Byla e2-19351-871/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovui V. Č. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 1 070,07 EUR skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas ieškovo naudai.

3Ieškovas nurodė, kad jis yra gyvenamojo namo, esančio adresu Viršuliškių g. 20, Vilniuje, bendrojo naudojimo objektų administratorius ir teikia šių objektų administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas. Atsakovas yra Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto, esančio daugiabučiame gyvenamajame name adresu (duomenys neskelbtini), nuomininkas, todėl turi prievolę mokėti už ieškovo jam suteiktas paslaugas. Atsakovas šias pareigas vykdo netinkamai. Už per laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2016-01-31 priskaičiuotus mokesčius atsakovo skola ieškovui sudaro 1 070,07 EUR.

4Atsakovui V. Č. adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas siųsti ieškinyje nurodytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu (duomenys neskelbtini), tačiau grįžo neįteikti su atžyma, kad atsakovas procesinių dokumentų neatsiėmė. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovas nedirba, todėl procesinių dokumentų įteikti jo darbovietės adresu nebuvo galimybės. Gyventojų registro duomenimis atsakovas savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs tuo pačiu adresu, kuris nurodytas ieškinyje. Nepavykus dokumentų įteikti atsakovui aukščiau nurodytais būdais, atsakovui adresuoti ieškinio pareiškimo ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas 2016-05-09 įteikti viešo paskelbimo būdu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-09 nutarties pagrindu specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbus atitinkamo turinio pranešimą. Toks procesinių dokumentų įteikimo būdas atsakovui, remiantis CPK 130 str., laikomas tinkamu. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą patikslintą ieškinį per teismo nustatytą 14 d. terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas yra gyvenamojo namo, esančio adresu Viršuliškių g. 20, Vilniuje, bendrojo naudojimo objektų administratorius ir teikia šių objektų administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas (2012 m. rugsėjo 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 30-1852), todėl turi teisę proporcingai bendrosios nuosavybės daliai apskaičiuoti patalpų savininkams mokesčius už bendrosios nuosavybės administravimą, namo bendrojo naudojimo objektų eksploatavimą. Butas, esantis (duomenys neskelbtini)nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Ieškovo teigimu, skolos susidarymo laikotarpiu (nuo 2011-01-01 iki 2016-01-31) atsakovas buvo buto, esančio (duomenys neskelbtini), nuomininkas. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, butas, esantis Viršuliškių g. 20-34, Vilniuje pagal 2010-02-17 Nuomos sutartį 1.39-N10/1065 bei 2010-03-01 Priėmimo-perdavimo aktą Nr. N-5.22-1065 nuo 2010-04-14 yra išnuomotas atsakovui V. Č.. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, tuo atveju, jei savivaldybė pareigą išsaugoti ir išlaikyti namą, kai savivaldybės butai yra išnuomoti tretiesiems asmenims, vykdo per profesionalų administratorių, kuriam pavedė surinkti mokesčius už bendrojo naudojimo patalpų administravimą ir bendrosios inžinerinės įrangos nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) išlaidas, išlaidas administratoriui už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą ir eksploatavimą turi apmokėti savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai, o jiems šios prievolės nevykdant, administratorius dėl skolos priteisimo turi teisę į teismą su ieškiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2010, 2012 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2012). Nustatyta, kad atsakovas už butui, esančiam Viršuliškių g. 20-34, Vilniuje, laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2016-01-31 suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, namo bendrojo objektų eksploatavimo, bei komunalines paslaugas tinkamai neatsiskaitė, dėl ko susidarė 1 070,07 EUR skola. Byloje duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu, nėra (CPK 178 str.).

8CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Pagal CK 4.82 str. 3 d. nuostatas, bei Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktiką, butų ir kitų patalpų nuomininkai, kai išnuomotos patalpos nuosavybės teise priklauso savivaldybei, privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Kadangi atsakovas iki šiol neatsiskaitė su ieškovu už laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2016-01-31 butui, esančiam Viršuliškių g. 20-34, Vilniuje, suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, namo bendrojo objektų eksploatavimo, bei komunalines paslaugas, todėl susidariusi 1 070,07 EUR skola priteistina iš atsakovo ieškovui (CK 4.76 str., 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 4 d., 6.38 str., 6.59 str.).

9Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo reikalavimas tenkintinas ir šioje dalyje, iš atsakovo priteisiant 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos 1 070,07 EUR sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo 2016-04-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Remiantis LR CPK 93 str. 1 d. – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos šios bylinėjimosi išlaidos: 24,00 EUR žyminio mokesčio, 0,87 EUR už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką duomenų bazėje, 0,84 EUR už Gyventojų registro išrašą apie atsakovą, - iš viso 25,71 EUR (LR CPK 79 str., 93 str.).

11Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 EUR) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

12Vadovaudamasis LR CPK 262, 285-286 str., teismas,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo V. Č., a.k. ( - ) 1 070,07 EUR (vieną tūkstantį septyniasdešimt eurų, 07 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 070,07 EUR sumą nuo civilinės bylos iškėlimo 2016-04-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 25,71 EUR (dvidešimt penkis eurus, 71 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“, į.k. 121446576, naudai.

15Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus miesto apylinkės teismui gali pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodyta: 1) teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; 2) šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; 3) aplinkybės, liudijančios atsiliepimo nepateikimo teismo nustatytu terminu priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; 4) aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; 5) pareiškimą paduodančios šalies prašymas; 6) prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; 7) pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data. Teismui pateikiama tiek pareiškimo ir jo priedų kopijų, kiek yra kitų šalių ir trečiųjų asmenų.

17Ieškovas turi teisę šį teismo sprendimą per 30 d. apeliaciniu skundu skųsti Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

18Atsakovas neturi teisės šį teismo sprendimą skųsti apeliacine ir kasacine tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai