Byla e2A-471-178/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Nijolės Piškinaitės ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NRD“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NRD” ieškinį atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir pagal atsakovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos priešieškinį ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „NRD“ dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančiu, sumokėtų lėšų už nesuteiktas paslaugas priteisimo, trečiasis asmuo Oracle East Central Limited filialas.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Byloje sprendžiamas klausimas dėl viešojo pirkimo sutarties vykdymo tinkamumo.

62.

7Ieškovė ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės 130 636,45 Eur skolos ir delspinigių, 6 proc. procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas.

83.

9Nurodė, kad 2012 m. rugpjūčio 7 d. šalys pasirašė sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo sutarties galiojimo laikotarpiu teikti Oracle programinės įrangos pagrindu veikiančios atsakovės informacinės sistemos priežiūros paslaugas (toliau – Sutartis). Sutartis sudaryta trejiems metams. Paslaugas sudaro nuolat teikiamos paslaugos, nurodytos Sutarties 2 priedo 4.1 punkte, ir pagal užsakovės užsakymą suteikiamos papildomos paslaugos. Sutarties 1 priedo 1.2 punkte pagrindinės techninio palaikymo paslaugos suskirstytos į 3 periodus: 1 periodas – pirmi; 2 periodas – antri; 3 periodas – treti Sutarties metai. Atsakovė už pirmojo ir antrojo Sutarties periodus su ieškove atsiskaitė pagal pateiktus priėmimo – perdavimo aktus ir sąskaitas-faktūras. Tačiau neatsiskaito už Sutarties trečiuoju periodu suteiktas pagrindines techninio palaikymo paslaugas pagal 2015 m. balandžio 17 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. NRD2015035 ir 2015 m. balandžio 17 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. NRD2015036 bei negrąžina pasirašytų 2015 m. balandžio 17 d. paslaugų perdavimo–priėmimo akto Nr. 3 (toliau – Aktas Nr. 3) ir 2015 m. balandžio 17 d. paslaugų perdavimo–priėmimo akto Nr. 4 (toliau – Aktas Nr. 4). Atsakovė 2015 m. lapkričio 24 d. raštu informavo ieškovę, kad įskaito savo reikalavimo dalį grąžinti atsakovės permoką, sudarančią 123 620,24 Eur, ir ieškovės reikalavimą sumokėti 59 375,66 Eur sumą pagal Aktą Nr. 3 bei PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2015035 bei pareikalavo grąžinti atsakovei 64 244 Eur permokėtos sumos, taip pat nurodė, kad Aktas Nr. 4 yra negaliojantis, jis nebus pasirašomas. Ieškovė nesutinka su atliktu įskaitymu ir teigia, kad atsakovė elgiasi nesąžiningai. Atsakovė 2015 m. lapkričio 24 d. rašte kelia klausimą tik dėl pagrindinių techninio palaikymo paslaugų, suteiktų antruoju Sutarties periodu, tačiau nepateikia jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl pagrindinių techninio palaikymo paslaugų, suteiktų trečiuoju sutarties periodu, ir nepaaiškina, kodėl pagrindinės paslaugos, suteiktos pagal Sutartį ir perduotos pagal Aktą Nr. 4, yra netinkamai suteiktos. Atsakovė, neapmokėjusi tinkamai suteiktų paslaugų, pažeidė Sutartį. Dėl to iš jos priteistina 126 096,95 Eur skola ir delspinigiai, iš viso 130 636,45 Eur, bei procesinės palūkanos.

104.

11Atsakovė priešieškinyje prašė (1) pripažinti negaliojančiais šalių 2013 m. rugpjūčio 1 d. pasirašyto Paslaugų perdavimo - priėmimo akto Nr. 2 (toliau – Aktas Nr. 2) 3 punkto 1, 2, 3 4 bei 7 punktus, kuriais perduodamos Oracle Database Server Enterprise Edition, Internet Application Server Enterprise Edition, Oracle Database Server Enterprise Edition, Internet Application Server Enterprise Edition bei Internet Developer Suite pagrindinio techninio palaikymo paslaugos; (2) priteisti iš ieškovės 64 244,58 Eur, 6 proc. procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas.

125.

13Nurodė, kad pagal Sutarties 2 priedo 8 punktą pagrindinės techninio palaikymo paslaugos turėjo būti teikiamos atsakovės naudojamai Oracle programinei įrangai. Sutarties 3 priede nustatytas paslaugų lygio susitarimas, kurio 4 punkte numatyta, jog pagrindinio techninio palaikymo paslauga reiškia, kad atsakovė paslaugų teikimo metu galės gauti ir įsidiegti visus Oracle programinės įrangos gamintojo Oracle išleistus pataisymus (patches), atnaujinimus (updates) ir naujas Oracle versijas (upgrades). Atsakovė nurodė, kad tik Premier lygio techninio palaikymo licencijos leidžia naudotis pilna paslaugų apimtimi – programų atnaujinimais, ištaisymais, saugumo įspėjimais, esminiais produktų ir technologijų versijų atnaujinimais. Premier lygio paslaugos buvo teikiamos iki Sutarties, taip pat šias paslaugas ieškovė užsakė ir teikė pirmam Sutarties laikotarpiui. Atsakovė pretenzijų neturėjo, todėl Aktas Nr. 2 buvo pasirašytas iki antrojo laikotarpio pradžios bei apmokėta šio akto pagrindu išrašyta sąskaita. Oracle programinės įrangos gamintojams informavus, kad dėl dalies programinės įrangos nėra įsigytos palaikymo paslaugos, atsakovė 2014 m. spalio 22 d. raštu pareikalavo ieškovės už nesuteiktas paslaugas grąžinti 426 835,97 Lt (123 620,24 Eur), sumokėtus pagal 2013 m. rugpjūčio 1 d. sąskaitą faktūrą Nr. 20130707, sumažinti pagrindinių paslaugų kainą už laikotarpį nuo 2013 m. rugsėjo mėn. iki 2014 m. spalio mėn. ir pašalinti pažeidimus. Ieškovė 2014 m. spalio 23 d. raštu pripažino, kad po pirmojo laikotarpio vienašališkai buvo nuspręsta dalies paslaugų atsakovei neteikti, laikant kad jas teikti netikslinga, nors apie tai atsakovė nebuvo informuota. Ieškovė pasirinko kitą techninio palaikymo paslaugų teikimo būdą „Incident Server Support Package“ (toliau – ISSP), kuris neatitinka Sutarties sąlygų, nes nesuteikia teisės į naujas įrangos versijas, tokių versijų atnaujinimus bei daugiau nei 10 užklausų pateikimą. Ieškovė pripažino, kad pagal Sutartį jį teikė tik dalį paslaugų. Todėl kainos dalis už pagrindinių techninio palaikymo paslaugų teikimą mažintina nesuteiktų paslaugų kainos dalimi už antrąjį laikotarpį, pripažįstant Akto Nr. 2 3 punkto 1, 2, 3, 4, 7 pozicijas negaliojančiomis bei priteisiant atsakovei sumokėtą kainos dalį už nesuteiktas paslaugas. Atsakovės teigimu, yra susidariusi 123 620,24 Eur permoka. Atsakovė pretenzijų už suteiktas paslaugas pagal Aktą Nr. 3 neturi, todėl ieškovei mokėtina suma sudaro 59 375,66 Eur, kurią atsakovė 2015 m. lapkričio 17 d. pranešimu įskaitė. Atlikus priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, atsakovės permokėta suma sumažėjo iki 64 244,58 Eur, kurią prašo priteisti iš ieškovės.

14II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

156.

16Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimu ieškinį atmetė, priešieškinį tenkino – pripažino negaliojančiais Akto Nr. 2 3 punkto 1-4 ir 7 punktus, priteisė iš ieškovės atsakovei 64 244,58 Eur nuostolių atlyginimą ir 1 211 Eur išlaidų žyminiam mokesčiui sumokėti.

177.

18Teismas nustatė, kad ieškovė antru ir trečiu Sutarties vykdymo periodu pasirinko ISSP dešimties užklausų registravimą „My Oracle Support“ tarnyboje, teisę parsisiųsti pataisas bei pataisų rinkinius, o pirmu periodu buvo įsigytos Premier lygio paslaugos. Sutarties 2 priedo 4.1 punkte numatyta, kad pagrindines paslaugas sudaro: pagrindinės techninės priežiūros paslaugos ir pagrindinės techninio palaikymo paslaugos. Pagrindinių techninio palaikymo paslaugų lygis numatytas Sutarties 2 priedo „Paslaugų aprašymas“ 8 punkte – pagrindinės techninio palaikymo paslaugos turi būti teikiamos Paslaugų aprašymo 3 priede nurodytų paslaugų lygio susitarimu. Trečiojo asmens 2014 m. lapkričio 24 d. rašte nurodyta, kad ieškovė nuo 2013 m. rugpjūčio mėn. iki rašto pateikimo technologijų licencijos buvo visiškai nepalaikomos, o nuo 2014 m. vasario iki 2015 m. vasario įsigytas palaikymo paketas gedimų atveju (ISSP), pilnas aptarnavimas teikiamas tik įsigijus Premier Support paslaugą. Teismas laikė šį raštą įrodymu, patvirtinančiu, kad ieškovė nesuteikė atsakovei pagrindinių techninio palaikymo paslaugų tokiu lygiu, koks buvo numatytas Sutarties 2 priedo „Paslaugų aprašymas“ 8 punkte. Ieškovė surašė ir pateikė Aktą Nr. 2 pasirašyti atsakovei dar nesuteikus paslaugų, todėl nebuvo galimybės patikrinti, kokio lygio techninio palaikymo paslaugos yra teikiamos. Apie teiktų paslaugų apimtį atsakovė sužinojo iš tokias paslaugas teikiančio asmens. Antru ir trečiu Sutarties vykdymo periodais ieškovė suteikė tik dalį pagrindinių techninio palaikymo paslaugų. Už antru periodu tariamai suteiktas paslaugas atsakovė atsiskaitė pagal Aktą Nr. 2 ir sąskaitą-faktūrą Nr. 2013070, t. y. 426 835,97 Lt (123 620,24 Eur), nors visų šiame akte nurodytų paslaugų negavo. Ieškovė turėjo suteikti visais trimis periodais tokio paties lygio paslaugas, tačiau ieškovė antru ir trečiu Sutarties vykdymo periodais suteikė Oracle programinės įrangos pagrindu veikiančios užsakovo informacinės sistemos (AIS) priežiūros ISSP paslaugą. Nors konkurso sąlygos nenustatė, kokio tipo licencijos turi būti įsigytos tam, kad atsakovei būtų užtikrintas techninės platformos tinkamumas, tačiau Sutarties nuostatos reglamentavo, kokia turi būti teikiamos paslaugos apimtis, neįvardijant pagal pavadinimus įsigytinų licencijų. Sutarties 3 priedo 4 punkte nurodyta, kad teikėjas privalo garantuoti, jog užsakovas paslaugų teikimo metu galės gauti ir įsidiegti visus Oracle programinės įrangos gamintojo Oracle programinės įrangos išleistus pataisymus, atnaujinimus ir naujas versijas. Teismo vertinimu, nėra pagrindo Sutarties nuostatas pripažinti neaiškiomis ir atsakovė buvo suklaidinta, todėl CK 1.90 straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu Akto Nr. 2 3 punkto 1-4 ir 7 punktus pripažino negaliojančiais. Konstatavus, kad Sutartis buvo vykdoma netinkamai, ieškovės reikalavimą priteisti atlyginimą už netinkamai suteiktą paslaugą teismas atmetė. Teismas atsakovės atliktą įskaitymą pripažino teisėtu, todėl priešieškinį tenkino, o ieškovės reikalavimus atmetė.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo teisiniai argumentai

208.

21Ieškovė (toliau ir - apeliantė) apeliaciniame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

228.1.

23Teismas netinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas. Sprendime neatskleista ginčo esmė, nesivadovauta visais byloje esančiais įrodymai, dėl dalies jų nepasisakyta. Teismas nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos dėl įrodymų vertinimo, netinkamai aiškino išimtinai atsakovės parengtas Sutarties sąlygas.

248.2.

25Apeliantė tinkamai ir visa apimtimi įvykdė Sutartį. Sutartis nereikalauja, kad atsakovei būtų užtikrinta galimybė pasibaigus Sutarties galiojimui legaliai naudoti Sutarties 2 priedo 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4., 7.2.7. punktuose nurodytos Oracle programinės įrangos naujausias versijas ir atnaujinimus. Sutarties 2 priedo 10 punkte numatyta, kad vienas iš apeliantės įsipareigojimų yra suteikti atsakovei teisę gauti Oracle programinės įrangos pataisymus, atnaujinimus ir naudotis techninės priežiūros paslaugomis nustatytu laikotarpiu. Šį įsipareigojimą apeliantė išpildė. Sutarties nuostatos reikalauja, kad Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties 2 priedo 7.2.5., 7.2.6., 7.2.8., 7.2.9. punktuose nurodytoms licencijoms būtų teikiami pataisymai, atnaujinimai ir užtikrinta galimybė naudotis techninės priežiūros paslaugomis. Tai užtikrino apeliantės pateiktos ISSP tipo paslaugos.

268.3.

27Byloje esančių įrodymų visuma, susirašinėjimas ir atsakovės atstovų liudijimai patvirtina, kad atsakovė jau rengdama Sutarties sąlygas įdėjo nuostatas dėl dalies Oracle produkcijos atsisakymo ir perkamų licencijų skaičiaus sumažinimo, kas ir buvo atlikta. Atsakovės atstovai raštu yra patvirtinę, kad rengiant konkurso sąlygas dėl riboto biudžeto buvo atsisakyta dalies Premier lygio paslaugų. Sutartyje nenurodyta, kad visus trejus paslaugų teikimo metus turi būti teikiamos vienodo lygio (ISSP ar Premier) paslaugos, taip pat nenurodyta, kad pagal Sutartį apeliantė privalėjo įsigyti ir teikti būtent Premier lygio paslaugas.

288.4.

29Sutarties vykdymo laikotarpiu apeliantė visus veiksmus derino su atsakove, visą paslaugų teikimo laikotarpį užtikrino nepertraukiamą paslaugų teikimą Sutarties apimtyje. Apie tariamus Sutarties pažeidimus atsakovė apeliantę informavo pilnai suteikus paslaugas už antrąjį paslaugų teikimo periodą neturint nusiskundimų dėl suteiktų paslaugų kokybės.

308.5.

31Teismas neatsižvelgė į atsakovės elgesį vykdant Sutartį ir nepagrįstai konstatavo atsakovės suklaidinimą. 2013 m. spalio 7 d. atsakovei buvo žinoma apie teikiamų paslaugų apimtis ir sudėtį, kai apeliantė pateikė Oracle raštą, kuriame aiškiai nurodyta kokias paslaugas apeliantė užsakė. Atsakovė teikiamas paslaugas antruoju Sutarties periodu akceptavo kaip tinkamas. Nuo 2013 m. spalio 7 d. iki 2014 m. spalio 22 d. atsakovė nepateikė pretenzijų dėl sistemos funkcionavimo ir suteiktų paslaugų kokybės, kas patvirtina, kad tiek antruoju, tiek trečiuoju Sutarties vykdymo periodu paslaugos buvo teikiamos vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

328.6.

33Sutartyje nėra reikalavimo, kad turi būti teikiamos paslaugos kaip jos yra suprantamos Oracle. Teismo išvados grindžiamos tik Oracle prielaidomis, išdėstytomis 2014 m. lapkričio 24 d. rašte, ir atsakovės pozicija, kas nėra tinkamas ir pakankamas įrodymas. Be to, Oracle rašte nurodoma aplinkybė, kad tik Premier leidžia naudotis pilna techninio palaikymo paslaugų apimtimi, šiame ginče nėra reikšminga.

34Byla nagrinėtina žodinio proceso tvarka, nes teismas neįsigilino į bylos aplinkybes, pasyviai dalyvavo tiriant įrodymus, ne visos aplinkybės pirmosios instancijos teisme buvo ištirtos. Todėl yra pagrindas apeliacinės instancijos teismui žodžiu išklausyti šalių paaiškinimus. Be to, ginčas yra susijęs su programinės įrangos licencijų panaudojimu ir techniniu turimų programų aptarimu, dėl ko tam tikrais ginčo aspektais yra reikalingos specialiosios žinios.

359.

36Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

379.1.

38Sutartimi sutarta dėl Premier lygio techninio palaikymo paslaugų teikimo. Šią aplinkybę patvirtina tai, kad iki Sutarties sudarymo atsakovė naudojosi Premier lygio techninio palaikymo paslaugomis ir apeliantei tai buvo žinoma. Tokias paslaugas apeliantės suteikė ir pirmaisiais Sutarties vykdymo metais. Oracle programinės įrangos gamintojas patvirtino, kad atsakovės naudojamos programinės įrangos tinkamą techninį palaikymą užtikrina tik Premier lygio techninio palaikymo paslaugos.

399.2.

40Dėl kitokių nei Premier lygio paslaugų negalėjo būti susitarta ir atitinkamai kitokio lygio paslaugos negalėjo būti teikiamos. Sutarties sąlygos suformuluotos taip, kad atsakovė iš apeliantės įsigytų tokias paslaugas, kurias gali užtikrinti tik Premier lygio techninis palaikymas.

419.3.

42Nei pavieniai atsakovės darbuotojai, nei apeliantė vienašališkai negalėjo priimti sprendimo Premier lygio paslaugas pakeisti kitomis. Toks sprendimas turėjo būti suderintas su atsakovės vadovybe bei patvirtintas Sutarties pakeitimu.

439.4.

44Apeliantė netinkamai vykdė sutartį. 2017 m. rugpjūčio 1 d. trečiojo asmens atsakymas patvirtina, kad apelianto teiktos paslaugos neatitiko Sutarties sąlygų. Be to, pateikti duomenys patvirtina, kad didelę dalį laiko (2013-2014 m.) atsakovei iš viso nebuvo teiktos nei Premier, nei ISSP lygio techninio palaikymo paslaugos, nors sąskaita-faktūra atsakovei už šį laikotarpį buvo pateikta.

459.5.

46Sutartyje įtvirtintas jau turimų Premier licencijų techninio palaikymo paslaugos pirkimas. Ši paslauga suteikia teisę neatlygintinai gauti visas naujas programinės įrangos versijas, atnaujinimus ir pataisymus, kuriuos atsakovė galėjo naudoti su jau turimomis ir anksčiau įgytomis licencijomis. Tą apeliantė suprato ir žinojo bei faktiškai pripažino pirmam Sutarties vykdymo laikotarpiui užsakydama Premier lygio palaikymą.

479.6.

48Aktas Nr. 2 yra niekinis ir negaliojantis, nes paslaugos jo pasirašymo metu ne tik nebuvo suteiktos, bet ir nebuvo užsakytos, ir tą įrodė tiek apeliantės pateikti dokumentai (2013 m. lapkričio 7 d. užsakymo forma, 2014 m. vasario 28 d. sąskaita-faktūra), tiek Oracle informacija (2017 m. rugpjūčio 1 d. raštas).

499.7.

50Apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kuriuose būtų išreikšta atsakovės valia užsisakyti skirtingo lygmens paslaugas. Atsakovė nekeitė viešojo pirkimo Sutarties sąlygų ir jos vienareikšmiškai nesuteikia teisės pirkti kitokio lygio nei Premier techninį palaikymą, nes tik ši paslauga suteikia teisę nemokamai ir neribotai gauti visas naujausias turimos programinės įrangos versijas, atnaujinimus ir pataisymus kaip to reikalavo Sutarties techninė specifikacija.

51IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, motyvai ir išvados

5210.

53CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

5411.

55Teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, jų nenurodė ir apeliantė, todėl apskųsto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertintinas paduoto apeliacinio skundo ribose (CPK 320 str. 2 d.).

5612.

57Byloje nustatyta, kad Sutartimi apeliantė įsipareigojo teikti atsakovės informacinės sistemos priežiūros paslaugas, kurias sudaro nuolat teikiamos paslaugos: pagrindinės techninės priežiūros paslaugos ir pagrindinės techninio palaikymo paslaugos (Sutarties 2 priedo 4.1 punktas) bei papildomos paslaugos – teikiamos pagal apeliantės poreikį ir pareikalavimą (Sutarties 2 priedo 4.2 punktas). Sutarties 1 priedo 1.2 punkte pagrindinės techninio palaikymo paslaugos suskirstytos į 3 periodus: 1 periodas – pirmi; 2 periodas – antri; 3 periodas – treti Sutarties vykdymo metai. Apeliantės teigimu, atsakovė už pirmąjį ir antrąjį periodą su apeliante atsiskaitė, tačiau neatsiskaito už trečiuoju periodu suteiktas pagrindines techninio palaikymo paslaugas, todėl ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 130 636,45 Eur skolą ir delspinigius (ieškinys). Atsakovės teigimu, antruoju ir trečiuoju periodais apeliantė, pasirinkusi Sutarties sąlygų neatitinkantį techninio palaikymo paslaugų teikimo būdą ISSP, teikė tik dalį paslaugų, todėl priešieškinyje prašė pripažinti Akto Nr. 2 3 punkto 1, 2, 3, 4, 7 pozicijas negaliojančiomis bei priteisti iš apeliantės sumokėtą kainos dalį už nesuteiktas paslaugas, t. y. 64 244,58 Eur (priešieškinis). Pirmosios instancijos teismas priešieškinį tenkino, ieškinį atmetė. Apeliantė, nesutikdama su priimtu sprendimu, padavė apeliacinį skundą.

5813.

59Apeliacinis skundas netenkintinas.

60Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

6114.

62Apeliantė prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes pirmosios instancijos teismas neįsigilino į bylos aplinkybes, pasyviai dalyvavo įrodymų tyrime, todėl yra pagrindas apeliacinės instancijos teismui žodžiu išklausyti šalių paaiškinimus, be to, ginčo išsprendimui reikalingos specialios žinios. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad būtinumo nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka nėra.

6315.

64Pagal bendrąją CPK įtvirtintą taisyklę apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka (CPK 321 str. 1 d.). Tačiau apeliacinis skundas gali būti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 str.). Taigi, apeliacinio skundo nagrinėjimo tvarkos pasirinkimas yra bylą nagrinėjančio teismo diskrecijos teisė. Šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes (pavyzdžiui, būtina apklausti specialistą, ekspertą, liudytojus ir pan.), dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2014, 2016 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-483-684/2016 ir kt.).

6516.

66Nagrinėjamu atveju apeliantė prašymą grindžia iš esmės netinkamu pirmosios instancijos teismo įrodymų vertinimu, dėl ko, jos teigimu, yra reikalinga bylą nagrinėjant apeliacine tvarka išklausyti šalių paaiškinimus. Tačiau šalys tiek pirmosios instancijos teismui, tiek ir apeliacinės instancijos teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose yra išsamiai išdėstę savo argumentus, susijusius su nagrinėjamu ginču. Šalys dalyvavo pirmosios instancijos teismo posėdyje, teikė paaiškinimus, todėl tiek apeliantės, tiek atsakovės teisė būti išklausytoms buvo įgyvendinta. Apeliantė nenurodė jokių išimtinių aplinkybių, kurios būtų pagrindu bylą apeliacine tvarka nagrinėti žodinio proceso tvarka. Jos nurodomas argumentas dėl specialių žinių reikalingumo nelaikytinas reikšmingu, nes apeliantė ir neprašo apklausti specialistų, ekspertų, liudytojų ar pan.

6717.

68Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus argumentus bei į tai, kad naujų įrodymų apeliacinės instancijos teismui nėra pateikta, spręstina, kad patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė reikšmingas faktines aplinkybes bei vertino byloje esančius rašytinius įrodymus, ar nustatytų faktinių aplinkybių bei įrodymų pagrindu padarė tinkamas išvadas, galima ir rašytinio proceso tvarka.

69Dėl ginčo esmės

7018.

71Atsakovė nurodė, kad apeliantė antruoju ir trečiuoju Sutarties vykdymo periodais neteikė Sutarties 2 priedo 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 bei 7.2.7 papunkčiuose nurodytos Oracle programinės įrangos pataisymų, atnaujinimų ir techninės priežiūros paslaugų. Apeliantės teigimu, ji turėjo pareigą dėl minėtuose papunkčiuose nurodytų produktų atsakovei suteikti tik teisę gauti pataisymus, atnaujinimus, naujas programinės įrangos versijas, naudotis techninės priežiūros paslaugomis bei suteikti galimybę ir teisę gauti Oracle programinės įrangos techninės priežiūros paslaugas. Apeliantės teigimu, ji visas šias Sutartyje numatytas paslaugas yra suteikusi. Taigi, tarp šalių kilo ginčas dėl Sutartyje numatytų pagrindinių techninio palaikymo paslaugų teikimo apimties.

7219.

73Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei šiuo klausimu suformuluotos gausioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Esminiai sutarčių aiškinimo principai, t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai, lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62-690/2018). Aiškindamas rašytine forma sudarytos sutarties turinį, teismas pirmiausia atsižvelgia į rašytinės sutarties tekstą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260-695/2017, 2018 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62-690/2018). Taigi, visų pirma prioritetas teiktinas pažodiniam sutarties teksto aiškinimui, kaip objektyviausiai atspindinčiam tikrąją šalių valią dėl prisiimtų įsipareigojimų turinio, taip pat atsižvelgtina ir į šalių elgesį sutarties sudarymo metu ir po jos sudarymo.

7420.

75Sutarties 2 priede „Paslaugų aprašymas“ 8 punkte numatyta, kad pagrindinės techninio palaikymo paslaugos turi būti teikiamos atsakovės naudojamai Oracle programinei įrangai, kurios sąrašas pateiktas paslaugų aprašymo 7.2 punkte, Paslaugų aprašymo 3 priede nurodytų paslaugų lygio susitarimu. Sutarties 2 priedo „Paslaugų aprašymas“ 3 priedo 4 punkte nustatyta, kad atsakovė paslaugų teikimo metu galės gauti ir įsidiegti visus Oracle programinės įrangos gamintojo išleistus pataisymus, atnaujinimus ir naujas Oracle programinės įrangos versijas. Atsakovės teigimu, minėta paslaugų apimtimi leidžia naudotis tik Premier lygio techninio palaikymo licencijos. Šiuos atsakovės argumentus taip pat patvirtina ir programinės įrangos gamintojo Oracle 2014 m. lapkričio 24 d. rašte pateiktas išaiškinimas, kad teisė gauti visus atnaujinimus, pataisymus bei naujausias programinės įrangos versijas (atnaujinimus) suteikiama tik įsigijus Premier lygio licencijas. Be to, šios aplinkybės apeliantė iš esmės ir neginčija, tačiau teigia, kad Sutartyje nenurodyta, kad apeliantė privalėjo įsigyti ir teikti būtent Premier lygio paslaugas. Su šiais argumentais nesutiko pirmosios instancijos teismas, su jais sutikti neturi pagrindo ir teisėjų kolegija.

7621.

77Minėta, kad Sutarties 3 priede yra apibrėžtas Oracle programinės įrangos pataisymų, atnaujinimų ir techninio palaikymo paslaugų lygio susitarimas. Tai, kad Sutartyje nenurodytas konkretus teiktinų paslaugų lygis – Premier lygis, dar nesuponuoja išvados, kad apeliantei kaip šios srities profesionalei nėra suvokiama bei suprantama teiktinų paslaugų apimtis bei nereiškia, kad apeliantė turi teisę nesilaikyti programinės įrangos gamintojo Oracle nustatytų licencijavimo taisyklių. Premier lygio paslaugos atsakovei buvo teikiamos iki Sutarties pasirašymo bei šio lygio paslaugas apeliantė atsakovei teikė ir pirmuoju Sutarties vykdymo periodu. Todėl šios faktinės aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu, suponuoja išvadą, kad apeliantei, teikusiai Premier lygio pagrindines techninio palaikymo paslaugas atsakovei pirmaisiais Sutarties vykdymo metais, buvo aiški Sutartyje nurodytų paslaugų teikimo apimtis, t. y. kad techninio palaikymo paslaugos teikiamos Premier lygiu. Tačiau antruoju ir trečiuoju Sutarties vykdymo periodais apeliantė pasirinko kitą techninio palaikymo paslaugų teikimo būdą – ISSP. Oracle programinės įrangos gamintojai 2014 m. lapkričio 24 d. rašte nurodė, kad ISSP nesuteikia teisės gauti atnaujinimų bei naujų programinės įrangos versijų. Todėl sutiktina su atsakove, kad apeliantė, pasirinkusi ISSP vietoj Premier lygio paslaugų, negalėjo užtikrinti teisės gauti Oracle programinės įrangos atnaujinimų, naujų programinės įrangos versijų bei daugiau nei 10 užklausų pateikimą.

7822.

79Byloje esantis Oracle East Central Europe Limited 2014 m. lapkričio 24 d. raštas iš esmės patvirtina aplinkybes, kad apeliantė tik iki 2013 m. rugpjūčio 7 d. buvo įsigijusi Premier lygio techninio palaikymo paslaugas, t. y. iki pirmojo Sutarties vykdymo periodo pabaigos. Taip pat patvirtina, kad antruoju ir trečiuoju Sutarties vykdymo periodais apeliantės įsigyta ir atsakovei teikta ISSP paslauga suteikė teisę pateikti tik 10 techninio palaikymo užklausų dėl kiekvieno serverio ir su pateiktomis užklausomis gauti atitinkamus pataisymus, tačiau ši paslauga nesuteikė teisės gauti atnaujinimų bei naujas programinės įrangos versijas, kurias apeliantė buvo įsipareigojusi teikti Sutartimi (žr. šios nutarties 20 punktas).

8023.

81Pažymėtina ir tai, kad tiek už pirmuosius Sutarties vykdymo metus, tiek už antruosius apeliantė pateikė tokio pat dydžio sąskaitas bei tokio pat turinio priėmimo – perdavimo aktus, t. y. tiek už pirmaisiais, tiek už antraisiais Sutarties vykdymo metais suteiktas pagrindinės techninio palaikymo paslaugas apeliantė prašė sumokėti po 631 848,28 Lt, tačiau šiais laikotarpiais, kaip minėta, buvo teikiamos skirtingo lygio paslaugos. Apeliantė procesiniuose dokumentuose pati pripažįsta, kad ISSP paslaugos yra pigesnės, tačiau už antruoju periodu teiktas ISSP lygio pagrindinio techninio palaikymo paslaugas pateikė tokio pat dydžio sąskaitą – faktūrą kaip ir už pirmuoju periodu teiktas Premier lygio paslaugas. Taip pat lyginant minėtais periodais teiktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktus matyti, kad juose yra nurodytos vienodos suteiktų paslaugų apimtys, nors kaip minėta, ISSP nesuteikia tokios apimties paslaugų kaip Premier lygis. Taigi, nors pirmuoju ir antruoju Sutarties vykdymo periodais apeliantės teiktos pagrindinės techninio palaikymo paslaugos (jų apimtis) skyrėsi, tačiau antruoju periodu teiktų paslaugų kaina atitiko Premier lygio paslaugas, kas suponuoja išvadą, kad apeliantė atsakovei Aktu Nr. 2 perdavė paslaugas kaip teiktas Premier lygiu, nors realiai antruoju periodu buvo teiktos mažesnės apimties ISSP paslaugos.

8224.

83Aktas Nr. 2, kuriuo apeliantė pateikė ir atsakovė priėmė Oracle programinės įrangos pagrindines techninio palaikymo paslaugas antriems Sutartiems metams, t. y. iki 2014 m. rugpjūčio 7 d., šalių pasirašytas iki antrojo periodo pradžios, o jo pagrindu išrašyta PVM sąskaita – faktūra Sutartyje nustatytu terminu buvo apmokėta tuo metu, kai Akte Nr. 2 nurodytos paslaugos faktiškai dar nebuvo suteiktos. Todėl sutiktina su atsakove, kad Aktas Nr. 2 negali būti vertinamas kaip įprastinis paslaugų perdavimo – priėmimo aktas, kuris pasirašomas jau gavus paslaugas, nes pagal Sutarties 11 punktą perdavimo – priėmimo aktai turėjo būti pasirašomi iki paslaugų suteikimo. Taigi, Akto Nr. 2 pasirašymas bei jo pagrindu išrašytos PVM sąskaitos – faktūros apmokėjimas nevertintini kaip atsakovės pripažinimas, kad apeliantė tinkamai suteikė pagrindinės techninio palaikymo paslaugas antruoju Sutarties vykdymo periodu, nes juos pasirašant atsakovė negalėjo žinoti apie tai, kad antruoju Sutarties vykdymo periodu bus pakeistas minėtos paslaugos teikimo lygis (apimtis). Be to, kaip jau minėta, Akte Nr. 2 nurodytos pagrindinės techninio palaikymo paslaugos atitiko pirmuoju periodų teiktinas Premier lygio paslaugas, nors apeliantė antruoju periodu teikė siauresnės apimties paslaugas – ISSP. Todėl pasirašytas Aktas Nr. 2 ir apmokėta PVM sąskaita – faktūra už antrąjį periodą, nepatvirtina, kad šiuo periodu teiktos pagrindinės techninio palaikymo paslaugos atitiko Sutarties sąlygas.

8425.

85Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su atsakove, kad tai, jog antruoju Sutarties vykdymo periodu faktiškai teiktos paslaugos neatitiko Sutarties reikalavimų, t. y. kad buvo suteikta tik dalis paslaugų, paaiškėjo Oracle atstovams pateikus informaciją, kad apeliantė Premier lygio techninio palaikymo paslaugos ir licencijos iš programinės įrangos gamintojo antrajam Sutarties vykdymo periodui nebuvo įsigijusi. Tai patvirtina į bylą pateiktas 2014 m. lapkričio 24 d. Oracle raštas (žr. šios nutarties 22 punktas).

8626.

87Apeliantė nepagrindė, kad ji būtų tinkamai informavusi atsakovę ir pastaroji būtų sutikusi, jog antruoju Sutarties vykdymo periodu bus keičiama pagrindinės techninės palaikymo paslaugos būdas – iš pirmuoju periodu suteiktų paslaugų Premier lygio į siauresnės apimties ISSP paslaugas, t. y. kad antruoju periodu bus teikiama tik dalis pagrindinių techninio palaikymų paslaugų. Be to, byloje esantis apeliantės 2014 m. spalio 23 d. raštas atsakovei suponuoja išvadą, kad apeliantė vienašališkai antruoju ir trečiuoju Sutarties vykdymo periodais pasirinko, jos teigimu, optimalesnį bei racionalesnį, pagrindinių techninio palaikymo paslaugų teikimo būdą – ISSP. Teisėjų kolegijos vertinimu, teiktinų pagrindinių techninės palaikymo paslaugų apimties sumažėjimą yra pagrindas laikyti kaip Sutarties pakeitimą, kas nėra galima nei pagal Sutartį, nei pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, nei vienašališku sprendimu.

8827.

89Konstatavus, kad Sutartyje buvo susitarta dėl Premier lygio techninio palaikymo paslaugų teikimo, nepagrįstais laikytini apeliantės argumentai dėl tinkamo Sutarties vykdymo, nes apeliantė antruoju ir trečiuoju periodais pasirinkusi pagrindinio techninio palaikymo paslaugą ISSP, atsakovei suteikė tik dalį Sutartyje numatytų paslaugų, t. y. nesuteikė Sutarties 2 priedo 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 bei 7.2.7 papunkčiuose nurodytos Oracle programinės įrangos pataisymų, atnaujinimų ir techninės priežiūros paslaugų. Kaip minėta, šios nutarties 20 punkte, apeliantė turėjo užtikrinti, kad atsakovė paslaugų teikimo metu gautų ir įsidiegtų visus Oracle programinės įrangos gamintojo išleistus pataisymus, atnaujinimus ir naujas Oracle programinės įrangos versijas. Šiame kontekste atmestini kaip nepagrįsti apeliantės argumentai, kad pagal Sutarties sąlygas skirtingai programinei įrangai galėjo būti teikiamos skirtingo lygio techninio palaikymo paslaugos dėl to, kad Sutartyje neaptarta, jog visus trejus paslaugų teikimo metus turi būti teikiamos vienodo lygio paslaugos. Dėl paminėtų motyvų taip pat atmestini kaip nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai, kad atsakovė dėl teiktų paslaugų pretenzijų neturėjo – nepriklausomai nuo to, ar atsakovė dėl siauresnės apimties paslaugų patyrė nepatogumus, faktas yra tai, kad teiktų paslaugų apimtis antrame periode neatitiko teiktų pirmame periode.

9028.

91Apeliantei nesuteikus dalies pagrindinių paslaugų, buvo pažeisti Sutarties 1 punktas ir 17.1 papunktis, kuriuose įtvirtina apeliantės pareiga Sutarties galiojimo laikotarpiu laiku ir kokybiškai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Apeliantei nesuteikus visų Sutartyje nurodytų paslaugų, atsakovė neprivalėjo apmokėti visos Sutartyje nustatytos kainos. Todėl sutiktina tiek su atsakove, tiek su pirmosios instancijos teismu, kad už nesuteiktas Sutarties 2 priedo 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.7 papunkčiuose nurodytos Oracle programinės įrangos techninio palaikymo paslaugas apeliantė turi grąžinti atsakovei pastarosios Akto Nr. 2 ir 2013 m. rugpjūčio 1 d. PVM sąskaitos-faktūros pagrindu dalį sumokėtos sumos, t. y. 426 835,97 Lt (123 620,24 Eur).

9229.

93Pirmosios instancijos teismas Akto Nr. 2 3 punkto 1, 2, 3, 4, 7 papunkčius, kuriuose nurodytos atsakovei nesuteiktos bei neperduotos pagrindinės techninio palaikymo paslaugos, pripažino negaliojančiais CK 1.90 straipsnio pagrindu – dėl suklydimo. Nors apeliantė nurodo, kad teismas nepagrįstai konstatavo atsakovės suklydimą, tačiau teisėjų kolegija su tuo nesutinka.

9430.

95CK 1.90 straipsnyje įtvirtintas esminis suklydimas kaip sandorio negaliojimo pagrindas. Suklydimu laikoma klaidinga prielaida apie egzistavusius esminius sandorio faktus jo sudarymo metu (CK 1.90 str. 2 d.). Suklydimas turi esminę reikšmę, kai buvo suklysta dėl paties sandorio esmės, jo dalyko ar kitų esminių sąlygų arba dėl kitos sandorio šalies civilinio teisinio statuso ar kitokių aplinkybių, jeigu normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, panašioje situacijoje sandorio nebūtų sudaręs arba būtų jį sudaręs iš esmės kitokiomis sąlygomis (CK 1.90 str. 4 d.). Nutartyje pirmiau konstatuota, kad Aktu Nr. 2 apeliantės perduotos ir atsakovės priimtos antrojo Sutarties vykdymo periodo metu teiktos paslaugos neatitinka jų realaus atlikimo, t. y. apeliantė suteikė tik dalį Akte Nr. 2 nurodytų paslaugų. Atsižvelgiant į tai, kad Aktas Nr. 2 atsakovės buvo pasirašytas prieš jame nurodytų paslaugų suteikimą, tik vėliau paaiškėjus, kad jo 3 punkto 1, 2, 3, 4 ir 7 papunkčiuose nurodytos paslaugos atsakovei nebuvo suteiktos, bei apeliantei neatskleidus informacijos apie Sutarties pagrindu teikiamų paslaugų apimtiems pakeitimą, teisėjų kolegijos vertinimu, Akto Nr. 2 minėtus punktus yra pagrindas laikyti negaliojančiais kaip sudarytus dėl esminio suklydimo (CK 1. 90 str.).

9631.

97Atsakovė nurodė, kad neturi pretenzijų apeliantei dėl jos suteiktų paslaugų pagal Aktą Nr. 3 (trečiasis Sutarties vykdymo periodas), t. y. atsakovė pripažįsta, kad jos mokėtina suma apeliantei pagal Aktą Nr. 3 sudarė 59 375,66 Eur. Atsižvelgiant į apeliantės prievolę grąžinti atsakovei 123 620,24 Eur (žr. šios nutarties 28 punktas) bei į atsakovės prievolę apeliantei sumokėti 59 375,66 Eur už Aktu Nr. 3 nurodytų paslaugų tinkamą atlikimą, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad atsakovės 2015 m. lapkričio 17 d. pranešimu atliktas įskaitymas yra teisėtas (CK 6.130-6.134 str.). Be to, nors apeliantė ir nesutinka su atsakovės atliktu įskaitymu, tačiau reikalavimo dėl jo pripažinimo negaliojančiu nepareiškė. Taigi, atsakovei atlikus priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, atsakovė pagrįstai prašo iš apeliantės priteisti 64 244,58 Eur.

9832.

99Pažymėtina, kad paslaugos, kurių apeliantė nesuteikė antruoju Sutarties vykdymo periodu, taip pat nebuvo suteiktos ir trečiuoju periodu - Aktas Nr. 4 ir jo pagrindu 2015 m. balandžio 17 d. išrašyta PVM sąskaita – faktūra 66 721,29 Eur sumai. Atsižvelgiant į tai, kad Akte Nr. 4 nurodytų paslaugų atsakovė negavo, todėl spręstina, kad jai neatsiranda prievolė už jas atsiskaityti.

10033.

101Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apeliacinio skundo argumentais keisti arba naikinti nėra pagrindo. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

10234.

103Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai neturi esminės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

104Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

10535.

106Netenkinus apeliacinio skundo, iš apeliantės byloje dalyvaujantiems asmenims priteistinos išlaidos už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.). Byloje pateikti įrodymai, kad atsakovė patyrė 2 338,27 Eur išlaidų už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme – atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą.

10736.

108CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 dėl Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pateikimo 8.11 punktą už atsiliepimą į apeliacinį skundą taikomas 1,3 koeficientas nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių). Remiantis Statistikos departamento pateikta informacija, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2016 m. antrąjį ketvirtį (atsiliepimas į apeliacinį skundą surašytas 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį) sudarė 771,9 Eur. Taigi, atsakovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija sumą, gaunamą pritaikius minėtą koeficientą. Todėl atsakovės prašymas tenkintinas iš dalies, priteisiant iš apeliantės atsakovei 1 003 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme apmokėti (CPK 93 str., 98 str.).

109Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

110Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

111Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NRD“ atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 1 003 Eur išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Byloje sprendžiamas klausimas dėl viešojo pirkimo sutarties vykdymo... 6. 2.... 7. Ieškovė ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės 130 636,45 Eur skolos ir... 8. 3.... 9. Nurodė, kad 2012 m. rugpjūčio 7 d. šalys pasirašė sutartį, pagal kurią... 10. 4.... 11. Atsakovė priešieškinyje prašė (1) pripažinti negaliojančiais šalių... 12. 5.... 13. Nurodė, kad pagal Sutarties 2 priedo 8 punktą pagrindinės techninio... 14. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. 6.... 16. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 17. 7.... 18. Teismas nustatė, kad ieškovė antru ir trečiu Sutarties vykdymo periodu... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo teisiniai argumentai... 20. 8.... 21. Ieškovė (toliau ir - apeliantė) apeliaciniame skunde prašo Vilniaus... 22. 8.1.... 23. Teismas netinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas.... 24. 8.2.... 25. Apeliantė tinkamai ir visa apimtimi įvykdė Sutartį. Sutartis nereikalauja,... 26. 8.3.... 27. Byloje esančių įrodymų visuma, susirašinėjimas ir atsakovės atstovų... 28. 8.4.... 29. Sutarties vykdymo laikotarpiu apeliantė visus veiksmus derino su atsakove,... 30. 8.5.... 31. Teismas neatsižvelgė į atsakovės elgesį vykdant Sutartį ir nepagrįstai... 32. 8.6.... 33. Sutartyje nėra reikalavimo, kad turi būti teikiamos paslaugos kaip jos yra... 34. Byla nagrinėtina žodinio proceso tvarka, nes teismas neįsigilino į bylos... 35. 9.... 36. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo... 37. 9.1.... 38. Sutartimi sutarta dėl Premier lygio techninio palaikymo paslaugų teikimo.... 39. 9.2.... 40. Dėl kitokių nei Premier lygio paslaugų negalėjo būti susitarta ir... 41. 9.3.... 42. Nei pavieniai atsakovės darbuotojai, nei apeliantė vienašališkai negalėjo... 43. 9.4.... 44. Apeliantė netinkamai vykdė sutartį. 2017 m. rugpjūčio 1 d. trečiojo... 45. 9.5.... 46. Sutartyje įtvirtintas jau turimų Premier licencijų techninio palaikymo... 47. 9.6.... 48. Aktas Nr. 2 yra niekinis ir negaliojantis, nes paslaugos jo pasirašymo metu ne... 49. 9.7.... 50. Apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kuriuose būtų išreikšta atsakovės... 51. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, motyvai ir išvados... 52. 10.... 53. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 54. 11.... 55. Teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų... 56. 12.... 57. Byloje nustatyta, kad Sutartimi apeliantė įsipareigojo teikti atsakovės... 58. 13.... 59. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 60. Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka ... 61. 14.... 62. Apeliantė prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, nes pirmosios... 63. 15.... 64. Pagal bendrąją CPK įtvirtintą taisyklę apeliacinis skundas nagrinėjamas... 65. 16.... 66. Nagrinėjamu atveju apeliantė prašymą grindžia iš esmės netinkamu... 67. 17.... 68. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytus argumentus bei į tai, kad naujų... 69. Dėl ginčo esmės ... 70. 18.... 71. Atsakovė nurodė, kad apeliantė antruoju ir trečiuoju Sutarties vykdymo... 72. 19.... 73. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose... 74. 20.... 75. Sutarties 2 priede „Paslaugų aprašymas“ 8 punkte numatyta, kad... 76. 21.... 77. Minėta, kad Sutarties 3 priede yra apibrėžtas Oracle programinės įrangos... 78. 22.... 79. Byloje esantis Oracle East Central Europe Limited 2014 m. lapkričio 24 d.... 80. 23.... 81. Pažymėtina ir tai, kad tiek už pirmuosius Sutarties vykdymo metus, tiek už... 82. 24.... 83. Aktas Nr. 2, kuriuo apeliantė pateikė ir atsakovė priėmė Oracle... 84. 25.... 85. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su atsakove, kad tai, jog antruoju... 86. 26.... 87. Apeliantė nepagrindė, kad ji būtų tinkamai informavusi atsakovę ir... 88. 27.... 89. Konstatavus, kad Sutartyje buvo susitarta dėl Premier lygio techninio... 90. 28.... 91. Apeliantei nesuteikus dalies pagrindinių paslaugų, buvo pažeisti Sutarties 1... 92. 29.... 93. Pirmosios instancijos teismas Akto Nr. 2 3 punkto 1, 2, 3, 4, 7 papunkčius,... 94. 30.... 95. CK 1.90 straipsnyje įtvirtintas esminis suklydimas kaip sandorio negaliojimo... 96. 31.... 97. Atsakovė nurodė, kad neturi pretenzijų apeliantei dėl jos suteiktų... 98. 32.... 99. Pažymėtina, kad paslaugos, kurių apeliantė nesuteikė antruoju Sutarties... 100. 33.... 101. Remiantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 102. 34.... 103. Kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai neturi esminės reikšmės... 104. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ... 105. 35.... 106. Netenkinus apeliacinio skundo, iš apeliantės byloje dalyvaujantiems asmenims... 107. 36.... 108. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 109. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 110. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. sprendimą palikti... 111. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NRD“ atsakovei...