Byla e2-5084-335/2018
Dėl skolos priteisimo

1Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėja Roma Rimkienė, sekretoriaujant Astai Kanapienienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Print In“ atstovei Liudmilai Selezniovai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Print In“ ieškinį atsakovei UAB „Vasabi“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovės priteisti 3 387,93 Eur skolą, 127,31 Eur delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė patikslino ieškinio reikalavimą ir prašė priteisti iš atsakovės 1 097,71 Eur skolą, 127,31 Eur delspinigių už 180 dienų, 6 proc. metinių palūkanų. Ieškinyje ir posėdyje nurodė, kad ieškovė pagal UAB „Vasabi“ elektroniniu paštu pateiktus užsakymus (nes bendradarbiavimas tęsėsi ilgus metus) pagamino reklaminės spaudos gaminius bei už atliktus darbus išrašė atsakovei PVM sąskaitas faktūras. Bendrovės vadovas vis žadėdavo sumokėti skolą dalimis, tačiau pažadų netesėjo, todėl ieškovė 2018 m. birželio mėn. kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo. Teismui priėmus įsakymą dėl skolos išieškojimo, šalių atstovams susirašinėjant, atsakovė iš dalies nesutiko tik su PVM sąskaitoje faktūroje Nr. (-) nurodytų spaudos gaminių kiekiu ir paprašė atsižvelgti į jos finansinę padėtį bei išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą. Ieškovė paprašė grąžinti spaudos gaminius, kurių atsakovė neįstengė apmokėti, tačiau buvo atsisakyta juos grąžinti aiškinant, kad jie neva išmesti kartu su makulatūra. Ieškovė geranoriškai sutiko išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą 217,16 Eur sumai net ir negavus perteklinių spaudos gaminių. Taip pat šalys susitarė, kad gavus išrašytą kreditinę sąskaitą bei patikslintą suderinimo aktą, atsakovė pateiks susidariusio įsiskolinimo apmokėjimo grafiką, pagal kurį galutinė skolos apmokėjimo data – 2018-07-31, ir ieškovė sutiko atsiimti savo reikalavimą iš teismo jei bus pasirašytas skolos apmokėjimo grafikas. Visgi atsakovė nepateikė skolos apmokėjimo grafiko, negrąžino perteklinio spaudos gaminių kiekio, kurį ginčijo, todėl 2018-07-13 kreditinė PVM sąskaita faktūra Nr. (-) buvo anuliuota ir ieškovė, atsižvelgdama į nesąžiningus atsakovę atstovaujančios L.Smalinskaitės veiksmus, prieštaravimų dėl teismo įsakymo išdavimo pateikimą, kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo. Kadangi atsakovė pažeidė PVM sąskaitų faktūrų apmokėjimo terminus, ieškovė paskaičiavo 127,31 Eur delspinigių.

5Atsakovės atstovė į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Atsiliepimu į ieškinį jį laikė esant nepagrįstu ir atmestinu. Esą ieškovės išrašytoje 2018-02-12 PVM sąskaitoje faktūroje PI Nr. (-) yra nurodyti neteisingi produkcijos kiekiai, kurių atsakovė neužsakė. Ji užsakė iš viso 380 UV spaudų ant kartono produkcijos vienetų, todėl pagal atsakovės faktiškai užsakytus produkcijos vienetus ieškovės 2018-02-12 PVM sąskaitoje faktūroje PI Nr. (-) turėtų būti nurodyta 994,62 Eur suma, o ne 1 097,71 Eur. Teigė, kad buvo susitarta dėl atsakovės galimybės apmokėti PVM sąskaitas faktūras dalimis, suderintas likusių mokėjimų už produkciją Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas. Ir pagal šį šalių suderintą aktą atsakovė jau buvo sumokėjusi ieškovei 1 500 Eur ir likusią 1 559,70 Eur sumą sumokėjo dalimis, atlikdama tris mokėjimus, todėl šalys atsiliepimo pateikimo teismui dienai yra visiškai atsiskaičiusios. Nesutiko ir dėl 127,31 Eur delspinigių mokėjimo, esą visiškai neaišku kokia tvarka ir terminais turėjo būti vykdoma piniginė prievolė pagal šalių suderintą Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, nes ieškovė tokių nurodymų atsakovei pateikusi nebuvo.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė pateikė prekių atsakovei pagal ieškovės 2017-11-08 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. PI Nr. (-) 1 297,76 Eur sumai, 2017-11-13 PVM sąskaitą faktūrą PI Nr. (-) 23,96 Eur sumai, 2017-11-28 PVM sąskaitą faktūrą PI Nr. (-) 218,41 Eur sumai, 2017-12-14 PVM sąskaitą faktūrą PI Nr. (-) 185,74 Eur sumai, 2017-12-20 PVM sąskaitą faktūrą PI Nr. (-) 163,35 Eur sumai, 2017-12-27 PVM sąskaitą faktūrą PI Nr. (-) 90,75 Eur sumai, 2018-01-09 PVM sąskaitą faktūrą PI Nr. (-) 408,98 Eur sumai, 2018-01-17 PVM sąskaitą faktūrą PI Nr. (-) 182,71 Eur sumai ir 2018-02-12 PVM sąskaitą faktūrą PI Nr. (-) 1 097,71 Eur sumai. O atsakovė įsipareigojo atsiskaityti už atliktą reklaminės spaudos gaminių gamybą iki ant PVM sąskaitų faktūrų nurodytų datų, tačiau atsiskaitė nepilnai.

8Byloje kilo ginčas dėl neapmokėtos 2018-02-12 PVM sąskaitos faktūros PI Nr. (-) 1 097,71 Eur sumai, nes neva tai sąskaitoje nurodyti neteisingi produkcijos kiekiai, kurių atsakovė neužsakė, todėl ir neturi už juos atsiskaityti.

9CK 6.38 straipsnio 1 dalis nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.213 straipsnio 1 dalį, jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Nagrinėjamu atveju tarp šalių nors rašytinės sutarties nebuvo, bet susiklostė prievoliniai santykiai.

10Kaip nustatyta iš šalių susirašinėjimo, atsakovė visgi užsakė UV spaudų ant kartono produkcijos iš viso 380 vnt., o ne 480 vnt. kaip nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje PI Nr. (-). Taip pat nustatyta, kad atsakovė gavo papildomai pagamintos 100 vnt. produkcijos, tačiau jos ieškovei prašant negražino, o ją realizavo, t. y. atsakovės atstovės teigimu ją išvežė su makulatūra. Todėl ieškovė pagrįstai reikalauja sumokėti visą sumą (1 097,71 Eur) pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

11Ieškovė neginčijo fakto, kad pagamino produkcijos daugiau, nei atsakovės prašyta, tačiau geranoriškai prašė perteklių grąžinti ir išrašyti sąskaitą tik už 380 vnt. Atsakovė pripažino gavusi 100 vnt. produkcijos perteklių, bet jo nei grąžino, nei už jį su ieškove atsiskaitė, todėl skola priteistina. O 1 559,70 Eur skolos sumą dalimis ieškovei sumokėjo jau po ieškinio pateikimo teismui dienos, t. y. 2018-07-30, 2018-08-31 ir 2018-09-05 mokėjimų nurodymais.

12Atmestini atsakovės atstovės argumentai, kad ieškovė ieškinio padavimo į teismą dieną neturėjo į ją reikalavimo teisės, kadangi ieškovė jai nebuvo pateikusi dalies PVM sąskaitų faktūrų apmokėti ir tai atliko tik po kreipimosi į teismą dienos. Tačiau į bylą pateiktas šalių 2018-08-20 susirašinėjimas paneigia tokią atsakovės poziciją, nes atsakovės įmonės atstovas laiške nurodo, kad su buhalterija sutikrintos ieškovės siųstos sąskaitos, kurių neturėjo ir jas priima apmokėjimui, išskyrus vieną paskutiniųjų (PI Nr. (-)), kurią laikė neteisingai išrašyta. Taip pat pažymėjo, kad sąskaitas apmokės greitu laiku. Akivaizdu, kad atsakovė pripažino visas, išskyrus PI Nr. (-), ieškovės išrašytas PVM sąskaitas faktūras, ką patvirtina vėliau atlikti apmokėjimai.

13Taigi, įvertinus aptartus įrodymus, vadovaujantis protingumo ir teisingumo kriterijais, iš atsakovės ieškovei priteistina 1 097,71 Eur suma pagal 2018-02-12 PVM sąskaitą faktūrą PI Nr. (-). Beje ilgus metus bendradarbiavusios šalys pagal šią sąskaitą faktūrą ginčijosi vos dėl 103,09 Eur sumos (1 097,71-994,62).

14Ieškiniu prašoma pagal CK 6.71 straipsnį priteisti iš atsakovės 0,02 proc. dydžio delspinigius (netesybas) už prievolės įvykdymo termino praleidimą, kas sudaro 127,31 Eur.

15CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Iš bylos duomenų matyti, kad rašytinis šalių susitarimas nebuvo sudarytas, išrašytose sąskaitose faktūrose nebuvo aptartas netesybų dydis praleidus prievolės įvykdymo terminus. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo yra nepagrįstas, nes šalys nėra sudariusios jokio susitarimo dėl delspinigių taikymo ar dėl dydžio, o įstatymas reikalauja, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis, todėl delspinigiai nepriteistini (CK 6.72 straipsnis).

16CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Atsakovė skolos laiku ieškovei negrąžino, todėl iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

17Tenkinus ieškinį iš dalies, t. y. 89,61 proc., iš atsakovės ieškovei priteistina 70,79 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnis). Proporcingai atmestų (10,39%) reikalavimų daliai, iš ieškovės atsakovei priteistina 29,09 Eur (skaičiuojant nuo 280 Eur). Atlikus bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, iš atsakovės ieškovei priteistina 41,70 Eur suma.

18Taip pat iš atsakovės priteisiamos 3,32 Eur pašto išlaidos valstybei (CPK 92, 93, 96 straipsniai).

19Vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis CPK 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

20UAB „Print In“ ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš UAB „Vasabi“, įmonės kodas 302604059, UAB „Print In“, įmonės kodas 225462080, naudai 1 097,71 Eur (vieną tūkstantį devyniasdešimt septynis eurus 71 ct) skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 097,71 Eur) nuo 2018-08-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,70 Eur (keturiasdešimt vieną eurą 70 ct) bylinėjimosi išlaidų.

22Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

23Priteisti iš UAB „Vasabi“, įmonės kodas 302604059, 3,32 Eur (tris eurus 32 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti sumokėta į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB Luminor Bank, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT12 2140 0300 0268 0220 AB Luminor Bank, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, įmokos kodas 5660.

24Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėja Roma... 2. Teismas... 3. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovės priteisti 3 387,93... 4. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė patikslino ieškinio reikalavimą ir... 5. Atsakovės atstovė į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą bylą... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė pateikė... 8. Byloje kilo ginčas dėl neapmokėtos 2018-02-12 PVM sąskaitos faktūros PI... 9. CK 6.38 straipsnio 1 dalis nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos... 10. Kaip nustatyta iš šalių susirašinėjimo, atsakovė visgi užsakė UV... 11. Ieškovė neginčijo fakto, kad pagamino produkcijos daugiau, nei atsakovės... 12. Atmestini atsakovės atstovės argumentai, kad ieškovė ieškinio padavimo į... 13. Taigi, įvertinus aptartus įrodymus, vadovaujantis protingumo ir teisingumo... 14. Ieškiniu prašoma pagal CK 6.71 straipsnį priteisti iš atsakovės 0,02 proc.... 15. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 16. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 17. Tenkinus ieškinį iš dalies, t. y. 89,61 proc., iš atsakovės ieškovei... 18. Taip pat iš atsakovės priteisiamos 3,32 Eur pašto išlaidos valstybei (CPK... 19. Vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis CPK 259, 260, 268, 270 straipsniais,... 20. UAB „Print In“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš UAB „Vasabi“, įmonės kodas 302604059, UAB „Print In“,... 22. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš UAB „Vasabi“, įmonės kodas 302604059, 3,32 Eur (tris eurus... 24. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas Panevėžio...