Byla 2S-495-653/2014
Dėl visuotino akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys byloje S. K., J. S., I. K

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto trečiojo asmens I. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 25 d. nutarties, kuria priteistos bylinėjimosi išlaidos civilinėje byloje Nr. 2-1041-779/2013 pagal ieškovo D. M. ieškinį atsakovams Z. M., D. B., UAB „Endemik“ dėl visuotino akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys byloje S. K., J. S., I. K.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

32012-11-12 ieškovas, atstovaujamas įstatyminės atstovės L. P., kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti 2012-11-08 įvykusio UAB „Endemik“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, įskaitant sprendimą išrinkti bendrovės vadove J. S., negaliojančiais.

42013-07-24 teisme gautas ieškovo atstovo pareiškimas dėl ieškinio atsiėmimo ir prašymas priteisti turėtas bylinėjimosi išvadas.

52013-07-25 teisme gautas ieškovo atstovo pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo.

6I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 25 d. nutartimi priėmė ieškovo D. M., atstovaujamo įstatyminės atstovės L. P., ieškinio atsakovams Z. M., D. B., UAB „Endemik“ dėl visuotino akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys byloje S. K., J. S., I. K., atsisakymą ir civilinę bylą nutraukė. Priteisė iš atsakovų Z. M., D. B., UAB „Endemik“ 4.620 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui D. M.. Grąžino ieškovui 108 Lt žyminio mokesčio.

8Teismas nustatė, jog ieškovo atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl priimtinas, civilinė byla nutrauktina (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.).

9Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 17.500 Lt su PVM už advokato teisinę pagalbą rengiant ieškinį, susipažįstant su dokumentais, ruošiant atsiliepimus į prašymus, analizuojant situaciją. Ieškovo atstovo prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas teismas sumažino, atsižvelgiant į 2004-04-02 LR teisingumo ministro įsakyme Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytus dydžius. Teismas nustatė, kad ieškovo atstovas rengė ieškinį, dalyvavo 3 parengiamuosiuose teismo posėdžiuose, kurių trukmė 24, 25 ir 20 min., rengė atsiliepimą į atsakovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, teikė rašytinį prašymą dėl trečiojo asmens įtraukimo ir įrodymų išreikalavimo, teikė prašymą dėl ieškinio pagrindo papildymo ir prašymą dėl bylos sustabdymo, teikė atsiliepimą į atsakovės 2012-11-19 prašymą bei 2012-12-10 atskirąjį skundą, todėl ieškovo naudai iš atsakovų priteisė 4.620 Lt bylinėjimosi išlaidų sumą.

10Atsižvelgiant į tai, kad bylą nagrinėjant teisme, 2013-05-08 visuotinio UAB „Endemik“ akcininkų susirinkimo metu buvo išrinktas naujas bendrovės direktorius, o buvusi bendrovės direktorė J. S. pasitraukė iš savo pareigų, išnyko ginčo objektas ir iš esmės buvo patenkintas ieškinio reikalavimas, todėl atsakovų patirtų bylinėjimosi išlaidų teismas jiems nepriteisiė.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Trečiasis asmuo I. K. pateikė atskirąjį skundą (III t.,b.l.38-41), kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priteisti atsakovams ir trečiajam asmeniui I. K. jų patirtas bylinėjimosi išlaidas; priteisti trečiajam asmeniui I. K. bylinėjimosi išlaidas rengiant atskirąjį skundą. Nurodo, jog ieškovas negali būti laikomas laimėjusiu bylą, nes naujo bendrovės vadovo paskyrimo negalima laikyti nei ieškinio pagrįstumo įrodymu, nei juo labiau ieškovo laimėjimu dėl kelių priežasčių. Ieškinyje ginčytas visuotinio akcininkų sprendimo per se priėmimas, o ne konkreti bendrovės vadovės kandidatūra. Ieškovas ginčijo net ne sprendimo turinį, o jo priėmimą kaip juridinį faktą. Ginčijamu visuotinių akcininkų susirinkimu buvo išspręstas ir dar kitas klausimas, t. y. konkrečios auditoriaus kandidatūros paskyrimas. Ieškovo 2013-07-23 pareiškime dėl ieškinio atsiėmimo pripažįstama, kad pareikštu ieškiniu buvo prašoma pripažinti 2012-11-08 įvykusio bendrovės visuotinio akcininko susirinkimo sprendimus in corpore negaliojančiais. Tačiau teismas, skirstydamas bylinėjimosi išlaidas, šių svarbių aplinkybės neįvertino. Sprendimu išrinkta vadovė buvo pakeista kitu vadovu ne dėl to, kad jos kandidatūra nebuvo tinkama, o tik dėl to, kad tokią valią išreiškė pati vadovė dėl asmeninių priežasčių. Taigi, jeigu skundžiamame sprendime pasirinkta audito kompanija negalėtų teikti bendrovei audito paslaugų, tai taip pat turėtų būti vertinama kaip ieškovo laimėjimas. Akivaizdu, kad tokia teismo pozicija yra nepagrįsta.

13Atsakovai ir trečiasis asmuo I. K. laikėsi pozicijos, kad nebuvo jokio pagrindo reikšti ir tenkinti ieškinio reikalavimus. Tačiau teismas neatsižvelgė į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2013-03-18 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-316-431/2013, kuria buvo išspręstas klausimas dėl D. B. skyrimo bendrovės 500 vnt. paprastųjų vardinių materialių akcijų administratore, buvo pasisakyta ir dėl ieškovo reikalavimų nepagrįstumo. Minimoje nutartyje Vilniaus apygardos teismas nurodė, kad logiška, jog paskyrus bendrovės akcijų administratorių, turintį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, atsirastų teisėto bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, kaip bendrovės organo, funkcionavimo galimybė, kurio kompetencija apima ir bendrovės vadovo išrinkimo klausimą. Atsakovų veiksmų teisėtumas ir, atitinkamai, ieškovo reikalavimų nepagrįstumas buvo patvirtintas ir Vilniaus apygardos teismo 2013-05-03 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-485- 640/2013, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl teisės J. S. JAR įregistruoti kaip bendrovės vadovę. Šioje nutartyje Vilniaus apygardos teismas pažymėjo, kad 2011-11-08 bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime priimtas sprendimas nėra panaikintas, yra galiojantis, o vien ta aplinkybė, kad jis yra apskųstas, savaime nedaro šio sprendimo negaliojančiu. Remiantis šiomis aplinkybėmis, Vilniaus apygardos teismas nurodė, kad šiuo atveju nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir drausti įregistruoti teisėtai išrinktą vadovę. JAR duomenys - kurie buvo pateikti ir teismui - patvirtina, jog J. S. buvo įregistruota kaip teisėta bendrovės vadovė.

14Civilinė byla buvo nutraukta remiantis būtent ieškovo ieškinio atsisakymu, t. y. bylos nutraukimo pagrindu, numatytu CPK 293 str. 4 p. Tuo tarpu atsakovai niekada nepripažino ieškovo reikalavimų pagrįstumo. Nutartyje nurodomi teismo argumentai - kad šiuo atveju iš esmės buvo patenkintas ieškinio reikalavimas ir tai lemia galimybę priteisti bylinėjimosi išlaidas - vestų prie akivaizdžiai nepagrįstų ir netgi neprotingų išvadų, kad, pavyzdžiui, bylinėjimosi išlaidos galėtų būtų priteisiamos ir kitais bylų nutraukimo atvejais, numatytais CPK 293 str. normoje (mirus fiziniam asmeniui ar likvidavus juridinį asmenį, kai neleidžiamas teisių perėmimas).

15Negalima teigti, kad atsakovai kokiais nors savo veiksmais faktiškai tenkino ieškovo reikalavimus, ir tai pagal pobūdį iš esmės atitinka proceso rezultatą, kuris galėjo atsirasti priėmus analogišką teismo sprendimą. Paties ieškovo pateiktame pareiškime dėl ieškinio atsiėmimo nurodoma, kad S. K. faktiškai nebeatlieka bendrovės vadovo funkcijų nuo 2013-05-03, o J. S. darbo sutartis nutraukta 2013-05-08. Todėl ieškovo sprendimą atsiimti (atsisakyti) ieškinį lėmė būtent jam žinomos minėtos faktinės aplinkybės ir, minėtos Vilniaus apygardos teismo nutartys - į kurias, kaip priimtas aukštesnės instancijos teismo, būtų privalėjęs atsižvelgti ir sprendimą dėl ginčo esmės priimdamas teismas - o ne kokie nors jo reikalavimų pagrįstumą patvirtinantys atsakovų veiksmai.

16Skirstant bylinėjimosi išlaidas teismas neatsižvelgė į šalių elgesį procese (LAT teisėjų kolegijos 2012-12-07 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-550/2012), skirstant bylinėjimosi išlaidas, kai nepriimamas sprendimas dėl bylos esmės, būtina įvertinti kiekvienos šalies elgesį procese. Ieškovo ieškinio atsiėmimas buvo pateiktas paskirto teismo posėdžio išvakarėse, nors, kaip minėta, apie S. K. faktišką bendrovės vadovo funkcijų neatlikimą ieškovas žinojo jau nuo 2013-05-03, o apie J. S. darbo sutarties nutraukimą ieškovas buvo informuotas dar 2013-05-07 vykusiame teismo posėdyje, kada ir buvo pateiktas naujas bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas. Todėl ieškovas, turėdamas pareigą rūpintis teismo proceso koncentruotumu, turėjo pakankamai laiko iš anksto pateikti teismui pareiškimą dėl ieškinio atsiėmimo (atsisakymo). Apie ieškinio atsiėmimą nebuvo informuotos kitos šalys. Pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo buvo pateiktas teismui išėjus į sprendimų priėmimo kambarį priimti nutartį dėl ieškinio atsiėmimo, atsakovų taip pat neinformavus apie tai. Tokie ieškovo veiksmai lėmė papildomas trečiojo asmens išlaidas, nes trečiojo asmens atstovas ruošėsi bylos nagrinėjimui iš esmės, vyko į teismo posėdį, patyrė papildomus laiko ir materialinius kaštus. Aiškų ieškovo procesinį nesąžiningumą teismas ignoravo ir nepagrįstai ieškovui priteisė iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas,ieškovui piktnaudžiaujant savo procesinėmis teisėmis. Mano, jog skundžiama teismo nutartis priteisti ieškovui bylinėjimosi išlaidas iš atsakovų, nors pats ieškovas pareiškė nepagrįstą reikalavimą ir, tai suvokdamas, atsisakė ieškinio, o atsakovai ir tretieji asmenys buvo be reikalo įtraukti į teisminį procesą, yra naikintina.

17Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.44-48) prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog atskirajame skunde minima 2012-11-09 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-473/2012 tik patvirtina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties pagrįstumą ir teisėtumą, nes nagrinėjamoje situacijoje ieškinio buvo atsisakyta tik dėl to, kad atsakovas pats savo veiksmais iš esmės patenkino ieškovo reikalavimą. Ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl to, kad buvo pažeistos jo teisės. Ieškovas prašė pripažinti 2012 m. lapkričio 8 d. įvykusio UAB „Endemik“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, kuriais UAB „Endemik“ direktore buvo paskirta J. S., negaliojančiais in corpore. Atsižvelgiant į tai, kad J. S. pasitraukė iš UAB „Endemik“ direktorės pareigų, ieškovo teisių pažeidimas buvo nutrauktas ir todėl ieškovas atsisakė ieškinio. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. gruodžio 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2520/2011 yra konstatavęs, kad jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, jog šį pareiškus atsakovas jo reikalavimus patenkino, teismas priteisia ieškovui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį ir teismo išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu). Analogiškai šis klausimas sprendžiamas, kai ieškovas atsisako dalies reikalavimų.

18Tai, kad J. S., kaip bendrovės vadovė buvo įregistruota JAR, patvirtina, kad J. S. realiai pradėjo eiti bendrovės direktorės pareigas. Aplinkybė, kad bylos nagrinėjimo metu J. S. buvo atleista iš vadovės pareigų ir išregistruota iš JAR kaip UAB „Endemik“ direktorė, patvirtina, kad ieškovo reikalavimas buvo patenkintas materialiniu teisiniu požiūriu.

19Atskirajame skunde nepagrįstai nurodoma, kad ieškovo apsisprendimą atsisakyti ieškinio lėmė pašalinės aplinkybės, o ne J. S. pasitraukimas iš UAB „Endemik“ vadovės pareigų. Atvirkščiai - ieškovas teismui pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo būtent dėl to, kad J. S. buvo pašalinta iš bendrovės vadovės pareigų. Tokiu būdu ieškovo reikalavimas buvo patenkintas ir nebeliko ginčo objekto, t.y. ieškovas neteko materialinio teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Tokioje situacijoje, kai pats atsakovas iš esmės įgyvendino ieškovo reikalavimą, tampa nebeaišku, kaip teismas būtų nagrinėjęs bylą, kai išnyko ginčo objektas.

20Ieškovas atsisakė ieškinio dėl to, kad buvo patenkintas jo reikalavimas. Teismų praktikoje įtvirtinta, kad ieškovas privalo atlyginti kitų byloje dalyvaujančių asmenų turėtas bylinėjimosi išlaidas, kai ieškovas atsisako ieškinio ne dėl to, kad atsakovas patenkino jo reikalavimus. Ieškovas ieškiniu prašė pripažinti 2012-11-08 įvykusio UAB „Endemik“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus in corpore negaliojančiais. Šiuo sprendimus ieškovas prašė pripažinti negaliojančiais dėl to, kad sprendimais neteisėtai bendrovės vadove buvo paskirta J. S.. Ieškovui pareiškus ieškinį, J. S. pasitraukus iš UAB „Endemik“ pareigų, ieškovo reikalavimas buvo patenkintas nepriimant teismo sprendimo, todėl ieškovui bylinėjimosi išlaidos priteistos pagrįstai.

21Atskirąjį skundą pateikė ne vienas iš atsakovų, o trečiasis asmuo ir atskiruoju skundu ginčijamos ieškovui iš atsakovų, bet ne iš trečiųjų asmenų, priteistos bylinėjimosi išlaidos. Todėl trečiasis asmuo I. K. neturi teisės ginčyti šios nutarties. Trečiasis asmuo I. K., teikdama atskirąjį skundą dėl nutarties, kuri neturi įtakos jos teisėms ir pareigoms, vilkina procesą, didina šalių bylinėjimosi išlaidas, siekia užkirsti kelią teisingumo vykdymui. Aplinkybė, kad atskirąjį skundą teikia suinteresuotumo neturintis asmuo, o atsakovai atskirojo skundo nepareiškė, patvirtina, kad skundžiama teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

24Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, ieškovui atsisakius ieškinio.

25Bylos duomenimis nustatyta, kad, priėmęs ieškovo D. M., atstovaujamo įstatyminės atstovės L. P. atsisakymą nuo ieškinio atsakovų Z. M., D. B., UAB „Endemik“ atžvilgiu, iškelta civilinė byla Nr. 2-1041-779/2013 buvo nutraukta. Tos pačios dienos nutartimi pirmosios instancijos teismas išsprendė bylos šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą: skundžiama nutartimi priteisė iš atsakovų Z. M., D. B., UAB „Endemik“ 4.620 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui D. M..

26Apeliantė prašo panaikinus skundžiamą nutartį priteisti atsakovams ir trečiajam asmeniui I. K. jų patirtas bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, ieškovas negali būti laikomas laimėjusiu bylą, nes naujo bendrovės vadovo paskyrimo, ankstesniajam pasitraukus iš pareigų, negalima laikyti ieškinio pagrįstumo įrodymu.

27Pažymėtina, jog bylos nutraukimas yra bylos užbaigimas nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, reglamentuojamas CPK 94 str.1 d. Tokiu atveju teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.), todėl pareikštų reikalavimų atsisakymas savo esme prilygsta bylos išsprendimui atsakovo naudai, nes jam neteks atsakyti pagal pareikštus reikalavimus, kurių ieškovas nebepalaiko, išskyrus, jeigu ieškinio pareiškimą nulėmė atsakovo elgesys (atsakovas patenkino reikalavimus tik ieškovui pareiškus ieškinį).

28Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, kad ieškovui praradus suinteresuotumą bylos baigtimi, šiuo atveju nelaikytina, jog ieškinio atsisakoma dėl to, kad atsakovai patenkino ieškovo reikalavimus, nes kaip matyti iš ieškinio reikalavimų, ieškovas prašė pripažinti 2012-11-08 įvykusio UAB „Endemik“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, įskaitant sprendimą išrinkti bendrovės vadove J. S., negaliojančiais. Kaip nurodė pats ieškovas pareiškime dėl ieškinio atsisakymo (III t., b.l.29-30), ieškinio atsisakoma dėl to, kad tarp UAB „Endemik“ ir J. S. yra nutraukta darbo sutartis, pastarajai pasitraukus iš pareigų savo noru. Taigi, nagrinėjamu atveju atsakovai nėra patenkinę ieškovo ieškinio ir nėra panaikinę 2012-11-08 įvykusio UAB „Endemik“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų.

29Apeliantė prašo panaikinus skundžiamą nutartį priteisti atsakovams jų patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau pažymėtina, kad CPK 51 str. 1 d. numato, kad asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus. Nagrinėjamu atveju byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovus atstovautų apeliantė (CPK 56 str.1d.; 52 str.), kaip ir nėra pateikta įrodymo, patvirtinančio, jog apeliantė turi aukštąjį teisinį išsilavinimą ir gali atstovauti atsakovus, kaip artima giminaitė (CPK 56 str.1 d. 4p.). Atsakovai nepateikė atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 25 d. nutarties. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, darytina išvada, jog šiuo atveju skundžiama nutartis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovų neturi įtakos apeliantės teisėms ir pareigoms, todėl šioje dalyje apeliantės atskirasis skundas netenkinamas.

30Apeliantė prašo priteisti ir jos pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas.

31CPK 98 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antros šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

32Iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantė (trečiasis asmuo) prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmosios instancijos teismui nebuvo pateikusi, todėl pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, neturėjo pasisakyti dėl apeliantės patirtų bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo priteisimo. Nors advokatas M. G. pirmosios instancijos teisme atstovavo atsakovę Z. M. ir trečiąjį asmenį I. K. (II t., b.l. 1), tačiau, kaip matyti iš advokato pateikto prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (II t., b.l.139-140), buvo prašoma išlaidas advokato pagalbai apmokėti priteisti iš ieškovo tik atsakovės Z. M., bet ne trečiojo asmens (apeliantės), naudai, be to, kaip matyti iš advokato pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų (II t., b.l.141;142), šios sąskaitos buvo pateiktos apmokėti būtent atsakovei Z. M., bet ne trečiajam asmeniui (apeliantei), nors sąskaitas apmokėjo apeliantė. Be to, atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų išreikštas prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, apeliantė nepateikė. Byla buvo nagrinėjama žodinio proceso tvarka, tačiau iš teismo posėdžių protokolų matyti, kad apeliantės atstovo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nebuvo pareikštas, bylinėjimosi išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai taip pat nepateikti nei pirmosios instancijos teismui, nei su šiuo atskiruoju skundu (II t., b.l.7-11;179-181;IV t., b.l.25-26).

33Apeliantės argumentai, jog ieškovas, turėdamas reikiamą informaciją dėl ieškinio atsisakymo, nesąžiningai delsė tai padaryti, ir apeliantė patyrė dėl to išlaidas, nes jos atstovas advokatas ruošėsi bylos nagrinėjimui, nors ieškovas jau ketino atsisakyti ieškinio, atmestini, nes šalies atstovas advokatas, būdamas profesionalas, turi pareigą tinkamai pasiruošti bylos nagrinėjimui, laiku teikti prašymus ir įrodymus (CPK 7 str., 98 str. 1 d.), taigi, kitų proceso dalyvių prašymai dėl bylos baigties neturi daryti įtakos konkretaus bylos dalyvio pasiruošimui bylos nagrinėjimui. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, sprendžia tik dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, tačiau nesprendžia prašymų, kurie nebuvo teikti pirmosios instancijos teismui, ir dėl kurių ginčijamoje nutartyje nebuvo pasisakyta. Atsižvelgiant į tai, apeliantės atskirajame skunde pateiktas prašymas priteisti jai bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo apeliacinės instancijos teismo negali būti tenkinamas.

34Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 185 str., 337 str. 1 d. 1 p.).

35Esant tokiai bylos baigčiai, apeliantės prašymas priteisti jai bylinėjimosi išlaidas, patirtas už atskirojo skundo rengimą, netenkinamas.

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

37Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 2012-11-12 ieškovas, atstovaujamas įstatyminės atstovės L. P., kreipėsi į... 4. 2013-07-24 teisme gautas ieškovo atstovo pareiškimas dėl ieškinio... 5. 2013-07-25 teisme gautas ieškovo atstovo pareiškimas dėl ieškinio... 6. I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 25 d. nutartimi priėmė... 8. Teismas nustatė, jog ieškovo atsisakymas nuo ieškinio neprieštarauja... 9. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovų turėtas bylinėjimosi išlaidas,... 10. Atsižvelgiant į tai, kad bylą nagrinėjant teisme, 2013-05-08 visuotinio UAB... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Trečiasis asmuo I. K. pateikė atskirąjį skundą (III t.,b.l.38-41), kuriuo... 13. Atsakovai ir trečiasis asmuo I. K. laikėsi pozicijos, kad nebuvo jokio... 14. Civilinė byla buvo nutraukta remiantis būtent ieškovo ieškinio atsisakymu,... 15. Negalima teigti, kad atsakovai kokiais nors savo veiksmais faktiškai tenkino... 16. Skirstant bylinėjimosi išlaidas teismas neatsižvelgė į šalių elgesį... 17. Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.44-48) prašo atskirąjį... 18. Tai, kad J. S., kaip bendrovės vadovė buvo įregistruota JAR, patvirtina, kad... 19. Atskirajame skunde nepagrįstai nurodoma, kad ieškovo apsisprendimą... 20. Ieškovas atsisakė ieškinio dėl to, kad buvo patenkintas jo reikalavimas.... 21. Atskirąjį skundą pateikė ne vienas iš atsakovų, o trečiasis asmuo ir... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 23. Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas,... 24. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. Bylos duomenimis nustatyta, kad, priėmęs ieškovo D. M., atstovaujamo... 26. Apeliantė prašo panaikinus skundžiamą nutartį priteisti atsakovams ir... 27. Pažymėtina, jog bylos nutraukimas yra bylos užbaigimas nepriimant teismo... 28. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, kad... 29. Apeliantė prašo panaikinus skundžiamą nutartį priteisti atsakovams jų... 30. Apeliantė prašo priteisti ir jos pirmosios instancijos teisme patirtas... 31. CPK 98 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 32. Iš bylos medžiagos matyti, kad apeliantė (trečiasis asmuo) prašymo dėl... 33. Apeliantės argumentai, jog ieškovas, turėdamas reikiamą informaciją dėl... 34. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad naikinti... 35. Esant tokiai bylos baigčiai, apeliantės prašymas priteisti jai bylinėjimosi... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1... 37. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartį palikti...