Byla eB2-1720-773/2016
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Axa Baltic“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Axa Baltic“ iškėlimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2016 m. kovo 25 d. yra priimtas pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus (toliau – VSDFV) pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Axa Baltic“ iškėlimo. Pareiškėjas VSDFV nurodo, kad atsakovo UAB „Axa Baltic“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondui 2016 m. kovo 1 d. buvo 3457,01 Eur. Pareiškėjo VSDFV teigimu, jis taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. nuo 2014 m. spalio 21 d. iki 2015 m. gruodžio 22 d. teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas VSD įmokas ir delspinigius nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 754 straipsnyje nustatyta tvarka, tačiau skola padengta nebuvo. Pažymi, kad atsakovas UAB „Axa Baltic“ neturi darbuotojų, laiku nemoka įstatymo nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų, todėl yra nemokus (ĮBĮ 4 straipsnio 3 punktas).

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi, įmonei bankroto byla dėl nemokumo gali būti keliama kai vienu metu yra dvi sąlygos: 1) įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais; 2) pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 25 d. nutartį, kuria atsakovo UAB „Axa Baltic“ vadovą įpareigojo pateikti teismui duomenis apie įmonės finansinę padėtį, išsiuntė įmonės registruotu buveinės adresu ir įmonės vadovui D. G. (b. l. 44-45). Procesiniai dokumentai 2016 m. kovo 29 d. buvo įteikti atsakovo vadovui D. G., tačiau jis duomenų apie UAB „Axa Baltic“ finansinę veiklą nepateikė (b. l. 46). Atsakovo pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „Axa Baltic“ klausimą sprendžia vadovaudamasis civilinėje byloje pareiškėjo VSDFV pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

6Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro nustatyta, kad UAB „Axa Baltic“ įsteigta 2008 m. spalio 15 d. ir balansą yra pateikusi tik už 2009 m. (b. l. 30-32). Iš 2009 m. balanso matyti, kad 2009 m. įmonės turto apskaityta už 16 647 Lt (4821,30 Eur) sumą, visą turtą sudarė trumpalaikis turtas. VSDFV pateiktais duomenimis atsakovo UAB „Axa Baltic“ įsiskolinimas Fondo biudžetui 2016 m. kovo 1 d. buvo 3457,01 Eur, apdraustųjų įmonėje nėra. Iš Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro išrašo matyti, kad atsakovo atžvilgiu yra registruoti du turto arešto aktai, kreditoriai, kurių reikalavimams įvykdyti areštuotas turtas: UAB „Bergiris“, turto arešto mastas 8326,75 Eur, UAB „Bio Supplies“ turto arešto mastas 4049,53 Eur (b. l. 34-38). Vadinasi, atsakovo turto realizavimas yra apribotas. Jeigu turtas yra apsunkintas turto areštu, ši aplinkybė suteikia pagrindą spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo nemokia ĮBĮ prasme (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2449/2013). Taigi teismas nustatė, kad šiuo metu atsakovo pradelsti įsipareigojimai sudaro 15 833,29 Eur (3457,01 + 8326,75 + 4049,53) ir viršija daugiau kaip pusę į 2009 m. balansą įrašyto turto vertės (4821,30 Eur). Iš VĮ Registrų centras duomenų matyti, kad įmonė nekilnojamojo turto neturi (b. l. 29). Iš VĮ ,,Regitra“ duomenų nustatyta, kad UAB „Axa Baltic“ vardu registruotų transporto priemonių būsena nurodyta „išregistruota“, dalyvavimas eisme draudžiamas (b. l. 13).

7Teismo vertinimu, aukščiau nustatytų aplinkybių visetas leidžia daryti išvadą, kad atsakovas UAB „Axa Baltic“ laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų (ĮBĮ 4 straipsnio 2 punktas, 3 punktas), pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, todėl darytina išvada, jog UAB „Axa Baltic“ yra nemokus, dėl ko atsakovui keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant įmonės nemokumui, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

8Administruoti atsakovo UAB „Axa Baltic“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

9Iškėlus UAB „Axa Baltic“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

10Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

11Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Axa Baltic“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), bankroto bylą.

12Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Axa Baltic“ bankroto administratoriumi UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA053).

13Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Axa Baltic“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

15Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Axa Baltic“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, pareiškėjui, atsakovui, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

17Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai