Byla 2A-1521-123/2012
Dėl paskirstytų ir išmokėtų piniginių lėšų grąžinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Nijolės Griškevičienės, kolegijos teisėjų Eugenijos Morkūnienės, Rimvidos Zubernienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės BUAB „Juodikių transportas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovės BUAB „Juodikių transportas“ ieškinį atsakovams UAB „Pajūrio sauga“, UAB „Ketransa“, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir antstolio A. S. kontorai dėl paskirstytų ir išmokėtų piniginių lėšų grąžinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė BUAB „Juodikių transportas“ ieškiniu prašo įpareigoti UAB „Pajūrio sauga“ grąžinti ieškovei 387,23 Lt, UAB „Ketransa“ – 902,64 Lt, Klaipėdos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją – 1 621,46 Lt, antstolio A. S. kontorą – 3 144,45 Lt sumą, priteisti iš atsakovų 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovas antstolis A. S., paskirstydamas ir išmokėdamas kreditoriams lėšas, gautas pardavus iš varžytynių ieškovės turtą, bei iš ieškovės sąskaitos nusirašydamas sau vykdymo išlaidas pažeidė Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalies bei CPK 611 straipsnio nuostatas, todėl atsakovai (kreditoriai) privalo grąžinti antstolio A. S. jiems pervestas sumas, o antstolis privalo grąžinti nusirašytas vykdymo išlaidas.

4Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2012-05-23 sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovės BUAB „Juodikių transportas“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Divingas“, 868,18 Lt už advokato teisines paslaugas antstoliui A. S., ir 182 Lt žyminio mokesčio bei 46,68 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Nustatė, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus ieškinys atsakovei UAB „Juodikių transportas“ dėl bankroto bylos iškėlimo priimtas 2010-04-30, nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo priimta 2010-05-26, ji įsiteisėjo po 10 dienų nuo priėmimo. Kreditoriai ir antstolis neturėjo informacijos apie teismui paduotą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Juodikių transportas“, nes tokia informacija pagal tuo metu galiojusį įstatymą nebuvo viešinama. Teismas nusprendė, jog antstolis pagrįstai 2010-04-24 pardavęs iš varžytynių turtą iki pareiškimo dėl bankroto bylos padavimo teismui ir Klaipėdos miesto apylinkės teismui 2010-05-24 patvirtinus turto pardavimo aktus iš varžytynių bei patikrinęs Turto arešto aktų registrą, ar ieškovui nėra pradėtos bankroto iškėlimo procedūros, 2010-05-27 paskirstė išieškotojams gautas pinigines lėšas iš parduoto varžytynėse turto bei nuskaičiavo vykdymo išlaidas. Taip pat nurodė, kad išieškotojai pateikdami vykdomuosius dokumentus prašė antstolio, atliekant išieškotų iš skolininko piniginių lėšų paskirstymą, pirmiausia padengti kreditorių neapmokėtų vykdymo išlaidų likutį, todėl pripažino, jog antstolis paskirstydamas ir išmokėdamas išieškotas lėšas, atliko teisėtus veiksmus nuskaičiuodamas sau būtinąsias vykdymo išlaidas.

5Apeliaciniu skundu ieškovė BUAB „Juodikių transportas“ prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-05-23 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Netenkinus šio prašymo, prašo pakeisti bylinėjimosi išlaidų paskirstymą: priteisti 868,18 Lt iš ieškovės BUAB „Juodikių transportas“, kitas bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį, išlaidas už procesinių dokumentų įteikimą) panaikinti. Dėl įpareigojimo kreditoriams grąžinti jiems pervestas antstolio išieškotas lėšas nurodo, kad neteisėto veiksmo konstatavimui užtenka nustatyti faktinę aplinkybę, ar atliktas veiksmas prieštarauja įstatymui. Byloje nėra pareikštas reikalavimas dėl žalos atlyginimo, todėl nustačius faktą, kad kreditoriai gavo lėšas pažeidžiant Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnio nuostatas, turi būti taikoma restitucija. Teismas neteisingai paskirstė įrodinėjimo pareigą – antstolis turi įrodyti, jog tinkamai atliko vykdymo veiksmus, pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo priimtas 2010-04-30, todėl antstolis turėjo pakankamai laiko gauti informaciją apie pareikštą pareiškimą iškelti bankroto bylą. Dėl įpareigojimo grąžinti nuskaičiuotas vykdymo išlaidas nurodo, kad CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcija nenumato galimybės sudaryti susitarimą pirmiausia iš išieškotų lėšų padengti vykdymo išlaidas. Dėl nurodytos tvarkos nesilaikymo skolininkas negali pasinaudoti teise ginčyti apskaičiuotą vykdymo išlaidų dydį. Lėšos turi būti grąžintos, nes galiojant tokiam antstolio ir išieškotojų susitarimui antstolis tapo įmonės kreditoriumi ir neturėjo teisės gauti vykdymo išlaidų atlyginimą nesilaikant Įmonių bankroto įstatymo nuostatų. Teismas nepagrįstai bylinėjimosi išlaidas priteisė ne iš BUAB „Juodikių transportas“, o iš jos administratoriaus UAB „Divingas“, be to, negalėjo priteisti žyminio mokesčio iš ieškovės.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė antstolio A. S. kontora prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad jei asmens veiksmuose nėra kaltės, tai jis neatsako už tokius veiksmus. Iki nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo dienos informacija apie pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nėra išviešinama. Antstolis, atlikęs paiešką Turto arešto registre 2010-05-27, nustatė, kad informacijos apie ieškovei pradėtas bankroto procedūras nebuvo, todėl mano, jog atliko visus privalomus veiksmus ir būdamas tikras, kad nėra kliūčių paskirstyti išieškotas lėšas, pagrįstai atliko išieškotų lėšų išmokėjimą atsakovams, bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai nepažeidė. Dėl įpareigojimo grąžinti vykdymo išlaidas nurodo, kad išieškotojas, pateikdamas vykdomuosius dokumentus antstoliui, sumoka vykdymo išlaidas, kurios vėliau išieškomos iš skolininko. Įstatymas nedraudžia antstoliui ir išieškotojui susitarti dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo tvarkos. Išieškotų lėšų paskirstymą atsakovas atliko iki nutarties iškelti ieškovei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, todėl antstolio veiksmai negali būti laikomi neteisėtais ir pažeidžiančiais kreditorių interesus.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Pajūrio sauga“ prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Mano, kad antstolio veiksmai buvo teisėti ir pagrįsti.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Ketransa“ prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti, skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad įmonei nebuvo žinoma, jog BUAB „Juodikių transportas“ iškelta bankroto byla. Mano, kad antstolio veiksmai buvo teisėti ir pagrįsti.

9Kitų atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės ieškinys dėl paskirstytų ir išmokėtų piniginių lėšų grąžinimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

12Pirmosios instancijos teisme nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2010-05-26 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Juodikių transportas“, paskyrė bankroto administratorių, uždėjo areštą UAB „Juodikių transportas“ nekilnojamam ir ilgalaikiam materialiam turtui iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, sustabdė išieškojimo veiksmus iš šio turto (b. l. 9–10). 2010-12-31 antstolis raštu informavo BUAB „Juodikių transportas“ bankroto administratorių UAB „Divingas“, jog 2010-05-24 teismas patvirtino turto pardavimo iš varžytynių aktus ir 2010-05-27 gautos piniginės lėšos paskirstytos išieškotojams (b. l. 11–13). BUAB „Juodikių transportas“ bankroto administratorius UAB „Divingas“ raštais paragino išieškotojus grąžinti pinigines sumas, nes pažeista kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės tvarka (b. l. 14–17). Antstolis A. S. ir Klaipėdos apskrities VMI raštu atsakė, jog reikalavimas nepagrįstas (b. l. 18–19). Iš teismui pateiktos Turto arešto aktų registro dokumentų santraukos matyti, jog 2010-05-27 14.11 val. vykdyta užklausa dėl UAB „Juodikių transportas“ turto arešto ir nustatyta, jog nuo 2010-04-30 iki 2010-05-27 informacijos apie ieškovei pradėtas bankroto iškėlimo procedūras nėra (b. l. 42). 2009-04-17, 2009-08-20, 2009-04-24 antstolis gavo kreditorių prašymus dėl vykdomojo dokumento pateikimo ir vykdymo išlaidų apmokėjimo, kuriuose prašoma atliekant išieškotų iš skolininko piniginių lėšų paskirstymą, pirmiausia padengti kreditorių neapmokėtų vykdymo išlaidų likutį (b. l. 43–45).

13Nagrinėjamu atveju antstolio veiksmų teisėtumo vertinimas susijęs su Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio aiškinimu ir taikymu. Teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Jeigu teismas atsisako iškelti įmonei bankroto bylą, išieškojimas ir turto realizavimas atnaujinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (ĮBĮ 9 str. 3 d., redakcija, galiojusi nuo 2009-01-01 iki 2010-11-23). Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p., redakcija, galiojusi nuo 2009-01-01 iki 2010-11-23).

14Nagrinėjamu atveju nutartis iškelti bankroto bylą UAB „Juodikių transportas“ priimta

152010-05-26, jau priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, bet jai dar neįsiteisėjus, antstolis A. S. 2010-05-27 patvarkymu išieškotas lėšas paskirstė ir išmokėjo išieškotojams UAB „Imperita“ (5 794,22 Lt), UAB „Pajūrio sauga‘ (387,23 Lt), Klaipėdos AVMI (1 621,46 Lt) ir UAB „Ketransa“ (902,64 Lt). 2010-05-27 patvarkymu dalį iš varžytynių pardavus turtą gautų lėšų (3 144,45 Lt) – vykdymo išlaidų – antstolis pasiliko sau. UAB „Juodikių transportas“ bankroto byloje Nr. B2-326-479/2012 laikinosios apsaugos priemonės, galiosiančios iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo, taikytos nebuvo. Klaipėdos apygardos teismo 2010-05-26 nutarties dalis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždėtas areštas UAB „Juodikių transportas“ turtui iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos ir sustabdyti išieškojimo veiksmai iš šio turto, vykdytina skubiai, pavedant ją vykdyti antstoliams CPK nustatyta tvarka.

16Priėmęs nutartį dėl bankroto iškėlimo, teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktais, privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti apie iškeltą bankroto bylą juridinių asmenų registrui, antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad bankrutuojančios įmonės turtas parduodamas ir gautos lėšos yra paskirstomos kreditoriams bendra tvarka tik atlikus įstatyme nustatytas bankroto procedūras. Antstoliui 2010-05-27 14.11 val. atlikus paiešką Turto arešto aktų registre įrašo apie turto arešto aktą bankroto byloje nebuvo (b. l. 42), todėl pripažintina, kad informacija apie bankroto iškėlimo procedūras antstoliui, kreditoriams bei kitiems suinteresuotiems asmenimis nebuvo žinoma. Be to, tokia informacija pagal tuo metu galiojusį įstatymą nebuvo viešinama, todėl antstolis 2010-04-24 pardavęs iš varžytynių turtą (t. y. iki pareiškimo dėl bankroto bylos padavimo teismui) ir Klaipėdos miesto apylinkės teismui 2010-05-24 patvirtinus turto pardavimo iš varžytynių aktus (b. l. 12–13), patikrino duomenis, esančius Turto arešto aktų registre, ir pagrįstai 2010-05-27 paskirstė gautas iš parduoto varžytynėse turto lėšas išieškotojams bei padengė vykdymo išlaidas. Konstatuotina, kad antstolis A. S., prieš atlikdamas išieškotų lėšų paskirstymą ir išmokėjimą atsakovams, atliko visus privalomus veiksmus, ir būdamas tikras, kad nėra kliūčių paskirstyti ir išmokėti išieškotas lėšas, pagrįstai ir teisėtai atliko išieškotų lėšų išmokėjimą atsakovams. Antstolis A. S. bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai nepažeidė, todėl civilinė deliktinė atsakomybė šiuo atveju netaikytina.

17Skundžiamame teismo sprendime taip pat pagrįstai nustatyta, jog antstolis, paskirstydamas ir išmokėdamas išieškotas lėšas, atliko teisėtus veiksmus nuskaičiuodamas būtinąsias vykdymo išlaidas sau, nes tokią galimybę jam suteikia CPK 610 straipsnio ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 28 p. nuostatos (redakcija, galiojusi nuo 2010-03-10 iki 2011-01-19), numatančios teisę antstoliui ir išieškotojui susitarti dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo tvarkos. Pateikdami vykdymui vykdomuosius dokumentus išieškotojai nurodė, kad prašo atidėti vykdymo išlaidų apmokėjimą iki vykdomosios bylos užbaigimo, o atliekant išieškotų piniginių lėšų paskirstymą iš jiems tenkančių išmokėti piniginių lėšų pirmiausia padengti jų neapmokėtas vykdymo išlaidas (b. l. 43–45).

18Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantės argumentais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 328 str.), kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo. Dėl šių aplinkybių Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-05-23 sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

19Atsižvelgiant į tai, kad CPK normos nenumato galimybės priteisti bylinėjimosi išlaidų iš šalių atstovų, tikslintina Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-05-23 sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nurodant, kad 868,18 Lt išlaidų už advokato teisines paslaugas antstoliui

20A. S. priteisiamos ne iš BUAB „Juodikių transportas“ bankroto administratoriaus UAB „Divingas“, o iš ieškovės BUAB „Juodikių transportas“ (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.). Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-05-23 sprendimo dalis, kuria iš ieškovę BUAB „Juodikių transportas“ atstovaujančio bankroto administratoriaus UAB „Divingas“ priteista 182 Lt žyminio mokesčio ir 46,68 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, naikintina, nes BUAB „Juodikių transportas“ yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, todėl jos turi būti apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 96 str. 4 d., 83 str. 1 d. 8 p.).

21Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

22Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Patikslinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nurodant, kad 868,18 Lt išlaidų už advokato teisines paslaugas antstoliui A. S. priteisiamos iš ieškovės BUAB „Juodikių transportas“. Panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimo dalį, kuria iš ieškovę BUAB „Juodikių transportas“ atstovaujančio bankroto administratoriaus UAB „Divingas“ priteista 182 Lt žyminio mokesčio ir 46,68 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė BUAB „Juodikių transportas“ ieškiniu prašo įpareigoti UAB... 4. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2012-05-23 sprendimu ieškinį atmetė.... 5. Apeliaciniu skundu ieškovė BUAB „Juodikių transportas“ prašo panaikinti... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė antstolio A. S. kontora prašo... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Pajūrio sauga“ prašo... 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Ketransa“ prašo... 9. Kitų atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 10. Apeliacinis skundas atmestinas.... 11. Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės ieškinys... 12. Pirmosios instancijos teisme nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas... 13. Nagrinėjamu atveju antstolio veiksmų teisėtumo vertinimas susijęs su... 14. Nagrinėjamu atveju nutartis iškelti bankroto bylą UAB „Juodikių... 15. 2010-05-26, jau priėmus nutartį iškelti bankroto bylą, bet jai dar... 16. Priėmęs nutartį dėl bankroto iškėlimo, teismas, vadovaudamasis Įmonių... 17. Skundžiamame teismo sprendime taip pat pagrįstai nustatyta, jog antstolis,... 18. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija neturi pagrindo... 19. Atsižvelgiant į tai, kad CPK normos nenumato galimybės priteisti... 20. A. S. priteisiamos ne iš BUAB „Juodikių transportas“ bankroto... 21. Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija... 22. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d. sprendimą palikti... 23. Patikslinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 23 d....