinta apeliacinės instancijos teismo teisė... 46. Dėl apeliacinio skundo esmės... 47. 19.... 48. Apeliantas L. J. apeliaciniame skunde iš esmės dėsto tuos pačius... 49. 20.... 50. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, neturi... 51. 21.... 52. Priešingai, nei nurodyta apeliaciniame skunde, skundžiamame teismo sprendime... 53. 22.... 54. Motyvą, jog atsakovas neprivalo atlyginti išlaidų už statybos darbus,... 55. 23.... 56. Pasisakydama dėl šių apelianto argumentų, teisėjų kolegija, visų pirma,... 57. 24.... 58. Pažymėtina, kad nuosavybės teisės įgyvendinimas skiriasi priklausomai nuo... 59. 24. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog Nekilnojamojo turto registre... 60. 25.... 61. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 15 d. sprendimu už... 62. 26.... 63. Apeliantas, teigdamas, kad nedavė sutikimo dėl ieškovo patiriamų išlaidų... 64. 27.... 65. Pirmosios instancijos teismas išsamiai aptarė byloje esančius įrodymus ir... 66. 28.... 67. Apibendrinus išdėstytą, konstatuotina, jog naikinti ar keisti pirmosios... 68. Dėl ieškovo T. O. apeliacinio skundo... 69. 29.... 70. Kaip minėta, ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo... 71. 30.... 72. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apelianto argumenatis nesutinka. CPK... 73. 31.... 74. Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, kad nustatydamas priteistino užmokesčio... 75. 32. Taigi, teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, kad Rekomendacijose... 76. 33.... 77. Nagrinėjamu atveju, apeliantas nesutikdamas su jam priteistų bylinėjimosi... 78. 34. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog naikinti ar... 79. 33.... 80. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 81. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 82. 34.... 83. Ieškovas pateikė įrodymus, jog patyrė 300 Eur išlaidų už atsiliepimo į... 84. 35.... 85. Apibendrinus išdėstytą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio... 86. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 87. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 17 d. sprendimą palikti... 88. Priteisti iš atsakovo L. J. (a.k. ( - ) ieškovui T. O. (a.k. ( - ) 300 Eur...