Byla 2-61-723/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant atsakovei I. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „ARN group“ ieškinį atsakovei I. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo iš I. P.. Ieškinyje nurodė, kad 2009-04-27 su I. P. sudarė Kredito sutartį, kurios PAST ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 500,00 Lt kreditą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Vadovaujantis Sutarties 4-tame punkte išdėstytomis sąlygomis, atsakovė įsipareigojo grąžinti aukščiau nurodytą kredito sumą ne vėliau kaip 2010-09-03. Pažymėjo, jog atsakovė I. P. nėra grąžinusi ieškovui UAB „ARN group“ atitinkamos pinigų sumos ir iki šio ieškinio pateikimo dienos vėluoja atsiskaityti 83 dienas.

3Nurodė, kad Bendrųjų Kredito sutarties sąlygų 5.1 punkte yra įtvirtinta nuostata, jog vėluojant įvykdyti prievolę grąžinti kreditą sutartyje nustatyto termino eigoje, kredito gavėjas už kiekvieną atsiskaityti pavėluotą dieną privalo mokėti delspinigius - po 2 % nuo laiku neapmokėtos sumos. Po 2008-12-31 imtiems arba pratęstiems kreditams delspinigiai buvo skaičiuojami iš viso 30 dienų. Nors atsakovė vėluoja atsiskaityti su ieškovu 83 dienas, už neatsiskaitymą laiku pagal sutartį privalo sumokėti 330 Lt delspinigių už 30 dienų (550 Lt x 2/100 x 30 dienų - 330 Lt). Be to, Bendrųjų Kredito sutarties sąlygų 5.2 punkte yra įtvirtinta nuostata, jog vėluojant įvykdyti prievolę grąžinti kreditą ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, kredito gavėjas papildomai privalo sumokėti UAB „ARN group“ 50 Lt baudą. Kadangi šiuo atveju atsakovė I. P. vėluoja vykdyti savo prievolę ieškovui 83 dienas, t.y. ilgiau kaip trisdešimt dienų, prašo priteisti ir baudą.

4Savo atsiliepime dėl atsakovės prieštaravimų (b.l. 76-77) ieškovas nurodė, kad reikalavimas dėl delspinigių priteisimo pareikštas vadovaujantis tarp šalių sudaryta sutartimi, kuri yra galiojanti, nebuvo ginčijama, sudaryta laisva valia, todėl pagal CK 6.189 str. 1 d. šalims turi įstatymo galią. Paaiškino, kad ieškovas nenurodo metinių delspinigių dydžio, nes jie skaičiuojami tik 30 dienų, pasibaigus 30 dienų delspinigių skaičiavimo terminui pridedama 50 Litų, ir nuo tada skolos suma nekinta. Teigia, jog šalių atsakomybė aiškiai apibrėžta sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose. Pabrėžė, kad atsakovė sudarydama 2009-04-27 sutartį prieštaravimų dėl netinkamų sutarties sąlygų neišreiškė. Mano, jog reikalavimas priteisti sutartyje numatytus delspinigius yra pagrįstas CK 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d. Taip pat nurodė, jog atsakovė 2010-11-25 dienai vėluoja grąžinti kreditą 83 dienas ir ieškovo nuostoliai yra didesni, nei priskaičiuoti 330 Lt delspinigiai bei 50 Lt bauda – 500 Lt kreditas buvo suteiktas 10 dienų už 50 Lt kainą; ieškovas negrąžintą sumą būtų galėjęs perskolinti apie 8 kartus ir uždirbti atitinkamą pinigų sumą, jei atsakovė būtų laiku grąžinusi kreditą. Mano, kad tokio dydžio delspinigiai yra pagrįsti.

5Prašo priteisti iš atsakovės I. P. 550,00 Lt negrąžinto kredito ir kredito mokesčio sumą, 330,00 Lt delspinigių, 50,00 Lt baudą bei bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (b.l. 112). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 1 d.).

7Atsakovė I. P. su ieškiniu sutiko iš dalies.Nurodė, jog nesutinka mokėti tokio dydžio delspinigių, sutinka sumokėti 500 Lt kredito, 50 Lt kredito mokestį, sutiko mokėti ir 50 Lt baudą. Sutartį skaitė, pasirašė. 2 procentų delspinigiai yra per dideli, kredito suma nedidelė, sutiktų mokėti mažesnius delspinigius.

8Civilinė byla iš dalies nutrauktina, ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-10-18 nutartimi buvo panaikintas Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-10-19 įsakymas dėl 550 Lt skolos, 50 Lt baudos, 330 Lt delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų bei 13 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės I. P. kreditoriui UAB „ARN group“, 3,99 Lt pašto išlaidų valstybei bei priimtas naujas teismo įsakymas dalyje dėl 550 Lt skolos (500 Lt negrąžinto kredito ir 50 Lt kredito mokesčio), 5% metinių palūkanų ir 13 Lt žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininkės I. P. kreditoriui UAB „ARN group“ (b.l. 24-25). Ieškovas pareiškė ieškinį ne tik dėl skolininkės ginčijamos reikalavimų dalies, tačiau ir dėl priteistos 550 Lt skolos, kuri yra priteista minėtu 2010-11-18 teismo įsakymu, ir kuris yra įsiteisėjęs. Atsižvelgiant į tai, kad yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, byla dalyje dėl 550 Lt negrąžinto kredito ir kredito mokesčio, nutrauktina (CPK 293 str. 3 p.).

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.).

11Byloje nustatyta, kad 2009-04-27 šalys sudarė Kredito sutartį, kurios Past kodas ( - ) ir registracijos Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 500,00 Lt kreditą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (b.l. 3-7, 37, 88, 90).

12Pagal Kredito sutarties Bendrųjų sąlygų 5.1 punktą, klientas, neįvykdęs prievolės grąžinti kreditą kredito grąžinimo dieną ir/ar sumokėti įmoką mokėjimo dieną, privalo apmokėti kreditoriui 2 (dviejų) procentų dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Sutarties 5.2 punkte yra įtvirtinta nuostata, jog klientui delsiant grąžinti kreditą, sumokėti įmoką ir/ar kredito kainą ar jų dalį ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, klientas papildomai privalo sumokėti kreditoriui 50 Lt baudą.

13Atsakovė neginčija, kad kreditą gavo, ir nustatytu terminu jo negrąžino. Ieškovas SMS žinutėmis bei elektroniniu paštu siuntė priminimus atsakovei dėl įsiskolinimo, pranešimuose nurodyta ir informacija, jog už uždelsimą atskaityti pradėtis skaičiuoti delspinigiai (b.l. 92-97). Iš ieškovo pateikto skolos detalizavimo matyti, jog atsakovė uždelsė grąžinti paskolą 96 dienas, už uždelsimą paskaičiavo 330 Lt delspinigių (b.l. 91).

14Teismas, spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų delspinigių dydžio, turi teisę vertinti atitinkamą susitarimą ir pasisakyti, ar toks susitarimas nepažeidė šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams. Tokią išvadą patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Pažymėtina, kad, nors sutarčių laisvės bei dispozityvumo principai yra labai svarbūs civiliniuose teisiniuose santykiuose, tačiau šalių sudaromos sutartys negali pažeisti šalių interesų pusiausvyros, prieštarauti sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams ar viešajai tvarkai. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, neprotingai didelės netesybos gali būti vertinamos kaip viešosios tvarkos pažeidimas, jei jos reikštų lupikavimo įteisinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2006, 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2008). Ar konkrečiu atveju šalių susitarimas nepažeidžia viešosios tvarkos teismas tikrina ex officio.

15LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra konkretizuotos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Kartu kasacinis teismas pažymėjo, kad teismas gali sumažinti per dideles netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad 0,2 proc. delspinigiai, t. y. 73 proc. per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1125/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003 ir kt.). Šioje byloje delspinigiai dar didesni, t.y. 730 proc. per metus. Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad CK 6.71-6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, skirtingai nei 1964 m. CK, baudinių netesybų nenustatyta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Teismas prašomus priteisti delspinigius pripažino aiškiai per didelėmis netesybomis, kas prieštarauja formuojamai pratikai, todėl sumažino priteistiną delspinigių sumą. Kasacinis teismas taip pat nesutiko su apeliacinės instancijos teismo motyvu, kad netesybos gali būti pripažintos aiškiai per didelėmis ir neprotingomis tik tada, jeigu jų suma kelis kartus viršija pagrindinės prievolės sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005). Taip pat kasacinis teismas sumažino delspinigius civilinėje byloje, kurioje šalys 2002 m. kovo 1 d. sudarytoje sutartyje buvo susitarusios dėl 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, t. y. 73 proc. metinių palūkanų. Kasacinis teismas sumažino delspinigius iki 7,3 proc. metinių palūkanų, t. y. 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005). Analogiškas išvadas kasacinis teismas padarė ir kitoje kasacine tvarka nagrinėtoje civilinėje byloje, tais pačiais motyvais panaikinęs žemesniųjų instancijų teismų procesinius sprendimus, kuriais buvo atsisakyta mažinti sutartyje nustatytus delspinigius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-400/2005).

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartyje (civ. byla Nr. 3K-3-401/2008) konstatuota, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu.

17Pažymėtina, kad šioje byloje prašomas priteisti delspinigių dydis (330 Lt) sudaro daugiau nei pusę suteikto kredito sumos ir pagal sutarties sąlygas tik per 30 dienų. Be to, uždelsus grąžinti kreditą daugiau nei 30 kalendorinių dienų, sutartyje numatytos ir kitos netesybos, t.y. bauda 50 litų. Atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (atsakovas yra vartotojas -„silpnoji šalis“ tokio pobūdžio ginče), bei atsižvelgdamas, kad atsakovė nemokėjo nuo 2010-09-03, į galimus ieškovo nuostolius dėl nesumokėtų pinigų panaudojimo negalimumo, teismas mato, kad patys delspinigiai aiškiai per dideli, jeigu skaičiuoti kiekvieną pradelstą dieną (2 procentai per dieną - 60 proc. per mėnesį, ir t.t.), kaip tai padarė ieškovas, ir prašoma priteisti suskaičiuota delspinigių suma aiškiai per didelė. Teismas mato protingu ir teisingu sumažinti delspinigius, priteisiant ieškovui iš atsakovės 50 Lt delspinigių(kas net tokiu atveju yra nemažiau,kaip 0,02proc.delpinigių už kiekvieną uždelstą dieną) (CK 6.71 str.).

18Tuo tarpu ieškovo prašoma priteisti bauda – 50 Lt, teismo manymu, nėra neprotingai didelė, atsakovė pripažino, jog su sutarties sąlygomis, kuriose aiškiai įvardintas baudos dydis, jei prievolė nevykdoma daugiau nei 30 kalendorinių dienų, susipažino, sutinka mokėti tokio dydžio baudą, todėl ieškovo reikalavimas dėl 50 Lt baudos iš atsakovės I. P. priteisimo, tenkintinas visiškai (CK 6.71 str.).

19Iš atsakovės priteistina 17,67 Lt žyminio mokesčio ieškovui,proporcingai patenkintų reikalavimų apimčiai(CPK 79 str., 93 str. 1 d.).

20Iš atsakovės priteistina 10,98 Lt pašto išlaidų valstybei (CPK 96 str.).

21Ieškovui grąžintina 13 Lt permokėta žyminio mokesčio dalis (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

22Vadovaudamasis CPK 259-268 str., 270str. teismas,

Nutarė

23Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-61-723/2011, dalyje dėl 500 Lt negrąžinto kredito bei 50 Lt kredito mokesčio priteisimo iš atsakovės I. P. ieškovui UAB „ARN group“ naudai.

24Kitoje dalyje ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti iš atsakovės I. P. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „ARN group“ (į.k. 302249035) 50 Lt delspinigių ir 50 Lt baudos, iš viso 100 Lt (vieną šimtą litų) bei 17,67 Lt (septyniolika litų 67 ct) bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti iš atsakovės I. P. 10,98 Lt (dešimt litų 98 ct) pašto išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

27Grąžinti ieškovui UAB „ARN group“ (į.k. 302249035) permokėtą 13 Lt (trylika litų) žyminio mokesčio, sumokėto 2010-12-03 mokėjimo nurodymu Nr. ( - ), banke AB „Swedbank“.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo iš I. P.. Ieškinyje... 3. Nurodė, kad Bendrųjų Kredito sutarties sąlygų 5.1 punkte yra įtvirtinta... 4. Savo atsiliepime dėl atsakovės prieštaravimų (b.l. 76-77) ieškovas... 5. Prašo priteisti iš atsakovės I. P. 550,00 Lt negrąžinto kredito ir kredito... 6. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą... 7. Atsakovė I. P. su ieškiniu sutiko iš dalies.Nurodė, jog nesutinka mokėti... 8. Civilinė byla iš dalies nutrauktina, ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-10-18 nutartimi buvo panaikintas... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. Byloje nustatyta, kad 2009-04-27 šalys sudarė Kredito sutartį, kurios Past... 12. Pagal Kredito sutarties Bendrųjų sąlygų 5.1 punktą, klientas, neįvykdęs... 13. Atsakovė neginčija, kad kreditą gavo, ir nustatytu terminu jo negrąžino.... 14. Teismas, spręsdamas klausimą dėl konkrečia sutartimi nustatytų... 15. LR Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kad CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartyje (civ. byla Nr.... 17. Pažymėtina, kad šioje byloje prašomas priteisti delspinigių dydis (330 Lt)... 18. Tuo tarpu ieškovo prašoma priteisti bauda – 50 Lt, teismo manymu, nėra... 19. Iš atsakovės priteistina 17,67 Lt žyminio mokesčio ieškovui,proporcingai... 20. Iš atsakovės priteistina 10,98 Lt pašto išlaidų valstybei (CPK 96 str.).... 21. Ieškovui grąžintina 13 Lt permokėta žyminio mokesčio dalis (CPK 87 str. 1... 22. Vadovaudamasis CPK 259-268 str., 270str. teismas,... 23. Nutraukti civilinę bylą Nr. 2-61-723/2011, dalyje dėl 500 Lt negrąžinto... 24. Kitoje dalyje ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti iš atsakovės I. P. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „ARN group“ (į.k.... 26. Priteisti iš atsakovės I. P. 10,98 Lt (dešimt litų 98 ct) pašto išlaidų... 27. Grąžinti ieškovui UAB „ARN group“ (į.k. 302249035) permokėtą 13 Lt... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...