Byla e2-622-302/2019
Dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 18 d. nutarties, kuria išspręstas rašymo apsirikimo ištaisymo klausimas civilinėje byloje Nr. eB2-496-343/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo D. Š. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 18 d. nutarties, kuria išspręstas rašymo apsirikimo ištaisymo klausimas civilinėje byloje Nr. eB2-496-343/2019,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 18 d. nutartimi ištaisė Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 2 d., 2018 m. gegužės 23 d., 2018 m. gegužės 24 d., 2018 m. birželio 19 d., 2018 m. birželio 27 d., 2018 m. liepos 17 d., 2018 m. rugpjūčio 2 d., 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutarčių įžanginėse, aprašomosiose, motyvuojamosiose ir rezoliucinėse dalyse padarytą rašymo apsirikimą nurodant, kad Lietuvos žmogaus teisių stebėjimo sąjunga yra asociacija.

62.

7Teismas nustatė, kad Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos teisinė forma yra asociacija, tačiau Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 2 d., 2018 m. gegužės 23 d., 2018 m. gegužės 24 d., 2018 m. birželio 19 d., 2018 m. birželio 27 d., 2018 m. liepos 17 d., 2018 m. rugpjūčio 2 d., 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutartyse padarytas rašymo apsirikimas – neteisingai nurodyta juridinio asmens teisinė forma – viešoji įstaiga. Teismas sprendė, kad ištaisius rašymo apsirikimą aukščiau minimų nutarčių esmė nesikeičia.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

93.

10Pareiškėjas D. Š. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartį, civilinę bylą pagal šį atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Taip pat pareiškėjas prašo: atskirąja teismo nutartimi kreiptis į Lietuvos Respublikos Generalinį prokurorą E. P. dėl Kauno apygardos teismo teisėjos R. P. veiksmų pradedant ikiteisminį tyrimą dėl padarytų tyčinių sunkių korupcinio pobūdžio nusikaltimų. Pripažinti, kad Kauno apygardos teisme pradėtas bankroto procesas asociacijai buvo vykdomas nusikalstamai. Pripažinti, kad Kauno apygardos teismo teisėjos R. P. veiksmai iškeliant Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungai bankroto bylą, padarė turtinę ir neturtinę žalą asociacijai Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

113.1.

12Teismas priimdamas nutartį pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos principines nuostatas.

133.2.

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas V. V. 2018 m. spalio 31 d. uždraudė Kauno apygardos teismui atlikti 2018 m. gegužės 2 d., 2018 m. gegužės 23 d., 2018 m. gegužės 24 d., 2018 m. birželio 19 d., 2018 m. birželio 27 d., 2018 m. liepos 17 d., 2018 m. rugpjūčio 2 d., 2018 m. rugpjūčio 10 d. priimtų nutarčių pakeitimus.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

164.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai). Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

185.

19Apeliantas atskirąjį skundą prašo nagrinėti žodinio proceso tvarka.

206.

21CPK 336 straipsnio 1 dalyje aiškiai įtvirtinta, kad apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Taigi, šalies prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka teismo nesaisto, o atskirojo skundo nagrinėjimo tvarkos pasirinkimas yra bylą nagrinėjančio teismo diskrecijos teisė.

227.

23Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad toks teisinis reguliavimas reiškia, jog bylos nagrinėjimą žodinio proceso tvarka lemia šio proceso būtinybės konstatavimas, o išimtinė teisė tai nuspręsti skirta teismui. Byloje dalyvaujančių asmenų prašymas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka pats savaime nesuponuoja žodinio proceso būtinumo; teismas turi užkirsti kelią procesui vilkinti, o dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-539/2013; 2014 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2014 ir kt.).

248.

25Tokia kasacinio teismo praktika koreliuoja ir su Europos Žmogaus Teisių Teismo formuojama praktika, pagal kurią tam tikromis aplinkybėmis apeliacinės instancijos teismas, siekdamas veiksmingo teisingumo vykdymo bylą gali išspręsti remdamasis rašytine medžiaga (kai nagrinėjama problema nekelia teisės ar fakto klausimų, kurie negalėtų būti tinkamai išspręsti remiantis bylos medžiaga ir šalių rašytiniais pareiškimais); taigi teisė į žodinį bylos nagrinėjimą nėra absoliuti – dėl specialių proceso požymių ir sprendžiamų klausimų pobūdžio rašytinis procesas gali būti pateisinamas aukštesnės instancijos teismuose, jei žodinis bylos nagrinėjimas vyko pirmosios instancijos teisme (Oganova v. Georgia, no. 25717/03, 13 November 2007, par. 27, 28).

269.

27Pažymėtina, kad šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes (pavyzdžiui, būtina apklausti specialistą, ekspertą, liudytojus ir pan.), dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2012).

2810.

29Esminė aplinkybė apeliacinės instancijos teismui sprendžiant, ar konkrečioje byloje yra pagrindas nukrypti nuo įprastinės (rašytinės) bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme formos, yra nagrinėtino klausimo ir tirtinų aplinkybių pobūdis.

3011.

31Nagrinėjamu atveju apeliantas savo argumentus dėl nutarties pagrįstumo išdėstė atskirajame skunde, o byloje esančių duomenų, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas ištaisė rašymo apsirikimą, pakanka tam, kad būtų galima įvertinti bei padaryti išvadą dėl šios teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, todėl apeliacinės instancijos teismas šiuo konkrečiu atveju neįžvelgia poreikio nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka.

3212.

33Nurodytų argumentų pagrindu apelianto prašymas atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka atmestinas. Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo

3413.

35Pirmosios instancijos teismas 2018 m. gegužės 2 d., 2018 m. gegužės 23 d., 2018 m. gegužės 24 d., 2018 m. birželio 19 d., 2018 m. birželio 27 d., 2018 m. liepos 17 d., 2018 m. rugpjūčio 2 d., 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutartyse padarė rašymo apsirikimą, t. y. neteisingai nurodė asociacijos Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos teisinę formą, t. y. buvo nurodytas teisinis statusas -viešoji įstaiga. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas priėmė skundžiamą nutartį, kuria ištaisė nutarčių įžanginėse, aprašomosiose, motyvuojamosiose ir rezoliucinėse dalyse padarytą rašymo apsirikimą – nurodė, jog Lietuvos žmogaus teisių stebėjimo sąjunga yra asociacija.

3614.

37Pagal CPK 276 straipsnio 2 dalį teismas savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu gali ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo esmės.

3815.

39Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vieningą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką yra išaiškinęs, jog minėta teisės norma turi būti taikomos racionaliai, ne formaliai. Įstatymų leidėjas, nustatydamas teismo sprendimo trūkumų ištaisymo institutus, siekė sukurti mechanizmą, kuriuo būtų galima rasti išeitį iš bet kokios sudėtingiausios situacijos, kai dėl vienokių ar kitokių trūkumų jo įvykdymas yra komplikuotas. Įstatymų leidėjas, nustatydamas teismo procesinio sprendimo trūkumų šalinimo būdus, taip pat siekė, kad jais būtų išvengta absurdiškų situacijų ir būtų realiai įvykdytas teisingumas, kurį vykdyti teismams deleguota Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio. Teismo sprendimo privalomumas lemia šiam aktui keliamus reikalavimus, t. y. sprendimas turi būti aiškus, turi būti išspręsti visi šalių iškelti reikalavimai, tiksliai nurodytos priteistos sumos, perduotinas turtas ar veiksmai, kuriuos šalys privalės atlikti arba nuo kurių turės susilaikyti. Bet koks teismo procesiniame sprendime esantis rašymo apsirikimas, aritmetinė klaida gali tapti kliūtimi tinkamai suprasti ir vykdyti sprendimą, todėl įstatymo leidėjo nurodyta galimybė sprendimą priėmusiam teismui ištaisyti klaidas ir apsirikimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-368-969/2015).

4016.

41Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 2 d., 2018 m. gegužės 23 d., 2018 m. gegužės 24 d., 2018 m. birželio 19 d., 2018 m. birželio 27 d., 2018 m. liepos 17 d., 2018 m. rugpjūčio 2 d., 2018 m. rugpjūčio 10 d. nutarčių įžanginėse, aprašomosiose, motyvuojamosiose ir rezoliucinėse dalyse buvo nurodyta, kad asociacija Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga yra viešoji įstaiga, tačiau VĮ Registrų centro duomenimis Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos teisinė forma yra asociacija.

4217.

43Minėtos faktinės aplinkybės rodo, jog skundžiama nutartis priimta nenukrypstant nuo CPK 276 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos teisės normos. Teismas nepakeitė nutarčių esmės, dėl to šalių teisės nebuvo pažeistos ar nepagrįstai apribotos, o apelianto atskirajame skunde nurodyti argumentai yra susiję su jo siekiu apskųsti Kauno apygardos teismo teisėjos R. P. veiksmus, o ne siekiu skųsti nutarties esmę – rašymo apsirikimo ištaisymą.

4418.

45Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantas nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista. Dėl kitų apelianto prašymų

4619.

47Apeliantas atskirajame skunde prašo: atskirąja teismo nutartimi kreiptis į Lietuvos Respublikos Generalinį prokurorą E. P. dėl Kauno apygardos teismo teisėjos R. P. veiksmų pradedant ikiteisminį tyrimą dėl padarytų tyčinių sunkių korupcinio pobūdžio nusikaltimų. Pripažinti, kad Kauno apygardos teisme pradėtas bankroto procesas asociacijai buvo vykdomas nusikalstamai. Pripažinti, kad Kauno apygardos teismo teisėjos R. P. veiksmai iškeliant Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungai bankroto bylą, padarė turtinę ir neturtinę žalą asociacijai Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungai.

4820.

49CPK 300 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad tuo atveju, jeigu bet kurioje civilinio proceso stadijoje paaiškėja, kad byloje dalyvaujančio asmens arba kito asmens veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, teismas apie tai praneša prokurorui. Nagrinėjamu atveju apeliantas kelia klausimą ne dėl dalyvaujančioje byloje asmens veikimo ar neveikimo, o dėl teisėjos, nagrinėjančios bankroto bylą veiksmų.

5021.

51Pirmosios instancijos teismo teisėjos nagrinėjančios bylą veiksmai nėra apeliacijos objektas, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Apeliantui išaiškintina, kad jeigu jo manymu teisėja priimdama skundžiamą nutartį atliko neteisėtus veiksmus, remiantis Teisėjų tarybos 2019 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 13P-10-(7.1.2) dėl teisėjų etikos ir drausmės komisijos nuostatų patvirtinimo, jis gali kreiptis į teikimu į Teisėjų drausmės ir etikos komisiją dėl drausmės bylos iškėlimo (nutarimo 19 punktas).

52Dėl procesinės bylos baigties

5322.

54Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl apelianto atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

55Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

56Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 18 d. nutartimi ištaisė Kauno... 6. 2.... 7. Teismas nustatė, kad Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos teisinė... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. 3.... 10. Pareiškėjas D. Š. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos... 11. 3.1.... 12. Teismas priimdamas nutartį pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos... 13. 3.2.... 14. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas V. V. 2018 m.... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 16. 4.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. 5.... 19. Apeliantas atskirąjį skundą prašo nagrinėti žodinio proceso tvarka.... 20. 6.... 21. CPK 336 straipsnio 1 dalyje aiškiai įtvirtinta, kad apeliacinės instancijos... 22. 7.... 23. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad toks teisinis reguliavimas reiškia,... 24. 8.... 25. Tokia kasacinio teismo praktika koreliuoja ir su Europos Žmogaus Teisių... 26. 9.... 27. Pažymėtina, kad šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso... 28. 10.... 29. Esminė aplinkybė apeliacinės instancijos teismui sprendžiant, ar... 30. 11.... 31. Nagrinėjamu atveju apeliantas savo argumentus dėl nutarties pagrįstumo... 32. 12.... 33. Nurodytų argumentų pagrindu apelianto prašymas atskirąjį skundą... 34. 13.... 35. Pirmosios instancijos teismas 2018 m. gegužės 2 d., 2018 m. gegužės 23 d.,... 36. 14.... 37. Pagal CPK 276 straipsnio 2 dalį teismas savo iniciatyva ar dalyvaujančių... 38. 15.... 39. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vieningą teisės aiškinimo ir... 40. 16.... 41. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismo 2018 m.... 42. 17.... 43. Minėtos faktinės aplinkybės rodo, jog skundžiama nutartis priimta... 44. 18.... 45. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 46. 19.... 47. Apeliantas atskirajame skunde prašo: atskirąja teismo nutartimi kreiptis į... 48. 20.... 49. CPK 300 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad tuo atveju, jeigu bet kurioje... 50. 21.... 51. Pirmosios instancijos teismo teisėjos nagrinėjančios bylą veiksmai nėra... 52. Dėl procesinės bylos baigties ... 53. 22.... 54. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 55. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 56. Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 18 d. nutartį palikti nepakeistą....