Byla e2S-607-589/2020

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Dambrauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. G. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2020 m. birželio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2FB-3721-940/2020 pagal pareiškėjo R. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims : D. G., antstolei I. B., antstoliui A. B., VĮ „Valstybės žemės fondui“, AS „Citadele banka“ Lietuvos filialui, Luminor Bank AS veikiančiam per Luminor Bank As Lietuvos skyrių, UAB „Dotnuva Baltic“, UAB „Velseka“, BKB KU „Amber“, UAB „Agrokoncernas“, AB „Šiaulių bankas“, AB SEB bankas, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, D. A., dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimo, ir

3Teismas

Nustatė

4

5I. Ginčo esmė

61.

7Pareiškėjas R. G. ( toliau - ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jo atžvilgiu fizinio asmens bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto valdymas“. Nurodė, kad pareiškėjo skolos atsirado vykdant ūkininko veiklą. Buvo plečiamas ūkis, perkami nauji žemės sklypai, buvo perkama žemės ūkio technika, trąšos, sėklos ir pan. Trūkstamas lėšas skolinosi iš trečiųjų asmenų. Ekologinis ūkininkavimas neatnešė planuojamų pajamų, veiklos vykdymo metu susiklostė itin nepalankios meteorologinės sąlygos, sutriko sveikata. Dėk šių priežasčių pareiškėjas negavo pakankamai pajamų, negalėjo tinkamai vykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų.

82.

9Pareiškėjas nurodė, kad finansinių įsipareigojimų suma yra 85 537,60 Eur. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas sumokėjo skolą UAB „Dotnuva Baltic“ 17 511, 84 Eur.

103.

11Nurodė, kad jo gaunamos pajamos sudaro senatvės pensija, lėšos gaunamos iš žemės sklypų ir miško nuomos ir gaunami dividendai iš įmonės Roquette Amilina. Nurodė, jog turi nekilnojamojo turto – žemės sklypų su pastatais ir kitais statiniais bei kilnojamojo turto – traktorių, dvi traktoriaus priekabas, 25 vnt. akcijų. Pareiškėjas yra deklaravęs pasėlius, esančius tiek jam nuosavybės teise priklausančiuose žemėse, tiek nuomojamose žemėse , iš viso apie 160 ha. Išmokos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų turėtų būti mokamos už 100 ha.

124.

13Pareiškėjas nurodė, kad teismuose nėra iškelta baudžiamųjų ir/ar civilinių bylų, kuriuose jam būtų pareikšti turtiniai reikalavimai ar areštuotas turtas, taip pat bylų, kuriose jam pareikšti su darbo santykiais susiję reikalavimai ar vyktų išieškojimas ne ginčo tvarka. Pareiškėjas nurodė, kad nepilnamečių vaikų ar išlaikomų asmenų neturi.

14II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

155.

16Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2020 m. birželio 5 d. nutartimi atsisakė iškelti pareiškėjui R. G. bankroto bylą.

176.

18Teismas pažymėjo, kad sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui, privaloma nustatyti, kad skolų, kurių mokėjimo terminai yra suėję, suma viršija 25 MMA, bet ir kad asmuo objektyviai neturi galimybės šias skolas padengti nei pareiškimo pateikimo metu, ne tokia galimybė atsiras per protingą terminą.

197.

20Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo nurodyta bendra nekilnojamojo turto, registruoto jo vardu bei jo sutuoktinės vardu, 39 246 Eur vertė yra mažesnė nei pagal VĮ Registrų centro informacinėje duomenų bazėje viešai prieinamais ir teikiamais duomenimis nurodyta bendro pareiškėjui ir jo sutuoktinei priklausančio nekilnojamojo turto vertė. Nurodė, kad pagal VĮ Registrų centro duomenis pareiškėjui ir jo sutuoktinei priklausančio nekilnojamojo turto vertė yra 69 836 Eur, kuri yra ženkliai didesnė už pareiškėjo nurodytą nekilnojamojo turto vertę. Pažymėjo, kad papildomų duomenų nekilnojamojo turto vertei pagrįsti pareiškėjas nepateikė.

218.

22Nurodė, kad pareiškėjas nepateikė visos informacijos apie savo turimą turtą, jo vertę, gautas ir numatomas gauti pajamas, nepateikė duomenų apie savo ir nuomojamos žemės pasėlių deklaravimą ir numatomas gauti ir gautas išmokas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Teismas pažymėjo, kad aplinkybės apie deklaruojamus pasėlius ir numatomas gauti apie 10 000 Eur pajamas, paaiškėjo bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėjas buvo nurodęs, kad jo gaunamos pajamos sudaro 380,08 Eur senatvės pensija, apie 813 Eur dydžio lėšos gaunamos per metus už žemės sklypų ir miško nuomą, apie 8 Eur dividendų gautų už turimas akcijas už 2017 m. ir 2018 m.

239.

24Pažymėjo, kad nei pareiškėjas, nei jo sutuoktinė negalėjo nurodyti ar yra vykdoma ūkinė veikla ir kas ją vykdo D. G. asmeninės nuosavybės teise priklausančiuose žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypuose.

2510.

26Teismas nustatė, kad pareiškėjo pradelstų įsiskolinimų kreditoriams suma yra apie 68 025,76 Eur. Ši suma viršija 25 MMA, kas atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatymo 2 straipsnio 2 dalies nuostatas. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjui priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vertė siekia 75 536,00 Eur. Nurodė, kad realizavus pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, būtų galima per protingą terminą patenkinti pareiškėjo kreditorių finansinius reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, kad pareiškėjo nurodytos prievolės pagal savo pobūdį yra asmeninės, o ne bendros su sutuoktine prievolės.

2711.

28Teismas nurodė, kad sprendžiant dėl fizinio asmens nemokumo turi būti taikomi tokie kriterijai: skolų suma turi viršyti 25 MMA, šių skolų mokėjimo terminai turi būti pasibaigę ir asmuo neturi galimybės šias skolas padengti. Teismas sprendė, kad pareiškėjas iš turimo turto, gaunamų pajamų, įvertinant ir pareiškėjo sutuoktinės finansinę padėtį, gaunamas pajamas ir numatomų gauti išmokų už pasėlius, gali vykdyti skolinius įsipareigojimus ir pareiškėjas yra mokus.

2912.

30Nurodė, kad aplinkybės, kad pareiškėjui ir jo sutuoktinei priklausantis nekilnojamasis turtas yra areštuotas, ar jo daliai yra taikoma hipoteka, nesudaro pagrindo spręsti, kad pareiškėjas yra nemokus. Teismas nurodė, kad pareiškėjas yra mokus ir neatitinka FABĮ 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos asmens nemokumo asmens būklės. Kadangi teismas nenustatė, kad pareiškėjas yra nemokus, atsisakė iškelti fizinio asmens bankroto bylą.

31III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

3213.

33Pareiškėjas R. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti 2020 m. birželio 5 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų nutartį ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

3414.

35Pareiškėjas nurodo, kad atsisakymą iškelti fizinio asmens bankroto bylą, pirmos instancijos teismas iš esmės motyvavo tuo, kad pareiškėjas iš turimo turto, gaunamų pajamų , įvertinant ir pareiškėjo sutuoktinės finansinę padėtį, gaunamas pajamas ir numatomas gauti išmokas ( išmokas už pasėlius) , per protingą terminą gali įvykdyti turimus įsipareigojimus kreditoriams.

3615.

37Nurodo, kad fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų. Nustatant , ar asmuo pajėgus vykdyti savo įsipareigojimus, būtina nustatyti ir įvertinti jo per ataskaitinį laikotarpį mokėtiną pinigų sumą, gaunamas pajamas , gaunamų sumų realumą, lėšas, būtinas pragyvenimui.

3816.

39Pareiškėjo įsipareigojimai kreditoriams viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesinės algas. Nurodo, jog skola UAB „Dotnuva Baltic“ buvo kilusi iš laidavimo santykių, tai yra pareiškėjui laidavus už skolininką, kuris skolą grąžino.

4017.

41Nurodo, kad jo gaunamas pajamas sudaro senatvės pensija ( apie 270 Eur, nes apie 110 Eur išskaito antstoliai), lėšos, gaunamos iš žemės sklypų ir miško nuomos ( apie 813 ,00 Eur), gaunami dividendai iš įmonės Roquette Amilina, AB ( už 2017 m. ir 2018 m.) 8 Eur, lėšos gautos už deklaruojamus žemės plotus ( 14 ha po 100 Eur). Pareiškėjas taip pat turi nekilnojamojo turto - žemės sklypų su pastatais ir kitais statiniais bei kilnojamojo turto – traktorių, dvi traktoriaus priekabas, 25 vnt. akcijų.

4218.

43Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas padarė klaidingą išvadą, kad turimo apelianto turto užtektų kreditorių įsipareigojimams padengti. Teismas konstatavo, kad apeliantui ir jo sutuoktinei priklausančio nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė siekia 69836 Eur. Tačiau teismas, neatsižvelgė į tai, kad apelianto įsipareigojimai kreditoriams yra asmeninio pobūdžio ir kilę iš jo, kaip ūkininko, vykdytos ūkinės veiklos. Įsipareigojimai kreditoriams neturi ir negali būti laikomos solidariomis abiejų sutuoktinių prievolėmis. Apelianto sutuoktinė nedalyvavo šioje veikloje ir už apelianto skolas nėra laidavusi. Bendras sutuoktinių turtas turi būti dalinamas ir tik iš apeliantui priklausančios turto dalies gali būti dengiami kreditorių finansiniai įsipareigojimai. Todėl turto vertė iš kurios gali būti vykdomi įsipareigojimai pagal teismo nurodytas vertes mažėja 16 360 Eur ( bendro turto vertė sudaro 32 720 Eur) ir viso sudarytų 53 476,00 Eur, kas akivaizdžiai yra mažiau nei apelianto skoliniai įsipareigojimai.

4419.

45Teismas klaidingai nurodė aplinkybes apie deklaruojamus pasėlius ir numatomus gauti apie 10 000 Eur pajamas. Apelianto deklaruojamas žemės plotas yra 14 ha. Gaunamos išmokos yra apie 1400,00 Eur Pirmosios instancijos teismo nurodytą 160 ha plotą deklaruoja ne apeliantas, o jo sutuoktinė, todėl tai nėra vien apeliantui priklausančios lėšos, iš kurių galėtų būti dengiami įsipareigojimai kreditoriams, nes apelianto skolos negali būti laikomos solidariomis kartu su sutuoktine.

4620.

47Nurodo, kad jo gaunamos pastovios pajamos yra senatvės pensija -380,08 Eur. Visos kitos lėšos yra gaunamos kartą per metus. Apeliantas neturi objektyvių galimybių laiku dengti susidariusių įsipareigojimų, o laiku negalint įvykdyti prievolių kreditoriams, jos nuolat auga, nes skaičiuojami delspinigiai ir palūkanos.

4821.

49Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė pareiškėjui iškelti fizinio asmens bankroto bylą, kadangi byla buvo išnagrinėta formaliai, neišnagrinėjus visų bylai reikšmingų aplinkybių, netinkamai taikant teisės normas.

5022.

51Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atmesti pareiškėjo atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį.

5223.

53Nurodo, kad teismas tinkamai vertino ir tyrė visus pareiškėjo bei kitų dalyvaujančių byloje asmenų pateiktus įrodymus.

5424.

55Pažymi, kad deklaruoti pasėlius leidžiama tik realiai žemės ūkio produkciją gaminantiems ir žemė dirbantiems asmenims, todėl atskiruoju skundu pareiškėjas patvirtina reikšmingas aplinkybes, kad jo sutuoktinė D. G., neturėdama savo asmeninio ūkio, deklaruoja pareiškėjo dirbamus žemės plotus. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas patvirtino, kad už deklaruotus atitinkamos rūšies pasėlius, gauna ( kartu ir jo sutuoktinė) Europos Sąjungos struktūrinių fondų išmokas, kurios pripažintinos bendra sutuoktinių nuosavybe. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo prievolės pagal savo pobūdį yra bendros sutuoktinių prievolės.

5625.

57Nurodo, kad pareiškėjas nebuvo ir nėra sąžiningas, įpareigotas pirmosios instancijos teismo neteikė reikšmingų bylai duomenų apie valdomo turto realią vertę, pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė sumažintą turto vertę, teikdamas pareiškimą nutylėjo apie savo ir sutuoktinės gaunamas išmokas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir pan.

5826.

59Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas procese elgėsi pasyviai, vengė teikti informaciją tiek apie gaunamas pajamas, tiek apie turimus skolinius įsipareigojimus, jų vykdymą, valdomą nuosavybės teise bei nuomos teise nekilnojamąjį turtą, jo vertę ir tokiais veiksmais apsunkino teismui galimybę objektyviai įvertinti tikrąją pareiškėjo finansinę padėtį.

60Teismas

konstatuoja:

61IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6227.

63Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

6428.

65Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta pareiškėjui iškelti bankroto bylą teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

6629.

67Fizinių asmenų bankroto įstatymo paskirtis - sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros ( Fizinių asmenų bankroto įstatymas – toliau FABĮ, 1 straipsnio 1 dalis). Šiuo įstatymu sudaromos sąlygos fiziniams asmenims, iš esmės pablogėjus jų finansinei būklei, per protingą terminą pagal galimybes tenkinti kreditorių reikalavimus ir, pasibaigus šiam terminui, įstatyme nustatytomis sąlygomis būti atleistiems nuo tolimesnio skolų mokėjimo, tai yra atkuriamas jų mokumas ir užtikrinamas kreditorių reikalavimų tenkinimas nustatyta tvarka.

6830.

69Sprendžiant dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo turi būti įvertinamos trys sąlygos: 1) skolų suma turi viršyti 25 MMA, 2) šių skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę ir 3) nėra galimybės šias skolas padengti iš turimo turto ir gaunamų pajamų. Jeigu teismas nenustato šių sąlygų viseto, negalima konstatuoti, kad asmuo yra nemokus. Pirma, turi būti konstatuotas fizinio asmens nemokumas. Pagal FABĮ 2 straipsnio 2 dalį fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai yra suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesinės algas ( MMA). Antra, nustačius fizinio asmens nemokumą turi būti patikrinama, ar neegzistuoja FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje įtvirtintos sąlygos, kurioms esant bankroto bylą atsisakoma iškelti. Šis teisinis reglamentavimas reiškia, kad įstatymo leidėjas nemokumo būseną sieja su pradelstais įsipareigojimais, kurių suma yra didesnė nei 25 MMA. Tačiau vien tai, kad asmens, siekiančio įgyvendinti bankroto procedūrą skoliniai įsipareigojimai viršija 25 MMA, nebūtinai reiškia, kad jis yra nemokus. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad mokumas gali būti suprantamas kaip potencialus skolininko sugebėjimas turimomis priemonėmis sumokėti už tai, kas įsipareigota, t.y. gebėjimas laiku apmokėti įsipareigojimus, grąžinti skolas suėjus jų mokėjimo terminui. Sprendžiant dėl fizinio asmens nemokumo turi būti taikomi tokie kriterijai: skolų suma turi viršyti 25 MMA, šių skolų mokėjimo terminai turi būti pasibaigę ir asmuo faktiškai ( objektyviai) neturi turėti galimybės šias skolas padengti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad situacija, kai asmens finansiniai įsipareigojimai didesni nei jo turimas turtas, tačiau gaunamos pajamos leidžia per protingą laikotarpį šiuos įsipareigojimus įvykdyti, reiškia, kad asmuo gali vykdyti skolinius įsipareigojimus. Vien tai, kad asmens turimų skolų suma viršija jo turimo turto vertę, nereiškia asmens nemokumo, jeigu jis gauna pajamas , kurios yra pakankamos skoloms padengti.

7031.

71Pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti apeliantui fizinio asmens bankroto bylą , kadangi nenustatė pareiškėjo nemokumo. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad pareiškėjo pradelstų įsiskolinimų kreditoriams suma yra apie 68025,76 Eur ir ši suma viršija 25 MMA. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas turi nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, kurio bendra vertė siekia 75 536, 00 Eur ir kurį realizavus būtų galima per protingą terminą patenkinti pareiškėjo kreditorių finansinius reikalavimus. Taip pat pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjo gaunamos pajamos leidžia padengti esamus skolinius įsipareigojimus. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo nagrinėjamu atveju pareiškėjo gaunamos pajamos ir turimas turtas, leidžia per protingą terminą įvykdyti turimus skolinius įsipareigojimus.

7232.

73Apeliantas atskirajame skunde teigia, kad jo įsipareigojimai kreditoriams yra asmeninio pobūdžio, kadangi kilę iš jo, kaip ūkininko, vykdytinos ūkinės veiklos. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas yra vedęs, jo sutuoktinė yra D. G.. Ūkininko ūkis yra įregistruotas šalims gyvenant santuokoje.

7433.

75Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ūkininko ūkis, kaip ūkininko turtinių ir asmeninių neturtinių teisių ir prievolių visuma, laikytinas turtiniu vienetu ( tam tikra verslo forma, kuriai nereikia įsteigti įmonės ir kuri neturi savarankiško ūkio subjekto statuso), galinčiu būti nuosavybės teisės objektu. Remiantis CK 3.88 straipsnio 2 dalies prezumpcija, kad visas sutuoktinių turtas, įgytas santuokos metu, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė nepriklausomai nuo to, įgytas jis vieno ar abiejų sutuoktinių vardu, taip pat CK 3.88 straipsnio 1 dalies 1,4 punktų nuostatomis, sutuoktinio vardu įregistruotas ūkininko ūkis pripažįstamas šalių bendrąja jungtine nuosavybe ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2011).

7634.

77Kaip jai buvo minėta ūkininko ūkis įregistruotas šalims gyvenant santuokoje, todėl pripažįstamas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Dėl to šiuo nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad įsipareigojimai kreditoriams yra asmeninio pobūdžio, kadangi kilę iš jo kaip ūkininko vykdytinos ūkinės veiklos. Pažymėtina, kad pagal bendrąją taisyklę bendrajai jungtinei sutuoktinių nuosavybei nedaro įtakos kiekvieno iš sutuoktinio veiklos pobūdis ir asmenis indėlis, sukuriant bendrą turtą bei teisinį apibrėžtumą turtinių teisių atžvilgiu. Todėl nepagrįsti apelianto argumentai, kad jo sutuoktinė ūkio veikloje nedalyvavo ir nėra laidavusi už jo skolas.

7835.

79Kadangi ūkininko ūkis yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, tai visos gautinos ir gautos lėšos, įskaitant ir ūkininkui skirtas Europos Sąjungos subsidijas, laikomos bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe ( CK 3.88 straipsnio 1 dalies 4 punktas), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad lėšos gaunamos už deklaruotus pasėlius yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir šios gautos lėšos gali būti skiriamos kreditoriniams įsipareigojimams dengti. Analogiškai vertinamos kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė pareiškėjo sutuoktinės gautos lėšos už deklaruotus pasėlius.

8036.

81Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

8237.

83Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, reglamentuojančias fizinio asmens bankroto iškėlimą, nenukrypo nuo aktualios teismų praktikos, o teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios sudarytų prielaidas skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti ar keisti, atskirajame skunde nenurodyta ir apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

84Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

85Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2020 m. birželio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

86Ši Panevėžio apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4.

... 5. I. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Pareiškėjas R. G. ( toliau - ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą,... 8. 2.... 9. Pareiškėjas nurodė, kad finansinių įsipareigojimų suma yra 85 537,60 Eur.... 10. 3.... 11. Nurodė, kad jo gaunamos pajamos sudaro senatvės pensija, lėšos gaunamos iš... 12. 4.... 13. Pareiškėjas nurodė, kad teismuose nėra iškelta baudžiamųjų ir/ar... 14. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. 5.... 16. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2020 m. birželio 5 d.... 17. 6.... 18. Teismas pažymėjo, kad sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo... 19. 7.... 20. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo nurodyta bendra nekilnojamojo turto,... 21. 8.... 22. Nurodė, kad pareiškėjas nepateikė visos informacijos apie savo turimą... 23. 9.... 24. Pažymėjo, kad nei pareiškėjas, nei jo sutuoktinė negalėjo nurodyti ar yra... 25. 10.... 26. Teismas nustatė, kad pareiškėjo pradelstų įsiskolinimų kreditoriams suma... 27. 11.... 28. Teismas nurodė, kad sprendžiant dėl fizinio asmens nemokumo turi būti... 29. 12.... 30. Nurodė, kad aplinkybės, kad pareiškėjui ir jo sutuoktinei priklausantis... 31. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 32. 13.... 33. Pareiškėjas R. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti 2020 m. birželio 5 d.... 34. 14.... 35. Pareiškėjas nurodo, kad atsisakymą iškelti fizinio asmens bankroto bylą,... 36. 15.... 37. Nurodo, kad fizinio asmens nemokumas – fizinio asmens būklė, kai jis negali... 38. 16.... 39. Pareiškėjo įsipareigojimai kreditoriams viršija 25 Lietuvos Respublikos... 40. 17.... 41. Nurodo, kad jo gaunamas pajamas sudaro senatvės pensija ( apie 270 Eur, nes... 42. 18.... 43. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas padarė klaidingą išvadą,... 44. 19.... 45. Teismas klaidingai nurodė aplinkybes apie deklaruojamus pasėlius ir numatomus... 46. 20.... 47. Nurodo, kad jo gaunamos pastovios pajamos yra senatvės pensija -380,08 Eur.... 48. 21.... 49. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė pareiškėjui... 50. 22.... 51. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 52. 23.... 53. Nurodo, kad teismas tinkamai vertino ir tyrė visus pareiškėjo bei kitų... 54. 24.... 55. Pažymi, kad deklaruoti pasėlius leidžiama tik realiai žemės ūkio... 56. 25.... 57. Nurodo, kad pareiškėjas nebuvo ir nėra sąžiningas, įpareigotas pirmosios... 58. 26.... 59. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas procese... 60. Teismas... 61. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 62. 27.... 63. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 64. 28.... 65. Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 66. 29.... 67. Fizinių asmenų bankroto įstatymo paskirtis - sudaryti sąlygas atkurti... 68. 30.... 69. Sprendžiant dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo turi būti... 70. 31.... 71. Pirmosios instancijos teismas atsisakė iškelti apeliantui fizinio asmens... 72. 32.... 73. Apeliantas atskirajame skunde teigia, kad jo įsipareigojimai kreditoriams yra... 74. 33.... 75. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ūkininko ūkis, kaip ūkininko... 76. 34.... 77. Kaip jai buvo minėta ūkininko ūkis įregistruotas šalims gyvenant... 78. 35.... 79. Kadangi ūkininko ūkis yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, tai... 80. 36.... 81. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 82. 37.... 83. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 84. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 85. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2020 m. birželio 5 d.... 86. Ši Panevėžio apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo...