Byla e2S-960-883/2017
Dėl statinių pašalinimo ir jų teisinės registracijos panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo atsakovo UAB „Fundatoriai“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1684-375/2017 pagal ieškovų A. K., Č. K., V. S. ir P. K. ieškinį UAB „Fundatoriai“ dėl statinių pašalinimo ir jų teisinės registracijos panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovų A. K., V. S., P. K., Č. K. ieškinį atsakovei UAB „Fundatoriai“, dėl teisinės registracijos panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.
 2. Kauno apylinkės teismas 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi nustatė, kad trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) pateikė duomenis, jog į žemės sklypą, kuriame yra ginčo statiniai, pretenduoja ne tik ieškovai, bet ir kiti asmenys, o šioje byloje priimtas teismo sprendimas bet kokio rezultato atveju (tiek ieškinį tenkinus, tiek jį atmetus) turės įtaką ne tik ieškovų, bet kitų pretendentų teisėms ir teisėtiems interesams, todėl jie trauktini į bylą trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų, o ieškovai įpareigotini per 7 dienas nuo šios nutarties įteikimo dienos pateikti šių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus (jei žinomi ) gyvenamosios vietos ar žinomus kitus procesinių dokumentų įteikimo adresus. 2017-05-10 NŽT teismui pateikė konkrečius bylos baigtimi suinteresuotų asmenų duomenis, todėl 2017-05-11 Kauno apylinkės teismo nutartimi trečiaisiais asmenimis į bylą buvo įtraukti: A. M., V. M., A. S., S. Š., R. S., A. M., B. K., J. K.. NŽT informavo pirmosios instancijos teismą, kad 2017 m. gegužės 10 d. pateikiant duomenis teismui dėl pretendentų į ginčo žemės sklypą NŽT nebuvo žinoma, kad A. M., B. K., J. K. yra mirę. Nacionalinė žemės tarnyba patvirtino, jog neturi duomenų apie šių asmenų teisių perėmėjus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi, atsižvelgdamas į NŽT pateiktą informaciją, nutarė A. M., J. K. ir B. K. nelaikyti dalyvaujančiais byloje asmenimis.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Fundatoriai“ prašo Kauno apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 18 d. nutarties dalį, kuria teismas nutarė A. M., B. K. ir J. K. nelaikyti dalyvaujančiais byloje asmenimis, panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Teismas trečiąjį asmenį iš bylos gali pašalinti tik tuo atveju, jei nustato, kad bylos išsprendimas neturės įtakos įtraukto trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, teisėms ir pareigoms. 2017-05-11 nutartimi pirmosios instancijos teismas pripažino, kad bylos išsprendimas turės įtakos A. M., B. K. ir J. K. teisėms ir pareigoms, todėl minėti asmenys ar jų teisių perėmėjai turi likti byloje, iš bylos jie pašalinti galėtų būti tik tuo atveju, jei paaiškėtų, kad jie yra mirę ir nėra jų teisių perėmėjų.
  2. Nagrinėjamoje byloje nėra nė vieno tiesioginio įrodymo, kuris patvirtintų, kad A. M., B. K. ir J. K. yra mirę. Teismas, darydamas išvadą, kad nėra minėtų trečiųjų asmenų teisių perėmėjų rėmėsi tik NŽT teiginiu, jog jai minėtų asmenų teisių perėmėjai nėra žinomi, tačiau NŽT neturi kompetencijos spręsti, ar tam tikri asmenys yra mirusiojo asmens teisių perėmėjai.
  3. Ieškovai turi procesinę pareigą savo ieškinyje nurodyti visus byloje dalyvaujančius asmenis, įskaitant ir trečiuosius asmenis, todėl ieškovams tenka procesinė pareiga pateikti duomenis apie A. M., B. K. ir J. K..
 2. Ieškovas A. K. atsiliepimu į atsakovo UAB „Fundatoriai“ atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Atsakovas neturi teisės skųsti 2017 m. rugpjūčio 18 nutarties dėl mirusių asmenų nelaikymo byloje dalyvaujančiais asmenimis.
  2. Skundžiama nutartimi atsakovui nesudarytos kliūtys prašyti teismo į bylą įtraukti trečiaisiais asmenimis mirusių asmenų paveldėtojus.
  3. Mirusieji asmenys byloje nebuvo įgiję jokių procesinių teisių, nes tuo metu, kai teismas nusprendė juos įtraukti trečiaisiais asmenimis, jie jau buvo mirę bei neturėjo teisnumo ir veiksnumo. Procesinių teisių perėmimas negalėjo būti sprendžiamas, nes jokių procesinių teisių minėti asmenys nebuvo įgiję.
 3. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į atsakovo UAB „Fundatoriai“ atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Duomenys apie asmenų, pripažintų nedalyvaujančiais byloje asmenimis, mirtį yra viešai prieinami Lietuvos Respublikos Gyventojų registre, o NŽT teikiant teismui informaciją apie trečiuosius asmenis byloje, dar nebuvo žinoma, kad A. M., J. K. ir B. K. yra mirę.
  2. Mirusių asmenų dalyvavimas procese nėra galimas, o priimta nutartimi proceso šalims nebuvo sudarytos kliūtys atskirai prašyti teismo į bylą trečiaisiais asmenimis įtraukti mirusių asmenų paveldėtojus.
  3. Skundžiama nutartimi buvo nuspręsta ne pašalinti iš proceso mirusius asmenis, o tiesiog jų nelaikyti byloje dalyvaujančiais asmenimis.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

11Apeliacinis procesas nutraukiamas

 1. Nagrinėjamu atveju A. M., J. K. ir B. K. į bylą buvo įtraukti 2017-05-11 teismo nutartimi, Nacionalinei žemės tarnybai pateikus teismui duomenis apie asmenis, pretenduojančius į žemės sklypą, kuriame yra ginčo statiniai. Vėliau paaiškėjus, kad minėti asmenys yra mirę, teismas skundžiama 2017-08-18 nutartimi nutarė A. M., J. K. ir B. K. nelaikyti byloje dalyvaujančiais asmenimis. Atsakovas UAB „Fundatoriai“ pateikė atskirąjį skundą ir nurodė, kad teismo nutarties dalis dėl trečiųjų asmenų pripažinimo nedalyvaujančiais asmenimis yra neteisėta ir nepagrįsta. Atsakovas teigia, kad teismas neturėjo pagrindo pripažinti minėtų trečiųjų asmenų nedalyvaujančiais byloje asmenimis, nes bylos išsprendimas turės įtakos minėtų asmenų/jų teisių perėmėjų materialiosioms teisėms ir pareigoms.
 2. Tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus (CPK 46 str.), ir tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų (CPK 47 str.), turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi ir įstatymo įtvirtintą galimybę šį interesą įgyvendinti įstodami į prasidėjusį teisminį ginčą. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, nėra tiesioginiai tarp šalių atsiradusio materialinio teisinio santykio subjektai, tačiau jie yra susiję materialiniais teisiniais santykiais su viena iš šalių taip, kad priimtas teismo sprendimas daro įtaką jų teisių apimčiai; jie dalyvauja byloje vienos iš ginčo šalių pusėje tam, kad išvengtų savo teisinės padėties pablogėjimo, ir gali būti įtraukiami į prasidėjusį procesą ne tik savo pačių iniciatyva, bet ir kitų dalyvaujančių asmenų iniciatyva ar teismo sprendimu.
 3. Kaip jau minėta, 2017-05-11 nutartimi teismas į bylą dalyvaujančiais byloje asmenimis (trečiaisiais asmenimis nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų) įtraukė A. M., B. K., J. K.). Byloje esančiame 2015-02-25 Žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akte už A. M., kaip mirusį asmenį, pasirašė įpėdinė V. P., atitinkamai už mirusį J. K. pasirašė įpėdinė L. K., už mirusį B. K. pasirašė įpėdinė V. P..
 4. Fizinio asmens, kaip civilinės teisės subjekto, būdingu požymiu, yra laikomas jo teisnumas ir veiksnumas. Teisnumas – tai asmens galėjimas turėti civilines teises ir pareigas, veiksnumas – tai fizinio asmens galėjimas savo veiksmais įgyti civilines teises ir sukurti civilines pareigas. Atsižvelgiant į tai, kad fizinio asmens civilinis teisnumas atsiranda jo gimimo metu ir išnyksta jam mirus, asmeniui neturint civilinio teisnumo, jis negali būti dalyvaujančiu byloje asmeniu (nagrinėjamu atveju - trečiuoju asmeniu).
 5. Paaiškėjus, kad teismas per klaidą mirusius asmenis pripažino dalyvaujančiais byloje asmenimis, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai nutarė šių asmenų nelaikyti dalyvaujančiais byloje asmenimis ir tai nėra nutartis dėl trečiųjų asmenų pašalinimo.
 6. CPK 334 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, jog pirmosios instancijos teismo nutartį galima apskųsti atskiruoju skundu tuo atveju, kai tokia nutartis užkerta kelią tolimesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.), arba tuo atveju, kai apskundimo apeliacine tvarka galimybę numato Civilinio proceso kodekso teisės normos (CPK 334 str. 1 d. 1 p.). Vadinasi, sprendžiant klausimą, ar konkreti pirmosios instancijos teismo priimta nutartis gali būti apeliacijos objektu, iš pradžių tikrinama, ar CPK normos nenumato tokios nutarties apskundimo galimybės. Paaiškėjus, kad įstatymo leidėjas nėra konkrečiai įvardinęs tokios nutarties apskundimo galimybės, vertinama, ar nutartimi yra pabaigiamas bylos nagrinėjimas arba išsprendžiamas iš esmės tam tikras procesinis klausimas, kuris nebegalės būti keliamas tolimesniame bylos nagrinėjime ir turės reikšmę bylos baigčiai.
 1. Skundžiama nutartis, kuria nutarta mirusių asmenų nelaikyti dalyvaujančiais byloje asmenimis, apeliacine tvarka neskundžiama, kadangi tokios apskundimo galimybės nenumato CPK nuostatos bei tokios nutartys nėra laikomos užkertančios kelią proceso eigai (CPK 334 str. 1 d.). Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-18 nutartis c. b. Nr. 2-1758/2010.). Šiuo atveju skundžiama nutartis neužkerta kelio tolimesniam procesui, kadangi trečiaisiais asmenimis dalyvauti byloje turi būti įtraukti minėtų asmenų paveldėtojai.
 1. Atsižvelgiant į tai, kad CPK nėra numatytos galimybės paduoti atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria šis teismas nutaria mirusių asmenų nelaikyti dalyvaujančiais byloje asmenimis, Kauno apylinkės teismo 2017-08-18 nutarties dalis, dėl kurios paduotas atskirasis skundas, yra neskundžiama atskiruoju skundu.
 1. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas gavęs atsakovo UAB „Fundatoriai“ atskirąjį skundą, paduotą dėl pirmosios instancijos teismo 2017-08-18 nutarties dalies, kuri negali būti apeliacinio apskundimo objektas, privalėjo atsisakyti jį priimti CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui (CPK 315 str. 1 d., 338 str.). Kadangi šios aplinkybės paaiškėjo apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas pagal atsakovo UAB „Fundatoriai“ atskirąjį skundą nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublik?s civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

13Apeliacinį procesą pagal atsakovo UAB „Fundatoriai“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017-08-18 nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai