Byla 2-4812-323/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), suinteresuoti asmenys antstolė B. T., J. K., AB „(duomenys neskelbtini)“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo S. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. ( - ), suinteresuoti asmenys antstolė B. T., J. K., AB „( - )“,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu, prašo teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ) iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolės veiksmų bei priimtas galutinis sprendimas (nutartis). Nurodė, kad vykdomoji byla Nr. ( - ) pradėta vykdyti pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-05-06 nutartį Nr. ( - ) dėl skolininkams S. K. ir J. K. priklausančio nekilnojamojo turto – gyvenamojo namo bei ūkinio pastato, esančių ( - ) pardavimo iš viešųjų varžytynių išieškotojo AB „Ūkio bankas“ naudai. Paaiškino, kad pirmosios varžytynės neįvyko, antrosios varžytynės 2012-12-11 patvarkymu pripažintos taip pat neįvykusiomis. 2013-01-17 patvarkymu antstolė iš naujo nustatė parduodamo turto vertę ir nusprendė skelbti naujas varžytynes. Taip pat paaiškino, jog 2013-02-26 sužinojo, kad paskelbtos naujos varžytynės Nr. ( - ), kurių pradžia 2013-03-21 10.00 val., pabaiga – 2013-03-28 15.00 val. Laiko, kad naujų varžytynių paskelbimas yra neteisėtas, kadangi pagal CPK 722 str. 2 d. jei antrosios varžytynės paskelbiamos neįvykusiomis dėl to, kad nedalyvavo nė vienas dalyvis ir išieškotojas atsisako paimti neparduotą turtą, taikomos CPK 723 str. pasekmės – turtas grąžinamas skolininkui, o pakartotinis išieškojimas iš tokio turto galimas tik praėjus ne mažiau nei metams. Esant tokioms aplinkybėms, laiko, kad antstolė, iš naujo paskelbusi pirmąsias varžytynes, pažeidė vienerių metų išieškojimo draudimą.

3Prašymas netenkintinas.

4Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu teismo būsimo procesinio sprendimo įvykdymą. Įstatyme įtvirtinta, jog gali būti taikoma laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 530 str. 2 d.). CPK 530 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

5Susipažinus su pareiškėjo prašymu matyti, jog pareiškėjas savo argumentams pagrįsti nepateikė jokių įrodymų (CPK 178 str.), todėl teismas negali patikrinti tokių argumentų pagrįstumo, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aplinkybės (klausimui išspręsti skirtos tik 3 darbo dienos) lemia, kad šioje stadijoje klausimas sprendžiamas dažnai remiantis išimtinai pareiškėjo nurodytais argumentais ir juos pagrindžiančiais įrodymais. Be to, kaip matyti iš pareiškėjo skundo, pareiškėjas nurodo, kad antrosios varžytynės paskelbtos neįvykusiomis dar 2012-12-11, tačiau iki pat 2013 m. kovo mėn. pareiškėjas nebuvo aktyvus, nesiekė, kad turtas būtų jam grąžintas ir panaikintas turto areštas, t.y. pats pareiškėjas laiku ir aktyviai kaip skolininkas nepasinaudojo CPK 723 str. suteiktomis teisėmis, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir interesų. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, pareiškėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 144 str. 1 d., 510 str. 2 d.).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 145, 151, 152, 290, 291, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

7prašymo dėl vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) sustabdymo netenkinti.

8Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai