Byla 2S-227-781/2014
Dėl antstolio A. N. veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis A. N., UAB „Molesta“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Eicore“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-36588-608/2013 pagal pareiškėjo UAB „Eicore“ skundą dėl antstolio A. N. veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis A. N., UAB „Molesta“,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Eicore“ (toliau - Pareiškėjas) padavė skundą dėl antstolio A. N. (toliau - Antstolis) veiksmų, kuriuo prašo panaikinti Antstolio 2013 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymą dėl priverstinio vykdymo priemonių taikymo Nr. B-25816, patvarkymą dėl lėšų arešto Nr. B-25818, patvarkymą dėl lėšų arešto Nr. B-25819, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0157/13/01161. Nurodė, kad Antstolis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 31 d. nutartį, kuria ieškovo UAB „Molesta“ reikalavimų įvykdymo užtikrinimui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo UAB „Eicore“ turto areštas 3 223 357, 11 Lt sumai, o nesant UAB „Eicore“ kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nurodytai sumai, piniginių lėšų areštas trūkstamai sumai. Pareiškėjas mano, kad Antstolis, vykdydamas minėtą nutartį, pažeidė šioje nutartyje nurodytą arešto eiliškumą. Anot Pareiškėjo, jo turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto visiškai užtenka ieškovo UAB „Molesta“ ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti. Todėl Antstolis, areštuodamas Pareiškėjo pinigines lėšas, pažeidė Pareiškėjo teises. Pareiškėjas taip pat tvirtina, jog jis pateikė antstoliui visus įrodymus apie turimą turtą bei jo vertę. Antstolis nesiaiškinęs areštuoto nekilnojamojo turto vertės, taip pat ar atsakovas turi kito turto, kurį būtų galima areštuoti, vykdant teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, be jokio pagrindo areštavo Pareiškėjo pinigines lėšas, taip nepagrįstai suvaržydamas Pareiškėjo teises ir apsunkindamas jo galimybes vykdyti ūkinę veiklą.

3Antstolis 2013 m. rugsėjo 2 d. patvarkymu atsisakė tenkinti Pareiškėjo skundą ir jį kartu su vykdomąja byla perdavė nagrinėti teismui. Antstolis nurodė, kad skolininko UAB „Eicore“ turtą bei pinigine lėšas Antstolis areštavo atsižvelgdamas į Vilniaus apygardos teismo nutartyje nurodytą arešto eiliškumą. Antstolis nurodė, kad Pareiškėjas nepateikė reikalingų duomenų apie jo turimą turtą, o laikinųjų apsaugos priemonių mastas yra didelis, Pareiškėjo turimas nekilnojamasis turtas, kurį Antstolis areštavo, yra apsunkintas hipoteka, todėl išieškojimas iš šio turto kitų kreditorių naudai yra apsunkintas.

4Suinteresuotas asmuo UAB „Molesta“ atsiliepime į Pareiškėjo skundą nurodė su juo nesutinkantis. Pažymėjo, kad Pareiškėjo turimas nekilnojamas turtas – žemės sklypas ir pastatas, esantys ( - ), nuo 2011 m. lapkričio 14 d. yra apsunkinti hipoteka. Be to, visas bendrovei priklausantis kilnojamasis turtas nuo 2013 m. vasario 15 d. yra įkeistas kreditoriaus AB „Swedbank“ naudai. Nurodė, kad nagrinėjamuoju atveju išieškojimo nukreipimas į hipoteka apsunkintą turtą yra negalimas.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 1 d. nutartimi Pareiškėjo skundą atmetė. Teismas nustatė, kad Antstolis, vykdydamas vykdomąjį dokumentą, 2013 m. rugpjūčio 12 d. turto aprašu aprašė Pareiškėjo nekilnojamąjį turtą – 0, 0398 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ir 7 509, 70 kv. m ploto pastatą – viešbutį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). 2013 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymu dėl priverstinio vykdymo priemonių taikymo Nr. B-25816, patvarkymu dėl lėšų arešto Nr. B-25818, patvarkymu dėl lėšų arešto Nr. B-25819 Antstolis areštavo Pareiškėjo pinigines lėšas 3 223 357, 11 Lt sumai. Teismas nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0157/13/01161 nėra įrodymų, patvirtinančių, kad Antstolio aprašyto Pareiškėjo nekilnojamojo turto užtenka išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Tokių įrodymų Pareiškėjas taip pat nepridėjo ir prie skundo dėl Antstolio veiksmų. Nustatė, kad Antstolio aprašytas nekilnojamasis turtas - 0, 0398 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ir 7 509, 70 kv. m ploto pastatas – viešbutis, unikalus Nr. ( - ), esantys ( - ), yra apsunkintas hipoteka kreditoriaus AB „Swedbank“ naudai. Pažymėjo, kad Pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog jis turi hipoteka neapsunkinto turto, kurį galima būtų aprašyti, vykdant Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, jog išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto kitų kreditorių naudai negalimas be hipotekos kreditoriaus sutikimo, o hipoteka užtikrinamas ne tik pagrindinis reikalavimas, bet ir iš šio reikalavimo atsirandančios palūkanos, netesybos bei teismo išlaidos, susiję su hipotekos vykdymu. Pirmosios instancijos teismas priėjo išvados, kad Pareiškėjo argumentas, jog hipoteka apsunkinto skolininko nekilnojamojo turto visiškai pakanka vykdomajam dokumentui įvykdyti, yra nepagrįstas.

6Atskiruoju skundu Pareiškėjas prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – Pareiškėjo skundą dėl Antstolio veiksmų tenkinti. Nurodė, kad priešingai, nei teigiama ginčo nutartyje, Vilniaus miesto apylinkės teismui bei Antstoliui pateikti dokumentai liudija apie tai, jog Pareiškėjo turto pakanka tam, kad užtikrintų suinteresuoto asmens UAB „Molesta“ reikalavimų įvykdymą. Kartu su skundu dėl Antstolio veiksmų Pareiškėjas pateikė teismui ir Antstoliui UAB „Ober Haus“ nekilnojamasis turtas parengtą turto vertinimo ataskaitą, kuri patvirtina, jog žemės sklypo ir pastato, esančių ( - ), vertė yra 27 000 000 Lt. Kartu su skundu taip pat buvo pateiktas 2013 m. birželio 30 d. balansas, patvirtinantis, jog Pareiškėjo ilgalaikio turto vertė 28 044 284 Lt, o viso bendrovės turimo turto vertė sudaro 29 852 279 Lt. Anot Pareiškėjo aplinkybė, kad Pareiškėjui priklausantis turtas yra įkeistas AB „Swedbank“ nereiškia, kad Antstolio patvarkymai yra pagrįsti. Antstolis visiškai nevertino hipotekos kreditoriaus reikalavimų ir įkeisto turto rinkos vertės santykio. Nurodė, kad AB „Swedbank“ pažyma patvirtina, kad Pareiškėjo įsipareigojimai šiam kreditoriui sudaro 8 517 919, 49 Lt. Kartu su įsiskolinimu suinteresuotam asmeniui UAB „Molesta“ ši suma sudaro 11 741 276, 60 Lt (8 517 919, 49 Lt + 3 223 357, 11 Lt). Turto vertinimo ataskaita ir įmonės balansas patvirtina, kad Pareiškėjo nekilnojamojo turto vertė yra 27 000 000 Lt, jo priverstinio pardavimo vertė – 18 000 000 Lt, viso bendrovės turimo turto vertė sudaro 29 852 279 Lt. Taigi, šie faktiniai duomenys paneigia Vilniaus miesto apylinkės teismo išvadą, kad Pareiškėjo turimo turto vertė yra mažesnė nei hipotekos kreditoriaus reikalavimų suma. Be to, nurodė, kad Antstolis pirma eile turėjo areštuoti Pareiškėjo kilnojamąjį turtą, kuris nėra įkeistas AB „Swedbank“ (1 099 219, 42 Lt), o ne Pareiškėjo pinigines lėšas. Pirmosios instancijos teismas visiškai nesiaiškino, ar Pareiškėjo turto nepakanka suinteresuoto asmens UAB „Molesta“ ieškinio reikalavimų tenkinimui, todėl priėmė nepagrįstą nutartį.

7Antstolis atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo su juo nesutinkantis ir prašo jį atmesti. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad Pareiškėjas nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad jis turi hipoteka neapsunkinto turto, kurį galima būtų aprašyti vykdant Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Suinteresuotas asmuo UAB „Molesta“ Pareiškėjo atskirąjį skundą prašė atmesti ir priteisti iš Pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad teismas ginčo nutartyje teisingai nurodė, kad Pareiškėjas nepateikė teismui jokių įrodymų, jog išieškojimo nukreipimas į viešbutį, tenkinant suinteresuoto asmens UAB „Molesta“ reikalavimą, jeigu būtų priimtas jam palankus sprendimas, būtų galimas. Nurodė, kad iš Hipotekos registro išrašo matyti, kad įkeičiami 128 vienetai kilnojamojo turto, nurodyto 2013 m. vasario 11 d. kilnojamojo turto sąraše, kurio balansinė vertė 2012 m. gruodžio 30 d. yra 1 186 796, 07 Lt. Byloje nėra įrodymų, kad šis kilnojamasis turtas nėra įkeistas.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstosios dalies ir analizuoja tik atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

11Byloje kilo ginčas, ar Antstolis, vykdydamas 2013 m. liepos 31 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo, laikėsi 2013 m. liepos 31 d. nutartyje numatyto turto arešto eiliškumo ir teisėtai areštavo Pareiškėjo pinigines lėšas. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2013 m. liepos 31 d. nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo nutarta ieškovo UAB „Molesta“ reikalavimų įvykdymui užtikrinti areštuoti atsakovui UAB „Eicore“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį parduoti, mainyti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims, o esant šio turto nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovui, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis 3 223 357, 11 Lt sumai (vykdomosios bylos Nr. 0157/13/01161 l. 4-5). Antstolis, vykdydamas Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-5102-640/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių, pradėjo vykdomąją bylą Nr. 0157/13/01161. 2013 m. rugpjūčio 12 d. turto aprašu Antstolis aprašė Pareiškėjo nekilnojamąjį turtą – 0, 0398 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ir 7 509, 70 kv. m ploto pastatą – viešbutį, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - )(vykdomosios bylos Nr. 0157/13/01161 l. 38-39). 2013 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymu dėl priverstinio vykdymo priemonių taikymo Nr. B-25816, patvarkymu dėl lėšų arešto Nr. B-25818, patvarkymu dėl lėšų arešto Nr. B-25819 Antstolis areštavo Pareiškėjo pinigines lėšas 3 223 357, 11 Lt sumai (vykdomosios bylos Nr. 0157/13/01161 l. 132, 133, 134).

12Nagrinėjamo klausimo kontekste, visų pirma, pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnis), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą. Taigi pagal išdėstytą teisinį reglamentavimą ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką antstolis turi veikti pagal savo kompetenciją, neišeidamas už jos ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 11 d. nutartis, civilinės bylos Nr. 3K-3-341/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartis, civilinės bylos Nr. 3K-3-40/2010).

13Vilniaus miesto apylinkės teismas, nagrinėdamas Pareiškėjo skundą dėl Antstolio veiksmų nustatė, kad aprašytas Pareiškėjo nekilnojamasis turtas yra apsunkintas hipoteka kreditoriaus AB „Swedbank“ naudai. Šia aplinkybę patvirtina byloje esantis Hipotekos registro išrašas (b. l. 22-23). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad hipotekos kreditoriaus (AB „Swedbank“), kaip įkeisto turto turėtojo, teisės į reikalavimo patenkinimą iš hipoteka įkeisto turto ne ginčo tvarka, yra pirmenybinis prieš kitus kreditorius (CK 4.170 straipsnio 3 dalis, CPK 754 straipsnio 1 dalis). Įstatymo leidėjas nurodo, jog hipoteka reglamentuojančios teisės normos suteikia hipotekos kreditoriui, kaip įkeisto turto turėtojui, privilegijuotą padėtį prieš kitus kreditorius. Pažymėtina, kad objektyviai nustatyti hipoteka įkeisto turto vertės, iš kurios suinteresuotas asmuo UAB „Molesta“ galėtų įgyvendinti savo reikalavimą, yra neįmanoma tol, kol Pareiškėjas nėra visiškai atsiskaitęs su hipotekos kreditoriumi (AB „Swedbank“). Atkreiptinas dėmesys, jog net UAB „Ober Haus“ nekilnojamasis turtas įvertinus hipoteka įkeistą turtą, be hipotekos turėtojo sutikimo suinteresuotas asmuo UAB „Molesta“, reikalavimų tenkinimo atveju, negalėtų įgyvendinti savo teisių ir išsiieškoti priteistos skolos (CPK 747 straipsnis). Todėl darytina išvada, kad hipoteka įkeisto turto areštas negali užtikrinti kreditoriaus (suinteresuoto asmens UAB „Molesta“) interesų.

14Todėl nagrinėjamu atveju svarbu patikrinti, ar skundžiamos nutarties priėmimo metu Pareiškėjas turėjo pakankamai neįkeisto kito turto, nes tik tokiu atveju šioje situacijoje būtų pagrindas netaikyti arešto jo lėšoms.

15Susipažinus su vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, kad vykdydamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, Antstolis surado tik turto registre registruotą Pareiškėjo turtą. 2013 m. rugpjūčio 12 d. Antstolis, patikrinęs Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko informaciją apie Pareiškėjo turimą nekilnojamąjį turtą ir nustatęs, kad Pareiškėjas daugiau registruoto turto neturi, su patvarkymu pateikti informaciją apie turimą turtą bei priverstinio poveikio priemonių taikymą kreipėsi į Pareiškėją, įpareigodamas raštu per 3 dienas nuo patvarkymo gavimo pateikti informaciją apie Pareiškėjui priklausantį turtą (vykdomosios bylos Nr. 0157/13/01161, l. 22-25, 36-37). Tačiau surašęs 2013 m. rugpjūčio 12 d. įpareigojimą Pareiškėjui, tą pačią dieną, t. y. 2013 m. rugpjūčio 12 d., patvarkymu Antstolis areštavo Pareiškėjo pinigines lėšas (vykdomosios bylos Nr. 0157/13/01161, l. 132-134). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2013 m. rugpjūčio 12 d. Patvarkymai pateikti visą informaciją apie turimą turtą, dėl lėšų arešto ir kt., Pareiškėjui buvo įteikti 2013 m. rugpjūčio 16 d. (vykdomosios bylos Nr. 0157/13/01161, l. 40, 42). 2013 m. rugpjūčio 27 d. Antstolio kontoroje gautas Pareiškėjo atsakymas su priedais vykdant anksčiau nurodytą Antstolio įpareigojimą (vykdomosios bylos Nr. 0157/13/01161, l. 81-82). Pažymėtina, kad CPK 645 straipsnis įtvirtina skolininko pareigą pateikti antstoliui informaciją apie turimą turtą. Akivaizdu, kad Pareiškėjas per tris dienas neįvykdė Antstolio reikalavimo, nurodyto 2013 m. rugpjūčio 12 d. patvarkyme, ir duomenis apie turimą turtą Antstoliui pateikė praleidęs jam nustatytą terminą.

16Tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Antstolis vykdydamas 2013 m. liepos 31 d. teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, privalėjo ją vykdyti joje nustatyta tvarka. Pagal CPK 152 straipsnio 6 dalies nuostatas nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolio vykdomos teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. Vadinasi, tokiu atveju teismo nutartimi nustatoma jos vykdymo tvarka ir būdas. Antstolis neturi teisės be teismo procesinio sprendimo keisti teismo nutartimi nustatytos taikytų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarkos. Kaip jau buvo pažymėta anksčiau, nagrinėjamos bylos atveju Antstolis, vykdydamas 2013 m. liepos 31 d. teismo nutartį, tik nustatęs, kad Pareiškėjas neturi nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, ar nurodyto turto nepakankant, turėjo teisę areštuoti Pareiškėjo lėšas. Tačiau Antstolis, nustatęs kad esamas Pareiškėjo registruotinas nekilnojamasis turtas yra įkeistas AB „Swedbank“, ir kito nekilnojamojo turto nėra, 2013 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymu įpareigodamas Pareiškėją per 3 dienas pateikti informaciją apie savo turimą turtą, tos pačios dienos patvarkymu (2013 m. rugpjūčio 12 d.) areštavo Pareiškėjo pinigines lėšas, t. y. net nepraėjus trijų dienų laikotarpiui, nustatytam pateikti informaciją dėl turimo turto. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad antstolis yra viešosios teisės subjektas ir privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgalinimų. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia tai, kad jis taipogi privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Nagrinėjamu atveju Antstolis, nustatydamas terminą Pareiškėjui informacijai dėl turto pateikti, jam net nesuėjus, areštavo Pareiškėjo lėšas, todėl pripažintina, kad tokiais veiksmais jis viršijo savo kompetenciją.

17Byloje nustatyta, kad Pareiškėjas, nors ir praleidęs 3 d. terminą informacijai pateikti, minėtame 2013 m. rugpjūčio 27 d. rašte nurodė turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, kuriam nustatyta hipoteka, bei laisvą nuo apribojimų kilnojamąjį turtą, jo balansinę vertė 2013 m. rugpjūčio 27 d. (634 466,30 Lt) ir pateikė šio kilnojamojo turto sąrašą (vykdomosios bylos Nr. 0157/13/01161, l. 83, 71-73). Byloje nėra duomenų, kad Antstolis buvo nuvykęs pas Pareiškėją, kad jam buvo trukdoma patekti į Pareiškėjo patalpas bei aprašyti Pareiškėjui priklausantį kilnojamąjį turtą, t. y. patikrinti Pareiškėjo pateiktą informaciją apie turimą neįkeistą kilnojamąjį turtą. Be to, Antstolis 2013 m. rugpjūčio 12 d. atliko užklausą Juridinių asmenų registre (vykdomosios bylos Nr. 0157/13/01161, l. 83, 71-73). Šio registro išplėstiniame išraše nurodyta, kad Pareiškėjas yra pateikęs 2012 m. finansinės atskaitomybės dokumentus, iš kurių Antstolis galėtų nustatyti ir įvertinti turimą materialųjį turtą. Tačiau Antstolis nurodytos aplinkybės neįvertino. Pirmosios instancijos teismas net ir turėdamas Pareiškėjo pateiktą balansą, į šią aplinkybę taip pat neatsižvelgė. Tokiu būdu laiku nustatęs šią aplinkybę, suradęs ir aprašęs Pareiškėjui priklausantį kilnojamąjį turtą, Antstolis nebūtų turėjęs pagrindo priimti skundžiamus patvarkymus, t. y. 2013 m. liepos 31 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtų įvykdyta tinkamai, laikantis nutartyje nurodytos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumo. Taigi, kaip matyti iš bylos medžiagos, Antstolis dėjo pastangas išsiaiškinti ir surasti Pareiškėjui priklausančias pinigines lėšas, tačiau tinkamai neįvykdė savo pirminės pareigos surasti ir aprašyti Pareiškėjui priklausantį kilnojamąjį turtą.

18Įvertinus nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad Antstolis laikėsi teismo nutartyje nurodyto turto arešto eiliškumo. Apeliacinės instancijos teismo manymu Antstolis nesilaikė Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 31 d. nutartyje nustatyto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo eiliškumo, kadangi 2013 m. rugpjūčio 12 d. areštuodamas Pareiškėjui priklausančias pinigines lėšas neaprašė Pareiškėjui priklausančio kilnojamojo turto. Tokiu būdu Antstolio veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0157/13/01161 areštuojant Pareiškėjo pinigines lėšas, esančias Pareiškėjo vardu atidarytose sąskaitose, pripažintini neteisėtais, todėl naikintini Antstolio 2013 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymas dėl priverstinio vykdymo priemonių taikymo Nr. B-25816, patvarkymas dėl lėšų arešto Nr. B-25818, patvarkymas dėl lėšų arešto Nr. B-25819, priimti vykdomojoje byloje Nr. 0157/13/01161.

19Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias vykdymo veiksmus, kas sudaro pagrindą skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės, Pareiškėjo skundą patenkinant dėl aukščiau nurodytų motyvų bei Antstolio padarytų procesinės teisės pažeidimų (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

20Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str., teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 1 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti antstolio A. N. 2013 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymą dėl priverstinio vykdymo priemonių taikymo Nr. B-25816, patvarkymą dėl lėšų arešto Nr. B-25818, patvarkymą dėl lėšų arešto Nr. B-25819, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0157/13/01161.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. pareiškėjas UAB „Eicore“ (toliau - Pareiškėjas) padavė skundą dėl... 3. Antstolis 2013 m. rugsėjo 2 d. patvarkymu atsisakė tenkinti Pareiškėjo... 4. Suinteresuotas asmuo UAB „Molesta“ atsiliepime į Pareiškėjo skundą... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 1 d. nutartimi Pareiškėjo... 6. Atskiruoju skundu Pareiškėjas prašo pirmosios instancijos teismo nutartį... 7. Antstolis atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo su juo nesutinkantis ir... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „Molesta“ Pareiškėjo atskirąjį skundą prašė... 9. Atskirasis skundas tenkintinas. ... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Byloje kilo ginčas, ar Antstolis, vykdydamas 2013 m. liepos 31 d. nutartį... 12. Nagrinėjamo klausimo kontekste, visų pirma, pažymėtina, kad Lietuvos... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas, nagrinėdamas Pareiškėjo skundą dėl... 14. Todėl nagrinėjamu atveju svarbu patikrinti, ar skundžiamos nutarties... 15. Susipažinus su vykdomosios bylos medžiaga nustatyta, kad vykdydamas nutartį... 16. Tačiau apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad... 17. Byloje nustatyta, kad Pareiškėjas, nors ir praleidęs 3 d. terminą... 18. Įvertinus nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą,... 20. Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str., teismas... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 1 d. nutartį panaikinti ir...