Byla e2-10266-466/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant ieškovui D. K., ieškovų atstovui advokatui Artūrui Gutauskui, ieškovų T. U. ir J. U. atstovui O. U., atsakovės atstovui advokatui Nerijui Plėdžiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų I. R., D. K., E. D., K. M., A. I., G. N., M. B., T. U., J. U., G. A., M. M. ieškinį atsakovei A. Š. dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisių gynimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų - E. M., M. R., L. R., J. S., V. A., V. B., J. M., V. A. G., V. K., R. K., V. M., V. M., N. C., M. C., L. Z., I. D., L. Z., T. Z., uždaroji akcinė bendrovė „Senamiesčio ūkis“, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, išvadą teikianti valstybės institucija - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

3Teismas

Nustatė

4ieškovai patikslintu ieškiniu prašė teismo: įpareigoti atsakovę A. Š. savo lėšomis per 3 mėnesius pašalinti savavališkai atliktų namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių pagrindinių konstrukcijų statybos darbų padarinius: 1) panaikinti sienoje įrengtas duris, ieškinio priede Nr. 4 pažymėtas indeksu „D2“, jas užmūrijant; 2) atstatyti atsakovei nuosavybės teise priklausančiose slėptuvės patalpose esančius namo bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus į iki statybos darbų atlikimo buvusią padėtį, t. y. ieškinio priede Nr. 4 indeksu „S2“ pažymėtoje patalpoje atidengti atsakovės užbetonuotą nuotekų šalinimo tinklų prieduobę, bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus įrengti atvirai sienose ankstesnėse jų vietose, kartu įpareigojant atsakovę parengti visų šių darbų atlikimui būtiną dokumentaciją; 3) pašalinti atsakovei nuosavybės teise priklausančiose slėptuvės patalpose grindų gilinimo darbų metu iškastą bei namo pusrūsio bendrojo naudojimo patalpų praėjimuose paskleistą gruntą ir statybines atliekas. Prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovai nurodė, kad name, adresu ( - ), bei gretimuose pastatuose jiems nuosavybės ar kitais pagrindais priklauso butai. Namo pusrūsyje yra individualūs gyventojų sandėliukai ir bendras įėjimas, leidžiantis patekti į juos. Individualius sandėliukus pusrūsyje turi ne visi namo gyventojai, o tik tie, kurių nuosavybės teisė į individualų rūsį yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Namo pusrūsyje yra įrengta slėptuvė, kuri nuosavybės teise priklauso atsakovei, priede Nr. 4 pateikiamame plane pažymėta indeksais „S1“ ir „S2“. Ieškovų teigimu, atsakovė savavališkai patalpoje, pažymėtoje „S2“ įrengė duris D2, kurių nėra pažymėta ieškovų pateiktame plane. Atlikusi neteisėtus statybos darbus atsakovė pretenduoja naudotis didesne dalimi pusrūsio patalpų, nes tam, kad patekti į patalpą „S2“ atsakovė turi naudotis bendru koridoriumi P2, nors esant vienam įėjimui į atsakovei priklausančias patalpas atsakovei užtektų patekti į savo patalpas per duris „D1“ ir nereikėtų naudotis kita bendro koridoriaus dalimi. Pagal ieškovus, atsakovė išgriovė individualių sandėliukų I – 20 ir R – 16, sienas bei išgriovė praėjime (P2) tarp patalpų R – 14 ir R -15 buvusias metalines duris (e.c.b. III tomas, 22 b.l.).

6Ieškovų teigimu, atsakovė savavališkai pertvarkė namo bendrojo naudojimo objektus – vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, kurie yra būtini eksploatuojant namą. Atsakovė taip pertvarkė jos patalpose esantį bendrojo naudojimo vamzdyną, kad jis dabar nėra matomas, nėra galimybės apžiūrėti vamzdžius, esant reikalui suremontuoti. Ieškovų turimais duomenimis, atsakovės užsakymu buvo parengtas vandens apskaitos įrengimo paprastojo remonto projektas, tačiau jis yra skirtas ne bendrųjų namo inžinerinių tinklų perkėlimui iš vienos vietos į kitą, bet atsakovės inžinerinių įrenginių prijungimui prie namo bendrosios vandentiekio ir kanalizacijos tinklų sistemos. Ieškovai teigia, kad savavališkas tinklų pertvarkymas pažeidžia jų teises.

7Patikslintame ieškinyje ieškovai nurodė, kad atsakovė savo patalpose atliko grindų gilinimo darbus, dėl kurių (ne)teisėtumo ieškovai duomenų neturi. Tačiau ieškovai teigė, kad atlikus minėtus darbus iškastas gruntas ir statybinės atliekos nebuvo išvežti, o tiesiog tai paskleista pusrūsio bendruose praėjimuose, užverčiant individualių rūsių duris, dėl ko gyventojams buvo panaikinta galimybė patekti į individualius rūsius (e.c.b. III tomas, 1- 10 b.l.).

8Atsakovė su patikslinto ieškinio reikalavimais nesutiko. Jos teigimu, patikslintame ieškinyje yra nurodomos žinomai neteisingos ir teismą klaidinančios aplinkybės, kaip pvz. atsakovei priklausančias patalpas ieškovai vadina „slėptuve“, nors jos yra įregistruotos kaip negyvenamosios patalpos. Ieškovai remiasi neaiškiu planu. Atsakovė pateikė UAB „Senojo miesto architektai‘ parengtą naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo paprastojo remotno aprašą, kuriame yra tikslus patalpų planas, suderintas su Kultūros paveldo departamentu. Planas įrodo, kad patalpų sienoje anksčiau durys buvo. Ieškovai be jokio pagrindo teigia, kad atsakovė pretenduoja į papildomą bendrų pusrūsio patalpų plotą. Priešingai, patys ieškovai nepagrįstai siekia apriboti atsakovės teisę naudotis bendruoju koridoriumi pusrūsyje.

9Atsakovės teigimu, ieškovai nepateikė įrodymų, kad atsakovė pertvarkė bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus, kad atsakovės atlikti darbai yra susiję su namo bendrojo naudojimo inžineriniais tinklais. Pagal atsakovę, ieškovai kelia tokius reikalavimus, kurių įgyvendinimas turėtų priklausyti tik nuo atsakovės valios tvarkyti santechininę įrangą jai priklausančiose patalpose. Dėl ieškovų argumento, kad jiems nėra aišku, kaip išdėstyti vamzdžiai atsakovei priklausančiose patalpose atsakovė nurodė, jog vamzdyno schema yra atsakovės pateiktame plane.

10Atsakovė neatliko jokių grunto gilinimo darbų, o šlaką ir buitines atliekas išvežė. Atsakovės iniciatyva iš namo pusrūsio atliekos buvo vežamos 8 automobiliais, po ko atsirado galimybė patiems ieškovams naudotis sandėliukais, nes iki tol nebuvo įmanoma atidaryti jų durų. Atlikusi grunto išvežimo darbus atsakovė nereikalavo iš namo kitų gyventojų kompensuoti atsakovei jos patirtas išlaidas. Atsakovė pažymėjo, kad ieškovai patikslintu ieškiniu nereiškia absurdiško reikalavimo „viską grąžinti į buvusią padėtį“, kas reikštų, jog atsakovė turėtų grąžinti į pusrūsį anksčiau išvežtas atliekas. Ieškovai, papildę reikalavimus prašo „įpareigoti atsakovę pašalinti statybines atliekas“. Tačiau tokiu reikalavimu ieškovai neigia savo savo pačių reikalavimą, kadangi tuo jie pripažįsta, jog tariamai gilinant grindis namo pusrūsio bendrojo naudojimo patalpose buvo paskleistos ir statybinės atliekos, kas reiškia, jog grindis bendrojo naudojimo patalpose sudarė ir statybinės atliekos. Taip būti negali, kadangi pusrūsio grindys yra gruntinės, dėl ko jos negalėjo būti gilinamos, o statybinės atliekos, kurias nurodė ieškovai, yra tos pačios iš anksčiau buvusios atliekos, kurių dalį pašalino atsakovė siekdama atlaisvinti dalį namo pusrūsio bendrojo naudojimo patalpų, kad jomis galėtų naudotis ir atsakovė. Šiuo atveju namo gyventojai turėtų ne kelti tokius reikalavimus, o patys imtis iniciatyvos pašalinti likusias atliekas. Atsakovės teigimu, ieškovai patikslintu ieškiniu siekia visiškai nepagrįstai suvaržyti atsakovės nuosavybės teisės įgyvendinimą (e.c.b. III tomas, 166 - 175 b.l.).

11Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas atsiliepime nurodė, kad Departamentas 2016-03-30 patikrino darbus rūsio, esančio ( - ), patalpose. Apžiūros metu buvo konstatuota, kad yra iškastos apie 20 – 40 cm. tranšėjos vandentiekio ir nuotekų vamzdžių vietose. Departamentas 2016-04-11 surašė A. Š. reikalavimą RV- 19 sustabdyti rūsio kasimo darbus ir atsakovė ši reikalavimą iš karto įvykdė. Departamentas iš esmės neišreiškė pozicijos dėl ieškinio reikalavimų (ne)pagrįstumo ir jokių argumentų po to, kai byla buvo grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nepateikė (e.c.b. II tomas, 110 - 118 b.l.).

12Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad pagal pateiktą teisinį reglamentavimą ir išoriškai apžiūrėjus ( - ), rūsyje įrengtas patalpas, esminių nukrypimų nuo 2016 m. UAB „Senojo miesto architektai“ parengto projekto „Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schema, paprastojo remonto aprašas“, nenustatyta (e.c.b. VI tomas, 145 -146 b.l.).

13Ieškinys atmestinas.

14Nustatyta, kad atsakovei A. Š. nuosavybės teise pagal ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) priklauso 82,11 kv m. ploto negyvenamosios patalpos, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), pažymėtos indeksais nuo 17 iki 20 ir nuo 17 iki 23. Atkreiptinas dėmesys, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše vienos iš atsakovei priklausančių patalpų indeksas nurodytas 17-20, o plane indeksas nurodytas 17 -21 (e.c.b.I tomas, 16,17 b.l., II tomas, 73, 75 b.l.). Remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenimis ieškovams name ( - ), priklauso butai su rūsiais, kurie individualiai ieškovams nepriskirti (e.c.b. I tomas, 10 - 14 b.l.).

15Dėl ieškinio reikalavimo užmūryti duris pusrūsio ( - ), patalpose

16Pagal UAB „Senojo miesto architektai“ Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schemą - paprastojo remonto aprašą atsakovė A. Š. iš vieno kadastro objekto suformavo du atskirus (42,85 kv. m. ir 36,85 kv.m. ploto) turto kadastro objektus. UAB „Senojo miesto architektai“ paprastojo remonto apraše nurodyta, kad atskyrimas atitinka istoriškai buvusį atskirų patalpų panaudojimą ir formuojamas atidarant XX a. antroje pusėje užmūrytą durų angą kapitalinėje sienoje su lenkta sąrama patalpoje 17-23 bei įrengiamas įėjimas iš bendrojo naudojimo patalpos R – 15. Tarp paprastojo remonto darbų yra nurodyta išardyti pokaryje užmūrytą durų angą patalpoje 17 – 23, restauruoti angokraščius ir sąramą, įdėti sustiprintos konstrukcijos medines arba metalines duris. Taip pat nurodyta užmūryti kapitalinėje sienoje angą tarp patalpų 17 - 23 ir 17- 21, formuojant nišą atskiriamoje patalpoje Nr.1. Tarp darbų, susijusių su vandens – nuotekų projektine dalimi nurodyta, kad vamzdžiai yra įleidžiami į grindis ir yra įrengiami prie kapitalinių sienų, pagal poreikį yra apsiuvami gipskartonu. Apraše pažymėta, kad žemės kasimo darbai neprojektuojami, kadangi pusrūsio grindų gylis 2,45 – 2,30 m. gylyje, vandentiekio vamzdžių ir inžinerinės įrangos įrengimas bus vykdomas tik viršutinio grindų sluoksnio gylyje iki 0,10 - 0,15 m, kur nėra jokios tikimybės aptikti vertingąsias savybes, turinčius ir nesuardytus kultūrinius sluoksnius, todėl projektuojami pusrūsio remonto darbai neįtakos Vilniaus senojo miesto vertingųjų savybių (e.c.b. I tomas, 155 - 159, 161 b.l.). Atsakovė A. Š. pagal UAB „Projektai statyboms“ projektuotojos L. P. parengtą projektą savo patalpose vykdo vandens apskaitos įrengimo paprastąjį remontą – vandentiekio ir nuotekų šalinimo įrengimo (e.c.b. I tomas, 50 b.l., II tomas, 36 – 38).

17Ieškovai, teigdami, kad atsakovės įrengtų durų į patalpą 17 - 23 anksčiau nebuvo, rėmėsi pusrūsio patalpų planu, kuris yra Namų valdos techninės apskaitos byloje (e.c.b. I tomas, 16 b.l., VI tomas, 42, 44 b.l.). Tačiau atsakovės pateiktame VĮ „Vilniaus komprojektas“ 1987 m. gyvenamojo namo ( - ), apmatavimų, architektūrinių detalių byloje rūsio plane tokia arkinė durų anga yra pažymėta (e.c.b. VI tomas, 35 -37 b.l.). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2019-03-21 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto 4, 5 punktuose nurodyta, kad šios patalpos kapitalinėje sienoje iš rūsio pusės yra atverta seniai užmūryta arkos formos anga, kurioje šiuo metu yra įrengtos patalpos dūrys. Virš atvertos angos vizualiai matoma senos statybos arkos formos sąrama. Minėta sąrama užfiksuota prie akto pridėtoje nuotraukoje (e.c.b. VI tomas, 148, 150 b.l.).

18Išvažiuojamame 2019-06-12 teismo posėdyje apklausta liudytoja Inspekcijos darbuotoja A. M. parodė, kad dėl durų atvėrimo statybos leidimas nebuvo reikalingas, nes angos sienoje atvėrimas priskiriama paprasto remonto kategorijai. Betarpiškai apžiūrėjus durų angą 2019-06-12 išvažiuojamame teismo posėdyje buvo nustatyta, kad skirtos patekti į patalpą 17 – 23 įrengtos durys buvo atvėrus (ne iškirtus) užmūrytą durų angą kapitalinėje sienoje su lenkta sąrama, kas nurodyta UAB „Senojo miesto architektai“ paprastojo remonto apraše. Tą pažymėjo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2019-03-21 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto 4 ir 5 punktuose papildomai nurodžiusi, jog virš atvertos angos vizualiai matoma senos statybos arkos formos sąrama (e.c.b. V tomas, 148, 150 b.l.).

19Teismas nustatė, kad ieškovų reikalavimas, kad atsakovė užmūrytų duris, per kurias patenkama į patalpą 17 - 23, yra susijęs su tuo, kad atsakovė tik minimaliai naudotųsi bendru koridoriumi (R -15) namo pusrūsyje. Be to ieškovai teigė, kad atsakovė išgriovė duris, buvusias tarp bendrojo naudojimo koridoriuje esančių patalpų R - 14 ir R -15. Tačiau ieškovai, apart savo paaiškinimų nepateikė jokių įrodymų apie toje vietoje buvusias duris - nei tiesioginių įrodymų (nuotraukų ar pan.), nei įrodymų apie durų ankstesnį egzistavimą namo patalpų planuose. Dėl to teigtina, kad atsakovė, turėdama nuosavybės teise patalpas namo pusrūsyje, kaip bendraturtė turi teisę naudotis visomis namo pusrūsyje esančiomis bendrojo naudojimo patalpomis. Ieškovų argumentą, kad atsakovė, atvėrusi durų angą į patalpą Nr. 17 – 23, pradėjo naudotis didesne patalpa, nei jai priklauso, teismas pripažįsta deklaratyviu ir nepagrįstu. Taip pat neįrodytas ieškovų argumentas, kad atsakovė išgriovė pusrūsyje (R-15) esančius sandėliukus, nes esant tokiam faktui, labai tikėtina, dėl to atsakovei pretenzijas būtų pareiškęs namo gyventojas (ai), tokios patalpos naudotojas, bet duomenų apie tokias pretenzijas negauta. 2019-06-12 teismo išvažiuojamojo posėdžio metu nei vienas iš jame dalyvavusių ieškovų nenurodė, kas konkrečiai buvo išgriauta. Be to ieškovai nepareiškė reikalavimo atstatyti kokių nors sandėliukų sienas, kas leidžia teigti, kad patys ieškovai neužtikrinti savo argumentų teisingumu.

20Ieškovų atstovas pateikė E. L. 2017-11-10 ekspertinį tyrimą, kurio atsakyme į 2 klausimą nurodyta, jog pateiktoje nuotraukoje, iš tyrimui pateiktos, pastato kadastrinės bylos pusrūsio plane pažymėtos R – 15 patalpos matyti, jog siena, kurioje yra iškirsta durų anga, yra laikanti konstrukcija, ant kurios atremtos perdangos metalinės sijos. Specialistui atsakant į 3 klausimą yra nurodyta, jog namo pagrindinės konstrukcijos priklauso butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Į 4 klausimą pateiktas specialisto atsakymas, jog bendrojo naudojimo objektų (tarp to ir bendrųjų konstrukcijų) paprastojo remonto darbai gali būti vykdomi tik gavus statinio bendraturčių sutikimą, laikančiųjų konstrukcijų silpninimas (iškertant angas) priskiriamas kapitalinio remonto darbams ir jiems vykdyti yra būtinas statinio bendraturčių sutikimas (e.c.b. III tomas, 111 - 140 b.l.).

21Ieškovai į bylą pateikė atsakovės iniciatyva Firmos „Tyrimai ir projektai“ parengtą buvusios slėptuvės kontūro sijos patalpose, plane pažymėtose nuo 17 – 20 (21) iki 17 -23, unikalus Nr. ( - ), ( - ), 2015 m. gruodžio mėn. Statinio konstrukcijų tyrimo aktą, pagal kurio išvadas minėtose patalpose slėptuvės kontūro 20 profilio sijų ir jas laikančių kolonų demontavimas neturės įtakos kitoms pastato konstrukcijoms (e.c.b. II tomas, 67 – 72 b.l.). Tai leidžia teigti, kad buvusios angos sienoje atvėrimas tuo labiau nesusilpnino pastato konstrukcijų.

22Aplinkos ministro 2002-12-05 įsakymu Nr. 622 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (redakcija nuo 2013-09-06) 6.2 punkte apibrėžta statinio laikančiųjų sienų sąvoka, kad t.y. išorinės ir vidinės sienos, laikančios apkrovas nuo kitų statinio konstrukcijų ir užtikrinančios statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą. Remiantis STR 1.01.08:2002 12 punktu, statinio paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. Į šią statybos rūšį patenka visi statybos darbai, nenurodyti VI ir VII skyriuose, tarp jų - angų atitvarose užtaisymas, buvusių laikinai užtaisytų angų atvėrimas (12.7 punktas). STR 1.01.08:2002 VI ir VII skyriuose reglamentuoti statinio rekonstravimo ir statinio kapitalinio remonto tikslai bei išvardinti tokių darbų atvejai. Pagal STR 1.01.08:2002 18 punktą, statinio bendrojo naudojimo objektų paprastojo remonto darbai gali būti vykdomi tik gavus statinio bendraturčių sutikimą Civilinio kodekso [5.2] nustatytais atvejais ir tvarka.

23Bendrosios nuosavybės teisės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) IV skirsnis, kurio 4.82 straipsnio 1 dalis numato, jog butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Pagal CK 4.85 straipsnio 1 dalį, sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma. Teigtina, kad atsakovė šiuo atveju nesukūrė bendrojo naudojimo objekto ir bendraturčių sutikimo gavimo tokio paprastojo remonto, kokį atlieka atsakovė, atveju, CK IV skirsnis nenumato.

24Šiuo atveju pripažintina, kad atsakovės iniciatyva atliktas durų įrengimas sienoje tarp bendrojo naudojimo patalpos R – 15 ir atsakovei priklausančios patalpos R 17 – 23 yra ne naujos durų angos iškirtimas, o buvusios durų angos atvėrimas, dėl ko netaikytinos Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktų nuostatos, numatančios leidimo gavimą kapitalinio ar paprastojo remonto atvejais. Pagal Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punktą, leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą reikalingas branduolinės energetikos objekto statinių paprastajam remontui; kultūros paveldo statinio paprastajam remontui, kai keičiama statinio išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai sutvarkyti stichinės nelaimės sukeltus padarinius; įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato dujų, šildymo ar elektros bendrąsias inžinerines sistemas (išskyrus vienbutį gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties statinį, nesudėtingąjį statinį); aplinkos ministro nustatytais atvejais statinio paprastajam remontui mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros ir aplinkos ministrų nustatytais atvejais kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar kitoje teritorijoje – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti; Pažymėtina, kad atsakovės užsakymu UAB „Senojo miesto architektai“ parengė paprastojo remonto aprašą, kaip tą numato Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 5 punktas. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, 2019-03-21 patikrinusi situaciją vietoje, esminių nukrypimų nuo UAB „Senojo miesto architektai“ parengto projekto „Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schema, paprastojo remonto aprašas“, nenustatė (e.c.b. V tomas, 143 b.l.).

25Pagal atsakovės pateiktą paprastojo remonto projekto brėžinį (e.c.b. I tomas, 63 b.l., II tomas 20 b.l.), praėjimo (durų angos) tarp atsakovei priklausančių patalpų 17 – 20 (21) ir 17 – 23, kas anksčiau buvo užfiksuota UAB „Senojo miesto architektai“ paprastojo remonto aprašo nuotraukoje (e.c.b. I tomas, 162 b.l.), nėra, nes jis buvo panaikintas paprastojo remonto metu ir remonto apraše yra nurodyta užmūryti kapitalinėje sienoje angą tarp patalpų 17-23 ir 17-21, formuojant nišą atskiriamoje patalpoje Nr.1 (e.c.b. I tomas, 156 b.l.). Faktinė situacija buvo nustatyta 2019-06-12 teismo išvažiuojamojo posėdžio metu ir tas matyti ieškovų į bylą pateiktose patalpos 17 - 23 nuotraukose Nr. 10 ir Nr. 12 prie antstolio D. K. 2016-06-09 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, t.y. tose nuotraukose matyti įrengtos pertvaros pačios patalpos Nr. 17 – 23 viduje, tačiau už pertvarų matyti aklina siena. Tai reiškia, kad praėjimo tarp patalpų 17 – 20 (21) ir 17 - 23 nėra, t.y. atsakovei šiuo metu priklauso dvi patalpos, kurios yra izoliuotos viena nuo kitos. Tą aplinkybė leidžia daryti neabejotiną išvadą, kad įrengtos durys į patalpą 17 -23 negali būti užmūrytos, nes į patalpą nebus galima patekti iš viso, dėl ko ne tik atsakovė negalėtų iš viso naudotis savo nuosavybe, bet ir ieškovai negalėtų įgyvendinti savo interesų, susijusių su bendra daline nuosavybe (vandentiekio ir nuotekų vamzdynu) atsakovei priklausančiose patalpose, apie kurios priežiūros poreikį bus pasisakyta vertinant ieškovų reikalavimą dėl bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų atstatymo į buvusią padėtį.

26Dėl bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų atstatymo

27Ieškovai teigė, kad per atsakovei priklausančias patalpas yra nutiestas bendro naudojimo vandentiekio ir nuotekų vamzdynas ir, kad ieškovai siekia turėti laisvą priėmimą prie to vamzdyno tuo atveju, jei būtų poreikis. Tam tikrus įrodymus dėl tokio vamzdyno buvimo ir prie jo priėjimo poreikio ieškovai pateikė tik apeliacinės instancijos teismui grąžinus bylą nagrinėti iš naujo. Ieškovai pateikė UAB „Pastatų meistrai“ 2019-06-26 avarijos atliktų darbų aktą, iš kurio matyti, kad 12 bute trūkus ventiliui iki skaitliuko buvo užpiltas 8 butas (e.c.b. VI tomas, 54 - 56 b.l.). Pagal atliktus darbus spręstina, kad buvo laikinai uždarytas vandens tiekimas, buvo jungiami vamzdžiai, montuojama remontinė mova, ventiliai, atliktas gipsokartono plokštės montavimas, apdaila, perdažomas paviršius. Prie akto pridėtose nuotraukose matyti, kad yra išardyta dalis sienos, jos apdaila (e.c.b. VI tomas, 57 b.l.), kitose nuotraukose sumontuotas ventilis (e.c.b. VI tomas, 58, 59 b.l.). Ieškovų atstovas teigė, kad ventilis buvo sumontuotas atsakovei priklausančioje patalpoje ir atsakovės atstovas pripažino šią aplinkybę. Minėtas ventilis buvo sumontuotas siekiant laikinai uždaryti vandens tiekimą, kad pašalinti vandens tiekimo sistemos gedimą, kas leidžia teigti, jog per atsakovei priklausančias patalpas yra nutiestų bendro naudojimo vandentiekio vamzdžių.

28Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 3 policijos komisariato 2016-05-05 nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal K. M. pareiškimą yra nurodyta, kad adresu ( - ), įvyko keli konfliktai dėl vandens tiekimo uždarymo, t.y. organizuojantis remonto darbus atsakovei priklausančiose patalpose asmuo kelis kartus sustabdė namo gyventojams vandens tiekimą. Nutarimo 3 lape nurodyta, kad UAB „Senamiesčio ūkis“ administravimo vadybininkui yra žinomas A. Š. prašymas iškelti vandens įvadą iš A. Š. patalpų (e.c.b. VI tomas, 48 - 52 b.l.).

29UAB „Vilniaus vandenys“ 2015-12-30 Prisijungimo sąlygose Nr. 15/2797 nurodyta, kad užsakovas (atsakovė) privalo prisijungti nuo vidaus vandentiekio tinklų, nustačius techninį stovį (surašyti aktą dalyvaujant užsakovui, namą administruojančios įmonės (bendrijos) atstovui ir projektuotojui). Poreikiui esant, tinklus rekonstruoti. Suprojektuoti ir įrengti vandens apskaitą (schema pridedama). Prisijungimą derinti su namą administruojančia įmone. Taip pat dėl nutekamųjų vandenų nuleidimo užsakovas privalo nuotekas nuleisti į vidaus vandens tinklus, nustačius jų techninį stovį (surašyti aktą dalyvaujant užsakovui, namą administruojančios įmonės (bendrijos) atstovui ir projektuotojui) Poreikiui esant, tinklus rekonstruoti. Prisijungimą derinti su namą administruojančia įmone (e.c.b. III tomas, 72 b.l.).

30UAB „Senamiesčio ūkis“ 2016-02-25 raštu nurodė atsakovei A. Š. nutraukti neteisėtus veiksmus uždarant bendrojo naudojimo vandentiekio stovo sklendę. UAB „Senamiesčio ūkis“ 2016-04-01 raštu kreipėsi į UAB „Vilniaus vandenys“ su prašymu informuoti, kam priklauso vandens apskaitos skaitiklis ( - ), rūsio patalpose. UAB „Senamiesčio ūkis“ 2016-04-01 raštu nurodė atsakovei nevykdyti betonavimo darbų jai priklausančiose rūsio patalpose ( - ), kol nėra išsiaiškinta, kam priklauso vandens apskaitos skaitiklis Nr. ( - ), ir nesiimta veiksmų bendrojo naudojimo vandentiekio būklei pagerinti. UAB „Senamiesčio ūkis“ 2016-05-04 raštu ieškovui D. K. pranešė, kad turimais duomenimis ( - ), rūsyje esančios slėptuvės patalpos savininkai nėra suderinę ieškovo minimų darbų bei nepateikė projektų, suderintų su atsakingomis institucijomis. Atsakovė A. Š. 2017-01-13 pateikė prašymą namo bendrijos pirmininkui išduoti pritarimą prisijungti prie Vilniaus vandenų pagal UAB “Vilniaus vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas (e.c.b. IV tomas, 61 - 66 b.l.).

31UAB „Senamiesčio ūkis“ 2017-01-20 rašte nurodė, kad neprieštarauja, jog teisės aktų nustatyta tvarka parengus ir suderinus projektus su atsakingomis institucijomis ( - ), pusrūsio – slėptuvės patalpose būtų įrengiami vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai.

32Pagal atsakovės atstovo prašymą pateikti informaciją UAB „Senamiesčio ūkis“ 2017-05-24 rašte nurodė, kad nuo 2016 m. kovo mėn. iki 2017 m. gegužės mėn. namo ( - ), butų Nr. 8 ir Nr. 12A savininkai nesikreipė į UAB „Senamiesčio ūkis“ dėl neveikiančios kanalizacijos (e.c.b. III tomas, 72 b.l.).

33Atsakovės pateiktoje vandens apskaitos įrengimo paprastojo remonto projekto schemoje nurodyta, kad patalpoje 17 – 23 (remonto plane patalpos žymėjimas 2-1) prieduobėje yra mazgas (poskaitiklis), teigtina, kad yra bendrojo naudojimo mazgas (užfiksuotas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2019-03-21 patikrinimo metu darytoje nuotraukoje, e.c.b. V tomas, 152 b.l.), nuo jo numatytas šalto vandens vamzdžio (žymėjimas V1) grindų konstrukcijoje nutiesimas iki santechninių (sanitarinių) įrenginių. Brėžinyje (patalpoje 1-1) nurodyti esami šalto vandens ir nuotekų stovai, nurodytos atsakovės nuotekų ir šalto vandens vamzdžių pajungimo į esamus stovus vietos. Tačiau ieškovai 2019-06-12 išvažiuojamo teismo posėdžio metu kėlė problemą, kad atsakovė paslėpė vamzdžius (matomi prie Kultūros paveldo departamento 2016-03-30 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto pridėtoje nuotraukoje Nr. 1, (e.c.b. II tomas, 116 b.l., V tomas 162 b.l.), esančius sienoje patalpoje 17 – 23, prie kurių nėra numatytas atsakovės vamzdžių, skirtų tiekti vandenį ar šalinti nuotekas atsakovės patalpose, prijungimas prie bendrojo naudojimo tinklų. Sprendžiant iš UAB „Senojo miesto architektai“ paprastojo remonto aprašo brėžinio (e.c.b. II tomas, 159 b.l.) ir UAB „Projektai statyboms“ projektuotojos L. P. sudaryto vandentiekio ir nuotekų šalinimo įrengimo projekto brėžinio (e.c.b. II tomas, 49, 53 b.l.) sanitariniai įrenginiai patalpoje 17 -23 yra suprojektuoti prie priešingos sienos, o pajungimas į esamą stovą suprojektuotas patalpoje 17- 20 (21).

34Ieškovų atstovo pateiktame E. L. 2017-11-10 ekspertiniame tyrime atsakant į 6 klausimą dėl atvirų ir uždarų vandentiekio sistemų nurodyta, kad uždarai įrengtų tinklų neįmanoma stebėti ir, esant avarijai reikės išardyti konstrukcijas. Atsakyme į 7 klausimą nurodyta, kad paprastojo remonto atveju reikia parengti projektą ir gauti bendraturčių sutikimą, o ypatingame statinyje vykdant paslėptus darbus turi būti surašomi paslėptų darbų aktai (e.c.b. III tomas, 139, 140 b.l.).

35Atsakovės atstovo pateiktos ypatingo statinio statybos vadovo R. P. 2017-12-29 konsultacinės išvados Tiriamosios dalies 2,6 punkte nurodyta, kad atskirais atvejais bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų sistemos dalys gali patekti į atskirų turtinių vienetų ribas. Tam, kad atsakyti į tokį klausimą, yra būtina turėti sistemų planus ir/ar aksonometrines schemas. Dėl atvirai įrengtų vandentiekio ir nuotekų sistemų pertvarkymo į uždaras specialistas nurodė, kad paprastai kanalizacijos ir vandentiekio vamzdynai yra klojami po žeme, po grindimis, sienų nišose, nes vamzdžiai nėra skirti patalpų papuošimui. Į klausimą dėl sutikimų gavimo norint pertvarkyti sistemas specialistas nurodė, jog atsižvelgus į tai, kad namo naudojimo trukmė yra daugiau kaip 100 metų, jo vidaus instaliacijos nei projekto, nei išpildomosios dokumentacijos nėra (e.c.b. III tomas, 178 - 181 b.l.).

36Pažymėtina, kad pagal CK 4.83 straipsnio 5 dalies nuostatą, buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą. Todėl darytina išvada, esant būtinumui patekti į atsakovei priklausančias patalpas bendrosios inžinerinės įrangos remonto, vandens tiekimo uždarymo ar pan. tikslu atsakovė turi pareigą įleisti į savo patalpas įgaliotus asmenis, kad išspręsti susidariusią problemą. Taip išsprendžiama ieškovų keliama problema, kad, pagal ieškovus, atsakovei priklausančioje patalpoje vamzdynai (kiek jų matėsi anksčiau) vėl būtų matomi atvirai. Teismas pažymi, kad situacija, ar atsakovei priklausančioje patalpoje esantys vamzdžiai bus matomi atvirai, ar jie bus paslėpti po apdaila, iš esmės neturi reikšmės ieškovų interesų užtikrinimui. Esant poreikiui remontuoti vamzdyną, kai jis uždengtas apdailos medžiagomis, tai daugiau sukeltų nepatogumų pačiai atsakovei, nes reikėtų išardyti apdailos medžiagas tam, kad prieiti prie probleminės vamzdyno vietos. Teismas pažymi CK 4.37 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą savininko teisę savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti, t.y. ir atsakovė, būdama patalpų savininke turi turėti galimybę realizuoti savo, kaip savininkės teises.

37Pastebėtina, kad iš naujo nagrinėjant bylą nepateikta įrodymų, jog Kultūros paveldo departamentas yra pateikęs atsakovei kokius nors reikalavimus dėl pažeidimų pašalinimo, pvz. neleistinų kasinėjimo darbų ir pan. Išvažiuojamame 2019-06-12 teismo posėdyje buvo nustatyta, kad prieduobė, esanti atsakovei priklausančioje patalpoje 17 - 23, nėra uždengta, užbetonuota ar kitaip uždengta apdailos medžiagomis. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2019-03-21 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto 3 punkte nurodyta, jog atviroje prieduobėje nutiesta bendra (bendrojo naudojimo) vandentiekio linija. Pastebėtina, kad patalpas 17 – 20 (21) ir 17 – 23 atsakovė 2014-05-22 pirkimo - pardavimo įsigijo iš fizinių asmenų, manytina, su tokia per jas nutiesta bendrojo naudojimo nuotekų įranga (bendru vamzdžiu ir seniai įrengtu ventiliu), kokia nustatyta šios bylos nagrinėjimo metu (e.c.b. V tomas, 151, 152 b.l.). Teigtina, kad už situaciją, kad patalpos, kuriose yra bendro naudojimo inžinerinės įrangos (neišsprendus jos perkėlimo, rekonstrukcijos ir pan. klausimų), tapo privačių asmenų nuosavybe, atsakovė nėra atsakinga. Nustačius, kad prieduobė yra atvira ir, kad atsakovė negali jos stacionariai uždengti dėl joje esančio, skirto bendram naudojimui, ventilio, ieškovų reikalavimas atidengti užbetonuotą prieduobę (kuri nėra užbetonuota), yra nepagrįstas. Kaip minėta, remiantis CK 4.83 straipsnio 5 dalies nuostata atsakovė turi pareigą įleisti į jos patalpas įgaliotus asmenis atlikti bendros inžinerinės įrangos priežiūros, remonto ar pan. darbus. Labai mažai tikėtina, kad atsakovė užmūrytų bendro naudojimo įrangą suvokdama, kad, pvz. įvykus vandentiekio avarijai turės pareigą sudaryti sąlygas atsakingiems asmenims ardyti apdailines medžiagas tam, kad būtų galima pasiekti avarijos židinį.

38Konstatuotina, kad ieškovų reikalavimas atstatyti atsakovei nuosavybės teise priklausančiose negyvenamosiose patalpose esančius namo bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus į iki statybos darbų atlikimo buvusią padėtį iš esmės negalėtų būti įvykdytas. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos išvadoje nurodyta, kad norint įvertinti atliktų darbų atitikimą parengtam projektui turi būti padaryta statinio dalies ekspertizė (e.c.b. V tomas, 147 b.l.) ir tą nurodė apklausta liudytoja Inspekcijos darbuotoja A. M. išvažiuojamo 2019-06-12 teismo posėdžio metu. Ieškovai nei bylos nagrinėjimo pradžioje, nei ją grąžinus nagrinėti iš naujo nepareiškė prašymo skirti ekspertizę, nors pagal ilgo bylos proceso eigą jie turėjo visas galimybes tokį prašymą pareikšti. Tačiau ir be specialių žinių panaudojimo, teismo nuomone, ieškovai neįrodė savo pagrįsto intereso, kad būtų pagrindas patenkinti jų reikalavimus. Ieškovai, vadovaujantis rungtyniškumo principu nesiėmė veiksmų (atstovas apsiribojo paaiškinimu, kad negalima gauti) pateikti įrodymus, t.y. inžinerinių sistemų ankstesnes schemas, todėl iš esmės negalima nustatyti, ar atsakovė atliko kokius nors esminius sistemų pertvarkymus. Teismas akcentuoja tai, kad faktinė situacija, ar atsakovei priklausančiose patalpose esanti bendro naudojimo inžinerinė įranga – vandentiekio ar nuotekų vamzdžiai yra atvirai matomi, ar yra paslėpti po apdaila nelemia ieškovų teisių pažeidimo. Esant situacijai, kai patalpa R – 23 nuosavybės teise priklauso atsakovei, ji turi teisę rakinti duris, skirtas patekti į patalpą, todėl bet kokiu atveju ieškovai negalėtų laisvai, be atsakovės sutikimo patekti į patalpą R -23. Tuo atveju, jei iškiltų būtinybė patekti į atsakovės patalpą bendros inžinerinės įrangos remonto ar kitu klausimu, tą reikėtų derinti su atsakove, kuri, kaip minėta, turi pareigą tam tikrais atvejais įleisti į savo patalpas atsakingus asmenis (CK 4.83 straipsnio 5 dalis).

39Dėl reikalavimo iš pusrūsio patalpų ( - ), pašalinti paskleistą gruntą ir statybines atliekas

40Ieškovai iš dalies sutiko, kad vykdydama remonto darbus atsakovė galėjo išvežti dalį susikaupusių statybinių atliekų. Aplinkybę, kad namo ( - ), pusrūsyje esantis statybinis šlakas susikaupė tik dėl atsakovės vykdytų remonto darbų ieškovai grindė tuo, kad kiti namo gyventojai nevykdė statybos ar remonto darbų. Atsakovės atstovas pateikė A. B. rašytinį 2017-05-16 patvirtinimą, kad laikotarpiu nuo 2015-10-17 iki 2016-02-19 iš ( - ), pusrūsio išvežė 8 automobilius šlako ir buitinių atliekų (e.c.b. I tomas, 193 b.l.). Nors tai netiesioginis įrodymas, tačiau leidžia laikyti tikėtinu faktą, kad atsakovė organizavo susidariusių remonto metu statybinių atliekų išvežimą. Išvažiuojamo 2019-06-12 teismo posėdžio metu teismas su bylos dalyviais nustatė, kad pusrūsio bendrose patalpose koridoriuje R - 9 (arčiau prie įėjimo į pusrūsį) yra stipriai susigulėjusio grunto, kuris matomas nuotraukoje (e.c.b. V tomas, 71, 72 b.l., 121, 122 b.l.). Nors ieškovai nurodė, kad jiems yra reikalingi sandėliukai, tačiau apžiūrint vietą išvažiuojamo 2019-06-12 teismo posėdžio situacija buvo panašesnė į tokią, kad gyventojai retai arba iš viso nesinaudoja sandėliukais, prie kurių yra paskleistas gruntas ir kuris, labai tikėtina, yra likęs nuo ankstesnės nežinomų asmenų veiklos. Išvažiuojamo 2019-06-12 teismo posėdžio metu ieškovų atstovas teigė, kad yra pašalinti akmenys, matomi nuotraukoje (e.c.b. III tomas, 94, 95 b.l., V tomas, 121, 122 b.l.). Atsakovų atstovas O. U. išvažiuojamo 2019-06-12 teismo posėdžio metu neneigė, kad grunto koridoriuje R - 9 buvo ir anksčiau. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas neturi pagrindo daryti išvadą, kad gruntas koridoriuje R - 9 buvo supiltas dėl atsakovės iniciatyva vykdomo remonto darbų. Todėl šis reikalavimas netenkintinas. Pastebėtina, kad kitose pusrūsio bendrose patalpose neseniai supilto grunto ar atliekų nėra.

41Teismas, netenkindamas ieškinio pažymi, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-20 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1032-294/2017 buvo atmestas ieškovų ieškinys A. Š. dėl uždraudimo atlikti bet kokius namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų (inžinerinių sistemų, laikančiųjų konstrukcijų ir kt.) statybos darbus prieš tai neparengus tokių darbų projektų, jų nesuderinus su minėtų objektų bendraturčiais ir atsakingomis institucijomis (e.c.b. I tomas, 112 - 118 b.l.).

42Dėl bylinėjimosi išlaidų

43Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Pagal 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Remiantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktu, prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, yra priskiriamos kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos.

44Atmetant ieškovų reikalavimus, iš jų lygiomis dalimis priteistina 2800 Eur atstovavimo išlaidų ir 21 Eur žyminio mokesčio už atskirojo skundo dėl teismo 2017-04-27 nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavimą, iš viso 2821 Eur atsakovės naudai (e.c.b. IV tomas, 163, 164 b.l., VI tomas, 64 b.l.). Netenkinant ieškinio reikalavimų, iš ieškovų lygiomis dalimis priteistinos 62,15 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, valstybės naudai (CPK 92, 96 straipsniai).

45Sprendimui įsiteisėjus panaikintina laikinoji apsaugos priemonė, pritaikyta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-27 nutartimi.

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150, 259, 263, 269, 270, 307 straipsniais,

Nutarė

47ieškinį atmesti.

48Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovų I. R., asmens kodas ( - ) D. K., asmens kodas ( - ) E. D., asmens kodas ( - ) K. M., asmens kodas ( - ) A. I., asmens kodas ( - ) G. N., asmens kodas ( - ) M. B., asmens kodas ( - ) T. U., asmens kodas ( - ) J. U., asmens kodas ( - ) G. A., asmens kodas ( - ) M. M., asmens kodas ( - ), 2821 Eur bylinėjimosi išlaidų (po 256,45 Eur iš kiekvieno ieškovo) atsakovės A. Š., asmens kodas ( - ) naudai.

49Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovų I. R., asmens kodas ( - ) D. K., asmens kodas ( - ) E. D., asmens kodas ( - ) K. M., asmens kodas ( - ) A. I., asmens kodas ( - ) G. N., asmens kodas ( - ) M. B., asmens kodas ( - ) T. U., asmens kodas ( - ) J. U., asmens kodas ( - ) G. A., asmens kodas ( - ) M. M., asmens kodas ( - ) 62,15 Eur (po 5,65 Eur iš kiekvieno ieškovo) valstybės naudai išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660).

50Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąją apsaugos priemonę, pritaikytą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-04-27 nutartimi - panaikinti įrašą viešame registre dėl pusrūsyje įrengtos slėptuvės, esančios ( - ), plane pažymėtos indeksais „S1“ ir „S2“, unikalus Nr. ( - ), priklausančios A. Š., a.k. ( - ) nuosavybės teisės perleidimo draudimo.

51Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovai patikslintu ieškiniu prašė teismo: įpareigoti atsakovę A. Š.... 5. Ieškovai nurodė, kad name, adresu ( - ), bei gretimuose pastatuose jiems... 6. Ieškovų teigimu, atsakovė savavališkai pertvarkė namo bendrojo naudojimo... 7. Patikslintame ieškinyje ieškovai nurodė, kad atsakovė savo patalpose atliko... 8. Atsakovė su patikslinto ieškinio reikalavimais nesutiko. Jos teigimu,... 9. Atsakovės teigimu, ieškovai nepateikė įrodymų, kad atsakovė pertvarkė... 10. Atsakovė neatliko jokių grunto gilinimo darbų, o šlaką ir buitines... 11. Trečiasis asmuo Kultūros paveldo departamentas atsiliepime nurodė, kad... 12. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pateikė išvadą,... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Nustatyta, kad atsakovei A. Š. nuosavybės teise pagal ( - ) pirkimo-pardavimo... 15. Dėl ieškinio reikalavimo užmūryti duris pusrūsio ( - ), patalpose... 16. Pagal UAB „Senojo miesto architektai“ Naujų nekilnojamojo turto kadastro... 17. Ieškovai, teigdami, kad atsakovės įrengtų durų į patalpą 17 - 23... 18. Išvažiuojamame 2019-06-12 teismo posėdyje apklausta liudytoja Inspekcijos... 19. Teismas nustatė, kad ieškovų reikalavimas, kad atsakovė užmūrytų duris,... 20. Ieškovų atstovas pateikė E. L. 2017-11-10 ekspertinį tyrimą, kurio... 21. Ieškovai į bylą pateikė atsakovės iniciatyva Firmos „Tyrimai ir... 22. Aplinkos ministro 2002-12-05 įsakymu Nr. 622 patvirtinto Statybos techninio... 23. Bendrosios nuosavybės teisės valdymo, naudojimo ir disponavimo ja klausimus... 24. Šiuo atveju pripažintina, kad atsakovės iniciatyva atliktas durų įrengimas... 25. Pagal atsakovės pateiktą paprastojo remonto projekto brėžinį (e.c.b. I... 26. Dėl bendrojo naudojimo vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų atstatymo ... 27. Ieškovai teigė, kad per atsakovei priklausančias patalpas yra nutiestas... 28. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 3... 29. UAB „Vilniaus vandenys“ 2015-12-30 Prisijungimo sąlygose Nr. 15/2797... 30. UAB „Senamiesčio ūkis“ 2016-02-25 raštu nurodė atsakovei A. Š.... 31. UAB „Senamiesčio ūkis“ 2017-01-20 rašte nurodė, kad neprieštarauja,... 32. Pagal atsakovės atstovo prašymą pateikti informaciją UAB „Senamiesčio... 33. Atsakovės pateiktoje vandens apskaitos įrengimo paprastojo remonto projekto... 34. Ieškovų atstovo pateiktame E. L. 2017-11-10 ekspertiniame tyrime atsakant į... 35. Atsakovės atstovo pateiktos ypatingo statinio statybos vadovo R. P. 2017-12-29... 36. Pažymėtina, kad pagal CK 4.83 straipsnio 5 dalies nuostatą, buto ir kitų... 37. Pastebėtina, kad iš naujo nagrinėjant bylą nepateikta įrodymų, jog... 38. Konstatuotina, kad ieškovų reikalavimas atstatyti atsakovei nuosavybės teise... 39. Dėl reikalavimo iš pusrūsio patalpų ( - ), pašalinti paskleistą gruntą... 40. Ieškovai iš dalies sutiko, kad vykdydama remonto darbus atsakovė galėjo... 41. Teismas, netenkindamas ieškinio pažymi, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo... 42. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 43. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 93 straipsnio 1... 44. Atmetant ieškovų reikalavimus, iš jų lygiomis dalimis priteistina 2800 Eur... 45. Sprendimui įsiteisėjus panaikintina laikinoji apsaugos priemonė, pritaikyta... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150,... 47. ieškinį atmesti.... 48. Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovų I. R., asmens kodas ( - ) D. K.,... 49. Priteisti lygiomis dalimis iš ieškovų I. R., asmens kodas ( - ) D. K.,... 50. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti laikinąją apsaugos priemonę, pritaikytą... 51. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...