Byla T-151-383/2015
Dėl prašo dar pusei metų pratęsti terminą, per kurį galėtų sumokėti likusią baudos sumą

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Valdas Vitunskas, nerengdamas teismo posėdžio, išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka nuteistojo D. B. prašymą nuosprendžiu skirtos baudos sumokėjimo terminą pratęsti pusei metų, ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismo išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 1-290-383/2014, kurioje 2014 m. rugsėjo 11 d. priimtu teismo nuosprendžiu D. B. pagal LR BK 259 str. 1 d. (2013-11-14 nusikalstama veika) nubaustas 2600 (20 MGL dydžio) litų (753 eurų) bauda; pagal LR BK 199 str. 2 d. (2013-11-14 nusikalstama veika) taikant LR BK 54 str. 3 d. nubaustas 9100 (70 MGL dydžio) litų (2636 eurų) bauda; pagal LR BK 259 str. 2d. (2013-12-09 nusikalstama veika) nubaustas 1300 (10 MGL dydžio) litų (377 eurų) bauda; pagal LR BK 199 str. 2 d. (2013-12-09 nusikalstama veika) taikant LR BK 54 str. 3 d. nubaustas 9100 (70 MGL dydžio) litų (2636 eurų) bauda; Vadovaujantis LR BK 63 str. 2 d., 4 d., 5 d. 1 p., paskirtosios bausmės subendrintos apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė 10530 ( 81 MGL dydžio) litų (3050 eurų) bauda. Vadovaujantis LR BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė 7020 (54 MGL dydžio) litų (2033 eurų) bauda. Baudos sumokėjimui nustatytas 6 mėnesių laikotarpis nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

3Nuteistasis D. B. prašo paskirtos baudos mokėjimą pratęsti pusei metų. Nuteistasis savo prašyme nurodo, kad jis neturi piniginių lėšų sumokėti visą baudą per nurodytą terminą. Jis per nurodytą terminą galėjo sutaupyti tik pusę baudos sumos, kurią sumokėjo. Todėl prašo dar pusei metų pratęsti terminą, per kurį galėtų sumokėti likusią baudos sumą.

4Prašymas atmetamas.

5Lietuvos Respublikos BVK 22 straipsnis nustato, kad nuteistasis privalo sumokėti baudą per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos ar per kitą teismo nustatytą laikotarpį. Šiuo atveju nuteistajam D. B. teismas nuosprendyje nurodė terminą per kurį nuteistasis privalo savanoriškai sumokėti baudą. Tai nurodyta šešių mėnesių terminas. Šis terminas yra nuosprendžio rezoliucinė dalis, kuri, įsiteisėjus nuosprendžiui, negali būt keičiama.

6LR BPK 362 straipsnis nustato su nuosprendžio vykdymu susijusių klausimų išsprendimo tvarką, tačiau LR BPK 362 straipsnio 2 dalyje irgi nurodoma, kad teismas gali išspręsti ne baudos sumokėjimo termino, o tik baudos nuteistajam pakeitimo kita bausme klausimus. LR BPK 362 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka teismas sprendžia dar ir klausimus dėl nuosprendžio vykdymo metu kylančių abejonių ir neaiškumų pagal šio kodekso 361 straipsnį, t. y. teismas nuosprendžio vykdymo metu turi teisę išspręsti dėl nuosprendžio kylančias abejones, jeigu jas išsprendus nepakeičiama nuosprendžio esmė. Šiuo atveju nekyla abejonių ir neaiškumų dėl nuosprendžiu skirtos baudos ir jos savanoriško sumokėjimo terminų nustatymo. Todėl baudos savanoriško sumokėjimo termino pakeitimas šiuo atveju pakeistų pačio nuosprendžio esmę.

7Konstatuojama, kad įsiteisėjęs nuosprendis turi būti vykdomas įstatymų nustatyta tvarka, o vykdymo metu nustačius, kad nuteistasis tikrai neturi lėšų baudai sumokėti, bauda gali būti keičiama kita bausme, kaip tai numatyta LR BK 47 straipsnyje, BPK 352 straipsnyje, 362 straipsnyje, BVK 22 straipsnyje, 25 straipsnyje. Tokia teisminė praktika suformuota ir Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje (1N-85/2013). Esant šioms aplinkybėms, nuteistojo D. B. prašymas baudos mokėjimo terminą pratęsti pusei metų atmetamas.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsniu,

Nutarė

9Nuteistojo D. B. prašymą atmesti.

10Nutartis per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Ryšiai