Byla 2-2161-819/2016
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Okseta“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir, sekretoriaujant Renatai Vasiliauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei O. R., atsakovo atstovui E. P. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Yglė“ ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui UAB „Okseta“.

2Išnagrinėjusi bylą, teisėja

Nustatė

3ieškovas BUAB „Yglė“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB „Okseta“ 9560,24 Eur skolos, 344,17 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1-3, t. I).

4Ieškinyje ieškovas nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-09-30 iškėlė bankroto bylą UAB „Yglė“, o bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Draugo petys“. 2013-11-27 ieškovas ir atsakovas sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 131127u, kurios pagrindu atsakovas išnuomojo, o ieškovas išsinuomojo 987,70 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas pastato ( - ), trečiame aukšte. Šia sutartimi atsakovas įsipareigojo savo lėšomis suformuoti atskiras ir pilnai įrengti (pritaikyti patalpas ieškovo veiklai pagal šalių suderintą patalpų įrengimo projektą ir jas perduoti ieškovui), o ieškovas sutarties patvirtinimui įsipareigojo sumokėti dviejų mėnesių nuomos mokesčio dydžio avansą – 9560,24 Eur. 2013-12-06 ieškovas atsakovui sumokėjo 11000 Lt (3185,82 Eur), 2013-12-11 – 11000 Lt (3185,82 Eur), 2013-12-13 – 11009,60 Lt (3188,60 Eur). Šias aplinkybes patvirtina 2015-02-26 skolų apyvartos žiniaraštis, 2013-12-09 išrašas iš AB Šiaulių bankas, AB SEB bankas. Sutartimi atsakovas įsipareigojo perduoti ieškovui, o ieškovas įsipareigojo priimti įrengtas ir atitinkančias sutarties reikalavimus patalpas ne vėliau kaip iki 2014-03-01. Iki nurodytos datos atsakovas patalpų ieškovui neperdavė ir liko skolingas ieškovui 9560,24 Eur. 2015-01-19 ieškovo bankroto administratorius išsiuntė atsakovui 2015-01-16 pretenziją Nr. DR-158/4 dėl skolos apmokėjimo pagal 2013-11-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 131127u. Ieškovas pretenzijoje nurodė, kad atsakovas per 30 dienų nuo šios pretenzijos įteikimo dienos privalo sumokėti susidariusį įsiskolinimą 9560,24 Eur sumoje, tačiau iki šiol atsakovas šios sumos ieškovui nesumokėjo. Pagal 2013-11-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 131127u tuo atveju, jeigu ieškovas įvykdo visas šioje sutartyje nustatytas pareigas jos pasibaigimo momentu, nuomotojas įsipareigoja grąžinti avansą ieškovui per 10 darbo dienų po to, kai patalpos buvo atlaisvintos ir grąžintos nuomotojui. Jei nuomotojas vėluoja sugrąžinti avansą nuomininkui, nuomotojui gali būti skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, tačiau atsakovui neperdavus patalpų ir negrąžinus ieškovo sumokėjo avanso, ieškovas priskaičiavo 344,17 Eur delspinigių už 180 dienų, pradedant skaičiuoti nuo 2015-04-15 iki 2015-10-12. Todėl ieškovas prašo patenkinti ieškinį.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriuo su pateiktu ieškiniu nesutinka (b.l. 74-76, t. I). Nurodo, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2013-11-27 buvo pasirašyta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 131127u, kuria atsakovas išnuomojo, o ieškovas išsinuomojo 687,70 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas pastato, esančio ( - ), trečiajame aukšte. Pagal sutarties nuostatas atsakovas įsipareigojo savo lėšomis suformuoti atskiras ir pilnai įrengti (pritaikyti) patalpas ieškovo veiklai pagal šalių suderintą patalpų įrengimo projektą ir jas perduoti ieškovui, o ieškovas sutarties patvirtinimui įsipareigojo sumokėti dviejų mėnesių nuomos mokesčio dydžio avansą – 33009,90 Lt (9560,24 Eur). Artėjant patalpų perdavimo nuomai momentui ieškovas 2014-03-25 pranešimu Nr. S03-25/001 informavo atsakovą, kad negalės vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, t.y. priimti nuomai 687,70 kv. m patalpų, bei pateikė pasiūlymą susitarti dėl daugiau kaip dvigubai mažesnio ploto patalpų nuomos. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindiniai patalpų įrengimo darbai tai dienai jau buvo padaryti (patalpos atskirtos, įrengtos, likę tik dalis apdailos darbų: apšvietimas, sienų, lubų dažymas), ieškovas atsakovo 2014-04-02 raštu buvo informuotas, kad atsakovas negali sumažinti pagal sutartį nuomojamų patalpų ploto, nes dėl to patirtų didelių papildomų išlaidų atskiriant ir perdarant ieškovui pritaikytas patalpas kitiems nuomininkams, bei pasiūlyta ieškovui inicijuoti sutarties nutraukimą prieš terminą, neketinant priimti nuomai įrengtų patalpų ploto. Po tokio apsikeitimo raštais vykusių žodinių pokalbių ir derybų metu buvo susitarta, kad ieškovas nutraukia 2013-11-27 pasirašytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 131127u, atsakovas sumažina mokėtiną pagal sutartį baudą (nuo 6 mėnesių nuomos mokesčio dydžio iki 2 mėnesių nuomos mokesčių dydžio), sumokėtą avansą įskaito kaip sumokėtą baudą ir pasirašo atitinkamą susitarimą. Šis susitarimas dėl baudos dydžio sumažinimo su 2014-11-01 lydraščiu, kuriame kalbama apie įskaitymą, buvo išsiųstas ieškovui. Taigi, atsakovas mano, kad jis nėra skolingas ieškovui, nes atliko įskaitymą.

6Ieškovas pateikė byloje dubliką (b.l. 142-145, t. I), kuriame palaikė ieškinyje išdėstytą poziciją. Papildomai nurodė, kad ieškovas, gavęs neigiamą atsakymą dėl patalpų dydžio sumažinimo, informavo atsakovą, kad nuomosis sutartyje numatytas patalpas. Tarp ieškovo ir atsakovo nei telefonu, nei raštu nevyko jokių derybų dėl nuomos sutarties nutraukimo. Ieškovas jokio susitarimo su atsakovu nepasirašė, jo negavo. Atsakovas nepateikia dokumentų, pagrindžiančių sutartyje nurodytų patalpų įrengimo faktą, patalpų perdavimo-priėmimo akto pateikimo/siuntimo ieškovui faktą. Atsakovas iki 2013-11-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje Nr. 131127u nustatyto termino, t.y. iki 2014-03-01, ieškovui patalpų neperdavė. Taip pat ieškovas nesutinka su atsakovo pozicija, kad atsakovas atliko priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Atsakovas buvo surašęs susitarimą, tačiau ieškovo žiniomis toks dokumentas ieškovui pateiktas nebuvo. Ieškovas taip pat pažymi, kad Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse yra specialiai aptartas įskaitymas skolininko nemokumo atveju. Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai skolininkas tampa nemokus, kreditorius gali įskaityti savo reikalavimus, nors jų terminas ir nesuėjęs, jeigu įstatyme nenustatyta kitaip. Tokią išimtį nustato Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p., numatantis, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo. Ieškovas pabrėžia, kad įskaitymų atlikimo metu ieškovas jau buvo nemokus, Vilniaus apygardos teisme buvo priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo, ieškovas turėjo darbo užmokesčio skolų ieškovo darbuotojams, buvo didelės skolos VSDFV ir VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, taip pat bendrovė buvo skolinga kitiems kreditoriams pagal priteistas skolas ir išduotus vykdomuosius dokumentus. Jeigu atsakovas būtų tinkamai įvykdęs bei pranešęs ieškovui apie atliktą priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, toks įskaitymas būtų neteisėtas dėl ieškovo jau tuo metu buvusio nemokumo. Todėl akivaizdu, kad atsakovas negalėjo atlikti vienašalio įskaitymo ieškovui esant nemokiam.

7Atsakovas pateikė tripliką į ieškovo dubliką (b.l. 147-150, t. I), kuriuo palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją. Papildomai nurodė, kad atsakovas, atsakydamas į ieškovo bankroto administratoriaus pretenziją, nurodė visas tas pačias aplinkybes, kurias nurodė ir atsiliepime į ieškinį, tačiau apie gautą atsakymą į pretenziją ieškovas net neužsiminė, nutylėjo. Atsakovas paaiškina, kad būtent ieškovas neatvyko suderinti ir pasirašyti nei naujo patalpų plano, nei konkretaus atsisakymo, kad atsisako priimti nuomai būtent pagal konkrečius ieškovo poreikius ir pageidavimus pritaikytas 687,70 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas. Ieškovas visiškai nepagrįstai neigia, kad 2013-11-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr. 131127u nutrūko ieškovo iniciatyva. Ieškovas neįvertina, kad pagal 2013-11-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 131127u ieškovui faktiškai neperėmus patalpų ilgiau kaip 2 mėnesius nuo nustatytos patalpos perdavimo-priėmimo datos, atsakovas turėjo teisę nutraukti sutartį bei pareikalauti 6 mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudos, tačiau atsižvelgdamas į susiklosčiusią situaciją pas ieškovą dėl planuojamo restruktūrizacijos proceso bei siekiant bendradarbiauti ir geranoriškai išspręsti susiklosčiusią situaciją pateikė siūlymą ieškovui sumokėti atsakovui sumažintą 2 mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudą, užskaitant ją iš ieškovo sumokėto avanso. Ieškovas neginčijo tokio pateikto siūlymo, savo nesutikimo ar prieštaravimo tokiam siūlymui neišreiškė, todėl pripažintina, kad jį priėmė be jokių išlygų. Pažymi, kad atsakovas duomenų, jog ieškovas yra nemokus, nebuvo gavęs. Iš viešai prieinamos informacijos, kurią pateikia VĮ Registrų centras, matyti, kad Vilniaus apygardos teismo nutartis iškelti ieškovui bankroto bylą priimta 2014-09-03, o išviešinta 2014-10-03 ir tik 2014-12-15 įsiteisėjo.

8Bylos nagrinėjimo teisme metu šalys palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytas pozicijas. Jų pasisakymai fiksuoti teismo posėdžių protokoluose.

9Ieškinys atmestinas.

10Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovui Vilniaus apygardos teismo 2014-09-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4426-881/2014 buvo iškelta bankroto byla, o ieškovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Draugo petys“ (b.l. 4-7, t. I). Pagal teismų informacinės sistemos Liteko duomenis pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui Vilniaus apygardos teisme buvo gautas 2014-04-24, tačiau ši civilinė byla Nr. B2-4426-881/2014 2014-05-26 buvo sustabdyta iki kol bus priimtas sprendimas dėl restruktūrizavimo bylos ieškovui iškėlimo arba atsisakymo ją iškelti (CPK 179 str. 3 d.). Šis klausimas buvo sprendžiamas civilinėje byloje Nr. B2-4501-653/2014 nuo 2014-05-02, kurioje 2014-08-28 nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2014-05-29 nutartį atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ieškovui (CPK 179 str. 3 d.).

11Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta, kad 2013-11-27 šalys pasirašė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 131127u, kuria atsakovas įsipareigojo suteikti ieškovui už užmokestį laikinai valdyti ir naudotis 687,70 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas, esančias pastato ( - ), trečiame aukšte, o ieškovas įsipareigojo mokėti nuomos ir kitus mokesčius sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais (2.1 p.). Pagal sutartį atsakovas įsipareigojo perduoti ieškovui, o ieškovas įsipareigojo priimti įrengtas ir atitinančias sutarties reikalavimus patalpas ne vėliau kaip iki 2014-03-01 (5.1 p.). Tačiau šiame punkte šalys taip pat nurodė, kad numatyta patalpų įrengimo data, iki kurios pradedamas skaičiuoti 90 dienų įrengimo terminas, prasideda tą dieną, kai yra įvykdomos šios trys sąlygos (nuo vėliau įvykdytos sąlygos dienos): nuomininkas pasirašo negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su atsakovu, ieškovas pateikia atsakovui suderintą techninį projektą ne vėliau kaip iki 2013-12-13 ir sumoka šios sutarties 8.4 p. nurodytą avansą (5.1 p.). Pagal sutarties 8.4.1 p. ieškovas įsipareigojo per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos sumokėti atsakovui 2 mėnesių nuomos mokesčio dydžio avansą 33009,60 Lt. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, liudytojos V. Š. parodymų nustatyta, kad 2013-12-06 ieškovas atsakovui sumokėjo 11000 Lt (3185,82 Eur), 2013-12-11 – 11000 Lt (3185,82 Eur), 2013-12-13 – 11009,60 Lt (3188,60 Eur) (b.l. 64-67, t. I, b.l. 68-69, t. II), o ne anksčiau nei 2014-02-04 pateikė suderintą techninį projektą, pagal kurį ieškovas pageidavo, jog būtų įrengtos nuomojamos patalpos (b.l. 26-63, t. I). Šios nustatytos aplinkybės bei toliau sekę šalių veiksmai (ieškovo kreipimasis dėl nuomojamo nuomos ploto mažinimo jau po 2014-03-01, atsakovo susirašinėjime nurodoma patalpų perdavimo data, kt.), taip pat patvirtinantys tikruosius šalių ketinimus dėl patalpų perdavimo momento, liudija, kad šalys 2013-11-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. 131127u buvo aiškiai sulygę, kad preliminarus patalpų įrengimo ir perdavimo terminas yra 2014-03-01, tačiau atsakovui vėluojant įvykdyti tris būtinas sąlygas patalpų įrengimui, jis skaičiuojamas kaip 90 dienų terminas nuo paskutinės iš sąlygų įvykdymo dienos (CK 6.193 str. 1, 2, 5 p., CPK 185 str.).

12Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, atsakovo, liudytojų H. T., R. K., V. Š. parodymų nustatyta, kad 2014-03-25 ieškovas pateikė atsakovui pranešimą, kad dėl susiklosčiusios sudėtingos finansinės padėties bei planuojamo restruktūrizacijos proceso ieškovas negalės vykdyti numatytų įsipareigojimų pagal 2013-11-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 131127u bei siūlė susitarti dėl mažesnio ploto (250-300 kv. m) patalpų nuomos (b.l. 133, t. I, b.l. 57, 68-69, t. II). Atsakydamas į šį pasiūlymą, atsakovas 2014-04-02 raštu nurodė, kad įvertinus dabartinę patalpų įrengimo būseną, atsakovas negali sumažinti pagal sutartį nuomojamų patalpų ploto, nes tokiu atveju patirtų didelių nuostolių (b.l. 134, t. I). Šiame rašte atsakovas taip pat nurodė, kad ir toliau vykdys įsipareigojimus pagal sutartį, bei pažymėjo, kad pagal sutartį ir jį lydinčių dokumentų sąlygas atsakovas turi sutartyje numatytas patalpas ieškovui pilnai įrengti ir perduoti iki 2014-05-06.

13Iš atsakovo paaiškinimų, liudytojų H. T., V. Š. parodymų nustatyta, kad suėjus minėtam patalpų įrengimo terminui - 2014-05-06 (90 dienų po techninio projekto suderinimo ir jo pateikimo atsakovui), ieškovas nesiėmė jokių priemonių priimti 687,70 kv. m negyvenamąsias patalpas, esančias pastato ( - ), trečiame aukšte, iš atsakovo. Šios aplinkybės bylos nagrinėjimo teisme metu iš esmės neneigė ir ieškovas, liudytoju byloje apklaustas R. K., nurodydamas, kad jis nesidomėjo, ar patalpos yra įrengtos, ar atsakovas yra pasirengęs jas perduoti. Į bylą pateiktų įrodymų visuma – rašytiniai įrodymai (b.l. 26-63, 134, t. I, b.l. 6-47, t. II), liudytojos V. Š. parodymai (b.l. 68-69, t. II), neleidžia teismui abejoti, kad 2013-11-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje Nr. 131127u nurodytos ieškovui nuomotinos patalpos buvo įrengtos 2014-05-06. Vien to, kad byloje nėra įrodymų, liudijančių, kad 2014-05-06 dienai atsakovas parengtą patalpų perdavimo ir priėmimo aktą siuntė ieškovui pasirašyti, nepakanka teigti, kad pats atsakovas vilkino patalpų perdavimą. Pagal 2013-11-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 131127u ieškovas turėjo teisę, įspėjęs atsakovą sutartyje nustatyta tvarka, nutraukti sutartį vienašališkai tuo atveju, jei atsakovas ilgiau kaip du mėnesius nuo šios sutarties 5.1, 5.4 p. nustatytos patalpų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos faktiškai neperduos ieškovui patalpų (11.2 a) p.). Byloje nėra duomenų, kad šiomis teisėmis ieškovas naudojosi, tokiu būdu užkirsdamas kelią ieškovo civilinei atsakomybei kilti (11.4 p.). Priešingai, byloje surinkti rašytiniai įrodymai, apie kuriuos teismas pasisakys toliau sprendime, liudija, kad teise nutraukti 2013-11-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 131127u su ieškovu pasinaudojo atsakovas pagal sutarties 10.3 p., ko ieškovas nei iki šios bylos, nei šios bylos nagrinėjimo teisme metu neginčijo (CPK 5 str.). Šis 2013-11-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 131127u punktas numatė, jei nuomininkas faktiškai neperima patalpų ilgiau kaip 2 mėnesius nuo sutarties 5.1, 5.4 p. nustatytos patalpų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos dėl savo kaltės, tai nuomotojas turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai. Tokiu atveju nuomininkas privalo sumokėti baudą, lygią 6 mėnesių patalpų nuomos mokesčio dydžiui. Ieškovo vengimą priimti patalpas, o ne atvirkščiai, liudija ir tai, kad patalpų priėmimo dieną - 2014-05-06, Vilniaus apygardos teisme jau buvo inicijuota tiek byla dėl restruktūrizavimo bylos ieškovui iškėlimo, tiek byla dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo, kas tik sustiprina teismo įsitikinimą, kad būtent ieškovas, nežinodamas savo likimo, galimybių vykdyti ūkinę veiklą ateityje, pats nepateisinamai nebendradarbiavo su atsakovu dėl patalpų perėmimo. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal 2013-11-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 131127u 11.6 p. nuomininkas turėjo teisę nutraukti sutartį vienašališkai, jei nuomininkas nutraukia vykdomą veiklą, likviduoja įmonę ar bankrutuoja, tačiau tokiu atveju nuomininkas vis tiek turi mokėti nuomotojui 6 mėnesių dydžio mokestį už sutarties nutraukimą.

14Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, atsakovo paaiškinimų, liudytojo H. T. parodymų (b.l. 57, t. II) taip pat nustatyta, kad atsakovas 2014-08-01 ieškovo vadovui išsiuntė 2014-08-01 raštą, kuriame nurodė, kad ieškovas 2014-04-06 turėjo priimti pilnai įrengtas patalpas nuomai iš atsakovo pagal 2013-11-27 sudarytą negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. 131127u, tačiau jos iki šiol nepriimtos, o ieškovas su atsakovu bendrauti vengia tiek žodžiu, tiek raštu. Pažymėtina, kad šiame rašte minima patalpų perdavimo data tikėtina nurodyta klaidingai (vietoj 2014-05-06), įvertinus toliau rašte dėstomas aplinkybes (sutarties nutraukimo pagrindą, datą). Šiame rašte atsakovas taip pat nurodė laikantis, kad 2014-07-07 ši sutartis yra pasibaigusi, bei priminė, kad pagal sutartį jeigu ieškovas faktiškai neperima patalpų ilgiau kaip 2 mėnesius nuo nustatytos patalpų perdavimo-priėmimo datos, atsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir pareikalauti 6 mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudos – 99028,80 Lt. Rašte atsakovas taip pat suformulavo siūlymą sumažinti baudą iki 33009,60 Lt, užskaitant šią sumą iš ieškovo sumokėto avanso pagal sutarties 8.4.1 p. (b.l. 135, t. I). Liudytoju byloje apklaustas R. K. neneigė tokį laišką gavęs, tačiau pažymėjo, kad jis prie šio laiško pridėto susitarimo, atspindinčio rašte nurodytas aplinkybes, nepasirašė (b.l. 135-136, t. I, b.l. 3, 68, t. II).

15Byloje tarp šalių kilo ginčas, ar šis atsakovo 2014-08-01 raštas gali būti vertinamas kaip priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. Atsakovas prašė jį vertinti įskaitymu, kuris lėmė prievolės grąžinti ieškovui jo sumokėtą avansą pasibaigimu. Pagal 2013-11-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 131127u 8.4.4. p. nuomotojas įsipareigojo grąžinti avansą nuomininkui per 10 darbo dienų po to, kai patalpos buvo atlaisvintos ir grąžintos nuomotojui, tuo atveju, jei nuomininkas įvykdo visas šioje sutartyje nustatytas pareigas jos pasibaigimo momentu. Ieškovas gi prašė jį vertinti priešingai, nes prie 2014-08-01 rašto pridėto susitarimo ieškovas nepasirašė, tuo metu ieškovas jau buvo nemokus.

16Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų - priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. Prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Teismų nuosekliai formuojamoje praktikoje yra išaiškinta, kad tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti tam tikros sąlygos: prievolės šalis turi sieti abipusės teises ir pareigos, kurios gali susiklostyti nebūtinai tuo pačiu sutartiniu-prievoliniu pagrindu, šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai pagal prievolės objektą, jie turi būti priešpriešiniai, galiojantys ir vykdytini. CK 6.131 str. 1 d. numato, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Taigi, įskaitymas yra vienašalis sandoris. Įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t.y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 str. 1 d. nustatytų įskaitymo sąlygų. Atsakovui ginantis nuo pareikšto ieškinio paaiškinimu apie atliktą įskaitymą, įskaitymo, kaip vienašalio sandorio, institutas suponuoja procesinę situaciją, kad šaliai, atlikusiai įskaitymą, nereikia dėl jos atlikto prievolės pasibaigimą sukėlusio veiksmo reikšti priešieškinio, reikalaujant teismą tokį įskaitymą patvirtinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007). Priešingai, kita šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-11-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2012). Kai atsakovas teisme pareiškia, jog prievolė pagal ieškinį yra pasibaigusi dėl iki bylos iškėlimo įvykusio įskaitymo, teismas turi patikrinti tokio atsikirtimo pagrįstumą, t. y. ar įskaitymas įvyko ir ar jis pagrįstas. Dėl juridinio asmens veiklos teisinio reglamentavimo įskaitymo, kaip ir kitų sandorių, sudarymas turi būti pagrįstas rašytiniais įrodymais, jų vertinimas turi būti paremtas nuoseklia visų įrodymų analize ir atitikti CPK normų bei teismų praktikos suformuotas bendrąsias įrodinėjimo taisykles (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2010).

17Vertindamas 2014-08-01 atsakovo raštą visų byloje surinktų įrodymų kontekste, teismas neturi pagrindo sutikti su ieškovu, jog jis neatitinka įskaitymui keliamų reikalavimų, jame nėra išreikšta atsakovo valia įskaityti du vienarūšius priešpriešinius reikalavimus – ieškovo piniginį reikalavimą atsakovui grąžinti sumokėtą avansą pagal sutartį, kuri faktiškai nebuvo įvykdyta (CK 6.237 str. 1, 2 d.), ir atsakovo reikalavimą ieškovui mokėti baudą pagal sutartį, nes sutarties neįvykdymas buvo sąlygotas neteisėtų ieškovo veiksmų (CK 6.71 str. 1 d.), taip vienašaliu sandoriu lemiant atsakovo prievolės ieškovui grąžinti avansą pabaigą (CK 6.130 str. 1 d.). Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo mokėtinų sumų atsakovui įskaitymas iš ieškovo sumokėto avanso, kuris pagal sutartį ieškovo turėjo būti sumokėtas kaip tinkamas įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo užtikrinimas (1 p., CK 6.70 str. 1 d.), buvo numatytas pačioje 2013-11-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje Nr. 131127u. Sutarties 8.4.1 p. šalys sulygo, kad avansas įskaitomas į ieškovo galutinių atsiskaitymų su atsakovu sumą, o jeigu ieškovas yra visiškai atsiskaitęs su atsakovu, avansas grąžinamas ieškovui, išskyrus šios sutarties 8.4.2 p. numatytą atveją, kai avansas nėra grąžinamas. Pagal pastarąjį punktą, jei atsakovas padengia iš avanso aukščiau nurodytas sumas, ieškovas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo atsakovo reikalavimo, sumokėti atsakovui papildomą sumą, lygią skirtumui tarp avanso ir jo likusio po pirmiau nurodytų sumų sumokėjimo. Todėl aplinkybė, kad atsakovas, rašydamas šį raštą atsakovui, nurodė žodį „siūlome“, nepaneigia įskaitymo fakto ir nedaro jo negaliojančiu (CK 6.131 str. 2 d.). Šis siūlymas, kaip ir nurodyta 2014-08-01 rašte, vertintinas kaip bendradarbiavimo su ieškovu (CK 6.38 str. 3 d.), o taip pat atsakovo geranoriškumo išraiška baudos mažinimo klausimu, tačiau ne nepasinaudojimas sutarties 8.4.1 p. numatyta įskaitymo galimybe ar pasinaudojimas ja su tam tikra sąlyga. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal 2013-11-27 negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 131127u 8.4.4. p. nuomotojas įsipareigojo grąžinti avansą nuomininkui tik tuo atveju, jei nuomininkas įvykdo visas šioje sutartyje nustatytas pareigas jos pasibaigimo momentu (CK 6.241 str. 1 d. 1 p., 6.34 str. 2 d.), kas byloje nenustatyta (sutarties 5.2 p.).

18Byloje surinktų įrodymų visuma taip pat neleidžia sutikti su ieškovo argumentu, kad 2014-08-01 atsakovo raštu atliktas įskaitymas kaip toks apskritai nebuvo galimas dėl įmonės nemokumo (CK 6.140 str.). Byloje nustatyta, kad 2014-08-01 ieškovui, priešingai nei nurodo pats ieškovas dublike, nebuvo iškelta bankroto byla, todėl Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p. nuostata, draudžianti įskaitymą įmonei iškėlus bankroto bylą, nagrinėjamu atveju netaikytina. Byloje taip pat nėra pakankamai duomenų, kurie leistų teigti, kad 2014-08-01 ieškovas buvo bet kuriuo atveju nemokus, o atsakovas turėjo žinoti apie ieškovo galimą nemokumą. Priešingai, byloje nustatyta, kad po 2014-04-02 rašto pateikimo ieškovas su atsakovu apskritai nebendradarbiavo, patalpų nuomos klausimu nesidomėjo. Klausimas dėl restruktūrizavimo bylos ieškovui kėlimo ar atsisakymo ją kelti galutinai buvo išspręstas ne iki 2014-08-01, o tik 2014-08-28 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje B2-4501-653/2014. Todėl ir šiuo aspektu konstatuoti, kad atsakovas neturėjo teisės vykdyti įskaitymą, teismas neturi jokio pagrindo.

19Kadangi atsakovui 2014-08-01 atlikus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą atsakovo prievolė grąžinti ieškovui jo sumokėtą avansą pasibaigė, ieškovo reikalavimai pripažintini nepagrįstais. Todėl ieškovo ieškinys atmestinas.

20Ieškovas byloje atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl ieškovo ieškinį atmetus šioje byloje mokėtinas žyminis mokestis dengtinas valstybės lėšomis. Ieškovas nurodė šioje byloje patyręs 950 Eur bylinėjimosi išlaidų (b.l. 64-67, t. II). Kadangi ieškovo ieškinys atmestas ir šios bylinėjimosi išlaidos ieškovui neatlygintinos (CPK 93 str.). Valstybė šioje byloje patyrė 7,04 Eur pašto išlaidų, kurios priteistinos valstybės naudai iš ieškovo (CPK 96 str.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., teisėja

Nutarė

22Ieškovo BUAB „Yglė“, juridinio asmens kodas 123444143, ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

23Priteisti valstybės naudai iš ieškovo BUAB „Yglė“, juridinio asmens kodas 123444143, 7,04 Eur (septynis Eur 4 ct) pašto išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188728721) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB banke „Swedbank”, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22 arba Nr. ( - ), esančią banke Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus m. apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir,... 2. Išnagrinėjusi bylą, teisėja... 3. ieškovas BUAB „Yglė“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo UAB... 4. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-09-30... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriuo su pateiktu ieškiniu nesutinka (b.l.... 6. Ieškovas pateikė byloje dubliką (b.l. 142-145, t. I), kuriame palaikė... 7. Atsakovas pateikė tripliką į ieškovo dubliką (b.l. 147-150, t. I), kuriuo... 8. Bylos nagrinėjimo teisme metu šalys palaikė procesiniuose dokumentuose... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovui Vilniaus... 11. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų nustatyta,... 12. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, atsakovo, liudytojų H. T., R. K.,... 13. Iš atsakovo paaiškinimų, liudytojų H. T., V. Š. parodymų nustatyta, kad... 14. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, atsakovo paaiškinimų, liudytojo... 15. Byloje tarp šalių kilo ginčas, ar šis atsakovo 2014-08-01 raštas gali... 16. Vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų -... 17. Vertindamas 2014-08-01 atsakovo raštą visų byloje surinktų įrodymų... 18. Byloje surinktų įrodymų visuma taip pat neleidžia sutikti su ieškovo... 19. Kadangi atsakovui 2014-08-01 atlikus priešpriešinių vienarūšių... 20. Ieškovas byloje atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl ieškovo... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., teisėja... 22. Ieškovo BUAB „Yglė“, juridinio asmens kodas 123444143, ieškinį atmesti... 23. Priteisti valstybės naudai iš ieškovo BUAB „Yglė“, juridinio asmens... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...