Byla e2-5990-717/2020
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Ona Valentukevičiūtė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NTG Lithuania“ ieškinį atsakovui V. V. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo priteisti 14 700 Eur skolos, 1 108,25 Eur palūkanų, 4 proc. palūkanas nuo 14 700 Eur nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 proc. palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2018-12-22 ir 2018-03-26 šalys sudarė paskolos sutartis, pagal kurias ieškovė paskolino atsakovui 14 700 Eur. Atsakovas įsipareigojo grąžinti skolą iki sutartyse nustatyto termino, atitinkamai iki 2017-12-22 ir 2019-05-01, ir mokėti sutartyse nustatyto dydžio palūkanas. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimu nevykdė, todėl ieškovė kreipėsi į teismą.

6Ieškovės ieškinio dalyką sudaro piniginiai reikalavimai, visi ieškovės reikalavimai yra grindžiami prie ieškinio pridėtais leistinais rašytiniais įrodymais, todėl teismas bylą nagrinėja dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

7Teismas

konstatuoja:

8ieškinys tenkinamas.

9Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas sudarė paskolos sutartis: 2017-12-22 sutarties Nr. 2017/12/22 pagrindu iki 2017-12-22 paskolino atsakovui 3 000 Eur, 2018-03-26 sutarties Nr. 2018/03/26 pagrindu iki 2019-05-01 paskolino atsakovui 11 700 Eur. Atsakovas įsipareigojo skolas grąžinti iki sutartyse numatytų terminų ir mokėti sutartyje nustatyto dydžio, t.y. 4 procentų, palūkanas. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovė paskaičiavo palūkanas ir kreipėsi į teismą.

10Atsakovas savo prievolės tinkamai nevykdė, skolos laiku negrąžino, liko skolingas 14 700 Eur paskolos, 1 108,25 Eur sutartines palūkanas. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia šiais rašytiniais įrodymais: 2017-12-22 paskolos sutartimi, 2018-03-26 paskolos sutartimi, sąskaitos išrašais, pažyma apie paskaičiuotas palūkanas.

11Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 1 dalies paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutarties nenustato ko kita. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis).

12Atsižvelgiant į nurodytas materialinės teisės normas ir ieškovės pateiktus įrodymus, daroma išvada, kad ieškinys pagrįstas, todėl tenkinamas, ieškovei iš atsakovo priteisiamas 14 700 Eur negrąžintos paskolos (CK 6.38 straipsnis, CK 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.870 straipsnis).

13Atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškove, kyla pareiga mokėti palūkanas, kurios laikomos minimaliais ieškovės nuostoliais (CK 6.37 straipsnis, 6.261 straipsnis). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas taip pat privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškove, ieškovei iš atsakovo priteisiamos 1 108,25 Eur sutartinės palūkanos bei 4 proc. sutartines palūkanas nuo 14 700 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. vasario 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. vasario 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.261 straipsnis).

15Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 216 Eur žyminis mokestis, 600 Eus už teisinę pagalbą, viso 816 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnis).

16Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 5 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, tenkančios kiekvienam iš atsakovų (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 1R-19/1K-2 „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2020, Nr. 970)).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 425 straipsnio 3 dalimi, 428 straipsniu,

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „NTG Lithuania“, juridinio asmens kodas 300059845, iš atsakovo V. V., asmens kodas ( - ) 14 700 Eur (keturiolikos tūkstančių septynių šimtų eurų) skolą, 1 108,25 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto aštuonių eurų 25 ct) palūkanas, 4 (keturių) proc. palūkanas nuo 14 700 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos (nuo 2020 m. vasario 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (nuo 15 808,25 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. vasario 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 816 Eur (aštuonių šimtų šešiolikos eurų) žyminį mokestį.

20Atsakovas privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti šį teismo sprendimą arba sprendimą priėmusiam Kauno apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

21Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo nepateiks prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

22Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

23Atsakovas informuojamas apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

24Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Ona Valentukevičiūtė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo priteisti... 5. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2018-12-22 ir 2018-03-26 šalys sudarė... 6. Ieškovės ieškinio dalyką sudaro piniginiai reikalavimai, visi ieškovės... 7. Teismas... 8. ieškinys tenkinamas.... 9. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir... 10. Atsakovas savo prievolės tinkamai nevykdė, skolos laiku negrąžino, liko... 11. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 1... 12. Atsižvelgiant į nurodytas materialinės teisės normas ir ieškovės... 13. Atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškove, kyla pareiga mokėti palūkanas,... 14. Atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškove, ieškovei iš atsakovo... 15. Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi... 16. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „NTG Lithuania“, juridinio... 20. Atsakovas privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti šį... 21. Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo nepateiks... 22. Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo... 23. Atsakovas informuojamas apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki... 24. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....