Byla 2-1342-920/2013
Dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, sekretoriaujant Justinai Verbylaitei, viešame teismo posėdyje, dalyvaujant atsakovui A. V., atsakovo atstovei advokatei Vilmai Normantienei, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo P.G. ieškinį atsakovui A. V. dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, ieškinyje ir dublike prašydama priteisti iš atsakovo A. V. 13773,77 Lt skolą, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas – 413 Lt žyminį mokestį, bei 400 Lt procesinių dokumentų paruošimo išlaidas. Nurodė, kad 2011-08-25 su atsakovu buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 11-08-25, pagal kurią ieškovė įsipareigojo per du mėnesius atlikti drenažo įrengimo iš PVC D200 vamzdžių ir esamų drenažo linijų pajungimo darbus bei juos perduoti atsakovui. Atsakovas įsipareigojo atliktus darbus priimti bei už juos sumokėti 16 940 lt. su PVM, pradėjus darbus sumokėti 30 proc. sutartos kainos, t.y. 5082,00 lt. 2012-10-18 įsipareigojimai buvo įvykdyti, tačiau nebuvo rastas drenažo rinktuvas, todėl papildomai buvo paklota 48 metrai drenažo vamzdžių, rangovas papildomai investavo 2904 lt. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė, tik 2012-06 mėn. sumokėjo dalį avanso, t.y. 3105 lt., 2012-09-27 atliktų darbų aktas ir PVM sąskaita faktūra buvo atsakovui išsiųsta registruotu laišku, tačiau atsakovas neatsakė, tik 2012-10-23 laišku atsiuntė pranešimą, kuriuo pripažino atliktus darbus, tačiau atsisakė už juos sumokėti, o pats pateikė reikalavimą apie jam neva padarytą žalą.

3Atsakovas atsiliepime į ieškinį ir triplike prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neteisėtą, nurodo, kad vadovaujantis tarp šalių sudarytos rangos sutarties Nr. 11-08-25 5 punkto nuostatomis rangovas sutartyje sulygtus darbus turėjo atlikti iki 2011-10-25 d. Vadovaujantis tarp šalių sudarytos sutarties 7 punkto nuostatomis užsakovas už atliktus darbus galutinai atsiskaito per 15 kalendorinių dienų po darbų užbaigimo, pasirašius atliktų darbų priėmimo aktą. Atsakovas 2012-10-06 d. iš rangovo gavo pranešimą dėl sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Nr. 121006, kuriame buvo reikalaujama sumokėti už neva tinkamai atliktus darbus bei perduodami atliktų darbų aktas bei PVM sąskaita – faktūra. Rangovas nesilaikė savo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir sutartus darbus atliko beveik metus praleidęs sutarties įvykdymo terminą - tik 2012-09-27 d. Užsakovas 2012-12-10 d. rangovui pateikė pretenziją, kuria informavo rangovą, kad dėl laiku neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų užsakovas patyrė nuostolius, o darbų rezultatas atsakovui prarado prasmę. Ieškovas nevykdė įstatymuose numatytos pareigos informuoti atsakovą apie pasirengimą perduoti atliktus darbus, ieškovas nesuteikė atsakovui galimybės dalyvaujant abiems sutarties šalims apžiūrėti bei įvertinti atliktų darbų rezultatą, todėl darytina išvada, kad į likusią sutartyje numatytos nesumokėtos sumos už drenažo įrengimą atsakovo sklype ieškovas teisių neturi tol, kol darbai nebus ieškovo tinkamai perduoti, o atsakovo priimti arba tol, kol ieškovas vienašališkai nepasirašys priėmimo-perdavimo akto. Todėl Ieškovo ieškininis reikalavimas - priteisti iš atsakovo 13 773, 77 Lt skolos yra nepagrįstas ir atmestinas, kadangi nesant priėmimo-perdavimo akto ieškovas neįgyja reikalavimo teisės į atlygį už atliktus rangos darbus.

4Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį informuotas tinkamai (b.l. 109), neatvykimo priežastys nežinomos.

5Teismo posėdžio metu atsakovas palaiko atsiliepime į ieškinį ir triplike nurodytas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas, bet neatvyko į teismo posėdį, prašo priimti sprendimą už akių.

6Ieškovui be pateisinamos priežasties neatvykus į teismo posėdį ir esant atsakovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 246 str. 1 d., 285 str. ir 286 str.).

7

8Ieškinys atmestinas.

9Atlikus formalų šalių pateiktų rašytinių įrodymų tyrimą: 2011-08-25 rangos sutarties Nr. 11-08-25 nuostatas (b.l. 9), 2012-10-06 d. pranešimą dėl sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Nr. 121006 (b.l. 14-15), 2012-10-19 d. pranešimą dėl sutartinių įsipareigojimų įvykdymo Nr. 121019 (b.l. 12-13), 2012-09-27 d. atliktų darbų aktą (b.l. 15), 2012-09-27 PVM sąskaitą – faktūrą Serija PEG Nr. 00029 (b.l. 16), 2012-10-26 d. pranešimą dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo Nr. 121026 (b.l. 18-19), 2012-10-26 PVM sąskaitą – faktūrą Serija PEG Nr. 00030 (b.l. 20), 2012-10-26 d. atliktų darbų aktą (b.l. 21), 2012-12-10 d. pretenziją dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo bei nuostolių atlyginimo (b.l. 37-39), 2013-02-18 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 166-26 K su priedais (b.l. 63-71) bei išklausius atsakovo žodinius paaiškinimus (b.l. 113-116), darytina išvada, kad pasitvirtinus pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti atsakovo prašomą sprendimą.

10Iš byloje esančių duomenų, galima daryti išvadą, kad tarp ieškovo ir atsakovo yra susiklostę rangos prievoliniai teisiniai santykiai, pagal kuriuos ieškovė įsipareigojo per du mėnesius atlikti drenažo įrengimo iš PVC D200 vamzdžių ir esamų drenažo linijų pajungimo darbus bei juos perduoti atsakovui (b.l. 3-4, 32-35). 2011-08-25 rangos sutarties Nr. 11-08-25 5 punkte numatyta, kad rangovas sutartyje sulygtus darbus turėjo atlikti iki 2011-10-25 d. (b.l. 9). 2011-08-25 rangos sutarties Nr. 11-08-25 7 punkte numatyta, kad užsakovas už atliktus darbus galutinai atsiskaito per 15 kalendorinių dienų po darbų užbaigimo, pasirašius atliktų darbų priėmimo aktą. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad rangovo įsipareigojimai buvo įvykdyti 2012-10-18, atliktų darbų aktas ir PVM sąskaita faktūra 2012-09-27 buvo atsakovui išsiųsta registruotu laišku (b.l. 3). Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad rangovas nesilaikė savo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir sutartus darbus atliko beveik metus praleidęs sutarties įvykdymo terminą - tik 2012-09-27 d. (b.l. 32). Atsakovas atsiliepime į ieškinį ir triplike nurodo, kad ieškovas nevykdė įstatymuose numatytos pareigos informuoti atsakovą apie pasirengimą perduoti atliktus darbus, ieškovas nesuteikė atsakovui galimybės dalyvaujant abiems sutarties šalims apžiūrėti bei įvertinti atliktų darbų rezultatą, todėl į likusią sutartyje numatytos nesumokėtos sumos už drenažo įrengimą atsakovo sklype ieškovas teisių neturi tol, kol darbai nebus ieškovo tinkamai perduoti, o atsakovo priimti arba tol, kol ieškovas vienašališkai nepasirašys priėmimo-perdavimo akto (b.l. 32-35, 59-62), šias aplinkybes patvirtina antstolės užfiksuotas 2013-02-18 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 166-26 K su priedais (b.l. 63-71).

11LR CK 6.38 str. 1 d. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, CK 6.256 str. 1 d. numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. LR CK 6.662 str. 1 d. numato, kad užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas - perdavęs atliktus darbus.

12Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovas nesilaikė 2011-08-25 rangos sutarties Nr. 11-08-25 5 punkte numatytos sąlygos, pagal kurią rangovas sutartyje sulygtus darbus turėjo atlikti iki 2011-10-25 d., nes paties teigimu savo įsipareigojimus įvykdė 2012-10-18. Taip pat teismas konstatuoja, kad remiantis byloje esančia medžiaga, antstolės 2013-02-18 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 166-26 K, nėra pagrindo konstatuoti, kad sutartyje numatyti rangovo darbai buvo tinkamai atlikti ir perduoti atsakovui, todėl remiantis 2011-08-25 rangos sutarties Nr. 11-08-25 7 punkte numatyta sąlyga, pagal kurią užsakovas už atliktus darbus galutinai atsiskaito per 15 kalendorinių dienų po darbų užbaigimo, pasirašius atliktų darbų priėmimo aktą, atsakovui neatsiranda pareiga įvykdyti ieškinyje keliamą reikalavimą atsiskaityti už atliktus darbus. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškinys yra atmestinas.

13Atmetus ieškinį iš ieškovo atsakovui priteistinos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1149 Lt. advokato ir antstolio paslaugoms apmokėti (b.l. 43-45, 70-74) (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str. b.l. 20).

14Iš ieškovo priteistina 19,42 Lt. pašto išlaidų valstybės naudai (CPK 88str. 1d. 8p.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 str. 1 d., 286 str., 287 str. 1 d., teismas,

Nutarė

16Ieškinį atmesti.

17Priteisti iš ieškovo P.G., į/k ( - ), atsakovo A. V., a/k ( - ), naudai 1149 Lt. (tūkstantį šimtą keturiasdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti iš ieškovo P.G., į/k ( - ), valstybės naudai 19,42 Lt. (devyniolika litų 42 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

19Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d., 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Atsakovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai