Byla 2-2372/2013
Dėl neteisėtai valdomo kilnojamojo turto grąžinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „OKZ Holding Baltija“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Rywal LT“ atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, prie atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „OKZ Holding Baltija“ bankroto bylos prijungtoje civilinėje byloje pagal ieškovo IVP systems a. s. vindikacinį ieškinį atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „OKZ HOLDING Baltija“ dėl neteisėtai valdomo kilnojamojo turto grąžinimo.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

6Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto bylą.

7Ieškovas IVP systems a. s. pateikė teismui vindikacinį ieškinį, prašydamas įpareigoti atsakovą B UAB „OKZ Holding Baltija“ perduoti ieškovui priklausančias profilių lenkimo stakles Planet 60, serijos Nr. CH60/0156/NB.

8Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 20 d. nutartimi civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovo IVP systems a. s. vindikacinį ieškinį atsakovui B UAB „OKZ Holding Baltija“, pridėjo prie atsakovo bankroto bylos.

9Klaipėdos apygardos teisme 2013 m. vasario 25 d. buvo gautas ieškovo IVP systems a. s. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškinio reikalavime nurodomas stakles, uždraudžiant jas perleisti, naudotis jomis, perduoti jas tretiesiems asmenims, sudaryti bet kokius sandorius ar atlikti bet kokius veiksmus, galinčius sumažinti šio turto vertę.

10Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. kovo 8 d. nutartimi atmetė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nurodė, kad atsakovas ir trečiasis asmuo ginčija ieškovo nuosavybės teisę į stakles, kurios yra areštuotos atsakovo bankroto byloje. Visu atsakovo turtu disponuoja bankroto administratorius, o klausimus, susijusius su turto perleidimu, sprendžia bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Ieškovas nepateikė įrodymų apie grėsmę, jog iki šios bylos išnagrinėjimo pabaigos staklės neišliks bankroto administratoriaus dispozicijoje.

11Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos 16 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamą atsakovo B UAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto bylą perdavė nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

12Klaipėdos apygardos teisme 2013 m. liepos 31 d. buvo gautas naujas ieškovo prašymas (kuris buvo persiųstas Šiaulių apygardos teismui) taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovo B UAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto administratoriui UAB „Valeksa“ naudotis profilių lenkimo staklėmis Planet 60, serijos Nr. CH60/0156/NB, jas perduoti naudotis kitiems asmenims ir sudaryti su kitais asmenimis bet kokius sandorius dėl šio turto ar atlikti bet kokius veiksmus, galinčius sumažinti šio turto vertę. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, minėtas turtas ir toliau bus naudojamas neteisėtai, galės būti sugadintas ar sumažinta jo vertė, taip pat perleistas, siekiant patenkinti atsakovo kreditorių finansinius reikalavimus. Faktą, kad staklėmis naudojamasi, patvirtino UAB „Valeksa“ vengimas patvirtinti ieškovui raštu, jog šiomis staklėmis nesinaudojama. Be to, ieškovo atstovui advokatui Mindaugui Šeškauskiui telefonu paskambinęs ir neprisistatęs asmuo patvirtino, jog naudojasi šiomis staklėmis bei norėtų jas iš ieškovo įsigyti.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

14Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi ieškovo IVP systems a. s. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – uždraudė atsakovo B UAB „OKZ Holding Baltija“ bankroto administratoriui UAB „Valeksa“ naudotis profilių lenkimo staklėmis Planet 60, serijos Nr. CH60/0156/NB, jas perduoti naudotis kitiems asmenims ir sudaryti su kitais asmenimis bet kokius sandorius dėl šio turto ar atlikti bet kokius veiksmus, galinčius sumažinti šio turto vertę. Teismas nurodė, kad šiuo metu dėl bankroto administratoriaus žinioje esančio turto vyksta teisminis ginčas, o iš bankroto administratoriaus 2013 m. birželio 7 d. pranešimo nėra aišku, ar ginčo turtas nėra naudojamas ar perleistas naudotis tretiesiems asmenims. Dėl šios priežasties teismas nustatė, kad kyla grėsmė, jog iki bylos išnagrinėjimo pabaigos turtas gali būti sugadintas ar sumažinta jo vertė, taip pat atsakovas gali jį perleisti tretiesiems asmenims, dėl ko pasunkėtų ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas, prireiktų papildomai laiko ir teisinių paslaugų sąnaudų sugrąžinti ieškovą į buvusią padėtį.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

16Atsakovas B UAB „OKZ Holding Baltija“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atsakovas nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

  1. skundžiamoje nutartyje nebuvo nurodytas nei vienas motyvas apie tikėtiną ieškinio reikalavimų pagrįstumą;
  2. skundžiamoje nutartyje nebuvo nurodyti motyvai, pagrindžiantys grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą;
  3. pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neekonomiškos ir neproporcingos, nes atsakovo bankroto administratorius yra išnuomojęs turtą ir gaunamos pajamos ženkliai prisideda prie kreditorių finansinių reikalavimų mažinimo;
  4. ieškovas nenurodė jokių nuostolių, kurie galėtų kilti dėl naudojimosi ginčo objektu.

17Trečiasis asmuo UAB „Rywal LT“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Trečiasis asmuo nurodo šiuos atskirojo skundo argumentus:

  1. Šiaulių apygardos teismas neturi jurisdikcijos nagrinėti ieškovo prašymą bankroto byloje, nes vindikacinis ieškinys yra teismingas ir nagrinėjamas Klaipėdos apygardos teisme, ir bylos, priešingai nei teigia ieškovas, nėra sujungtos;
  2. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas jau buvo išspręstas Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartimi, kuria ieškovo prašymas buvo atmestas;
  3. pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neproporcingai suvaržo atsakovo teises ir daro žalą, bei pažeidžia ne tik atsakovo, bet ir jo kreditorių interesus.

18Ieškovas IVP sistems a. s. pateikė atsiliepimą į atskiruosius skundus, prašydamas juos atmesti. Nurodo, kad vindikacinio ieškinio tikslas – išreikalauti ginčo įrenginį iš neteisėto atsakovo valdymo, todėl teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra pagrįstos. Atsakovas nenurodė motyvų, kodėl ieškinys laikytinas tikėtinai nepagrįstu. Atsakovui naudojant išreikalautiną turtą gali sumažėti jo vertė, turtas gali tapti netinkamu naudoti. Pritaikius laikinąją apsaugos priemonę būtų išlaikyta proceso šalių interesų pusiausvyra. Neteisingas trečiojo asmens teiginys, kad byla nėra teisminga Šiaulių apygardos teismui, nes Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 20 d. nutartimi civilinė byla pagal ieškovo vindikacinį ieškinį buvo pridėta prie atsakovo bankroto bylos, o Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 16 d. nutartimi atsakovo bankroto byla buvo perduota nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirieji skundai netenkinami.

21CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie galimai bus patenkinti galutiniu teismo sprendimu, įvykdymą. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju prieš parenkant taikytinos laikinosios apsaugos priemonės rūšį ir taikymo mastą, visada yra įvertinamas konkretaus ieškinio materialinio reikalavimo, kurio įvykdymą prašoma užtikrinti laikinosiomis apsaugos priemonėmis, pobūdis ir teisinės pasekmės, kilsiančios byloje dalyvaujantiems asmenims, galimai patenkinus ieškinį.

22Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą su vindikacinius ieškiniu, prašydamas grąžinti jam nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą (stakles), kurį šiuo metu neteisėtai valdo atsakovas. Įvertinus ieškinio reikalavimą bei ieškinio faktinio pagrindo (motyvų) turinį, darytina išvada, kad ieškovo kreipimosi į teismą tikslas – išsireikalauti stakles iš atsakovo neteisėto valdymo. Vadinasi, šioje byloje taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių tikslas, siekiant eliminuoti ar sumažinti grėsmes galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, gali būti susijęs tik su ieškovo vindikacinio reikalavimo – staklių grąžinimo - įvykdymo užtikrinimu.

23Kaip matyti iš atskiraisiais skundais skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties rezoliucinės dalies, pirmosios instancijos teismas areštavo būtent stakles, dėl kurių išreikalavimo iš atsakovo, ir yra kilęs ginčas, bei uždraudė dėl šių staklių sudaryti sandorius ar atlikti kokius nors veiksmus, kurie mažintų jų vertę ar būtų sudarytos sąlygos šias stakles perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip apsunkinti jų galimą grąžinimą ieškovui. Įvertinus pirmosios instancijos teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšį bei dėl jų pritaikymo kylančius suvaržymus atsakovui, darytina išvada, kad šios laikinosios apsaugos priemonės visiškai atitinka įstatymo leidėjo įtvirtintus ieškinio užtikrinimo priemonių tikslus bei paskirtį, nes jomis užtikrinamas būtent ieškovo galimai patenkinto vindikacinio reikalavimo būsimas įvykdymas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 3 p.). Tuo tarpu atsakovo atskirojo skundo argumentai, kad ieškovas neįrodė nuostolių atsiradimo tikimybės bei pirmosios instancijos teismas neįvardino grėsmės, kas sudarytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, atmetami kaip nepagrįsti ir prieštaraujantys paties atsakovo atskirojo skundo kitiems argumentams bei kartu su atskiruoju skundu pateiktiems rašytiniams įrodymams. Kaip matyti iš kartu su atskiruoju skundu pateiktos 2013 m. kovo 1 d. Statinių ir įrengimų nuomos sutarties Nr. 2-01/03/13-OKZ-1N kopijos, atsakovas trečiajam asmeniui yra išnuomojęs ginčo stakles (b.l. 34-42). Kaip matyti iš nuomos sutarties tikslo, šias stakles trečiasis asmuo naudoja metalo konstrukcijų bei dirbinių gamybai, o toks staklių panaudojimas neabejotinai turės įtakos tiek jų nusidėvėjimui, tiek jų rinkos vertės sumažėjimui. Be to, atsakovo kreditorių susirinkimas turi kompetenciją spręsti dėl bankrutuojančios įmonės turto, įskaitant ir ginčo stakles, pardavimo kainos bei tvarkos nustatymo (ĮBĮ 23 str. 5 p., 33 str.). Būtent minėtos aplinkybės ir patvirtina grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, kas sudaro pagrindą taikyti kilnojamojo turto areštą, uždraudžiant atsakovui šiomis staklėmis naudotis ar perleisti jas tretiesiems asmenims (CPK 145 str. 1 d. 3 p.) Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovas savo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje minėtas grėsmes buvo įvardinę. Apie jų egzistavimą ieškovas bei pirmosios instancijos teismas sprendė iš ieškovo pateikto bankroto administratoriaus 2013 m. birželio 17 d. rašto, kuriame bankroto administratorius nepaneigė galimybės ginčo stakles perleisti ar jas naudoti, mažinant jų rinkos vertę (b.l. 27).

24Atmetami kaip neįrodantys laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo būtinumo ar jų neproporcingumo tie atsakovo bei trečiojo asmens atskirųjų skundų argumentai, kuriais teigiama, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas nebegalės ginčo staklių nuomoti trečiajam asmeniui ir iš nuomos gautomis pajamomis tenkinti atsakovo kreditorių finansinių interesų (CPK 12 ir 178 str.). Pažymėtina, kad bylos šalių procesinio lygiateisiškumo principas (CPK 17 str.) suponuoja atsakovui teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl nuostolių (šiuo atveju negauto nuomos mokesčio ir pan.), kuriuos jis gali patirti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimo (CPK 146 str.). Tuo tarpu vien tas faktas, kad atsakovas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo patiria tam tikrus nepatogumus ar suvaržymus, kurie jam (ar jo bankroto bylos atveju - kreditoriams) gali sukelti nuostolius, savaime nelaikoma viešojo intereso pažeidimu, neeliminuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo bei nenulemia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo principų – proporcingumo ar ekonomiškumo - pažeidimo (CPK 144 str. 1 d, 145 str. 2 d.).

25Kaip kitą atskirojo skundo argumentą atsakovas nurodo tai, kad skundžiamoje nutartyje nebuvo vertintas preliminarus (prima facie) ieškinio pagrįstumas. Preliminariai įvertinus šioje byloje pareikšto ieškinio reikalavimų pobūdį ir ieškinio faktinio pagrindo argumentų turinį, nėra pagrindo išvadai, jog ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas. Todėl nepaisant to, kad pirmosios instancijos teismas nenurodė šiuo klausimu išsamių motyvų, iš esmės teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nusprendė, jog ieškinys nėra preliminariai (prima facie) nepagrįstas, kas sudarė pagrindą, nustačius grėsmes tokio ieškinio reikalavimų būsimam įvykdymui, spręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo (CPK 144 str. 1 d.).

26Atkreipiamas trečiojo asmens dėmesys, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje civilinio proceso stadijoje (CPK 144 str. 3 d.). Be to, kaip ne kartą jau buvo minėta teismų praktikoje, laikinosios apsaugos priemonės pasižymi procesiniu teisiniu, o ne materialiniu teisiniu pobūdžiu (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2231/2013, 2012 m. kovo 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-280/2012). Vadinasi, vien ta aplinkybė, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo jau kartą šioje civilinėje byloje buvo nagrinėtas ir atmestas, neatima iš ieškovo procesinės teisės paduoti naują prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, paaiškėjus naujoms su ieškinio reikalavimo įvykdymu susijusioms grėsmėms. Dėl šios priežasties atmetami kaip neatitinkantys proceso teisės normų trečiojo asmens atskirojo skundo argumentai, kuriais jis prašo atmesti ieškovo prašymą vien tuo pagrindu, kad šioje civilinėje byloje vieną kartą jau buvo spręstas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

27Atmetamas kaip prieštaraujantis bylos faktinei situacijai ir tas trečiojo asmens atskirojo skundo argumentas, kuriuo jis teigia, kad civilinė byla pagal ieškovo vindikacinį ieškinį turi būti nagrinėjama atskirai nuo atsakovo bankroto bylos bei atitinkamai minėtą atskirą bylą, o ne atsakovo bankroto bylą nagrinėjantis teismas, gali spręsti dėl vindikacinio ieškinio užtikrinimo priemonių taikymo (CPK 12 ir 178 str.). Šią trečiojo asmens prielaidą paneigia įsiteisėjusi Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 20 d. nutartis, kuria civilinė byla pagal ieškovo vindikacinį ieškinį buvo pridėta prie atsakovo bankroto bylos.

28Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovo B UAB „OKZ Holding Baltija“ bei trečiojo asmens UAB „Rywal LT“ atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutarties, nebuvo nustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Taip pat nebuvo nustatyta CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl atsakovo ir trečiojo asmens atskirieji skundai netenkinami, o Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 10 d. nutartimi iškėlė... 7. Ieškovas IVP systems a. s. pateikė teismui vindikacinį ieškinį,... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 20 d. nutartimi civilinę bylą,... 9. Klaipėdos apygardos teisme 2013 m. vasario 25 d. buvo gautas ieškovo IVP... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. kovo 8 d. nutartimi atmetė ieškovo... 11. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. liepos 16 d. nutartimi Klaipėdos... 12. Klaipėdos apygardos teisme 2013 m. liepos 31 d. buvo gautas naujas ieškovo... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi ieškovo IVP... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 16. Atsakovas B UAB „OKZ Holding Baltija“ pateikė atskirąjį skundą,... 17. Trečiasis asmuo UAB „Rywal LT“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 18. Ieškovas IVP sistems a. s. pateikė atsiliepimą į atskiruosius skundus,... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirieji skundai netenkinami.... 21. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar... 22. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą su vindikacinius ieškiniu,... 23. Kaip matyti iš atskiraisiais skundais skundžiamos pirmosios instancijos... 24. Atmetami kaip neįrodantys laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo... 25. Kaip kitą atskirojo skundo argumentą atsakovas nurodo tai, kad skundžiamoje... 26. Atkreipiamas trečiojo asmens dėmesys, kad laikinosios apsaugos priemonės... 27. Atmetamas kaip prieštaraujantis bylos faktinei situacijai ir tas trečiojo... 28. Apeliacine tvarka išnagrinėjus atsakovo B UAB „OKZ Holding Baltija“ bei... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 30. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti...