Byla 1S-256-387/2019
Dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutarties, kuria atmestas bankroto administratoriaus direktoriaus prašymas panaikinti laikiną nuosavybės teisių apribojimą nuteistosios BUAB „G.“ kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algimantas Valantinas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo nuteistosios bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „G.“ (toliau – nuteistoji, bendrovė, įmonė) bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ (toliau – bankroto administratorius) skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutarties, kuria atmestas bankroto administratoriaus direktoriaus prašymas panaikinti laikiną nuosavybės teisių apribojimą nuteistosios BUAB „G.“ kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui.

2Teisėjas

Nustatė

3I. Bylos esmė

41.

5Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 16 d. nuosprendžiu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-85-634/2019, V. K. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalį pripažintas kaltu ir, vadovaujantis BK 641 straipsniu, jam paskirta galutinė bausmė – 500 MGL (18 830 Eur) dydžio bauda. Į jam paskirtos bausmės laiką įskaitytas laikas, išbūtas laikinajame sulaikyme ir suėmime nuo 2014 m. birželio 10 d. iki 2014 m. birželio 25 d. (16 parų), 1 parą prilyginant 2 MGL baudai, ir nustatyta, kad neatliktoji jo bausmės dalis yra 468 MGL, t. y. 17 624,88 Eur. Tuo pačiu nuosprendžiu BUAB „G.“ pripažinta kalta padariusi nusikaltimą, nustatytą BK 20 straipsnio 2 dalyje ir BK 182 straipsnio 2 dalyje, ir, pritaikius BK 641 straipsnį, jai paskirta galutinė bausmė – 500 MGL dydžio (18 830 Eur) bauda. Šiuo nuosprendžiu taip pat iš dalies patenkintas civilinis ieškinys ir iš BUAB „G.“ bei subsidiariai iš V. K. valstybei priteista 250 714,10 Eur nesumokėtų mokesčių (akcizo ir pridėtinės vertės mokesčio). Be to, aptariamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pratęstas ir laikinas nuosavybės teisės apribojimas į BUAB „G.“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, t. y. pastatą-degalinę su prekybos sale, esančius ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ); pastatą-stoginę, esantį ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausantį UAB „G.“; kitus statinius (inžinierinius)-kiemo statinius, esančius ( - ), kurių unikalus Nr. ( - ); pinigines lėšas, esančias AB DNB banko atsiskaitomojoje sąskaitoje ( - ); pinigines lėšas, esančias AB Šiaulių banko atsiskaitomojoje sąskaitoje ( - ); pinigines lėšas, esančias AB SEB bankas atsiskaitomojoje sąskaitoje ( - ); pinigus – 40 250 Lt (11 567, 21 Eur), rastus ir paimtus kratos metu BUAB „G.“ patalpose, esančiose ( - ), kurie įnešti į FNTT prie LR VRM depozitinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke AB „Swedbank“, turto saugotoju paskiriant banko AB „Swedbank“ atstovą.

62.

7Kauno apygardos teisme 2019 m. rugpjūčio 12 d. gautas BUAB „G.“ bankroto administratoriaus prašymas panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 16 d. nuosprendžiu pratęstą laikiną BUAB „G.“ nuosavybės teisių apribojimą į aptartą nuteistajai priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. Šį prašymą bankroto administratorius pagrindė tuo, kad nepanaikinus BUAB „G.“ nuosavybės teisių apribojimo į jai priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, bankroto administratorius negali vykdyti turto pardavimo procedūrų Lietuvos Respublikos bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka bei atsiskaityti su kreditoriaus, įskaitant, bet neapsiribojant, ir su civiline ieškove Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie LR FM). Bankroto administratorius pažymėjo, kad BUAB „G.“ kitų lėšų atsiskaityti su kreditoriais neturi, o atsiskaitymas galimas tik iš lėšų, gautų pardavus įmonės turtą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Kauno apygardos teismas, nenustatęs, kad šioje baudžiamojoje byloje laikinas nuosavybės teisių apribojimas tapo nebereikalingas, paminėtą BUAB „G.“ bankroto administratoriaus prašymą atmetė. Apygardos teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, jog būtų visiškai atlyginta žala, priteista Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 16 d. nuosprendžiu valstybei iš BUAB „G.“ bei V. K.. Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuostatas, baudos bausmė vykdoma arba savanoriškai, arba priverstinai. Nesumokėjus baudos savanoriškai, ją priverstinai išieško ne bankroto administratorius, o antstolis pagal nuosprendį priėmusio teismo išduotą vykdomąjį raštą.

11III. Skundo argumentai

124.

13Skunde nuteistosios BUAB „G.“ bankroto administratorius, nesutikdamas su Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi, prašo ją panaikinti ir dėl skundo priimti naują sprendimą – tenkinti bankroto administratoriaus prašymą panaikinti laikiną nuosavybės teisių apribojimą į BUAB „G.“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą. Skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

144.1.

15pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino galiojantį teisinį reguliavimą, susijusį su bankrutuojančios įmonės turto disponavimu ir išieškojimu iš jo. ĮBĮ aiškiai įtvirtinta, kad įmonei iškėlus bankroto bylą, savo reikalavimus kreditoriai gali patenkinti tik laikydamiesi ĮBĮ 33–36 straipsniuose nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės bei tvarkos. Nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, bankroto procedūras vykdo teismo paskirtas bankroto administratorius, kuris ĮBĮ nustatyta tvarka valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą, disponuoja bankuose esančiomis įmonės piniginėmis lėšomis, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, nė vienas įmonės kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto ir lėšų kitaip, negu nustato ĮBĮ. Antstolis, kitaip nei konstatavo teismas, neturi teisės vykdyti išieškojimo iš skolininko, kuriam iškelta bankroto byla, turto. Kai iškeliama skolininko bankroto byla, antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą ir vykdomąjį dokumentą persiųsti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui arba neteisminio bankroto proceso atveju – bankroto administratoriui.

164.2.

17Bankroto administratorius pažymi, kad 2019 m. rugpjūčio 1 d. BUAB „G.“ kreditorių susirinkime buvo patvirtintas VMI prie LR FM 3 662 906,76 Eur dydžio finansinis reikalavimas, kuris apima ir Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 16 d. nuosprendžiu iš nuteistosios priteistas sumas. Lietuvoje galiojantys teisės aktai nenurodo jokio kito būdo atsiskaityti su kreditoriais, kaip tik iš turto pardavimo gautomis lėšomis. Tam, kad bendrovė galėtų įvykdyti teismo nuosprendį, bankroto administratorius privalo parduoti turimą turtą, o gautas lėšas panaudoti administravimo išlaidoms apmokėti bei atsiskaityti su kreditoriais, įskaitant ir VMI prie LR FM. Tai yra vienintelis būdas įvykdyti įsiteisėjusį teismo nuosprendį. Tačiau pirmiausiai turi būti panaikinti apribojimai BUAB „G.“ turtui, šis turtas parduotas bankroto procese teisės aktų nustatyta tvarka, gautos lėšos išmokėtos kreditoriams ir padengtos administravimo išlaidos. Priešingu atveju, yra užkertamas kelias vykdyti įsiteisėjusį teismo nuosprendį. Nepanaikinus apskųstosios nutarties, teismo nuosprendis niekada nebus pradėtas vykdyti.

18Proceso dalyviai atsiliepimų į skundą nepateikė.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

20Nuteistosios BUAB „G.“ bankroto administratoriaus skundas tenkinamas.

215.

22Lietuvos apeliacinio teismo nuomone, Kauno apygardos teismas neteisingai įvertino teisiškai reikšmingas aplinkybes, susijusias su laikino nuosavybės teisių apribojimo taikymo tikslingumu bei reikalingumu bankrutavusio juridinio asmens turtui, netinkamai taikė ir aiškino baudžiamojo proceso įstatymo nuostatas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 151 straipsnis, 361 straipsnio 3 dalis), nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos.

236.

24Laikinas nuosavybės teisių apribojimas yra viena iš BPK įtvirtintų kitų procesinės prievartos priemonių rūšių, kurios paskirtis – užtikrinti civilinį ieškinį, turo konfiskavimą arba išplėstinį turto konfiskavimą. Baudžiamosios bylos duomenimis, ikiteisminio tyrimo metu, siekiant užtikrinti galimą civilinį ieškinį, prokuroro 2014 m. birželio 11 d. ir 2015 m. kovo 3 d. nutarimais buvo taikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas UAB „G.“ priklausančiam kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui – piniginėms lėšoms, esančioms bankuose, 40 250 litų (11 567, 21 Eur), rastoms ir paimtoms kratos metu UAB „G.“ patalpose, pastatui-degalinei su prekybos sale, pastatui-stoginei bei kitiems inžinieriniams kiemo statiniams, uždraudžiant disponuoti nurodytu turtu (t. 29, b. l. 154–197; t. 30, b. l. 1–131). Kaip matyti iš BUAB „G.“ prašymo, 2017 m. sausio 12 d. UAB „G.“ kreditorių susirinkime buvo nutarta paskelbti bendrovės bankrotą, o bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, bankroto administratoriumi paskiriant UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ (t. 34, b. l. 37–38). Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 16 d. nuosprendžiu laikinas nuosavybės teisių į paminėtą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą apribojimas pratęstas iki teismo nuosprendžio įvykdymo, nekilnojamajam turtui nustatant dalies nuosavybės teisių apribojimą, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, išskyrus teisę jį išnuomoti, taip pat paliekant naudojimosi ir nuomos teisę, įmokas už turto nuomą pervedant į BUAB „G.“ sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“, tuo tarpu, piniginėms lėšoms nustatant visišką nuosavybės teisių apribojimą, uždraudžiant disponuoti turtu, leidžiant tik įplaukas į sąskaitas, turto saugotoju paskiriant BUAB „G.“ bankroto administratorių V. Č. (t. 33, b. l. 140–165).

257.

26Taigi, nagrinėjamoje byloje įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu iki visiško teismo nuosprendžio įvykdymo pratęstas laikino nuosavybės teisių apribojimo terminas bankrutavusio juridinio asmens turtui. Šiuo aspektu pažymėtina, kad įprastai laikinas nuosavybės teisių apribojimas taikomas pareikštam ar galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti tuo atveju, kai yra tikimybė, jog turtas bus sugadintas, sunaikintas, perleistas ar kitaip suvaržytos teisės į jį ir pan. Šiuo atveju, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra teisinių prielaidų išvadai, kad BUAB „G.“ priklausantis turtas galėtų būti perleistas kitiems asmenims, nes, kaip nurodyta pirmiau, 2017 m. sausio 12 d. UAB „G.“ kreditorių susirinkimo nutarimu bendrovei buvo iškelta bankroto byla ir bendrovė yra įgijusi bankrutavusios įmonės statusą. Tai reiškia, kad nuo kreditorių susirinkimo nutarimo iškelti bankroto bylą priėmimo momento visą įmonės turtą valdo, jį naudoja, disponuoja bankuose esančiomis lėšomis, užtikrina turto apsaugą bankroto administratorius ĮBĮ nustatyta tvarka. Nors aptariamu atveju Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 16 d. nuosprendžiu iš dalies patenkintas VMI prie LR FM civilinis ieškinys ir iš BUAB „G.“ bei subsidiariai iš V. K. valstybei priteista 250 714,10 Eur nesumokėtų mokesčių (akcizo ir pridėtinės vertės mokesčio), tačiau ši teismo nuosprendžio dalis konkrečiu atveju negali būti įvykdyta nepanaikinus laikino nuosavybės teisės ribojimo bendrovės turtui, nes bankrutavusios įmonės turto kitaip, nei ĮBĮ nustatyta, realizuoti turto nėra galimybės. Įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje priteistos piniginės lėšos negali būti išieškotos pirmumo eile. Išieškojimo eiliškumą nustato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 754 straipsnis. Šiame straipsnyje įtvirtinta reikalavimų tenkinimo eilė nenumato galimybės pirmumo tvarka patenkinti tokio pobūdžio kreditorių reikalavimus, kaip nagrinėjamoje byloje. Turtas, kuriam vykdytinu teismo nuosprendžiu pratęstas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, pagal galiojančią tvarką, įtraukiamas į bendrą bankroto procese esamo įmonės turto masę, iš kurios turės būti tenkinami visų kreditorių reikalavimai pagal jų reikalavimų tenkinimo eiliškumą (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys Nr. 2-2013/2014, Nr. 2-291-823/2018; kasacinės nutartys Nr. 3K-3-381/2013, Nr. 2A-80-1073/2019 ir kt.).

278.

28Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog BUAB „G.“ prašymas netenkintas nepagrįstai. Dėl taikomų apribojimų BUAB „G.“ turtui gali pasunkėti arba tapti neįmanomas teismo nuosprendžiu priteistos žalos išieškojimas, o tokia situacija nebūtų suderinama su įmonės ir jos kreditorių teisėtų interesų apsauga, trukdytų sklandžiam ir nepertraukiamam bankroto procedūrų vykdymui, t. y. prieštarautų bankroto proceso paskirčiai. Panašios pozicijos laikomasi ir Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (nutartys, priimtos bylose Nr. 1N-146/2014, Nr. 1N-101-165/2015, Nr. 1S-47-202/2016, Nr. 1S-37-518/2019, Nr. e2-70-516/2019 ir kt.). Kita vertus, pastebėtina, kad 2019 m. rugpjūčio 2 d. kreditorių susirinkime buvo nutarta patvirtinti papildomą 18 830 Eur administravimo išlaidų sumą Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 16 d. nuosprendžiu skirtai baudai sumokėti, o BUAB „G.“ bankroto procese, kuris vyksta ne teismo tvarka, patvirtintas 3 662 906,76 Eur dydžio VMI prie LR FM finansinį reikalavimas apima ir aptartu teismo nuosprendžiu priteistą atlyginti 250 714,10 Eur žalą (t. 34, b. l. 39–40, 42–43). Todėl bankroto administratoriaus skundas tenkinamas, apskųstoji teismo nutartis panaikinama ir dėl skundo priimamas naujas procesinis sprendimas.

29Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 151 straipsnio 8 dalimi, 361 straipsnio 3 dalimi ir 364 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

Nutarė

30Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „G.“ (j. a. k. ( - )) kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui taikytą procesinės prievartos priemonę – laikiną nuosavybės teisių apribojimą į:

31– pastatą-degalinę su prekybos sale, esančius ( - ), kurio unikalus Nr. ( - );

32– pastatą-stoginę, esantį ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklausantį UAB „G.“;

33– kitus statinius (inžinierinius)-kiemo statinius, ( - ), kurių unikalus Nr. ( - );

34– pinigines lėšas, esančias AB DNB banko atsiskaitomojoje sąskaitoje ( - );

35– pinigines lėšas, esančias AB Šiaulių banko atsiskaitomojoje sąskaitoje ( - );

36– pinigines lėšas, esančias AB SEB bankas atsiskaitomojoje sąskaitoje ( - );

37– pinigus – 40 250 Lt (11 567, 21 Eur), rastus ir paimtus kratos metu UAB „G.“ patalpose, esančiose ( - ), kurie įnešti į FNTT prie LR VRM depozitinę sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke AB „Swedbank“.

38Nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algimantas... 2. Teisėjas... 3. I. Bylos esmė... 4. 1.... 5. Kauno apygardos teismo 2019 m. gegužės 16 d. nuosprendžiu, priimtu... 6. 2.... 7. Kauno apygardos teisme 2019 m. rugpjūčio 12 d. gautas BUAB „G.“ bankroto... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Kauno apygardos teismas, nenustatęs, kad šioje baudžiamojoje byloje laikinas... 11. III. Skundo argumentai... 12. 4.... 13. Skunde nuteistosios BUAB „G.“ bankroto administratorius, nesutikdamas su... 14. 4.1.... 15. pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino galiojantį teisinį... 16. 4.2.... 17. Bankroto administratorius pažymi, kad 2019 m. rugpjūčio 1 d. BUAB „G.“... 18. Proceso dalyviai atsiliepimų į skundą nepateikė.... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 20. Nuteistosios BUAB „G.“ bankroto administratoriaus skundas tenkinamas.... 21. 5.... 22. Lietuvos apeliacinio teismo nuomone, Kauno apygardos teismas neteisingai... 23. 6.... 24. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas yra viena iš BPK įtvirtintų kitų... 25. 7.... 26. Taigi, nagrinėjamoje byloje įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu iki visiško... 27. 8.... 28. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas,... 30. Kauno apygardos teismo 2019 m. rugpjūčio 30 d. nutartį panaikinti ir... 31. – pastatą-degalinę su prekybos sale, esančius ( - ), kurio unikalus Nr. (... 32. – pastatą-stoginę, esantį ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ), nuosavybės... 33. – kitus statinius (inžinierinius)-kiemo statinius, ( - ), kurių unikalus... 34. – pinigines lėšas, esančias AB DNB banko atsiskaitomojoje sąskaitoje ( -... 35. – pinigines lėšas, esančias AB Šiaulių banko atsiskaitomojoje... 36. – pinigines lėšas, esančias AB SEB bankas atsiskaitomojoje sąskaitoje ( -... 37. – pinigus – 40 250 Lt (11 567, 21 Eur), rastus ir paimtus kratos metu UAB... 38. Nutartis yra galutinė ir neskundžiama....