Byla 2-1218/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Viginto Višinskio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Transta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 28 d. nutarties, kuria tenkinti pareiškėjų akcinės bendrovės „Alytaus tekstilė“ bankroto administratoriaus ir kreditoriaus A. G. A. skundai panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimo dalį civilinėje byloje Nr. B2-92-555/2010 bankrutuojančios akcinės bendrovės „Alytaus tekstilė“ bankroto byloje.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjai BUAB „Alytaus tekstilė“ bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo ir kreditorius A. G. A. bankroto byloje pateikė skundus dėl 2010 m. vasario 2 d. BUAB „Alytaus tekstilė“ kreditorių komiteto nutarimo dalies panaikinimo. Pareiškėjai prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti bankrutavusios AB „Alytaus tekstilė“ 2010 m. vasario 2 d. kreditorių komiteto posėdžio nutarimą pirmu darbotvarkės klausimu – „nustatyti išlaidas už parduodamą arba perduodamo įkeisto turto administravimą 1 procentą nuo perduodamo arba parduoto turto vertės“. Skunduose nurodoma, kad šis nutarimas yra neteisėtas, nepagrįstas bei pažeidžiantis kreditorių, kurių reikalavimai nėra užtikrinti įkeitimu ar hipoteka, teises bei turtinius interesus bei prieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams, kadangi perduodamo turto administravimo atlyginimo dydis yra nepagrįstai mažas, jis padengs tik nedidelę BAB „Alytaus tekstilė“ faktiškai turėtų turto administravimo išlaidų dalį ir kreditoriai, kurių reikalavimai nėra užtikrinti įkeitimu/hipoteka privalės atlyginti žymiai didesnę dalį administravimo išlaidų, nei kreditoriai, kurių reikalavimai užtikrinti įkeitimu/hipoteka, nepriklausomai nuo išlaidų, skirtų įkeistam ar neįkeistam turtui administruoti, bei gaus mažesnę lėšų dalį jų kreditoriniams reikalavimas tenkinti arba jų kreditoriniai reikalavimai iš viso liks nepatenkinti.

4Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 28 d. nutartimi tenkino BUAB „Alytaus tekstilė“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens ir kreditoriaus A. G. A. skundus. Teismas panaikino BAB „Alytaus tekstilė“ 2010 m. vasario 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalį, kuria nustatytos išlaidos už parduodamą arba perduodamo įkeisto turto administravimą 1 procentas nuo perduodamo arba parduoto turto vertės. Teismas nurodė, kad BAB „Alytaus tekstilė“ kreditorių komiteto posėdyje dalyvavo penki į kreditorių komitetą išrinkti nariai, du nariai balsavo raštu, todėl laikė, kad kreditorių nutarimai priimti teisėtai. Bankrutavusios AB “Alytaus tekstilė” kreditorių komitetas 2010 m. vasario 2 d., nagrinėdamas posėdžio darbotvarkės klausimą dėl administravimo išlaidų, tenkančių įkaito turėtojams, perduodant įkeistą turtą, nutarimu nutarė nustatyti išlaidas už parduodamą arba perduodamo įkeisto turto administravimą 1 procentą nuo perduodamo arba parduoto turto vertės, todėl laikytina, kad kreditoriai išreiškė valią išskirti įkeisto turto administravimo išlaidas į atskirą administravimo išlaidų sąmatą. Teismas sprendė, kad pagal byloje pateiktą administratoriaus 2010 m. balandžio 13 d. BAB „Alytaus tekstilė “ gautinų pajamų už įkeistą bei neįkeistą turtą ir dengtinų administravimo išlaidų santykio apskaičiavimą, kreditoriai, kurių reikalavimai užtikrinti hipoteka/įkeitimu, galiojant skundžiamam nutarimui, sumokėtos įkeisto turto administravimo išlaidos maksimaliai dengtų apie 135861 Lt, o kreditoriams, kurių kreditoriniai reikalavimai nėra užtikrinti, tenka padengti apie 3400000 Lt administravimo išlaidų, be to, planuojamos gauti lėšos už įkeistą turtą yra apie 2000000 Lt didesnės, negu už neįkeistą turtą. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, kad kreditorių komitetas, nenustatęs konkrečių įkeisto turto administravimo išlaidų dydžio (ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalis), priėmė nutarimą prieštaraujantį protingumo bei sąžiningumo principams bei pažeidžiantį kreditorių, kurių reikalavimai nėra užtikrinti įkeitimu, teises bei turtinius interesus. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju BAB „Alytaus tekstilė“ kreditoriai, priimdami skundžiamą nutarimą, išskyrė įkeisto turto administravimo išlaidas į atskirą administravimo išlaidų sąmatą. Atsižvelgiant į ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalies nuostatas, teismo vertinimu, įkeisto turto administravimo išlaidos turėtų būti nustatomos įvertinant jas proporcingai visoms bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto administravimo bankroto proceso metu turėtoms išlaidoms.

5Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Transta“ prašo Kauno apygardos teismo nutartį pakeisti, pareiškėjų skundus atmesti arba priimti kitą sprendimą. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

61. Administravimo išlaidų klausimų sprendimas, tarp jų ir administratoriaus atlyginimo nustatymas, priklauso kreditorių susirinkimo, o ne teismo kom­petencijai, todėl teismas sprendė ne jo kompetencijai priskirtus klausimus.

72. Kreditorius A. G. A. piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, be reikalo vilkindamas bankroto eigą, nes skundą pateikė nesitikėdamas patenkinti savo kreditorinių reikalavimų.

83. Teismas neįvertino aplinkybės, jog pareiškėjai grįsdami savo skundus pirmos eilės kreditorių interesų gynimu bei įkeitimu užtikrintų kreditorių piktnaudžiavimu, iškreiptai pateikia susiklosčiusią bankroto byloje situaciją, nes įkeitimu užtikrinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 41,38 procento.

94. Administratoriaus siūlomas ir teismo priimtas ĮBĮ 33 straipsnio 3 dalyje nurodomas (įkeisto turto administravimo išlaidų) sutapatinimas su ĮBĮ 36 straipsnyje pateikiamomis (bendromis administravimo išlaidomis), prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ normoms.

105. Teismas negalėjo vertinti kreditorių susirinkimo nutarimų pagrįstumo, nes susirinkimo nutarimai priimami pagal kreditorinių reikalavimų dydį, t.y. taip, kad tenkintų daugiausia kreditorinių reikalavimų turinčiųjų interesus (ĮBĮ 24str. l d.) arba labiausiai nuo bankroto nukentėjusiųjų interesus.

116. Administravimo išlaidų atlyginimo naštos užkrovimas tik 3 kreditoriams iš 108 pareiškusiųjų kreditorinius reikalavimus, prieštarauja teisingumo ir protingumo principams.

127. Kreditoriai ir administratorius reikšdami teismui nepagrįstus skundus didina bendrąsias administravo išlaidas, kurias per teismą bando išsireikalauti tik iš trijų kreditorių.

138. Teismas, išskirdamas atskirą, ĮBĮ neįvardinamą kreditorių rūšį, peržengė ĮBĮ taikymo ribas ir ėmėsi ginti įstatymu nenumatytų subjektų teises, t.y. netaikė įstatymiškų priemonių (LR CK 1.136 str.; 1.137 str.).

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo prašo nutraukti apeliacinį procesą, o laikant, jog skundą pasirašė asmuo turintis teisę jį pasirašyti, palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Atsiliepime atsakovas nurodo, kad:

151. Atskirąjį skundą padavė (pasirašė) asmuo, neturintis teisės jį paduoti (pasirašyti), nes UAB „Transta“ direktorius įgaliojimu įgaliojo direktoriaus pavaduotoją L. K. atstovauti įmonės interesams tik civilinėje byloje Nr. B2-92-555/2010. Taip pat prie atskirojo skundo nėra įrodymų apie L. K. turimą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

162. Apeliantas apeliacinės instancijos teismo alternatyviu prašymu prašo – palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą, todėl apelianto pateiktas dokumentas apskritai nėra laikytinas skundu ir neturėjo būti priimtas, kadangi iš pareikšto prašymo darytina išvada, jog apeliantą tenkina priimta pirmosios instancijos teismo nutartis.

173. Pirmosios instancijos teismas nenustatė administravimo išlaidų sąmatos bei neįsikišo į administravimo išlaidų klausimo sprendimą, tačiau panaikino nutarimą prieštaraujantį protingumo ir sąžiningumo principams bei pažeidžiantį kreditorių, kurių reikalavimai nėra užtikrinti hipoteka, teises bei turtinius interesus, todėl šiuo pagrindu pirmosios instancijos teismo nutartis nėra naikintina.

184. Pirmosios instancijos teismas informavo apie A. G. A. skundą bei papildomus apelianto į bylą pateikiamus procesinius dokumentus ir byloje dalyvaujantiems asmenims leido su jais susipažinti.

195. Teismas turėjo pakankamą medžiagą, jog galėtų įvertinti skundžiamo nutarimą atitikimą protingumo bei sąžiningumo principams bei Lietuvos Respublikos įstatymams.

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

22Teisėjų kolegija atsižvelgdama į atsiliepime į atskirąjį skundą pateiktus argumentus, kad atskirąjį skundą padavė (pasirašė) asmuo, neturintis teisės jį paduoti (pasirašyti), nurodo, jog Lietuvos apeliaciniame teisme 2010 metų spalio 4 d. gautas UAB „Transta“ paaiškinimas bei tapatus skundas pasirašytas šios įmonės direktoriaus. Kolegijos nuomone, esant įmonės vadovo pasirašytam analogiškam skundui, laikytina, kad atskirasis skundas pateiktas tinkamo atstovo, todėl vien dėl formalaus pažeidimo nėra pagrindo nutraukti apeliacinį procesą.

23Apeliantas teisingai nurodo, kad administravimo išlaidų klausimų sprendimas, tarp jų ir administratoriaus atlyginimo nustatymas, priklauso kreditorių susirinkimo, o ne teismo kom­petencijai, tačiau neteisingai interpretuoja teismo vaidmenį šiuo klausimu. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti skundžiamas teismui, tokią teisę turi kreditoriai ir bankrutuojančios įmonės administratorius. Pagal ĮBĮ 25 straipsnio prasmę gali būti skundžiamas ir kreditorių komiteto nutarimas, nes komitetas veikia kreditorių susirinkimo pavedimu ir pagal jo nustatytą kompetenciją. Todėl pirmosios instancijos teismas neviršindamas jam suteiktų įgaliojimų, neįsikišdamas į administravimo išlaidų klausimo sprendimą, panaikino nutarimą pažeidžiantį kreditorių, kurių reikalavimai nėra užtikrinti hipoteka, teises bei turtinius interesus.

24Apelianto argumentai dėl kreditoriaus A. G. A. piktnaudžiavimo savo procesinėmis teisėmis ir bankroto eigos vilkinimo yra nepagrįsti, nes kreditorius realizavo jam suteiktą teisę ginti savo kaip kreditoriaus pažeistas teises bei interesus.

25Pagal ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalį, kreditorių komiteto nutarimai yra teisėti, jeigu posėdžiuose dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Iš bylos medžiagos matyti, kad BAB „Alytaus tekstilė“ 2010 m. vasario 2 d. kreditorių komiteto posėdyje dalyvavo penki į kreditorių komitetą išrinkti nariai, du nariai balsavo raštu, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, kad kreditorių nutarimai priimti teisėtai.

26Bankroto procedūrų vykdymo metu atsirandančios išlaidos, kurios laikytinos bankroto administravimo išlaidomis, nustatytos ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje. Administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 36 str. 1, 2 d.). Bankroto bylų nagrinėjimo teisminėje praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad administravimo išlaidų klausimų sprendimas priklauso kreditorių susirinkimo, ne teismo kompetencijai. Bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių reikalavimai tenkinami ĮBĮ 34 ir 35 straipsniuose nustatyta tvarka; pirmiausiai tenkinami įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai; įkaito turėtojui atlyginama iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, arba perduodant įkeistą turtą (ĮBĮ 34 str.). Pažymėtina, jog įstatymo nuostatos, reglamentuojančios administravimo išlaidų apmokėjimo klausimus (ĮBĮ 36 str. 1 d.) bei kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarką (ĮBĮ 34, 35 str.), yra glaudžiai susijusios.

27ĮBĮ 33 straipsnio 3 dalis reglamentuoja įkeisto turto administravimo išlaidų apmokėjimą tuo atveju, kai administratorius perduoda neparduotą įkeistą turtą įkaito turėtojui. Ši įstatymo nuostata rodo, kad įkaito turėtojas privalo dalyvauti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidų atlyginime visais atvejais ir kai įkeistas turtas parduodamas, ir kai tas turtas perduodamas neparduotas įkaito turėtojui.

28Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi administratoriaus 2010 m. balandžio 13 d. BAB „Alytaus tekstilė “gautinų pajamų už įkeistą bei neįkeistą turtą ir dengtinų administravimo išlaidų santykio apskaičiavimu, ir tinkamai sprendė, kad kreditoriai, kurių reikalavimai užtikrinti hipoteka/įkeitimu, galiojant skundžiamam nutarimui, sumokėtos įkeisto turto administravimo išlaidos maksimaliai dengtų apie 135861 Lt, o kreditoriams, kurių kreditoriniai reikalavimai nėra užtikrinti, tenka padengti apie 3400000 Lt administravimo išlaidų, be to, planuojamos gauti lėšos už įkeistą turtą yra apie 2000000 Lt didesnės, negu už neįkeistą turtą. Teisėjų kolegijos nuomone kreditorių komitetas nenustatęs konkrečių įkeisto turto administravimo išlaidų dydžio (ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalis), priėmė nutarimą prieštaraujantį protingumo bei sąžiningumo principams bei pažeidžiantį kreditorių, kurių reikalavimai nėra užtikrinti įkeitimu, teises bei turtinius interesus. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, atsižvelgiant į ĮBĮ 33 straipsnio 5 dalies nuostatas, įkeisto turto administravimo išlaidos turėtų būti nustatomos įvertinant jas proporcingai visoms bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto administravimo bankroto proceso metu turėtoms išlaidoms.

29Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

31Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Pareiškėjai BUAB „Alytaus tekstilė“ bankroto administratoriaus... 4. Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 28 d. nutartimi tenkino BUAB... 5. Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Transta“ prašo Kauno apygardos teismo... 6. 1. Administravimo išlaidų klausimų sprendimas, tarp jų ir administratoriaus... 7. 2. Kreditorius A. G. A. piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, be... 8. 3. Teismas neįvertino aplinkybės, jog pareiškėjai grįsdami savo skundus... 9. 4. Administratoriaus siūlomas ir teismo priimtas ĮBĮ 33 straipsnio 3 dalyje... 10. 5. Teismas negalėjo vertinti kreditorių susirinkimo nutarimų pagrįstumo,... 11. 6. Administravimo išlaidų atlyginimo naštos užkrovimas tik 3 kreditoriams... 12. 7. Kreditoriai ir administratorius reikšdami teismui nepagrįstus skundus... 13. 8. Teismas, išskirdamas atskirą, ĮBĮ neįvardinamą kreditorių rūšį,... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo... 15. 1. Atskirąjį skundą padavė (pasirašė) asmuo, neturintis teisės jį... 16. 2. Apeliantas apeliacinės instancijos teismo alternatyviu prašymu prašo... 17. 3. Pirmosios instancijos teismas nenustatė administravimo išlaidų sąmatos... 18. 4. Pirmosios instancijos teismas informavo apie A. G. A. skundą bei papildomus... 19. 5. Teismas turėjo pakankamą medžiagą, jog galėtų įvertinti skundžiamo... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į atsiliepime į atskirąjį skundą... 23. Apeliantas teisingai nurodo, kad administravimo išlaidų klausimų sprendimas,... 24. Apelianto argumentai dėl kreditoriaus A. G. A. piktnaudžiavimo savo... 25. Pagal ĮBĮ 25 straipsnio 4 dalį, kreditorių komiteto nutarimai yra teisėti,... 26. Bankroto procedūrų vykdymo metu atsirandančios išlaidos, kurios laikytinos... 27. ĮBĮ 33 straipsnio 3 dalis reglamentuoja įkeisto turto administravimo... 28. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi administratoriaus 2010 m.... 29. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą....