Byla 2S-316-431/2013
Dėl pavedimo turto (UAB akcijų) palikimo administratoriaus skyrimo. Suinteresuoti asmenys UAB „Endemik“, D.M., atstovaujamas L.P., išvadą teikianti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens D.M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos Z.M. prašymą dėl pavedimo turto (UAB akcijų) palikimo administratoriaus skyrimo. Suinteresuoti asmenys UAB „Endemik“, D.M., atstovaujamas L.P., išvadą teikianti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme gautas Z.M. prašymas dėl paveldimo turto (UAB akcijų) palikimo administratoriaus paskyrimo. Pareiškėja prašė: 1. paskirti D.B., a.k. ( - ), ( - ) mirusiajam M.M., a.k. ( - ), priklausiusių 500 vnt. paprastųjų vardinių materialių UAB „Endemik“, į.k. ( - ), akcijų palikimo administratore iki įstatymo nustatyta tvarka į šias akcijas bus išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, nustatant, kad D.B. neturi teisių, numatytų LR CK 4.241 str., bei tai, kad visos piniginės lėšos, išmokėtinos pagal šias akcijas (dividendai ir kt.), lieka UAB „Endemik“, į.k. ( - ), nuosavybėje iki įstatymo nustatyta tvarka į šias akcijas bus išduotas paveldėjimo teisės liudijimas; 2. nustatyti, kad D.B., a.k. ( - ), kaip UAB „Endemik“, į.k. ( - ), akcijų palikimo administratorė, įgyvendina visas LR Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų uždarosios akcinės bendrovės akcininkui suteikiamas teises bei nustatytas pareigas, įskaitant teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime „Endemik“, į.k. ( - ), bendrovės vadovo (direktoriaus) išrinkimo bei atšaukimo klausimais; 3. nustatyti, kad pareiškėja Z.M., ak. ( - ), ir suinteresuotas asmuo D.M., a.k. ( - ) (atstovė pagal įstatymą L.P., a.k. ( - ) lygiomis dalimis apmoka akcijų palikimo administratore paskirtai D.B., a.k. ( - ), 200,00 Lt (dviejų šimtų litų) atlygį už administravimui panaudoto laiko valandą, bet neviršijant 400,00 Lt (keturių šimtų litų) už kiekvieną akcijų administravimo mėnesį; 4. pakeisti S.K., a.k. ( - ), vykdomo UAB „Endemik“, į.k. ( - ), turto administravimo terminą ir nustatyti, kad S.K. vykdo UAB „Endemik“, į.k. ( - ), turto administravimą iki UAB „Endemik“, į.k. ( - ), visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl UAB „Endemik“, į.k. ( - ), bendrovės vadovo išrinkimo, po kurio S.K. privalo per dvi darbo dienas perduoti naujai išrinktam bendrovės vadovui jo žinioje esančią UAB „Endemik“, į.k. ( - ), dokumentaciją, turtą ir anspaudą bei atlikti visus teisės aktuose numatytus veiksmus, reikalingus bendrovės vadovui pradėti vykdyti savo pareigas.

5Pareiškėja nurodė, kad ( - ) mirė pareiškėjos sūnus M.M., kuris buvo vienintelis UAB „Endemik“ akcininku ir vadovu. 2012-02-10 UAB „Endemik“ prašymu S.K. buvo paskirtas UAB „Endemik“ turto administratoriumi iki 2012-04-28. 2012-04-30 S.K. buvo paskirtas UAB „Endemik“ turto administratoriumi iki paaiškės UAB „Endemik“ akcininkai. 2012-05-22 pareiškėjai buvo išduotas paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimas, patvirtinantis, kad ji yra mirusiojo M. M. ½ dalies turto, kurį inter alia sudaro 1000 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Endemik“ akcijų, įpėdinė, t.y. pareiškėjai buvo pripažinta nuosavybės teisė į 500 vnt. UAB „Endemik“ akcijų. Į likusią ½ turto dalį paveldėjimo teisės liudijimas nėra išduotas dėl vykstančio ginčo dėl D.M. tėvystės nuginčijimo. Taip pat paaiškino, kad yra būtina skirti paveldimo turto palikimo administratorių likusiai, mirusiajam M.M. priklausiusiai ½ UAB „Endemik“ akcijų daliai. Prašymas grindžiamas tuo, kad būtent akcijos, o ne UAB „Endemik“ turtas, sudarė mirusiojo palikimą. Pareiškėjo teigimu, dėl to, kad nėra aiškus likusių 500 vnt. akcijų paveldėtojas, nevyksta bendrovės visuotiniai akcininkų susirinkimai ir nėra sprendžiami jo kompetencijai priskirti klausimai. Be to, dėl visuotinio akcininkų susirinkimo funkcionavimo negalimumo pareiškėja, nors ir būdama teisėta akcininke, šiuo metu negali realizuoti jai įstatymo suteiktų akcininkės teisių, todėl jos kaip akcininkės turtinės ir neturtinės teisės yra apribotos. Visuotiniam akcininkų susirinkimui išrinkus bendrovės vadovą, pasibaigtų dabartinio UAB „Endemik“ turto administratoriaus skyrimo ir veiklos tikslas, todėl nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo išrinkti bendrovės vadovą priėmimo S. K. vykdomas UAB „Endemik“ turto administravimas turi būti laikomas pasibaigusiu. Pareiškėja siūlo likusios bendrovės akcijų dalies administratore paskirti UAB „Endemik“ darbuotoją D.B., kadangi ji turi pakankamai patirties, išmano bendrovės specifiką.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-11-08 nutartimi pareiškėjos Z.M. prašymą tenkino. Teismas paskyrė D.B. ( - ) mirusiajam M.M., a.k. ( - ), priklausiusių 500 vnt. paprastųjų vardinių materialių UAB „Endemik“ akcijų palikimo administratore iki įstatymo nustatyta tvarka į šias akcijas bus išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, nustatant, kad D.B. neturi teisių, numatytų LR CK 4.241 straipsnyje, bei tai, kad visos piniginės lėšos, išmokėtinos pagal šias akcijas (dividendai ir kt.), lieka UAB „Endemik“, į.k. ( - ), nuosavybėje iki įstatymo nustatyta tvarka į šias akcijas bus išduotas paveldėjimo teisės liudijimas; nustatė, kad D.B., kaip UAB „Endemik“ akcijų palikimo administratorė, įgyvendina visas LR Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų uždarosios akcinės bendrovės akcininkui suteikiamas teises bei nustatytas pareigas, įskaitant teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime „Endemik“ bendrovės vadovo (direktoriaus) išrinkimo bei atšaukimo klausimais; nustatė, kad pareiškėja Z.M. ir suinteresuotas asmuo D.M. (atstovė pagal įstatymą L.P.) lygiomis dalimis apmoka akcijų palikimo administratore paskirtai D.B. 200,00 Lt atlygį už administravimui panaudoto laiko valandą, bet neviršijant 400,00 Lt (keturių šimtų litų) už kiekvieną akcijų administravimo mėnesį; pakeitė S.K. vykdomo UAB „Endemik“ turto administravimo terminą ir nustatyti, kad S.K. vykdo UAB „Endemik“ turto administravimą iki UAB „Endemik“ visuotinis akcininkų susirinkimas priims sprendimą dėl UAB „Endemik“ bendrovės vadovo išrinkimo, po kurio S.K. privalo per dvi darbo dienas perduoti naujai išrinktam bendrovės vadovui jo žinioje esančią UAB „Endemik“ dokumentaciją, turtą ir anspaudą bei atlikti visus teisės aktuose numatytus veiksmus, reikalingus bendrovės vadovui pradėti vykdyti savo pareigas, priteisė iš suinteresuoto asmens D.M., atstovaujamo pagal įstatymą L.P. pareiškėjai Z.M. 1815,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju, ( - )mirusio M.M. palikimą sudaro inter alia 1000 vienetų paprastųjų vardinių UAB „Endemik“ akcijų, kurių ½ dalies, t.y. 500 vienetų, savininke tapo pareiškėja. Kadangi nėra aiškus likusių 500 akcijų įpėdinis, o pareiškėja valdo tik 500 akcijų, bendrovėje nevyksta visuotiniai akcininkų susirinkimai ir nėra sprendžiami jo kompetencijai priskirti klausimai, svarbūs bendrovės funkcionavimui, o pareiškėja negali realizuoti savo kaip akcininkės turinių ir neturinių teisių ir tokiu būdu yra pažeidžiamos jos teisės. Atsižvelgiant į tai teismas pareiškėjos prašymą tenkino ir skyrė ( - )mirusiajam M.M., priklausiusių 500 vnt. paprastųjų vardinių materialių UAB „Endemik“, akcijų palikimo administratorius iki įstatymo nustatyta tvarka į šias akcijas bus išduotas paveldėjimo teisės liudijimas, nustatant, kad akcijų administratorius įgyvendina visas LR Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų uždarosios akcinės bendrovės akcininkui suteikiamas teises bei nustatytas pareigas, įskaitant teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime „Endemik“ buveinės vadovo (direktoriaus) išrinkimo bei atšaukimo klausimais. Siekiant apsaugoti įpėdinių interesus, paveldimo turto – 500 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Endemik“ akcijų administratoriui nesuteikiama CK 4.241 straipsnyje numatyta teisė.

9Administratore pareiškėja prašė skirti D.B., o suinteresuotas asmuo siūlė akcijų administratoriumi skirti advokatą Nerijų Stuką. Abu kandidatai yra išreiškę sutikimą būti paskirtais mirusiojo M.M. paveldimo turto – 500 vnt. UAB „Endemik“ akcijų - administratoriais. Byloje nėra duomenų apie kandidatų šališkumą Todėl atsižvelgdamas į pareiškėjo bei suinteresuoto asmens išdėstytus argumentus dėl kandidatų bei į pačių kandidatų teismui atskleistas dalykines savybes bei patirtį, teismas 500 vnt. paprastųjų vardinių materialių UAB „Endemik“ akcijų palikimo administratore skyrė D.B., kadangi ji nuo 2008 metų dirba bendrovėje, išmano bendrovės reikalus, veiklos sritį, turi tos srities išsilavinimą bei ilgametę patirtį šios srities versle.

10Kadangi yra aiškus 500 vienetų paprastųjų vardinių UAB „Endemik“ akcijų savininkas, o kitiems 500 vnt. akcijų paskirtas administratorius, todėl pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą gali vykti bendrovės akcininkų visuotiniai susirinkimai ir gali būti priimami jo kompetencijai priskirti sprendimai, taip pat ir sprendimas dėl bendrovės vadovo išrinkimo bei atšaukimo. 2012-04-30 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi UAB „Endemik“ turto administratoriumi S.K. paskirtas iki paaiškės UAB „Endemik“ akcininkai. Atsižvelgdamas į pasikeitusią padėtį, kadangi yra paaiškėjusi 500 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Endemik“ akcijų įpėdinė, o likusioms 500 vnt. akcijų iki įstatymo nustatyta tvarka bus išduotas paveldėjimo teisės liudijimas paskyrus administratorių, teismas UAB „Endemik“ turto administratoriaus S.K. įgaliojimų pabaigą susiejo ne su akcininkų paaiškėjimu, o su visuotinio UAB „Endemik“ akcininkų susirinkimo sprendimu išrinkti bendrovės vadovą.

11Atsižvelgdamas į tai, jog nagrinėjamoje byloje pareiškėjos ir suinteresuoto asmens D.M. interesai yra skirtingi, t.y. tarp jų yra kilęs ginčas, bei tai, jog prašomų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose 8.2 punkte nustatyto maksimalaus dydžio, teismas, vadovaudamasis CPK 443 straipsnio 6 dalimi, 93 straipsnio 1 dalimi ir 98 straipsnio 1 d.dalimi, sprendė, jog pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra pagrįstas, todėl iš suinteresuoto asmens D.M., atstovaujamo įstatyminės atstovės L.P., pareiškėjai priteisė1815,00 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo D.M. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-11-08 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjos prašymą atmesti. Apeliacinės instancijos teismui nusprendus palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-11-08 nutartį dalyje dėl akcijų administratoriaus skyrimo, panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-11-08 nutartį dalyje dėl D.B. skyrimo UAB „Endemik“ 500 vnt. akcijų administratore ir administratoriumi skirti Nerijų Stuką.

14Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. dėl pavedimo turto (UAB „Endemik“ akcijų) palikimo administratoriaus paskyrimo pažymi, kad teismas nenurodė nei vienos grėsmės, dėl kurios nepaskyrus likusių bendrovės akcijų administratoriaus pačios bendrovės veikla būtų sutrikdytas. Pažymi, kad vien pareiškėjos poreikis pasinaudoti savo, kaip akcininkės teisėmis negali būti iškeltas aukščiau siekio užtikrinti stabilią įmonės veiklą bei kito (būsimo) akcininko interesus. Be to, teismui patenkinus pareiškėjos prašymą, ji įgijo privilegijuotą padėtį kito akcininko atžvilgiu. Tokiu atveju pareiškėja, turėdamas tik 50 proc. bendrovės akcijų, per jos pasiūlytą administratorių iš esmės įgijo valdymo teisę į visas 100 proc. bendrovės akcijų. Šį faktą aptvirtina aplinkybė, kad tą pačią dieną, kai teismas priėmė skundžiamą nutartį, pareiškėja paskyrė tik sau palankų bendrovės vadovą. Apeliantas taip pat pažymi, kad net ir nepaskyrus UAB „Endemik“ likusių 50 proc. akcijų administratoriaus pareiškėja turėjo visas galimybes įgyvendinti savo, kaip akcininkės teises, kurių įgyvendinimui nereikėjo šaukti bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino tos aplinkybės, kad pati pareiškėja ne kartą sutiko su S.K. kandidatūra administruojant UAB „Endemik“. Pagrindinis pareiškėjos tikslas šaukiant visuotinį akcininkų susirinkimą yra vienvaldiškai, neatsižvelgiant į galimo 50 proc. UAB „Endemik“ akcijų įpėdinio D.M. interesus, perimti bendrovės valdymą ir nesąžiningai siekti išimtinai tik sau naudingų tikslų;
  2. dėl UAB „Endemik“ akcijų administratoriaus kandidatūros nurodo, kad teismas turėjo numatyti, kad patenkinus pareiškėjos prašymą ir likusios bendrovės akcijų administratoriumi paskyrus būtent pareiškėjos siūlomą kandidatūrą, pareiškėja įgytų privilegijuotą padėtį kito akcininko atžvilgiu. Tokiu atveju, pareiškėja, turėdamas tik 50 proc. bendrovės akcijų, per jos pasiūlytą administratorių iš esmės įgijo valdymo teisę į visas 100 proc. bendrovės akcijų. Tol, kol nebus pasibaigusios mirusiojo asmens M.M. turto paveldėjimo procedūros, pareiškėja turės galimybę daryti lemiamą įtaką bet kokiems visuotinio akcininko susirinkimo sprendimams, o šiuo metu – ir bendrovės vadovo priimamiems sprendimams, kas gali iš esmės pakeisti bendrovės turtinę padėtį. Be to, apelianto nuomone, teismo patvirtina D.B. kandidatūra yra netinkama dar ir dėl to, kad ji yra pačios bendrovės darbuotoja. Dėl šios priežasties siūloma kandidatė gali būti subjektyvi realizuojant savo, kaip bendrovės akcijų, administratorės teises bei balsuojant UAB „Endemik“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Apeliantas taip pat pažymi, kad D.B., esančios bendrovės darbuotoja, paskyrimas 50 proc. bendrovės akcijų administratore sukelia ir interesų konfliktą, nes akcininkai vykdo tam tikrą bendrovės kontrolę ir priežiūrą. Akcijų administratoriaus pareigų ir bendrovės darbuotojo sutapatinimas būtų nenaudingas nei bendrovei, nei jos akcininkams. Apelianto nuomone, siekiant išvengti neigiamų pasekmių yra tikslinga skirti objektyvų, turintį patirtį bendrovių valdyme asmenį. Advokato N.Stuko sukaupta patirtis, profesionalumas ir bendrovės valdymo pagrindų detalus išmanymas leistų pasiekti abiem pusėms geriausių sprendimų ir nepažeistų nei vienos iš šalies teisių;
  3. teismas nepasisakė dėl daugelio bylai reikšmingų aplinkybių, nei dėl pareiškėjos pateiktų įrodymų, nei dėl apelianto pateiktų įrodymų reikšmės, neanalizavo tikrųjų pareiškėjos kreipimosi į teismą priežasčių ir motyvų. Apelianto nuomone, teismas pažeidė CPK 443 str. 8 d., įtvirtinantį, kad teismas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės;
  4. teismas nenurodė nei vienos priežasties, dėl kurios buvo leista teismo nutartį vykdyti skubiai ir pažeidė su tuo susijusias teisės normas;
  5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-04-30 nutartimi S.K. jau buvo paskirtas UAB „Endemik“ turto administratoriumi iki paaiškės visi bendrovės akcininkai ir pasibaigs civilinė byla tarp pareiškėjo ir apelianto dėl tėvystės nuginčijimo. Tuo tarpu šios sąlygos dar nėra įvykusios, todėl apelianto nuomone, pareiškėjos prašymo tenkinimas reiškia 2012-04-30 nutarties pakeitimą, o teismas nenurodė nei vienos naujai paaiškėjusios aplinkybės šios nutarties pakeitimui. Apeliantas taip pat pažymi, kad 500 akcijų savininkės paaiškėjimas nesudaro pagrindo keisti šią nutartį. Teigiama, kad kol nebus paaiškėję visi UAB „Endemik“ akcininkai, negalėjo būti nei rengiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, nei paskiriamas bendrovės direktorius;
  6. teismas, priteisęs bylinėjimosi išlaidas, pažeidė CPK 582 str. 7 d.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja Z.M. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-11-08 nutartį palikti nepakeistą, o suinteresuoto asmens atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Teigia, kad pirmosios instancijos priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, tinkamai pritaikė materialinės ir procesinės teisės normas ir bylą išsprendė teisingai. Todėl nėra jokio pagrindo naikinti nutarties.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.).

19Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-11-08 nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdamas jo ribų.

20Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su paveldimo turto palikimo administratoriaus skyrimu, tinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias teisės normas. Skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti atskirajame skunde nurodytais motyvais įstatyminių pagrindų nėra.

21Remiantis civilinės bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-02-10 ir 2012-04-30 nutartimis įmonės UAB „Endemik“ turto administratoriumi, kuriam pavesta vykdyti bendrovės vadovo funkcijas, buvo paskirtas S.K. iki paaiškės UAB „Endemik“ akcininkai (b.l. 40-41, 42-43, 46-47). 2012-05-22 pareiškėjai išduotas paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimas į ½ ( - ) mirusio M.M. testamente nurodyto dalį turto, kurį sudaro inter alia 1000 vienetų UAB „Endemik“ paprastųjų vardinių akcijų (b.l. 20-21). 2012-06-12 pareiškėjai išduotas Akcijų sertifikatas dėl 500 vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė 50,00 Lt (b.l. 23). 2012-10-29 teisme gautas prašymas dėl paveldėto turto (UAB akcijų) palikimo administratoriaus skyrimo, kuriuo prašoma paskirti D.B., ( - ) mirusiajam M.M., priklausiusių 500 vnt. paprastųjų vardinių materialių UAB „Endemik“ akcijų palikimo administratore iki įstatymo nustatyta tvarka į šias akcijas bus išduotas paveldėjimo teisės liudijimas (b.l. 1-15). Kadangi nėra aiškus likusių 500 akcijų įpėdinis, o pareiškėja valdo tik 500 akcijų, bendrovėje nevyksta visuotiniai akcininkų susirinkimai ir nėra sprendžiami jo kompetencijai priskirti klausimai, svarbūs bendrovės funkcionavimui, o pareiškėja negali realizuoti savo kaip akcininkės turinių ir neturinių teisių ir tokiu būdu yra pažeidžiamos jos teisės, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pareiškėjos prašymą tenkino ir skyrė ( - ) mirusiajam M.M., priklausiusių 500 vnt. paprastųjų vardinių materialių UAB „Endemik“, akcijų palikimo administratorius iki įstatymo nustatyta tvarka į šias akcijas bus išduotas paveldėjimo teisės liudijimas.

22Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 5.65 straipsnį, jeigu į palikimą įeina turtas, kurį reikia tvarkyti (individuali įmonė, ūkininko ūkis, vertybiniai popieriai ir kt.), ir to negali atlikti testamento vykdytojas arba įpėdinis, tai apylinkės teismas skiria paveldimo turto palikimo administratorių, kuris turi CK 5.38 straipsnio nustatytas teises. Pažymėtina, jog su akcijų valdymu neatsiejamai yra susijęs privalomojo uždarosios akcinės bendrovės organo – visuotinio akcininkų susirinkimo – funkcionavimas (ABĮ 19 str. 1 d., 20 str., UAB „Endemik“ įstatų 4.1 p., 4.6 p.). Kiekviena bendrovė turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą (ABĮ 19 str. 1 d.). Šis bendrovės organas neturi teisės pavesti kitiems bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų (ABĮ 19 str. 5 d., įstatų 4.8 p.). Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai priklauso tokie svarbūs bendrovės veiklos klausimai kaip bendrovės vadovo rinkimas, atšaukimas, pelno paskirstymas, rezervų sudarymas, įstatinio kapitalo didinimas ir mažinimas, bendrovės reorganizavimas ir likvidavimas, finansinių ataskaitų tvirtinimas ir kt (ABĮ 20 str.). Taigi nesant akcijų kaip palikimo valdymo (administravimo) funkcijas atliekančio asmens, pastarojo privalomo bendrovės organo veikimas ir jam įstatymu priskirtų klausimų sprendimas taptų neįmanomas, o tai neatitiktų pareiškėjos, kaip potencialios likusios akcijų dalies įpėdinės, kuriai rūpi sklandi bendrovės veikla. interesų. Tai reiškia, kad pareiškėja, kaip įpėdinė, turėjo teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl akcijų administratoriaus skyrimo.

23Apeliantas teigia, kad teismas nenurodė nei vienos grėsmės, dėl kurios nepaskyrus likusių bendrovės akcijų administratoriaus pačios bendrovės veikla būtų sutrikdyta. Be to, teismas nenurodė kokius sprendimus visuotinis akcininkų susirinkimas privalo priimti, kad būtų užtikrintas bendrovės funkcionavimas. Tačiau su tokiais skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

24Pažymėtina, jog CK 5.65 str. įtvirtina šiuos teismo sprendimo dėl vertybinių popierių, kaip palikimo, administratoriaus skyrimo priėmimo pagrindus: a) testamento vykdytojas arba įpėdinis negali atlikti vertybinių popierių tvarkymo; b) palikėjo kreditoriais pareiškia ieškinį prieš įpėdinius priimant palikimą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos kreipimosi į teismą dėl administratoriaus skyrimo metu egzistavo pirmasis įstatyminis pagrindas. Jokio kito pagrindo akcijų (kaip palikimo objekto) administratoriaus skyrimui įstatymas nereikalauja. Vadinasi, teismas skirdamas akcijų administratorių, neprivalėjo nurodinėti jokios grėsmės, dėl kurios, nepaskyrus akcijų administratoriaus, bendrovės veikla būtų sutrikdyta ar ateityje bendrovėje būtų padaryta žala. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad dėl ½ dalies akcijų valdytojo nebuvimo UAB „Endemik“ neturi privalomo organo, t.y. visuotinio akcininkų susirinkimo. Tai pažeidžia Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 1 d., 20 str., įpareigojančius bendrovę užtikrinti jo veiklą. Be visuotinio akcininkų surinkimo bendrovės finansinė atskaitomybė negali būti patvirtinta ir tik šis organas gali ir privalo kasmet paskirstyti bendrovės pelną (nuostolius), įskaitant sprendimo dėl atskaitymų į privalomąjį rezervą priėmimą (ABĮ 58 str. 2 d., 24 str. 1d.). Šiais klausimas visuotinis akcininkų susirinkimas sprendimus turėjo priimti per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Tačiau dėl negalimumo, t.y. nesant ½ akcijų dalies valdytojo, sušaukti teisėto visuotinio akcininkų susirinkimo, šie įstatymų nustatyti įpareigojimai nėra UAB „Endemik“ vykdomi. Vadinasi, bendrovės veiklą de facto buvo sutrikdyta, Šia grėsmę galima buvo pašalinti tik paskyrus likusios akcijų dalies administratorių.

25Pasak apelianto, vien pareiškėjos poreikis pasinaudoti savo, kaip akcininkės teisėmis negali būti iškeltas aukščiau siekio užtikrinti stabilią įmonės veiklą bei kito (būsimo) akcininko interesus. Tačiau apeliacinės instancijos teismas atmeta ir šiuos atskirojo skundo argumentus. Teismo teigimu, pareiškėjos siekis įstatymo nustatyta tvarka užtikrinti savo kaip įpėdinės ir akcininkės pasinaudojimą jai įstatymo suteiktomis teisėmis negali būti laikomas neteisėtu ir žalingu stabiliai bendrovės veiklai, ar kito potencialaus akcininko interesams. Vertybinių popierių, įeinančių į palikimą, administratoriaus paskyrimas yra teisėta, įstatyme reglamentuota procedūra, todėl jos taikymas negali padaryti žalos. Be to, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kad akcijų administratoriaus paskyrimas padarytų žalos bendrovei ir būsimiems akcininkams.

26Apeliacinės instancijos teismas laiko nepagrįstais atsirojo skundo argumentus, jog teismui patenkinus pareiškėjos prašymą, ji įgijo privilegijuotą padėtį kito akcininko atžvilgiu. Tokiu atveju pareiškėja, turėdamas tik 50 proc. bendrovės akcijų, per jos pasiūlytą administratorių iš esmės įgijo valdymo teisę į visas 100 proc. bendrovės akcijų. Šį faktą aptvirtina aplinkybė, kad tą pačią dieną, kai teismas priėmė skundžiamą nutartį, pareiškėja paskyrė tik sau palankų bendrovės vadovą.

27Atkreiptinas dėmesys į tai, kad skundžiama teismo nutartimi pareiškėja neįgijo valdymo teisės į visas 100 proc. bendrovės akcijų ir galimybės daryti įtaką bet kokiems visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams. Pareiškėjas yra tik 50 proc. bendrovės akcijų savininkė, kas nesuteikia jai jokios teisės vienvaldiškai priimti jokių visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai prisikirtų sprendimų. Tai, kad teismas nusprendė, jog pareiškėjos pasiūlyta kandidatė yra pagal savo kvalifikaciją, išsilavinimą, patirtį ir ryšį su bendrove tinkamesnė, nesudaro apeliantui pagrindo teigti, jog ši kandidatė yra šališka ir veikia išimtinai pareiškėjos interesais.

28Apelianto teiginys, kad skundžiamos nutarties priėmimo dieną pareiškėja paskyrė tik sau palankų bendrovės vadovą taip pat atmestinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

29Remiantis ABĮ 20 str. 1 d. 3 p. klausimą dėl bendrovės vadovo išrinkimo sprendžia balsų dauguma visuotinis akcininkų susirinkimas. Iš byloje pateikto 2012-11-08 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo (b.l. 188-191) matyti, kad susirinkimas (dėl akcijų administratorės nesutikimo) neišrinko pareiškėjos siūlyti bendrovės vadovo, o pačios akcijų administratorės siūlymu balsavo dėl kito kandidato, t.y. bendrovės personalo vadovės – teisininkės J.S., kuris ir buvo išrinkta bendrovės vadove.

30Atskirajame skunde nurodoma, kad net ir nepaskyrus UAB „Endemik“ likusių 50 proc. akcijų administratoriaus pareiškėja turėjo visas galimybes įgyvendinti savo, kaip akcininkės teises, kurių įgyvendinimui nereikėjo šaukti bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo. Kaip tokią galimybę apeliantas įvardija akcininko teisę gauti informaciją iš bendrovės pagal ABĮ 18 str. gavusi informaciją apie tai, kad UAB „Endemik“ turto administratorius vykdo neteisėtą veiklą ar tyčia blogina bendrovės finansinę padėtį, pareiškėja turėjo teisę kreiptis į teismą dėl bendrovės administratoriaus pakeitimo.

31Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas painioja pareiškėjos kaip įpėdinės teisę kontroliuoti UAB „Endemik“ turto administratoriaus veiklą, valdant bendrovę, su pareiškėjos kaip akcininkės ir įpėdinės teisių, susijusių su akcijomis, įgyvendinimu. Akcininko galimybė prašyti iš bendrovės informacijos ir jos pagrindu kvestionuoti UAB „Endemik“ turto administratoriaus pareigų vykdymo tinkamumą buvimas neužtikrina pareiškėjai jokių kitų akcininkės teisių. Kaip jau buvo minėta aukščiau, nesant bendrovėje likusios dalies savininko arba akcijų palikimo administratoriaus, visuotinio akcininkų susirinkimo veikimas yra neįmanomas. Tuo tarpu pagrindinės akcininko teisės (t.y. tiek turtinės, tiek neturinės) yra įgyvendinamos būtent per šio organo veiklos galimybę (teisę dalyvauti susirinkime, teisė balsuoti priimant sprendimus dėl pelno paskirstymo ir dividendų išmokėjimo, finansinės atskaitomybės patvirtinimo, bendrovės vadovo išrinkimo ir kt.). Remdamasis šiais argumentais apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pareiškėjos kaip akcininkės teisių įgyvendinimui visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas, o tuo pačiu ir akcijų administratoriaus skyrimas) yra būtinas.

32Dėl atskirojo skundo argumento, jog akcijų administratorių galėjo teismui siūlyti tik apeliantas, kaip tikėtinas likusių UAB „Endemik“ akcijų paveldėtojas, o teismas turėjo paskirti akcijų administratoriumi tik jo siūlytą kandidatą, nes kitu atveju pareiškėja įgytų privilegijuotą padėtį kito akcininko atžvilgiu, teismas konstatuoja, jog tiek apeliantas, tiek pareiškėja šiuo metu yra lygiaverčiai pretendentai į likusios ½ akcijų dalies paveldėjimą. Vadinasi, tiek pareiškėja, tiek apeliantas turi vienodas pretenzijas į likusią akcijų dalį. Iš to išplaukia ir jų vienodas interesas dėl akcijų kaip palikimo administravimo iki įstatymo nustatyta tvarka bus pripažintas konkretus įpėdinis. Tai reiškia, jog pareiškėja turi tokią pat teisę, kaip ir apeliantas siūlyti akcijų palikimo administratoriaus kandidatūrą. Teismui įvertinus jam pasiūlytas administratorių kandidatūras ir pripažinus, kad būtent pareiškėjos kandidatas yra tinkamesnis šių pareigų atlikimui, toks teismo sprendimas negali būti traktuojamas kaip savaime neteisėtas ir suteikiantis pareiškėjai neteisėtų privilegijų. Be to, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas manydamas, kad akcijų administratoriaus veikla yra neteisėta ir pažeidžia jo interesus, turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo.

33D.M. atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad teismo patvirtina D.B. kandidatūra yra netinkama dar ir dėl to, kad ji yra pačios bendrovės darbuotoja. Dėl šios priežasties siūloma kandidatė gali būti subjektyvi realizuojant savo, kaip bendrovės akcijų, administratorės teises bei balsuojant UAB „Endemik“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Apeliantas taip pat pažymi, kad D.B., esančios bendrovės darbuotoja, paskyrimas 50 proc. bendrovės akcijų administratore sukelia ir interesų konfliktą, nes akcininkai vykdo tam tikrą bendrovės kontrolę ir priežiūrą. Akcijų administratoriaus pareigų ir bendrovės darbuotojo sutapatinimas būtų nenaudingas nei bendrovei, nei jos akcininkams.

34Tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad D.B. paskyrimas akcijų administratorių nesukelia interesų konflikto, nes joks įstatymas nesuteikia akcininkams funkcijos vykdyti bendrovės darbuotojų kontrolės ir priežiūros. Pažymėtina, jog į ABĮ apibrėžtą visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją nepatenka jokie klausimai, susiję su konkrečiu darbuotoju ar jo interesais. Akcininkai kontrolę ir priežiūrą vykdo tik vieno darbuotojo, t.y. bendrovės vadovo, atžvilgiu, nuspręsdami jį esant reikalui atšaukti ir paskirtį naująjį (ABĮ 20 str. 1 d. 3p., 4p.), arba reikalaudami iš jo bendrovei padarytos žalos atlyginimo (ABĮ 16 str. 1 d. 5p.). Kaip matyti iš byloje esančios B.B. ir UAB „Endemik“ 2008-09-28 sudarytos darbo sutarties, D.B. nėra UAB „Endemik“ vadovė. Taigi tapusi akcijų administratore, D.B. jokių savo pačios darbo kontrolės ir priežiūros funkcijų vykdyti negali. Be to, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad būdamas tos pačios bendrovės, kurios akcijų administratore ji paskirta, darbuotoja, D.B. turi privalumą kitų kandidatų atžvilgiu, kadangi ji yra suinteresuota, kad jos darbdavys ir toliau sėkmingai veiktų.

35Apelianto nuomone, akcijų administratoriumi teismas turėjo skirti advokatą N.Stuką, atsižvelgiant į jo profesionalumą, bendrovės valdymo pagrindų detalų išmanymą, taip pat į advokatams taikomus padidintus atsakomybės standartus, į tai, kad advokato civilinė atsakomybė yra draudžiama. Tačiau apeliacinės instancijos teismas ir su tokiu skundo motyvu nesutinka ir laiko jį neteisėtu.

36Teismas sutinka su pareiškėjos atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyti argumentu, kad teisinės žinios ir advokato profesija, kuriuos turi advokatas N.Stukas akcijų administratoriui galėtų pravesti, tačiau jos akcininkui nėra būtinos tam, kad jis tinkamai valdytų akcijas. Pažymėtina, jog akcininkui svarbiau yra išmanyti pačią bendrovę, kurios akcijas jis valdo, bei jos verslą. Akivaizdu, kad neturėdamas šių žinių, akcininkas negalėtų tinkamai naudotis savo kaip akcininko teisėmis bei vykdyti akcininko pareigas. Todėl teismo teigimu, D.B., turinti ilgalaikę vadovavimo patirtį, aukštąjį išsilavinimą ir žinias, susijusias būtent su UAB „Endemik“ verslo sfera, be to, daugiau nei 4 metus vadovaujanti pačios UAB „Endemik“ farmacinei veiklai, turi pranašumą palyginus su N. Stuku. Be to, apeliantas nepateikė jokių duomenų, kad N.Stukas išmanytų bendrovę ir jos veiklos sritį, turėtų joje patirties ir žinių. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos pagrįstai UAB „Endemik“ akcijų palikimo administratore skyrė D.B,

37Atskirasis skundas taip pat grindžiamas argumentu, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-04-30 nutartimi S.K. jau buvo paskirtas UAB „Endemik“ turto administratoriumi iki paaiškės visi bendrovės akcininkai ir pasibaigs civilinė byla tarp pareiškėjo ir apelianto dėl tėvystės nuginčijimo. Tuo tarpu šios sąlygos dar nėra įvykusios, todėl apelianto nuomone, pareiškėjos prašymo tenkinimas reiškia 2012-04-30 nutarties pakeitimą, o teismas nenurodė nei vienos naujai paaiškėjusios aplinkybės šios nutarties pakeitimui. Apeliantas taip pat pažymi, kad 500 akcijų savininkės paaiškėjimas nesudaro pagrindo keisti šią nutartį. Teigiama, kad kol nebus paaiškėję visi UAB „Endemik“ akcininkai, negalėjo būti nei rengiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, nei paskiriamas bendrovės direktorius.

38Pažymėtina, jog įstatymas nenustato apribojimų jau vykdomo palikimo administravimo eigoje, esant pagrįstam reikalavimui, teismine tvarka keisti tiek anksčiau pakirto administratoriaus kandidatūrą, tiek administravimo sąlygas, tiek administravimo terminą. Tokiu būdu yra atliekamas ne ankstesnis teismo nutarties keitimas, o paties administravimo keitimas nauja teismo nutartimi. Be to, teismo teigimu, 2012-04-30 teismo nutartis dėl UAB „Endemik“ turto administratoriaus skyrimo nedraudžia ir neriboja pareiškėjos kaip testamentinės įpėdinės teisės prašyti teismo skirti palikimą sudarančių UAB „Endemik“ akcijų administratorių. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad UAB „Endemik“ akcijos nėra UAB „Endemik“ turtas, todėl UAB „Endemik“ akcijų administravimo klausimas yra savarankiškas ir nėra tapatus 2012-04-30 teismo nutartimi išspręstam UAB „Endemik“ turto administravimo klausimui. Teismo nuomone, yra logiška, kad paskyrus šioje byloje akcijų administratorių, turintį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, atsirastų teisėto UAB „Endemik“ visuotini akcininkų susirinkimo, kaip bendrovės organo, funkcionavimo galimybė, kurio kompetencija apima ir bendrovės vadovo išrinkimo klausimą. Vadinasi, visuotiniam akcininkų susirinkimui išrinkus bendrovės vadovą, 2012-04-30 teismo nutartimi paskirto UAB „Endemik“ turto administratoriaus pareigų vykdymas taptų objektyviai nebereikalingas. Taigi pirmosios instancijos teismas šioje byloje, nekeisdamas 2012-04-30 teismo nutarties, o atsiradus naujam pagrindui, t.y. UAB „Endemik“ akcijų administratoriaus skyrimas, pakeitė jau vykdomo UAB „Endemik“ turto administravimo sąlygas, nustatydamas, kad UAB „Endemik“ turto administravimas pasibaigia nuo UAB „Endemik“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo išrinkti bendrovės vadovą priėmimo dienos. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad UAB „Endemik“ turto administratorius buvo paskirtas 2012-02-10, t.y. kai dar nebuvo žinomas nei vienas UAB „Endemik“ akcininkas, t.y. visiškai kitoje situacijoje negu yra šiuo metu. 2012-05-22 pareiškėjai išdavus paveldėjimo teisės liudijimą, situacija pasikeitė, nes atsirado akcininkė, turinti pagal ABĮ jai priklausančias turtines ir neturtines akcininkės teises. Kaip jau buvo nurodyta aukščiau, nesant kitos akcijų dalies palikimo administratoriaus, pareiškėjos kaip akcininkės teisių įgyvendinimas yra negalimas, nes be likusios akcijų dalies savininko vardu veikiančio asmens teisėto visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip bendrovės organo, funkcionavimas yra neįmanomas. Taigi paaiškėjus vienai iš akcininkų, nėra jokio būtinumo apriboti jai įstatymu suteiktų akcininkės teisių. Vadinasi, teismas turėjo pagrindą spręsti akcijų palikimo administratoriaus skyrimo klausimą.

39Atmestinas atskirojo skundo argumentas, jog teismas nenurodė nei vienos priežasties, dėl kurios buvo leista teismo nutartį vykdyti skubiai ir pažeidė su tuo susijusias teisės normas.

40CPK 283 str. 1 d. 4 p. nustatyta, kad teismas gali leisti skubiai vykdyti visą sprendimą ar jo dalį arba nutartį, kai dėl ypatingų aplinkybių delsimas įvykdyti sprendimą ar nutartį padaryti išieškotojui didelę žalą arba iš viso gali pasidaryti negalima ar labai sunku sprendimą ar nutartį įvykdyti. Pažymėtina, jog akcijas tvarkančio administratoriaus nepaskyrimo delsimas kiekvieną dieną šiurkščiai pažeidinėjo įstatymą, bei akcininkų turtines bei neturtines teises. Akivaizdu, kad privalomo bendrovės organo neveikimas, pažeidžiantis įstatymo imperatyvias įstatymo normas, su tuo susijęs negalimumas bendrovėje spręsti privalomų klausimų, bei pareiškėjos negalimumas įgyvendinti savo kaip akcininkės teisių, buvo žalingas tiek pačiai bendrovei, tiek jos akcininkams, tiek ir potencialiems įpėdiniams, Todėl teismas pagrįstai leido teismo nutartį vykdyti skubiai. Pažymėtina, jog 2012-11-08 visuotiniame akcininkų susirinkime akcininkai įgijo galimybę organizuoti bendrovės auditą ir po jos atlikimo svarstyti bendrovės finansinių atskaitomybių tikrumą, bei priimti bendrovei svarbius sprendimus.

41Pirmosios instancijos teismas, patenkinęs pareiškėjos pareiškimą, iš suinteresuoto asmens D.M., atstovaujamo įstatyminės atstovės L.P., pareiškėjai priteisė1815,00 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti Apeliantas nurodo, kad šios išlaidos pareiškėjai negalėjo būti priteistos, nes tiek pareiškėjos, tiek suinteresuoto asmens interesai šioje byloje nėra priešingi. CPK 443 straipsnio 6 dalis iš tiesų numato bendrą principą, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos bylose, išnagrinėtose ypatingosios teisenos tvarka, nėra atlyginamos. Tačiau teismų praktika, nagrinėjant tokio pobūdžio klausimus, yra suformuota taip, kad patvirtina, jog minėta CPK norma numato ir keletą šios taisyklės išimčių, kurioms esant, atsižvelgiant į byloje dalyvaujančių asmenų suinteresuotumą bylos baigtimi, arba byloje dalyvaujančių asmenų interesams esant priešingiems, turėtos bylinėjimosi išlaidos jiems gali būti padalijamos proporcingai arba jų atlyginimas priteistas iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Kaip matyti iš pareiškėjos keliamų reikalavimų ir suinteresuoto asmens D.M., atstovaujamo įstatyminės atstovės L.P. atsiliepimo į juos, suinteresuotas asmuo nesutiko ir nesutinka, kad būtų paskirtas pavedimo turto (UAB “Endemik” akcijos) palikimo administratorius, t. y. pareiškėjos ir suinteresuoto asmens interesai yra priešingi, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai, patenkinęs pareiškimą priteisė iš suinteresuoto asmens pareiškėjai jos turėtas bylinėjimosi išlaidas.

42Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Tokiu būdu darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Kiti suinteresuoto asmens atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamos teismo nutarties teisėtumo bei pagrįstumo.

43Remdamasis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta, procesinės teisės normos pritaikytos tinkamai, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

44Suinteresuoto asmens D.M. atskirąjį skundą atmetus, iš suinteresuoto asmens pareiškėjos Z.M. naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d.). Kaip matyti iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, pareiškėja patyrė 2420 Lt dydžio išlaidas advokato, atstovavusio pareiškėja bylos nagrinėjimo metu, teisinei pagalbai apmokėti, t.y. ši suma buvo apmokėta advokatui M.Gabel už atstovavimą civilinėje byloje Vilniaus apygardos teisme, už procesinių dokumentų parengimą. Prašymas atlyginti pareiškėjos turėtas bylinėjimosi išlaidas pateiktas iki atskirojo skundo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsižvelgęs į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, ginčo pobūdį, pareiškėjos advokato atliktus procesinius veiksmus – paruoštą atsiliepimą į atskirąjį skundą, į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus užmokesčių dydžius bei vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, apeliacinės instancijos teismas pareiškėjos naudai priteistinas išlaidas už advokato teisinę pagalbą apeliacinėje instancijoje sumažina, priteisdamas pareiškėjos naudai iš suinteresuoto asmens D.M. 2 000 Lt (CPK 98 str. 2 d., Rekomendacijų 8.15 p.).

45Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iki atskirojo skundo nagrinėjimo buvo gauti apelianto D.M. rašytiniai paaiškinimai dėl pareiškėjos Z.M. atsiliepimo bei priedai prie paaiškinimų. Pagal LR CPK 318 str. dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę pateikti atsiliepimą į apeliacinį skundą, tačiau apeliacinis procesas nenumato kitų procesinių dokumentų pateikimo galimybės, tame tarpe ir rašytinių paaiškinimų į byloje dalyvaujančių asmenų pateiktą atsiliepimą, todėl apelianto pateikti dokumentai su priedais nepriimami ir grąžinami juos padavusiam asmeniui.

46Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 10 Lt sumą, todėl pagal CPK 92 str. ir 96 str. 6 d. bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

47Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

48Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

49Priteisti iš suinteresuoto asmens D.M. (a.k. ( - )), atstovaujamo įstatyminės atstovės L.P. (a.k. ( - )) pareiškėjai Z.M. (a. k. ( - )) 2000 Lt (du tūkstančius litus) bylinėjimosi išlaidų.

50Atsisakyti priimti apelianto D.M. rašytinius paaiškinimus su priedais bei juos grąžinti padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens... 3. I.Ginčo esmė... 4. Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme gautas Z.M. prašymas dėl paveldimo turto... 5. Pareiškėja nurodė, kad ( - ) mirė pareiškėjos sūnus M.M., kuris buvo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-11-08 nutartimi pareiškėjos Z.M.... 8. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju, ( - )mirusio M.M. palikimą sudaro... 9. Administratore pareiškėja prašė skirti D.B., o suinteresuotas asmuo siūlė... 10. Kadangi yra aiškus 500 vienetų paprastųjų vardinių UAB „Endemik“... 11. Atsižvelgdamas į tai, jog nagrinėjamoje byloje pareiškėjos ir... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo D.M. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės... 14. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. dėl... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja Z.M. prašo Vilniaus miesto 1... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 19. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 20. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, atskirojo skundo... 21. Remiantis civilinės bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus miesto 1... 22. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 5.65... 23. Apeliantas teigia, kad teismas nenurodė nei vienos grėsmės, dėl kurios... 24. Pažymėtina, jog CK 5.65 str. įtvirtina šiuos teismo sprendimo dėl... 25. Pasak apelianto, vien pareiškėjos poreikis pasinaudoti savo, kaip akcininkės... 26. Apeliacinės instancijos teismas laiko nepagrįstais atsirojo skundo... 27. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad skundžiama teismo nutartimi pareiškėja... 28. Apelianto teiginys, kad skundžiamos nutarties priėmimo dieną pareiškėja... 29. Remiantis ABĮ 20 str. 1 d. 3 p. klausimą dėl bendrovės vadovo išrinkimo... 30. Atskirajame skunde nurodoma, kad net ir nepaskyrus UAB „Endemik“ likusių... 31. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad apeliantas... 32. Dėl atskirojo skundo argumento, jog akcijų administratorių galėjo teismui... 33. D.M. atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad teismo patvirtina D.B.... 34. Tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad D.B.... 35. Apelianto nuomone, akcijų administratoriumi teismas turėjo skirti advokatą... 36. Teismas sutinka su pareiškėjos atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyti... 37. Atskirasis skundas taip pat grindžiamas argumentu, kad Vilniaus miesto 1... 38. Pažymėtina, jog įstatymas nenustato apribojimų jau vykdomo palikimo... 39. Atmestinas atskirojo skundo argumentas, jog teismas nenurodė nei vienos... 40. CPK 283 str. 1 d. 4 p. nustatyta, kad teismas gali leisti skubiai vykdyti visą... 41. Pirmosios instancijos teismas, patenkinęs pareiškėjos pareiškimą, iš... 42. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 43. Remdamasis išdėstytu, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad... 44. Suinteresuoto asmens D.M. atskirąjį skundą atmetus, iš suinteresuoto asmens... 45. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iki atskirojo skundo nagrinėjimo buvo gauti... 46. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 48. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti... 49. Priteisti iš suinteresuoto asmens D.M. (a.k. ( - )), atstovaujamo... 50. Atsisakyti priimti apelianto D.M. rašytinius paaiškinimus su priedais bei...