Byla 2-2237/2013
Dėl žalos atlyginimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 12 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-2722-160/2013 pagal ieškovo ieškinį atsakovams L. L., uždarajai akcinei bendrovei „Astonas“, uždarajai akcinei bendrovei „BOMBOS“ įrašai, A. Š. ir A. Š. dėl žalos atlyginimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo pagrįstumo.

5Ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ pradiniu ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų L. L., UAB „Astonas“, UAB „BOMBOS“ įrašai 1 106 186 Lt ieškovo naudai: taikyti civilinę atsakomybę ir priteisti iš atsakovo L. L. ieškovo naudai 1 106 186 Lt žalą bei 5 procentų procesines palūkanas; pripažinti negaliojančiu 2010 m. kovo 31 d. UAB „BOMBOS“ įrašai akcijų pirkimo - pardavimo sandorį, sudarytą tarp UAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ ir UAB „Astonas“, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo UAB „Astonas“ ieškovo naudai 809 449 Lt bei 6 procentų dydžio procesines palūkanas; pripažinti negaliojančiu 2011 m. kovo 7 d. UAB „Laikmenos ir matricos“ akcijų pirkimo-pardavimo sandorį, sudarytą tarp UAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ ir UAB „BOMBOS“ įrašai, iš UAB „BOMBOS“ įrašai ieškovo naudai priteisti 296 737 Lt ir 6 procentų dydžio procesines palūkanas.

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi ieškovo prašymu taikė atsakovams L. L., UAB „Astonas“ ir UAB „BOMBOS“ įrašai laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą 1 106 186 Lt sumai.

7Patikslintu ieškiniu ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ prašo: 1) pripažinti negaliojančiu 2010 m. kovo 31 d. UAB „BOMBOS“ įrašai akcijų pirkimo - pardavimo sandorį, sudarytą tarp UAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ ir UAB „Astonas“, taikyti restituciją ir priteisti solidariai iš atsakovų L. L., UAB „Astonas“, A. Š. ir A. Š. ieškovo naudai 809 449 Lt bei 6 procentų dydžio procesines palūkanas; 2) pripažinti negaliojančiu 2011 m. kovo 7 d. UAB „Laikmenos ir matricos“ akcijų pirkimo - pardavimo sandorį, sudarytą tarp UAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ ir UAB „BOMBOS“ įrašai, taikyti restituciją ir priteisti solidariai iš atsakovų UAB „BOMBOS“ įrašai ir L. L. ieškovo naudai 296 737 Lt ir 6 procentų dydžio metines procesines.

8Ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ papildomai prašė areštuoti 809 449 Lt vertės atsakovams A. Š. ir A. Š. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį/kilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovams ir esančius pas atsakovus arba trečiuosius asmenis. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovai gali bandyti paslėpti ar perleisti turtą tretiesiems asmenims, o ieškovo bei bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės liks neapgintos. Todėl, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba tapti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymas.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 12 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė (b.l. 197-198). Teismas nurodė, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu UAB „Astonas“ direktoriumi buvo A. Š., o vienintele akcininke – A. Š.. Nors, ieškovo teigimu, sudarant ginčo sandorį A. Š. ir A. Š. veikė ne tik UAB „Astonas“, bet ir ieškovo interesais, nes UAB „Astonas“ valdė 33,75 proc. ieškovo akcijų, tačiau teismas pažymėjo, kad likusias 66,25 proc. ieškovo akcijų valdė kiti asmenys. Todėl sprendė, jog neišnagrinėjus bylos iš esmės negalima neabejotinai teigti, jog A. Š., kaip UAB „Astonas“ valdymo organas, ir A. Š., kaip UAB „Astonas“ dalyvis, yra atsakingi už ginčo sandorio sudarymą. Dėl to prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos centras“ (toliau – apeliantas) prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti (b.l. 199-201). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Ieškovas tikėtinai pagrindė savo reikalavimus. Ieškovas aiškiai suformulavo ieškinio dalyką, detaliai išdėstė aplinkybes ir teisinius argumentus, kuriais grindžia savo pareikštus reikalavimus. Todėl priešingai nei nurodė teismas, neišnagrinėjus civilinės bylos iš esmės, negalima neabejotinai teigti, jog atsakovai A. Š. ir A. Š. nėra atsakingi už ginčo sandorio sudarymą ir atsiradusius nuostolius.

142. Egzistuoja reali grėsmė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, nes reikalaujama priteisti suma iš fizinių asmenų yra didelė.

153. Teismas neatsižvelgė, kad ieškovas yra bankrutavusi įmonė. Todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeistas viešas interesas, kadangi galimai palankus teismo sprendimo įvykdymas turės įtakos visiems bankrutavusios įmonės kreditoriams.

16Atsakovai A. Š. ir A. Š. atsiliepimo (-ų) į atskirąjį skundą nepateikė.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

18CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

19Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

22Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi ištirti ir įvertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia šių priemonių taikymo būtinumą. Pažymėtina, kad CPK nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o, kaip minėta, jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

23Iš bylos medžiagos matyti, kad pradinio ieškinio reikalavimų užtikrinimui Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi atsakovų L. L., UAB „Astonas“ ir UAB „BOMBOS“ įrašai atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės bendrai 1 106 186 Lt sumai (b.l. 36-37, 38-40). Apeliantas pareiškė patikslintą ieškinį, kuriuo inter alia prašė pripažinti negaliojančiu 2010 m. kovo 31 d. UAB „BOMBOS“ įrašai akcijų pirkimo - pardavimo sandorį, sudarytą tarp UAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ ir UAB „Astonas“ bei taikyti restituciją - priteisti solidariai iš atsakovų L. L., UAB „Astonas“, A. Š. ir A. Š. 809 449 Lt.

24Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi apelianto prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones A. Š. ir A. Š. atžvilgiu netenkino, iš esmės motyvuodamas prima facie ieškinio nepagrįstumu, nurodant, jog negalima neabejotinai teigti, jog atsakovai yra atsakingi už ginčo sandorio sudarymą. Apeliantas, kvestionuodamas skundžiamą nutartį, teigia, kad ieškinio reikalavimai yra tikėtinai pagrįsti bei yra reali grėsmė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, nes prašoma priteisti suma yra didelė.

25Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2010). Tuo tarpu, jeigu preliminarus bylos duomenų vertinimas leidžia manyti, jog ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Taigi, tuo atveju, jei ieškovas tikėtinai nepagrindžia pareikšto ieškinio reikalavimo, laikinosios apsaugos priemonės iš esmės negali būti taikomos. Pažymėtina, kad teismas tik preliminariai vertina ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą, t.y. pats ieškinys (ginčas) (jo reikalavimų pagrįstumas) nėra nagrinėjamas iš esmės ir teismas netiria bei nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo, nes jie tirtini ir vertintini tik nagrinėjant ginčą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

26Minėta, kad nagrinėjamu atveju skundžiamoje nutartyje buvo konstatuotas tik tikėtinas ieškinio nepagrįstumas. Tačiau apeliantas ieškinyje nurodė savo argumentus, pateikė prie ieškinio atitinkamus dokumentus, kurie, jo manymu, patvirtina reikalavimo pagrįstumą. Todėl jau šioje stadijoje konstatuoti, kad ieškinys nėra net tikėtinai pagrįstas, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pakankamo pagrindo, nes nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal apelianto pareikštą reikalavimą negalėtų būti tikėtinas palankus teismo sprendimas. Todėl spręstina, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik dėl prima facie ieškinio nepagrįstumo atsakovų A. Š. ir A. Š. atžvilgiu.

27Kita vertus, laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais. Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 3 str. 7 d., 145 str. 2 d.). Taigi, laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios, kad nė vienai iš šalių nesuteiktų nepagrįsto pranašumo ir nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau negu būtina tikslui pasiekti. Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto.

28Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi apelianto reikalavimų užtikrinimui yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės 1 106 186 Lt sumai. Nors apeliantas patikslintu ieškiniu pagal šio ieškinio pirmąjį reikalavimą į bylą papildomai (greta jau buvusių solidarių atsakovų L. L., UAB „Astonas“) įtraukė solidariai atsakovus A. Š. ir A. Š., tačiau patikslinto ieškinio suma liko nepakitusi, t.y. 1 106 186 Lt. Kaip jau minėta, apelianto reikalavimai 1 106 186 Lt sumai inter alia solidariems (su Š.) pagal patikslintą ieškinį atsakovams L. L., UAB „Astonas“ yra jau užtikrinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi. Pažymėtina, kad iš bylos duomenų matyti, jog šios nutarties pagrindu jau yra areštuotas sodo pastatas, du butai, du žemės sklypai, transporto priemonė (b.l. 38-40). Todėl apeliantas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones dar ir papildomai solidarių atsakovų A. Š. ir A. Š. atžvilgiu 809 449 Lt sumai, kuri yra viena iš 1 106 186 Lt reikalavimo dalių, nepagrįstai teigia, kad yra reali grėsmė teismo sprendimo tinkamam įvykdymui. Juo labiau, kad apeliantas savo procesiniuose dokumentuose neįrodo (ir net nenurodo), kad pritaikyto ir jau realiai areštuoto turto mastas neužtikrina pareikštų reikalavimų, kas galėtų būti pagrindu papildomai taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atsakovams A. Š. bei A. Š. priklausančio turto atžvilgiu. Todėl esant paminėtoms aplinkybėms laikinųjų apsaugos priemonių taikymas papildomai 809 449 Lt sumai pažeistų tiek ekonomiškumo, tiek ir proporcingumo principus (CPK 145 str. 2 d.).

29Vadovaujantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apelianto pareikšti reikalavimai yra užtikrinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi (bent jau kitokių įrodymų nepateikta). Todėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartimi priimtas procesinis sprendimas netenkinti prašymo iš esmės yra pagrįstas, dėl ko skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo... 5. Ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ pradiniu... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi ieškovo... 7. Patikslintu ieškiniu ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos... 8. Ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos perspektyvos“ papildomai... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 12 d. nutartimi prašymą dėl... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas BUAB „Optinių laikmenų prekybos centras“... 13. 1. Ieškovas tikėtinai pagrindė savo reikalavimus. Ieškovas aiškiai... 14. 2. Egzistuoja reali grėsmė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių... 15. 3. Teismas neatsižvelgė, kad ieškovas yra bankrutavusi įmonė. Todėl... 16. Atsakovai A. Š. ir A. Š. atsiliepimo (-ų) į atskirąjį skundą nepateikė.... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 18. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 19. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas dalyvaujančių byloje ar... 22. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi... 23. Iš bylos medžiagos matyti, kad pradinio ieškinio reikalavimų užtikrinimui... 24. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi apelianto prašymo taikyti... 25. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 26. Minėta, kad nagrinėjamu atveju skundžiamoje nutartyje buvo konstatuotas tik... 27. Kita vertus, laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant... 28. Kaip minėta, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi... 29. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338... 31. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 12 d. nutartį palikti nepakeistą....