Byla 2A-675-425/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Jonaitienės, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno (pranešėjas), Laimutės Sankauskaitės, sekretoriaujant Angelei Andrikonienei, dalyvaujant: ieškovei J. S., jos atstovui advokatui Jaroslav Los,

2atsakovės D.Petraitienės firmos „Akvija“ savininkei D. P., atstovei advokatei Marijai Ulbienei,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės D. Petraitienės firmos „Akvija“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3639-739/2011 pagal ieškovės J. S. ieškinį atsakovei D.Petraitienės firmai „Akvija“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo, išmokų, susijusių su darbo santykiais priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovė J. S. kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą ieškiniu, prašydama pripažinti atleidimą iš darbo atsakovės D. Petraitienės firmoje „Akvija“ nuo 2011-01-14 neteisėtu ir priteisti ieškovei iš atsakovės keturių mėnesių darbo užmokesčio išeitinę kompensaciją ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2011-01-14 iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė paaiškino, kad atsakovės D. Petratienės firmoje „Akvija“ valytojos pareigose dirbo nuo 2003-01 iki 2011-01-14. Ieškovė teigė, kad jos darbo sutartis su atsakove buvo neterminuota, todėl darbo sutarties nutraukimas, pasibaigus jos terminui yra neteisėtas. Be to, nors darbo sutartis su ja buvo pratęsiama keletą kartų, tačiau jai nebuvo paaiškinta, jog tai reiškia, kad ji dirba laikinai, taip pat ieškovei nesakydavo, kokiam terminui pratęsiama darbo sutartis ir nebuvo rodomos sutartys, atsakovės sudarytos su trečiaisiais asmenimis dėl paslaugų teikimo, kurių pagrindu darbo sutartis buvo pratęsiama. Ieškovė atleidimo iš darbo dieną gavo pasirašytą darbo sutarties tęsinį, kuriuo buvo įformintas darbo sutarties nutraukimas, tą pačią dieną buvo atsiskaityta, ieškovei išmokėtas atlyginimas ir kompensacija už nepanaudotas atostogas.

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2011-07-08 sprendimu atnaujino ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu pareikšti ir ieškinį tenkino iš dalies: pripažino J. S. atleidimą 2011-01-14 iš darbo D.Petraitienės firmoje „Akvija“ pagal Darbo kodekso 126 straipsnio 1 dalį neteisėtu, nustatė, kad darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos, priteisė J. S. iš D.Petraitienės firmos „Akvija“ 1 709,96Lt išeitinę išmoką, 427,49Lt vidutinį mėnesio darbo užmokestį už kiekvieną priverstinės pravaikštos mėnesį nuo 2011-01-17 - iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistas pinigines sumas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki visiško jo įvykdymo, likusią ieškinio dalį atmetė. Iš atsakovės D.Petraitienės firmos „Akvija“ į valstybės biudžetą priteisė 205 Lt žyminį mokestį, 840Lt valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidų atlyginimą ir 11,75 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Pirmosios instancijos teismas, nustatė, kad ieškovė J. S. 2011-01-14 buvo atleista iš darbo, o į teismą su ieškiniu dėl neteisėto atleidimo iš darbo kreipėsi 2011-04-22, t. y. praleidusi įstatymo nustatytą vieno mėnesio ieškinio senaties terminą. Teismas, įvertinęs, kad ieškovė po atleidimo kryptingai stengėsi apginti savo pažeistą teisę, tačiau dėl teisinio išsilavinimo praleido ieškinio senaties terminą, konstatavo, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, praleistą ieškinio senaties terminą atnaujino. Byloje teismas nustatė, kad ieškovės darbas nebuvo nuolatinio pobūdžio, todėl terminuotos darbo sutarties su ieškove sudarymas neprieštarauja Darbo kodekso 109 str. nuostatoms, tačiau ieškovė pas atsakovę dirbo daugiau kaip septynis metus, t.y. nuo 2003-01-22 iki 2011-01-14. Kadangi ieškovės ir atsakovės darbo sutarties terminas po jo pratęsimų viršijo penkių metų trukmę, tai yra esant imperatyviam terminuotos darbo sutarties trukmės teisiniam reguliavimui, darbo sutartis tarp ieškoves ir atsakovės nuo to momento, kai jos trukmė viršijo penkerius metus, kvalifikuojama kaip neterminuota darbo sutartis. Esant šioms aplinkybėms, ieškovės ir atsakovės darbo sutartis nebegalėjo būti nutraukta dėl darbo sutarties termino pasibaigimo pagal Darbo kodekso 126 straipsnio 1 dalį, todėl ieškovės atleidimas iš darbo yra be teisėto pagrindo. Teismas nustatė, kad nėra galimybės ieškovės grąžinti į pirmesnį darbą, todėl ieškovės į darbą negrąžino, laikant, kad jos darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos. Darbo kodekso 140 str. 1 d. 5 p. pagrindu ieškovei priteisė 4 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką (427,49 Ltx4=1709,96 Lt). Taip pat ieškovei priteisė 427,49 Lt vidutinio darbo užmokestį kas mėnesį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2011-01-17 - iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. Nustatęs, kad piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas ieškovei yra išmokėta jos atleidimo iš darbo dieną, teismas šią ieškinio dalį atmetė kaip nepagrįstą.

7Atsakovė D. Petraitienės įmonė „Akvija“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-07-08 sprendimą, atmetant ieškinį dalyje, kuriuo teismas nusprendė pripažinti J. S. atleidimą 2011-01-14 iš D.Petraitienės firmos „Akvija“ pagal Darbo kodekso 126str. l dalį neteisėtu, nustatant, kad darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos, priteisė J. S. iš D.Petraitienės firmos „Akvija" 1709,96 Lt išeitinę išmoką, 427,49 Lt vidutinį mėnesio darbo užmokestį už kiekvienos priverstinės pravaikštos mėnesį nuo 2011-01-17 iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistas sumas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki visiško jo įvykdymo bei priteisti teismo išlaidas. Kitą sprendimo dalį, kuria J. S. ieškinio dalis netenkinta, apeliantė prašė palikti nepakeistą. Apeliantė pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad sudarant darbo sutartį su ieškove, darbo sutarties terminas buvo nustatytas iki tam tikrų aplinkybių pasibaigimo - tai yra tol, kol galios atsakovės (D.Petraitienės firmos „ Akvija") ir trečiųjų asmenų sudarytos sutartys (kontraktai) dėl valymo paslaugų teikimo. Kadangi nustatyta, kad ieškovės darbas nebuvo nuolatinio pobūdžio, terminuotos darbo sutarties su ieškove sudarymas neprieštarauja Darbo kodekso 109 straipsnio nuostatams, draudžiančioms sudaryti terminuotą darbo sutartį. Vilkaviškyje D. Petraitienės firmos „Akvija" poreikis patalpų valytojos darbui buvo atsiradęs tik ryšium su atsakovės laimėtais viešaisiais pirkimais ir tuo pagrindu sudarytais kontraktais Viešųjų pirkimų įstatymo apibrėžtais terminais dėl valymo paslaugų teikimo, todėl pasibaigus tokiems kontraktams (sutarčių terminui) firmos „Akvija" poreikis patalpų valytojos darbui baigiasi. Su ieškove buvo sudarytos 6 terminuotos darbo sutartys, kurių nei viena nebuvo ilgesnė nei įstatyme imperatyviai nustatyta penkerių metų terminuotos sutarties norma. Kiekvienu terminuotos darbo sutarties sudarymu su ieškove J. S. atveju, nebuvo pratęsiama 2003m. sausio mėn. 21d.sutartis Nr.721, o buvo sudaromos atskiros terminuotos darbo sutartys. Įstatymo leidėjo nereglamentuojama maksimali viena po kitos einančių terminuotų darbo sutarčių trukmė ar leidžiamas terminuotų darbo sutarčių pakeitimų (pratęsimų) skaičius. Apeliantė nurodė, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovės ir atsakovės darbo sutartis nebegalėjo būti nutraukta dėl darbo sutarties termino pasibaigimo, kadangi to paties sprendimo išvada, jog nėra galimybės ieškovės grąžinti į pirmesnį darbą, nes atsakovė neturi sudariusi sutarčių dėl valymo paslaugų teikimo Vilkaviškyje, prieštarauja pirmajai. Ieškovė J. S. žinojo ir suprato, kad jos kiekviena atskira darbo sutartis yra terminuota ir kiekvienu atveju sutiko su darbo sąlygomis ir terminais - tai patvirtindama savo parašais dokumentuose. Atsakovė pažymėjo, kad vykdydama naują viešąjį pirkimą, perkančioji organizacija, geriausiu atveju - tik prieš penkiolika dienų gali įspėti esamą paslaugos teikėją apie tikslią kontrakto paslaugos datą. Todėl nėra galimybės su darbuotoju nutraukti darbo sutartį, taikant įstatymo numatytus įspėjimo terminus, kadangi Darbo kodeksas numato, kad darbuotoją įspėti apie atleidimą - nurodant tikslią datą - privalu ne mažiau kaip prieš du mėnesius. Apeliantė pažymėjo, kad ieškovė praleido ieškinio senaties terminą ir nepateikė jokių įrodymų, dokumentų, patvirtinančių bei įrodančių, kad ieškinio senatį praleido dėl svarbios priežasties. Teismo nurodytos ieškinio senaties termino praleidimo priežastys, kaip teisinio išprusimo neturėjimas, nežinojimas, nesusivokimas, Vilkaviškio savivaldybės administracijos teisininko netinkamos konsultacijos, neatitinka tikrovės ir net yra žeminančios. Apeliantė prašė taikyti ieškinio senaties terminą.

8Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Ieškovė nurodė, kad apeliaciniame skunde plačiai dėstomos faktinės aplinkybės apie trišales paslaugų sutartis, tačiau atsakovė nepateikė teismui įrodymų, kad pasirašant terminuotas darbo sutartis ieškovė buvo supažindinta su darbo sutartyje nurodytomis paslaugu teikimo sutartimis ir kad būtent jos apibrėžė ieškovės darbo terminą. Panevėžio miesto apylinkės teismas teisingai vertino pateiktus rašytinius įrodymus bei liudytojų parodymus ir nepažeisdamas procesinių reikalavimų vadovaujantis teisingumo bei protingumo kriterijais pagristai atnaujino praleistą terminą dėl svarbios priežasties bei priėmė teisingą sprendimą.

9Apeliacinės instancijos teismo posėdyje šalys pateikė teismui 2011-11-10 sudarytą Taikos sutartį, kurią prašė patvirtinti.

10Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.1d. nustato, kad šalys gali užbaigti ginčą taikos sutartimi. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.2d. įpareigoja teismą netvirtinti taikos sutarties, jeigu ji prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140str.3d. numato, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi. Rašytinės taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos. Prieš tvirtindamas šalių taikos sutartį, teismas išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes, o tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą.

11Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad šalių 2011-11-10 sudaryta „Taikos sutartis“ prieštarautų imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešąjam interesui. Nenustatyta pagrindų atsisakyti patvirtinti šalių sudarytą Taikos sutartį.

12Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293str.1d.5p., šalims sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, civilinė byla nutrauktina. CPK 87str.2d. numato, kad jeigu ieškinys atsiimamas pradėjus bylą nagrinėti iš esmės arba ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, arba šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Šioje dalyje nurodyto dydžio žyminio mokesčio dalis grąžinama ir tuo atveju, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, kad, pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Jeigu byla šioje dalyje nurodytais būdais užbaigiama ją nagrinėjant apeliacine ar kasacine tvarka, grąžinama 100 procentų žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios, arba 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį ar kasacinį skundą, kai byla užbaigiama vėliau. Apeliantei atsakovei D.Petraitienės firmai „Akvija“ grąžintinas 205,00 Lt žyminis mokestis, sumokėtas 2011-08-12 už apeliacinį skundą (T.2, b.l.12).

13Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.1d., 293str.1d.5p.,

Nutarė

141. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimą civilinėje byloje pagal ieškovės J. S. ieškinį atsakovei D.Petraitienės firmai „Akvija“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo, išmokų, susijusių su darbo santykiais priteisimo panaikinti ir patvirtinti ieškovės J. S. ir atsakovės D.Petraitienės firmos „Akvija“ 2011m. lapkričio 10d. sudarytą Taikos sutartį: „ Sudaryta Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-675-425/2011, proceso kategorija Nr. 2-08-3-02740-2011, tarp procesinių šalių, tai yra, ieškovo J. S., a. k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), ir atsakovo D. Petraitienės firmos „Akvija“, kodas 14685829, buveinės adresas Paliūniškio g. 3, LT-35113, Panevėžys,

15pagal LR Civilinio proceso kodekso 42 str., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., 584 str. 1 d. 4 p.,

16tokiomis sąlygomis:

17šalys sutaria ir atsakovas D. Petraitienės firmos „Akvija“, kodas 14685829, buveinės adresas Paliūniškio g. 3, LT-35113, Panevėžys, sutinka ieškovei S. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ) pagal Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimą 2011 m. liepos mėn. 8 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-3639-739/2011, teisminio proceso Nr. 2-08-3-02740-2011-0 sumokėti priteistą teismo ieškinį sumoje 4 500 litų (keturis tūkstančius penkis šimtus litų), o nuo likusios sumos dalies ieškovė J. S. atsisako.

18Išmoką vykdyti sekančiai:

192 500,00 Lt (du tūkstančius penkis šimtus litų) išmokėti iki 2011 m. lapkričio mėn. 25 d.

202 000,00 Lt (du tūkstančius litų) per dvyliką mėnesių nuo Taikos sutarties sudarymo dienos, pradedant mokėti sekantį mėnesį.

21Visus nuo šių išmokų privalomus valstybei sumokėti mokesčius atsakinga ir apsimoka J. S. įstatymo nustatyta tvarka.

22Visas pinigų lėšas pervesti į J. S. a/s Nr. ( - ), AB SEB.

23Advokato išlaidas kiekviena šalis apsimoka individualiai, bylinėjimosi išlaidas taip pat apsimoka individualiai.

24Taikos sutarties sąlygos mums proceso šalims, ieškovei J. S. ir atsakovei D. Petraitienės firmai „Akvija“ yra išaiškintos, suprantamos.

25Prašome teismo patvirtinti taikos sutartį.

26Šalių parašai“. 2. Grąžinti D. Petraitienės firmai „Akvija“ (įmonės kodas 146858296) 205,00 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, žyminio mokesčio grąžinimą pavedant Valstybinei mokesčių inspekcijai. 3. Priteisti iš D. Petraitienės firmos „Akvija“ (įmonės kodas 146858296) 18,50 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą. 4. Patvirtinus 2011m. lapkričio 10d. šalių sudarytą Taikos sutartį, nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės J. S. ieškinį atsakovei D.Petraitienės firmai „Akvija“ dėl neteisėto atleidimo iš darbo, išmokų, susijusių su darbo santykiais priteisimo.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. atsakovės D.Petraitienės firmos „Akvija“ savininkei D. P., atstovei... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Ieškovė J. S. kreipėsi į Panevėžio miesto apylinkės teismą ieškiniu,... 6. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2011-07-08 sprendimu atnaujino ieškinio... 7. Atsakovė D. Petraitienės įmonė „Akvija“ apeliaciniu skundu prašė... 8. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė Panevėžio miesto... 9. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje šalys pateikė teismui 2011-11-10... 10. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.1d. nustato, kad šalys... 11. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad šalių 2011-11-10 sudaryta „Taikos... 12. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293str.1d.5p.,... 13. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42str.1d.,... 14. 1. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 8 d. sprendimą... 15. pagal LR Civilinio proceso kodekso 42 str., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., 584... 16. tokiomis sąlygomis:... 17. šalys sutaria ir atsakovas D. Petraitienės firmos „Akvija“, kodas... 18. Išmoką vykdyti sekančiai:... 19. 2 500,00 Lt (du tūkstančius penkis šimtus litų) išmokėti iki 2011 m.... 20. 2 000,00 Lt (du tūkstančius litų) per dvyliką mėnesių nuo Taikos... 21. Visus nuo šių išmokų privalomus valstybei sumokėti mokesčius atsakinga ir... 22. Visas pinigų lėšas pervesti į J. S. a/s Nr. ( - ), AB SEB.... 23. Advokato išlaidas kiekviena šalis apsimoka individualiai, bylinėjimosi... 24. Taikos sutarties sąlygos mums proceso šalims, ieškovei J. S. ir atsakovei D.... 25. Prašome teismo patvirtinti taikos sutartį.... 26. Šalių parašai“. 2. Grąžinti D. Petraitienės firmai „Akvija“...