Byla 2S-405-324/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Jolitos Cirulienės ir Nijolios Indreikienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. R. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3254-435/2010 pagal L. R. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolė Rima Gražienė, G. R., uždaroji akcinė bendrovė „Užuolaidų studija“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3pareiškėja prašė pripažinti neteisėtais antstolės R. Gražienės veiksmus nuskaityti nuo L. R. banko sąskaitos 59 Lt, įpareigoti nuimti areštą nuo L. R. sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB SEB banke, ir nuo kito L. R. turto, areštuoto vykdomojoje byloje Nr. 0090/08/00762.

4Nurodė, kad antstolė R.Gražienė areštavo pareiškėjos sąskaitoje esančias lėšas, UAB „Pamario sodyba“ akcijas pagal vykdomąjį įrašą Nr. 780/08, išduotą Vilniaus 18-ojo notaro biuro. 2009 m. gruodžio 16 d. pareiškėja buvo informuota, kad iš jos sąskaitos nuskaičiuoti 59 Lt ir pervesti į antstolės R.Gražienės sąskaitą. Pagal vykdomąjį įrašą Nr. 780/08 yra išieškoma 58290 Lt skola iš G. R. išieškotojo UAB „Užuolaidų studija“ naudai. Pareiškėja nežinojo, kad G. R. 2007 m. rugsėjo 27 d. pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį 58000 Lt sumai ir įsipareigojo šią sumą sumokti UAB „Užuolaidų studija“. Su skolininku G. R. santuoka buvo sudaryta 2006 m. spalio 27 d. Pareiškėja su sutuoktiniu G. R. 2009 m. rugsėjo 11 d. sudarė vedybų (povedybinę) sutartį, kurioje buvo numatyta, kad nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, įgyti iki santuokos įregistravimo, taip pat iš jų gaunamos pajamos ir vaisiai, sudarius sutartį lieka kiekvieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė, po šios vedybinės sutarties sudarymo kiekvieno iš sutuoktinių vardu įgyti kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai bus laikomi kiekvieno iš sutuoktinių asmenine nuosavybe, turtui, sutuoktinių įgytam po santuokos sudarymo ir iki vedybinės sutarties sudarymo, taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. balandžio 17 d. nutartimi nustatė skolininko G. R. turto, kuris yra bendra su L. R. nuosavybė, dalį, jungtine sutuoktinių nuosavybe esantį turtą padalino lygiomis dalimis abiems sutuoktiniams. Nustačius, kad atsakomybės pagal prievolę subjektas yra tik pareiškėjos sutuoktinis G. R., išieškojimo iš abiejų sutuoktinių vykdymas yra neteisėtas (CPK 667 straipsnis). Pareiškėjos ir jos sutuoktinio bendrąja jungtine nuosavybe esantis turtas nėra atidalintas. Nesant teismo sprendimo dėl prievolės (solidarios ar asmeninės) pobūdžio nustatymo, antstolė apskritai neturėjo teisės vykdyti vykdomojo dokumento, t.y. areštuoti skolininkui, skolininko sutuoktinei asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto bei bendrosios nuosavybės teise priklausančio turto.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. liepos 7 d. nutartimi nutraukė civilinės bylos dalį dėl arešto nuėmimo nuo L. R. sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB SEB banke, ir nuo kito jos turto, areštuoto vykdomojoje byloje Nr. 0090/08/00762, atmetė kitą pareiškėjos skundo dalį, priteisė iš pareiškėjos suinteresuotam asmeniui UAB „Užuolaidų studija“ 2400 Lt išlaidų advokato pagalbai. Civilinės bylos dalį dėl arešto nuėmimo nutraukė, konstatavęs, kad skundas dėl antstolės patvarkymų, kuriais buvo areštuotos pareiškėjos lėšos bei 100 vienetų UAB „Pamario sodyba“ akcijų, paduotas praleidus terminą (CPK 293 straipsnio 1 punktas). Nesant paneigtai prezumpcijai, jog sandoris, iš kurio kilo prievolė, sudarytas kito sutuoktinio sutikimu, sprendė, kad G. R. iniciatyva įgyta prievolė yra ir jo sutuoktinės prievolė, todėl jos vykdymas galimas tiek iš bendro sutuoktinių, tiek iš asmeninio sutuoktinių turto. Konstatavo, kad povedybinė sutartis, sudaryta prasidėjus vykdymo procesui, neturi įtakos sprendžiant antstolės veiksmų teisėtumo klausimą. Pažymėjo, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 17 d. nutartimi buvo nagrinėjamas sutuoktiniams G. R. ir L. R. bendrąja jungtine nuosavybe priklausančio turto padalijimo klausimas, atsakomybės pagal prievolę subjekto klausimas nebuvo sprendžiamas. Atsižvelgęs į bylos pobūdį, išlaidų dydį, konstatavo, kad iš pareiškėjos suinteresuotam asmeniui UAB „Užuolaidų studija“ priteistinos advokato pagalbos išlaidos mažintinos iki 2400 Lt.

6Atskiruoju skundu pareiškėja nurodo, jog nutarties dalys dėl 59 Lt nuskaitymo nuo pareiškėjos sąskaitos pripažinimo neteisėtu ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo yra neteisėtos ir nepagrįstos.

7Neįvertinta, kad antstolei R. Gražienei 2008 m. vasario 25 d. pateiktame vykdomajame rašte Nr. 780/08 skolininku nurodomas G. R. Antstolė R. Gražienė, 2009 m. gruodžio 2 d. nuskaitydama 59 Lt, kurie po 2009 m. rugsėjo 11 d. vedybų sutarties sudarymo priklausė pareiškėjai asmeninės nuosavybės teise, pažeidė CPK 586 straipsnio nuostatas, nes vykdymo veiksmai buvo atlikti be vykdomojo dokumento, kuriame skolininku būtų pripažinta pareiškėja (CPK 634 straipsnio 2 dalis).

8Neatsižvelgta į Lietuvos Aukščiausio Teismo suformuotą teismų praktiką, kad net ir esant solidariajai prievolei, jeigu jai įvykdyti nepakanka atsakovu buvusio sutuoktinio (skolininko) asmeninio arba (ir) bendro sutuoktinių turto, nesant teismo sprendimo, antstolis neturėtų įstatyminio pagrindo nukreipti išieškojimą į kito sutuoktinio asmeninį turtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-149/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-114/2008).

9Nepagrįstai atmesti pareiškėjos argumentai, jog Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 17 d. nutartyje nustatyta, kad atsakomybės pagal prievolę subjektas yra tik pareiškėjos sutuoktinis G. R. Kauno miesto apylinkės teismas, priimdamas 2009 m. balandžio 17 d. nutartį dėl skolininko G. R. turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su pareiškėja, nustatė ir prievolės pobūdį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 28 d. konsultacija Nr. A3-113).

10Priteisiant iš pareiškėjos maksimalią 2400 Lt sumą advokato pagalbai apmokėti suinteresuotam asmeniui UAB „Užuolaidų studija“, netinkamai taikyta CPK 98 straipsnio 2 dalis, LR Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ 2 dalis. Neatsižvelgta, kad advokatas ruošė tik vieną nedidelės apimties procesinį dokumentą – 2010 m. vasario 12 d. atsiliepimą į pareiškėjos skundą, civilinė byla išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu, taip pat neatsižvelgta į ginčo teisinių santykių specifiką, bylos sudėtingumą. UAB „Užuolaidų studija“ civilinėje byloje atstovaujantis advokatas nedalyvavo teismo posėdyje, nes nagrinėjama byla nebuvo sudėtinga. Civilinėje byloje sprendžiami teisiniai klausimai nėra nauji, šiais klausimais yra suformuota teismų praktika.

11Prašo pakeisti nutartį ir patenkinti pareiškėjos skundą.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Užuolaidų studija“ prašo nutarties nekeisti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog vien ta aplinkybė, kad vykdomajame rašte dėl specifinės jo išdavimo procedūros yra nurodytas tik vienas skolininkas G. R., nepaneigia bendros sutuoktinių prievolės ir solidarios atsakomybės prezumpcijos. Sutuoktinių G. R. ir L. R. turto teisinio režimo klausimo išsprendimas, t.y. konkrečios dalies tenkančios kiekvienam iš sutuoktinių nustatymo klausimas, taip pat nepaneigia prievolės prigimties ir bendros (solidarios) abiems sutuoktiniams tenkančios prievolės pobūdžio. Aplinkybės, kad G. R., imdamas iš suinteresuoto asmens UAB „Užuolaidų studija“ paskolą ir išduodamas vekselį, veikė šeimos interesais ir CK 3.109, 6.6 straipsnių pagrindu kilo solidari skolininkų prievolė kreditorei UAB „Užuolaidų studija“, yra nepaneigtos – atitinkamai nenuginčyta ir bendros prievolės prezumpcija. 2009 m. rugsėjo 11 d. pareiškėjos ir jos sutuoktinio G. R. vedybų (povedybine) sutartimi nėra panaikinama ar apribojama pareiškėjos ir G. R. civilinė atsakomybė prieš trečiuosius asmenis (suinteresuotą asmenį UAB „Užuolaidų studija“). Ši sutartis sudaryta po pareiškėjos ir jos sutuoktinio G. R. prievolės suinteresuotam asmeniui UAB „Užuolaidų studija“ atsiradimo bei prasidėjus vykdymo procesui pareiškėjos ir G. R. atžvilgiu, todėl nevertintina šios bylos kontekste. Byla yra sudėtinga, nes nors suinteresuotas asmuo UAB „Užuolaidų studija“ nepageidavo advokato atstovavimo paslaugų teismo posėdyje, jame gynėsi savarankiškai, tačiau vadovavosi advokato papildomai parengtais dokumentais, pareiškėja naudojosi advokato pagalba, buvo 2 teismo posėdžiai (2010 m. gegužės 13 d. ir 2010 m. birželio 21 d.), pareiškėjos atskirajam skundui parengti reikėjo 7 dienų, civilinės bylos teisiniais klausimais suformuota teismų praktika yra prieštaringa, Kauno miesto apylinkės teismas sprendimo priėmimo ir paskelbimo klausimą buvo atidėjęs 2 kartus. Civilinės bylos dalis buvo nutraukta, šios nutarties dalies pareiškėja neskundžia, todėl net patenkinus jos skundą, pareiškėja privalėtų atlyginti bylinėjimosi išlaidas proporcingai atmestų reikalavimų daliai.

13Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas, absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas ir, atsižvelgiant į viešąjį interesą, apeliacine tvarka peržiūrimo antstolio veiksmo teisėtumo įvertinimas ( CPK 338 str., 320 str.).

15Nors vykdomajame dokumente – pagal L. R. sutuoktinio pasirašytą paprastąjį neprotestuotiną vekselį notaro išduotame vykdomajame įraše – skolininku nurodyta ne L. R., o G. R., antstolės R.Gražienės patvarkymas nuskaityti nuo L. R. banko sąskaitos dalį piniginių lėšų yra teisėtas.

16Formuodamas teismų praktiką civilinėse bylose, kuriose skundžiami antstolių veiksmai vykdomosiose bylose, nukreipiant išieškojimą į bendrąja jungtine nuosavybe esantį turtą ar skolininkų sutuoktinių asmeninį turtą, kai skolininkas pagal vykdomąjį dokumentą yra vienas iš sutuoktinių, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad antstolis, spręsdamas dėl prievolės pobūdžio ir dėl to, jog ji vykdytina iš bendro sutuoktinių turto, negali spręsti teismui priskirtų klausimų. Šią išvadą motyvavo tuo, kad pagal Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalį teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teismo sprendimas yra visiems privalomas ir vykdytinas (CPK 18 straipsnis). 2008 m. vasario 15 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos nutartyje, priimtoje civilinėje byloje nr. 3K-7-149/2008 pagal pareiškėjų V.Š. ir I.Š.skundą dėl antstolio veiksmų, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad „...prievolės vykdymas iš bendro sutuoktinių turto yra prievolės asmeniui nustatymas, todėl tokios prievolės pobūdį ir galimybę išieškoti iš bendro sutuoktinių turto nustato tik teismas, antstolis tokios teisės neturi ir negali priimti patvarkymo dėl skolos išieškojimo iš bendro turto.“ Nurodytoje nutartyje išplėstinė teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad klausimas dėl prievolės pobūdžio konkrečiu atveju buvo išspręstas teismo, pareiškėjams nesutikus su antstolio sprendimu dėl vieno sutuoktinio prievolės vykdymo iš bendro turto, ir daugelį aspektų turinčią kreipimosi į teismą teisę įgyvendinus, skundžiant antstolio veiksmus.

17Patikrinęs antstolės veiksmus dėl išieškojimo iš L. R. banko sąskaitos ( asmeninio turto ir bendro sutuoktinių turto) pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CK 3.92 straipsnio 3 dalies ir 3.109 straipsnio 5 dalies nuostatomis, konstatavo, kad, esant nepaneigtai L. R. prezumpcijai dėl sutikimo sutuoktiniui sudaryti sandorį, kurio pagrindu buvo išduotas vykdomasis įrašas, skolininko G. R. iniciatyva įgyta prievolė laikoma bendra sutuoktinių prievole, kurios vykdymas galimas ir iš bendro sutuoktinių, ir iš asmeninio jų turto.

18Apygardos teismas su šia išvada nesutinka.

19CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5, 6 punktai įtvirtina, kad iš bendro sutuoktinių turto yra vykdomos prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno iš sutuoktinių, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, arba kito sutuoktinio vėliau patvirtintų, taip pat prievolės, atsiradusios iš sandorių, kuriems sudaryti kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo, jeigu jie buvo sudaryti šeimos interesais, taip pat solidariosios sutuoktinių prievolės. Bendras sutuoktinių prievoles reglamentuojančiame CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5 punkte išskiriamos dvi prievolių grupės - prievolės, atsiradusios iš sandorių, sudarytų vieno sutuoktinio, kai yra kito sutuoktinio sutikimas, arba kito sutuoktinio vėliau patvirtintų, antra - prievolės, atsiradusios iš sandorių, kuriems sudaryti kito sutuoktinio sutikimo nereikėjo, jeigu jie buvo sudaryti šeimos interesais. Pagal CK 3.92 straipsnio trečiąją dalį preziumuojama, kad sutuoktinis sandorius sudaro, kai yra kito sutuoktinio sutikimas. išskyrus atvejus, kai sandoriui sudaryti reikalingas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas. Iš išieškotojo pateiktų procesinių dokumentų matyti, kad 2006 m. lapkričio 17 d. G. R. suteikė paskolą, kurią skolininkas iš dalies grąžino. Likusiai neapmokėtai paskolos daliai 2007 m. rugsėjo 27 d. skolininkas išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Pagal savo prigimtį paskolos sutartis nepriskiriama prie sandorių, kuriais yra įgyvendinamos paskolos gavėjo kaip bendro turto savininko teisės, todėl įstatyme nenustatyta reikalavimo, kad tuo atveju, kai sutuoktinis kaip paskolos gavėjas sudaro paskolos sutartį, kitas sutuoktinis išreikštų savo sutikimą žodžiu ar raštu.

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika civilinėse bylose dėl CK 3.92 straipsnio trečiojoje dalyje nustatytos prezumpcijos taikymo bendroms sutuoktinių prievolėms yra išreikšta, kasacinio teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinei sesijai priėmus 2010 m. gegužės 20 d. nutartį civilinėje byloje nr. 3K-P-186/2010 pagal ieškovės R.A. ieškinį atsakovui A.A. bei atsakovo priešieškinį ieškovei dėl santuokos nutraukimo ir jos nutraukimo padarinių. Plenarinė sesija konstatavo, kad sutuoktinių prievolių pobūdis nepreziumuojamas. CK 3.92 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtinta prezumpcija taikoma tik kito sutuoktinio sutikimui ir nereiškia prezumpcijos, kad toks sandoris sudaromas šeimos interesais, t. y. kad iš tokio sandorio kylančios prievolės yra bendros sutuoktinių prievolės CK 3.109 straipsnio prasme. Nurodė, kad, „kvalifikuodamas sutuoktinių prievoles, teismas pirmiausia privalo identifikuoti ginčo santykį – ginčas tarp kreditoriaus ir sutuoktinio (sutuoktinių) ar tarp sutuoktinių. Nustatęs, kad nagrinėjamas ginčas yra kilęs tarp kreditoriaus ir sutuoktinio (sutuoktinių), teismas privalo identifikuoti kreditoriaus pareikštą reikalavimą – reikalavimas reiškiamas vienam ar abiem sutuoktiniams kaip bendraskoliams pagal CK 3.109 straipsnį. Kai kreditorius pareiškia reikalavimą vienam iš sutuoktinių, santuokos, taip pat pagal sudarytą sandorį panaudoto turto šeimos interesais faktas savaime nereiškia, kad prievolė yra bendra ir dalijama tarp sutuoktinių priteisiant kreditoriui pagal dalinės prievolės taisykles. Sandorį su vienu iš sutuoktinių sudaręs kreditorius gali remtis prievolės uždarumu (tik sandorį sudariusių šalių teisiniu ryšiu) reikalaudamas, kad ją asmeniškai įvykdytų sandorį sudaręs sutuoktinis. Kai kreditorius pareiškia reikalavimą abiem sutuoktiniams, teismas turi nustatyti, ar sutuoktinių prievolė yra solidari ar dalinė. Nagrinėdamas tarp sutuoktinių kilusį ginčą dėl prievolės kreditoriams kvalifikavimo teismas privalo nustatyti jos pobūdį vadovaudamasis CK 3.109 straipsniu“. Pažymėjo, kad „faktas, jog teismo sprendimu kreditoriaus naudai jau yra priteista iš vieno sutuoktinio, nesaisto turto padalijimo klausimą sprendžiančio teismo spręsti dėl prievolės pobūdžio, išskyrus atvejus, kai toks sprendimas abiem sutuoktiniams turi res judicata galią ar juo nustatyti faktai turi prejudicinę galią (CPK 182 straipsnio 2 punktas).“

21Ginčas dėl prievolės pobūdžio apeliacine tvarka peržiūrimoje byloje yra kilęs tarp skolininko sutuoktinės ir kreditoriaus – išieškotojo UAB „Užuolaidų studija“ vykdymo procese.

22Iš Kauno m. apylinkės teismo civilinės bylos nr. 2-1310-521/2009 duomenų matyti, kad 2008 m. rugsėjo 17 d. antstolė R.Gražienė pasiūlė išieškotojui kreiptis į teismą dėl skolininko turto, esančio bendra su kitais asmenimis nuosavybe, dalies nustatymo. Antstolė nurodė, kad skolininkas savo vardu registruoto turto neturi, todėl, per nustatytą terminą prašymo nepateikus, išieškojimas bus nutrauktas. 2008 m. rugsėjo 30 d. Kauno m. apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla pagal išieškotojo prašymą dėl skolininko G. R. turto, kuris yra bendra su L. R. nuosavybė, dalies nustatymo, prašant bendrąja jungtine nuosavybe esantį turtą padalinti sutuoktiniams lygiomis dalimis. 2009 m. balandžio 17 d. nutartimi prašymas buvo patenkintas. Teismas konstatavo, jog skolininkas turto neturi, todėl išieškojimas nukreiptinas į G. R. turtą, kuris jam priklauso bendrosios jungtinės nuosavybės teise su L. R. – į L. R. banko sąskaitas ir 100 vienetų UAB „Pamario sodyba“ akcijų, ir nutarė nustatyti skolininko G. R. turto, kuri yra bendra su L. R., dalį, bendrąja jungtine jų nuosavybe esantį turtą padalinti lygiomis dalimis abiems sutuoktiniams.

23Taigi, įsiteisėjusia teismo nutartimi, priimta dėl tos pačios skolos išieškojimo tame pačiame vykdymo procese tarp tų pačių šalių, nustatyta, kad UAB „Užuolaidų studija“ skolininkas yra G. R. ir skolos išieškojimo tikslu bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė padalinta pusiau ( CPK 18 str.). Tai paneigia pirmosios instancijos teismo išvadą apie vykdymo galimumą tiek iš kitos dalies bendro sutuoktinių turto, tiek iš asmeninio G. R. sutuoktinės turto.

242009 m. rugsėjo 11 d. sutuoktiniai sudarė povedybinę sutartį, pagal kurią nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, įgyti iki santuokos įregistravimo, taip pat iš jų gaunamos pajamos ir vaisiai, sudarius šią sutartį lieka kiekvieno asmeninė nuosavybė; turtui, sutuoktinių įgytam po santuokos sudarymo iki povedybinės sutarties sudarymo taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas; po povedybinės sutarties sudarymo kiekvieno iš sutuoktinių vardu įgyti kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai bei pajamos iš veiklos bus laikomi kiekvieno iš sutuoktinių asmenine nuosavybe. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog antstolio veiksmų teisėtumo vertinimui neturi įtakos povedybinė sutartis, sudaryta prasidėjus vykdymo procesui ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje nr. 3K-3-493/2006 civilinėje byloje pagal AB DNB Nord v.SL.G ir AG), tačiau, vertinant šią sutartį apeliacine tvarka analizuojamo antstolės veiksmo ( 59 Lt nurašymo) požiūriu teisėjų kolegija sprendžia, kad sutarties dalis dėl bendrosios jungtinės nuosavybės statuso laikotarpiu nuo santuokos 2006 m. spalio 27 d. iki povedybinės sutarties sudarymo neprieštarauja 2009 m. balandžio 17 d. teismo nutarčiai dėl šiuo laikotarpiu įgytos bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimo lygiomis dalimis. Susitarimas dėl vėlesnio laikotarpio bei kitų šios sutarties dalių vertinimas nėra nagrinėjamos bylos dalykas.

25Piniginės lėšos pareiškėjos banko sąskaitoje nr. ( - ) buvo areštuotos 2008 m. rugsėjo 16 d. antstolės patvarkymu. Pagal 2009 m. balandžio 17 d. teismo nutartį pusė nuo santuokos sudarymo įgytų lėšų priklausė ir skolininkui G. R., todėl antstolė turėjo teisę iš jų išieškoti G. R. skolą „Užuolaidų studijos“ bendrovei. Iš AB SEB banko pateikto 2006 m. spalio 27 d. – 2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpio L. R. sąskaitos išrašų matyti, kad skunde nurodoma 59 Lt suma išieškota 2009 m. gruodžio 2 d. Įplaukos, kurių dalį sudarė išieškotieji 59 Lt, sąskaitoje atsirado 2008 m. liepos 18 d., taigi, pusę pastarosios sumos ( 29,50 Lt) antstolė pagrįstai nurašė kaip priklausančią G. R.. Tai, kad minima suma nurašyta kaip išieškotina UAB „Užuolaidų studija“, o panaudota vykdymo išlaidoms padengti, nėra nagrinėjamos bylos dalykas. Nei L. R., nei G. R. neskundė 2009 m. gruodžio 30 d. antstolės patvarkymo dėl 59 Lt paskirstymo.

26Vadovaujantis nurodytais motyvais teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentu apie nepagrįstą 29,50 Lt nurašymą nuo jos banko sąskaitos.

27Bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teismas paskirstė, vadovaudamasis skirtingo dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumo bylos baigtimi principu ir priteisė iš pareiškėjos bendrovei „Užuolaidų studija“ 2400 Lt advokato pagalbos išlaidų už atsiliepimo į skundą surašymą ( CPK 443 str. 6 d.). Teisėjų kolegija sutinka su išieškotojo argumentais, jog klausimo nagrinėjimas buvo sudėtingas ( šią aplinkybę patvirtino ir atskirojo skundo nagrinėjimo procesas), todėl priteistoji suma nelaikytina viršijančia konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas ( CPK 98 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismui pripažinus pagrįstais pareiškėjos argumentus dėl neteisingos apylinkės teismo išvados apie prievolės bendrumą ir nustačius išieškojimo pagrįstumą pusės skunde nurodytos sumos atžvilgiu, ši suma, vadovaujantis CPK 443 str. 6 dalyje įtvirtintu proporcingo bylinėjimosi išlaidų padalijimo principu, mažintina pusiau. Išieškotojo argumentus dėl prievolės bendrumo paneigus apeliacinio proceso metu, jam iš L. R. nepriteistinos advokato pagalbos išlaidos už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą ( CPK 443 str. 6 d., 93 str. 3 d.).

28Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

29panaikinti 2010 m. liepos 7 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutarties dalį, kuria atmestas pareiškėjos L. R. skundas dėl antstolės veiksmų ir šį klausimą išspręsti iš esmės.

30L. R. skundą iš dalies patenkinti. Pripažinti neteisėtu antstolės Rimos Gražienės veiksmą - 29,50 ( dvidešimt devynių Lt 50 ct) Lt nuskaitymą nuo L. R. sąskaitos nr. ( - ) 2009 m. gruodžio 2 d. į antstolės Rimos Gražienės sąskaitą.

31Sumažinti 2010 m. liepos 7 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi UAB „Užuolaidų studija“ priteistą advokato pagalbos išlaidų sumą iki 1200 ( vieno tūkstančio dviejų šimtų) Lt.

32Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. pareiškėja prašė pripažinti neteisėtais antstolės R. Gražienės... 4. Nurodė, kad antstolė R.Gražienė areštavo pareiškėjos sąskaitoje... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. liepos 7 d. nutartimi nutraukė... 6. Atskiruoju skundu pareiškėja nurodo, jog nutarties dalys dėl 59 Lt... 7. Neįvertinta, kad antstolei R. Gražienei 2008 m. vasario 25 d. pateiktame... 8. Neatsižvelgta į Lietuvos Aukščiausio Teismo suformuotą teismų praktiką,... 9. Nepagrįstai atmesti pareiškėjos argumentai, jog Kauno miesto apylinkės... 10. Priteisiant iš pareiškėjos maksimalią 2400 Lt sumą advokato pagalbai... 11. Prašo pakeisti nutartį ir patenkinti pareiškėjos skundą.... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Užuolaidų... 13. Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Nors vykdomajame dokumente – pagal L. R. sutuoktinio pasirašytą... 16. Formuodamas teismų praktiką civilinėse bylose, kuriose skundžiami... 17. Patikrinęs antstolės veiksmus dėl išieškojimo iš L. R. banko sąskaitos (... 18. Apygardos teismas su šia išvada nesutinka.... 19. CK 3.109 straipsnio 1 dalies 5, 6 punktai įtvirtina, kad iš bendro... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika civilinėse bylose dėl CK 3.92... 21. Ginčas dėl prievolės pobūdžio apeliacine tvarka peržiūrimoje byloje yra... 22. Iš Kauno m. apylinkės teismo civilinės bylos nr. 2-1310-521/2009 duomenų... 23. Taigi, įsiteisėjusia teismo nutartimi, priimta dėl tos pačios skolos... 24. 2009 m. rugsėjo 11 d. sutuoktiniai sudarė povedybinę sutartį, pagal kurią... 25. Piniginės lėšos pareiškėjos banko sąskaitoje nr. ( - ) buvo areštuotos... 26. Vadovaujantis nurodytais motyvais teisėjų kolegija sutinka su apeliantės... 27. Bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos teismas paskirstė,... 28. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. panaikinti 2010 m. liepos 7 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutarties dalį,... 30. L. R. skundą iš dalies patenkinti. Pripažinti neteisėtu antstolės Rimos... 31. Sumažinti 2010 m. liepos 7 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi UAB... 32. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą....