Byla 2-2448-324/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos,

Nustatė

2pareiškėja prašo taikyti laikinąją apsaugos priemonę iki ieškinio teismui padavimo dienos ir BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ uždrausti vykdyti 2014 m. rugpjūčio 25 d. nekilnojamo turto pirkimo–pardavimo be varžytynių sutartį, pasirašytą su UAB „Šventosios apartamentai“, uždraudžiant perduoti nuosavybės teisę į 2014 m. rugpjūčio 25 d. sutartyje nurodytus nekilnojamuosius daiktus: 1 475,35 kv. m bendro ploto sporto kompleksą (unikalus Nr. ( - )), 60,49 kv. m bendro ploto buitinį pagalbinį pastatą (unikalus Nr. ( - )), kiemo statinius (unikalus Nr. ( - )), nuomos teisę į 1,2101 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), pirkėjui UAB „Šventosios apartamentai“, taip pat įrašą viešame registre dėl draudimo perleisti nekilnojamųjų daiktų: 1 475,35 kv. m bendro ploto sporto komplekso (unikalus Nr. ( - )), 60,49 kv. m bendro ploto buitinio pagalbinio pastato (unikalus Nr. ( - )), kiemo statinių (unikalus Nr. ( - )), nuomos teisės į 1,2101 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), nuosavybės teisę.

3Nurodo, kad 2014 m. rugpjūčio 1 d. įvyko BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ kreditorių susirinkimas, kuriame antruoju darbotvarkės klausimu dėl varžytynėse neparduoto turto sumažintų pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo kreditoriaus Goterium Capital Limited turimais balsais buvo priimtas sprendimas, kuriuo vadovaujantis BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ turtas buvo išskaidytas į du turtinius vienetus ir tiems turtiniams vienetams buvo nustatytos pradinės pardavimo kainos. Vadovaujantis 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu, pirmą turtinį kompleksą, kurį sudaro 1 475,35 kv. m bendro ploto sporto kompleksas (unikalus Nr. ( - )), 60,49 kv. m bendro ploto buitinis pagalbinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), kiemo statiniai (unikalus Nr. ( - )), nuomos teisė į 1,2101 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), nuspręsta parduoti pasiūlymą pateikusiam pirkėjui už 2 000 000 Lt plius PVM pradinę pardavimo kainą. Antrą turtinį kompleksą, kurį sudaro 0,05 ha bendro ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), ir BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ ilgalaikis kilnojamas turtas (604 turto pozicijos) nuspręsta parduoti pasiūlymą pateikusiam pirkėjui už 2 782 956,8 Lt (806 000 EUR) įskaitant PVM pradinę pardavimo kainą. Atvykęs į 2014 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkimą, pareiškėjos atstovas buvo supažindintas su 2014 m. liepos 28 d. UAB „Šventosios apartamentai“ pasiūlymu įsigyti pirmąjį turtinį kompleksą už 2 000 000 Lt plius PVM ir su Litaro Establishment pasiūlymu įsigyti antrąjį turtinį kompleksą už 806 000 EUR. 2014 m. rugpjūčio 1 d. pareiškėja išsiuntė bankroto administratoriui raštą Nr. C-05-0551/14, kuriuo, kaip parduodamo turto įkaito turėtoja, išdėstė savo poziciją, kokia tvarka turėtų būti vykdomas minėtas 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimas. Šiame rašte pareiškėja pažymėjo, kad 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu nebuvo nustatyta aiški turto pardavimo tvarka, turto pardavimo eiliškumas bei sąlygos, užtikrinančios turto pirkimo sutarčių įvykdymą, todėl pareiškėja išreiškė nuomonę, kad BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ administratorius neturėtų parduoti pirmo turto komplekso, kol nėra parduotas antras turto kompleksas ir užtikrinti, kad BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ visas turtas komplekse būtų parduotas tik mokiems klientams bei turto pirkimo pardavimo sutartyse būtų įtrauktos sąlygos, užtikrinančios abiejų sandorių įvykdymo užtikrinimą. Pareiškėja taip pat paprašė bankroto administratoriaus pateikti paaiškinimus, kokiu eiliškumu pagal 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą būtų parduodamas turtas, kokios atsiskaitymo sąlygos bus numatomos ir kokios pirkimo–pardavimo sutarčių įvykdymą užtikrinančios sąlygos bus įtrauktos į turto pirkimo–pardavimo sutartis ir ar buvo išsiaiškintos abiejų pasiūlymus pirkti turtą pateikusių asmenų mokumo galimybės. 2014 m. rugpjūčio 11 d. pareiškėja gavo administratoriaus raštą Nr. 08-19871, kuriuo administratorius informavo, kad jis pasirašys turto pirkimo–pardavimo sutartis 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendime nustatytomis sąlygomis ir nepateikė paaiškinimų dėl 2014 m. rugpjūčio 1 d. rašte siūlomų sąlygų. 2014 m. rugpjūčio 25 d. pareiškėja elektroniniu paštu paprašė, kad administratorius pateiktų informaciją apie BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ turto pardavimo tvarką ir paprašė atsiųsti turto pirkimo–pardavimo sutarčių projektus. 2014 m. rugpjūčio 26 d. administratorius elektroniniu paštu informavo pareiškėją, kad 2014 m. rugpjūčio 25 d. yra pasirašyta nekilnojamojo turto be varžytynių pirkimo–pardavimo sutartis su UAB „Šventosios apartamentai“ dėl pirmo komplekso pardavimo, o sutartis su Litaro Establichment dėl antrojo komplekso pardavimo yra ruošiama, atsiuntė pasirašytos sutarties ir sutarties projekto kopijas. 2014 m. rugpjūčio 27 d. pareiškėja administratoriui registruotu paštu ir elektroniniu paštu išsiuntė raštą Nr. C-05-05653/14, kuriame pasiūlė papildyti 2014 m. rugpjūčio 25 d. sutartį ir įtraukti papildomų sąlygų į sutarties su Litaro Establichment projektą. Šiame rašte pareiškėja pažymėjo, kad į pirkimo–pardavimo sutartis neįtraukus 2014 m. rugpjūčio 1 d. rašte siūlomų sąlygų, kyla reali grėsmė, kad už antrą kompleksą nebus atsiskaityta, o pirmas kompleksas bus parduotas pigiau nei rinkos kaina, dėl ko pareiškėja ir BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ kreditoriai patirs nuostolių. Be to, dėl šių sandorių gali susidaryti situacija, kad dalis pareiškėjai įkeisto antro komplekso turto (sporto komplekso įranga ir kitas kilnojamas turtas) atsidurs patalpose, kurios priklausys ne BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“, o trečiajam asmeniui, dėl ko padidės administravimo išlaidos ir sumažės BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ turto vertė. 2014 m. rugpjūčio 28 d. pareiškėja išsiuntė administratoriui raštą Nr. C-05-05670/14, kuriuo paprašė sutarties su UAB „Šventosios apartamentai“ pakeitimą ir papildomų sąlygų į sutarties su Litaro Establichment projekto įtraukimą atlikti iki 2014 m. rugsėjo 5 d., apie atliktus veiksmus informuoti pareiškėją. BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ administratoriui iki 2014 m. rugsėjo 5 d. nepasirašius 2014 m. rugpjūčio 25 d. sutarties pakeitimo ir į sutarties su Litaro Establichment projektą neįtraukus pareiškėjos 2014 m. rugpjūčio 27 d. rašte nurodytų sąlygų, pareiškėja teiks ieškinį teismui dėl 2014 m. rugpjūčio 25 d. sutarties sąlygų pakeitimo arba šios sutarties pripažinimo negaliojančia. Mano, kad iki ieškinio dėl 2014 m. rugpjūčio 25 d. sutarties sąlygų pakeitimo arba šios sutarties pripažinimo negaliojančia pateikimo dienos yra pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, uždraudžiant administratoriui perduoti nuosavybės teisę į 2014 m. rugpjūčio 25 d. sutartyje nurodytus nekilnojamuosius daiktus, esančius ( - ), pirkėjui UAB „Šventosios apartamentai“ ir įrašą viešame registre dėl draudimo perleisti nuosavybės teisę į aukščiau nurodytus nekilnojamus daiktus. Šį prašymą grindžia tuo, kad, UAB „Šventosios apartamentai“ sumokėjus pinigus pagal 2014 m. rugpjūčio 25 d. sutartį, administratorius, remdamasis 2014 m. rugpjūčio 25 d. sutartimi gali perduoti nuosavybės teisę į 2014 m. rugpjūčio 25 d. sutartyje nurodytus nekilnojamuosius daiktus pirkėjui UAB „Šventosios apartamentai“ ir pareiškėjos planuojamo pateikti ieškinio reikalavimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu. Abejonę, kad antro komplekso turtas gali būti neparduotas, sustiprina aplinkybė, kad administratorius 2014 m. rugpjūčio 26 d. laiške nenurodė, kada bus pasirašyta sutartis su Litaro Establichment. Dėl to kyla pagrįstų abejonių, ar sutartis su Litaro Establichment apskritai bus pasirašyta, nes pareiškėjai nėra žinoma, ar administratorius iki 2014 m. rugpjūčio 18 d. informavo Litaro Establichment apie priimtą sprendimą dėl antro turto komplekso pardavimo, nes 2014 m. liepos 28 d. pasiūlyme Litaro Establichment nurodė terminą (2014 m. rugpjūčio 18 d.), iki kada ji laukia atsakymo. Jeigu administratorius iki 2014 m. rugpjūčio 18 d. neinformavo Litaro Establichment, tai pastaroji turės formalų pagrindą atsisakyti sudaryti turto pirkimo–pardavimo sutartį ir tikėtina, kad sutartis dėl antrojo komplekso pardavimo gali būti nepasirašyta. Pažymėjo, kad pareiškėja šiuo metu neteikia ieškinio dėl 2014 m. rugpjūčio 25 d. sutarties pakeitimo ar pripažinimo negaliojančia, nes administratoriui iki 2014 m. rugsėjo 5 d. atlikus 2014 m. rugpjūčio 27 d. rašte nurodytus veiksmus ir pakeitus 2014 m. rugpjūčio 25 d. sutarties su Litaro Establichment sąlygas, ieškinio pateikimas bus netikslingas.

4Prašymas netenkintinas.

5CPK 147 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Šios priemonės gali būti taikomos nustačius, jog ieškinys dėl pateisinamų priežasčių negali būti paduotas iš karto, be to, įrodymais patvirtinta grėsmė pareiškėjo turtiniams interesams, taip pat, kad egzistuoja bendrasis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas – tikimybė, jog, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Iš įstatymo leidėjo įtvirtintų teisės normų išplaukia, kad laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio padavimo atsakovui gali būti pritaikytos tik esant trijų išvardintų aplinkybių visetui.

6Pagal Lietuvos apeliacinis teismo praktiką laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo ir jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009). Nagrinėjamu atveju pareiškėja ieškinio nepateikimą kartu su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžia tuo, kad UAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centro“ bankroto administratoriui iki 2014 m. rugsėjo 5 d. atlikus 2014 m. rugpjūčio 27 d. rašte nurodytus veiksmus ir pakeitus 2014 m. rugpjūčio 25 d. sutarties su Litaro Establichment sąlygas, ieškinio pateikimas bus netikslingas. Prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos pareiškėja nurodo, kad BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ administratoriui iki 2014 m. rugsėjo 5 d. nepasirašius 2014 m. rugpjūčio 25 d. nekilnojamojo turto be varžytynių pirkimo–pardavimo sutarties pakeitimo ir į sutarties su Litaro Establichment projektą neįtraukus pareiškėjos 2014 m. rugpjūčio 27 d. rašte nurodytų sąlygų, pareiškėja teiks ieškinį teismui dėl 2014 m. rugpjūčio 25 d. sutarties sąlygų pakeitimo arba šios sutarties pripažinimo negaliojančia. Vadovaujantis pareiškėjos prašyme nurodytais teiginiais darytina išvada, kad ieškinio pareiškėja gali ir nepareikšti, o jeigu vis dėlto procesą pradės, tai pareiškėjai šiuo metu nėra žinoma, kokius konkrečius ieškinio reikalavimus jame suformuluos. Tai priklauso nuo būsimų BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ bankroto administratoriaus veiksmų.

7Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad pareiškėja neįrodė, jog priežastys, dėl kurių ji su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu nepateikė ieškinio, yra pagrįstos ir pateisinamos. Pareiškėjai nenurodžius, kokie konkretūs ieškinio reikalavimai bus suformuluoti ieškinyje, nėra galimybės nuspręsti, koks būsimas galbūt pareiškėjai palankus teismo sprendimas galėtų būti priimtas. Dėl tos pačios priežasties nėra galimybės nuspręsti, ar, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, šio teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

8Pareiškėja teigia, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali kilti reali grėsmė BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ kreditorių interesams, nes jeigu abu (pirmas ir antras) turtiniai kompleksai nebus parduoti vienam pirkėjui arba bus parduotas tik pirmas turtinis kompleksas, tai susidarys situacija, kad dalis pareiškėjai įkeisto antrojo komplekso turto (sporto komplekso įranga ir kitas kilnojamas turtas), atsidurs patalpose, kurios priklausys ne BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“, o trečiajam asmeniui, dėl ko padidės administravimo išlaidos ir sumažės BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ turto vertė.

9BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ priklausančio ir pareiškėjai įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo tvarka buvo nustatyta 2014 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių susirinkime. Antruoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta varžytynėse neparduotą BUAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui priklausantį nekilnojamąjį turtą, t. y. pastatą – sporto kompleksą (unikalus Nr. ( - )), pastatą–buitinį pagalbinį pastatą (unikalus Nr. ( - )), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo įrenginius (tvora, teniso aikštelės) ir nuomos teisę į 1,2101 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ), parduoti pasiūlymą pateikusiam pirkėjui už ne mažesnę kaip 2 000 000 Lt plius PVM pardavimo kainą; nustatyti ne ilgesnį kaip 60 kalendorinių dienų apmokėjimo už parduotą turtą terminą, skaičiuojamą nuo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos; esant pirkėją finansuojančios kredito įstaigos patvirtinimui, sutikti, kad nuosavybė būtų perleidžiama pirkėjui tikslu pakartotinai įkeisti perkamą turtą už pirkėjo imamą paskolą pirkimo–pardavimo kainai apmokėti; varžytynėse neparduotą BUAB Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centrui priklausantį nekilnojamąjį turtą, t. y. žemės sklypą (unikalus Nr. ( - ), b. pl. 0,055 kv. m), esantį ( - ), ir ilgalaikį kilnojamąjį turtą (iš viso 604 turto pozicijos), esantį ( - ), parduoti pasiūlymą dėl turto įsigijimo pateikusiam pirkėjui už nemažesnę kaip 2 782 956,8 Lt (806 000 EUR) įskaitant PVM pardavimo kainą; nustatyti ne ilgesnį kaip 60 kalendorinių dienų apmokėjimo už parduotą turtą terminą, skaičiuojamą nuo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos; esant pirkėją finansuojančios kredito įstaigos patvirtinimui, sutikti, kad nuosavybė būtų perleidžiama pirkėjui tikslu pakartotinai įkeisti perkamą turtą už pirkėjo imamą paskolą pirkimo–pardavimo kainai apmokėti.

10Dėl parduodamų objektų kainos ir sudėties nusprendus kreditorių susirinkimui, pareiškėja šio kreditorių susirinkimo nutarimo neskundė, nepateikė teismui įrodymų, jog sutartis su norą įsigyti antrą turto kompleksą pareiškusia Litaro Establichment nebus sudaryta, kad ši įmonė yra nemoki ir neatsiskaitys už perkamą turtą pasiūlyme nurodytomis sąlygomis (sutarties projektas teismui nepateiktas), todėl jos argumentai dėl nutarimo turinio ir kitų BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ kreditorių interesams kylančių grėsmių, nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, atmestini kaip nepagrįsti.

11Nustačius, kad pareiškėjos prašymas nepagrįstas nei viena iš trijų CPK 147 straipsnio 3 dalyje numatytų sąlygų, pažymėtina ir ta aplinkybė, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudus bankrutavusiai bendrovei pardavinėti jai priklausantį turtą, kai šis turtas pardavinėjamas daugiau nei ketverius metus, nors pagal Įmonių bankroto įstatymą šis procesas neturėtų trukti ilgiau kaip dvejus metus, būtų paneigta kitų BUAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ kreditorių teisė kuo greičiau patenkinti savo kreditorinius reikalavimus bankroto byloje, pažeisti bankroto proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principai, nes ir taip labai ilgai vykstantis bankroto procesas būtų stabdomas. Tokiu būdu būtų pažeistas viešasis interesas.

12Nurodytų argumentų pagrindu netenkintinas pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos.

13Vadovaujantis CPK 147 straipsnio 3 dalimi, 151 straipsniu,

Nutarė

14netenkinti pareiškėjos bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos.

15Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai