Byla 2-3487-569/2014
Dėl žalos atlyginimo, palūkanų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Ritai Levickytei, dalyvaujant atsakovei E. P., trečiajam asmeniui Gyvenamojo namo Statybininkų g. 16 statybininkų bendrijos primininkui V. B.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei E. P., tretiesiems asmenims Gyvenamojo namo Statybininkų g. 16 statybininkų bendrijai, I. J. dėl žalos atlyginimo, palūkanų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Gautas ieškovo prašymas bylą teismo posėdyje nagrinėti AB „Lietuvos draudimas“ atstovui nedalyvaujant. Ieškovas AB ,,Lietuvos draudimas‘‘ pateiktame ieškinyje nurodė, kad tarp ieškovo ir trečiojo asmens draudėjos I. J. buvo sudarytas būsto draudimo liudijimas, kuriuo buvo apdraustas turtas adresu ( - ). 2011-11-11 buvo užlietas draustas turtas – butas Nr. 39 iš virš jo esančių patalpų – buto, esančio ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovei E. P.. Užliejus I. J. butą, jai buvo padaryta žala ir išmokėta 2104,80 Lt dydžio draudimo išmoka. Užliejimo aplinkybes, žalos kaltininką, padarytos žalos dydį bei žalos atlyginimo faktą patvirtina turto sunaikinimo, sugadinimo aktas, lokalinė sąmata, PVM sąskaitos – faktūros, draudimo išmokos apskaičiavimai, pranešimai apie nuostolių atlyginimą. Atsakovei 2012-01-24 buvo pateikta pretenzija dėl padarytos žalos atlyginimo. Atsakovė padarytos žalos neatlygino ir 2012-02-08 pateikė ieškovui raštą, kuriame nurodė, jog nesutinka atlyginti padarytos žalos. Kadangi atsakovė atsisakė atlyginti žalą, ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovės 2104,80 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovė E. P. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, jog 2011-11-11 įvykusio draudiminio įvykio priežastis – trūkusi šildymo sistemos nuorinimo ventilio mova, kuri yra ne vien atsakovės buto, o gyvenamojo namo Statybininkų g. 16 statybos bendrijos reikmėms naudojama šildymo sistemos dalis. Nurodė, jog visą namo šildymo sistemą prižiūri ir eksploatuoja gyvenamojo namo Statybininkų g. 16 Statybininkų bendrija, todėl bendrija ir turėjo prižiūrėti, kad šildymo sistemos nuorinimo ventilio mova normaliai funkcionuotų, o pats šildymo

6sistemos įrenginys atsakovės bute yra nepriklausomai nuo jos noro ir ji neturi jokių pareigų prižiūrėti šildymo sistemą daugiabutyje. Kiekvienais metais jos bute patikrinama, ar sistema gerai veikia, tačiau tais metais, kai buvo užlietas butas, jos bute patikrinti, ar sistema gerai veikia, niekas nesilankė. Teigė, jog jautė, kad yra šildymo sistemos veiklos pokyčiai, kadangi šildymas buvo nereguliarus, norėjo kviesti gyvenamojo namo Statybininkų g. 16 statybos bendrijos pirmininką patikrinimui, tačiau nespėjo. Taip pat nurodė, jog ieškinys turi būti atmestas, kadangi yra suėjęs senaties terminas, kuris, vadovaujantis LR CPK 1.125 str. 7 d., yra sutrumpintas, t. y. vieneri metai.

7Trečiasis asmuo Gyvenamojo namo Statybininkų g. 16 statybos bendrijos pirmininkas V. B. teismo posėdžio metu nurodė, jog nesutinka su pateiktu ieškiniu, nurodė, kad jis yra nepagrįstas. Teigė, jog šildymo sistemos nuorinimo įranga pagal namo projektą įrengta visuose penktuose aukštuose ir kartą per metus jis apsilanko atsakovės bute nuorinti šildymo sistemos, taip pat apsilanko atsakovės prašymu, kai ji pastebi šildymo sistemos pakitimų. Nurodė, jog kartą per metus, prasidedant šildymo sezonui, vykdomi patikrinimai, ar sistema gerai veikia, nėra pakitimų, ir prieš metus vykdyto sistemos tikrinimo metu, atsakovės bute nepastebėti jokie pokyčiai ar gedimai. Nurodė, jog šildymo sistemos nuorinimo ventilio mova yra radiatoriaus priklausinys, o radiatorius nuosavybes teise priklauso buto savininkui, t. y. buto, adresu ( - ), savininkei atsakovei E. P..

8Trečiais asmuo I. J. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

9Ieškinys tenkintinas.

10Dėl atsakomybės be kaltės taikymo

11Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog 2011-11-11 buvo užlietas butas, adresu ( - ). Butas užlietas dėl įvykusio įvykio bute, esančio adresu ( - ), – trūkusios šildymo sistemos nuorinimo ventilio movos (b.l. 8). Iš AB „Lietuvos draudimo“ pranešimo apie nuostolių atlyginimą matyti, jog 2012-03-06 I. J. dėl 2011-11-11 įvykusio įvykio, adresu ( - ), kurio metu buvo sugadintas I. J. priklausantis turtas, AB „Lietuvos draudimas“ atlygino paskaičiuotus nuostolius: 2011-12-13 išmokėjo I. J. 1592,00 Lt, o 2012-03-06 išmokėjo 512,80 Lt (b.l. 12, 20). Kadangi nustatyta, jog I. J. butas buvo užlietas iš atsakovei priklausančio buto adresu ( - ) (8-9 b. l.), 2011-01-24 ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ atsakovei E. P. pateikė pretenziją, kuria prašė atlyginti žalą, tačiau atsakovė nesutiko su AB „Lietuvos draudimas“ prašymu ir 2012-02-08 pateikė atsiliepimą į pretenziją, kurioje nurodė, jog nesutinka atlyginti reikalaujamos sumos, už žalą ji nėra atsakinga, kadangi įvykio priežastis – trūkusi šildymo sistemos kranelio mova, kuri yra šildymo sistemos dalis, todėl atsakinga už įvykį yra gyvenamojo namo Statybininkų g. 16 statybos bendrija.

12Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad butas adresu ( - ), nuosavybes teise priklauso E. P. (b.l. 21). Atsakovė nurodė, jog jai nuosavybes teise priklausančiame bute adresu ( - ), yra įrengta šildymo sistemos nuorinimo ventilio mova, kuri 2011-11-11 trūko ir dėl to buvo aplietas apačioje esantis butas adresu ( - ). Gyvenamojo namo Statybininkų g. 16 statybos bendrijos pirmininkas V. B. nurodė, jog šildymo sistemos nuorinimo ventiliai yra radiatorių priklausinys, kurie pagal namo projektą yra suprojektuoti penktuose namų aukštuose ir yra kiekvieno buto savininko nuosavybė. Atsakovė neginčijo, kad nuorinimo sistema jos bute yra įrengta pagal namo projektą. Todėl atsakovės argumentas, jog už šildymo sistemos nuorinimo movos trūkimo atsakinga Gyvenamojo namo Statybininkų g. 16 statybos bendrija, nepagrįstas, kadangi buto adresu ( - ), užliejimo priežastis buvo ne bendrosios dalinės nuosavybės objekte, o atsakovės valdomame bute, yra jai nuosavybes teise priklausančio daikto priklausinys.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų), yra išaiškinta, kad yra būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus atsakovo veiksmus ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Asmens neteisėti veiksmai tokiu atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. K. ir kt. v. G. N. ir kt., bylos Nr. 3K-3-299/2008). Įrodinėjimo našta žalos atlyginimo dėl turto sugadinimo bylose tenka ieškovui, kuris turi pateikti įrodymus, patvirtinančius pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“ ir V. B., bylos Nr. 3K-3-204/2014).

14Kadangi iš bylos duomenų matyti, jog 2011-11-11 įvykusio įvykio priežastis buvo ne bendrosios dalinės nuosavybės objekte, o atsakovės valdomame bute, t. y. trūkusi šildymo sistemos nuorinimo ventilio mova, esanti bute, adresu ( - ), nuosavybes teise priklausančiam atsakovei E. P., atmestinas atsakovės argumentas, jog už žalą yra atsakinga Gyvenamojo namo Statybininkų g. 16 statybininkų bendrija, kadangi šiuo atveju pareiga atlyginti žalą kyla atsakovei, nes ji yra buto, kuriame įvyko įvykis, dėl kurio buvo užlietas butas, adresu ( - ), valdytoja.

15LR CK 6.251 straipsnio 1 dalis numato, kad padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. LR CK 6.1015 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti (b.l. 10-20), kad ieškovas I. J., vadovaudamasis draudimo sutartimi (b.l. 6,7), išmokėjo 2104,80 Lt žalos atlyginimo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti žalos atlyginimą iš atsakovės pagrįstas ir tenkintinas.

16Dėl ieškinio senaties termino

17Atsakovė atsiliepime ir teismo posėdžio metu prašė taikyti ieškinio senaties terminą, kadangi ieškinys teismui buvo pateiktas 2014-03-20, o buto, adresu ( - ), užliejimas įvyko 2011-11-11. Nurodė, jog LR CK 1.125 str. 7 d. numato sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą, taikomą iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams, todėl ieškinys paduotas praleidus įstatyme numatytą terminą. Šis atsakovės argumentas atmestinas. LR CK 6.1015 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyta, kad jei draudimo sutartis nenumato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Tokia reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, nustatančių draudėjo ir už žalą atsakingo asmens santykius. Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ir atsakovės E. P. sutartiniai santykiai nesieja, todėl atsakovei kyla deliktinė atsakomybė. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, jog deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais (CK 6.245 str. 4 d.). CK 1.125 straipsnio 7 dalyje nustatyta, jog sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisių santykių atsirandantiems reikalavimams, tuo tarpu reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 8 d.). Šiuo atveju ieškovas pareiškė subrogacinį reikalavimą. Subrogacija yra įstatymo pagrindu įvykstantis asmenų pasikeitimas sutartinėje ar deliktinėje žalos atlyginimo prievolėje, t. y. subrogacijos atveju žalos atlyginimo prievolė nepasibaigia, tik pasikeičia šios prievolės šalis, ieškinio senaties terminui ir jo skaičiavimo tvarkai taikoma CK 1.128 straipsnyje įtvirtinta taisyklė – prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos. Tai reiškia, kad draudikas, įgijęs subrogacinio reikalavimo teisę, yra saistomas tų ieškinio senaties terminų, kurie būtų taikomi draudėjo reikalavimui atlyginti žalą, atsiradusią iš sutarties ar delikto. Subrogacijos atveju ieškinio senaties termino eiga skaičiuojama nuo tos dienos, kurią žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina tai, kad reikia skirti ieškinio senaties termino pradžios momento nustatymą, kai reiškiamas subrogacinis reikalavimas, ir draudiko subrogacijos teisės atsiradimo momentą: ieškinio senaties termino eigos pradžia nustatoma pagal tai, kada žalą patyręs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis), o draudimo išmokos sumokėjimo faktas reiškia subrogacijos teisės atsiradimą – draudikas subrogacijos teisę įgyja nuo to momento, kai jis sumoka savo draudėjui draudimo išmoką pagal jų sudarytą draudimo sutartį (CK 6.1015 straipsnio 1 dalis). Todėl šiuo atveju ieškovui ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo žalos atsiradimo momento – 2011-11-11. Kadangi ieškovas ieškinį pateikė nepraėjus trijų metų ieškinio senaties terminui, ieškinio senatį taikyti nėra įstatyminio pagrindo.

18Dėl procesinių palūkanų

19Ieškovas prašo taip pat priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis LR CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal LR CK 6.210 str., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito, todėl iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (2104,80 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-04-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovės ieškovui priteistinos 459,20 Lt bylinėjimosi išlaidos: 72,00 Lt žyminis mokestis bei 387,20 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 str., 88 str., 93 str. 1 d., 4 d.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-267, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti.

24Priteisti iš atsakovės E. P. ieškovui akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“ 2104,80 Lt žalos atlyginimą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 2104,80 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-04-09 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 459,20 Lt bylinėjimosi išlaidas: 72,00 Lt žyminį mokestį ir 387,20 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie... 5. Atsakovė E. P. su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, jog... 6. sistemos įrenginys atsakovės bute yra nepriklausomai nuo jos noro ir ji... 7. Trečiasis asmuo Gyvenamojo namo Statybininkų g. 16 statybos bendrijos... 8. Trečiais asmuo I. J. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Dėl atsakomybės be kaltės taikymo ... 11. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog 2011-11-11 buvo užlietas butas,... 12. Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, sprendžiant civilinės... 14. Kadangi iš bylos duomenų matyti, jog 2011-11-11 įvykusio įvykio priežastis... 15. LR CK 6.251 straipsnio 1 dalis numato, kad padaryti nuostoliai turi būti... 16. Dėl ieškinio senaties termino... 17. Atsakovė atsiliepime ir teismo posėdžio metu prašė taikyti ieškinio... 18. Dėl procesinių palūkanų ... 19. Ieškovas prašo taip pat priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovės ieškovui priteistinos 459,20 Lt... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 23. Ieškinį tenkinti.... 24. Priteisti iš atsakovės E. P. ieškovui akcinei bendrovei „Lietuvos... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...