Byla 2-4981-650/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nordecum“ ieškinį atsakovui M. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Nordecum“ prašo priteisti iš atsakovo M. K. 700 Lt negrąžinto kredito, 220 Lt palūkanų, 387,45 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovui ieškinys su priedais įteiktas tinkamai viešo paskelbimo būdu, tačiau atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., nesant atsakovo prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011-01-30 ieškovas ir atsakovas nuotolinio ryšio priemonėmis sudarė Vartojimo kredito sutartį SP 3400, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 700,00 Lt kreditą 4 mėnesių terminui, o atsakovas įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą bei sumokėti 142,85 procentų metines sutartines palūkanas. Atsakovas įsipareigojimų pagal Vartojimo kredito sutartį tunkamai nevykdė, todėl atsakovo įsiskolinimas sudaro 1307,45 Lt, iš kurių 700 Lt negrąžinto kredito, 220 Lt sutartinės palūkanos ir 387,45 Lt ieškovo paskaičiuoti delspinigiai.

6Remiantis išdėstytų aplinkybių pagrindu, darytina išvada, jog tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos Vartojimo kredito sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. l d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų atsakovas teismui nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės nevykdymo faktą. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistinas 700 Lt negrąžinto kredito, 220 Lt nesumokėtų sutartinių palūkanų.

7Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (0,05 proc.) paskaičiuoti net už 1174 dienas, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 59,40 Lt sumos, paskaičiuojant už 180 dienų, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 59,40 Lt delspinigių. Kita reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina kaip nepagrįsta.

8Kadangi atsakovas nevykdė piniginės prievolės, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš jo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-05-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos rašytiniai įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 54,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti ieškovui UAB „Nordecum“, juridinio asmens kodas 302535232, iš atsakovo M. K., a.k. ( - ) 700 Lt (septynių šimtų litų) skolą, 220 Lt (dviejų šimtų dvidešimt litų) nesumokėtų palūkanų, 59,40 Lt (penkiasdešimt devynių litų 40 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-05-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 54,00 Lt (penkiasdešimt keturių litų) žyminį mokestį.

13Kitoje reikalavimų dalyje ieškinį atmesti.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai