Byla 2-1155/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo „Nordic Gaming Group Ltd“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 13 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, civilinėje byloje Nr. 2-2961-578/2011 pagal ieškovų asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“, uždarosios akcinės bendrovės „TopSport“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Orakulas“ ieškinį atsakovams „bwin International Ltd“, „Unibet (International) Ltd“, „Nordic Gaming Group Ltd“, „Spread Your Wings Ltd“ ir „Hillside (New Media) Ltd“ (tretieji asmenys Valstybinė lošimų priežiūros komisija, akcinė bendrovė „Teo LT“, uždaroji akcinė bendrovė „Bitė Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Omnitel“, uždaroji akcinė bendrovė „Mikrovisatos TV“, uždaroji akcinė bendrovė „Penki kontinentai“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltikum TV“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltnetos komunikacijos“, akcinė bendrovė „Lietuvos energija“, uždaroji akcinė bendrovė „Nacionalinis komunikacijų tinklas“ ir Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros institutas) dėl pažeistų teisių gynimo, neteisėtų veiksmų nutraukimo ir žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovai asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“, UAB „TopSport“ ir UAB „Orakulas“ pareiškė Vilniaus apygardos teisme ieškinį atsakovams „bwin International Ltd“, „Unibet International Ltd“, „Nordic Gaming Group Ltd“, „Spread Your Wings Ltd“ ir „bet365 Ltd“ (Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartimi šis netinkamas atsakovas pakeistas tinkamu atsakovu „Hillside (New Media) Ltd“) dėl pažeistų teisių gynimo, neteisėtų veiksmų nutraukimo ir žalos atlyginimo, kur tretieji asmenys: Valstybinė lošimų priežiūros komisija, AB „Teo LT“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Mikrovisatos TV“, UAB „Penki kontinentai“, UAB „Baltikum TV“, UAB „Baltnetos komunikacijos“, AB „Lietuvos energija“, UAB „Nacionalinis komunikacijų tinklas“ ir KTU Informacinių technologijų plėtros institutas. Ieškiniu prašoma: 1. Uždrausti neteisėtus atsakovų „bwin International Ltd“, „Unibet International Ltd.“, „Nordic Gaming Group Ltd.“, „Spread Your Wings Ltd.“ ir „bet365 Ltd.“ veiksmus, susijusius su lažybų organizavimo paslaugų teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant atitinkamai per interneto portalus bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims, bet kokia forma ar būdu įskaitant ir internetu; 2. Uždrausti atsakovų veikloje bet kokios neteisėtos reklamos apie azartinius lošimus, įskaitant, bet neapsiribojant interneto portaluose bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com naudojimą Lietuvos Respublikos teritorijoje, bet kokia forma ar būdu įskaitant ir internetu; 3. Priteisti ieškovams solidariai iš atsakovų 1 096 536 Lt nuostoliams atlyginti ir 8,28 % metinių palūkanų, skaičiuotinų nuo priteistos sumos nuo ieškinio pateikimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1. Areštuoti atsakovų nekilnojamuosius, kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, kurių suma lygi ieškinio sumos dydžiui – 1 096 536 Lt; 2. Uždrausti atsakovams imtis veiksmų, susijusių su lažybų organizavimo paslaugų teikimu bei reklama, įskaitant, bet neapsiribojant per interneto portalus bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims, bet kokia forma ar būdu įskaitant ir internetu; 3. Uždrausti visas galimas prieigas per Lietuvos Respublikoje veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie interneto portalų bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com.

6Vilniaus apygardos teismas 2010m. liepos 2 d. nutartimi ieškovių prašymu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones:

71. Areštavo atsakovams „bwin International Ltd“, „Unibet International Ltd.“, „Nordic Gaming Group Ltd.“, „Spread Your Wings Ltd.“ ir „bet365 Ltd.“ nuosavybės teise priklausantį 1 096 536 Lt vertės turtą.

82. Uždraudė atsakovams „bwin International Ltd“, „Unibet International Ltd.“, „Nordic Gaming Group Ltd.“, „Spread Your Wings Ltd.“ ir „bet365 Ltd.“ imtis veiksmų, susijusių su lažybų organizavimo paslaugų teikimu bei reklama, įskaitant, bet neapsiribojant per interneto portalus bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims, bet kokia forma ar būdu įskaitant ir internetu, iki įsiteisės galutinis sprendimas (nutartis) byloje.

93. Uždraudė visas galimas prieigas per Lietuvos Respublikoje veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie interneto portalų bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com, iki įsiteisės galutinis sprendimas (nutartis) byloje.

10Atsakovas „Nordic Gaming Group Ltd“ pateikė teismui prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kuriuo prašė įpareigoti ieškovus per 14 dienų į teismo depozitinę sąskaitą pervesti 274 134 Lt sumą galimų nuostolių atlyginimui užtikrinti. Nurodė, kad byloje prognozuotinų ir tikėtinų nuostolių dydis yra pripažintas pačių ieškovų ir laikytinas ieškovų pripažintu juridiniu faktu remiantis pačių ieškovų jau pateiktais įrodymais. Ieškovai pripažįsta, kad keturi atsakovai iš prašomos apribot veiklos per vienerius metus gautų 1 096 536 Lt pelną. Vadinasi, vienas atsakovas turėtų gauti ne mažiau kaip ¼ šios sumos, kas sudaro 274 134 Lt.

112011 m. sausio 12 d. atsakovas „Nordic Gaming Group Ltd“ pateikė teismui patikslintą prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kuriuo prašė įpareigoti ieškovus per 14 dienų į teismo depozitinę sąskaitą pervesti 1 096 536 Lt sumą galimų nuostolių atlyginimui užtikrinti. Nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gruodžio 30 d. nutartyje pasisakė, kad pirmos instancijos teismo sprendimas areštuoti atsakovams nuosavybės teise priklausantį 1 096 536 Lt turtą reiškia, kad atsakovams priklausantis turtas nurodytos sumos apimtyje areštuotinas solidariai, t. y. būtent tokią sumą ieškovai turės teisę reikalauti tiek iš visų skolininkų bendrai, tiek iš bet kurio iš jų skyrium.

12Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 13 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmetė. Nurodė, kad atsakovas „Nordic Gaming Group Ltd“ nepateikė teismui duomenų, jog laikinosios apsaugos priemonės yra faktiškai (realiai) pritaikytos, taip pat nepateikė jokių duomenų apie galimus realius savo nuostolius. Atsakovas savo nuostolių sumą grindžia ieškiniu prašomos priteisti iš atsakovų sumos dydžiu, tačiau tokie atsakovo argumentai yra tik hipotetiniai spėjimai, nepagrįsti jokiais objektyviais įrodymais. Be to, byloje nėra duomenų, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo „Nordic Gaming Group Ltd“ patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Atvirkščiai, ieškovas asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“ pateikė ieškovo UAB „Top Sport“ pelno (nuostolių) ataskaitą, iš kurios matyti, kad UAB „Top Sport“ 2010 m. veikė pelningai, grynasis pelnas sudarė 1 978 422 Lt.

13Atskiruoju skundu atsakovas Nordic Gaming Group prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 13 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – įpareigoti ieškovus per 14 dienų į teismo depozitinę sąskaitą pervesti 1 096 536 Lt sumą galimų „Nordic Gaming Group Ltd“ nuostolių atlyginimui užtikrinti. Nurodo šiuos argumentus:

141. Aplinkybės, kad atsakovas nepateikė teismui duomenų, jog laikinosios apsaugos priemonės yra faktiškai (realiai) pritaikytos, nėra pakankamas veiksnys, galintis sąlygoti atsakovo prašymo atmetimą kaip nepagrįstą, o su šia aplinkybe nėra siejamas nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo priemonės taikymas. Be to, pareikalauti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo įstatymų leidėjas įgalina ne tik faktiškai pradėjus vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau ir ankstesniu momentu. Atitinkamai iš skundžiamos nutarties netgi nėra aišku, ką teismas laiko faktiniu ir realiu laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ir kokiais argumentais remiantis daro išvadą, kad „faktinis (realus)“ laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nekis proceso eigoje. Teismas taip pat galėjo nustatyti terminą, apibrėžtą konkrečiu įvykiu („faktiniu ir realiu“ laikinųjų apsaugos priemonių taikymu), po kurio ieškovai turėtų pateikti atsakovo prašomą nuostolių užtikrinimą.

152. Teismas nebūtinai turi turėti įrodymų, kad ateityje neišvengiamai atsiras tam tikro dydžio nuostoliai, o pakanka įsitikinti, kad susidariusioje situacijoje nuostoliai gali atsirasti. Tuo tarpu civilinio proceso stadijoje įrodyti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kilsiančių nuostolių sumos atsakovas ne tik neturi, tačiau ir tam tikra apimtimi negali. Visgi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovo veikla teikiant paslaugas yra tiesiogiai akivaizdžiai apribojama, kas neabejotinai sąlygoja nuostolių atsiradimą. Atitinkamai šalims turi būti sudarytos vienodos rungimosi civiliniame procese galimybės, o tai negali būti pateisinama tariamu viešuoju interesu.

163. Apeliantui CPK nustatyta tvarka nebuvo pateikta jokių įrodymų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad UAB „Top Sport“ 2010 metų pelnas buvo 1 978 422 Lt. Be to, atsakovo nuomone, gera turtine padėtimi turėtų pasižymėti kiekvienas iš ieškovų, nes byloje jie dalyvauja kaip bendraieškiai, į kuriuos solidariai gali būti nukreiptas nuostolių atlyginimas. Atitinkamai iš byloje esančios ieškovo UAB „Orakulas“ 2009 metų pelno (nuostolių) ataskaitos matosi, kad šio bendraieškio pelnas 2009 m. gruodžio 31 d. buvo tik 105 805 Lt, o duomenų apie pelną 2010 metais nebuvo pateikta. Tokiu būdu gera bendraieškių turtinė padėtis nėra įrodyta ir kyla pagrįsta bei reali grėsmė, jog nuostolių atlyginimas bus apsunkintas.

174. Nuostolius užtikrinti prašo tik vienas atsakovas, o laikinosios apsaugos priemonės byloje vienoda apimtimi pritaikytos dar 4 atsakovams. Tokiu būdu CPK 147 straipsnyje nurodytos teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme – užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti padengti dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patirtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos.

185. Prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo pirmosios instancijos teismas nepagrįstai išnagrinėjo nepranešęs šalims bei kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims ir nesuteikdamas jiems procesinės teisės ir galimybės išreikšti savo nuomonę nagrinėjamu klausimu.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas „Unibet (International) Ltd“ sutinka su atskirajame skunde išdėstytais argumentais ir prašo jį tenkinti.

20Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas „Spread Your Wings Ltd“ sutinka su atskiruoju skundu ir prašo jį tenkinti.

21Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas „bwin International Ltd“ palaiko atskirajame skunde išdėstytus argumentus ir prašo jį tenkinti. Nurodo, kad jeigu teismas įvertino, jog yra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes neva ieškovai patiria žalos, iš šio fakto konstatavimo logiškai seka išvada, kad atsakovai taip pat patiria žalos dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nes atsakovų veikla visiškai uždraudžiama. Tuo tarpu trečiasis bendraieškis (asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“) informacijos apie savo finansinę padėtį iš viso nepateikė.

22Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas „Hillside (New Media) Ltd“ sutinka su apelianto pozicija ir prašo tenkinti atskirąjį skundą.

23Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės realiai nėra įgyvendintos ir atsakovas jokių nuostolių nepatiria. Tuo tarpu, net ir žinodamas apie teismo taikytus apribojimus, atsakovas juos visiškai ignoruoja. Be to, atsakovas nepateikia jokių duomenų, susijusių su galimai jo patiriamais nuostoliais, susijusiais su byloje taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, o ieškovų turtinė padėtis nesudaro objektyvaus pagrindo manyti, jog nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas.

24Atskirasis skundas netenkinamas.

25CPK 147 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, įstatymų leidėjas siekė, jog būtų garantuojama ieškovo ir atsakovo interesų ir procesinių poveikio priemonių pusiausvyra, šalių lygiateisiškumas, prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumas bei šių priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Tačiau pažymėtina, kad ieškovas užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių kilti atsakovo nuostolių padengimą gali būti įpareigojamas esant dviems sąlygoms, t. y. kai teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta esant galimybei tokiems nuostoliams atsirasti ateityje ir galimybei, kad nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Tiesa, nebūtina pagrįsti konkretaus nuostolių dydžio, tačiau būtina pateikti įrodymus, patvirtinančius, jog ateityje nuostoliai gali realiai atsirasti ir būtent minėtų įrodymų pagrindu teismas sprendžia, ar reikia pareikalauti ieškovo pateikti galimų atsakovo nuostolių įvykdymo užtikrinimą, atsižvelgiant į nuostolių dydžio prognozę pagal byloje esančius ar šalių pateiktus duomenis.

26Nagrinėjamu atveju apeliantas neneigia, kad nepateikė duomenų apie galimus savo nuostolius, tačiau reikalavimą dėl 1 096 536 Lt nuostolių atlyginimo užtikrinimo grindžia tuo, jog ieškovai prašo priteisti atitinkamos sumos nuostolius (b. l. 13). Tačiau pažymėtina, jog minėto dydžio pelną nuo negautų pajamų ieškovai, kaip jie patys prognozuoja, būtų gavę 2007 – 2009 metais (b. l. 8), o teigti, jog Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės bus taikomos tris metus (juo labiau, kad nei vienas iš byloje dalyvaujančių asmenų neneigia, jog minėta nutartimi pritaikytas atsakovų turto areštas ir nustatyti draudimai šiuo metu nėra pritaikyti) šiuo metu nėra pagrindo. Be to, laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos ne tik apelianto bet ir kitų keturių atsakovų atžvilgiu, dėl kurių veiksmų ieškovai, kaip jie patys teigia, bendrai patyrė 1 096 536 Lt prašomus priteisti nuostolius. Atitinkamai duomenų, kad apeliantas prisiimtų atsakomybę ir už kitų atsakovų galimai neteisėtus veiksmus ar kad ieškovų nuostoliai didžiąja dalimi atsirado būtent dėl apelianto veiksmų, šiuo metu byloje nėra. Tokiu būdu, teisėjų kolegijos nuomone, jeigu Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį dalyse dėl draudimų imtis veiksmų, susijusių su lažybų organizavimo paslaugų teikimu bei reklama, o taip pat prieigų prie nutartyje minimų internetinių portalų uždraudimo ir pavyks įvykdyti (būtent su šiomis Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutarties dalių vykdymu siejami apelianto galimi nuostoliai), tai šiuo metu jo realiai prognozuojami dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galimi patirti nuostoliai būtų mažesni negu jis pats nurodė savo pirminiame prašyme dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, t, y. mažiau negu 274 134,00 Lt (b, l. 56 – 58). Atitinkamai tiek UAB „Orakulas“, tiek UAB „Top Sport“ yra pelningai veikiantys juridiniai asmenys, o iš byloje esančio ieškovo UAB „Top Sport“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos (b. l. 67 – 69) aišku, kad vien šio ieškovo turtas 2010 metais sudarė 5 411 116 Lt ir vien 2010 metais jis gavo 1 978 422 Lt pelno. Tuo tarpu asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus (LR Asociacijų įstatymo 2 str. 1 d.), todėl bendraieškio „Lažybų organizatorių aljansas“ finansinių ataskaitų nepateikimas, kai tokias ataskaitas yra pateikę asociacijos nariai, negali būti vertinamas kaip gerą ieškovų finansinę būklę paneigianti aplinkybė. Tokiu būdu teigti, jog apelianto galimų nuostolių, kurie, kaip jau anksčiau minėta, šiuo metu pagal byloje esančius duomenis prognozuotini mažesni negu 274 134,00 Lt, atlyginimas atmetus ieškinį būtų apsunkintas, nėra pagrindo.

27Taigi, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos įsitikinimu, nagrinėjamu atveju reikalauti, jog ieškovai pateiktų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, nėra pagrindo, o pirmosios instancijos teismas tokį atsakovo „Nordic Gaming Group“ prašymą pagrįstai atmetė.

28Apeliantas taip pat nurodo, kad jis nėra gavęs įrodymo, jog UAB „Top Sport“ pelnas 2010 metais buvo 1 978 422 Lt, o prašymas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo buvo išnagrinėtas nepranešus byloje dalyvaujantiems asmenims ir nesuteikus jiems galimybės pasisakyti. Tačiau pažymėtina, jog procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui (nutarčiai) panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Tuo tarpu, kaip jau nustatyta, Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 13 d. nutartimi teisėtai ir pagrįstai atmetė atsakovo „Nordic Gaming Group“ prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, o naikinti minėtą nutartį dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų, nėra pagrindo. Be to, iš byloje esančių duomenų aišku, kad apelianto atstovei apie 2011 m. sausio 13 d. 13.00 val. rašytinio proceso tvarka nagrinėtą prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo buvo pranešta (b. l. 59), o ieškovo UAB „Top Sport“ pelno (nuostolių) ataskaita teismui buvo pateikta kartu su asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“ pateiktu atsiliepimu į minėtą prašymą (b. l. 63 – 69). Tuo tarpu teisę būti išklausytam atsakovas realizavo apeliacinės instancijos teisme.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

30Palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 13 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovai asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“, UAB „TopSport“... 5. Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010m. liepos 2 d. nutartimi ieškovių prašymu... 7. 1. Areštavo atsakovams „bwin International Ltd“, „Unibet International... 8. 2. Uždraudė atsakovams „bwin International Ltd“, „Unibet International... 9. 3. Uždraudė visas galimas prieigas per Lietuvos Respublikoje veikiantį... 10. Atsakovas „Nordic Gaming Group Ltd“ pateikė teismui prašymą dėl... 11. 2011 m. sausio 12 d. atsakovas „Nordic Gaming Group Ltd“ pateikė teismui... 12. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 13 d. nutartimi atsakovo prašymą... 13. Atskiruoju skundu atsakovas Nordic Gaming Group prašo panaikinti Vilniaus... 14. 1. Aplinkybės, kad atsakovas nepateikė teismui duomenų, jog laikinosios... 15. 2. Teismas nebūtinai turi turėti įrodymų, kad ateityje neišvengiamai... 16. 3. Apeliantui CPK nustatyta tvarka nebuvo pateikta jokių įrodymų, iš kurių... 17. 4. Nuostolius užtikrinti prašo tik vienas atsakovas, o laikinosios apsaugos... 18. 5. Prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo pirmosios instancijos... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas „Unibet (International) Ltd“... 20. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas „Spread Your Wings Ltd“... 21. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas „bwin International Ltd“... 22. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas „Hillside (New Media) Ltd“... 23. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas asociacija „Lažybų... 24. Atskirasis skundas netenkinamas.... 25. CPK 147 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad taikydamas laikinąsias apsaugos... 26. Nagrinėjamu atveju apeliantas neneigia, kad nepateikė duomenų apie galimus... 27. Taigi, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų... 28. Apeliantas taip pat nurodo, kad jis nėra gavęs įrodymo, jog UAB „Top... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 30. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 13 d. nutartį nepakeistą....