Byla 2A-469-159/2010
Dėl 40 000 Lt neturtinės žalos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Eugenijos Morkūnienės, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės, Žydrūno Bertašiaus, sekretoriaujant Antanui Leikui, dalyvaujant atsakovės atstovei advokatei G. M., viešame kolegijos posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Ratas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-9262-642/2009 pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovei UAB „Ratas“ ir trečiajam asmeniui E. S. dėl 40 000 Lt neturtinės žalos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4ieškovas A. K. 2009-06-2 kreipėsi į teismą su ieškiniu. Juo teismo prašė priteisti iš atsakovės UAB „Ratas“ 40 000 Lt neturtinę žalą ir visas bylinėjimosi išlaidas, iš jų ir ieškovo patirtas kelionės išlaidas. Nurodė, kad laikotarpiu nuo 2006-12-3, nuo 1.00 val. iki 02.40 val., tiksliai nenustatytu laiku, naktiniame klube „Paradox“, esančiame Minijos g. 2, Klaipėdoje, trečiasis asmuo E. S., dirbęs atsakovei UAB „Ratas“ priklausančio naktinio klubo „Paradox“ apsaugos darbuotoju, priėjęs prie A. K., laikydamas viena ranka įsikibęs į jo krūtinę, kitos rankos kumščiu sudavė vieną smūgį į galvą. Ieškovui suklupus ir nenustatytiems asmenims jį laikant iš nugaros už pečių, trečiasis asmuo E. S. sudavė kojos keliu ne mažiau kaip 5–6 kartus jam į veidą ir į galvą. A. K. buvo padaryti sužalojimai: nosies kaulų lūžis ir nosies deformacija, poodinės veido kraujosruvos, viršutinės lūpos vidinio paviršiaus kraujosruva, apatinės lūpos vidinio paviršiaus muštinė žaizda, viršugalvio kairės pusės paviršinė muštinė žaizda, kairio alkūnės sąnario užpakalinio paviršiaus odos nubrozdinimas ir dešinio dilbio vidinio paviršiaus įdrėskimas, dėl tokių sužalojimų buvo nesunkiai sutrikdyta ieškovo A. K. sveikata.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-12-16 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr.

61-327-549-2008 E. S. buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d. ir jam paskirta 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu. Iš jo priteista 1 574,60 Lt Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos naudai ieškovo A. K. gydymo išlaidoms atlyginti. Klaipėdos apygardos teismo 2009-03-26 nuosprendžiu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-12-16 nuosprendis buvo pakeistas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67, 68 straipsniais E. S. pritaikyta baudžiamojo poveikio priemonė ir dvejiems metams uždrausta naudotis specialiąja teise – užsiimti asmens ir turto apsauga. Iš E. S. priteista A. K. 2 000 Lt išlaidų atstovo pagalbai apmokėti.

7Ieškovas A. K. jo sumušimo metu buvo Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentas, neturėjo savarankiškų pajamų ir turto. Į naktinį klubą „Paradox“ su bendrakursiais D. T., D. K. ir R. V., būdami blaivūs, 2006-12-02 atėjo linksmai praleisti vakarą, pailsėti, papramogauti. Dėl nuteistojo E. S. neteisėtų veiksmų A. K. patyrė didelį stresą įvykio metu bei po jo, nes jam suduoti smūgiai sukėlė didelį fizinį skausmą: nuo smūgių iki kraujo buvo pramuštas galvos viršus, sužalotos lūpos, sulaužyta nosis. Nuo 2006-12-03 iki 2006-12-09 buvo gydomas Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninės stacionare, jam buvo atlikta nosies kaulo deformacijos panaikinimo operacija, po atliktos operacijos buvo paskirtas medikamentinis gydymas. Po stacionarinio gydymo A. K. dar kelias savaites jautėsi blogai, nes skaudėjo galvą, nosį, svaigo galva, savaitę nelankė paskaitų Klaipėdos universitete, įvykis turėjo neigiamų pasekmių mokslui.

8Vykstant ikiteisminiam tyrimui, ieškovui A. K. persikėlus gyventi į Vilnių, jis buvo priverstas sekti tyrimo eigą, derinti veiksmus su advokatu, rūpintis įrodymų išsaugojimu ir rinkimu, atvykti net į septynis teismo posėdžius iš Vilniaus miesto į Klaipėdą, tai sukėlė jam papildomą ir visiškai nereikalingą stresą, rūpesčius, išgyvenimus.

9Civilinio kodekso 1.136 straipsnyje nustatyta, kad civilinės teisės ir pareigos atsiranda šio kodekso ir kitų įstatymų numatytais pagrindais, taip pat iš fizinių asmenų ir organizacijų veiksmų, kurie nors ir nenumatyti įstatyme, bet pagal civilinių įstatymų bendruosius pradmenis bei prasmę sukuria civilines teises ir pareigas. Civilinės teisės ir pareigos atsiranda iš teismų sprendimų, dėl žalos padarymo, taip pat dėl įvykių ar veiksmų, su kuriais įstatymai sieja civilines teisines pasekmes. CK 1.138 straipsnyje nustatyta, kad civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos, iš jų ir išieškodamas iš pažeidusio teisę asmens padarytą turtinę ir neturtinę žalą (nuostolius).

10Civilinės atsakomybės pagrindinė sąlyga yra asmens neteisėti veiksmai, jo kaltė, taip pat priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir galutinio rezultato. CK 6.283 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu fizinis asmuo suluošinamas arba kitaip sužalota jo sveikata, tai už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiajam atlyginti visus jo patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Be to, specialioji įstatymo norma – CK 6.250 straipsnio 2 dalis – nustato, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai. Tokiais atvejais, kai žala padaroma tyčiniais veiksmais, žalos dydis negali būti mažinamas remiantis atsakingo asmens sunkia turtine padėtimi (CK 6.282 straipsnio 3 dalis).

11Nustatydamas iš atsakovės priteistiną neturtinės žalos dydį, ieškovas A. K., atsižvelgęs į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką panašiose bylose, įvertino savo patirtą fizinį skausmą, sveikatos sutrikdymą dėl nosies kaulo sulaužymo, turinčio išliekamąją reikšmę, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, emocinę įtampą, bendravimo galimybių sumažėjimą, nes UAB „Ratas“ valdomuose klubuose nebegali lankytis dėl sukurtos neigiamos atmosferos, taip pat dėl galimų provokacijų ir naujų galimų susidūrimų baimės, tuo pažeidžiant asmens teisę į laisvalaikio praleidimo formą bei būdą, mano, kad jo reikalaujama 40 000 Lt neturtinės žalos suma nebus per didelė.

12CK 6.246 straipsnio 2 dalyje, 6.264 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įstatymai gali nustatyti, jog žalą privalo atlyginti asmuo, kuris tos žalos tiesiogiai nepadarė, tačiau yra atsakingas už žalą padariusio asmens veiksmus (netiesioginė civilinė atsakomybė). Šiuo atveju – atsakovė UAB „Ratas“, samdžiusi darbuotojus, privalo atlyginti savo darbuotojo, vykdžiusio darbines funkcijas, padarytą žalą, jeigu yra darbuotojo kaltė. L. S. Pocius parodė, kad dirba UAB „Ratas‘‘ direktoriumi, klube „Paradox‘‘ nusikaltimo padarymo metu buvo atsakingas už personalo atranką, renginių organizavimą, kad apsaugos darbuotojų pagrindinė funkcija yra prižiūrėti, kad lankytojai negadintų materialaus turto, malšinti tarp jų įvykstančius konfliktus. Pirmajame aukšte yra 2–3 videokameros, fiksuojančios įeinančius bei išeinančius asmenis. Po įvykio visą vaizdo medžiagą perdavė policijos pareigūnams, tačiau teismo posėdyje išvadą davęs specialistas, taip pat ir ekspertų išvados patvirtino, kad vaizdo įrašas yra galbūt suklastotas. Tai galėjo būti padaryta tik su atsakingų UAB „Ratas“ asmenų žinia, turint tikslą apsunkinti ikiteisminį tyrimą bei teisminį įrodymų tyrimą. Teismas nuosprendyje nurodė, kad vaizdo įrašuose, pateiktuose teismui, kaip nustatyta teisminio tyrimo metu, įvykio laikas neatitinka realaus įvykio laiko, todėl minėtais įrašais remtis nėra pagrindo.

13Ieškovo A. K. manymu, UAB „Ratas“ atsakomybė yra nenuginčijama, nes jis naktiniame klube „Paradox“ buvo sumuštas kelių apsaugininkų, iš jų ir nuteistojo E. S., atlikusio savo darbines pareigas. Be anksčiau nurodytų Civilinio kodekso straipsnių, tokią atsakomybę numato ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 246 straipsnis (b. l. 3–7).

14Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-10-22 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovui A. K. iš atsakovės UAB „Ratas“ 8 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, 1 400 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą, 174,60 Lt kuro išlaidų; 240 Lt žyminio mokesčio ir 23,55 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Kitą ieškinio dalį atmetė. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. birželio 4 d. nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę (areštą) atsakovės UAB „Ratas“ turtui paliko iki teismo sprendimo įvykdymo.

15Nustatė, kad 2006-12-3 trečiasis asmuo E. S., vykdydamas darbdavės UAB „Ratas“ nurodymą, naktiniame klube „Paradox“ atliko apsaugos darbuotojo pareigas ir sužalojo į minimą klubą užėjusį ieškovą A. K.. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-12-16 nuosprendžiu E. S. buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį, nes sužalojo A. K. ir jam padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą. Klaipėdos apygardos teismas 2009-03-26 nuosprendžiu paliko galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-12-16 nuosprendį.

16Vadovaudamasis CPK 182 straipsnio 3 punktu konstatavo, kad įsiteisėję teismo nuosprendžiai yra privalomi civilinę bylą nagrinėjančiam teismui, kad įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti asmens nusikalstamų veiksmų padariniai civilinėje byloje turi prejudicinę galią, kad teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, neprivalo iš naujo nustatyti teismo nuosprendžiu konstatuotų nusikalstamų veiksmų bei jų civilinių teisinių padarinių, taip pat to, ar juos padarė asmuo, dėl kurio priimtas teismo nuosprendis, kad nagrinėjamoje byloje negali būti iš naujo nagrinėjami klausimai dėl trečiojo asmens neteisėtų veiksmų, kaltės ir sveikatos sutrikdymo dydžio ir padarė išvadą, kad Klaipėdos miesto apylinkės ir Klaipėdos apygardos teismų nuosprendžiais nustatytų faktų dėl trečiojo asmens neteisėtų veiksmų, kaltės ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo dydžio nereikia įrodinėti, nes šios atsakomybės sąlygos yra konstatuotos teismo nuosprendžiais.

17Teismas sprendime konstatavęs, kad dvi civilinės atsakomybės sąlygos yra nustatytos įsiteisėjusiais Klaipėdos miesto apylinkės ir Klaipėdos apygardos teismų nuosprendžiais, t. y.

18E. S. tyčiniai neteisėti veiksmai pagal Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį ir jo kaltė yra įrodyti baudžiamojoje byloje, teismas vertino civilinėje byloje pateiktus įrodymus dėl kitų civilinės atsakomybės sąlygų: 1) žalos; 2) priežastinio ryšio; 3) specialiųjų sąlygų, nustatytų CK 6.264 straipsnyje, nes nagrinėjamos bylos atveju ieškovas neturtinę žalą prašė priteisti iš atsakovės UAB „Ratas“, atsiradusią dėl jos darbuotojo E. S. kaltės.

19Teismui įvertinus specialisto išvadą Nr. G 2618/06(03) neiškilo abejonių, kad ieškovas

20A. K. patyrė didelį fizinį skausmą, nepatogumus bei dvasinį sukrėtimą, nes Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-12-16 nuosprendžiu konstatavo, kad E. S. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą, juo nesunkiai buvo sužalota nukentėjusiojo A. K. sveikata: nosies kaulų lūžis su nosies deformacija, poodinės veido kraujosruvos, viršutinės lūpos vidinio paviršiaus kraujosruva, apatinės lūpos vidinio paviršiaus muštinė žaizda, viršugalvio kairės pusės paviršinė muštinė žaizda, kairio alkūnės sąnario užpakalinio paviršiaus odos nubrozdinimas ir dešinio dilbio vidinio paviršiaus įdrėskimas. Ieškovo A. K. sveikata buvo sutrikdyta ilgiau nei dešimt dienų. Teismas nustatęs minėtas faktines aplinkybes sprendime padarė išvadą, kad žalą ieškovo sveikatai E. S. padarė tyčia ir kad ieškovui dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo buvo padaryta neturtinė žala, pasireiškusi fizinio ir dvasinio pobūdžio pakenkimais.

21Nustatydamas priežastinį ryšį, teismas sprendime konstatavo, kad minimas priežastinis ryšys yra dvejopo pobūdžio dėl to, kad darbdaviui UAB „Ratas“ kyla netiesioginė atsakomybė, todėl jis turi būti nustatytas tarp darbuotojo E. S. veiksmų ir žalos vykdant darbo sutartį, ir tarp darbdavio UAB „Ratas“ ir žalą padariusio asmens E. S. veiksmų. Baudžiamojoje byloje įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytas priežastinis ryšys tarp neteisėtų E. S. veiksmų, padarytų darbo vietoje ir darbo metu, ir nukentėjusiajam A. K. padarytos žalos, todėl priežastinio ryšio tarp UAB „Ratas“ ir žalą padariusio asmens E. S. nustatymo klausimas yra tos bylos nagrinėjimo dalykas.

22Teismas sprendime įvertino atsakovės UAB „Ratas“ atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes, kad E. S. dėl asmeninių priežasčių konfliktavo su nukentėjusiuoju A. K. ir žalos darymo metu veikė viršydamas savo darbines pareigas, pažeisdamas darbo drausmę ir pareigines instrukcijas ir nurodė, jog ta aplinkybė, kad trečiasis asmuo dėl asmeninių priežasčių įsivėlė į konfliktą su nukentėjusiuoju, buvo nustatyta baudžiamojoje byloje, ir kad konflikto priežastys nepaneigia fakto, kad nusikaltimo darymo momentu trečiasis asmuo ėjo apsaugos darbuotojo pareigas, nes pagal Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymą, įsigaliojusį nuo 2005 m. sausio 1 d., asmenų ir turto sauga yra licencijuojama teisės aktų nustatyta tvarka. Apsaugos darbuotojams yra keliami specialūs reikalavimai, susiję su asmens fizinės ir psichinės sveikatos tikrinimu, profesine kvalifikacija, egzaminavimu ir pan. Atsakovė UAB „Ratas“ nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kad jos bendrovėje apsaugos darbuotoju dirbęs

23E. S. atitiko visus specialiuosius reikalavimus, keliamus šias funkcijas atliekantiems fiziniams asmenims. Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, atsakovei UAB „Ratas“ Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nebuvo išdavęs licencijos užsiimti asmens ir turto sauga.

24Įvertinęs minėtas byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas sprendime konstatavo, kad atsakovė UAB „Ratas“ E. S. priėmė į darbą savo rizika atlikti apsaugos darbuotojo pareigas, nors šio asmens tinkamumas atlikti saugos funkcijas nebuvo patikrintas įstatymų nustatyta tvarka, kad darbdavio UAB „Ratas“ aplaidumas ir nerūpestingumas nulėmė tai, kad bendrovė neturėjo aiškios apsaugos darbuotojų kontrolės sistemos, apsiribojo tik darbuotojų savikontrole. Teismas nesutiko su atsakovės atstovų nuomone, kad darbuotojo E. S. elgesiui darbdavys UAB „Ratas“ objektyviai negalėjo daryti įtakos ir nustatęs minėtas aplinkybėms sprendime konstatavo, kad ieškovas įrodė esant priežastinį ryšį tarp trečiojo asmens E. S. veiksmų ir ieškovui padarytos žalos, taip pat įrodė priežastinį ryšį tarp atsakovės UAB „Ratas“ kaip darbdavio nerūpestingumo ir žalą padariusio asmens E. S. neteisėtų veiksmų.

25Iš į bylą pateiktos darbo sutarties nustatė, kad trečiasis asmuo E. S. nuo 2006-05-15 iki 2007-01-26 dirbo UAB „Ratas“ apsaugos darbuotoju. Atsakovė šios aplinkybės neginčijo, taip pat neginčijo fakto, kad 2006-12-03 naktį E. S. vykdė darbo pareigas naktiniame klube „Paradox“, esančiame Minijos g. 2, Klaipėdoje. Teismas sutiko su atsakovės atstovų argumentu, kad darydamas nusikalstamą veiką darbuotojas šiurkščiai pažeidė darbo drausmę, tačiau manė, kad tokiu atveju būtina atsižvelgti į tai, kad apsaugos darbuotojas įstatymų nustatytais atvejais turi teisę pavartoti fizinę prievartą, todėl darbdavys privalo kontroliuoti ir imtis visų būtinų priemonių, kad įstatymų leidžiamas fizinės prievartos vartojimas vykdant darbo funkcijas neperžengtų įstatymų nustatytų ribų, nes atsakovės UAB „Ratas“ aplaidumas ir nerūpestingas nulėmė tai, kad bendrovė neturėjo aiškios apsaugos darbuotojų kontrolės sistemos. Remdamasis minėtomis nustatytomis aplinkybėmis, teismas padarė išvadą, kad 2006-12-03 naktį UAB „Ratas“ klientui A. K. žalą padarė toje bendrovėje apsaugos darbuotoju dirbęs ir tuo metu tiesiogiai savo pareigas vykdęs

26E. S. ir kad ieškovas įrodė, o atsakovė nenuginčijo specialiosios civilinės atsakomybės sąlygos, t. y. fakto, kad ieškovui žala buvo padaryta trečiajam asmeniui E. S. vykdant darbo funkcijas pagal darbo sutartį.

27Įvertinęs ieškovo A. K. prašomos priteisti 40 000 Lt neturtinės žalos dydį, kad ieškovui buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata; kad jis nuo 2006-12-03 iki 2006-12-09 gydėsi VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninėje, kad liudytoja A. K. parodė ir išrašai iš medicininių dokumentų patvirtino, kad ieškovas patyrė didelį fizinį skausmą; kad dėl patirtų sužalojimų ieškovas didžiausią neturtinę žalą patyrė dėl iškęsto fizinio skausmo, pažeminimo draugų akivaizdoje, taip pat dėl vėliau kilusių problemų moksle; kad atsakovė neginčijo fakto, kad dėl fizinės prievartos ir sveikatos sutrikdymo ieškovas patyrė didelius fizinius skausmus ir pažeminimą kartu su juo buvusių draugų akivaizdoje, taip pat įvertinęs, kad žalą ieškovui padaręs asmuo E. S. veikė tyčia, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, kad būtent dėl sveikatos sutrikdymo pablogėjo jo studijų kokybė, nes ieškovo pateikta pažyma apie studijas patvirtina, kad 2008-06-30 jis buvo išbrauktas iš studentų sąrašų Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultete ir kad minima pažyma neįrodo priežastinio ryšio tarp šio fakto ir 2006-12-03 ieškovui padarytos žalos, teismas taikydamas teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus bei vadovaudamasis teismų praktika analogiškose bylose (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-01-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2006), ieškovui padarytą neturtinę žalą įvertinimo 8 000 Lt.

28Teismas iš atsakovės ieškovui priteisė ieškovo patirtas 1 400 Lt bylinėjimosi išlaidas už advokato suteiktą pagalbą ir ieškovo patirtas 174,60 Lt išlaidas kurui, kelionei automobiliu maršrutu Panevėžys–Klaipėda–Panevėžys, nes ieškovas ir jo atstovas į teismo posėdžius iš Panevėžio į Klaipėdą vyko du kartus 2009-09-01 ir 2009-10-08, nurodęs, kad minėtos išlaidos pagrįstos rašytiniais įrodymais (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovės valstybei priteisė 240 Lt žyminį mokestį ir 23,55 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis) (b. l. 73–77).

29Atsakovės UAB „Ratas“ atstovė advokatė G. M. 2009-11-23 padavė apeliacinį skundą. Juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-10-22 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai pritaikė materialinės teisės normas. Žalai atlyginti nagrinėjamoje byloje gali būti taikomas CK 6.263 straipsnis, bet ne CK 6.264 straipsnio nuostatos, UAB „Ratas“ negali būti atsakove byloje. Pagal CK 6.264 straipsnį samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų kaltės tik tada, kai darbuotojai atlieka darbą pagal darbo sutartį, veikia juridinio asmens nurodymu ir interesais. Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad nors E. S. ir dirbo UAB „Ratas“ apsaugos darbuotoju ir nusikalstamą veiką padarė savo darbo metu, jokių darbdavio nurodymų jis nevykdė ir jo interesais neveikė. Pavartodamas prieš klientą smurtą,

30E. S. viršijo savo pareiginius įgaliojimus ir veikė ne UAB „Ratas“ interesais. Atvirkščiai, jis šiuo atveju veikė prieš UAB „Ratas“ interesus ir jo veika niekaip nesusijusi su pareigų atlikimu. Be to, visais atvejais, kai dėl nusikaltimo padaryta žala, baudžiamojoje byloje turi būti spręstas klausimas dėl civilinio ieškovo ir civilinio atsakovo įtraukimo į procesą. Tačiau baudžiamoje byloje, kurioje E. S. pripažintas kaltu dėl nusikalstomos veikos, UAB „Ratas“ nebuvo pripažinta civiline ieškove ir byloje nedalyvavo, nors civilinės atsakomybės klausimas byloje buvo sprendžiamas.

31Mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimu ieškovui priteista 8 000 Lt suma neturtinei žalai atlyginti yra nepagrįstai didelė, nepatvirtinta nei bylos aplinkybėmis, nei baudžiamosios bylos medžiaga, nei ieškovo kartu su ieškiniu pateiktais įrodymais. Bylą nagrinėjusio teismo neturtinės žalos įvertinimas neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos analogiškose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008-04-08 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-171/2008). Vienas iš pagrindinių kriterijų, nustatant neturtinės žalos dydį, yra jos pasekmės, jos vertinamos atsižvelgus į asmens patirtų praradimų dydį, jų įtaką tolesniam gyvenimui, darbinei veiklai, šeiminiams santykiams. Esminis neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus – pasekmių atsiradimas dėl sunkių sveikatos sutrikdymų, jei jos susijusios su ateities intervencijomis arba su nepataisomais liekamaisiais reiškiniais (Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo 2008-04-08 nutartis baudžiamojoje byloje). Ieškovui buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikimas, kuris nepaliko jokių neigiamų ir tuo labiau nepakeičiamų pasekmių. Po savaitės gydymo jis buvo sveikas ir galėjo įgyvendinti savo teises: mokytis, dirbti, sportuoti, pramogauti ir panašai. Dėl sužalojimo ieškovas patyrė tik trumpus nepatogumus ir jam kilusios problemos moksle nebuvo įvykio pasekme, jis mokslus metė po dvejų metų po įvykio.

32 Nesutinka su pirmosios instancijos teismo ieškovui iš atsakovės priteistomis bylinėjimosi išlaidomis. Teismo ieškovui nepagrįstai priteistos jo byloje pareikštos visos bylinėjimosi išlaidos. CPK 93 str. 2 d. numatyta, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Patenkinta tik 1/5 dalis ieškinio reikalavimo ir atitinkamai turi būti paskirstytos bylinėjimosi išlaidos – ieškovui, įvertinus priteistą žalos sumą iš atsakovo ieškovui turi būti priteista 280 Lt, atsakovui iš ieškovo – 800 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Taip pat iš atsakovės ieškovui nepagrįstai priteistos 174,60 Lt kuro išlaidos pagal byloje pateiktus kuro pirkimo kvitus, nes nėra duomenų apie automobilį, kuriuo važiavo ieškovas, ir išlaidų skaičiavimo, taip pat ieškovas pagal teismui pateiktus duomenis gyveno ne Panevėžyje, o Vilniuje ir dalyvavo tik viename teismo posėdyje, 2 kartus teismo posėdyje dalyvavo ieškovo atstovas, advokatas A. G., jo darbo vieta įregistruota adresu Respublikos g. 38, Panevėžyje. Advokato patirtos dėl atstovavimo byloje išlaidos iš atsakovės negali būti priteistos ir klausimas dėl advokato kelionės išlaidų atlyginimo sprendžiamas teisinės pagalbos sutartyje, sudarytoje tarp advokato ir jo atstovaujamo asmens (b. l. 79–81).

33Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas A. K. prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad teismas baudžiamojoje byloje įvertinęs visus surinktus įrodymus patvirtino faktą, kad E. S. padarė nusikaltimą atlikdamas darbines pareigas. Pirmosios instancijos teismas civilinėje byloje šias byloje nustatytas faktines aplinkybes įvertino iš naujo ir konstatavo, jog atsakovė UAB „Ratas“ savo rizika priėmė į darbą E. S. atlikti apsaugos darbuotojo pareigas, nors šio asmens tinkamumas atlikti saugos funkcijas nebuvo patikrintas įstatymų nustatyta tvarka. Darbdavio UAB „Ratas“ aplaidumas ir nerūpestingumas nulėmė tai, kad bendrovė neturėjo aiškios apsaugos darbuotojų kontrolės sistemos, o apsiribojo tik darbuotojų savikontrole. Dėl to atmestini atsakovės UAB „Ratas“ apeliacinio skundo teiginiai, kad nuteistasis E. S. veikė ne UAB „Ratas“ interesais, kad UAB „Ratas“ nėra atsakinga už E. S. padarytą nusikalstamą veiką ir kad neturi atlyginti patirtą neturtinę žalą.

34BPK 44 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą. Žinodamas, kad iš E. S. negali reikalauti žalos atlyginimo, nes jis nusikaltimą padarė eidamas darbines pareigas, jam nereiškė civilinio ieškinio, bet siekdamas kuo greičiau užbaigti patį procesą, ieškovas teismui parodė, kad siekdamas proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo tikslų, nereiškia baudžiamojoje byloje UAB „Ratas“ civilinio ieškinio ir tą padarys civilinio proceso tvarka.

35Nepagrįstas atsakovės teiginys, jog nedalyvavusi baudžiamojoje byloje kaip šalis, ji negalėjo daryti įtakos faktinių aplinkybių nustatymui, nes civilinis atsakovas baudžiamojoje byloje negali turėti jokios įtakos dėl faktinių nusikalstamos veikos aplinkybių nustatymo tiktai civilinio ieškinio dalyje. BPK 111 straipsnyje nurodyta, kokias teises baudžiamojoje byloje turi civilinis atsakovas. Civiliniame procese atsakovas turi žymiai platesnes teises nei baudžiamajame ir jomis atsakovė UAB „Ratas“ pasinaudojo visiškai, nes teismo procese dalyvavo pats UAB „Ratas“ direktorius ir atstovas (advokatas).

36Ieškinio sumą 40 000 Lt neturtinei žalai atlyginti nurodė vadovaudamasis tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika tyčinių nusikaltimų bylose, tiek ieškinyje nurodytais pagrindais. Teismas, priteisdamas 1 400 Lt už advokato pagalbą byloje, pasielgė ir teisingai, ir protingai, nes priteista suma neviršija rekomenduojamų dydžių sumos, nes advokatas rašė ieškinį, dalyvavo tiek parengiamajame, tiek teismo posėdžiuose, surašė atsiliepimą į apeliacinį skundą. Teismas priteisė faktines ieškovo patirtas išlaidas už dviejų kartų atvykimą iš Panevėžio į Klaipėdą ir atgal, priteista 174,60 Lt išlaidų suma kurui nėra didelė (b. l. 94–97).

37Apeliacinis skundas atmestinas.

38Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-12-16 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr.

391-327-549-2008 E. S. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d. ir jam paskirta 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu. Iš jo priteista 1 574,60 Lt Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos naudai ieškovo A. K. gydymo išlaidoms atlyginti. Klaipėdos apygardos teismo 2009-03-26 nuosprendžiu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-12-16 nuosprendis pakeistas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67, 68 straipsniais E. S. pritaikyta baudžiamojo poveikio priemonė ir dvejiems metams uždrausta naudotis specialiąja teise – užsiimti asmens ir turto apsauga. Iš E. S. priteista A. K. 2 000 Lt išlaidų atstovo pagalbai apmokėti. E. S. nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2006-12-03, nuo 1.00 val. iki 2.40 val., tiksliai nenustatytu laiku, naktiniame klube „Paradox“, esančiame Minijos g. 2, Klaipėdoje, dirbdamas UAB „Ratas“ apsaugos darbuotoju, priėjęs prie A. K., laikydamas viena ranka įsikibęs į jo krūtinę, kitos rankos kumščiu sudavė vieną smūgį į galvą. Nukentėjusiajam suklupus ir nenustatytiems asmenims jį laikant iš nugaros už pečių, E. S. sudavė kojos keliu ne mažiau kaip 5–6 kartus nukentėjusiajam į veidą ir į galvą. A. K. buvo padaryti sužalojimai: nosies kaulų lūžis ir nosies deformacija, poodinės veido kraujosruvos, viršutinės lūpos vidinio paviršiaus kraujosruva, apatinės lūpos vidinio paviršiaus muštinė žaizda, viršugalvio kairės pusės paviršinė muštinė žaizda, kairio alkūnės sąnario užpakalinio paviršiaus odos nubrozdinimas ir dešinio dilbio vidinio paviršiaus įdrėskimas, dėl tokių sužalojimų buvo nesunkiai sutrikdyta A. K. sveikata (baudžiamoji byla Nr. 1-327-549-2008, t. 4, b. l. 80–81, 111–114).

40Dėl samdančio darbuotojus asmens atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojo kaltės.

42Apeliantė UAB „Ratas“ apeliaciniame skunde teigia, kad pagal CK 6.264 straipsnį samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jos darbuotojų kaltės tik tada, kai darbuotojai atlieka darbą pagal darbo sutartį, veikia juridinio asmens nurodymu ir interesais. Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad nors E. S. ir dirbo UAB „Ratas“ apsaugos darbuotoju ir nusikalstamą veiką padarė savo darbo metu, jokių darbdavio nurodymų jis nevykdė ir jo interesais neveikė. Pavartodamas prieš klientą A. K. smurtą, E. S. viršijo savo pareiginius įgaliojimus ir veikė prieš UAB „Ratas“ interesus ir jo veika niekaip nesusijusi su pareigų atlikimu. Nors pirmosios instancijos teismas sprendime ir nurodė, kad spręsdamas žalos atlyginimo klausimą remiasi baudžiamosios bylos, kurioje įsiteisėjo teismo nuosprendis, medžiaga, ir naujų E. S. veikos aplinkybių nenustatinėjo, tačiau nekreipė dėmesio į 2008-12-16 Klaipėdos miesto apylinkės teismo ir 2009-03-26 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžiuose konstatuotas aplinkybes, kad

43E. S. veiksmai aiškiai neatitinka apsaugos darbuotojo privalomų atlikti konflikto metu veiksmų ir kad iš konstatuotų įvykių aplinkybių akivaizdu, jog E. S. savo pareigomis pasinaudojo kaip priedanga, siekdamas nukentėjusįjį pamokyti už išreikštą pastabą dėl išvaizdos, tai E. S. įžeidė. E. S. veiksmai buvo nesuderinami su jo įgyvendinamomis apsaugos funkcijomis.

44Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apeliantės apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais, nes pirmosios instancijos teismas sprendime įvertino visas atsakovės UAB „Ratas“ kaip samdančio darbuotojus asmens atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojo, teisinę reikšmę turinčias tokias aplinkybes: 1) atsakovės UAB „Ratas“ su trečiuoju asmeniu sudarytą darbo sutartį, pagal ją E. S. nuo 2006-05-15 iki 2007-01-26 dirbo apsaugos darbuotoju (b. l. 43–45); 2) atsakovės pripažinimą, kad 2006-12-03 naktį E. S. vykdė darbo pareigas naktiniame klube „Paradox“, esančiame Minijos g. 2, Klaipėdoje; 3) įsiteisėjusiais Klaipėdos miesto apylinkės teismo

452008-12-16 ir Klaipėdos apygardos teismo 2009-03-26 nuosprendžiais E. S. įrodytus tyčinius neteisėtus veiksmus pagal Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį ir kaltę; 4) įsiteisėjusių teismo nuosprendžių privalomumą civilinę bylą nagrinėjančiam teismui ir įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytų asmens nusikalstamų veiksmų padarinių civilinėje byloje prejudicinę galią (CPK 182 straipsnio 3 punktas); 5) atsakovės UAB „Ratas“ atsiliepime į ieškinį nurodytą aplinkybę, kad E. S. dėl asmeninių priežasčių konfliktavo su nukentėjusiuoju A. K. ir žalos darymo metu veikė viršydamas savo darbines pareigas, pažeisdamas darbo drausmę ir pareigines instrukcijas; 6) baudžiamojoje byloje nustatytą aplinkybę, kad trečiasis asmuo dėl asmeninių priežasčių įsivėlė į konfliktą su nukentėjusiuoju, tačiau konflikto priežastys nepaneigia fakto, kad nusikaltimo darymo momentu trečiasis asmuo ėjo apsaugos darbuotojo pareigas; 7) Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato pranešimą, kad atsakovei UAB „Ratas“ Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos nebuvo išdavęs licencijos užsiimti asmens ir turto sauga, nes pagal Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatymą, įsigaliojusį nuo 2005 m. sausio 1 d., asmenų ir turto sauga yra licencijuojama teisės aktų nustatyta tvarka (baudžiamoji byla Nr. 1-327-549/2008, t. 2, b. l. 93); bei įvertinęs sprendime jau minėtas teisinę reikšmę turinčias aplinkybes bylą nagrinėjęs teismas sprendime padarė pagrįstas ir teisingas išvadas: 1) kad atsakovei UAB „Ratas“ netiesioginės atsakomybės kilimą nulėmė dvejopo pobūdžio priežastinis ryšys, nes priežastinis ryšys turi būti nustatytas tarp darbuotojo E. S. veiksmų ir žalos vykdant darbo sutartį ir tarp darbdavio UAB „Ratas“ ir žalą padariusio asmens E. S. veiksmų; 2) kad priežastinio ryšio tarp UAB „Ratas“ ir žalą padariusio asmens E. S. nustatymo klausimas yra nagrinėjamos bylos dalykas; 3) kad atsakovė UAB „Ratas“ savo rizika priėmė E. S. į darbą atlikti apsaugos darbuotojo pareigas, nors šio asmens tinkamumas atlikti saugos funkcijas nebuvo patikrintas įstatymų nustatyta tvarka; 4) kad darbdavio UAB „Ratas“ aplaidumas ir nerūpestingas nulėmė tai, kad bendrovė neturėjo aiškios apsaugos darbuotojų kontrolės sistemos, apsiribojo tik darbuotojų savikontrole; 5) kad darydamas nusikalstamą veiką darbuotojas šiurkščiai pažeidė darbo drausmę, tačiau darbdavys privalo kontroliuoti ir imtis visų būtinų priemonių, kad įstatymų leidžiamas fizinės prievartos pavartojimas vykdant darbo funkcijas neperžengtų įstatymų nustatytų ribų, 6) kad darbuotojo E. S. elgesiui darbdavys UAB „Ratas“ objektyviai negalėjo daryti įtakos; 7) kad ieškovas įrodė esant priežastinį ryšį tarp trečiojo asmens E. S. veiksmų ir ieškovui padarytos žalos, taip pat įrodė priežastinį ryšį tarp atsakovės UAB „Ratas“, kaip darbdavio, nerūpestingumo ir žalą padariusio asmens E. S. neteisėtų veiksmų; 8) kad 2006-12-03 naktį UAB „Ratas“ klientui A. K. žalą padarė toje bendrovėje apsaugos darbuotoju dirbęs ir tuo metu tiesiogiai savo pareigas vykdęs E. S.; 9) kad ieškovas įrodė, o atsakovė nenuginčijo specialiosios civilinės atsakomybės, numatytos CK 6.264 straipsnyje, sąlygos, t. y. fakto, kad ieškovui žala buvo padaryta trečiajam asmeniui E. S. vykdant darbo funkcijas pagal darbo sutartį.

46Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais, kad bylą nagrinėjęs teismas byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms neteisingai taikė materialinės teisės normas, ir kad nagrinėjamoje byloje UAB „Ratas“ negali būti atsakove.

47Dėl neturtinės žalos dydžio.

49Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendime nurodė, kad CK 6.250 straipsnio 1 dalis numato, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais.

50Nagrinėjamos bylos atveju ieškovas A. K. jam padarytą neturtinę žalą grindė tuo, kad dėl patirto nesunkaus sveikatos sutrikdymo kentė fizinius skausmus, patyrė nepatogumų buityje ir studijose. Nurodė, kad didžiausią neturtinę žalą patyrė dėl iškęsto fizinio skausmo, pažeminimo draugų akivaizdoje, taip pat dėl vėliau kilusių problemų moksle. Atsižvelgdamas į visa tai, ieškovas nurodė 40 000 Lt atlygintiną neturtinės žalos dydį (b. l. 3–7).

51Teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismui sprendime įvertinus specialisto išvadą Nr. G 2618/06(03) pagrįstai neiškilo abejonių, kad ieškovas A. K. patyrė didelį fizinį skausmą, nepatogumus bei dvasinį sukrėtimą, nes Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-12-16 nuosprendžiu konstatavo, kad E. S. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą, juo nesunkiai buvo sutrikdyta nukentėjusiojo A. K. sveikata: nosies kaulų lūžis ir nosies deformacija, poodinės veido kraujosruvos, viršutinės lūpos vidinio paviršiaus kraujosruva, apatinės lūpos vidinio paviršiaus muštinė žaizda, viršugalvio kairės pusės paviršinė muštinė žaizda, kairio alkūnės sąnario užpakalinio paviršiaus odos nubrozdinimas ir dešinio dilbio vidinio paviršiaus įdrėskimas. leškovo A. K. sveikata buvo sutrikdyta ilgiau nei dešimt dienų (baudžiamoji byla Nr. 1-327-549/2008, t. 1. b. l. 20–21, t. 4, b. l. 80). Teismas nustatęs minėtas faktines aplinkybes sprendime padarė išvadą, kad žalą ieškovo sveikatai E. S. padarė tyčia ir kad ieškovui dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo buvo padaryta neturtinė žala, pasireiškusi fizinio ir dvasinio pobūdžio pakenkimais.

52Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais, kad pirmosios instancijos teismo ieškovui A. K. priteista 8 000 Lt neturtinės žalos suma yra nepagrįstai didelė, nepatvirtinta nei bylos aplinkybėmis, nei baudžiamosios bylos medžiaga, nei ieškovo kartu su ieškiniu pateiktais įrodymais ir neatitinka Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos analogiškose bylose, nes ieškovui buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikimas, dėl sužalojimo jis patyrė tik trumpus nepatogumus, jie nepaliko jokių neigiamų ir tuo labiau nepakeičiamų pasekmių, po savaitės gydymo jis buvo sveikas ir galėjo įgyvendinti savo teises: mokytis, dirbti, sportuoti, pramogauti ir panašai. Jam kilusios problemos moksle nebuvo įvykio pasekme, nes mokslus metė praėjus dvejiems metams po įvykio.

53Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs teismas, iš dalies patenkinęs ieškinį – iš atsakovės UAB „Ratas“ ieškovui A. K. priteisęs 8 000 Lt neturtinei žalai atlyginti –įvertino visus ieškovo į bylą pateiktus įrodymus, atsižvelgė į padaryto sužalojimo pasekmes, kad ieškovui buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata; kad jis nuo 2006-12-03 iki 2006-12-09 gydėsi VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninėje (baudžiamoji byla Nr. 1-327-549/2008, t. 1, b. l. 43–44, 50); kad liudytoja A. K. parodė ir išrašai iš medicininių dokumentų patvirtino, kad ieškovas patyrė didelį fizinį skausmą; kad dėl patirtų sužalojimų ieškovas didžiausią neturtinę žalą patyrė dėl iškęsto fizinio skausmo, pažeminimo draugų akivaizdoje, taip pat dėl vėliau kilusių problemų moksle; kad atsakovė neginčijo fakto, kad dėl fizinės prievartos ir sveikatos sutrikdymo ieškovas patyrė didelius fizinius skausmus ir pažeminimą kartu su juo buvusių draugų akivaizdoje, taip pat įvertinęs, kad žalą ieškovui padaręs asmuo E. S. veikė tyčia, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, kad būtent dėl sveikatos sutrikdymo pablogėjo jo studijų kokybė, nes ieškovo pateikta pažyma apie studijas patvirtina, kad 2008-06-30 jis buvo išbrauktas iš studentų sąrašų Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultete ir kad minima pažyma neįrodo priežastinio ryšio tarp šio fakto ir 2006-12-03 ieškovui padarytos žalos (b. l. 8).

54Pirmosios instancijos teismui įvertinus anksčiau minėtus sprendime įrodymus bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, teisėjų kolegijai yra pagrindas padaryti išvadą, kad ieškovui iš atsakovės priteista 8 000 Lt suma neturtinei žalai atlyginti nėra pagrįstai didelė ir kad minimo teismo sprendimu ieškovui nustatyta ir priteista 8 000 Lt suma neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos analogiškose bylose (CK 1.5 straipsnis, 6. 250 straipsnio 2 dalis).

55Atsižvelgus į nutartyje nurodytus motyvus nėra pagrindo apeliaciniame skunde nurodytais teiginias ir argumentais sumažinti iš atsakovės ieškovui priteisto 8 000 Lt neturtinei žalai atlyginti dydžio (CPK 326 straipsnio 1 dalis 1 punktas).

56Apeliantė apeliaciniame skunde teigia, kad visais atvejais, kai dėl nusikaltimo padaryta žala, baudžiamojoje byloje turi būti išspręstas klausimas dėl civilinio ieškovo ir civilinio atsakovo įtraukimo į procesą, tačiau baudžiamoje byloje, kurioje trečiasis asmuo, buvęs UAB „Ratas“ darbuotojas E. S., pripažintas kaltu dėl nusikalstomos veikos, UAB „Ratas“ civiline atsakove pripažinta nebuvo ir byloje nedalyvavo, nors civilinės atsakomybės klausimas byloje buvo sprendžiamas. Civilinį ieškinį byloje pareiškė Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Ieškinys buvo pareikštas ir civiliniu atsakovu pripažintas

57E. S.. Prašymas į procesą įtraukti civiline atsakove UAB „Ratas“ baudžiamojoje byloje pareikštas nebuvo.

58Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su tokiais atsakovės apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais ir konstatuoja, kad tokie apeliantės nurodyti teiginiai nesudaro pagrindo panaikinti teismo teisėtą ir pagrįstą sprendimą, nes ieškovas išnagrinėtos bylos atveju ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo pareiškė nusikaltimą padariusio trečiojo asmens E. S. darbdaviui – atsakovei UAB „Ratas“. Pagal CK 1.137 straipsnio nuostatas asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas.

59Dėl bylinėjimosi išlaidų.

61Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos „Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustato civilinėse bylose už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalba (paslaugas) maksimalų dydį, kuris nustatomas taikant nustatytus koeficientus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimalią mėnesinę algą (MMA).

62Pirmosios instancijos teismas, remdamasis 2009-08-28 ieškovo A. K. su Panevėžio 3-ios advokatų kontoros advokatu A. G. sudaryta atstovavimo sutartimi ir 2009-08-28, 2009-10-08 pinigų priėmimo kvitais Nr. 472801, 472804, pagal juos A. K. sumokėjo advokatui A. G. iš viso 1 400 Lt už atstovavimą, dokumento surašymą, patarimą ir kitas teisines paslaugas (b. l. 41–42, 53), iš atsakovės ieškovui priteisė 1 400 Lt už advokato suteiktą teisinę pagalbą. Adv. A. G., atstovaudamas ieškovo A. K. interesams 2009-09-01, nuo 13 val. 30 min. iki 15 val., dalyvavo parengiamajame teismo posėdyje (b. l. 46–4); 2009-10-8 nuo 13 val. 30 min. iki

6316 val. 30 min dalyvavo teismo posėdyje (b. l. 62–71), iš viso 4 val. 30 min. Ieškovas A. K. atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą nurodė, kad advokatas A. G. ne tik dalyvavo parengiamajame ir teismo posėdžiuose, bet surašė ieškinį bei atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą.

64Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegijai yra pagrindas teigti, kad iš atsakovės ieškovui priteistos 1 400 Lt dydžio išlaidos už advokato suteiktą teisinę pagalbą neviršija ir yra žymiai mažesnės už „Rekomendacijų” 8.2, 8.11 ir 8.18 punktuose priteistiną užmokestį už advokato išnagrinėtoje byloje ieškovui suteiktas teisines paslaugas, nes už ieškinio surašymą rekomenduojamas 2 400 Lt, už atsiliepimo į ieškinį surašymą – 1 200 Lt, už advokato atstovavimo teisme ieškovo interesams 4 val. 30 min. priklausytų 516 Lt ( 800 Lt x 0,15 = 120 x 4 val. 30 min. = 516 Lt), iš viso 4 116 Lt darbo užmokestis už advokato suteiktą teisinę pagalbą.

65CPK 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Išnagrinėtos bylos atveju patenkinta 1/5 dalis ieškovo reikalavimų, todėl, apeliantės teigimu, iš atsakovės ieškovui turi būti priteista 280 Lt, o atsakovei iš ieškovo – 800 Lt bylinėjimosi išlaidų.

66Atsižvelgus į nutartyje nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo apeliantės apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais perskirstyti bylinėjimosi išlaidų.

67Pirmosios instancijos teismas sprendimu iš atsakovės ieškovui priteisė turėtas 174,60 Lt kuro išlaidas, jas ieškovas patyrė kartu su savo atstovu automobiliu maršrutu Panevėžys–Klaipėda–Panevėžys atvykęs du kartu į teismo posėdžius – 2009-09-1 ir 2009-10-8. Apeliantė apeliaciniame skunde teigia, kad nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių šias išlaidas, ir kad klausimas dėl advokato išlaidų atlyginimo yra sprendžiamas teisinės pagalbos sutartyje, sudarytoje tarp advokato ir jo atstovaujamo asmens. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apeliantės apeliaciniame skunde nurodytais teiginiais, nes CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos ir kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos. Bylą nagrinėjęs teismas ieškovo patirtas 174,60 Lt kuro išlaidas laikė būtinomis ir pagrįstomis rašytiniais įrodymais išlaidomis (b. l. 56), nes nepriklausomai nuo ieškovo atstovo advokato vykimo ar nevykimo kartu ieškovui A. K. buvo būtina iš kitos vietovės atvykti į teismo posėdžius į Klaipėdos miestą, todėl nėra pagrindo naikinti teismo sprendimo dalies, kuria ieškovui iš atsakovės priteista 174,60 Lt kuro išlaidų (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

68Tenkintinas ieškovo A. K. prašymas dėl 377 Lt vykdymo išlaidų priteisimo iš atsakovės UAB „Ratas”, nes ieškovas minimas išlaidas patyrė sumokėjęs antstolei M. Trijonei po teismo sprendimo priėmimo – 2010-03-19 ir 2010-04-19 mokėjimo nurodymais (b. l. 117–120, CPK 88 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

69Esant tokioms aplinkybėms bei įrodymams teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iki galo išaiškino faktines bylos aplinkybes, nustatytoms aplinkybėms teisingai taikė materialinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, jo naikinti apeliacinio skundo teiginiais ir argumentais nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

70Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

71Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. spalio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

72Priteisti iš UAB „Ratas“, įmonės kodas 140201791, A. K., a. k. ( - ) 377 Lt vykdymo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. ieškovas A. K. 2009-06-2 kreipėsi į teismą su ieškiniu. Juo teismo prašė... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-12-16 nuosprendžiu baudžiamojoje... 6. 1-327-549-2008 E. S. buvo pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos... 7. Ieškovas A. K. jo sumušimo metu buvo Klaipėdos universiteto Socialinių... 8. Vykstant ikiteisminiam tyrimui, ieškovui A. K. persikėlus gyventi į Vilnių,... 9. Civilinio kodekso 1.136 straipsnyje nustatyta, kad civilinės teisės ir... 10. Civilinės atsakomybės pagrindinė sąlyga yra asmens neteisėti veiksmai, jo... 11. Nustatydamas iš atsakovės priteistiną neturtinės žalos dydį, ieškovas A.... 12. CK 6.246 straipsnio 2 dalyje, 6.264... 13. Ieškovo A. K. manymu, UAB „Ratas“ atsakomybė yra nenuginčijama, nes jis... 14. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-10-22 sprendimu ieškinį tenkino iš... 15. Nustatė, kad 2006-12-3 trečiasis asmuo E. S., vykdydamas darbdavės UAB... 16. Vadovaudamasis CPK 182 straipsnio 3 punktu konstatavo, kad įsiteisėję teismo... 17. Teismas sprendime konstatavęs, kad dvi civilinės atsakomybės sąlygos yra... 18. E. S. tyčiniai neteisėti veiksmai pagal Baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1... 19. Teismui įvertinus specialisto išvadą Nr. G 2618/06(03) neiškilo abejonių,... 20. A. K. patyrė didelį fizinį skausmą, nepatogumus bei dvasinį sukrėtimą,... 21. Nustatydamas priežastinį ryšį, teismas sprendime konstatavo, kad minimas... 22. Teismas sprendime įvertino atsakovės UAB „Ratas“ atsiliepime į ieškinį... 23. E. S. atitiko visus specialiuosius reikalavimus, keliamus šias funkcijas... 24. Įvertinęs minėtas byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas sprendime... 25. Iš į bylą pateiktos darbo sutarties nustatė, kad trečiasis asmuo E. S. nuo... 26. E. S. ir kad ieškovas įrodė, o atsakovė nenuginčijo specialiosios... 27. Įvertinęs ieškovo A. K. prašomos priteisti... 28. Teismas iš atsakovės ieškovui priteisė ieškovo patirtas 1 400 Lt... 29. Atsakovės UAB „Ratas“ atstovė advokatė G. M. 2009-11-23 padavė... 30. E. S. viršijo savo pareiginius įgaliojimus ir veikė ne UAB „Ratas“... 31. Mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimu ieškovui priteista 8 000 Lt... 32. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo ieškovui iš atsakovės... 33. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas A. K. prašo atsakovės... 34. BPK 44 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad kiekvienas asmuo, pripažintas... 35. Nepagrįstas atsakovės teiginys, jog nedalyvavusi baudžiamojoje byloje kaip... 36. Ieškinio sumą 40 000 Lt neturtinei žalai atlyginti nurodė vadovaudamasis... 37. Apeliacinis skundas atmestinas.... 38. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-12-16 nuosprendžiu baudžiamojoje... 39. 1-327-549-2008 E. S. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 40. Dėl samdančio darbuotojus asmens atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl... 42. Apeliantė UAB „Ratas“ apeliaciniame skunde teigia, kad pagal CK 6.264... 43. E. S. veiksmai aiškiai neatitinka apsaugos darbuotojo privalomų atlikti... 44. Teisėjų kolegija nesutinka su tokiais apeliantės apeliaciniame skunde... 45. 2008-12-16 ir Klaipėdos apygardos teismo 2009-03-26 nuosprendžiais E. S.... 46. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija nesutinka su... 47. Dėl neturtinės žalos dydžio.... 49. Pirmosios instancijos teismas teisingai sprendime nurodė, kad CK 6.250... 50. Nagrinėjamos bylos atveju ieškovas A. K. jam padarytą neturtinę žalą... 51. Teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismui sprendime įvertinus... 52. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės apeliaciniame skunde nurodytais... 53. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs teismas, iš dalies... 54. Pirmosios instancijos teismui įvertinus anksčiau minėtus sprendime įrodymus... 55. Atsižvelgus į nutartyje nurodytus motyvus nėra pagrindo apeliaciniame skunde... 56. Apeliantė apeliaciniame skunde teigia, kad visais atvejais, kai dėl... 57. E. S.. Prašymas į procesą įtraukti civiline atsakove UAB „Ratas“... 58. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su tokiais atsakovės apeliaciniame... 59. Dėl... 61. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85... 62. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis 2009-08-28 ieškovo A. K. su... 63. 16 val. 30 min dalyvavo teismo posėdyje (b. l. 62–71), iš viso 4 val. 30... 64. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegijai yra pagrindas teigti,... 65. CPK 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 66. Atsižvelgus į nutartyje nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija konstatuoja,... 67. Pirmosios instancijos teismas sprendimu iš atsakovės ieškovui priteisė... 68. Tenkintinas ieškovo A. K. prašymas 69. Esant tokioms aplinkybėms bei įrodymams teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 70. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 71. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 72. Priteisti iš UAB „Ratas“, įmonės kodas 140201791, A. K., a. k. ( - ) 377...