Byla eA-1741-492/2019
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. G. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo D. G. skundą atsakovams valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialui ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialo, dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas D. G. (toliau – ir pareiškėjas) 2015 m. liepos 30 d. kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) „Regitra“ Kauno filialo (toliau – ir atsakovas) 2015 m. liepos 16 d. pranešimą Nr. 12603661; 2) įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registre įregistruoti iš Latvijos Respublikos įvežtą transporto priemonę – ( - ) (toliau – ir Automobilis); 3) pareiškėjui iš atsakovo priteisti 434 Eur neturtinei žalai atlyginti; 4) pareiškėjui iš atsakovo priteisti teismo išlaidų atlyginimą.

72.

8Pareiškėjas paaiškino, kad jis 2015 m. liepos 16 d. kreipėsi į VĮ „Regitra“ Kauno filialą, prašydamas įregistruoti Automobilį, anksčiau registruotą Vokietijos Federacinėje Respublikoje, bet atsakovas atsisakė jį registruoti, nurodydamas, kad transporto priemonė yra pritaikyta eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, o Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 9 punkto nuostatos draudžia tokių transporto priemonių registravimą. Pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, kad VĮ „Regitra“ Kauno filialas ir 2014 m. birželio 28 d. atmetė jo prašymą įregistruoti Automobilį, nurodydamas analogišką priežastį, tačiau Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 16 d. sprendimu šis atsakovo sprendimas buvo panaikintas. 2014 m. gruodžio 16 d. teismo sprendime konstatuota, jog Automobilį atsisakoma registruoti dėl vienintelės priežasties – vairo mechanizmo įrengimo dešinėje pusėje. Taigi, atsakovas pakartotinai atsisako registruoti Automobilį dėl to, kad jo vairas yra dešinėje pusėje, nors įsiteisėjusiu teismo sprendimu toks jo elgesys buvo pripažintas nepagrįstu ir neteisėtu. Pareiškėjas tvirtino, jog negalėdamas įregistruoti ir naudoti Automobilio jis patiria daug nepatogumų, be kita ko, negali savo turto apdrausti, patiria saugojimo išlaidas. Pareiškėjas teigė patiriantis neturtinę žalą, kuri pasireiškė emocine depresija, įtampa, išgyvenimais, miego sutrikimu, dirglumu, pablogėjusiais santykiais su sutuoktine bei kolegomis, gyvenimo kokybės suprastėjimu, kadangi, nusipirkęs brangius automobilius ir neturėdamas galimybės jais naudotis, jis ilgą laiką buvo priverstas naudotis kitais automobiliais.

93.

10Atsakovas VĮ „Regitra“ Kauno filialas, kartu atstovaujantis atsakovą Lietuvos valstybę, atsiliepime į pareiškėjo skundą prašo jo dalį dėl VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimo Nr. 12603661 panaikinimo palikti nenagrinėtą, o dalį dėl neturtinės žalos atlyginimo atmesti, taip pat prašo priteisti iš pareiškėjo teismo išlaidų atlyginimą.

114.

12Atsakovas tvirtino, kad VĮ „Regitra“ generalinis direktorius, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu panaikino VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimą Nr. 12603661, todėl administracinės bylos nagrinėjimas, nesant ginčytino sprendimo, nėra galimas. Atsakovo nuomone, pareiškėjo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą negali būti tenkinamas, nes jis neįrodė būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų.

135.

14Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas papildomai paaiškino, kad panaikinus VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimą Nr. 12603661, VĮ „Regitra“ Kauno filialas iš naujo išnagrinėjo pareiškėjo prašymą dėl Automobilio registravimo ir 2015 m. liepos 16 d. pranešime Nr. 12603661, kuris buvo priimtas 2015 m. rugpjūčio 21 d., nurodė, kad būtina atlikti papildomą Automobilio įvertinimą bei techninę apžiūrą, tačiau pareiškėjas jokių veiksmų neatliko ir minėto pranešimo nei VĮ „Regitra“ generaliniam direktoriui, nei teismui neskundė.

15II.

166.

17Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu pareiškėjo D. G. skundą atmetė.

187.

19Teismas nurodė, kad pareiškėjas 2015 m. liepos 16 d. prašymu Nr. 12603661 (13.48 val.) kreipėsi į VĮ „Regitra“ Kauno filialą ir prašė įregistruoti iš Latvijos Respublikos įvežtą Automobilį, tačiau atsakovas 2015 m. liepos 16 d. pranešimu Nr. 12603661 transporto priemonę registruoti atsisakė, nurodydamas, kad ji yra pritaikyta eismui kairiąja kelio puse ir turi vairą dešinėje pusėje, o vadovaujantis Taisyklių 9 punkto nuostatomis, tokių transporto priemonių registravimas yra draudžiamas. VĮ „Regitra“ direktorius, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. (1.19)-24-3468 ginčijamą 2015 m. liepos 16 d. pranešimą Nr. 12603661 panaikino ir priėmė naują sprendimą – įpareigojo VĮ „Regitra“ Kauno filialą išsamiai paaiškinti transporto priemonės registravimui reikšmingas aplinkybes bei nurodyti visus atsisakymo registruoti transporto priemonę pagrindus.

208.

21VĮ „Regitra“ generaliniam direktoriui panaikinus VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimą Nr. 12603661 (2015 m. liepos 16 d. 01.55 val. arba 13.55 val.), VĮ „Regitra“ Kauno filialas surašė pranešimą Nr. 12603661 (2015 m. rugpjūčio 21 d. 3.13 val. arba 15.13 val.), tačiau jame po pavadinimu nurodytas toks pat laikas kaip ir ankstesnio pranešimo, t. y. 2015 m. liepos 16 d. 13.48 val., nors realus sprendimo (pranešimo) priėmimo laikas yra 2015 m. rugpjūčio 21 d., 3.13 val. (arba 15.13 val.) ir tai yra nurodyta šio pranešimo viršuje dešinėje pusėje. Taigi, VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661 (2015 m. liepos 16 d. 1.55 val.) buvo panaikintas VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu, o 2015 m. rugpjūčio 21 d. priimtas naujas sprendimas, kuris išdėstytas VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešime Nr. 12603661 (2015 m. rugpjūčio 21 d. 3.13 val.). Atsakovas paaiškino, kad tokią faktinę situaciją lėmė techniniai apribojimai, neleidę pakeisti nei pranešimo Nr. 12603661 numerio, nei datos, tačiau techninės priemonės buvo pertvarkytos. Atsižvelgęs į tai, teismas 2015 m. spalio 8 d. teismo posėdyje pareiškėjui išaiškino teisę ginčyti VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimą Nr. 12603661 (2015 m. rugpjūčio 21 d. 03.13 val.), tačiau pareiškėjas iki teismui išeinat į pasitarimų kambarį šia procesine teise nepasinaudojo. Pareiškėjui prašant panaikinti jau panaikintą VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimą Nr. 12603661 (2015 m. liepos 16 d. 1.55 val.), teismas šio jo skundo reikalavimo netenkino.

229.

23Nustatęs, kad VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661 (2015 m. liepos 16 d. 1.55 val.) buvo panaikintas VĮ „Regitra“ direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. (1.19)-24-3468, o VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661 (2015 m. rugpjūčio 21 d. 03.13 val.), kuriame pareiškėjui nustatyti 2015 m. liepos 16 d. prašymo dėl transporto priemonės registravimo Nr. 12603661 (13.48 val.) trūkumai: pateikti specialios žymos vertimą į lietuvių kalbą, atlikti papildomą atitikties įvertinimą bei techninę apžiūrą, siekiant nustatyti, ar transporto priemonė atitinka administracines nuostatas ir techninius reikalavimus, taikomus šalyse narėse, kuriose eismas vyksta dešiniąja puse, yra teisėtas ir pagrįstas, ir pareiškėjas jų nepašalino bei jokių veiksmų neatliko, teismas sprendė, kad nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo įpareigoti atsakovą registruoti Automobilį.

2410.

25Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo reikalavimo priteisti neturtinės žalos atlyginimą pagrįstumo, priėjo išvadą, jog nėra įrodyti pareiškėjo teiginiai dėl jo ginčijamo pranešimo (sprendimo) neteisėtumo. Atsakovas, nagrinėdamas pareiškėjo 2015 m. liepos 16 d. prašymą, veikė jam suteiktų įgalinimų šioje srityje ribose. Taigi, nagrinėjamu atveju nėra vieno iš pareigos atlyginti neturtinę žalą atsiradimo elementų – valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, todėl pareiškėjo reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo taip pat nebuvo patenkintas.

26III.

2711.

28Pareiškėjas D. G. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimą ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

2912.

30Pareiškėjas pabrėžia, kad Automobilio atsisakymo registruoti klausimas jau du kartus buvo nagrinėtas Kauno apygardos administraciniame teisme (2014 m. gruodžio 17 d. ir 2015 m. rugsėjo 4 d. sprendimai) ir toks atsisakymas abu kartus buvo pripažintas nepagrįstu. Trečią kartą tas pats teismas išnagrinėjo tą pačią bylą tuo pačiu pagrindu ir nusprendė, kad atsisakymas registruoti Automobilį yra pagrįstas ir teisėtas. Pareiškėjo nuomone, nagrinėjamoje byloje teismas nepagrįstai nustatė, kad Automobilis yra pritaikytas eismui kairiąja kelio puse, kadangi, kaip buvo nustatyta kitose bylose tarp tų pačių šalių, ši transporto priemonė nėra pritaikyta eismui kairiąja kelio puse ir buvo anksčiau nuolat registruota Vokietijoje, kurioje eismas vyksta dešiniąja kelio puse. Vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencija, aplinkybė, kad transporto priemonės vairas yra įrengtas dešinėje ar kairėje transporto priemonės pusėje, lemia tik tai, kur sėdi vairuotojas, o transporto priemonės pritaikymą vienos ar kitos pusės eismui lemia tik ir išimtinai artimųjų šviesų žibintai bei galinio priešrūkinio žibinto įrengimo vieta. Atsakovas neįrodė, kad Automobilis yra pritaikytas eismui kairiąja kelio puse.

3113.

32Pareiškėjas teigia, jog teismas nesuprato jo skundo reikalavimų. Akcentuoja, kad skundas teismui buvo paduotas 2015 m. liepos 30 d. Teismas 2015 m. rugpjūčio 5 d. atsakovui išsiuntė skundą ir įpareigojo pateikti atsiliepimą į jį. Atsiliepime į skundą atsakovas nurodė, kad VĮ ,,Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. (1.19)-24-3468 ginčijamas VĮ ,,Regitra“ filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661 (2015 m. liepos 16 d. 1.55 val.) buvo panaikintas. Pareiškėjo vertinimu, VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661 (2015 m. rugpjūčio 21 d. 3.13 val.) yra naujo ginčo dalykas. Be to, pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad VĮ „Regitra“ direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimas Nr. (1.19)-24-3468 yra apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (administracinė byla Nr. eI-10994-643/2015), todėl pareiškėjui kyla klausimas, kaip Kauno apygardos administracinis teismas galėjo vertinti VĮ ,,Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimo Nr. 12603661 (2015 m. liepos 16 d. 1.55 val.) teisėtumą, o atsakovo nurodytą VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimą Nr. 12603661 (2015 m. rugpjūčio 21 d. 3.13 val.) vertinti kaip teisėtą ir pagrįstą, kai VĮ „Regitra“ direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. (1.19)-24-3468 teisėtumo ir pagrįstumo klausimas kitoje administracinėje byloje nebuvo išspręstas. Kadangi jokie teisės aktai negalioja atgal, teismo siūlymas skųsti 2015 m. liepos 16 d. pranešimą, priimtą 2015 m. rugpjūčio 21 d., kai jau yra pateiktas skundas dėl VĮ ,,Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimo Nr. 12603661 panaikinimo, yra abejotinas tiek teisės taikymo prasme, tiek dėl faktinių priėmimo aplinkybių.

3314.

34Pareiškėjas tvirtina, kad atsakovas teismui pateikė argumentus, nesusijusius su ginčijamu VĮ ,,Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimu Nr. 12603661, nes nurodytos aplinkybės ir atsisakymo pagrindai pareiškėjui 2015 m. liepos 16 d. nebuvo nurodyti. Aplinkybė, kad atsakovas trečią kartą atsisako registruoti Automobilį tik todėl, kad jo vairas yra dešinėje pusėje, yra įrodyta anksčiau nagrinėtose bylose. 2015 m. liepos 16 d. atsisakant įregistruoti Automobilį, nebuvo nurodytos menamos sąlygos dėl papildomos techninės apžiūros ar papildomo Europos Bendrijos tipo patvirtinimo. Be to, atsakovai nepateikė jokių įrodymų, kad Automobiliui, vadovaujantis nacionaliniais ar Europos Sąjungos teisės aktais, reikalinga papildoma apžiūra ar papildomas tipo patvirtinimas, taigi, institucija šios aplinkybės neįrodė. Automobilio registracijos liudijimo vertimas buvo pateiktas tiek VĮ „Regitra“ Kauno filialui, tiek VĮ ,,Regitra“ generaliniam direktoriui.

3515.

36Pareiškėjo nuomone, atsakovo paaiškinimai apie techninių galimybių trūkumą negali būti laikomi pagrįstais. Tokiais teiginiais atsakovas klaidina pareiškėją ir teismą, kadangi tampa neaišku, kurį sprendimą pareiškėjas turėtų skųsti, o teismas – nagrinėti. Pareiškėjo vertinimu, teismas nevisapusiškai ir netinkamai išnagrinėjo bylą, pažeidė procesą reglamentuojančius teisės aktus. Administracinės bylos procesas vyko ne vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, tačiau teisės aktų nereglamentuotu būdu. Pareiškėjui nėra žinomi teisės šaltiniai, kurie leistų proceso eigoje neatpažįstamai pakeisti skundžiamą aktą ir toliau nagrinėti skundą ne pagal pateikto akto originalą, o pagal atgaline data sukurtą naują jo redakciją. Be to, teismas nenuosekliai argumentuoja, kad tai 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661 (13.55 val.), tai 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661 (2015 m. rugpjūčio 21 d. 3.13 val.) yra teisėtas. Pareiškėjo nuomone, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas negali ištaisyti esminių proceso pažeidimų, kadangi taip būtų pažeista proceso šalių teisė į apeliaciją.

3716.

38Atsakovas VĮ „Regitra“ Kauno filialas, kartu atstovaujantis atsakovą Lietuvos valstybę, atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti, taip pat priteisti iš pareiškėjo teismo išlaidų atlyginimą.

3917.

40Atsakovas sutinka su teismo išvadomis ir motyvais, teismo sprendimą laiko teisingu ir pagrįstu. Apeliaciniame skunde išdėstyti argumentai dėl individualaus administracinio akto priėmimo aplinkybių, vertinant juos faktinių aplinkybių kontekste, nėra reikšmingi, kadangi VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661 (2015 m. liepos 16 d. 1.55 val.) buvo panaikintas VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus sprendimu, išnagrinėjus pareiškėjo skundą. Visas aplinkybes dėl šio akto priėmimo paaiškino pareiškėjo iniciatyva kviestas liudytojas. Be to, ginčijamo administracinio akto priėmimo aplinkybės buvo paaiškintos ir 2015 m. spalio 22 d. rašytiniuose paaiškinimuose, todėl teismas pagrįstai jas laikė techninių priemonių trūkumu, kuris šiuo metu yra pašalintas.

4118.

42Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. kovo 8 d. nutartimi sustabdė administracinę bylą iki kol bus priimtas galutinis procesinis sprendimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. eI-2311-189/2017 (proceso Nr. 3-61-3-04509-2015-9), kurioje sprendžiama dėl VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. (1.19)-24-3468, kuriuo buvo panaikintas šioje administracinėje byloje ginčijamas VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661 (01.55 val.), pagrįstumo.

4319.

44Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. vasario 28 d. nutartimi atnaujino administracinės bylos nagrinėjimą, nustatęs, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. vasario 13 d. priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį administracinėje byloje Nr. eA-422-520/2019 (proceso Nr. 3-61-3-04509-2015-9), dėl kurios buvo sustabdyta nagrinėjama administracinė byla.

45Teisėjų kolegija

konstatuoja:

46IV.

4720.

48Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimo Nr. 12603661, kuriuo atsisakyta registruoti pareiškėjui priklausantį Automobilį Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registre, teisėtumo ir pagrįstumo bei tokiu atsisakymu pareiškėjui galbūt padarytos neturtinės žalos atlyginimo.

4921.

50Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 3 dalimi, pirmosios instancijos teisme ištirti įrodymai apeliacinėje instancijoje gali būti pakartotinai arba papildomai tiriami tik jeigu teismas pripažįsta, kad tai būtina. Apeliacinis procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013, 2017 m. birželio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1855-575/2017). Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas peržengia apeliacinio skundo ribas, kai to reikalauja viešasis interesas arba kai neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų reikšmingai pažeistos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Teismas taip pat patikrina, ar nėra šio įstatymo 146 straipsnio 2 dalyje nurodytų sprendimo negaliojimo pagrindų.

5122.

52Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, tikrindamas skunde išdėstytų teiginių teisingumą, pakankamai detaliai išanalizavo bylos proceso šalių argumentus, išsamiai išnagrinėjo ir įvertino byloje reikšmingas faktines aplinkybes. Aiškindamasis dėl pareiškėjo nusiskundimų, teismas atliko byloje esančių įrodymų vertinimą esminiais aspektais, t. y. ar jie patvirtina pareiškėjo pretenzijų dėl 2015 m. liepos 16 d. pranešimo Nr. 12603661 neteisėtumo pagrįstumą. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir motyvais, kad skundo reikalavimas panaikinti 2015 m. liepos 16 d. pranešimą Nr. 12603661 (2015 m. liepos 16 d., 1.55 val.) yra atmestinas, nes šis pranešimas jau yra panaikintas (VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu), skundo reikalavimas įpareigoti atsakovą įregistruoti Automobilį yra atmestinas, kadangi pareiškėjas nepasinaudojo teise apskųsti 2015 m. liepos 16 d. pranešimą Nr. 12603661 (2015 m. rugpjūčio 21 d., 3.13 val.) ir neįvykdė šiame pranešime suformuluotų reikalavimų, ir nėra pagrindo tenkinti skundo reikalavimą priteisti pareiškėjui neturtinės žalos atlyginimą. Apeliaciniame skunde pareiškėjas nesutinka, kad buvo teisėtai ir pagrįstai atsisakyta įregistruoti Automobilį, mano, kad pirmosios instancijos teismas nesuprato jo skundo reikalavimų (VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661 (2015 m. liepos 16 d., 1.55 val.) buvo panaikintas jau pateikus skundą), nepagrįstai nesustabdė bylos nagrinėjimo, skundžiamą teismo sprendimą vertina kaip nenuoseklų. Teisėjų kolegija, byloje nenustačiusi sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, pripažįsta tikslinga atskirai aptarti tik tuos aspektus, su kuriais pirmosios instancijos teismo sprendime pareiškėjas nesutinka, ir papildyti pirmosios instancijos teismo motyvus, atsižvelgiant į apeliacinio skundo argumentus.

5323.

54Šiuo atveju pareiškėjas skunde pareiškė tris materialiuosius reikalavimus: 1) panaikinti VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimą Nr. 12603661; 2) įpareigoti atsakovą Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registre įregistruoti transporto priemonę – ( - ); 3) pareiškėjui iš atsakovo priteisti 434 Eur neturtinei žalai atlyginti, taip pat procesinio pobūdžio reikalavimą priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

5524.

56Pirmosios instancijos teismas netenkino pirmojo skundo reikalavimo, konstatavęs, kad egzistuoja du 2015 m. liepos 16 d. pranešimai Nr. 12603661: priimtasis 2015 m. liepos 16 d., 1.55 val. (13.55 val.) (b. l. 9), ir priimtasis 2015 m. rugpjūčio 21 d., 3.13 val. (15.13 val.) (b. l. 40), kad pareiškėjas skundą reiškė būtent dėl 2015 m. liepos 16 d. pranešimo Nr. 12603661 (2015 m. liepos 16 d., 1.55 val.) (atsižvelgiant į skundo datą – 2015 m. liepos 30 d.), ir kad 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661 (2015 m. liepos 16 d., 1.55 val.) buvo panaikintas VĮ „Regitra“ direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. (1.19)-24-3468 (b. l. 16–17), VĮ „Regitra“ Kauno filialą įpareigojant išsamiai paaiškinti transporto priemonės registravimui reikšmingas aplinkybes bei nurodyti visus atsisakymo registruoti transporto priemonę pagrindus. Kitaip tariant, VĮ „Regitra“ direktorius gera valia pats įvykdė pirmąjį skundo reikalavimą, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai šį skundo reikalavimą atmetė, nepaisant to, kad skundžiamas administracinis aktas buvo panaikintas pareiškėjui jau kreipusis į teismą.

5725.

58Pirmosios instancijos teismas netenkino antrojo skundo reikalavimo, nustatęs, kad pareiškėjas nepasinaudojo teise apskųsti 2015 m. liepos 16 d. pranešimą Nr. 12603661 (2015 m. rugpjūčio 21 d., 3.13 val.), konstatavo, kad pastarasis pranešimas nėra nuginčytas, laikytinas teisėtu ir pagrįstu, o pareiškėjas nėra įvykdęs šiame pranešime pateiktų reikalavimų (pateikti specialios žymos vertimą į lietuvių kalbą (patvirtintą išvertusio vertėjo parašu bei vertimų biuro antspaudu), atlikti papildomą atitikties įvertinimą bei techninę apžiūrą, siekiant nustatyti, ar transporto priemonė atitinka administracines nuostatas ir techninius reikalavimus, taikomus šalyse narėse, kuriose eismas vyksta dešiniąja puse). Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, ar yra sąlygos tenkinti antrąjį skundo reikalavimą, pagrįstai atsižvelgė į 2015 m. liepos 16 d. pranešime Nr. 12603661 (2015 m. rugpjūčio 21 d., 3.13 val.) nurodytus reikalavimus, kurie nebuvo įvykdyti, todėl šiuo aspektu skundžiamas teismo sprendimas negali būti pripažintas nenuosekliu. Tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661 (2015 m. rugpjūčio 21 d., 3.13 val.) yra teisėtas ir pagrįstas, kadangi tai, jog asmuo tam tikro administracinio akto neapskundė, savaime nereiškia, kad tas aktas yra teisėtas ir pagrįstas. Kita vertus, aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas nevisiškai tiksliai suformulavo savo išvadą apie 2015 m. liepos 16 d. pranešimą Nr. 12603661 (2015 m. rugpjūčio 21 d., 3.13 val.), nepaneigia, jog minėtas pranešimas yra galiojantis, vykdytinas (bet dar neįvykdytas) ir, atitinkamai, sudaro esmines kliūtis tenkinti antrąjį skundo reikalavimą.

5926.

60Pirmosios instancijos teismas nenustatė pagrindo tenkinti trečiąjį skundo reikalavimą, kadangi, atsižvelgdamas į tai, kad 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661 (2015 m. liepos 16 d., 1.55 val.) jau yra panaikintas, bet 2015 m. liepos 16 d. pranešimas Nr. 12603661 (2015 m. rugpjūčio 21 d., 3.13 val.) nėra nuginčytas, be to, pareiškėjas neįrodė 2015 m. liepos 16 d. pranešimo Nr. 12603661 (2015 m. liepos 16 d., 1.55 val.) neteisėtumo (konstatuota, kad atsakovas, priimdamas šį pranešimą, veikė jam suteiktų įgaliojimų šioje srityje ribose), priėjo išvadą, jog nagrinėjamu atveju neegzistuoja viena iš būtinųjų valstybės civilinės atsakomybės sąlygų – valstybės valdžios institucijos neteisėti veiksmai. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Civilinio kodekso 6.271 straipsnyje numatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams (neveikimui), žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Nenustačius bent vienos iš minėtų sąlygų, valstybei ar savivaldybei Civilinio kodekso 6.271 straipsnio pagrindu nekyla prievolė atlyginti žalą.

6127.

62Šiame kontekste teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. vasario 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-422-520/2019 pagal pareiškėjo skundą dėl VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. (1.19)-24-3468 teisėtumo ir pagrįstumo bei pagrindo įpareigoti VĮ „Regitra“ įregistruoti transporto priemonę – ( - ). Šia nutartimi pareiškėjo apeliacinis skundas buvo atmestas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 15 d. sprendimas, kuriuo pareiškėjo skundas atmestas, paliktas nepakeistas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. vasario 13 d. nutartyje pastebėjo, jog pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad VĮ „Regitra“ generalinis direktorius 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendime Nr. (1.19)-24-3468 pagrįstai nurodo, jog VĮ „Regitra“ Kauno filialas turėjo įvertinti Taisyklių 9, 67.4 ir 68.3 papunkčius, patikrinti visus transporto priemonės dokumentus ir nustatyti, ar transporto priemonė gali būti registruojama Lietuvos Respublikoje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nesutiko su pareiškėjo teiginiu, jog VĮ „Regitra“ Kauno filialas turėjo būti įpareigotas įregistruoti Automobilį vien tuo pagrindu, kad pareiškėjas pateikė Latvijos Respublikoje išduotą transporto priemonės registracijos liudijimą Nr. AF1609398, kuris atitinka Taisyklių 44.2.1 papunktį, ir akcentavo, jog pareiškėjo nurodomas ir pateiktas registracijos liudijimas buvo išduotas laikinai.

6328.

64Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjo pozicija, kad pirmosios instancijos teismui derėjo sulaukti galutinio teismo sprendimo administracinėje byloje dėl VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. (1.19)-24-3468 teisėtumo ir pagrįstumo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 100 str. 1 d. 3 p.). Kita vertus, pareiškėjo skundas dėl 2015 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. (1.19)-24-3468 buvo atmestas, šis sprendimas liko nepanaikintas ir nepakeistas, todėl šiuo konkrečiu atveju minėtas pirmosios instancijos proceso trūkumas nelaikytinas esminiu ir sukliudžiusiu teismui teisingai išspręsti bylą. Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo argumentus ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. vasario 13 d. nutarties motyvus, nenustatė pagrindo išvadai, jog pareiškėjo 2015 m. liepos 16 d. prašymas Nr. 12603661 neabejotinai turėjo būti patenkintas, neatlikus VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešime Nr. 12603661 (2015 m. rugpjūčio 21 d., 3.13 val.) nurodytų ar kitų būtinų veiksmų. Pareiškėjas jam kilusią neturtinę žalą sieja išimtinai su tuo, kad jis ilgą laiką neturėjo galimybės naudotis įsigytu prabangiu Automobiliu, nes atsakovas nepagrįstai atsisakė jį registruoti, todėl nenustačius, jog atsakovo sprendimas atsisakyti registruoti Automobilį Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registre savo esme yra neteisėtas ir nepagrįstas, nėra pagrindo konstatuoti, jog toks sprendimas neteisėtai ir nepagrįstai pareiškėjui sudarė kliūtis naudotis Automobiliu, t. y. kad būtent pareiškėjo nurodyti atsakovo veiksmai, iš kurių jis kildina neturtinę žalą, yra neteisėti. Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad nagrinėjamu atveju neįrodyta viena iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, todėl pareiškėjo reikalavimas priteisti neturtinės žalos atlyginimą yra netenkintinas.

6529.

66Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nors pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė ne visas materialiosios ir proceso teisės normas, tačiau pirmosios instancijos proceso ir skundžiamo teismo sprendimo trūkumai nėra esminiai, teisėjų kolegija sutinka su priimtu galutiniu teismo sprendimu. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

67Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

68Pareiškėjo D. G. apeliacinį skundą atmesti.

69Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

70Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas D. G. (toliau – ir pareiškėjas) 2015 m. liepos 30 d.... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad jis 2015 m. liepos 16 d. kreipėsi į VĮ... 9. 3.... 10. Atsakovas VĮ „Regitra“ Kauno filialas, kartu atstovaujantis atsakovą... 11. 4.... 12. Atsakovas tvirtino, kad VĮ „Regitra“ generalinis direktorius,... 13. 5.... 14. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas papildomai paaiškino, kad... 15. II.... 16. 6.... 17. Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimu... 18. 7.... 19. Teismas nurodė, kad pareiškėjas 2015 m. liepos 16 d. prašymu Nr. 12603661... 20. 8.... 21. VĮ „Regitra“ generaliniam direktoriui panaikinus VĮ „Regitra“ Kauno... 22. 9.... 23. Nustatęs, kad VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m. liepos 16 d. pranešimas... 24. 10.... 25. Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo reikalavimo priteisti neturtinės žalos... 26. III.... 27. 11.... 28. Pareiškėjas D. G. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos... 29. 12.... 30. Pareiškėjas pabrėžia, kad Automobilio atsisakymo registruoti klausimas jau... 31. 13.... 32. Pareiškėjas teigia, jog teismas nesuprato jo skundo reikalavimų. Akcentuoja,... 33. 14.... 34. Pareiškėjas tvirtina, kad atsakovas teismui pateikė argumentus, nesusijusius... 35. 15.... 36. Pareiškėjo nuomone, atsakovo paaiškinimai apie techninių galimybių... 37. 16.... 38. Atsakovas VĮ „Regitra“ Kauno filialas, kartu atstovaujantis atsakovą... 39. 17.... 40. Atsakovas sutinka su teismo išvadomis ir motyvais, teismo sprendimą laiko... 41. 18.... 42. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. kovo 8 d. nutartimi... 43. 19.... 44. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. vasario 28 d. nutartimi... 45. Teisėjų kolegija... 46. IV.... 47. 20.... 48. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl VĮ „Regitra“ Kauno filialo 2015 m.... 49. 21.... 50. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 51. 22.... 52. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, tikrindamas... 53. 23.... 54. Šiuo atveju pareiškėjas skunde pareiškė tris materialiuosius reikalavimus:... 55. 24.... 56. Pirmosios instancijos teismas netenkino pirmojo skundo reikalavimo,... 57. 25.... 58. Pirmosios instancijos teismas netenkino antrojo skundo reikalavimo, nustatęs,... 59. 26.... 60. Pirmosios instancijos teismas nenustatė pagrindo tenkinti trečiąjį skundo... 61. 27.... 62. Šiame kontekste teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo... 63. 28.... 64. Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjo pozicija, kad pirmosios instancijos... 65. 29.... 66. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nors... 67. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 68. Pareiškėjo D. G. apeliacinį skundą atmesti.... 69. Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimą... 70. Nutartis neskundžiama....