Byla e2-4001-231/2018
Dėl skolos priteisimo, ieškinio suma 2 355,58 Eur

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Česlava Malinovska rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui M. L. dėl skolos priteisimo, ieškinio suma 2 355,58 Eur,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo 1 500,99 Eur negrąžintos paskolos, 652,91 Eur palūkanų, 166,68 Eur administravimo mokesčio, 15,51 Eur mokėjimo palūkanų, 19,49 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka (CPK 123 str. 3 d.).

4Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovui prašant, priimamas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas 2016-03-23 ieškovo administruojamame portale www.gosavy.com elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_ 93608 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu(-ais) skolintoju(-ais) 1 800 Eur sumai; vartojimo kredito grąžinimo terminas – 48 mėnesiai; vartojimo kredito metinės palūkanos – 25 procentai. Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovo kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovo, skolintojų ir ieškovo (organizatoriaus) buvo sudaryta 2016-03-23 Vartojimo kredito sutartis Nr. 93608, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 1 800 Eur kreditas, kurį, mokėdamas kartu su palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), jis turėjo grąžinti dalimis pagal grafiką iki 2020-03-15. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovas, įgijęs skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2017-11-03 pateikė atsakovui pranešimą, kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos, taip pat apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą Sutartyje, nuo pranešimo dienos Sutarties kreditoriumi esant UAB „Bendras finansavimas“.

9Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178, 185 straipsniai), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1 500,99 Eur negrąžintos paskolos ir 652,91 Eur palūkanos (nesumokėta dalis bendros vartojimo kredito kainos) (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 1 dalis, sutarties bendrųjų sąlygų 4.1, 5.1, 7.4 punktai).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 15,51 Eur mokėjimo palūkanas ir 19,49 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos paskaičiavimo lentelės, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjai dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjai laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, ji papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

11Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra mažesni, todėl jos įskaitytinos į ieškovo apskaičiuotų mokėjimo palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistini 19,49 Eur delspinigiai, o ieškovo reikalavimas dėl 15,51 Eur mokėjimo palūkanų priteisimo atmestinas.

12Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 166,68 Eur administravimo mokestį. Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovui kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (ofertos 2.4 p., sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 p.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistinas 166,68 Eur administravimo mokestis.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-02-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Ieškovas pateikė įrodymus, kad patyrė 569,43 Eur advokato pagalbos išlaidų ir 53,00 Eur žyminio mokesčio išlaidų, iš viso – 622,43 Eur. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (99 proc.), ieškovui iš atsakovo priteisiama 616,21 Eur bylinėjimosi išlaidų.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui UAB „Bendras finansavimas“ (j. a. k. 303259527) iš atsakovo M. L. (a. k. ( - ) 1500,99 Eur skolos, 652,91 Eur palūkanų, 166,68 Eur administravimo mokesčio, 19,49 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2340,07 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-02-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 616,21 Eur bylinėjimosi išlaidas.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus regiono apylinkės teismui Trakų rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

20Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Česlava Malinovska... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo 1... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka (CPK 123... 4. Atsakovas neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už... 8. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad atsakovas 2016-03-23 ieškovo... 9. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 10. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 15,51 Eur mokėjimo palūkanas... 11. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 12. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 166,68 Eur administravimo... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 14. Ieškovas pateikė įrodymus, kad patyrė 569,43 Eur advokato pagalbos... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279... 16. ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovui UAB „Bendras finansavimas“ (j. a. k. 303259527) iš... 18. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...